VÄDER 2014 = vader14

Mats Lundblads GAMMALDANS-tidning.      =>  Maila mkt gärna:   Please mail: xx@gada.se  and change xx to ml


V Ä D E R      WEATHER      (0°C=32°F,  10°C=50°F osv.)    Celsius (1701-1744) "satte termometerskalan upp o ner" 1742,  Linné (?) (1707-1778) vände den rätt 1745..    Landsort/Sth:


            Landväder äldre => gada.se månadsvis! =>

   1001-03  100501  100601  100701   100801  100901  101001  101101  101201 


   110101  110201   110301   110401   110501   110601  110701 

   110801  110901   111001   111101   111201   120101  120106    


2012 Jan: 120201  Feb 120301  Mars 120401  Apr 120501  Maj 120601  Jun 120701  

Juli 120801  Aug 120915  Sep 121001  Okt 121101  Nov 121201  Dec 130101 


2013 Jan: 130201  Feb 130301  Mars 130401  Apr 130501  Maj 130601  Jun 130701  

Jul 130801  Aug 130901  Sep 131001  Okt 131101  Nov 131201  Dec 140101  


 

ÅRSMAX snödjup 10/11: Katterjåkk: 198  cm 110327.   11/12: AvasjöB 145 cm 120228   


  Pohl  Tim Ned Tryck  Kust  Kust(0730 1430 2030) Obs 24hbak  Stånd   Båt   Kanot?u6h  land obs  Max  Moln  Vind+tryck u3h   Havsis Kod  Landobs  Radar  Yr  Snödjup Temp  Keb  Beta 

Havstemp Uppgifterna mkt viktiga för att överleva om t ex båt går under, utan skyddsklädsel ca:  15°: 2 tim,  10°: 1 tim, : 30 min.  OBS Nedkyld person får icke värmas snabbt, då stor dödsrisk!)  Ö-sjö Obs 
131231 10 SV9/14 3,8° Sth 3,0° SV4/8 1014 PROGN 5455555 min 2123223° ned 7x0  7-13jan 6644333 min 3310000° ned 7x0,3mm  12 SV11/14 4,1° 3,5° SV4/7  Midnatt 4° SV3/11 vx moln

14 SV9/14 4,3° Sth 4,0° S5/7 Karlstad+Örebro+Såt 6,2° Katt O12/15 -1,6° Jokkm -11,4° Mlm 5,0°  21 Sth 4,1° S4/8 Helsingb 1,8° Hap 0,1° Delsbo 5,5 Gävle 5,8°  24 SV6/12 4,3° Sth 3,4°

SV5/7 1015,6 87% Delsbo 4,1° Borl 4,3° Såtenäs 4,5° Helsingb 1,4° Hap 0,2° Ösund 2,9°

Max Väderö+NKoster 7,5 Arvika 7,1 Gävle 5,9 Delsbo 5,8 Holmön..2,8 KvikkjÅ -21,3 Älvdal -6,8 Oskarsh -2,1°  SV13/ 16 Väd S19/23  Gördalen 9,5 12t Jokkmokk 8,0mm  Katt 100

KvikkjÅ 77 Hem 76  Dig 43 Häggb+Myskelåsen 42  Gördal 76 Ulvsjö 25 Gö- cm snö  00+03 2,2° 17 4,7°  +32cm(+39 +28)  


JAN

140101 10 S9/12 3,1° Sth 3,1° S4/8 1015 PROGN 4456576 min 3430134° ned 00011030mm  8-14jan 7533333 min 411100-1° ned 3x0 4x0,2mm 

10 Skagsu vx0/1 1,3° Storön+Holm+Järn 1/232  12 S8/11 3,3° Sth 3,1° S3/9  14 S8/10 3,1° Holm vx0/3 0,5° Lungö SV1/2 0,1° Väd SO15/18 4,5° Sth 3,0° S4/7 84%fukt  16 S7/11 3,4° 7km

PiteR+Bjurö+Holm 1/253 Sth 2,6° S4/8  22 S10/14 4,3° 10km PiteR N1/2 -1,0° Sth 3,9° S5/9 96%fukt ingen ned  24 S8/10 4,4° Sth 3,9° S4/8

Max NKoster+Gävle 6,1 Leksand+Arvika+Väderö 6,0 Hudik 6,2 Holmön 3,2 Ljusnedal -14,7 IdreF+Kvarn -3,0°  SV12/16  Brännberg 11,8 12t ÖTorneå 6,5mm  Katterjåkk 95 Häggberget 42

Gördalen 72 Gö- cm snö  kl 00-21 2,8-3,8° (09+14 3,0°)  +33cm  

140102 09 S9/12 3,8° 9km Sth 4,1° SO4/8 1011 PROGN 4565587 min 3412244° ned 0120000mm  9-15jan 5344333 min 100000-1° ned 3x0 4x0,1mm  

12 S7/12 4,1° 3,8° S4/9  14 S8/10 4,3° 4,1° SO4/8  03 S11/13 4,2° 4,4° SO5/10  

Max Niding 6,0 Falu 5,4 Lillhärdal 3,9 UmeF 3,1 Katt -9,1 IdreF -4,1 Tomtabacken 0,5°  S11/14  ÖTorneå 7,8 12t Rörastrand 7,5mm  Katt 95 Gördal 73 cm snö  00-19 3,7- 4,4(08h)°  +29cm

140103 11 S9/12 4,3° Sth 3,9° S4/8 1008 PROGN 5553775 min 4412431° ned 3203000mm helmulet  10-16jan 7x3 min 7x0(evt-1)° ned 3x0 4x0,2mm  12 S9/11 4,4° 4,2° S5/9  

13 S8/11 4,4° 4,2 S4/8  16 S7/9 4,5° 4,3° SO3/6  22 S9/11 4,9° 4,8° SO3/6  24 Sth 4,8° SO4/9  

Max Utklipp 7,2 ÖrebroF 5,1..SthObs 4,8 Gävle..3,9 Ritsem 2,7 Lillhärdal -8,9 IdreF -3,2 Tomtabacken 0,4°  S12/15  Töcksfors 22,3 12t Härnösand 6,2mm  Katt 95 Häggb 45 Görd 80 cm snö

02+03max4,5° 06min3,4° stig 20 4,8°  +26cm  

OBS Varning Katastrofläge: NÖ USA snökaos,  Engl+Fra översvämningar/fara vid kusterna,  Australien: Skorna fastnar i asfalten pga extrem värme!

140104 11 V8/12 4,7° 6km Sth 5,2° SV6/9 999 Tull 0,1mm(tot 3,0) PROGN 6448662 min 413540-2° ned 4144 10 1 0mm  11-17jan 1222112 min 3x-1 4x-2° ned 3x0 4x0,1mm  

12 Sth 4,7° SV4/8 Tull 0,8mm(ska ha dragit bort NO nu 13.20) 13 Sth SV2/4  14 SV8/11 4,9° 4,7° SV3/5  15 5,0° SV3/6  20 5,1° SV3/5  

Max Karlshamn 7,4 ÖrebroF 6,4..Adelsö 5,5 Gävle 4,7 Katt 3,3 Lillhärdal -8,9 IdreF -2,1 Kristianstad 0,3°  S12/15  vått i Torrböle 18,9 12t Eklången 9,7mm  Katt 95 Häggb 46 Görd 84 cm snö

21-20: 4,5-5,3°max10-11 +29cm  

140105 08 S4/7 3,1° 0km Sth 2,0° S2/4 1008 PROGN 458773-1 min 14551-3-3° ned 01510 13 0mm  12-18jan -1 011112 min -4-4-2-2-2-1-1° ned 3x0 4x0,2mm 

Max HallVäd 6,8 ÖrebroF 5,7..SthObs 5,3 Stln+Gävle 4,3 Holmön 2,9 Rensjön -17,1 Ulvsjö -3,3 KalmarF -1,8°  SO12/13  vått i Torrböle 15,5 12t Kärna 5,5mm  Katt 94 Häggb 46 Görd 82cm

igår21max 5,2° 07 1,8° 12max 3,1/stig 19 4,1°  +24cm

140106 09 vx0/3 3,8° 20km Sth 4,1° O1/2 1005 PROGN 58872-3-3 min 3551-7-6-6° ned 5100 13 0 0mm  13-19jan -2-2-10011 min -5-4-3-3-2-1-2° ned 3x0 4x0,2mm 

09 Stavsn SO2/2 Söd SO7/9 GS V2/7  10 SVC5/8 3,5° 17km SvH 1km Sth 4,1° SV3/5  12 SV6/7 4,3° 50km Måse S18/25 5,0° Sth 3,5°(även 13) S2/6  14 SV7/10 3,7° Sth 4,0° SO3/4   16 S9/13 Sth 3,3° S4/8

BlocketNyh: En rejäl köldknäpp väntas i dag drabba ca 140 miljoner människor i Mellanvästern och flera delstater längs USA:s norra ostkust. Falla till -30°C, med vindar kan upplevas som < -50°C.

Max ÅsbräckaT 7,3 Valla 5,1..Bromma 4,6 Gävle..3,4 Holm 2,7 Rensjön -17,6 Ulvsjö -3,7 Horn -2,1°  S14/17 Väd S21/27  Uplo(s Vänern) 7,0 12t ÖstmarkÅ 8,4mm  Katt 94 Häggb 46 Görd 82

cm snö  08max3,7 16min3,3 22max4,6°  +21cm  / PROGN24h värmebölja tis kl 11-ons kl 22 7°C (ons kl 13 8°C) mulet ibl ngt duggregn SV4/10

140107 06 SV6/11 5,0° 1km Sth 5,3° S2/5 1001 PROGN 7863-4-3-3 min 561-7-6-7-7° ned 100 11 000mm  14-20jan -3-2-1 0112 min -7-6-6-2-2-2-1° ned 3x0 4x0,2mm 

06 SvH+Hanö 0km Örebro 6,9° Såtenäs 7,6°  07 Sth 5,7° S3/5  09 SV5/6 4,8° 1km Söd 0km Sth 5,6° S2/5   12 V5/6 4,4° 3km Sth 5,6° SV2/3 Örebro 7,8 Kalmar 8,0 Mlm 8,2 Hborg 8,3°

13 V6/8 4,7° 9km Sth 5,9° SV4/5 Mlm 8,5° Kalmar 8,4°  16 Sth(SV3/6)+Borlänge 6,8 Örebro+Norrk 7,9 Kalmar+Hborg+Mlm 8,1°  17 Fårö+ÖNU 7,8° Sth 7,1 SV3/6 Örebro 7,9 Mlm 8,3°

Max Kristianstad 9,3 ÄngelholmB 9,2 Karlshamn 9,1 ÖrebroF 8,2 Floda 7,9 Etuna..7,8 Gävle+Åmot 6,6 Holmön 3,3 Jokkmokk -11,3 IdreF -3,0 Tomtabacken 2,8°  SV14/18  Töcksfors 16,1

12t GS 14,0mm  ny ledare: AvasjöB 95 Katt 94 Porjus 89 KvikkjÅ 76  Häggb 50 Gördal 88 Räfsebo 1 cm snö  (00 4,7°) stig 17max7,1° 18+19 7,0° 21 6,4°  +21cm  

140108 08 V8/11 4,4° Sth 5,4° SV5/9 1000 PROGN 664 -3-4-5-4 min 6 4-5-6-9-8-7° ned 12 1 8 0000mm  15-21jan -4-3-1 0000 min -7-7-5-3-2-2-2° ned 3x0 4x0,3mm 

08 Järn+Skagsu vx0/1 1,9° 0km lugnt dim Målilla 7,3°  14 SV8/12 5,6° Sth 7,3° Kalmar 8,2° Hborg 8,4°  18 Sth 6,5°

Max Oskarshamn 9,2 ÄngelholmB 8,9 Kristianstad+Målilla 8,7  ÖrebroF 7,6 Etuna+Kristineh 7,2 SthObs..7,1  Delsbo 6,7 Åmot 6,5 Gävle+Edsbyn 6,4 Holm 3,6  Börtnan -12,0 Storbo -8,4

Malmslätt 3,3°  SV12/16  Fotskäl 18,9..SvHög 11,6 12t Markusvinsa 9,0mm  Katt 94 Ava 92 Porj 87 Häggb 45 Gör 82 Gö- cm snö  08min5,4° 14 6,6(/7,1)°  +20cm

140109 08 SV7/11 5,1° Sth+Mlm+Visby..6,1°  SV3/9 1000 PROGN 61-3-4-5-4-4 min 2-4-6-9-9-9-8° ned 6720100mm  16-22jan -4-4-3-2-100 min -8-7-7-4-3-3-3° ned 3x0 4x0,3mm 

24 NO12/15 2,9° Sth 0,6° NO3/5 Kare -21,6° Tull 1,5mm tot 8,4 kl 19-24 snöblandat nu kl 01

Max Kristianstad 8,9 ÄngelholmB 8,8 ÖrebroF 7,5..SthObs 6,5 Järvsö 5,4 Holm 2,0 Kare -17,9 Storbo -13,2 Tomtabacken..0,0°  SV10/13  Tärendö..14,0 12t Rörastrand 16,2mm  Porjus+Katt

94 Häggb 45 Gördal 81 Gö- cm snö  igårkl20-kl16: 5,9-6,5(13h)° 17 5,2° +26cm  

140110 11 NV11/17 1,4° Sth 0,9° NV7/13 990 PROGN 4-1-3-5-5-4-5 min -1-3-9-9-8-8-7° ned 20 5 00000mm  17-23jan -4-3-3-3-3-3-2 min -7-6-5-5-5-5-4° ned 3x0 4x0,4mm 

10 Kare -25,7° 11 Bjurö NO17/24 Fårö NV20/25 Sth 990(min av stn)  12 N11/19 1,3° Sth 0,8 NV9/14 Kare -26,7°  16 NV11/18 -0,8° Örsk N18/22 Sth -1,1° NV7/10 Kare -26,6° 

Tull(inge) tot 13,3mm kl 19-08 mesta 19-24  17 Sth -1,9° NV1/11  18 NV10/16 -1,4° -2,2° NV6/9  19 NV9/15 -1,9° -2,9° NV6/10  22 Sth -3,2 NV4/7 Kare -30,2° Hborg 5,8°

stånd max+55cm 11+12h  +35 00+16h 

Max Kristianstad 8,5 Etuna 5,0..SthObs 4,8 Egge 2,1 Holm -3,2 Vittangi -31,3 Kare -29,5 IdreF -13,9 KolmårdS -3,8°  N15/19 FåröA NV21/26 Falsterbo+Utkl+Hanö V192019/25 Örsk N20/24

Fotskäl 30,5..Dalarö 16,1 12t Film 7,0mm  Porjus+AvasjöB 93 Katt 91 Häggb 45 Gördal 81  Svinh 8 Söderk+Godegård 5 ..cm snö 09-10max1,0° sjunk 23+24 -3,3°  +38cm(+5511+12h +31)

140111 10 NO8/10 -0,5° Sth -3,6° N3/5 1001 PROGN -2-3-4-2-2-1-1 min -3-7-8-6-6-5-5° ned 5000110mm  18-24jan 7x1 min 7x-3° ned 3x0 4x0,2mm 

Storön N5/10 -14,7° Paj -32,0° Hborg 6,2° Särna -18,3°  11 Sth -3,1 N3/4 Paj -32,2 12 NO8/10 -0,7° Sth -2,5° NO2/3 Gäll -32,0°  13 Sth -2,2 NO1/4 Gäll -32,6 Paj -31,4°  15 Sth -2,1° N3/5

Gäll -34,3 Paj -32,0° Gbg 6,2°  17 Sth -2,7° NO2/5 Gäll -33-2 Paj -33,4°  20 Sth -3,7 N2/5 Paj -32,3  24 NO10/14 -2,0° Sth -4,1° N2/5 Paj -32,6° Hborg 4,5° Tull tot 3mm kl 05-10, 13-15

Max Måse 6,9 Landsort 3,0 Egge -3,1 Holm -5,5 brr Vittangi -36,2 Nikka -35,5 KvikkjÅ -35,2 Gäll -34,4 Paj -33,9  Dravagen -22,8 Ulvsjö -19,2 Gårdsjö -4,8°  NO11/NV15  Mårtensboda 17,0

