Gustavs skål    GustafsSkål* G    3x3(aabb) ab  2m29s (7x2 repr)  6m45s (19x2 repr x10,67s  90 taktdel/min)   enl AF FB res stavfel: 


   Gustafs skål

Den bäste kung som Norden äger

Han ej tål

Att vigtskåln ojämt väger

   Gustafs skål

Den bäste Kung som Norden äger

Han ej tål

Att vigtskåln ojämt väger

   God och glad

Han ilskans röst föraktar

Samt avvaktar och betraktar

Dårskap i sin grad

   God och glad

Han ilskans röst föraktar

Samt avvaktar och betraktar

Dårskap i sin grad

   Sådan kung

Är värd att styra Sveriges öden

Rask och ung

Ej rådlös uti nöden

   Sådan kung

Är värd att styra Sveriges öden

Rask och ung

Ej rådlös uti nöden

   Vasa ätt

Har aldrig lärt att svika

Aldrig tvika, men att fika

Till att göra rätt

   Vasa ätt

Har aldrig lärt att svika

Aldrig tvika, men att fika

Till att göra rätt