Mats Lundblads GAMMALDANS - äldre tidningar och webbsidor:

(denna sida = gada.se/gadaold.html )


Mer ska läggas upp, gammaldansprogram fr o m år 1971, tidningen fr o m år 1985 ... 

Om visas förminskat: CO + (Mac, flera ggr) eller spara och visa i 100, 150 el 200 % i bildprogram:


GD 080420 1+4.pdf

GD 080420 2+3.pdf


GD 080916 1+4.pdf

GD 080916 2+3.pdf


GD 081231 1+4.pdf

GD 081231 2+3.pdf


GD 090306 1+4.pdf

GD 090306 2+3.pdf


GD 090408 p1+4  p2+3

SL TIDTABELL år 2009V: Tidtabellen (på sid 4 nederst)   0905-0909  091231   


   1001-03  100501  100601  100701   100801  100901  101001  101101  101201 


   110101  110201   110301   110401   110501   110601  110701 

   110801  110901   111001   111101   111201   120101  120106    


äldre typsnitts/färg/gada-uppdaterade:   0909  0912  1003    1105x ..    1112  1212  

/160304 år 2013,    160128 år 2014Dessa är uppdaterade med typsnitt Arial, färgkorrigerade... =>

2009:  0909  0912 


2010: 1001 1002=>1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  1012  


2011:  1101  1102  1103   1104  1105  1106   1107  1108  1109  1110  1111  1112  


2012:  1201  1202  1203  1204  1205  1206  1207  1208  1209  1210  1211  1212   


2013:  1301  1302  1303  1304  1305  1306  1307  1308  1309  1310  1311  1312   


2014:  1401  1402  1403  1404  1405  1406  1407  1408  1409  1410  1411  1412  


2015:  1501  1502  1503  1504  1505  1506  1507  1508  1509  1510  1511  1512                         


2016:  1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612   


2017:  1701  1702  1703  1704  1705  1706  1707  1708  1709  1710  1711  1712  Nu samlat årsvis: GAMMALDANS ÄLDRE (OLD)

2017 jan-dec => 17  (= gada.se/17.html )  ca 1 MB   (171227) 
   =>   fo100811brunkdans   fo100811brunkaff    fo100811ktklot       SergTg fo100812stdans1    fo100812brunke   fo100812kt   fo100812grlbyx   fo100812grlner   Österm.IP fo100908oroipjarf    fo100912sgsonusfi     fo100912sgnj    

100807L SKANSEN Program.. => http://gada.se/sk100807.html   


Mats Lundblads GAMMALDANS-tidning (i skärmbild, använd 100 % skala för tydlig text)

Äldre slutversioner.   (Fler kommer att läggas upp.)

Tidningen (pappers-) kom ut med tre nummer/år: Vår Sommar Höst. Dessa uppdaterades ofta, utan att tidigare info togs bort.

Tidningen började att ges ut till sommaren 1985, dvs 33 år sedan nu år 2018!

= = = = = =