12t Torup 12,0mm  Porjus+Katt 93 Häggb 55 Gördal 90 Söderköp+Godegård+Svinh 5 ..cm snö  08+09 -3,8° 14 -2,0°   +40cm(+30 +42)  

140112 09 N6/10 -5,3° Sth -8,2° NV4/7 1006 PROGN -4-6-4-5-2-1-1 min -8-13-8-8-6-5-4° ned 1000010mm  19-25jan 7x-1 7x-4° ned 3x0 4x0,4mm 

Paj -20,9 Hborg 4,8 U -11,9° Mora -12,7° Katt 1021 Jönk 1003  10 Sth -8,0 NV4/7  12 N6/9 -5,8° Sth -7,4° NV5/7 Vilh -18,2° Mlm 5,7°  14 NV8/13 -6,1° Hanö NV19/27 2,3° Sth -7,0°

NV5/8 Stln -21,0° Kalmar 3,8°  24 Sth -8,8 Särna -26,9 Kare -29,5 Paj -28,4 Mlm -2,4 Gbg -8,0°

Max Skillinge 6,2 Landsort -0,3 Egge -3,7 Holm -5,9 brrr Nikka -37,1 Vittangi+KvikkjÅ -36,3 Stln -26,5 Storbo -27,5 Gårdsjö -11,3°  NV14/18 Hanö+ÖSU NV20/27 Ölbron N18/NV26

Havraryd 17,0 12t Bjuröklubb 8,0mm  Katt 93 Häggb 55 Gördalen 95 leder!..Finnbacka 20  Tyllinge 10 Godeg 9 Söderköp 8..cm snö  09 -8,2° 14 -7,0° 23 -9,0°  +33cm(+39)

140113 08 NV7/14 -7,2° Sth -7,8° NV3/7 1016 PROGN -5-2 0 0-1-10 min -9-5-7-7-3-5-3° ned 0110100mm  20-26jan 7x0 min 7x-4° ned 7x0,5mm 

08 Stln -28,0 Mlm -4,7°  09 Sth -8,0° NV3/5 Link -16,1°  10 Dand -8,8°(min -9,0°) 1030 -8,4°(4m45s sen) 12 -7,0°(stig 1°/h) 1230 -6,5° max 1330 -6,0° 14 -6,1°   11 Sth -8,4° NV3/8  

14 N5/7 -5,9° Sth -6,0° V2/4 Hob V1/2 Gäll -28,3 Mlm 0,5°  16 N4/6 -6,0° Järnäs -13,6° Sth -7,0° V1/3 Gäll -29,2 Arje -28,1°  20 Sth -7,3° NO1/2 Gäll -29,9°

Max Falsterbo 2,2 Söderarm -2,0..Landsort -4,8 Egge -2,7 Bjurö -6,9 brrrr Vajmat -36,3 Vittangi -34,8  Ljusnedal -31,3 Storbo -32,7 Malmslätt -18,4 Horn -18,3°  N14/NV19 Örskär N22/27

Film 11,2 12t Börtnan 2,0mm  Katt 93 Porjus 89 AvasjöB 88 Talljärv 87 KvikkjÅ 86  Häggb 55 Gördalen 95 Tyllinge 14 Tidah+Kroksh+N+S Vi+Svinh 12 cm snö  23+03 -9,0° 14 -6,0°

37cm(+42 +28) 

140114 06 O7/10 -1,3° Sth -6,1° N1/3 1017 PROGN -4-3-1-3-3-2-2 min -8-6-6-5-5-6-5° ned 0201110mm  21-27jan 7x-2 7x-5° ned 3x0 4x0,5mm    21 Sth -4,8 Arjeplog -30,0°

06 Storön -16,6° Kare -34,5°  08 O9/10 -1,7° Sth -5,6° NO2/4 Kare -34,1° Paj -29,8° Junsele -28,4°  15 O9/12 -0,9° Sth -4,4° NO2/3 Paj -32,6 Kare -30,9° 2Varning väst Vänern flöde.

Max Falsterbo 5,0 Stavsnäs -2,7..Tullinge -4,0 Egge -2,8 Bjurö -7,1 brrr Gielas -37,8 Vittangi -37,3 Nikka -36,8 KvikkjÅ -36,3 N Sopp -35,7  Hoting -29,5 Ulvsjö -19,0 Härsnäs..-10,0°

O10/NO13  Lysekil 7,1 12t Rörastrand 5,6mm  Katt 93 Häggb 57 Gördal 98 Godegård 15 cm snö  23min-8,1° 13+14 -4,3° 18-21 -4,8°  +29cm  

140115 08 O7/10 -1,7° Sth -5,6° NO1/2 1018 PROGN -3-2-3-3-3-2-3 min -5-5-6-5-5-6-6° ned 0111100mm  22-28jan -2-2-2-1000 min 4x-5 3x-4° ned 7x0,5mm 

08 Vilh -30,9°  22 O8/11 -0,6° Sth -4,9 NO2/4 Skell -24,1° Stln SO12/22 Tullinge inom kl 20-22 0,2+0,2mm

Max Skillinge 4,2 Landsort -0,5 Kuggör -2,3 Holm -8,3 brrr KvikkjÅ -37,6 Gielas+Nikka -36,8 Vajmat -36,7  Junsele -27,8 Hoting -27,7  Ulvsjö -14,8 Svanberga -14,7 VisbyF -7,4°

NO10/O14  Lysekil 22,6 12t Gustavsf 7,0mm  Katt 93 Häggb 57 Gördal 101 Uddevalla 21 Godeg+Skövde 19 cm snö  05 -5,8° 14 -4,4°  +26cm  


140116 09 O11/15 -0,7° Sth -3,1° NO1/2 1021 PROGN -3-4-3-3-1-2-2 min -6-6-5-4-4-5-5° ned 4121001mm  23-29jan 4x-1 3x0 min -4-5-5-4-3-3-3° ned 7x0,5mm 

09 Storön N1/5 -19,8° Väd O15/19 0,5° Gäll -29,3° 1032 Hborg 1010  12 O9/13 -1,4° Sth -3,0° O3/5 Gäll -30,1° Mlm 0,0°  14 Sth -2,9° O2/4 Gäll -30,4°  24 O10/13 -0,9° -6,7° NO2/3 Kare -33,8°

Max Falsterbo 3,5 Landsort -0,3 Egge -2,1 Bjurö..-7,8 brr Gielas -35,7 KvikkjÅ -34,0 Hoting -21,7 Svanberga -20,5 VisbyF -7,6°  O13/16 Hanö O18/23  Ställdalen 19,1 12t Malmö..2,0mm

AvasjöB+Katt 93 Häggb 60 Gördal 104 Regna 30..Söderköp 20 cm snö  01 -5,3° 13 -2,5° 20+21 -5,2°  +24cm      24 Vallentuna -15,0°(max -2,0°1325) 02 -15,5°  

140117 08 O12/15 -1,5° Sth -8,4° N1/2 1020 PROGN -4-2-2-1-2-3-3 min -8-6-5-6-6-8-7° ned 1110000mm  24-20jan -3-2-100-1-2 min -7-6-6-5-6-7-8° ned 3x0 4x0,6mm 

08 Storön N1/3 -19,1° Väd O19/26 -1,0° Kare -32,8° 1033 U -16,8° Mlm 1005 Vall -13,4°  12 Sth -6,0°  13 Kare -34,3 Mlm 0,9° Dand: 1030 -7,7° 14 -4,0° jämnt stig Tull 0,5mm 09-10 enbart 

14 O12/15 -1,9° Sth -4,0 O2/3 Kare -35,3° Hanö O17/25 0,0°  20 Sth -3,8 U -9,0 Kare -36,5 Paj -33,7 Mlm 0,5°  22 O11/16 -1,9° Hanö O16/23 Storön -21,0° Sth -3,8 Kare -37,9 Paj -34,6°

Kare(suando) hade som varmast -32,0° kl 06.  24 Kare -38,3° Paj -33,4° Sth -3,5° Mlm 0,6°

Max Falsterbo 2,4 Landsort -0,6 Egge -2,3 Holm -6,8 brr Naim -37,7 Kare -37,6 Vittangi -36,9 Hoting -26,5 Svanberga -22,4 UppsF -20,2 Gårdsjö -8,2°  O15/18 Hanö O20/27 Väd O21/26

Skurup 14,0 12t KroppefjG 7,0mm  Ava 95 Katt 93 Häggb 60 Gördal 107 Regna 30..Söderk 19..Uddev 17 cm snö  08 -8,4° 17 -3,6°  +17cm  

140118 10 O11/15 -2.1° Sth -3,4° O3/6 1023 PROGN -2-2-2-3-4-3-4 min -4-5-6-7-7-7-7° ned 20 000000mm  25-31jan 7x-1 min 7x-4° ned 3x0 4x0,5mm  Till midn snö(/0,8mm/h) eller halvklart!

10 Kare -38,9° Gäll -32,4 Mlm 0,8°  12 Sth -3,6° Kare -38,8° Gäll -31,1° Mlm 1,0°  13 -3,6 -38,6 -31,6 1,1°  15 Sth -3,8 Kare -39,7 Mlm 0,9°  16 -3,8 -39,2 1,0°  19 -3,3 -40,4 1,3  20 -40,1°

21 -40,3°    02 -40,6° Sth -3,2° Mlm 0,9° Gäll -35,1 Paj -35,4 Jokk -33,7°

Max min natt Kare -38,6 KvikkjÅ+Naim+Nikka -38,5° Hoting -26,5 Storbo -18,5 Film -18,4 Leks -18,1 Gårdsjö -7,6°

Max Falsterbo 2,6 Landsort -1,3 Egge -2,1 Holm -7,9  Kare -40,4 Naim -40,1 N Sopp -39,3 Nikka -39,1 KvikkjÅ -38,9 Vitt -38,7  Hoting -26,5 Storbo -26,6 Film -18,4 Leks -18,1 Gårdsjö -7,6°

O15/19 Hanö O19/23  Knopparp 20,6 12t Svanberga.. 3,0mm  Ava 95 Katt 93 Häggb 58 Görd 105 Regna 27 Söderk 25 cm snö  Jämn 03 -4,1° 19 -3,3°  +11cm(varit högre länge)min 

140119 09 Kommer...

14 Sth -3,2° O4/8 Kare -41,1 Paj -35,6°  22 Kare -42,0° min  24 Sth -2,5 Kare -41,6 Mlm 0,9° 

Max Falsterbo 2,6 Landsort -0,8 Kugg -1,9 Egge -2,0 Holm -11,5  Kare -41,9(22 -42,0°) Naim -41,3 N Sopp -40,5 Nikka -40,2 Vitt -40,1 KvikkjÅ -38,7  Hoting -29,7 Storbo -26,6 Gårdsjö -6,4°

O13/17 Hanö O23/29  Knopparp 5,3 12t Härnös 1,3mm  Ava 97 Katt 93 Häggb 58 Görd 106 Knopparp 27 Söderk+Regna 25 cm snö  10 -3,9° 23 -2,3°  

140120 10 SO13/17 -1,7° Sth -2,3° SO6/9 1030 PROGN -2-4-4-3-4-3-2 min -4-5-8-9-9-6-5° ned 0010000mm  27-2feb 7x-2 7x-5° ned 3x0 4x1mm  

01 -41,9°  10 Bjurö SV1/3 Hanö O21/28  Mlm 0,7 Paj -33,0 Kare saknas min -42,5° kl 06 kl 08+09 -42,0° Svall 1032,6  12 SO12/16 Hanö O20/28 Sth -2,2° SO6/9 Kare- Paj -16,4° Arje -26,9°

15 SO11/14 O20/26  Temp stigit 10° nu Kare -31,9°  Sth -2,3° SO5/9  18 Hanö O20/27 20 O19/27  

Min Kare -42,5 N Sopp+Naim -41,2 Nikka -39,8 Vitt -39,6 KvikkjÅ -39,2°  Kare mätn saknas kl 10-13, då.. steg temp 11°

Max Skillinge 1,9 Landsort -1,1 Skagsu..-1,6 Holm -3,4  Kare -42,7 N Sopp+Naim -41,2 Nikka -39,8 Vitt -39,6 Kvi -39,2  Hemling -25,9 Storbo -20,3 Kvarn -8,6°  SO14/18 Hanö O23/29 

Ljusdals-Valsjön 2,8 12t Holmön..0,6mm  Ava 95 Katt 93 Häggb 60 Gördal 110 Regna 25 Söderk..22 Lysekil 21 cm snö  Idag -2,6..-2,1°11h  -10cm(max +3 i går 22+23h)  

140121 08 O10/13 -0,8° Sth -2,8° NO2/3 1026 PROGN -2-4-3-3-2-2-1 min -4-8-7-6-6-5-3° ned 7x0mm  28-3feb 3x-2 4x-1 min 7x-4° ned 7x0,5mm 

08 Arje -29,7 Kare -29,3  12 Sth -2,4° O3/6 Arje -25,1 Kare -20,6, blivit 22° varmare svettas de där nu?

Max Skillinge 1,3 Landsort -0,3..SthObs -2,1 Kugg -2,4 Holm -3,8  SO13/O16 Hanö O21/27  Backe 3,0 12t Mierkenis 1,0mm  Ava 94 Katt 93 Myskelåsen 67 Gördal 112 Regna 25 cm snö

Söderk+Godeg+Lysekil 20  14 -2,2(-2,1) (23 -3,5°)  Snart blivit 30° varamre i Kare  23: -14,4°  -11cm

140122 08 O7/12 -3,0° -4,9 N2/4 1028 PROGN -3-5-3-2-1-1 0 min -7-6-6-6-4-3-4° ned 0000031mm   29-4feb -2-2-1 0 1-1-1 min -4-4-3-1-2-4-4° ned 0101111mm 

08 Storön+Rödk vx0/0 hellugnt Bjur+Holm V N1/2 PiteR SV2/2 -20,3° 

Max Skillinge 1,4 Landsort -1,6..Bromma -3,0 Kugg -2,5

140123 07 O8/13 -3,7° Sth -7,9° NO2/3 1029 PROGN -5-4-2-2-2-2-2 min -9 6x-5° ned 0000242mm mul  30-5feb -3-1 00 -1-1-1 min 7x-5° ned7x0,5mm  

07 Kir -30,3 Jokk+Särna -31,2 Sveg -31,8 Link -13,9 U -14,6°  14 O7/9 -3,8° Sth -4,4° O3/5 U -10,3 Särna -26,3 Jokk -29,0 Kir -30,0 Mlm -1,1°  

Max Skillinge 0,5 Landsort -2,8..SthObs -4,3 Syl -1,6 UmeF -3,6 Tarfala -3,7 brr Naim -38,1 Nikka -37,6 N Sopp+KvikkjÅ -36,3.. Ljusnedal -33,7 Sveg -32,9  Storbo -31,0 Älvdal -24,3

Kvarn -17,4°  O10/13  Vitsand 4,8 12t Floda(Sörml) 1,0mm  Ava 95 Katt 93 Mysk 68 Hägg 60 Gördal 110 Regna+Vånga 20..Lysekil..18 cm snö  04 -9,1° 14 -4,3°  -21cm  

22 Sth -4,6 Gäll -31,7 Jokk -31,3 Särna -32,5 Sveg -32,1°

140124 10 SO7/10 -2,3° Sth -4,6° O2/5 1033 PROGN -4-3-2-2-2-3-4 min-5-5-5-4-5-7-7 ned 7x0-0,3mm  31-6feb -4-3 5x-2 min 7x-6° ned 0111111mm 

10 Sveg -30,4 Arje -31,5 Hborg -2,2° U+Delsbo 1033,8 Katt 1024  24 Sth -4,1 Gäll -35,3 Jokk -34,2 Arje -34,5 Sveg -29,3 Mlm -4,3°

Max Falsterbo -0,6 Landsort -2,2 Syl -1,1 Tarfala -0,5 brr KvikkjÅ -37,4..Nikka -36,6..Sveg -34,9..Hoting -31,3 Storbo -26,6 Älvdal -22,8 Gårdsjö -8,6°  S9/SO12  Svaneholm..1,3 12t

ÖstmarkÅs 0,4mm  Ava 95 Katt 93 Mysk? Häggb 60 Gördal 107 Vånga 21 cm snö  09 -4,8 18+20-24 -4,1°  -27cm  

