AF 190219   (prel. 190206 .. 190216..)   Rev ändrat (Daldans, ej Skrälåt) av ÅLÖ 190217 16h

   Nybörjarövn kl 18-1930 Instruktion: Vals    

   Ord övn kl 1915- =>   Spelman: Fredrik A  (även.. ML ..)   Instr/program: ÅLÖVals

Schottis
 2.10

Engelsk kadrilj


G

3(ABCD)A

 2.00

Feder Mikkel


G

8t(slow) +2x8t n(≈ 30s)

 2.36

Familjesextur


DA CG

n(ABC)   n(≈ 26s)


   Schubertvals (instr)


F   G 

AABBCCDDEEAA

 3.56

Östgötapolska


F   D

4(AABB)B  B=Sek.  sid


Bodapolska
 4.07

Daldans


GmG

2122 1222 1222 1x

 3.10

Bitte mand i knibe


G

n(AABB)   n(≈ 32s)

 3.43

Hallandskadrilj


DGA

2(abb cdd eff ghh) 


Hambo
 2.38

Engelska för 3 par


G

3(AABB)

 5.17

Väva vadmal


D

15,5(AB)

 2.13

Schubertvals


F   G 

AABBCCDDEEAA


      reserver ... =>
 2.34

Gammalpolka


G +CF

2(AABB)AA

 

Skånsk mazurka
 3.11

Ränningen


DmD
      ex reserv
5.23

Skrälåt


Gm

13(AB)   (orig 20)
   Dansbeskrivningar =>   (Jfr AF / lösen!  FB)      Denna sida => http://gada.se/af190219.html 


Schubertvals (nyskriven text) Not: F   G   notG(Biersted)  (musik ur Franz Schubert opus 9)   

 Schubertvals/SFV   acla: Schubertvals (från AF?) 

Skillnad SFV/AF: tur 3a+b även D börj H fot, men byter sen till V vid första valsen, medan K byter till V vid andra valsen.

(Man börjar med den vanliga foten i valsen, men i 3a står "K och D omvänt" => de börjar med H resp V fot.)

SFV: K överräcker en ros till D när han bjuder upp henne...


Engelsk Kadrilj   not EngKv =pdf (EngKv SFV ändrat takt 10 26.. 4 rader) 


Feder Mikkel   not: FederM  


Familjesextur   Notx3 ..  (Familie sekstur fra Præstø)


Östgötapolska inkl not D   not ÖstgD   not ÖstgF 


Daldans inkl not GmG   not Daldans  (1a repr bara 1gn utom i början ombytt: AAB ..)


Bitte Mand acla  Engl.  not =>G 


Hallandskadrilj inkl not  jpg    även not Hallandsid1  sid2  


Engelska för 3 par   runeb/   not  


Väva inkl not D


Gammalpolka   förspel Sarabande Grandiose not(SFV)     not(SFV) 


Skrälåt   not  


Ränningen  not  (=Ränningen/HF+sid2)   Beräknad tidsåtgång för ...

(ca 6+3+2+4+6+3+4+7+3 = 38 min)


Östgötapolska  6 min (netto ca 3.56)

Bodapolska

Bodapolska

Bitte mand i knibe   4 min (ca 3.10..)

Hallandskadrilj   6 min (ca 3.43)

Hambo

Engelska för 3 par   4 min (ca 2.38)

Väva vadmal   7 min (ca 5.17)

Schubertvals


Länkar etc av ML/190206..16   Ny beskrivn. Schubert /190214      Tisdagsdanser 19/2 2019      (OBS Prel utkast, kan ändras / ÅLÖ 190206)