181106Ti AF Hambo / Bingsjö  spelm: FA +(flesta-några låtar:) ML+UlfL+MC  instr: MW 

program = af181106.pdf (= .xlsx autotid) af181106.png  AFN mkt utförlig tids- och statistikplanering!


01  Vals   Ödetorpsvalsen av Eric Sahlström pdf  (youtube NorrtElit) 

02  Fyrtur med keding   Tåla dig Janne

03  Hallandskadrilj = beskrivn i noter .jpg    runeb/hallandskadr   <=not Hallands sid2 spelas: 2(abb cdd eff ghh) ca 3m43s

04  Hambo   Norrgärdeshambo av Eric Sahlström  (youtube Puma) 


05  Bingsjö instr   bl a: Ritäkt  Nyland ned  mitt  PetteriAla ... 

   Ex: Bingsjö: Eklunda 1   2   3   Nyland ned  mitt  upp  alla3  PeckosO  Ritäkt  Lillpolskan  Spel-Gulle  Morfar  PetteriAlaVH PetteriAlaHO 


06  Kökarengelska  Högertrafik!!  not Kökareng  3(aabb)aa    Ring medmot  Fig över(th)    Slinger linjen th(=vä axel)  Fig    Slinger  Fig    Ring

07  Menuett  => afnot.menuettgavott.png (inkl kort beskr.)  afnot.menuettromanhaga 

08  Gavott   jfr afnot.menuettgavott.png  annan melodi 2 sidor


09  Östgötapolska   runeb/östgöta   Östgöta/SFV(figur upp o ned)  F=> not ÖstgF   snabbeskr+notD   not ÖstgD 

   Tur 1+2+3: Bakom(in tv) + SidstegV + Knäfall  aa=P bb=S.  Tur 4a kedjaV aa.   Sidsteg: Tur 4b1 Över(D-sida öppn)+omdans b  5 Dubbelring meds b  4b1 upprepas b.


10  Pariserpolka   not ParisD  ParisG  Paris2G  => Paris3G  aabb aabb ab

11  Väva Vadmal  +not  16+16+12 = 44 dansare

12  Kadrilj från Torp  G  noter?


13 EJ  Jämtpolska   not Jämtp   aabb aabb ab  (Täby: aabaabbab)

14 EJ  Övrabykadrilj.png =beskrivn+not(F)  UR: A: ÖvrabyA   AF: D: ÖvrabyD (3e repr 2x16t =4x8t)   (NO Halmstad)  Not (2 stäm F): (F) 


15  Wienervals   nytt: mobilspotifyljud EL (1x)

16  Polka och bakmes fr Särna o Idre  Lillhurven(?)

17  Retour de Spa   not  2(aabbccdd)

18  Bingsjö  Ritäkt Jerk

19  Schubertvals/SFV  F=> afnot.schubertf acla: Schubertvals (från AF)  Musik: aa bb cc dd ee  aa   jfr afnot.schubertg    


R1  Oxiekadrilj not (olika melodier!):  OxieCG =OxieCG  OxieAE    runeb  

R2  Köra   Köra till Särslöv (efter Oxiekadrilj)

R3  Gammalpolka  not(SFV)

R4  Gustavs Skål   not GustafsSkål G


=

Vals Fyrtur Hallands Hambo; Bingsjö instr; Kökareng, Menuett+Gavott, Östgöta, Pariser, Väva, 

Kadr Torp, Jämtpolska, Övraby, Wienervals, PB Särna Idre, Retour de Spa, Bingsjö, Schubert;

Res: Oxie+Köre, Gammalpolka, Gustafs skål.