140125 09 S6/10 -4,1° Sth -4,3° S3/7 1033 PROGN -3-4-1-1-2-3-2 min 7x-5° ned 0003112mm  1-7feb 7x0/-1 min 7x-4° ned 2211111mm 

09 Kir -32,5 Mlm -4,5° Katt 1016  14 S7/10 -3,7° Måse SO14/19 Rödkall SV15/19 Sth -4,0 Kir -30,2 Mlm -4,1°  

Max Niding -1,2 Söderarm..-2,7 Syl -3,0 Hap..-3,5 brrr Natta+Nikka -39,8 KvikkjÅ -39,4 Vajmat -39,3 Hoting -32,4 Hedevik..-32,1 IdreF -15,8 ÅsbräckaT -15,7 Skara -13,1°  S9/12

Gördalen 1,5 12t Mierkenis 1,0mm  Ava 95 Katt 93 Hägg 60 Gördal 100 Vånga 21..Söderköp+Lysekil..17 cm snö  08 -4,4 12+18 -3,8°  -33cm (långvarigt H)

140126 08 SO10/12 -2,8° Sth -2,9° SO3/8 1026 PROGN -3-1-1-3-4-1-2 min -5-3-4-8-7-6-4° ned 0010061mm  2-8feb 7x-1 min 7x-4° ned 3x0 4x0,4mm 

08 Kare -29,8 Mlm -4,8°  13 Sth -2,3 SO5/10 Kir -25,7 Mlm+Växjö+Visby -3,8°

Max Utklipp -0,9 Landsort -1,3..SthObs -2,1 Skagsu -1,7 Holm -2,2 Naim -33,6 Hemling -20,5 IdreF -15,0..Film -9,2 Hällum -9,6..Hborg -9,1°  SO14/17  Gördal 3,1 12t Karlshamn 3,7mm

Ava 96 Katt 93 Hägg 60 Gör 95 Vånga 21 cm snö  igårem+kväll -4,0° 12-13 -2,3° 18 -3,4° stig 24 -2,4°  -36cm(ävenmin) 

140127 09 SO14/19 -0,7° Sth -0,6° SO9/16 1014 PROGN -1-1-3-3-2 2 1 min -3-3-6-5-4-3-1° ned 0100211mm  3-9feb 7x1 7x-2° ned 3x0 4x0,4mm 

11 Söderarm SO18/24 Paj 1030 Hborg 999 Stavsn SO13/19  12 SO15/18 Söd SO19/23 Sth -0,3° SO8/14  13 SO14/18 SO18/23 -0,2° SO9/14  16 SO15/20 Söd SO19/23 Sth -0,3° SO9/16 

Max Utklipp 0,0 Landsort 0,6..SthObs 0,1 Egge -0,4 EmeF -1,7 KvikkjÅ -34,3 Blåhamm -16,1 IdreF -13,1 Hörby -7,4°  SO16/21 Söd SO20/24 Ställdalen 10,2 12t Floda..6,0mm  

Ava 97 Katt 93 Hägg 60 Gör 97 Vånga 22 cm snö  00stig-2,4° 20 -0,1(0,1)°  -17cm      24 O15/20 0,3° Söd SO19/23 Sth -0,8° O7/13

140128 08 SO13/17 0,0° Sth -0,6° SO6/12 1019 PROGN 0 -4-5-3 1 3 2 min -3-5-7-6-3-1-2° ned 1002110mm  4-10feb 1134345 min -2-2-10111° ned 3x0 4x0,4mm 

08 Hap 1035 Mlm 1008  11 SO15/19 0,5° Sth 0,2° SO9/15 

Max Skillinge 1,0 Landsort 0,8..SthObs 0,5 Egge -0,3 Rödkall -5,2 Nikka -34,0 Hoting -25,3 IdreF -9,5 Tomtabacken -4,4°  SO17/O20 Hanö SO19/25  Ställdalen 27,3 12t Ulvsjö 6,7mm

Ava 95 Katt 93 Hägg 78 Gör 105 Knopparp(Skåne) 25 Bengtsfors 23..Lysekil 21 cm snö 00min-0,8°..12+13max0,5° sjunk21 -1,6°  -27cm  

140129 08 O15/19 -2,3° Sth -3,1° O7/13 1029 PROGN -3-3-2 3333 min -4-4-4-2-3-1-1° ned 0055000mm  5-11feb 3444565 min 0011222° ned 3x0 4x0,3mm 

08 Hanö O19/25 Engl 990 Ryssl 1050 Hap 1038 Hborg 1014  13 O14(`/18 -1,5° Sth -2,8° O8/14 Mlm -4,9° Delsbo -4,2°

Max Väderö 0,8 Landsort 0,7..SthObs-0,9 Kuggör -0,6 Tarfala -2,0 Naim+Nikka -30,3 Älvdal -12,2 Borås -7,4°  O17/20 Hanö SO19/O26  TingsrydD 11,7 12t Hörby 4,0mm  

Ava 95 Katt 93 Hägg 78 Gör 109 Knopparp 29 cm snö  06max-2,4(-0,9) 19+20min-3,7° (23 -2,8°)  -36(=min lägsta på ett tag) 

140130 08 SO11/14 -3,4° Sth -3,7° SO6/8 1030 PROGN -3-1 44333 min -4-4-1-1-2-6-2° ned 2640200mm Värmebölja!  6-12feb 3444555 min -1 101211° ned 3x0 4x0,5mm 

08 Mlm -4,8° 09 Sth+U+Kalmar -3,8° Kare -30,1° Mlm -4,7° 

140131    PROGN -2 222244 min -4-2-2-2-2-2 0° ned 9300000mm  7-13feb 5567655 min 0-1° ned 3x0 4x0,1mm  Idag SO4/11 100%moln snö -2till-3°  03 -4,9° 15 -3,6° kväll stig(23  -2,5°)..


FEB

140201 07  S7/10 0,6° Sth 0,1° SO3/6 1010 PROGN 1233234 min -3-0-3-4-4 0 0° ned 3200000mm  8-14feb 4555444 min 100000-1° ned 3x0 4x0,2mm  

Max Utklipp 3,4 Landsort 1,4 Kugg 0,4 Holm -5,0 Nikka -25,9(5st..) IdreF -11,3 Gårdsjö -5,5°  S12/14  GS 13,9 12t Storön 5,0mm  Ava? Katt 93 Hägg 78 Gör 118 Knopparp 36

Godeg 35 Bengtsf 33 cm snö  Igår20+21 -3,4° stig: 00 -2,0° flackmax 13-16 0,9° 19 0,7°  -38(min-39 L-ort -44)  

140202 07 S8/11 2,2° Sth 1,8° S3/8 1010 PROGN 2333343 min -1-4-4-4-3-1 0° ned 1000000mm  9-15feb 4433334 min 00-2-2-1-2-1° ned 100 4x0,2mm      stånd -38cm(min -39)

Max Skara? 5,0 ÅsbräckaT 4,9 Halmstad+Naven 4,6 Kristineh 3,8..SvHög+Etuna..2,4 ÅreB 3,3..Gävle 2,0 HemavanF 0,4 Nattav -25,5 IdreF -8,7 Ullared -1,7°  S12/14  Kasa 12,1 12t

Jokkm 7,0mm  Ava 107 Katt 93 Häggb 75 Gördalen 115..Svaneholm(NV Vänern) 48 Godegård 32 Bengtsf 28 ..Visby+Söderk 23 cm snö  00 1,0° 10 1,9 12min1,2° 16max2,1° (23 1,3°)

14 Sth 1,8° Mlm 3,5 Stln+Mora 1,4°

140203 07 SV5/7 0,4°0km(SvH Söd  Hob ÖNU Hanö Ski Fal HallV) Sth SV2/4 1019 Vilh+Stln 1,1 Delsbo 3,1

06 Sth 1,4°

Max Norrk 6,6 Valla 6,0 ÅreB 5,8 Torpsh 5,5 Delsbo 5,4 HemavanF 2,5 Tarfala -16,7 Storbo -3,9 Horn -6,4°  SV7/   Gördalen 11,7 12t Ritsem 1,0mm  Ava 107 Katt 93 Hägg 75

Gördal 115 Godeg 28 cm snö  08 1,0 17+18 2,6°  -48cm=min  

140204 06 SO9/11 1,8° 2km Sth 0,4° SO3/5 1021 PROGN 3344445 min -0-2-2 0000° ned 0000210mm  11-17feb 7x3 min 4x-1 3x-2° ned 3x0 4x0,5mm 

Max Karslhamn 3,8 BorlängeF 3,1 Syl 3,5 Rensjön 4,7 St Sjöfallet 4,4 Nikka 4,1 Ljusnedal -18,8 Storobo -8,2 Horn -5,2°  SO11/14  Katt 8,0 12t 2,0mm  Ava 103 Katt 101 Hägg 75 Gör 114

Godeg 26 cm snö  02 -0,6 09 1,6°  -38cm (min -45 kl 01+04 o L-ort kl 01)

140205 13 S2/4 1,8° 6km Sth 1,8° SV1/3 1009 

Max EftraB 5,4 Gbg 4,7 SvHög 2,8..SthObs 2,0 Gävle 0,8 UmeF 0,0 Nikka -16,8 IdreF -5,6 KalmarF -7,9°  S7/9  Katt 2,0 12t Jäkkvik..0,8mm  Katt 100 Ava 99 Häg 75 Gör 113 Godeg 25

.. RonnebyB 16 cm snö  02 0,6° 14 1,9°  -39cm(min-40)  

140206 08 S3/7 1,5° 6km Sth 1,3° N1/1 1001  PROGN 3453543 min -1 1 -1 1100° ned 0422010mm  13-19feb 7x3 min 7x0° ned 3x0 4x0,3mm 

Max Gbg 5,7 SvHög 2,4 Syl 0,4 Egge..0,3 PiteR -1,2 Rensjön -13,3 Stln -13,6 IdreF -6,6 Rom a-6,8° SO7/SV8  Svartberget 4,9 12t NKoster 5,0mm  Katt 100 Ava 97 Hägg 75 Gör 111

Godeg 25 cm snö  04+050,2° 12+14 1,6°  -35cm

140207 10 S7/8 2,5° 4km 3,4° SO2/4 1000 PROGN 4545523 min 1121000° ned 10 1 2 0001mm  14-20feb 3333221 min 000-1-2-2-2° ned 3x0 4x0,3mm 

Max Mlm 6,2..Gbg 5,5 SthObs 4,2 Gävle 2,9 Holm -0,4 Katt -11,4 IdreF -6,1 Horn -3,0°  S13/SO17  Töcksfors 7,6 12t Klövsjöh+Rörastrand+LjungbyA 14,0..Tullinge 9,0mm

Katt 104 Ava 91 Myskelåsen 70 Häggb 68 Gördal 113 Ulvsjö 85 Godegård 24..Eringsboda 14 cm snö  00 0,8stig 13+14 4,1(4,2) 19min1,4 22+23 2,9°  -34cm  

140208 10 SV8/14 3,1° 49km Sth 3,4° SV5/9 988 PROGN 4454443 min 1210000 ned 3301320mm  15-21feb 4433232 min 0-10-10-1-2° ned 3x0 4x0,4mm 

10 U 986 Stkn 982 Mlm 996

Max Mlm 6,4 ÖstmarkÅ 5,1 SthObs 4,7 Gävle 3,1 Holm 0,8 Katt -13,5 Storbo -6,4 Kvarn -0,7°  S13/17  Svaneholm 22,0 12t Pite 9,3mm  Katt 104 Ava 95 Hägg 70 Gör 123 Godeg 22 cm snö

01 2,8° 13 4,6(4,7)° 21+22min2,0°  -34cm  

140209 09 S10/12 2,7° 4km Sth 3,1° SO4/7 992 PROGN 4554554 min 2101200° ned 2214011mm  16-22feb 3221102 min 7x(-2 -3)° ned 3x0 4x0,3mm  

Max Kristianstad 7,2 Berga 3,8 SthObs 3,7 Gävle 3,2 Ritsem 1,9 Börtnan -10,6 IdreF -5,4 Tomtab..-0,1  S11/14 Väd+Vinga S19/24  Så¨gen 17,0 12t Västmarkum 15,0mm

Kat 102 A 97 Kvi 96 Hägg 70 Gör 124 Gode 19 cm snö  3,0-3,7°  -27cm

140210 08 S7/10 2,5° Sth 2,7° S3/6 997 PROGN 5354523 min -0-1 0110-2° ned 01112 14 2mm  17-23feb 3222333 min 7x-2° ned 3x0 4x0,2mm 

Max Kristianstad 7,4 ÖrebroF 5,2 Etuna 4,8 SthObs 4,5 ÅreB 4,2 Katt 2,8 Tarfala -6,3 IdreF -3,0 RonnebyB..-2,2°  S10/12 Väd+Vinga S19/24(som i går) Västmarkum 17,5 12t Jokkm 15,6mm

Ava 102 Katt 101 KvikkjÅ 99 Häggb 72 Gördal 123..Gesunda 36 Godegård 18 S Vi 9 cm snö  02 2,1° 13+14 4,4(4,5)°  -32cm

140211 09 S5/6 1,8° 0km Sth 2,0° SO1/1 1004 PROGN 3455251 min -1 1 1 -2 0 - 2 -4° ned 1110 14 5 0mm  18-24feb 7x0 min 7x-4° ned 3x0 4x0,3mm 

Max Gbg 5,8 Örskär 3,8 Gävle 4,6 Katt 2,7 Ljusnedal -10,7 IdreF -4,1 Oskarsh -3,7°  O9/11  Jokkm 15,9 12t Karlsh 12,0mm  Ava 105 Katt 100 KviÅ 99 Kitt 95 Hägg 75 Gör 125 Gode 17 cm

01 3,1° 13 1,0° (22 1,1°)  -26cm

140212 07 SV3/4 1,6° Sth 1,1° vx0/2 999 PROGN 3344852 min 1 -1 0130-2° ned 1004000mm  19-25feb 1123333 min -3-3-200-2-1° ned 3x0 4x0,3mm 

07 Holm+Järn+Skags 1/332m/s 2-1km

Max Kristianstad 6,8 Blomskog 3,2 Gävle..1,5 Holmön..1,0 Katt -12,8 IdreF -4,0 Tomtabacken -0,8°  O9/11  Karlshamn 12,0 12t Halmstad+Tomtab...4,0mm  Ava 105 Katt 100 Kvi 98 Kitt

95 Hägg 75 Gör 123 Godeg 16 cm snö  03 0,6° 17 2,4° (11 2,0°)  -21cm  

140213 10 SO12/15 2,2° 12km Sth 2,1° SO6/9 999 PROGN 5327433 min -1 0-2 2 -2-1-3° ned 4010213mm  20-26feb 1223334 min -3-2-1-2-1-1 1° ned 4x0 3x0,1mm  

Max Kristianstad 6,8 Adelsö+Etuna 3,4 Gävle 2,5 Hap..0,6 Katt -13,0 Delsbo -8,1 IdreF -5,4..Tullinge -2,8 Horn -3,1°  S14/19 Måse S19/23  Fotskäl..7,0 12t Fredriksberg 6,4mm

Ava 105 Katt 99 Kvi 98 Hägg 75 Gör 123 Godeg 15 cm snö  02+06 +0,0° 13 3,1°  -12cm(stigit, max -10 16h)  

140214 08 S3/8 1,6° 1km Sth 2,1° SO3/5 1002 PROGN 3385431 min 11301-2-2° ned 0201260mm  21-27feb 1112344 min -1-3-2-1 100° ned 3x0 4x0,2mm 

Max Kristianstad 7,7 ÖrebroF+Delsbo 4,5 UmeF 1,4 Katt -7,1 IdreF -3,9 KalmarF -2,4°  S11/12  Nordanbäck 22,9 12t Markusvinsa 4,0mm  Ava 110 Kitt 105 KviÅ+Boksjö 101 Katt 99

Hägg 77 Gördal 134 Ulvsjö 90  Gode 15 Svinh 12 cm snö  03 1,2° 14 2,8°  -23cm

140215 06 S7/9 2,1° Sth 2,1° SO4/6 1006 PROGN 4654312 min 2400-1-2-1° ned 5220111mm  22-28feb 2234544 min 0001111° ned 3x0 4x0,3mm 

11 S12/15 Sth SO6/11 Vinga SO18/24 3,1°  15 SO15/18 2,0° Nid S13/24 Sth 2,1° SO7/17 Stln SO8/20 Tull 1,4mm(börj 14h) 

Max Malmö 8,914h MunkaLj 8,5 Halmstad 8,3 Blomskog 3,7 Gävle 2,5 Pite..1,2 Katt -10,9 IdreF -4,1 Horn -1,5°  S16/SO18 Tull SO17  Söd S18/22 HallVäd 12/SV29* Vinga S20/SO2707h..

