Nr

Start

S-min

Min

AF 191126  tis 

Dans //  Låt 

Tonart


Repris..     

01

19

15

3

Vals

Sommaren är här   Lars Hökpers18

3

Schottis

Schottis till Sven 

Dm


   Lars Hökpers21

2

Polka

Polka Över kvinten   trad  youtube 23

3

Snoa    (nyb.övn instr.)

Wiggen 

D


   Rupert Wigg

05


26

4.16

Sønderborgskadrilj

Dobbelt kvadrille 16takt/r

CGC


n(ABBC)   n(≈ 64s)32


Snurrebock fr Torp Instr

Snurrebock Medelpad 

D


n (8+8+4t slow)


20

02

2.33

Fryksdalsmelodi, Dans

Te dans me Kalstatös

DA (GG)


2(AABB) AABA

Hambo

Skinnbracka me lucku

D


   sista 4 takt se noter t h
3.11

Ränningen

Ränningen(HF)

Dm D


12 2x16 28 2x8 10t

101.53

Pariserpolka

ParisD  ParisG   2G  3G

D


2(AABB) +AB 5 turer
3.56

Östgötapolska

Klang min vackra ..txt

D  => F


4(AABB) B

Wienervals (mkt k instr EL

Bondpolska

Vendelpolskan 

G


4.28

Västgötapolska

=> Glader / Vgöta 

D / DG


B: 1224121x  (A 2x)

15


EJ

2.23

Stenhuggarengelska

Eng fr Bohuslän II  ABB..

G


4(ABB) A(ring meds)EJ

2.36

Fryksdalspolska

Fryksdalspolska

D


4(AB) 3(ABB) from kors

Feder Mikkel

FederM 

G

EJ

4.30

Ekebykadrilj

Ekebykadrilj A  AF-version

A 


3(aa bb cc dd) aa bb


20

48

2.13

Schubertvals

Schubertvals G (FA piano..

G


aa bb cc dd ee aa

20
   Hoga  Amoll (EJ)

Res


EJ


Bingsjö

Ekl 1  2  3  Nyl ned mitt upp123 Lillp MorF Rit SpelG

Res


EJ


Engelska från Sörbyn

Ljusnarsberg (?)

C


n 3(AB)       AB ≈ 22s25
18

20 ≈


La Rousse

Larousse   nyb.övn 


30

19

00


Skånsk kadrilj

Landskrona   nyb.övn slutet

   3 första FA ensam..

Spelman

Fredrik A  fiol kl 18-21 +ML+MC enstaka låtar och

Instr./Program

Erik L  (program + w-vals)   +UlfL mot slutet


Malou W  (Snurrebock Torp)
Detta program =

gada.se/af191126.html Typsnitt (Arial 16)Dansbeskrivningar (/noter)  (Se även AF, lösen!) =>  Tidslängd..      (/+Färglagt, länkar, mer repris-info.. av ML 191124..)


Ekebykadrilj runeb/ekebykadrilj  runeb  Kadrilj från Ekeby socken notA/AW OBS Korr: Musiken 3, ej 4 ggr => 3(aa bb cc dd) aabb


Engelska från Sörbyn   (mitt: motsols..)   


Engelska för 3 par      runeb/eng3par   not   runeb   Youtube/SkFdl /141104


Engelska (Fyrtur med keding) 


Familjesextur = Familie sekstur fra Præstø   Notx3 not Fam6    


Feder Mikkel


Fryksdals/Dans  not Kalstatös 2(AABB) AABA  eller 2(AABBCC)  eller..   (12x8 takter, sist ring 8t) 


Fryksdalspolska   not D(UR inkl sammf ngt fel?)  


Gammalvänster från Runeberg, red.  runeb


Jämtpolska ...     


Kökarengelska   Helsida+not: Kökarengelska.png


La Rousse   not/Uhr: Larousse


Pariserpolka  


Ränningen  not Ränningen/HF sid2  Ränningen/UR


Skånsk Kadrilj   not Landskrona   


Slängpolska från Sörmland AF


Snurrebock från Torp: Omdans 8 takter (D hvh..., K vrid klackar 3), Motsols+medsols 4+4 takter, I ring mot varandra, egen mitt egen, K: hvh...


Stenhuggarengelska   +not   not Bohus


Sønderborgskadrilj   +not   not Sønd  Sønd  = Sönderborgskadrilj = Dobbelt kvadrille   ön Als SÖ Jylland 


Vindmölledans   not+kortbeskr   not/UR


Västgötapolska    not Vgöta/Glader    Spela aab aabb ...  efter uppdans enkel b ...                      


Väva Vadmal  +not    


Östgötapolska (ska skrivas) snabbeskr+notD   runeb/östgöta   Östgöta/SFV(figur upp o ned)     not ÖstgD


Schubertvals   Schubertvals Beskrivning i noter (G)  


Hambo ex: By   Wigers   HorgaA HorgaG   KarisP   Loge   Skinn   


Polska.. Bingsjö+Boda+...+Rättviks-polska     


Snoa ex: Noas  Snurran  Westman  Wiggen  alla 4 spelades 


Jfr tidigare husdans etc..:  af190212.html  af190423.html   af191119.htm   


Mega: Ljusnarsberg 3e takt fr slutet sista ton => d (ej e)   Kalstatös Takt-nr fel ska vara 4x8t totalt