Tillägg till AF 2016 hösten förslag, från Mats Lundblad, Djursholm 160324:

AF 161011 = tis 11 okt 2016 kan/bör gärna göras tilltemakväll Skansen 125 år”,

      texten v g se längst ned på denna sida!AF 2016 hösten förslag från Mats Lundblad / 160301


1) Jag påminner om att AF:s 80-årsdag infaller söndag 20 nov 2016

(enligt bl a skriften om AF:s 25-årsjubileum / AF:s förste ordförande,

min sammanställning: http://gada.se/af25p1-4.jpg från 160223 och 120926.


   Förslagsvis kan/bör detta firas

a) lördag 19 nov 2016 (kl 24 utbringas hurra..)

b) en tisdag i början av september 2016, samordnat med "återvändarträff",

eftersom AF:s dansövningar startade en tisdag "tidigt hösten 1936".

   (Finns det dokumentation kvar om vilken tisdag det var?!)2) Jag ser gärna att musiken/spelmennen i AF betonas ännu mer -

vi har i föreningen / anlitar ett flertal mycket duktiga spelmen/musiker!

Jag tycker att musiken är en mycket viktig del i (folk)dansen!


2a) Jag tycker att det har varit jättekul (och mycket nyttigt för mitt fiolövande)

de gånger som jag har fått vara med och spela till dansen

tillsammans med i första hand bl a Fredrik Andersson (mycket duktig)

och även, men tyvärr mer sällan, Sten, Magnus, ibland dessutom Eva, Lasse m fl.

Jag tror/hoppas att det låter/hörs bättre när vi är ca 2-3-4 st som spelar fiol.


Jag tror att om vi (ca 2-3-4 st..) får spela mer tillsammans på AF att vi (i alla fall jag)

kan öva upp oss ännu mer och få det att låta (ännu) bättre,

få till kul variationer i spelet etc.


Men detta får dansarna/dansledningen bedöma hur det låter.

Jag skulle gärna vilja spela mer på AF

(men jag är inte så duktig/säker på takt etc att jag kan spela ensam till dans).


2b) Svårlöst? Optimalt vore (tidsmässigt för oss och lokalhyremässigt)

om tisdagarna kunde fungera såväl för dansövning (kl 18-1915/30-21) som till

(fiol)spelövning/spelstuga (till dansen) (i första hand kl 18-1915).


I många andra folkdanslag och sammanhang är spelmän välkomna att "haka på"/

vara med, ofta är det en varierande sammansatt grupp som spelar till dansen.


Om fler spelmen kan få vara med och spela/öva (de gånger som det passar),

vore detta trevligt och bra övning för spelmennen!


2c) När AF anlitar spelmensgäng/grupper till att spela på danskvällar etc tycker

jag att det vore trevligt och artigt om inte bara gruppens namn skrivs ut i kallelse

utan även lite mer info ges: namn/instrument på medlemmarna och en mycket kort

historik om gruppen eller länk(ar).


2d) Husdans och utedans.

När AF har "husdans" är (självklar) praxis att alla i AF som vill vara med och spela

gärna får vara med, och även någon enstaka gäst.För utedanserna gäller för åtminstone första tillfället/omgång samma praxis;


för de kommande 1-2 gångerna har det på senaste tid varit mix av bl a smågrupper.

Där skulle det kunna förtydligas t ex så här: att den ansvarige spelledaren har rätt

att t ex schemalägga max 1/3 av tiden till konstellationer som önskar spela på egen hand,

resterande minst 2/3 av tiden till spel där vem som helst i AF, och någon enstaka gäst,

gärna får vara med och spela (spelledaren leder spelet / bestämmer låtvalet).3) Guide/hjälp/dansbeskrivningar


Jag har gjort listor över danserna med deras tidslängd, repriser etc,

och dansbeskrivningar (inkl hur repriserna spelas m m).


Dessutom har jag tidsstatistik och gamla dansprogram,

och anvisningar för hur man kan lägga dansprogram.


Dessa får gärna fritt användas i AF om så önskas.

Jag ska försöka att förbättra och förtydliga dem.


Jag försöker att samla denna info på min sida => 

 => gada.se/aftips.html 

(och uppdaterar/förbättrar den...)


mvh Mats Lundblad gada.se 

   Förslag från andra inför 2016 höst   (/länk beskrivn):

IN: Björköpolska = http://gada.se/mld.bjorkopolska.pdf 


EB: Väva, Västgöta, Ränningen, Oxie, Övraby =>

Väva Vadmal  +not   Runeb 

Västgötapolska 

Ränningen  pdf  png 

SFV Dansboken => ÖvrabykadriljTid per dans => FDLISTA: png övre undre  pdf  

och lägg till sådär ca 1 min per folkdans för uppställning etc,

kolla gärna gamla program (...e = efter med tids-statistik)


Fattas ca ett - halvt par så låt inte alla andra vänta,

sätt igång, det löser sig...