Sjötofta 8,8 12t KroppefjG 14,0mm  Ava 110 Kitt 105 KvickjÅ+Boksjö 101 Katt 98 Häggb 77 Gördal 130 U 90 Godeg 14 Svinh 10 Regna 5 Älgarås 3(alla Göta)cm snö  17 1,6° 21 3,0°stig

* läskig farlig smal spets 16h: 9/29, kl 15 7/10, kl 17 9/12 m/s  -13cm  

140216 08 S10/14 3,4° Sth 3,3° S3/7 989 PROGN 6533364 min 32-2-1 2 0 -1° ned 1101050mm  23-1mar 4567675 min  001110-1° ned 3x0 4x0,2mm 

Stln 975,7 Mlm 995 Kalmar 5,6°

Max Sturup 8,8 Malmö 8,4 Etuna..6,2 Adelsö..6,1 Gävle 5,0 Holmön 1,9 Stekenj -6,7 IdreF -3,8 Målilla -0,3°  S15/18 Måse V17/S24 Vinga V19/SV23 Söderarm S18/22  Vitsand 25,8

Kittelfj 27,5 12t Rångedala 10,0mm  Kittelfj 120 Boksjö 110 KvikkjÅ 103 Jäkkv 102 Katt 100  Häggb 80 Gördal 142 Ulvsjö 105 Godeg 15 Svinh 10 Regna+Älgarås 3 cm snö

01+02 3,0 15+16 5,4°  -14cm  

140217 08 V11/14 2,9° Sth 2,7° V7/11 992 PROGN 5333855 min 2-1-1 1100° ned 2001100mm  24-2mar 7x5evt6 min 7x1° ned 3x0 4x0,5mm  Idag V5/15 klart 4°

08 Järn vx0/1 1km 0,3° Skags vx0/2 2km 0,2° Pite+Bjur 0km  13 V9/12 3,7° Sth 5,1 V6/10 Mlm 7,0 Paj 0,1 Ume 0,9°  14 V9/11 Järn vx0/2 Sth 5,5 V6/11 Mlm 7,2°

Max Kristianstad+Lund 7,6 Film 7,9 Hudik 7,2 Lycksele..1,5 Storbo -15,2 Tomtabacken 0,6°  SV13/S16 Måse V17/22 Borås 14,6 12t StlnS 6,0mm  Ava 128 Kitt 120 KvikkjÅ 119

Hägg 82 Gör 142 Ulvsjö 100 Godegård 10 Malmbäck 2 cm snö  08 2,7° 14+15 5,6°  -13cm  

140218 07 V9/11 0,9° Sth 0,2° V4/7 1007 PROGN 3124756 min -3-3 01012° ned 0025000mm  25-3mar 7x5 min 7x1 ned 3x0 4x0,4mm

07 Holmön vx0/2 Lule 0,3 Ume 0,9°  22 Särna -16,3°

Max Kristianstad 8,2 Berga 4,7 Hudik 4,5 UmeF 1,9 Hedeviken -11,7 Storbo -18,9 KolmårdS -2,0°  V10/12  Gäddede 6 ,7 12t Rörastrand 10,0mm  Ava 130 KvikkjÅ+Kitt 120  Hägg 82

Gördal 142 Lillhamra 78  Godegård 8(enda Göta) cm snö  07 0,2° 13-15 2,7° (22 -0,2°)

140219 08 O3/4 0,6° Sth -1,4° vx0/1 1007 PROGN 2247776 min -2-1 00121° ned 0280000mm  26-4mar 5556666 min 1111000° ned 3x0 4x0,3mm  

08 SvHög S0/1 Stavsn vx0/0 hellugnt Vis vx0/1 Storön+Rödk+PiteR+Järn+Skags+Söd 1/2-3 Hanö SV1/5

Max maxtemp ej uppdat/22.50 ej heller nästa kväll  Nikka -21,2 Ljusnedal -21,3 Storbo -19,7..Älvdal -12,4 Gårdsjö -1,6°  NO8/9  Mollsjönäs 19,1 12t Malmö..3,0mm

Ava 130 KviÅ 120 Kitt 119  Häggb 82 Gördal 140 Godeg 8 Skövde..2 Söderk..1 cm snö  06+07 -1,8° 13 +2,0° 19-22 0°  -10cm

140220 09 O8/10 1,1° 50km Sth -0,3° NO2/4 1007 PROGN 1357755 min -2-3-1 0100° ned 11  6 1 0000mm  27-5mar 4445555 min 0000-1-1-1° ned 3x0 4x0,3mm  Enl TV-väder i går kv 10°

09 Stln -18,3 Mora -2,5 Mlm 5,0°  Tullinge 3,5mm(som snö, varit barmark o milt länge) kl 00-07 i natt och 0,1 kl 08-09.  11 Sth -0,2 Kalmar 7,1 Mora -2,7° Tull 0,2mm

Max Kristianstad 8,2 Landsort 1,9 Egge+Kugg 0,7 Holm -1,6 brr Naim -28,3 Nikka -27,8 StlnS -20,1 IdreF -8,0 Hud -3,2°  NO9/O10  Vingåker 8,5 12t Floda...2,0mm

Ava 128 Kvi 120 Hägg 82 Gör 140 Ulvsjö 100 Gode 11 Regna 8 Söderk 7 ..cm snö  kl20-19 mln -0,4°10h o +0,2°12h  -6cm(max-3cm09-12h)

140221 06 SO13/16 1,2° 5km Sth 0,1° SO7/12 1006 PROGN 3488445 min -2-1 1 0 -1-1 1° ned 10 6x0mm  28-6mar 7x5-6° min 7x1-0° ned 3x0 4x0,2mm  Mora Vasa min 0 max +3°

06 Kare -28,8 Mora -2,7 Särna -5,5 Gbg 5,8° Karlstad 998 Stln 995 Hap 1014  07 SO14/17      /Regn ska sluta 01h Tullinge tot 10,6mm kl 03-21, varit uppehåll o snöfritt milt länge

Max Helsingb 8,4 Mlm 8,1 Arvika 4,9 Gävle 1,9 Åsele..-2,1 brr Naim -30,2 Kare -29,9 N Sopp -29,5 IdreF -9,4 KolmårdS -1,2°  SO15/18  Sågen 21,8 Kållered 20,6 12t Klövsjöh 22,0 Vås

12,5..Leksand 10,5mm  Ava 136 KviÅ 120 Hägg 90 Gör 145 Ulvsjö 100 Godeg 21 Regna 12 .. cm snö  00min-1,0° 15 3,4° (21 2,8°)  -7cm(max -1 11h)      Mora 12mm kl 22-17, som snö.

140222 09 V6/12 2,4° Sth 2,5° SV3/8 1003 PROGN 4786455 min1210-101° ned 0000020mm  1-7mar 7x5 7x0° ned 3x0 4x0,2mm 

09 Vinga S12/15  12 SV7/11 3,6° Vinga S14/18 Sth 4,9° S4/7 Mora 2,9 Särna 0,9°  14 SV6/8 3,3° Vinga S14/19 Sth(+Gbg) 5,0° S4/6

Max Kristianstad 7,3 Oskarsh 7,0..Lund 6,2 Adelsö 6,0 SthObs 5,9 Torpsh 4,0 UmeF 1,3 Nikka -23,0 IdreF -5,3..Älvdal -2,3 Malmslätt -0,6°  SV10/13 Vinga S16/19  Nora-Östanö 30,0 ..

Tystberga 18,8 Dalarö 15,1 12t KroppefjG 8,0mm  Ava 143 KviÅ 160 Kit 133 Hägg 95 Gör 151 Ulvsjö 105 Lillhamra 91 Godeg 16 Regna 7 Älgarås 2 cm snö  08 2,4° 13 5,3(5,9)°  -10cm

140223 09 SV10/14 3,5° Sth 4,8 SV4/8 1012 PROGN 8985646 min 4410111° ned 1000120mm  2-8mar 3x6 4x7 min 0till1° ned 3x0 4x0,1mm  kl13max: SV5/16 8° kl13imgn 9° SV5/12 yr6°

09 Vinga S13/16 Mora 4,2 SV4/10 Särna 1,4°  10 Sth 5,6 SV5/10 Mora 4,6 SV5/12 Särna 1,7°  11 6,9 4,6 2,0° SV6/9 S5/12    13 8,1 4,8 2,4 SV5/8 S5/10 Kalmar 8,9°  14 7,3 5,1 2,8 SV5/8

SV5/13 U SV7/15 Vinga S14/17 Örsk SV16/20    24 Sth 5,1 Mora 5,3stig Särna 3,8 U 6,9 Etuna 7,2 Gbg 7,1 Mlm 4,1°

Max Oskarsh 10,3 KalmarF 9,6 Svanberga 8,7 SthObs 8,4 Hudik 6,8..Delsbo 6,3 Lycksele 3,0 Nikka -25,5 Korsvatt -15,3 IdreF -2,6..Leksand -0,1 KalmarF 0,2°  SV11/ 14(24h SV12/17)

Ed 13,9 12t Blomskog 3,0mm  Ava 141 KviÅ 140 Kitt 133  Häggb 95 Los 73  Gördal 151 Ulvsjö 105 Lillhamra 88  Godegård 8(enda Göta)cm snö  07 3,9° 12+13 8,0(8,4)°  -8cm

140224 08 SV9/14 3,4° Sth 5,3° S4/7 1016 PROGN 9677676 min 5201100° ned 7x0mm  3-9mar 6677788 min 7x0° ned 7x0,0mm  Idag SV-S5/12 75%moln kl12-14 Imgn S5/12 6° uppkl15h 

06 Mora 6,4°svagtmax  08 Mora(S3/9)+Borl 6,2 Särna 3,8 Gävle+Etuna 7,3 Mlm 3,3°  09 Sth 5,7 Gävle 7,7 Mora 6,2 Särna 4,2 Kiruna+Stln 4,1 Delsbo 7,4°  12 SV10/14 3,6° Vinga S12/16

Sth 8,6 S4/8 Norrköp 11,3 Link 9,9 U 9,1 Gävle 8,7 Mora 7,2 SV7/15 Särna 4,5 Kir 5,7 Mlm 7,4° sommarhetta nästan!..  14 Sth 8,3 S5/9 Mora 6,8 SV6/13 U 10,1 Etuna 11,0 Norrk 10,9°

Dand max 9,8°12.10  21 Sth 4,6 Mora 5,5 Särna 3,8°

Max VÅRVÄRME Oskarsh 11,5 Norrköp 11,4  Eklången(SV Mälar) 11,9 Floda 11,7..Adelsö 10,2  Hudik 9,4 Gävle 9,0 Delsbo 8,9  Boden 9,1  Nikka -12,0 IdreF 0,3 Kristianstad..0,7°

SV13/17 Vinga S17/21  Blomskog 9,6 12t Katt 6,0mm  Ava 135 KviÅ 130 Kitt 125  Häggb 85  Görd? Ulvsjö 100 Lillh 74 Gö- cm snö  00min5,0° 12 8,6°  -10cm

140225 07 S12/16 2,7° 6km Sth 3,1 S6/10 1019 PROGN 5677435 min 2121011° ned 0010110mm  4-10mar 6567777 min 7x0till1° ned 7x0mm 

07 Mora 4,0 SV3/7 Särna 1,9°  11 Sth 3,0 S5/10 Mora 3,5 SO2/5 Särna 2,6 Skell 6,8°  18 3,2 1,7 -0,4°  

Max Rörastrand 10,1..Gbg 9,5  Daglösen 7,9  Forse 8,3 Hudik 8,2  Pite 8,4  Latnivaara -4,6 Daglösen -2,1 KroppefjG -1,4°  S13/17..Vinga S16/18  Katt 6,1 12t Katt+Paj+Parkal 2,0(inget

sNoSvGö12t)  maxigår23h 5,4° (00 5,0°) 10 2,8° 16 4,0°  Mora (igår kväll 5°) ca +4° kl 01-16/sjunk 20+21 0,4°  -7cm 

140226 06 S8/10 2,0° Sth 2,1° S3/6 1021   PROGN 4575345 min 1100011° ned 0210100mm  5-11mar 5567887 min 1-2° ned 7x0mm 

06 Mora 0,2 SO2/3 Särna -0,4°  13 S5/8 1,7° 10km Sth 1,9 SO4/8 Mora 0,8 SO2/3 Särna -0,3 Stln 2,5°  22 Sth 1,8 Mora 0,7 Särna 0,1 Gbg 6,0°

Max EftraB 8,7 Halmstad 8,5 Kristineh 5,5 ÅreB 4,6 Jokkm 6,7 Naim -17,8 IdreF -3,9..Älvdal -3,0 Oskarsh -4,3°  S10/11  Katt 2,1 12t Blomskog+KroppefjG 7,0mm  Ava 125 KviÅ 107

Kitt 104 Talljärv+Jäkkvik 99 Myúrjek 98 Adak 97  Häggb 70 Gördal 118 Ulvsjö 90..Våmhus 27 Gö- cm snö  23-22 1,6-2,3°  -7cm(max 1gn på länge >0, kl 00-06: -4 0 +2 +3 -1 -3 -6 cm)

140227 06 S5/7 2,1° Sth 1,9° S3/6 1020 PROGN 6654534 min 2211111° ned 7x0(-0,4)mm  6-12mar 4567776 min 7x1° ned 3x0 4x0,1mm 

06 Mora -0,1° SO3/4 Särna -0,7° 

Max ÅsbräckaT 9,2 Arvika+ÅreB 4,7 Nikka..0,9 Katt -9,1 IdreF -3,2 KalmarF -1,9°  S8/ 9  Töcksfors 9,2 12t Valla 3,3mm  Ava 123 KviÅ 106 Kitt 100 Hägg 75 Gör 124 Ulv 90 cm snö 

22-11 1,8-2,1° 14+15 2,9° (21 1,8°)  Mora min -0,1° 03-07h, max 1,2° 16+17h (21 1,1°)

140228 09 SO3/6 2,3° 1km Sth 2,5° O3/4 1014 PROGN 3457553 min 2122100° ned 1200010mm  7-13mar 4456555 min 7x0till1° ned 7x0mm

Mora sön kl 13 +3° mulet O4(motvind) idag fredag 3mm regn 0till2°, i mgn 3mm snö-regn 2till

09 Holm+Järn+Skags+Lungö+Bräm+Kugg 0km Mora 0,4° O2/3 Särna -0,2°  12 O3/4 2,5° 1km Bjurö-Brämön 0km Sth 3,3° :SO2/4: Mora 0,8 Särna 0,7 Junsele 3,5°

Max Malmö+HallVäd 6,5 Etuna 5,1..Bromma..3,9  Forse 4,7 Pite 3,4 Nikka -15,6 IdreF..-3,7 KalmarF -1,8°  S8/SO9  Lund 10,0 12t Halmstad 8,5mm  Kvi 106 Murjek 102 Kitt 101 Adak+

Jäkkv 99 Tallj 97 Katt 95  Hägg 75 StrömsundE+Olden+Myskelåsen 60 Ytterberg 59  Gördalen 122 Ulvsjö 90 Lillhamra 60 Idre 45..Våmhus 26 Gö- cm snö  05 1,0° 13-15 3,4°  Mora kl

22-19 0,8-0,1°  Särna kl 04-19 -1,2till0,7°  -9cm(15-18h)      PROGN Mora/22h sön mgn -1° em +1° mulet, fm SO2/4 em O2/5, kväll snö      

24 SO6/8 2,1° 7km Hanö O7/9 2,3° 0km Sth 1,9° SO2/3 Mora 0,2° vx0/1 Särna -0,1° Mlm 3,2° Älvdal 0,8mm Mora 0,3mm 


MARS

140301 08 SO8/9 2,0° 10km Sth 1,8° O2/5 1011 PROGN 3565784 min 1222211° ned 1121100mm  8-14mar 7x5 min 7x1° ned 7x0mm  

PROGN Mora/lör09h sön fm +2° em +3° mulet SO3/7 lätt snöfall lör+ mgn+kväll

08 Mora 0,0 SO2/3 0,5mm 100%fukt Älvdal 0,7mm Särna -0,5° Katt -10,4 Mlm 3,8° ÖSU+Hanö 0km  13 SO4/7 1,7° 6km Sth Mora Särna: 2,3 SO5/6 0,1 O3/4 0,6°  16: 1,7 SO3/6 0,2 O2/4 0,0°

Max ÄngelhB 6,1 Halmstad 6,0 ÖrebroF 4,1 Svanb 4,0 Gävle+StlnS 2,6 Vidsel 1,8 Nikka -22,3 Rensjön -19,9 Blåhamm -6,0 IdreF -3,6 Tomtabacken -0,5°  SO9/O10  Rossared 12,8

..Vikarbyn 8,5 Gesunda 7,5 Våmhus 6,8 12t Leksand 7,7 Älvdal+Sunne 3,0..Mora 2,0mm  Ava? KviÅ 106 Murjek 100..Katt 95 Häggb 75..Ljusdals-Valsjön 56  Gördal 124 Ulvsjö 90

Lillhamra 68 Idre 45..Våmhus 28 cm snö  07 1,7° 10 3,0° 19 1,1°  MoraF kl 23-22: 0,0-0,3° kl 22-15 5,8mm  kl 20-22 0,1-0,2mm/h  24 1,5 0,0 -1,3° 0,0mm  

PROGN Mora/lör23h sön 1° utom kl 10-18:   mulet uppehåll men snö fr kl 18  SO3/7.

