AF 200114

Tisdagsdanser 14/1 2020 

Vals 

Schottis 

Jämtpolska 

Engelsk kadrilj 

Klubba 

Östgötapolska 

Polka 

Retour de Spa 

Skånsk mazurka 

Francaise (instr?)  

Bitte mand i knibe 

Väva vadmal 

Trommelvals 

Den halve kaede 

Bingsjöpolska 

Gammalpolka 

Trekarlspolska 

Skrälåt 

Hambo 

Hallandskadrilj 

Feder Mikkel 

Menuett 

Gavott 

Övrabykadrilj 

Schubertvals 

   Reserver: 

Snoa 

Dans till Fryksdalsmelodi 

Engelska för 3 par 

Gustafs skål


   http://gada.se/mld.html =>   


Jämtpolska  not Jämtp


Engelsk Kadrilj   not EngKv 


Östgötapolska  snabbeskr+notD   not ÖstgD  not ÖstgF  not ÖstgC (Kmvb)


Retour de Spa   not (AF spelar ofta halva 2a och hela 4e reprisen en oktav högre =>)  not+kortbeskr


Francaise   SFV Fransäs


Bitte Mand   acla  Engl.  not BitteMand.b /=>G


Väva Vadmal  +not 


Trommelvals   Trommelvals(dansk)  not Trommelvals


Den halve kæde 5(abb) a  Paret mot fronten portar först   not(abb)(G)    not2stäm(abb)G+abb(C)   not3stäm(aa+baba)


Gammalpolka  förspel Sarabande Grandiose not(SFV)     not(SFV)


Trekarlspolska   runeb/trekarls  runeb    notBbGm 4(abba)  (notG  notC)


Skrälåt   not Skrälåt/UR


Hallandskadrilj.png =beskrivning i noter .jpg   not Halland  sid2   spelas: 2(abb cdd eff ghh) ca 3m43s 


Feder Mikkel not: FederM


Menuett   afnot.menuettgavott.png =  (afnot.menuettgavott.jpg)   afnot.menuettromanhaga  inkl kort.beskr


Gavott  png     afnot.menuettgavott.png  =  (afnot.menuettgavott.jpg afnot.menuettromanhaga;  inkl kort.beskr etc   Gavott/SFV  not F J Gossic => png D ABCD ABB (7x8t)


Övrabykadrilj.png =beskrivning i noter(F)  UR: AÖvrabyA   AF: DÖvrabyD (3e repr 2x16t =4x8t)


Schubertvals NY=> Schubertvals Beskrivning i noter (G) 


Fryksdalsdans   not Kalstatös 


Engelska för 3 par      runeb/eng3par   not 


Gustavs Skål  ("nyversionen", utförlig)   not GustafsSkål G    not Gustafs Skål D p15