Långdans från Orsa 


UTGÅNGSSTÄLLNING: Parvis i sluten ring (medsols), valfritt antal personer.

FATTNING: Ringfattning med låg handfattning.   (Vändningar sker medsols.)

MUSIK: => Långdans från Orsa  2.stäm   (Repris a=4,  b=8,  c=12 takter  3/4-takt A.   Förspel: Takt 9-12 = slutet b)

Spelas  aabb cccc aabb  = totalt 24+48+24 = 96 takter  (24 takter = ca 34 sek, totalt ca 2m16s).   Youtube 


STEG: 


"Orsalångsteg"  (tar 4 takter)

Takt 1: Taktdel 1 vänster fot framåt, hela foten isättes (taktdel 1-2), taktdel 3 höger fot intill vänster.

Takt 2: Upprepas. 

Takt 3: Vänster fot bakåt  (taktdel 1-2), höger fot intill och tåhävning (taktdel 3). 

Takt 4: På första taktdelen sker nedsänkning med markerad isättning av klackarna (vila på taktdel 2-3). 


"Orsahej" = Sista takten i "Orsalångsteget" ersätts med (och takten innan i samma riktning som takterna innan)

Taktdel 1 (handfattningarna släpps) under ett ljudligt »HEJ»: armarna sträcks hastigt uppåt, 

   varvid samtliga gör markering med vänster fot (taktdel 1), denna ställning bibehålls under taktdel 2-3. 


TUR 1   Stor ring:

Medsols 6 st "Orsalångsteg" (Musik: aabb = takt 1-4, 1-4, 5-12, 5-12 = 4+4+8+8 = 24 takter).


TUR 2   Två gånger dansas (sluten handfattning)   (totalt: Musik: cccc = 4x12 = 48 takter):


Inåt 3 st "Orsalångsteg", det sista avslutas med ett "Orsahej" /vänd medsols   (Musik: c = takt 13-24 = 12 takter).

Utåt 3 st "Orsalångsteg", det sista avslutas med helomvändning medsols        (Musik: c = takt 13-24 = 12 takter).


Turerna 1-2 kan omtagas en eller flera gånger.


TUR 3 

AVSLUTNING. Efter tur 2 (sista gången) (då ringen vidgats) förblir deltagarna vända utåt, 

varefter dansen avslutas med dans i ring medsols med springsteg.   (Musik: aabb = 24 takter).

(Denna ring kan t ex upplösas genom att någon vänder utåt och drar runt motsols...)


   //   Denna sida = gada.se/mld.langdansorsa.html   Huvudsida: gada.se   Dansbeskrivningar: gada.se/mld.html   Runeberg 

   Får användas av Akademiska Folkdanslaget; samt av dansledare om källan anges.   © Mats Lundblad 180224