140302 10 SO3/4 2,1° 4km Sth 1,9° O3/4 1009 PROGN 3564 8 10 7 min 11-3-2023° ned 4 0,3 01020mm  9-15mar 7x6till7 min 7x0till1° ned 7x0,0mm  Ikväll regn kl 19-24 4mm 

10 Mora -0,3 SO2/4 Särna -0,5°  12 SO5/5 2,3° 1km SvHög 0km  2,5 -0,1 -0,3° SO2/4 SO3/5  16 2,7 0,0 -0,8 S2/5 SO3/7  24 1,0 -0,3 -1,9° Mora kl 16-24 3,5mm Tullinge 3,3mm kl 19-21bara 

140303 09 SV4/6 2,8° 4km Sth 2,3° SV2/4 1006 PROGN 4655767 min 1001221° ned 001000,300mm  10-16mar 6567777 min 7x0° ned 7x0mm 

09 Mora 0,0° vx0/1    14 S1/6 2,1° 3km Järn vx0/1 övr PiteR-Kugg 1/1-4 Skagsu 0km Sth 5,4 SO2/4 Mora 0,7 O2/3 Gbg 7,0° 

Max HallVäd+Gbg 7,6 SthObs 5,9 ÅreB 5,1 UmeF 2,1 Tarfala -14,6 IdreF -4,7 Horn -2,0°  S10/12  Våmhus 9,7..Dalarö 6,6 12t Klövsjöh 7,0 Hap..1,0mm  Ava 121 KviÅ 106 Kitt 103

Murjek 102 Jäkkvik 101  Häggb 80 Gördal 132 Ulvsjö 90..Våmhus 39  Söderköp+Svinh 4 Regna+N Vi 3 ..cm snö  04 1,1° 14 5,4(5,9)°  (20 2,2°)  -12cm  

140304 07 SO7/8 2,3° 6km Sth 2,4° SO3/5 1012 PROGN 5577877 min 1-0-1211-1° ned 7x0(lör0,2)mm  11-17mar 7x8 7x0° ned 7x0,0mm 

12 O3/5 2,9° Sth 5,1 SO3/5 Mora 0,7°  22 Sth 1,4 Mora 1,5°  

Max Rörastrand+Kärna 8,9.Gbg 8,7 Sala 6,8 Arlanda 6,5 Gävle 4,8 Pite 1,5 brr Rensjön -22,4 Naim -21,8 Nikka -21,6 IdreF -3,9 Roma -0,4°  SO9/10  Klövsjöh 6,6 Talljärv 1,7  12t Hap 1,0mm

Ava 120 KviÅ 106 Mur 101 Jäkk 100 Adak 99 Hägg 80 Gördal 130 Ulvsjö 90 Lillhamra 71 Gö- cm snö  04 1,8° 13 5,3°  -19cm

140305 06 S5/8 1,8° Sth 1,5° SO2/3 1020 PROGN 4799988 min -1-130210° ned 0002000mm  12-18mar 7x8 min 7x1° ned 7x0,0mm      06 Mora 1,2°  13 3,2 1,4°  

Max Gbg 7,1 Svanberga 5,3..Arlanda 4,3 ÅreB 6,5 Jäkkvik..2,8 Tarfala -16,2 SälenH -2,9..Tullinge -1,2 Gladh -2,0°  SO10/12  Lund 2,0 12t Hoburg 1,0mm  Ava? Kvi 106 Kitt 103 Mur 100

Jäkk 99  Häggb 80 Gördal 128 Ulvsjö 90 Lillh 70 Gö- cm snö  02-04 1,0° 15 3,8° (10-13: 2,5 3,4 3,3 3,2°)  -23cm  

140306 08 SV2/4 1,8° 4km  vx0/3 1024  07 Sth 1,5 Mora 2,7° PROGN 6 8 10 12 9 9 9 min 1434301° ned 0110000mm  13-19mar 10 867877 min 7x1° ned 3x0 4x0,1mm 

12 SV5/7 3,7° Sth 6,7 SV4/8 Mora 3,8° 13 7,7 3,8°    Dand min 1,6°0718 12 7,3° 13 8,1° 14 7,8°    22 Sth 5,1 Mora 4,4 Jokkm 2,2 Gbg 7,0°

Max Oskarshamn 10,0 Svanberga 8,2 SthObs 7,9 Mattmar..6,6 HemavanF 4,4 Korsvattnet -7,5 Etuna -3,7 Kvarn -5,5°  SV9 /12  Tännäs..4,3 12t Katt 2,0mm  Ava 120 KviÅ 102 Kitt 101

Murjek 99  Häggb 80..Los 58  Gördal 128 Ulvsjö 90 Lillh 68 Idre 50 cm snö  07 1,5° 13 7,7(7,9)°  -26cm  

140307 08 SV11/15 3,3° 4km Sth 5,7° S5/9 1020 PROGN 6 8 12 9 8 9 10 min 3243101° ned 0200000mm  14-20mar 10 989877 min 2332111° ned 3x0 4x0,2mm  

11 SV12/16 3,2° Sth 7,4 S5/10 Mora+Ösund 4,9 Etuna 9,3°  14 S13/16 Söd SV17/22 Väd S17/21 Sth 7,0 S7/13 Norrköp 11,6 Mora 5,0°  18 S14/20 4,1° Söd SV18/26 NKoster SV12/22

Sth 6,1° S6/13 Etuna 10,5°      VARNING: 21 SV14/20 Söd SV21/27 Vinga V9/25 Sth vx0/10 Visby S15/20 Gävle S9/18    22 S15/22 Söd SV21/27 Bjurö S13/24 Rödkall S19/24 Väd

SV17/21 Sth S6/12 Visby S16/21 Link SV11/18 Gävle SV9/18    23 SV14/19 Söd SV18/26 Sth S1/11 Visby S14/21  Katt SO3/21  

Max Norrköp 12,114h Etuna 11,715h Gävle 9,9 Älvsbyn 8,2 Tarfala -6,6 IdreF -0,6 Kristianstad -0,9  S16/20 Söderarm SV20/26 Väd S18/22  Öje 14,1 12t NKoster 11,0mm  Ava 120

KviÅ+Kitt 100 Murjek 98 Katt 96 Jäkk 95 Talljärv 93  Häggberget 80  Gör? Ulvsjö 62..Våmhus 28 cm snö  07 4,8° 11+13 7,4°  -24cm

140308 09 V9/13 4,4° Sth 5,2° V7/12 1018 PROGN 7 12 11 8 10 11 10 min 331-1023° ned 4000000mm  15-21mar 9767767 min 2000000° ned 3x0 4x0,1mm  Idag helklart-14h V7/16 7°

09 Söd V15/20 Mlm 1032 Kare 979  10 Sth 6,3° V8/12  12 V9/12 Söd V16/19 Stavsn V11/19 Lungö V12/24 Sth 8,0° V9/15 Etuna V10/17  14 Sth 8,8° U 10,2 Kalmar+Dand 10,7°

Max Gladh 11,6 Enköp 11,0..Arlanda ..10,5 Hudik 10,8 UmeF 6,8 Tarfala -6,5 IdreF -4,1 Tomtabacken 0,4°  SV17/S22 Söd SV21/27 Måse V21/26 Väd V20/25 VingaS18/ V25

Landvetter /V23 Tarfala NV22/N50 StSjöfall NV38/47 Stekenj V37/45 Mkt farligt! Ekstremværet Jorun Gördalen 24,2 12t Mierkenis 11,0mm  Ava 126 KviÅ 102 Murjek 100

Jäkk 99 Tallj+Katt 96 Häggb 75  Gördalen 120 Ulvsjö 80 Lillhamra 56..Våmhus+Särna 24 cm snö  07 4,0° 15 9,0°  -25cm(06+07 -33)      Regn mån em ca 2,5mm.

klart.se => "..Vi kommer att kombinera prognoser från Foreca (som vi har haft hittills) med prognoser från SMHI och norska Yr.no.  ..Ta fram en ny app, först iOS (dvs för iPhone)."

140309 08 SV10/15 3,6°  Sth 4,6° SV5/9 1021 PROGN 13 9 8 10 12 11 9 min 5401121° ned 0200000mm  16-22mar 7x(6-7°) min 7x0° ned 3x0 4x0,1mm 

08 Örskär SV17/20 Ronneby 1031 Katt 991  09 Sth 5,7°  13 SV10/13 4,9° Örsk SV16/20 9,1° Brämön 11,0° Sth 12,5 S4/8 Link 13,7 Norrk 13,5 Kalmar 13,4 Mora 9,0 Särna 5,2°

14 Sth 12,5 Norrk 15,5 Link 15,4 Kalmar 13,8 Mora 10,1 Delsbo 10,8 Gävle 13,0°  15 Sth 11,9 Norrköp 16,5 Mora 9,9°  15 Mora max ca 10,4°

Max Norrköp 16,7 Oskarsh 16,1 kristianstad..16,0 Valla 15,6..Bromma+Gävle 13,7 Hudik 12,8 Boden 8,8 Tarfala -7,7 IdreF -2,9 Oskarsh 0,1°  SV13  Hemavan 15,5 12t Ritsem..10,0mm

Ava 129 Kitt 115 KviÅ 102 Jäkk+Katt 99 Talljärv 96 Sadjem 95  Häggb 75 Gördal 118 Ulvsjö 80 Lillhamra 56..Våmhus 22 cm snö  07 4,1° 13-15 12,4° (/01 9,0°)  -19cm

140310 09 SV6/7 4,6° Sth 7,6° V7/10 1019 PROGN 9 10 11 13 11 5 5 min 42124-1-2° ned 2000030mm  17-23mar 7646777 min 7x-1° ned 3x0 4x0,2mm 

Max sommarvärme Kristianstad 18,2 Oskarsh 17,9 Floda 12,4..SthObs 11,8 Hudik 12,0 UmeF 9,2 Tarfala -4,7 IdreF -1,5..Berga 1,1 Ljungby -2,8°  SV10/ 13  Hemavan 25,6 12t Gielas..

8,0 ..Etuna 3,0mm  Ava 131 Kitt 108 Katt 104 KvickÅ 100 Jäkk 99  Häggb 70 Gördal 113 Ulvsjö 70 Lillh 52..Finnbacka+Våmhus 18 cm snö  05 6,7° 12 9,6° (21 4,2°)  -19cm 

 NV7/10 2,7° Sth  2,7° NV3/6 1031 PROGN 10 12 14 12 6 6 6 min 2331-1-1-2° ned 00025snöbland00mm  18-24mar 5467788 min -3-3-20000° ned 3x0 4x0,2mm 

07 NKoster O1/2 0,4° Väd N1/4 3,5° Hborg -1,7° 1034 Såtenäs 1035 Kare 1015

Max Kristianstad 14,8 Brovallen 10,8 Hudik 10,9 Hökmarksberget 6,6 Hagshult -7,1° kallast  NV9/ 11  Katt 15,4 12t 5,0mm  Ava 132 Katt 117 Kitt 108 KviÅ+Jäkk 97  Häggb 70

Gördal 112 Ulvsjö 70 Lillh 50..Våmhus 17 cm snö  06 2,4° 13 8,0°  -12(igår kl 23 -24)  

140312 08 V6/10 2,9° Sth 4,1° V3/5 1028 PROGN 11 11 10 5433 min 332-2-3-3-4° ned 000 16 010mm  kallare fr lör!  19-25mar 3346777 min -3-3-1-1-100° ned 4x0 3x0,1mm 

12 V6/8 4,8° Sth 9,4° V4/7 Gävle 12,7 Mlm 10,6      -15cm

Max Oskarshamn 17,4 Brovallen+Gävle 15,8 Pite 10,7 Hagsh -5,8°  V11/13  Katt 7,2 12t Boksjö 6,5 Katt 6,0mm  Ava 125 Katt 114 Kitt 104 Hägg 70 Gör 110 Ulv 70 cm snö  07 3,2 15 12,1°

140313 06 V6/7 2,4° Sth 2,2° SV1/3 1021 PROGN 9 10 44333 min 13-4-3-3-5-4° ned 0 2 20 0 4 0 0mm SNÖ lör mgn+mån  20-26mar 3467788 min -3-2-1-1 000° ned 7x0mm 

Max Gladh 16,3 Falu+Svanb 14,2 Hudik 13,9 UmeF 9,7 Naim -7,8 Brattmon -6,7 Ljungby -5,1°  V11/ 11 (23h: V9/13)  Hemavan 21,1 Katt 12,3 12t Naim 8,0 (0 Gö+Sv)mm  

nu i ledningen Katt 121 Ava 118 Kitt 95 KviÅ 94  Hägg 70 Gördal 109 Ulv 70 Lillh 48 cm snö  06 2,1° 13 11,3°  -13cm 

140314 07 V9/11 3,3° Sth 3,5° V4/6 1015 PROGN 11 557656 min 31-1-3-3-1 0° ned 3 12 00000mm  21-27mar 67889 10 10 min 0011222° ned 7x0,0mm Fall t 976 04h Regn-snöbl kl 20-09.

12 V7/9 5,1° Bjurö V19/30 OBS 5,2° Sth 9,5° V6/10 1013  Kare 978 Mlm 1022   13 Bjurö max 22/31 m/s  23 Väd SV19/26 Bjurö V7/10 Sth 3,7° Torup 2,8 Tullinge 1,0(tot3,1) U 2,0mm

Max Oskarshamn 13,6 Eklången 12,5..Tullinge..11,5 Hudik 10,4 UmeF 8,1 Stekenjokk -7,1 Gustavsf -6,2 Hagsh -4,7°  SV11/ 15  Väd SV20/26 Bjurö V25/NV31 StSjöfall V36/NV47

Hemavan 13,9 12t Rörastrand 9,8mm  Katt 122 Ava 120 Kitt 93  Hägg 70  Gör 108 Ulv 70 Lillh 48 cm snö  06 3,2° 14 10,5°  -12cm (-22 10+11h)

140315 09 N14/21 1,5° Sth 0,9° N10/20 984 PROGN 4245215 min -0-3-4-4-3-7 0° ned 22 0 6 0 0 3 0mm  22-28mar 88689 10 9 min 7x1° ned 7x0,0mm  Idag 13h väntas N10/25 4°, 15h lätt.

