Färglagt, bearbetat, rättat = gada.se/runeberg.org.ostgota.html   /ML 150505 gada 


Från originaltexten: http://runeberg.org/folkdans/besk/0289.html 


AF/Östgöta  UR/ML/Östgöta  SFV/Östgöta (upp o ned)


Östgötapolska


UTGÅNGSSTÄLLNING: Parvis i fyrkant. 


FATTNINGAR: öppen fattning nr 1 (enkel handfattning).

Vid omdansning sluten fattning nr 4 (dubbel handfattning). 


STEG: östgötasteg, sidsteg, springsteg och tresteg, ledig hand i sidan. 

            ((Omdansningar är medsols.))


TUR 1 A      aa (= musikrepris)

PREMIÄR: Kavaljersidans kavaljerer ställer sig bakom sina damer 

med händerna på deras axlar, samtidigt som damsidans damer ställer 

sig bakom sina kavaljerer med händerna på deras axlar; båda svänger 

huvudet i takt efter musiken och tittar fram omväxlande till vänster 

och höger över den framför ståendes axlar, (6 st »tittut») (1-2),

de figurerande klappar ett slag i händerna, dansar fram med östgötasteg 

och markering på första steget, till vänster om den framför stående,

och fattar då de mötas varandras händer (3), omdansar 1 1/2 varv (4-6),

dansar tillbaka till sina respektive kavaljerer och damer, vilkas händer de fattar (7),

samt omdansar med dem på plats (8-10) och intager utgångsställning. 


Damsidans kavaljerer och kavaljersidans damer dansar på samma sätt

samt intager utgångsställning (1-10). 


TUR 1 B      bb

SEKOND: Lika med premiären (11-20, 11-20). Östgötasteg i hela turen.


TUR 2 A      aa

PREMIÄR: Kavaljersidans kavaljerer och damsidans damer dansar 

med sex sidsteg åt vänster (1-2) och dansar tillbaka till sin partner 

och gör tittut (3-4), de figurerande klappar ett slag i händerna samt 

dansar med östgötasteg fram till vänster om egen dam respektive kavaljer

och fattar då de mötas varandras händer (5), omdansar ett och ett 

halvt varv (6-8), dansar tillbaka till egna damer eller kavaljerer vilkas 

händer de fattar (9) samt omdansar med egen dam på plats (10).


Damsidans kavaljerer och kavaljersidans damer dansar på samma sätt (1-10).


TUR 2 B      bb
SEKOND: Lika med premiären (11-20,11-20).


TUR 3 A      aa

PREMIÄR: Kavaljererna framflyttar vänster fot ett steg med
markering på första taktdelen och faller samtidigt på höger knä med högra
handen upplyft över huvudet, hållande sin dams vänstra hand, damerna
springer med springsteg börjande på vänster fot ett varv motsols
omkring sina kavaljerer (1-3), springer därpå över i riktning mot motsatta
sidan (4), därvid göra de höger kedjefattning med mötande dam (5)
samt fortsätter över till motsidans kavaljer vilkens upplyfta högra hand
de fattar med egen vänster (6), springer ett varv motsols omkring
honom, stannar framför honom, varpå kavaljeren reser sig upp på
sista taktdelen i åttonde takten (7-8) och omdansar på plats ett varv
med damen (9-10).

Kavaljererna gör ånyo knäfall och damerna återvänder till egen
kavaljer på samma sätt som beskrivits ovan (1-10).


TUR 3 B      bb

SEKOND: Lika med premiären (11-20,11-20).


TUR 4 A      aa

Kavaljerer och damer fattar varandra med vänster hand varpå de
dansar kedja med tresteg ett varv, börjande på vänster fot med
markering på första taktdelen i varje takt och ledig hand i sidan.

Kavaljer dansar motsols och dam medsols varefter alla vilar på plats

under de  två återstående takterna av repriserna, kavaljer och dam

parvis vända mot varandra, kavaljer med vänster och dam med höger

sida vänd inåt fyrkanten (1-10, 1-10). 


TUR 4 B      b

Premiärens par dansar efter markering på första steget sex sidsteg
över till motsatta sidans plats, varvid kavaljerer och damer från
damsidan skiljer sig så mycket (öppnar), att paret från herrsidan kan
komma emellan (11-12).

Sekondens par byter på samma sätt plats (13-14).

Premiärens par byter ånyo plats varvid kavaljersidans par nu »öppnar» (15-16).

Sekondens par gör på samma sätt platsbyte (17-18).

Samtliga par omdansar parvis på plats (19-20), så att vid
omdansningens slut damerna står innanför i en utåtvänd ring och
kavaljererna utanför i en inåtvänd ring, kavaljeren mitt emot sin dam,
alla med händerna i sidan.