(Pardanser ca 5x2 st / 30 min, hålls ganska exakt på Skansen bl a,

en låt tar ca 2 minuter, 3 om man "drar ut på den”.)AF akademiskafolkdanslaget.se  

Mats Lundblads DANSBESKRIVNINGAR och

FolkdansLISTA: png: övre undre halvan  hela: pdf  (dans repriser uppställn tonart tid snabbrep)


Äldre AF-dokument/program/info (gada.se) =>   affillist (ej länkat, skriv in filnamnet själv)


Äldre AF-notlista (/BH) (länkarna finns ej  längre)   afnotlist08    


Äldre AF-rapporter/anteckningar/program  af12(+11)  af14  af15(inkl spelövn/program) 


AF dansbeskrivningar (9 st "pirat"): Yumpu    

   (Idre Gustafs Bitte  Dal Skrä Kökar  Torp Hambo/Polska.. InnehNot..)


AF hemsida/medlemssida(lösenord) innehåller f n =>

AF:s dansbeskrivningar (listan här, ej klickbar)

AF verksamhetsberättelser 2007-, 

AF krönikor 1999- (listan här, ej klickbar)


AF terminsprogram

 11ab  12a  12b  13a  13b  14a  14b  15a  15b   16a  


AFnoter... https://mega.nz lösen..  

Mac: "(Safari ej helt komp. /Man kan lätt bläddra fram/bak med piltangenterna, men ej ladda ner hela?) Bäst med: Firefox  Chrome  Opera"


AF-noter-fotogalleri finns på gada.se för några av de senare husdanserna (maila för info!)


Lokal: Fältöv  Östermalms Föreningsråd =>  Lokamalm pris 640:-/h sal 1 180 m2 130 pers tel 08 6631995 


gada.se/af12 => (utdrag, kan möjligen uppdateras något) =>


Några idéer om hur man kan lägga dansprogram för tisdagar med AFspel:


=> Kl 19.15-19.30 (anpassat för nybörjare+ordinarie):  "låtar/danser för alla"

      låtar som även de nyaste i spelmanslaget kan vara med på

      först en pardans (alla är kanske inte på plats), därefter


      kul folkdanser som nybörjardansarna kan vara med på,

      evt en bytesdans (se nedan)

      sist (innan 19.30) gärna den dans som instruerades på 18-passet.


=> Kl 19.30-20.00 eller gärna kortare tid: INSTRUKTION!*


=> Kl 20.00-20.55   (från när instruktionen är klar):

=> Börja gärna med en pardans (alla är kanske inte på plats)

=> Därefter gärna mönstret ca 4 folkdanser + 1 pardans (drickapaus..) osv

=> Första folkdanserna ej jättesvåra så att nybörjare kan hänga med

=> Gärna den/de dans(er) som instruerades senast (och gångerna innan dess)!

=> Gärna den dans som ska instrueras nästa tisdag (bra ha den aktuell)!

=> Gärna minst en bytesdans, t ex

      Bytarn =Schottis där K går fram*, Familjevals, Gärdeby, Familjesextur

      Engelska, Engelska Stigtomta, Snurrebocken Torp, Bitte Mand, Skojarn ...

=> Vill man ha bra tempo kan man lägga några danser i följd med

      samma antal par och typ av uppställning (t ex 4 pars fyrkant)

     (Ex Vindmölle - Ödsmål - Gustavs Skål) // (resp 8 pars linjer)

     (Ex Västgöta - Skrälåt - Smålandspolska - Ränningen).

=> Mot slutet evt danser med lite svårare men vackra melodier

=> Avsluta gärna med en fin vals (vid pianospel Schubertvals).


* Instruktion.  Ca 30-40 dansare kan nog dansen (ganska bra), ca 3-5 inte.

Väl förberedd instruktion utan onödiga dröjsmål och tveksamheter,

annars lessnar de som kan. Nybörjarna (och vana) får mer övning

kommande gånger (bl a genom att dansa med de som kan).   


 Vi är ett folkdanslag => klar tonvikt på folkdanser dvs gruppdanser.

      =   =   =   =   =   =

Som dansansvarig - se gärna till att


=> Dansprogrammet skickas i god tid till spelman etc (piano minst 1 vecka)

(spelmanlaget gärna 3-4 veckor innan)

sätta upp dansprogrammet på mittstolpe och vid spelman/män,

efteråt (gärna innan också) maila programmet för dokumentation (ML, ÅÖ?)


=> Ropa snabbt ut vilken dans som kommer, när dansen innan är slut,

(man kan ibland ropa ut två danser i taget: Väva, därefter Ränningen)

Uppställningarna ganska snabbt kommer på plats

Vid parbrist göra om t ex 8- till 6-parsuppställningar

Fattas enstaka par/person kan dansen kanske ändå få starta.


=> Snabbt säga nyckelord om dansen, ex:

Ränningen: Högerparen bildar korset, K4 (peka!) drar sladden ... .

Bytan = Schottis där K går fram till nästa D efter de två varvens omdansning,

medan D ensam tar 2 schottissteg framåt (och får ny K).

