Mats Lundblads GAMMALDANS - äldre tidningar och webbsidor:

(denna sida = gada.se/gadaold.html )


Mer ska läggas upp, gammaldansprogram fr o m år 1971, tidningen fr o m år 1985 ... 

Om visas förminskat: CO + (Mac, flera ggr) eller spara och visa i 100, 150 el 200 % i bildprogram:Dessa är uppdaterade med typsnitt Arial, färgkorrigerade... =>


ÅRSVIS jan-dec => 17  18      17 = ca 1 MB (171227) 2009:                                                                   maj-sep: -0909                    -0912

2010:                    -1003  1004  1005  1006    1007  1008  1009  1010  1011  1012  


2011:  1101  1102  1103   1104  1105  1106     1107  1108  1109   1110  1111  1112 

2012:  1201  1202  1203  1204  1205  1206    1207  1208  1209  1210  1211  1212   


2013:  1301  1302  1303  1304  1305  1306    1307  1308  1309  1310  1311  1312   


2014:  1401  1402  1403  1404  1405  1406    1407  1408  1409  1410  1411  1412  


2015:  1501  1502  1503  1504  1505  1506    1507  1508  1509  1510  1511  1512                         


2016:  1601  1602  1603  1604  1605  1606    1607  1608  1609  1610  1611  1612   


2017:  1701  1702  1703  1704  1705  1706    1707  1708  1709  1710  1711  1712  


2018:  1801  1802  1803  1804  1805  1806    1807  1808  1809  1810  1811  1812 


2019:  1901  1902  1903  1904  1905  1906    1907  1908  1909  1910  1911  1912  


2020:  2001  2002  2003           -2005             -2007                    -2010           -2012   


2021:           -2102  2103  2104                        2107                    -2110           -2112


2022:                                2204       220627  220816  220901     -2210           -2212  


2023:                    -2303  2304  2305                                  2309  2310            2312  

även gada(+)datum.html:            230703  08  12  18  230902  06  23    231101  


2024:  2401

09atidtab  fungerar (= SL-mini-tidtabellen nederst på sid 4 år 2009, idé +layout ML) 

 


äldre typsnitts/färg/gada-uppdaterade (= de ovan) FUNGERAR  0909  0912  1003    1105x ..    1112  1212  /160304 år 2013,    160128 år 2014

200318 (Corona!)


Mats Lundblads GAMMALDANS-tidning (i skärmbild, använd 100 % skala för tydlig text)

Äldre slutversioner  (Fler kommer att läggas upp.)

Tidningen (pappers-) kom ut med tre nummer/år: Vår Sommar Höst. Dessa uppdaterades ofta, utan att tidigare info togs bort.

Tidningen började att ges ut till sommaren 1985, dvs 38 år sedan nu år 2023, på det 39:e!


Jfr Izzys Youngs (280326-190204) (lokal i NYC 1957 och Sth 1973 -181101 Roslagsg resp W Yxkullsg 2 nära T Mariatorget) 

tidning "Folklore Centrum" (mkt bra)  år 1976- jan 2012?, 8 nr/år, 2900 ex, har sparat alla ...

Hemsidan izzyyoung.se finns EJ kvar => /<231209, tidigare: 

Du kan prenumerera på Folklore Centrums Informationsblad & Tidning där det mesta som händer inom folkmusik och dans finns med. Kontakta då: Izzy Young, Wollmar Yxkullsg. 2, 118 50 Stockholm, Telefon (12-18) och fax: 08-643 46 27, izzy . young @ telia. com  Prenumeration: Ett år = 8 nummer = ca 140 kronor PG 85 81 85 - 2 (EJ nu!)

= = = = = =


= = = = = =

Länkar fungerar EJ pga "bredband" nedlagt

Kommer senare att läggas upp på gada.se i mån av tid ... =>


Mats Lundblads GAMMALDANS - äldre TIDNINGAR (pdf) => fler ska läggas upp...


080420a   080420b      (a = sid 1+4,   b = sid 2+3) länkar fungerar EJ för dessa tio


080916a   080916b


081231a   081231b


090306a   090306b


090408a   090408b


¨


((exakt lika men på gamla bredband...=>)) länkar fungerar EJ:

GD 080420 1+4.pdf   GD 080420 2+3.pdf


GD 080916 1+4.pdf   GD 080916 2+3.pdf


GD 081231 1+4.pdf   GD 081231 2+3.pdf


GD 090306 1+4.pdf   GD 090306 2+3.pdf


GD 090408 p1+4       p2+3


SL TIDTABELL år 2009V: Tidtabellen (på sid 4 nederst)äldre webbsidor i "äldre format" - länkar fungerar EJ pga "bredband" nedlagt:


   0905-0909  091231   


   1001-03  100501  100601  100701   100801  100901  101001  101101  101201 


   110101  110201   110301   110401   110501   110601  110701 


   110801  110901   111001   111101   111201   120101  120106   Örjans "dansglad"-kalender, äldre versioner:

  dansglad: (kalender modern dans+gd+po) Färglagd..  230101  230112  230121  230128  230201  230224  230302  230311  230317   230331  230410  230420  230427  230430   230511  230525  230603 230621  230627 230709  230718  230801  


      230804  230818  230825  230901   => 230906(10)  => 230922   => 231001  => 231014  => 231021   => 231028 => 231119=>   231130=>  231208=> 231217


   => 240101=> 240111=> 240126