Färglagt, bearbetat, rättat = gada.se/runeberg.org.trekarls.html   /ML 150316 


Från originaltexten: runeberg.org/folkdans/besk/0272.html (fr o m rubrik Trekarlspolska nedan..)


Skansens fdl: https://www.youtube.com/watch?v=GSTva8dwSIQ tid 2.36 (21s-2.57), AF uppmätt 2.48.


Ordning som mittkavaljeren dansar med de övriga: (fronten nedåt i fig)

Mittlinjen vänd mot höger (D3 K7 D1) i början av alla turerna:


vänster  D2 D5 D3   höger-

linje        K8 K  K7   linje

              D4 D6 D1

                 fronten


Första småringarna bildas av:    D1-K-D2      D5-K7-D3      D6-K8-D4


Musiken spelas: 4(abba)   = totalt 128 takter 3/4-takt,  9,75 - 10,5 s /8 takter

Rek: 160 fjärdedelar/minut => 384/160 =2,4 minut = 2.24.   => 0,15 minut/8 takter = 9 s /8 takter (snabbt).

-   -   -   -   -   -

Trekarlspolska

TUR / TAKT:
1-4    Tur 1A  Sammanslagning mot och med, mittlinjen, högra linjen.
5-8              Sammanslagning mot och med, mittlinjen, vänstra linjen.
9-12  Tur 1B Figuré högra linjens vänstra dam.  ((D1))
13-16              Omdansning, östgötasteg.
9-12               Figuré vänstra linjens vänstra dam.  ((D2))
13-16              Omdansning.
1-8              Tre små ringar omdansning. 


1-8    Tur 2   Tur 1A Upprepas. (Sammanslagning... )
9-12               Figuré, högra linjens högra dam.  ((D3))
13-16              Omdansning.
9-12               Figuré, vänstra linjens högra dam.  ((D4))
13-16              Omdansning.
1-8              Tre små ringar omdansning.  


1-8    Tur 3   Tur 1A Upprepas. (Sammanslagning... )
9-12               Figuré, mittlinjens vänstra dam.  ((D5))
13-16              Omdansning.
9-12               Figuré, mittlinjens högra dam.  ((D6))
13-16              Omdansning.
1-8              Tre små ringar omdansning. 


1-8    Tur 4   Tur 1A Upprepas. (Sammanslagning... )
9-12               Figuré, högra linjens kavaljer.  ((K7))
13-16              Omdansning.
9-12               Figuré, vänstra linjens kavaljer.  ((K8))
13-16              Omdansning.
1-8              K omdansning i mitten, östgötasteg. D i ring motsols springsteg. 


UTGÅNGSSTÄLLNING: Tre parallella mot fronten vinkelräta linjer,
de båda yttre vända mot varandra och mittlinjen vänd mot den högra
från fronten sett eller högerlinjen, omkring fyra stegs avstånd mellan
linjerna. En kavaljer och två damer i varje linje, kavaljeren håller sina
damer, en i vardera handen, händerna i axelhöjd. 


FATTNINGAR: Sluten fattning nr 3 (dubbel midjefattning). Ringfattning.

STEG: Springsteg med början på vänster fot, östgötasteg ((" båda båda höger"))

och särskilda steg, som beskrivs i avd. B.

TUR 1 A
Mittlinjen och högerlinjen dansar tre springsteg fram mot varandra (1),

stannar med markering på höger fot (2) och återvänder med tre
steg baklänges till sina platser (3), där högerlinjen gör halt. 

Mittlinjens kavaljer släpper sina damers händer och alla tre gör helt om,

kavaljer åt vänster ((=motsols)) och damerna mot kavaljeren (4).


Kavaljeren fattar åter damernas händer, 

mittlinjen och vänsterlinjen dansar tre steg mot varandra (5), 

stannar med markering på höger fot (6) och återvänder
med tre steg baklänges till sina platser (7), 

varefter mittlinjens kavaljer gör helt om åt vänster och 

damerna stannar vända mot varandra (8).
Samtliga med ledig hand i sidan.

TUR 1 B
Mittlinjens kavaljer dansar tre steg fram mot högerlinjens vänstra dam,
dvs den dam som står vid sin kavaljers vänstra sida (9), båda gör
tre steg mot varandra enligt följande beskrivning: På första taktdelen
isättes båda fotbladen med markering, den högra foten något framflyttad,
i vilken ställning båda fötterna förblir under andra taktdelen;
på tredje taktdelen tillbakaflyttas den högra foten på så sätt, att man
gör ett obetydligt hopp på båda fötterna och klackarna sättes intill varandra (10), 

på liknande sätt göres åter markering men med vänster fot framflyttad (11) 

och därpå ånyo markering med höger fot framflyttad (12). 