TUR 5 A      b

Samtliga par dansar med sidsteg, med iakttagande av sammanhållning
inom paren, så att ringen svänger medsols ett varv och så att paren
på åttonde takten återkommer till egen plats (11-18), där de
uppställer sig på linje såsom i fjärde turen A senare del anges (19-20). 


TUR 5 B      b

Lika med fjärde turen avd 4B t o m omdansningen,

varefter utgångsställning intages (11-20).UPPLYSNINGAR OM DANSEN

Under två olika namn har dansen förekommit i Östergötland och Närke.

I det förstnämnda landskapet är det »Östgötapolska» och i det senare »Bondkadrilj».


Dessa värdefulla upplysningar har lämnats av grevinnan Louise Montgomery

på Herrborum, som i en uppsats om dansen skrivit följande:

»En gubbe ute i vår skärgård kunde tala om att i hans ungdom
brukade man dansa östgötapolska i stugorna på Vikbolandet.

Han kunde dock ej visa mig stegen. Men i min ungdom, då man hade s. k.
skördefester med dans vid herrgårdarna, såg jag äldre personer dansa
fyrmannapolska. Och i denna dans tog de samma steg som i Östgötapolskan.


Den sistnämnda dansen lärde jag mig även som barn av min mor. 

Hon var närkingska och hade lärt den av personalen på den gård
där hon var född. Den kallades där ’Bondkadrilj’ och dansades efter
melodin: ’Kalle lilla, Kalle lilla, kom, kom, kom.’» 


=   =   = /ML:

Tur 1   Tittut (åt vänster)   (DK = damsidans kavaljer...)

a   Premiär  KK DD

a   Premiär  DK KD

b   Sekond  KK DD

b   Sekond  DK KD


Tur 2   Sidsteg åt vänster

a   Premiär  KK DD

a   Premiär  DK KD

b   Sekond  KK DD

b   Sekond  DK KD


Tur 3 A   K knäfall D över/tillbaka.
a   Premiär  D över

a   Premiär  D tillbaka

b   Sekond  D över

b   Sekond  D tillbaka

Tur 4 A

a a   Vänster hands kedja ett varv runt

Tur 4 B Sidsteg platsbyte över: (par från damsidan öppnar)

b   Premiär  Sekond  Premiär  Sekond   Parvis omdans ställ D innanför


Tur 4 C

b   Sidsteg i ring medsols ett varv


Tur 4 D Sidsteg platsbyte över: (par från damsidan öppnar)

b   Premiär  Sekond  Premiär  Sekond   Parvis utgångsställning tack.

=   =   =


Takt
1- 2 Tur 1 A Tittut kavaljersidans kavaljerer, damsidans damer.
3- 6  östgötasteg och omdansning.
7-10 östgötasteg och omdansning på plats. 


1-10 Tittut, upprepas av damsidans kavaljerer och kavaljersidans damer. 


11-20,11-29 Tur 1 B Sekond lika med premiärsidan. 1- 2 Tur 2 A Sidsteg åt vänster, kavaljersidans kavaljerer och damsidans damer.
3- 4 Sidsteg åt höger tillbaka.
5- 8  östgötasteg och omdansning.
9-10 östgötasteg och omdansning på plats.

1-10 Sidsteg upprepas av damsidans kavaljerer och kavaljersidans damer.

11-20, 11-20 Tur 2 B Sekond lika med premiärsidan.


1- 8 Tur 3 A Premiär, kavaljer knäfall,, dambyte.
9- 10 Omdansning.


1- 8  Kavaljer knäfall, dambyte.
9-10 Omdansning.

11-20, 11-20 Tur 3 B Sekond lika med premiärsidan.


1-10, 1-10 Tur 4 A Vänster hands kedja.

11-12 Tur 4 B Sidsteg, premiärsidan platsbyte.
13-14 Sidsteg, sekondsidan platsbyte.
15-16 Sidsteg, premiärsidan till egen plats.
17-18 Sidsteg, sekondsidan till egen plats.
19-20 Omdansning.


11-20 Tur 5(A) Sidsteg i ring medsols.

11-20 Utgångsställning vila.

11-20 Tur 5 B Lika med tur 4 B utgångsställning.


-   -   -   -   -   -

Musiken spelas: 4(aabb) b   

Vanliga tonarter: D (enklast), G (Gröna boken, går högt upp,) resp F.

Uppmätt tid i AF: 3m56s.  Obs 10 takter/repris!  

Not inoff AF D:    http://gada.se/afnot.ostgota1.png (+summary)   http://gada.se/afnot.ostgota.pdf (+stämma)


gada.se
  Mats Lundblads dansbeskrivningar:  gada.se/mld.html