AF 190514

Nyb 18-1915..: Vårens danser (se nederst)  Spelman: SAJ (bekräftat, SAJ kommer/mailMC)  Ansvarig: MC

Ord 1915-: Instr Skånsk mazurka + Varsovienne   Spelman: FA  Instr: AF  


=   =   =   

Dansprogram 2019-05-14 (AF FA AF)


Vals      Tösavalsen © O´Tôrgs-Kaisa Abrahamsson 1983 se nedan 

Fyrtur med keding      Piliknäckarn 

Polka och bakmes fr Kall 

Mazurka      Bonn på Näset  se nedan 

   Instruktion: Skånsk mazurka      Skånska rumpedarran.. 

   Instruktion: Varsovienne 

Oxiekadrilj      4(AABBCCDDC) AABB 

Körepolska       Särslöv 

Kadrilj från Torp 

   Information 

Pols och bakmes fr Västerdalarna 

Gustafs skål      3x3(AABB) AB 

Jämtpolska      2(AABB) AB 

Engelska för 3 par      3(AABB) 

Daldans      3(ABBCCDD)A men 1gn AAB.. 

Åttamanengel      3(AABB) 2(CCDD) 

Gammalvänster       Oviken 

Schubertvals       G 


   Reserv:

Klubba    not ex: notuhr21klubbasuhr 

Fyrmanna      n(AABB)  se nedan..

Västgöta      Glader 

Boda    Kvarnresan Gm 


=   =   =   


Tösavalsen © O´Tôrgs-Kaisa Abrahamsson (mycket fina låtar över 200) 1983 Copyright men kan titta på spillefolk.dk ...

   och Bonn på Näset FH sid 278(1535)  Nodehæfte "Blåfinskan av O´torgs Kaisa"    Dansbeskrivningar / folkdansnoter gada.se/mld.html => (Se även AF, lösen!)    AF19a  AF/tis  


   Instr: Skånsk mazurka se nedan!    Musik ex: Druck  Druck  Lönn 

   Instr: Varsovienne/URtxt+not


Polka och bakmes från Kall (A) = afnot.pbkall.png = not blå boken p74 (2 stäm) /SvL..  "PB Kall"

   vanlig polka medsols;  K stamp V H (D: H, V; nig, vrid klackar);  bakmes: (H)V, H, V bak, vrid klackar ...


Oxiekadrilj   not (olika melodier!):  OxieCG =OxieCG  OxieAE   

                        Köra till Särslöv (efter Oxiekadrilj i AF) 


Kadrilj från Torp  => +not (hela)  1816x1236p 2,5M ska banta.. sid 1 (900x1236p) sid 2  


Gustavs Skål  ("nyversionen", utförlig)   not GustafsSkål G 


Jämtpolska  not Jämtp    aabb aabb ab 


Engelska för 3 par      runeb/eng3par   not 


Daldans   Daldans2not  not Dal 


ÅttaManEngel      not ÅttaME=ÅttaME  (Jfr af190402.html  Åttamanengel 2m15s nytt rekord(?) )


Gammalvänster från Runeberg, red.  runeb)  not ... efter Lapp-Nils 1804-1870 (+Blå Boken p60) =>

    Musik ex: Gammalvänster: Oviken Oviken  Lapp-Nils  Skucku  Graninge 


Schubertvals   => Schubertvals Beskrivning i noter (G) 8 takter/rad (1900x970p)Fyrmannadans*    notur.fyrmanna.png  


Västgötapolska    not Vgöta/Glader    aab aabb ...  efter uppdans enkel b ...


=   =   =   

   Skånsk mazurka. (se AF sid 116 eller acla: skanskmazurka )  

När det på gammaldanskvällar spelas två mazurkor är det vanligt att i 

Stockholm-Uppsala dansa en "vanlig mazurka" (parvis i vanliga dansriktningen runt medsols och motsols, AF sid 77, jfr vastgotapolska)

   och en "skånsk mazurka",

medan det i övriga landet ofta dansas två stycken "skånsk mazurka", där kallat för bara "mazurka".


Takt   (Upprepas ...)

1-2   Dalsteg från+mot varandra (som i vanlig hambo)

3-4   Två varv utåt från varandra (helst: två fryksdalssteg: Y, I, hopp på I samtidigt Y kick fram-bak)

5-6   Två fryksdalssteg framåt (enkel midjefattning)

7-8   Tillsammans (oförändrad fattning) ett varv medsols (sex små springsteg appell första,

        eller två mazurkasteg, eller evt motsols)

   ((Mazurka-musiken är snabbare än hambo, men det går att hastigt dansa hambo till musiken.))   
=   =   =   

Vårens danser (nybörjare) har varit gammaldanserna: Schottis Polka Vals Snoa Hambo Mazurka;

Pardanser även: Feder Mikkel, Polska, Pariserpolka;

Gruppdanser: Familjesextur, Sønderborgskadrilj, Engelskor.