09 VARNING: Söd N21/28 Fårö NV20/27 Harstena NV12/26 ÖNU NV22/27 Falsterbo NV21/26    10 N13/22 Söd N23/28 Fårö NV25/32 ÖNU NV20/30 Ölbro NV18/30 

Max i natt Vinga N25/NV31 Måse+Nid+Väd NV24/32 31 31 Hanö NV21/V30  

11 N14/22 Söd NV23/29 Fårö NV24/35 OBS Östergarn NV22/31 Hanö NV19/28 Sth 2,1° NV10/20 Visby N18/26  12 N13/24 Söd N21/27 Fårö NV23/32 Österg NV22/31 Ölbro NV19/29

13 NV13/22 Söd N21/26 Fårö NV21/30 Sth 3,4° NV10/18 Visby N14/23 Ronneby NV10/21  

Max Skillinge 10,3 Arvika..8,7..Sth(Obs) 8,1 Ljusnedal 7,8 Holmön 4,4 Kare -12,0 Falun -10,8 Tomtabacken..-0,1°  NV16/N24 Söderarm N23/29 Fårö NV26/35/11h) Måse NV32

Österg+Vinga+Väd+Nid 25252424/NV31 Stavsnäs NV15/24 Tullinge /NV21  Torup 24,1..Vällnora 17,4 SvHög 17,0 12t Nikka 4,0mm  Katt 127 Ava 120 Kitt 93  Hägg 70 Gördal 113

Ulv 75 Lillh 52 Idre 30..Våmhus 18 cm snö  06 0,4° (00+)16 4,0°  -8cm (10: +15  17: -15) Skanör i går 22h: -20; kl 10 -118 kl 19 stig +78, Skanör stigit 196 cm (2m) kl 10-19 OBS!! 

140316 09 NV10/14 -0,2° Sth -0,6° NV7/10 990 PROGN 3041278 min -3-3-5-8-5-3 1° ned 0901110mm  23-29mar 8657677 min 7x0° ned 7x0,0mm  Imgn snöfall kl 01-19 ≈9cm snö!

09 Katt -16,3 Mlm 6,9°  24 Sth -1,0 Kare -23,2 Kir -21,5 Mlm 8,2°  

Max Kristianstad 10,9 Blomskog 6,0 Hudik 4,0 UmeF 1,4 Hap..-0,5 brrr Gielas -24,9 Gäddede -15,4 Ulvsjö -12,9 Malung -11,4 Älvdal -11,3 Kvarn -4,2°  NV16/16 Söd NV18/22

Nikka 4,7 Sandhamn 3,5 Sth 3,0 12t Malmö 5,0mm  Katt 129 Ava 118 Kitt 93  Hägg 70 Gör 113 Ulv 75 cm snö  06+07 -2,1° 16 2,4°  -1cm (-8 +13) Kalix -52 08+09h 

      140316 Ny prognos kl 17: Snö ca 12 cm kl 01-17, nästa natt må/ti -8°C, och ons mer snö ca 11 cm   kl 18 1,6° V2/7

140317 08 V12/19 3,0° Sth 0,8° V5/9 984 PROGN 1526896 min -3-5-5-4 3 0 -1° ned 18 0 9 2 0 3 0mm  24-30mar 5456777 min -2-3-2-1-1-1-1° ned 7x0,0mm 

08 Kugg+Ör+Söd 1km Väd+Måse V15/20 Hanö NV16/23 Kare -23,3 Katt -21,6 Mlm 8,4° 1001  Tullinge tot 4,4mm (som snö) kl 02-07 3,9mm o 12-13 o ngt 14-15.  22 V3/5 Stavsn vx0/3

Sth -0,7 Kare -24,1 Mlm 7,3°

Max KalmarF 11,0 ÖrebroF 8,1 Lungö 0,9 UmeF -1,4° (varför F varma?) brrr Nedre Sopporo -30,5 Kare -29,6 Svanberga -9,2..Tullinge -6,2 VisbyF -5,6°  NV15/20 Hanö NV22/31

Katt 128 Ava 122 Kitt 94  Hägg 85 Gör 116 Ulv 80 Lillh 55..Skattungbyn 21  Söderköp 4 Regna+Svinh+S Vi 2 Ö Husby+Godeg 1 cm snö  ..00 -1,0° 12 2,4° 13 0,0° 16 3,0° (20 0,2°)  +11cm

140318 08 V7/8 1,8° Sth 0,3° O1/2 1000 PROGN 506 10 996 min -3-4-4 2 -1-1-2° ned 1610000mm  25-31mar 7x6 min 7x-1° ned 7x0,0mm 

08 Kare -25,6 Kir -21,2 Mlm 7,7° 

Max Falsterbo 10,7 ÖrebroF 7,9 Hudik 5,3 Vittangi 5,1 Holmön -1,0 brrr Nikka -35,8 Nedre Sopp+Rensjön -32,6 Kare -32,0 Latni -30,0 Esrange -29,6  Korsvattnet -21,0..Edsbyn -15,2

Svanberga+Storbo -12,8 Kvarn+Horn -4,0°  NV14/17  Höglekardalen 42,2 Korvsvattnet 16,4 Markaryd 18,1 Söderby-Karlsäng 9,4..Svanberga 7,2 12t Borås 7,5 .Sth 1,0mm

Katt 128 Ava 125 Kitt 99  Hägg 85  Gör 112 Ulv 80 Lillh 65 cm snö  06 -1,7°  11 3,6°  (23 -0,5°)  +12cm      Prognos/24h 0° mulet, snö kl 12-22  SO3/10

140319 09 S3/4 1,3° 0,0 SV1/3 1003 PROGN 1° ned 12mm(som snö)(kl 12-22) SO5/12 vrid NO

Max RonnebyB 9,5 Blomskog 6,3..Landsort 4,0 Lungö 1,0 Vidsel..-1,5 brrr Nikka -34,4 Rensjön -32,5 N Sopp -32,4 Saxnäs -31,4 KviÅ -30,3  Korsvatt+StlnS -26,3  Storbo -17,1

Svanberga -14,3 VisbyF -3,8°  V10/SO12  Mollsjönäs 18,8 12t Avesta 11,3mm  Katt 125 Ava 119 Kitt 99 Hägg 85 Gör 110 Ulv 80 Lillh 62 cm snö  04 -2,1° 12 2,0°  +14cm

140320 07 S9/11 1,7° Sth 0,0° SO2/3 1006 PROGN 6 10 10 9987 min -3 4 1 -1-3-2 0° ned 2000000mm  27-2apr 899 4x10 min 0002121° ned 7x0,0mm   19 Sth 7,5  Norrk 11,5 Målila 13,1°

Max Markaryd 16,5 Floda..9,8 Åmot 5,4 Bjurö..-2,0 brrr Nikka -34,0 Natta -31,5 Mierkenis -30,9 N Sopp -30,8 KviÅ+Latni -30,6  Hemling -17,3 Storbo -14,7 KolmårdS -1,7°  NO13/NV19

Väd SV20/23 Fårö NO19/NV23  Gesunda 14,3..Dalarö 12,6 12t Västmarkum 14,0mm  Katt 125 Ava 122 Kitt 97  Hägg 85 Gör 122 U 85 L 65  Regna 1 cm snö  01-03 -0,8° stig!  +10cm

(kl 22 igår max +32cm)

140321 07 SV11/14 5,4° Sth 8,9° SV5/8 987 PROGN 10 9 10 7878 min 3 1 -1-2-3-2 0° ned 7x0,0mm  28-3apr 889 4x11 min 0001121° ned 7x0,0mm Ingen ned 14 dgr! Idag V8/18 10° klart 12-13h

07 Ör SV17/21 Kalmar 10,0° Mlm 1000 Skell 971  08 V12/15 Sth 9,6° SV6/14  11 V13/17 6,9° Stavsn V7/15 10,0° Ör SV17/22 Sth 10,5° SV9/16 Etuna+Link V12/18 

12 V12/16 Ör SV18/23 Fårö SV9/21 11,3° Sth 10,7 SV10/18 Kalmar 12,1 Kare -9,2° Etuna V13/21  13 V12/17 Ör SV17/22 Sth 10,6° V10/18 m/s  15 V10/13 Sth 10,5° SV8/15 Etuna

SV12/21  19 Sth 8,1°

Max Gbg 13,8 Valla+Floda 11,8..Sth 11,2 Hudik 12,6 UmeF 7,5 Naim -16,2 IdreF -2,1 Rångedala 3,3°  V14/ 18 Örskär SV19/24 AvasjöB 23,6 12t Malmö..7,0mm  AvasjöB 145 i ledning

Kitt 122 Katt 120 Boksjö 109 Adak 103 Talljärv 102  Hägg 85 StlnS 75  Gördal 112 U 75 L 57..Finnbacka+Skattungbyn 20 cm snö  06 8,7°  12 10,8(11,2)°  +6cm(igår kl 22 max 24cm)

140322 07 SV9/12 3,2° Sth 3,8° SV3/6 1000 PROGN 9899689 min 3 3 -1 1 2 -1 0° ned 0200000mm  29-4apr 9 10 10 11 12 12 12 min 7x1° ned 7x0,0mm  15 S7/10 Sth 9,0° S5/8

Max Norrköp 11,3 Valla 10,9..Adelsö 10,2 Hudik 12,1 UmeF 10,0 Paj -19,4 Brattmon -4,5 Hagsh -0,5°  SV10/ 13(S9/15 21h) Väd S18/23 Måse S17/25 Katt 9,2 12t ÖstmarkÅ 3,0mm  

Ava 137 Katt 124 Kitt 122 Boksjö 109 Talljärv 104 Adak 103 Hemavan 102  Hägg 85 Gör? U 75 L 30..Finnbacka+Skatt 18 cm snö  05 2,8° 12 9,4°  +12cm  01 SV7/12 Sth 2,5° S4/7

140323 10 SV6/9 4,0° 6km Sth 6,0° SV4/6 998 PROGN 9885689 min 2 -1-2-2-3-2 0° ned 1000000mm  30-5apr 7x8 min 7x0° ned 7x0,0mm  15 SV7/11 5,3° Sth 8,7° SV6/12 Norrk 10,6°

Max Norrköp 11,0 Adelsö 9,6..Sth 9,3 SuHä 9,0 Fredrika 5,4 Vittangi + NSopp-19,8 IdreF -3,8 Kymbo -0,9°  SV10/ 13(03h)  Linhult 5,4..Dalarö 1,8 12t Gäddede 6,0mm

Ava 128 Katt 125 Kitt 120 Bok 03 Tall 101 Sadj+Adak 99  Hägg 85 Gör? U 75 L 53..Skattungbyn 17 cm snö  04-06 2,6° 17 9,0°  +14cm  

140324 10 NV4/5 3,8° Sth 6,5° N3/5 1009 PROGN 9758796 min 001-1-3-2-2° ned 0040000mm  31-6apr 5556778 min -2-1-10000° ned 3x0 4x0,1mm 

10 Stavsnäs vx0/2 6,8° Österg SV1/3  12 V1/2 Egge Har Österg Hob 1/4323 Sth 7,4° NV3/6 Dand min 1,0° 0615 max 9,8° 1107  14 SV3/4 5,5° Rödkall vx0/2 SvH Falst Nav Pål 1 Sth 7,3° NV4/7

Max Falsterbo+Kristianstad 11,8 Falu 11,1 Hudik 11,0 Hökmark 10,2 KvikkjÅ -16,7 Storbo -10,0 Tullinge+Horn -5,3  SV8/ 8(kl 00-23 max 5/7)  Gäddede..6,0 12t KroppefjG 7,0mm

Ava 130 Kitt 128 Katt 126 Hem 107 Sadjem 101 Adak 99 Tallj 98  Hägg 85  Gör? U 75 L 52..Skattung 14 cm snö  06 1,5° 13 7,5°  +16cm 

140325 09 NO10/12 2,7° Sth 4,4° NO4/8 1016 PROGN 7597996 min -1 3 1 -1-1-1-1° ned 1400000mm 1-7apr 6645567 min 7x-1° ned 7x0,0mm  Blåsigt NO7/16

Max Gbg 9,8 ÖstmarkÅ 9,4 Lungö 9,9 Arvidsj 5,8 Nattavaara -19,3 Ljusnedal -18,5 Storbo -16,7..Etuna -6,7 Hagsh -7,0°  NO18/25 Ölbro N21/27 Hanö N21/25 Fårö NO20/26

Tullinge /NO15  Knäred 7,1 12t ÖSU 13,0mm  Ava 130 Katt 129 Kitt 120 Hem 103 Sadj 101  Hägg 85 Gör? U 75 L 51..Skatt 12 cm snö  06 -0,2° 13 7,5°  +18cm 

22 Tullinge 0/17 m/s byigt!!  02 O16/20 Måse NO17/26 Hanö SO17/25 Sth 2,8° NO6/14 Tullinge 0,1(tot 2,2 start kl 21)mm

140326 09 O16/19 3,0° 12km Sth 3,3° NO6/10 1027 PROGN 5 10 8 12 10  6 6 min 2 -0-1 0 0 -3-2° ned 10 000010mm  2-8apr 8668789 min 7x-1° ned 7x0,0mm 

SvH NO14/21 Holm Järn Hob 1/132 Kare+Katt 1027 Helsb 1017 Ume+Svall+Vilh+Juns 1036  14 NO13/17 Skagsu S1/2 ÖNU N1/3 Sth 4,3° O7/11 

Max Falsterbo 8,8 Mora 8,6 Torpsh..+Boden 9,0 Gielas -24,4 Storbo -15,6 Gårdsjö -0,2°  O22/NO26 Hanö SO21/27 Fårö NO20/26 Måse+Vinga /NO26  Orrefors 19,2 ..Tullinge 5,9

12t Harstena 12,0mm  Katt 129 Ava 128 Kitt 117 Sadj+Hem 100  Hägg 85  Gördalen 109 U 75 L 50  Orrefors 5(enda Göta) cm snö  06 2,0° 15 4,4°  +27cm(+31 01-04h)

140327 07 NO9/11 2,3° Sth 1,2° N2/4 1028 PROGN 11 9 12 10 667 min 1110-2-3-2° ned 0002000mm  3-9apr 878 10 10 11 11 min 7x-1° ned 7x0,0mm 

07 Järn+Kugg 1 Sveg 1031 Kalmar 1023  10 Sth 6,2° NO4/6  1130 Dand 9,5° (08 2,5° stig 2,0°/h  min 0,7° 05-06h)  11 Kugg 1  12 Sth 8,8° NO4/7 Skag+Lung 1/56  13 Sth 9,5° NO4/7

14 NO8/10 Skag+Lung+Kugg 1  15 Sth 8,9° NO3/6 Mora 12,9°  17 NO8/11 Bräm vx0/2 Egge vx0/1  Skag+Kugg 1 Sth 8,1° NO3/6  

Max VisbyF 11,4 Älvdalen 15,2 Edsbyn 13,4 Gunnarn 9,9 Korsvattnet -15,4 Storbo -9,5 Markaryd..-3,2°  NO13/13  Söderköp 13,7 2t Kristianstad 2,6mm  Katt 128 Ava 127 Kitt 115

Häggb 80 Gör 107 U 75 L 50  Godegård 2(enda Göta/syd Siljan) cm snö  05 0,2°  13 9,6°  +27(+31 01-04h)cm  

140328 10 NO6/7 3,9° Sth 7,0°  NV2/4 1032 PROGN 9 12 11 669 11 min -1-1-2-1-3-2-1° ned 0001000mm  4-10apr 3x12 4x13 min 0° ned 7x0,0mm 

 10 Rödk+Bjurö+Holm+Skags 1 Högtryck Svall 1035 min Kare 1029 Mlm 1026  12 NO4/5 Stor+Skag+Bräm 1 Sth 11,0° NO3/5 Växjö 13,2°  13 O4/5 Skag+Bräm 1 Sth 12,0° NO3/6

Gbg 14,6°  14 O6/7 Skag+Lung+Bräm 1 Sth 12,0 NO3/6 Gbg 16,0 Hborg 15,3°  Dand max 14-1430 14,1-14,0° (min -1,1° kl 0530)  15 O7/8 Skags 1 Sth 10,8 O2/6 Gbg 16,3 Hborg 15,3°

16 O7/8 NO2/5 Kugg 1 9,8 17,0 14,9  16 Sth 8,4 O2/5 Gbg 16,2°  19 Sth 5,3 Gbg 13,1°

Max EftraB 17,3 Halmstad 17,2..Gbg 17,0 Brattmon..15,4 Sveg 13,6 Lycksele 10,6 Gielas -15,8 Storbo -9,0..Svanberga -5,9 Kvarn -3,5°  NO10/10  Kristianstad 2,9(bara i Göta) 12t

12t ingen ned i Sverige ovanligt!  Katt 126 Ava 125 Kitt 112  Hägg 75  Gör 105 U 75 L 48 cm snö  05-06 -1,0° 13-14 12,0°  +27cm  