Båda omdansar med sluten fattning nr 3 två varv på plats med östgötasteg (13-16). 


Medan damen återtager sin plats, springer kavaljeren tre steg mot vänsterlinjens vänstra dam (9), 

båda gör tre steg mot varandra på nyss beskrivet sätt (10-12) och omdansar två varv, 

varvid kavaljeren mot slutet av omdansningen drager sig något inåt mitten (13-16). 


Kvarhållande damen i höger hand fattar kavaljeren därpå med vänster hand 

den dam i högerlinjen, för vilken han nyss figurerat, 

och alla tre ringdansar med östgötasteg i mitten,
samtidigt med att de båda andra kavaljererna på liknande sätt ringdansar 

med sina högerdamer och den till höger framför dem i mittlinjen
stående damen, därefter återtager alla utgångsställning (1-8).

TUR 2 A
Lika med tur 1 A (1-8).
TUR 2 B
Mittlinjens kavaljer dansar på samma sätt som i tur 1B, men med
den skillnaden att han först dansar med höger- och sedan med vänsterlinjens
högerdam (9-16, 9-16) samt ringdansar därefter med båda,
samtidigt med att de båda andra kavaljererna ringdansar med egen
vänsterdam och till vänster framför dem i mittlinjen stående dam,
varpå alla återtager utgångsställning (1-8).

TUR 3 A
Lika med tur 1 A (1-8).
TUR 3 B

Mittlinjens kavaljer vänder sig mot egen högerdam, som om han hade   ((motsols+motsols))
för avsikt att figurera för henne, men ångrar sig och dansar med steg
som i tur 1B beskrivits först med egen vänsterdam och sedan med sin
högerdam (9-16, 9-16). Ringdansar därpå med dem samtidigt som de
andra kavaljererna ringdansar med sina damer och alla återtager utgångsställning
(1-8).

TUR 4 A
Lika med tur 1 A (1-8).
TUR 4 B
Mittlinjens kavaljer dansar som beskrivits i tur 1B först med höger- och
sedan med vänsterlinjens kavaljer (9-16, 9-16), varefter han fattar de
båda andra kavaljererna om midjan och vänsterlinjens kavaljer lägger
vänster hand på mittlinjens kavaljers högra axel och höger hand om
midjan på högerlinjens kavaljer. Högerlinjens kavaljer lägger sina händer
på de andra kavaljerernas axlar, kavaljererna ringdansar medsols
med östgötasteg, medan samtliga damer håller varandra i händerna och
ringdansar med springsteg motsols kring kavaljererna (1-8).


-   -   -   -   -   -

Musiken spelas: 4(abba)

Alternativ musik:   geflaspelmen.se/wp-content/uploads/2014/11/polskaefjhogblom.pdf 


Jfr:   akademiskafolkdanslaget.se/danser/trekarl.pdf 

(obs fig "upp o ned" => D4=vä, D3=hö dam, ej här)   (Löshäst kan komma..)

(AF: Tur 4 avslutningsringar: K händer på axlar, D stannar med höjda armar bibehållen fattning)RUNEBERG OKORRIGERAD TEXT = FEL (delar av tur 2-3 saknades / turerna hopblandade):

TUR / TAKT:
1-4    Tur 1A  Sammanslagning mot och med, mittlinjen, högra linjen.
5-8              Sammanslagning mot och med, mittlinjen, vänstra linjen.
9-12  Tur 1B Figuré högra linjens vänstra dam.
13-16              Omdansning, östgötasteg.
9-12              Figuré vänstra linjens vänstra dam.
13-16              Omdansning.
1-8              Tre små ringar omdansning. 


1-8    Tur 2   Tur 1A Upprepas.
9-12              Figuré, högra linjens högra dam.
13-16              Omdansning.
9-12              Figuré, vänstra linjens högra dam.
13-16              Omdansning.
1-8              Tur 1A Upprepas. 


1-8    Tur 3    Tre små ringar, omdansning.
9-12              Figuré mittlinjens vänstra dam.
13-16              Omdansning.
1-8              Tur 1A Upprepas. 


1-8    Tur 4    Tre små ringar, omdansning.
9-12              Figuré med högra linjens kavaljer.
13-16              Omdansning.
9-12              Figuré med vänstra linjens kavaljer.
13-16              Omdansning.
1-8              K omdansning i mitten, östgötasteg. D i ring motsols springsteg. 


gada.se   Mats Lundblads dansbeskrivningar:  gada.se/mld.html