Mats Lundblads GAMMALDANS - äldre tidningar och webbsidor:

(denna sida = gada.se/gadaold.html )


Mer ska läggas upp, gammaldansprogram fr o m år 1971, tidningen fr o m år 1985 ... 

Om visas förminskat: CO + (Mac, flera ggr) eller spara och visa i 100, 150 el 200 % i bildprogram:
Dessa är uppdaterade med typsnitt Arial, färgkorrigerade... =>


ÅRSVIS jan-dec => 17  18      17 = ca 1 MB (171227) 2009:                                                                   maj-sep: -0909                    -0912 


2010:                    -1003  1004  1005  1006    1007  1008  1009  1010  1011  1012  


2011:  1101  1102  1103   1104  1105  1106     1107  1108  1109   1110  1111  1112  


2012:  1201  1202  1203  1204  1205  1206    1207  1208  1209  1210  1211  1212   


2013:  1301  1302  1303  1304  1305  1306    1307  1308  1309  1310  1311  1312   


2014:  1401  1402  1403  1404  1405  1406    1407  1408  1409  1410  1411  1412  


2015:  1501  1502  1503  1504  1505  1506    1507  1508  1509  1510  1511  1512                         


2016:  1601  1602  1603  1604  1605  1606    1607  1608  1609  1610  1611  1612   


2017:  1701  1702  1703  1704  1705  1706    1707  1708  1709  1710  1711  1712  


2018:  1801  1802  1803  1804  1805  1806    1807  1808  1809  1810  1811  1812 


2019:  1901  1902  1903  1904  1905  1906    1907  1908  1909  1910  1911  1912  


2020:  2001  2002  2003           -2005             -2007                    -2010           -2012   


2021:           -2102  2103  
Mats Lundblads GAMMALDANS - äldre TIDNINGAR (pdf) => fler ska läggas upp...


080420a   080420b      (a = sid 1+4,   b = sid 2+3)


080916a   080916b


081231a   081231b


090306a   090306b


090408a   090408b


09atidtab   (= SL-mini-tidtabellen nederst s 4, idé +layout ML)  ((exakt lika men på gamla bredband...=>)) 

GD 080420 1+4.pdf   GD 080420 2+3.pdf


GD 080916 1+4.pdf   GD 080916 2+3.pdf


GD 081231 1+4.pdf   GD 081231 2+3.pdf


GD 090306 1+4.pdf   GD 090306 2+3.pdf


GD 090408 p1+4       p2+3


SL TIDTABELL år 2009V: Tidtabellen (på sid 4 nederst)äldre webbsidor i "äldre format"


   0905-0909  091231   


   1001-03  100501  100601  100701   100801  100901  101001  101101  101201 


   110101  110201   110301   110401   110501   110601  110701 


   110801  110901   111001   111101   111201   120101  120106    


äldre typsnitts/färg/gada-uppdaterade:   0909  0912  1003    1105x ..    1112  1212  /160304 år 2013,    160128 år 2014

200318


Mats Lundblads GAMMALDANS-tidning (i skärmbild, använd 100 % skala för tydlig text)

Äldre slutversioner  (Fler kommer att läggas upp.)

Tidningen (pappers-) kom ut med tre nummer/år: Vår Sommar Höst. Dessa uppdaterades ofta, utan att tidigare info togs bort.

Tidningen började att ges ut till sommaren 1985, dvs 36 år sedan nu år 2021!

Jfr Izzys tidning "Folklore Centrum" (mkt bra), har sparat alla ...

= = = = = =