140329 07 NO2/2 2,2° Sth 3,2° vx0/1 1030  PROGN 15 10 558 10 8 min -1 1 -3-3-2-2-3° ned 0010000mm  5-11apr 7x11 min 7x0/-1° ned 7x0,0mm 

07 Fårö+Österg O NO1/2 Link+Stln 1031 Kare 1018 Mlm 1027  08 O1/2 3,4° GS+Har+Fårö+Österg+NKoster+Pålgr 1, Naven vx0/1 Sth 5,3° vx0/1  09 V1/2 3,6° Vis+Har+NKost 1 Nav

vx0/1 Sth 7,6° SV2/4  13 SV5/7 4,8° Har 1 Sth 13,8 SV3/6 1027 Gbg+Borlänge 14,8° Delsbo 14,4°  14 SV5/7 5,3° Fårö+Vis+HallV 1 Sth 13,2 SV3/5 Borl 16,0°  17 SV6/8 4,5° Fårö+

Nav+HallV+Vis 1/4322 Sth 13,4 SV2/4 Gbg 14,2 Borl 15,5 Katt -4,4°

Max Rörasrand+EftraB+Gbg 16,5 Halmstad 16,0 Falu 17,5 ÖstmarkÅ 17,4 Brattmon 17,3 Hudik 16,8 Åmot 16,3 Delsbo 15,3 UmeF 12,1 Gielas -10,3 Storob -7,0 Svanb -6,9 Horn -6,4°

NO7/SV8 (motsatt) max kust Hanö O12/13  Katt 7,0 :(bara NVNo): 12t Katt 2,0mm  Katt 131 Ava 123 Kitt 110  Häggb+Olden 70  Gör 103 U 75 L 48 cm snö  05 1,3° 13 14,0°  +2cm(-1+4) 

140330 "05"(nu 04.45 sommartid): V4/5 3,4° ÖSU+Väd+HallV 1/2 Sth 4,4° vx0/1 1021    PROGN 12 658688 min 2 0 -4-3-4-3 0° ned 0010000mm  6-12apr 7x10 min 7x1° ned 7x0mm 

11 (nu 12.15 sommartid) NO6/9 4,3° ÖNU+Utkl+Hanö+NKost+Pålgr+Vis 1 Sth 8,2° N3/6 1020,7 Kare 1016,8 Stln 1023,1 Målilla+Jönk+Visby 1020,2 Mlm 1021,2 jämnt

16 SO4/5 4,8° Skill+HallV 1/2 Sth 9,7° NV3/5  24 O3/4 3,2° Fårö O1/2 Utkl+Måse 1/4   0m/s:(men bara under en timme): NKoster HallV Hanö Skillinge(17+19h) Fårö(23h)

Max Målilla 17,2 Leksand 15,6 Hudik 9,9 UmeF 5,8 Nikka -12,9 Leks -4,4(∆20°) Svanb -3,9 Hagsh -6,8°  O9/NO10  Katt 2,3 12t 3,0mm //inget Gö+Sv  Katt 135 Ava 120 Kitt 110

Hägg 70 Gör 98 U 75 L 46 Idre 25 cm snö  05 2,7° 14 10,2°  +2cm  7-13apr 7x10 min 7x0° ned 7x0mm 

140331 07 NO4/5 1,5° Sth 1,7° vx0/1 1015 PROGN 65869 11 13 min -2-2-3-3-3-2 4° ned 2100000mm  7-13apr 7x10 min 7x1° ned 7x0mm   07 Söd SV1/2 SvH NO1/4 Jokk 1011,4 Mora 1018,0 Kalmar 1014,1

Max Kristianstad 16,2 ÖstmarkÅ 10,6 Delsbo 8,5 UmeF 4,5 Gielas -13,2 IdreF -5,6 Ljungby -4,4°  4/ 6  Katt 8,0 12t Stln+VisbyF 3,0mm  Katt 145 Ava 118 Kitt 110  Ankarvattnet 73

Olden 65  Gör 97 U 70 L 45 cm snö  06 1,5° 18 5,2°  -1cm(-6 +1)      24 SV5/7 2,7° Hob NO1/2 1,0° Sth 2,5° S1/1 Kare -11,0 Hborg 3,1°

APRIL

140401 07 N5/7 1,7° Sth 0,4° V3/6 1015 PROGN 4885 11 12 11 min -3-3-4-3-1 1 2° ned 1000000mm  8-14apr 10-12° min 7x1° ned 7x0mm  OBS enl yr ned: 0000020 939mm(osäk>1v!!)

15 N4/9 2,2° 9km Egge+Pålgr 1/3 Sth 3,4° N5/9  Dand kl 10-16 3-4°  

Max Markaryd 12,5 Kristineh 10,1 Lungö 8,0 UmeF 5,2 brr Gielas -21,4 N Sopp -19,0 IdreF -8,5 Hagsh -7,7°  N8/NV11 Örsk NO15/N17  Sanda(Gotl) 4,3 12t Katt 2,0mm  Katt 142

Ava 117 Kitt 110 Adak 95  Hägg 70 Olden 65  Gördal 96 U 70 L 45 cm snö  07 0,4° 15 3,4° 24 -0,2sjunk  -2cm(-7 +2)  

140402 07 V6/8 1,9° Sth -0,6° vx0/1 1018 PROGN 7 7 8 10 12 10 9 min -2-3-6-1 322° ned 0000030mm  9-15apr 7x10 min 7x0° ned 7x0mm 

07 ÖNU S1/2 -0,2° Stln -14,0° 

Max ÅsbräckaT 12,3 Falu 10,6 Gävle 9,9 UmeF 6,8 Ljusnedal -16,5 Storbo -13,9..Svanb -9,5 Kvarn -7,5 VisbyF -7,4°  SV9/13 Falsterbo O15/19  Katt 7,1 12t HallVäd 8,0mm  K1tt 145

Ava 117 Kitt 110 Olden 65..Stln 45  Gördal 96 U 70 L 45 Idre 25 Särna 11 Löten 10 Kindsjön 7 cm snö  05 -1,3° 13 8,0°  -12cm 

140403 10 N5/7 4,6° Sth 3,6° NV4/7 1010 PROGN 78 11 12 14 12 9 min -0-2 06731 ned 0000330mm  10-16apr 9 11 10 12 12 12 13 min 7x2° ned 7x0mm 

13 NV7/11 5,7° Sth 4,7° NV6/10 Hborg 10,2°

Max Falsterbo 15,4 Falu 10,6 Hudik 7,2 UmeF 6,2 N Sopp -16,9 Naim -15,7 Leksand -5,9 Svanb -5,4 Hagsh -7,4°  SV9/12  Markaryd 8,8 12t Katt 3,0mm  Katt 152 Ava 117 Kitt 110

Hägg 68 Gördal 95 U 75 L 45 Idre 25 cm snö  07 0,0° 17 5,0°  -9cm 

140404 07 N3/4 0,8° Sth 0,3° vx0/1 1019 PROGN 89 11 6789 min -2-1 42211° ned 000 11 2 2 0mm  1-17apr 11-14 min 2-3° ned 0100000mm  13 Sth 6,8° 14 S4/6 4,6° Sth V3/6  21 Sth 2,7°

Max EftraB 11,7 Brattmon..11,1 Torpsh 9,5 UmeF 5,3 Vajmat -18,8 Latni -18,5 Korsvattnet -17,8 Storbo -10,9 Hagsh -7,7°  5/ 8 Söderarm N11/12  Katt 3,5 12t 4,0mm

Katt 155 Ava? Kitt 110 Adak 95  Hägg 68 Gördal 94 U 65 L 45 Idre 25 cm snö  06 -0,4° 15 8,1°      Dand min -1,8° 0635 max 10,5° 1440

140405 08 SV6/9 2,6° Sth 1,7° SV3/4 1020 PROGN 10 10 4668 10 min -1 302223° ned 0085500mm  12-18apr 7x10 min 7x2° ned 7x0mm 

Max Kvarn 13,3 Falu 13,5..Svanb 11,7 Hudik 13,5 Pite 8,7 Gielas -15,7 Gustavsf -8,8 Horn -9,1°  SV10/14  Katt 12,1 12t 3,0mm  Katt 159 Ava 117 Adak 95  Ankarv 69 Häggb 68  Gördal

90 U 65 L 44 Idre 25 Löten+Kindsjön 6 Fågelsjö 3 cm snö  06 0,0° 13+15 9,2°  -23cm(-26 17+18h) 

140406 09 SV8/10 4,6° 15km Sth 6,5° SV3/4 1009 PROGN 11 7649 12 8 min 5432333° ned 2 10 6 16 1 1 0mm  13-19apr 879 4x10 min 3234444° ned 7x0mm  Duggregn fr 04; mer kl 09-24..

Max Oskarsh 17,2 Falu 13,0 Delsbo 11,5 Boden 5,8 N Sopp -20,0 Vittangi -19,5 SälenH -2,4 Roma 2,8°  SV10/14  Onsala 4,5 12t Gårdsjö 3,0mm  Katt 157 Ava 117 Sadj 95 Tallj 94

Adak 93  Häggb 68 Gördal 90 U 65 L 42 Idre 25 Kindsj 5 Fågelsjö+Letafors 3 cm snö  stig  17 10,2° 24+01 5,5°  -14cm

140407 10 SV6/8 5,2° 5km Sth 4,9° SO3/5 1007 PROGN 11 768 11 12 7 min 3423-1 32° ned 6 9 13 0 4 0 0mm  14-20apr 88889 11 11 min 2-5° ned 7x0mm 

10 Storön+Rödk+PiteR SO-O 1/2 Målilla 12,0° Katt -9,5° Upps 2,0mm(tot 6,7 05-10h) Tull 0mm(bara 2,0mm 06-09h)  12 Sth+U 5,7 Ronneby 12,3° Tull 0,5 U 1,0 Delsbo 1,4mm

15 Sth 7,0° Kalmar 15,1° Tull 0,4mm U 2,0mm

Max Kristianstad 16,7 Blomskog 12,6 Sveg 6,9 SkellF 4,1 brr Nikka -24,0 Rensjön -21,2 N Sopp -21,1.. Hemling -2,4 Svanberga -3,8 Film -1,0 Ulriceh -3,7 därefter GS +3,7..  V8/SV10

Borås 18,1 12t Kristineh 15,0 Svanb 12,0..Sth+Sala 8,0 Hudik 7,6mm  Katt 155 Kitt 108 Tallj+Sadjem 94 Adak 93  Häggb 65  Gör 87 U 65 L 44 Idre 20 Särna 10 Fågelsjö 3(inga fler Svea)

cm snö  10 5,0° 17 7,7°  Tull tot 5,3mm 06-18h  Uppsala 15,4mm 05-16h+ngt17+20h  -9cm      PROGN/mån21h: Regn tis15h-hela ons Ons fm +2° O7/17 blåsigt 0,8mm/h fr 11 0,4mm/h tot 20mm.

140408 08 O8/10 3,3° 0km Sth 3,3° O3/6 1010 PROGN 766 12 14 14 10 min 312-2043° ned 5902010mm  15-21apr 9-11 min 3-4° ned 7x0mm  Regn kl 18-imgn kl20snöblandat O7/16 2°

ÖSU+Hanö 0km GS+Fårö 1km flera ej uppg Hborg 11,7° Kare -17,1°  10 O7/9 0km Hob 0km GS+ÖSU+Hanö+Vinga 1km  Djh 12mm/12h, innan nästa regn

Max Kristianstad 17,6 Valla..10,2 Gävle 4,9 UmeF 3,8 N Sopp+Naim -22,0 Blåhamm -3,6 IdreF -2,4 Horn -0,9°  O13/16  Kristineh 15,2 Svanb 11,6..Vås 9,4 12t Tomtabacken 26,0mm

Katt 154 Ava 119 Kitt 108 Tallj 94 Sadj 93  Häggb 60 Ytterberg 55  Gördal 82 U 60 L 42 Idre 20 Särna 9 Fågelsjö 3(alla Svea)cm snö  06 3,2 15 4,6° 21+22 3,3°  -9cm  

22 Tull 0,5(tot 5,6mm start kl 14) U 0,8(tot 3,9) Sala 2,1(tot 10,2) Kilsb 0,5 tot 21mm 

PROGN/22h Regn t kl 13, max kl 09-10 2mm/h  O7/15  2°, lite dugg e kl 13   yr: Regn till kl 16 (ngt mindre e kl 13).

140409 09 O15/17 3,1° 3km Söd O17/20 Sth 2,4° NO7/11 1007

09 Paj 1023 Målilla 1001 Tull 0,2(tot 9 sedan kl 06 0,2mm/h) Etuna 1,4 U 0,3mm  134O17/21 3,0° 3km Söd O18/23 Sth 3,1° NO6/12 1011 Tull+U 0,3mm

Max KalmarF 11,3 Film 6,5 Lungö 8,0 Åsele 5,0 Paj -19,2 IdreF -4,4 Gårdsjö 0,7°  O18/21 Söderarm O19/23  Uddevalla 41,5 Regna 37,5 Nora 35,3 Örebro 32,5 12t Skara 9,0..Landsort 4,0mm

Katt 152 Ava 118 Kitt 108  Häggb 60  Gör 92 U 65 L 49 Idre 30 Sörna 16 Kindsj 12..cm snö  11 2,3°  17 4,2°  +6cm(0 +10) 

140410 10 O6/8 3,9° Sth 5,3° SO4/6 1022 PROGN 7 7 13 13 13 11 12 min 0314523° ned 0102050mm  17-23apr 7x14 min 3-4° ned 7x0,0mm  13 7,4° SO5/7 

Max Oskarsh 10,0 Film 10,4 Gävle 9,5 Älvsbyn 6,1 Nattav -11,8 Film -6,7 Kvarn -1,8°  NO17/16(fel!?) Söd O16/20  Börrum 10,4 12t Klövsjöhöjden 7,0mm  Katt 150 Ava 15 Kitt?

Tallj+Sadjem 92 Adak 90  Hägg 60  Gör 92 U 60 L 48 Idre 28 Kindsj 14 Särna 12 Letaf 8 cm snö  06 0,8° 13 7,4°  -12cm  

140411 08 SV8/11 4,0° 10km Sth 5,2° S4/6 1014 PROGN 9 12 13 12 10 11 11 min 3132123° ned 1021000mm  18-24apr 12 13 13 4x15 min 7x4° ned 7x0,0mm  Duggregn kl 13-17.

Max Karlsborg 12,1 Avesta 13,6 Hudik 14,8 Pite 12,2 Nikka+Dravagen -8,9 Storbo -6,9 VisbyF 1,1°  S10/12  Kristineh 8,0 12t Tomtabacken..4,0mm  Katt 149 Ava 115 Sadj 91 KvikkÅ+

Hemavan 86 Adak 85  Häggb 60  Gördal 93 U 60 L 46 I 28 Särna 11 Kindsj 8 Löten 3 cm snö  04 4,3° 13+18 8,4° 15 7,0°min  -6cm  

140412 08 SV4/6 3,9°  Sth 5,5 SV2/4 1010 PROGN 13 13 12 9 12 13 11 min 3520235° ned 0210020mm  19-25apr 13-15 min 5° ned 7x0,0mm  Regn i natt

07 Sth 3,9° S1/2  13 SV6/10 6,0° Sth 12,6°(varmast av stn) SV5/10 Katt 0,5°  15 SV7/10 6,4° Sth 12,3° SV6/10 

Max Kristianstad 14,0 Falu 13,3 Sth+Hudik 13,1 Pite..9,1 Latni -7,4 Storbo -7,3 Ljungby -2,8°  Örskär SV18/21  Bakarebo 4,9 12t Klövsjö..7,0mm  Katt 148 Ava 112 Kitt 107

Myskelåsen 62 Häggb 60  Gördal 83 Ulvsjö 60 Lillhamra 43 Idre 28 Särna 11(inga fler Svea)cm snö  06 3,2 13 12,7(13,1)° (22 7,5°)  -7cm 

140413 09 SV9/12 5,3° Sth 7,5° SV7/12 997 PROGN 12 11 8 10 12 14 12 min 5412234° ned 6(natt)000000mm  20-26apr 13-16 min 5° ned 7x0,0mm 

09 Katt 984 Mlm 1008  12 SV8/12 6,7° Sth 10,0° SV8/12 

Max Norrköp 12,9 Falu 14,7 Gävle 14,2 SkellF 7,8 Korsvattnet -7,7 IdreF -1,7 Tomtabacken 3,3°  SV12/17  Mollsjönäs 10,2 12t Korsvattnet 5,0mm  Katt 146 Ava 110 Kitt 99

Häggb 60  Gördal 83 Ulvsjö 60 Lillh 41 Idre 25 Särna 11(ej fler Svea) cm snö  01 5,3° 18 12,2° (24 6,6°)  -4cm stig  

140414 09 V5/8 4,9° Sth 6,5° V4/7 994 PROGN 11 9 11 14 9 15 14 min 5304123° ned 0000100mm  21-27apr 14 16 16 17 16 15 15 min 7x5° ned 7x0,0mm  Imgnbitti dugg. 

