AF 190219            

Nybörjarövn kl 18-1930 Instruktion: Vals    Ord övn kl 1915- => Spelman: Fredrik A fiol (Schubert.. på piano)  (fr start även ML, fr ca 1930 även   

MC + UlfL;  alla fiol, men FA på piano Schubert och Feder M)   Instr/program: ÅLÖVals     (10 km NV Dalstuga)

Rockvikens vågor Påhl O

A

2(AABB)+AA 

(17x8t =ca 2.50)

Schottis

Timas Hans 

D

2(AABBCCDD)+A 

 2.10

Engelsk kadrilj


G

3(ABCD)A

 2.00

Feder Mikkel


G

8t(slow) +2x8t n(≈ 30s)

 2.36

Familjesextur

(UTGICK, tidsbrist)

DA CG

n(ABC)   n(≈ 26s)

(kl 1933-2000)

   Schubertvals (instr)


G  (F)

AABBCCDDEEAA

 3.56

Östgötapolska


D  (F)

4(AABB)B  B=Sek.  sid


Bodapolska

Kvarnresan

Gm 

n(AABB)

 4.07

Daldans


GmG

2122 1222 1222 1x

 3.10

Bitte mand i knibe


G

n(AABB)   n(≈ 32s)

 3.43

Hallandskadrilj


DGA

2(abb cdd eff ghh) 


Hambo     (fiol enbart FA)

Norrgärdeshambo Eric S

B

2(AABBCCDD)+A   C=16t

 2.38

Engelska för 3 par


G

3(AABB)

 5.17

Väva vadmal

(8+10 par, 1gn => lite extramusik) 

D

15(AB)A

 2.13

Schubertvals


G  (F)

AABBCCDDEEAA


      reserver ... =>
 

 

Skånsk mazurka (EJ) 

Polketta e Olle Ek  (EJ) 

F GD?

n(2x16t+2x8t)

 3.11

Ränningen (EJ) 

(EJ) 

DmDBingsjöpolska

Pekkos Olle 

Dm       ex reserv
5.23

Skrälåt (EJ) 

(EJ) 

Gm

13(AB)   (orig 20)

2.34

Gammalpolka utgår

(EJ) 

G +CF

2(AABB)AA   Dansbeskrivningar =>  (Jfr AF / lösen!  FB)   Denna sida => http://gada.se/af190219.html    af19a  Noter enbart internt bruk


Schubertvals (nyskriven text) Not: G  notG(Biersted)  (F) (musik ur Franz Schubert opus 9)   

 Schubertvals/SFV   acla: Schubertvals (från AF?) 

Skillnad SFV/AF: tur 3a+b även D börj H fot, men byter sen till V vid första valsen, medan K byter till V vid andra valsen.

(Man börjar med den vanliga foten i valsen, men i 3a står "K och D omvänt" => de börjar med H resp V fot.)

SFV: K överräcker en ros till D när han bjuder upp henne...

=> Schubertvals video = http://folkdans.org/media/Schubertvals.mp4  Väderkvarn apr 2016 SAJ  (men D framåtvänd när D runt K!)


Originaltonarter för Schuberts valser opus 9 är Ass-dur (4 "ben"), och så spelade Ulla, Dosan och Uhret.

Axel Myrman: Skansens spelmän transponerade till G-dur (≤1970-talet), lättare för flera spelmän. Källa: SAJ (spelar i G-dur).

På AF spelas nu i regel i G-dur (FA har spelat även i F-dur och gjort stämma.) Källa MC..(som i början spelade i Ass-dur).


Engelsk Kadrilj   not EngKv =pdf (EngKv SFV ändrat takt 10 26.. 4 rader) 


Feder Mikkel   not: FederM  


Familjesextur   Notx3 ..  (Familie sekstur fra Præstø)


Östgötapolska inkl not D   not ÖstgD   not ÖstgF 


Daldans inkl not GmG   not Daldans  (1a repr bara 1gn utom i början ombytt: AAB ..)


Bitte Mand acla  Engl.  not =>G 


Hallandskadrilj inkl not  jpg    även not Hallandsid1  sid2  


Engelska för 3 par   runeb/   not  


Väva inkl not D


Ränningen  not  (=Ränningen/HF+sid2)   


Skrälåt   not  


Gammalpolka   förspel Sarabande Grandiose not(SFV)     not(SFV) 


Norrgärdeshambo av Eric Sahlström 1912-1986  (youtube Puma) även AF 180130+181106 FA se A4-blad! s33Beräknad tidsåtgång för ...

(ca 6+3+2+4+6+3+4+7+3 = 38 min)


Östgötapolska  6 min (netto ca 3.56)

Bodapolska

Bodapolska

Bitte mand i knibe   4 min (ca 3.10..)

Hallandskadrilj   6 min (ca 3.43)

Hambo

Engelska för 3 par   4 min (ca 2.38)

Väva vadmal   7 min (ca 5.17)

Schubertvals


Länkar etc av ML/190206..16   Ny beskrivn. Schubert /190214      Tisdagsdanser 19/2 2019      (OBS Prel utkast, kan ändras / ÅLÖ 190206)    


not Kökareng  3(aabb)aa  Högertrafik!!  Ring medmot  Fig över(th)    Slinger linjen th(=vä axel)  Fig    Slinger  Fig    Ring


Gustavs Skål   not GustafsSkål G    ÅttaManEngel   not Åttamanengel 3(aabb)2(ccdd)      not Ödsmål  Ödsmål 2(aabb) =>

(3 steg+hopp på foten i golvet.) Ring meds+mots.  Två varv egen meds (dubb handfatt), två varv nästa mots, ...tredje, fjärde.  Parvis meds+mots (vänd inåt).  Ring meds+mots.


(prel. 190206 .. 190216..)   Rev ändrat (Daldans, ej Skrälåt) av ÅLÖ 190217 16h  +18 01h (ej Gammalpolka)  19 09h Rockvik