            / ML 110402 kl 16

Vid helkvällsspelning (kl 18-21..) bör "låtar/danser för alla; ca 15 min" ske

vid t ex 19-tiden, det kan vara få i början (mer kul att spela om många är med)

och då bra om några spelmän i början vill dansa i stället. /Tack tips fr SK./ 

      =   =   =   =   =   Utdrag ur mail från ML 100629 kl 02.25  rubrik  AF 100819 (ML1) :

(Jag hjälper gärna till med program, och kan skriva ut/rent.)

   Bra med bra planering - jfr:

Kvalitén på våra spelningar kan bli lidande om vi t ex

får dans/spelprogrammet först sent kvällen före

eller om det omfattar många för oss obekanta nya låtar.


   TIPS DANS/LÅTVAL:

Högst 2-5 nya låtar per gång och öva flitigt på dem - kvalitet före kvantitet.

Meddela alltid program (helst minst en vecka innan, gärna ännu tidigare)

och alla ändringar till alla (via internet).

Ansvarig sammanställer (helst) (nya) noter (inkl repriser etc) på A4-ark och

kopierar till berörda samt lägger upp på internet (internt/lösenord vid behov).

Prioritera helst uppställningsdanser och familje/bytes-danser före pardanser!

Lägg in ett antal bytesdanser!


När man lägger dansprogram kan man rama in i block om 4 (evt 3) danser:

pardans+pardans+gruppdans+gruppdans (detta mönster upprepas)

där pardanser = varvat gammaldans, gillesdans, polskor, bytesdanser.

Jfr med t ex Tanto-programmen.


Slängpolska bör tyvärr tills vidare ej spelas för att undvika

konfrontationer och krockar på dansgolvet (många dansar enligt

månghundraåriga fina traditioner, på fläck, andra kör med nån sorts

ny otålig "grönalundsradiobilsvariant"* och krockar med/stör de andra

paren).      * uttrycket sas av annan person på Ransäter 2010


   Vi har en ambitiös låtlista.

Låt oss ha en prioritingslista med danser/låtar som vi med kort varsel

(nedåt någon sekund) bör kunna spela till dans.===   ===   ===   ===

Några äldre AF-program - via MLs hemsida:

Färgmärkning:   Svart = övrigt

Rött=folkdans (gruppdanser)   Blått = gammaldans/gilles   Grönt = polskor 

aftis06h07v.pdf

AF 070320 tis (husdans)  = af070320.pdf

AF 070522 Tanto    


AF 080308 Midsommargården => se text nedtill på denna sida =>

AF 080527 Tanto  

AF 081111 tis (dansled Mats L) 


AF 090324 tis (husdans) 

AF 090512 v1 ,inkl dansbeskr: v2 

AF 090526 v0 Tanto ,inkl dansbeskr:  v1  res (reservdanser) 


AF 100323 husdans   (html)

AF 100518 Stora Skuggan 


AF 1008 och låtlista 2010(MC)   (html)      24 mar 2016 kl. 01:58 skrev Mats Lundblad


AF 2016 hösten förslag AF 161011 125-års-jubileum till AF dansledning+styrelse


Tillägg till AF 2016 hösten förslag, från Mats Lundblad, Djursholm 160324:


AF 161011 = tis 11 okt 2016 kan/bör gärna göras tilltemakväll Skansen 125 år”,


exakt den dagen infaller nämligen Skansens 125-årsjubileum.  wiki

(Än så länge har Skansen inte annonserat någon särskild aktivitet för den dagen.)


Vi är många i AF som med stor glädje har dansat mycket på Skansen,

och AF har mottagit en flagga på Skansen av ”gamle” Konungen.


Vi skulle kunna ha bl a ett halvtimmespass med typiska gammaldanser/låtar

från någon av Skansens gammaldanskvällar, till våra egna spelmän,

och dansa folkdanser (i regel identiska med ”våra”) som dansas på Skansens

uppvisningar, vi kan ”låtsas” att vi (snyggt) gör ett halvtimmes dansuppvisningspass,

(som vi dans-övar igenom tisdagen innan).


Om så önskas hjälper jag gärna till med bl a

dansprogram, gamla foton, köpa juice och enkelt tilltugg, ta med muggar (stående, ej bord).=   =   =

      mail 160327 kl 15 => ...   ...

161029L(?) Uppsala Oktoberstämman enligt: FB  event  allevents ((inlagt av en som vill ha ökad

mängd skjutvapen..))   Upl smf (oldUKK/Kal (old står ej med) dålig info/framförhållning..  /160327 


   och för kännedom:

160528-29 Uppsala Kulturernas Karneval  lör karnevalståg /151221/kz   

160529S Uppsala Gamla, Disastämman /uppsfolk /160327 

160529S Farsta munspelsstämman /uppsfolk /160327 

160529S SSG Bredäng/Jakobsbergs gård Spelmansstämma kl 12-20  /151207+160327   

160529S AF vårlekstuga ca (17) 1830- Bredäng/Jakobsbergs gård  Bas, Fiol & Drag (internt) /151207 


Missförstånd (?) om 161011, det var inte frågan om vad Skansen skulle göra,

utan om vi ville göra något (extra) kul... (behöver nog inte hindra att Övrabykadrilj dyker upp...),

(jag ska kolla upp mer om Skansens eget evt firande...)

...   ...