Schottis från Idre 


Melodier 2 st båda efter Storbo-Jöns:  I (Idre moll, 3 repriser),  

II (Idre dur, 2 repriser, men fiss sänkt till f repris 2 takt 3+7)


7 turer => Musik: aabbaab eller aabbcca.   Totalt 7x8 = 56 takter.  

Totalt ca 93,33 s => 1,66.. s/takt = 13,33 s /8 takter   => 36 takter/minut =>144 eller 72 taktdelar/minut.

      Lediga armar hängande.  Omdans polskefattning (tur 2 vals-).


Grundschema/tur: Två schottissteg (ytterfot..) (1-2), omdansning 2 varv (3-4)  Upprepas (5-6) (7-8).   Tur:


1: Vanlig schottis.   

2: D bakåt, valsfattning.   

3: K motsols vrid (huvudsakligen på takt 2) (båda lite från - mot varandra).   

4: Hand i hand (mindre vridning mot-från varandra).


5: Vända mot varandra (var för sig): Sidsteg 2 framåt dansriktn, 2 bakåt.   

6: Dito men 4+4 sidsteg och 4 varv omdans (en gång).   


7: Handklapp på 2a takt 1a taktdel (var för sig).


Omdans antingen vanlig schottis utan hopp, eller gärna snabba fotombytessteg (elegant).  


   (Enl. orig.beskr kan tur 1-4 och sista göras totalt 3 ggr, görs ej numera.) 

   (Tur 1 3 4 7 från Helga Håkansson f 1894, tur 2 5 6 från HH och Agnes Jonsson f 1919, 

   sammanfogat av upptecknarna Johan Larsson & Ingvar Norman 1965)


Jfr: Idre(acla)  Blå boken II s77-78 not 39-40 (ej Runeberg)   AF(lösen)   SFV äldre "Tilläggsdanser" våren 1976 (ej i Dansboken)

Video (ca 93-94 s.) Skansens fdl (2013?)  Dalarnes hbr 2002/Dancilla..  Omdans K: V+H, D: H+V.  H-foten "inne", V "driver runt".


 © gada.se  Mats Lundblad  181102.   Får gärna användas av AF-medlemmar, samt dansledare med angivande av källan.

            (Korr:  AF evt korr tur 3: takt 2...,   alla utom AF evt korr tur 4: vrid mot-från)      Mats Lundblads folkdansbeskrivningar.