09 Storön N1/2 Skagsu NO1/4 Skell 988 Ronneby 999  12 V5/7 6,1° Bräm NO1/4 Egge NO1/2 Sth 10,5° V3/7

Max Gladh+Valla 14,0..Sth 13,2 Hudik 13,1 UmeF 11,5 Nikka -11,6 ÖstmÅ -4,3 Horn 0,1°  V11/ 13 Hanö Väd V18/21 20 Utkl V15/22 Mora NV11/17  Korsvattnet 8,8 12t StlnS 7,0mm

Katt 146 Ava 108 Kitt 96  Hägg 60  Gör 80 U 60 L 36 Idre 25 Särna 5(alla Svea)cm snö  07 4,2° 15 13,2°  +3cm 

140415 09 N9/13 6,2° Sth 5,6° N7/12 1013 PROGN 9 11 13 9 3x14° min 3 -0 60214° ned 7x0mm  22-28apr 7x15 min 7x6° ned 7x0,0mm      (Djh regnmät 13mm o 12 förut)

Max Halmstad..13,4 ÖrebroF 12,1 Lungö 11,5 Holmön 10,4 Latnivaara -9,3 IdreF -5,0..Svanb -0,4 Ullared -1,0°  N11/ 15 SthObs N12/  Örsk+Söd N17/NV21 N20 Tullinge /NV16 Ölbro N14/19 

StlnS 10,1 12t Katt 7,0mm  Katt 148 Ava 108 Kitt 92  Hägg 60  Gör 79 U 60 L 33 Idre 20(enda Svea)cm snö  01 5,1° 14 9,0°  +10cm  

140416 08 NV3/5 3,7° Sth 3,6° NV2/4 1027 PROGN 11 1 12 4x15 min -2 633466° ned 0010000mm  23-29apr 7x15 min 7x5° ned 7x0,0mm 

08 PiteR+Lungö+Brämön+GS+HallV 1 Niding vx0/1 lugnt Katt 1013 Mlm 1030 

Max Kristianstad 15,6 Valla 13,6 Hudik 13,9 Pite 10,6 Naim -14,9 Nikka+Latni -14,6 Dravagen+Gustavsf -7,2 Hagsh -6,6°  O10/SV12 Väd SV16/18  Katt 7,8 12t Naim 1,0mm Torup

0,2mm  Katt 152 Ava 107 Kitt 90  Hägg 60  Gördal 77 U 60 L 32(ej fler Svea)cm snö  06 1,9° 1711,9°  +3cm  

140417 07 SV7/10 5,3° Sth 6,7° SV4/7 1016 PROGN 12 8 5x14 min 6312365° ned 0200000mm  24-30apr 12 14 16 16 15 15 15 min 7x5° ned 7x0,0mm  Regn i mgn långfre kl 00-14. 

10 Sth 12,8°(mest av stn) SV7/12  13 S11/14 6,4° Söd S16/21 Sth 12,0° S5/9 Såtenäs SV13/18  

Max Kvarn+Valla 15,0 Gävle 13,3 Lycksele..9,7 Hemling -2,4 Älvdal -1,8 Ljungby -2,1°  S14/17 Söd SV17/21 Vinga+Måse SV18/S21 22  Hemavan 7,0 12t Blomskog+KroppefjG 10,0mm

Katt 153 Ava Kitt? Sadjem 80  Häggb 55  Gördal 74 U 60 L 30 Idre 20(ej fler Svea) cm snö  06 6,4° 11 13,2°  +2cm      24 SV12/16 6,2° Sth 6,7° Kalmar 9,6° Tull 0,4mm(fr23h) Hörby 2,2mm

01 0,2mm Mlm 2,4 Älvdal 1,7mm  

140418 08 S7/9 4,6° 8km Sth 6,2° S2/5 1006 PROGN 10 4x15 10 12 min 6334201° ned 6(kom 2)000000mm  25-1maj 15 17 15 4x14 min 7x4° ned 7x0,0mm 

08 Väd N13/20 Tull 0,1mm(tot 2,2 fr kl 23) 

Max VisbyF 13,8 Etuna..12,9 Torpsh 11,9 Pite 11,4 Stekenj -6,7 IdreF -4,0 Ljungby 0,0°  SV14/S18 Söd SV17/18  Gördalen 28,7 12t Katt 3,0mm  Katt 149 Ava? Kitt 85  Hägg 65

Gördal 77 U 60 L 30 Idre 22(bara de Svea)cm snö  04+07 6,0° 18 10,1°  +7cm  

140419 07 NO3/4 3,8° 8km Sth 3,8° vx0/1 1026 PROGN 14 14 14 15 9 11 14 min 3442 -2-1 2 ned 7x0,0mm  26-2maj 7x14 min 7x3° ned 7x0,0mm  dvs ej ned 14 dgr 

07 Örsk+Söd+SvHög+Vis 0km dimma  //Taxibåt körde på Viking Linefärjan Grace, sjönk DN// Kare 1002 mkt flackt Link 2026,1 Öre 1026,0 Karlst+Etuna+U+Såte+Jönk 1025,9 Malmö 1022,9 

08 Söd+Vis NV1/2 Örsk+Söd+SvH 0km NKoster+Naven O V1/2  09 NO2/4 3,4° 1km Söd SV1/2 Söd+SvH 0km Väd+Nav 1 Pålgr 0/3  11 NO2/4 24km Söd 2,9° 2km SvH V1/4

Väd+Vinga+Nid 1/233  14 S1/2 6,9° 36km SvH SO1/3 Hoburg O5/8 15,7° ÖNU N3/4 6,7° =∆9° Sth 15,0 V2/4 Gbg 16,0 Mlm 17,8 Svall 15,0 Katt 3,9°  15 Dand 16,7°(min 4,0° 0625)

Max vakna! ej ens 22.30 men nu 23.30:  Markaryd 20,0(säsmax) Halmstad 19,2 MunkaLj 19,0 Svanberga+Floda 17,2 Hudik 17,4 Delsbo 17,2 Pite 15,5  Storobo -8,1 JönkF -2,8°  4/ 5

Hanö+ÖSU mest OrespNO 11/13  Katt 7,2 Vattholma 1,9.. 12t Katt 4,0mm  Katt 146 Ava? Kitt 83  Hägg? StlnS 35  Gördal 75 Ulvsjö 60 Lillhamra 27 cm snö  05+06 3,2° 14 15,0°  +1cm

(kl 05-18 20-21 inom -1 +1cm)  Dand max 17,4° 16.18    22 lugnt vx0/3 5,7° Kuggör vx0/2 4,8° NKoster vx0/1 7,2° Bräm+Fårö+Väd 1/421  23 lugnt vx0/1 5,6° 35km Kuggör +NKoster vx0/2

Väd NO1/1 Fårö N1/2  

140420 07 O3/4 5,1° 21km Sth 7,7° vx0/0 1025 PROGN 13 14 15 10 12 14 14 min 533 -1 011° ned 7x0,0mm helklart  27-3maj 16 14 12 4x14 min 7x3° ned 3x0 4x0,1mm 

Holm+Örsk+Vis 1 Vilh+Junsele 1028 Mlm 1020  10 NO6/7 7,6° Sth 14,1 Gbg 16,1 Hborg 15,5 Katt -0,5°  11 NO6/7 7,0° Storön+NKost+Måse 1 Sth 15,2 G 17,6 H 17,4 Katt 0,4°

14 NO9/10 7,3° 21km Sth 16,1 O4/8 G 19,9 H 20,5 O4/8 K 1,3 Mlm+Ronneby O7/11  19 NO7/9 HallV N1/3 Sth 12,8 G 20,4 H 17,6 Katt -0,1°  21 Sth 9,7 G 17,2°  24 Sth 8,0 G 12,9°

Max EftraB 22,3(säsmax) Markaryd+Hunnestorp 21,9 Halmstad 21,5 Eklång 19,5..UppsF 18,1 Sveg 15,8 VindelS 12,0 HemavanF -3,9 Åmot -2,8 Brattmon -3,5 Svanb -3,3 Horn -2,8°

NO9/11  Katt 17,7 12t Brämön 0,5mm  Katt 142 Ava 98 Kitt?  Hägg 60 Tandsbyn 23  Gördal 69 Ulvsjö 55 Lillh 24(enda Svea)cm snö  06 6,0° 14 16,0°  +3cm  

140421 09 NO9/11 7,0° 47km Sth 10,7° NO4/6 1022 PROGN 16 15 10 10 13 13 15 min 43-1 0112° ned 7x0,0mm helklart  28-4maj 7x14 min 7x2° ned 0001000mm 

09 Lungö+Örsk 1 Visby 13,8° Katt 0,1° Kir 1016 Borl 1024 Mlm 1014  10 NO9/10 Brä+Kugg+Egge+Örsk 1 Ölbro N12/15 Sth+Hborg 13,8 Visby 16,0°  11 Storön+Egge 1

15 NO10/11 7,8° Ölbro N13/15 Sth 16,1 Gbg 22,6 värmebölja Mlm 16,7 Karlst 18,6 Katt 2,4°  16 NO10/12 Örsk NO1/3 Ölbro N13/16 Sth 15,5 NO5/8 G 22,8  24 Sth 9,5°

Max Gbg 22,8(säsrek) Ullared 21,8 Eklång 20,7 Delsbo 19,3 Hökmarksberget..15,9 Katt+Ljusnedal -3,7 Storbo -3,0 Svanb -2,7 Kvarn -2,0°  NO11/12 Ölbro+Hanö NrespO13/16

Hattsjöbäcken 3,2 12t Katt 0,9 (Gö+Sv bara Hörby 0,3 12t)  Katt 141 Ava 96 Kitt? KvikkjÅ 73 Sadjem 70 Hemavan 68 Jäkkv 64 Tallj 62  Häggb+Myskelåsen 50 StlnS 32 StrömsundE

22 .. Gördal 66 Ulvsjö 50 Idre 20 Lillhamra 19(enda Svea)cm snö  06 4,4° 13+14 16,5°  -1cm  

140422 07 NO7/9 6,0° Sth 6,7° NO1/1 1020 PROGN 18 10 10 13 14 17 16 min 42 -1 1233° ned 7x0,0mm  29-5maj 13 11 12 13 14 14 16 min 7x2° ned 7x0mm 

07 Gbg 12,3 Katt -3,4°  22 Sth 7,4 G 15,7 Katt -4,8°  

Max MunkaLj 21,3 Kristineh 20,1 Delsbo 15,9 Holmön 13,3 Stekenj -6,1 Storbo -4,9..Svanb -2,.. Tullinge -1,5 Kvarn -1,6°  NO10/12  Ölbro N13/17  Katt 7,8 12t 5,0mm  Katt 149

Ava 88 Kitt 75  Hägg 50 Ank 47 Stln 28  Gör 62 U 50 Idre 15 Lillh 11 cm snö  05+06 5,7° 14 17,1°  -2cm  

140423 08 NO13/15 6,3° Sth 6,8° NO3/7 1030 PROGN 10 11 16 18 18 18 17 min 3 -0 24245° ned 7x0,0mm  30-6maj 16 14 14 16 17 17 17 min 3-4° ned 7x0mm 

Utkl NO14/17 Vilh 1036 Mlm 1021  22 Sth 3,4°  24 NO9/11 3,9° Sth 1,8° N2/3

Max EftraB 18,6 Kristineh 17,4 Edsbyn 12,1 Pite 9,2 Latniv -9,7 Storbo -6,8..Film -2,9 Horn -3,0°  O15/NO17 Ölbro N18/21  Katt 7,5 12t Falsterbo 5,0mm(enda 12t Katt 0,1)  

Katt 151 Ava?Kitt? KvikkjÅ 68 Sadjem 67  Hägg 45 StlnS 25  Gör 58 U 50 Idre 15 Lillh 7 cm snö  05 3,4° 14 10,8° (10-12: 9,1 9,4 10,2°)  -5cm

140424 07 NO7/9 4,4° Sth 2,3° vx0/1 1034,5 PROGN 12 14 16 18 19 17 15 min 0213543° ned 7x0,0mm  1-7maj 3x14 4x17 min 2-3° ned 7x0,0mm  HallVäd 2,7

07 Bräm NV1/2 Örsk O1/2 Mora+Delsbo1036,1 Kare+Mlm 1025 

Max Hästveda+Gbg 16,5 Sala 14,7 Junsele 17,1 Älvsbyn 16,9 Storbo -8,7 Horn -5,9° (-25/4 14h:) O9/11 Hanö+Utkl O14/17/NO  (Ej ned Norrl+Svea) HallVäd 2,7 12t(natt)HallV 1,0mm

Katt 146 cm snö .. 

140425 20 O2/3 5,0° Sth 9,4° S2/4 1023 PROGN(/24h) -- 18 19 22 12 11 12 min --04533-1 ned 0000001  2-8maj 12 12 13 15 16 17 17 min -1 -1 01112° ned 7x0mm 

20 Storön+PiteR+Järn+Harstena+Fårö+ÖNU +Vis 1 Katt 1024 Mlm 1019 flackt 

Max EftraB 21,9 Brattmon 17,9 Torpsh 20,1 Lycksele 17,0 Ljusnedal -8,8 Storbo -8,7 Svanb -7,6 Eklång -6,8 Tullinge -6,2  Horn -5,9°  O7/7 Hanö O14/17  HallVäd 2,7(ej NorrlSvea)

12t KroppefjG 0,5 Vinga 0,3 Falsterbo+Måse+Katt 0,1mm(enda i Sverige 12t)  Katt 146 Kitt 71 KviÅ 62  Häggb 40 StrömsundE 14  Gördal 53 Ulvsjö 50 (enda rapp SNo+Svea)  05 2,1 14 14,1°  -14cm 

140426 10 NO2/2 6,1° Sth 13,3° S3/4 1021 PROGN 18 19 22 12 3x11 min 14432-1-1° ned 10000010mm  3-9maj 12 12 15 4x17 min 0023333° ned 7x0mm 

10 Storön+Bjurö+Holm+Harstena+Pålgr 1, Rödk+PiteR+Järn+Egge+Vis+GS+ÖNU+NKost+Väd+Vinga+Nid 2 m/s flackt Kare+Mlm 1017 Norrk 1021

22 SO4/5 PiteR vx0/3, Bjurö+Skagsu+Lungö+Bräm+Kugg+Harstena+ÖNU 1

Max Hunnestorp 21,8 Etuna..19,9 Torpsh+Edsb 19,7 Åsele+Älvsb 16,6 Älvsbyn -5,7 Svanberga -6,3 Tullinge -5,3..Adelsö -3,7 Horn -5,9°  2/3 (kl 22 ök 4/5) Hanö O11/13  

Katt 4,1 12t 1,0(bara Katt 12t)mm  Katt 143 cm (info saknas..)  04+05 4,0° 15 17,6°  -18cm Landsort nästan lugnt: 1/2 m/s kl: 00 01 11 15, kl 00-19 fö 2 utom kl 07 3 m/s.

140427 08 O1/2 6,2° Sth 11,1° vx0/1 1015 PROGN 19 19 12 11 7 11 11 min 5431-1-1-1° ned 0003100mm  4-10maj 11 11 14 15 16 17 17 min 0023344° ned 7x0,1mm 

01 0/2 lugnt  08 Örsk lugnt(bara då) vx0/2 Rödk+PiteR+Lungö+GS+Harst 1 Ölbro N9/10 Kare 1015 Stln 1018 Mlm 1012  09 O1/2 7,7° Sth 13,2°  Harstena lugnt 0/1221 kl 01 03 06 07

12 O2/2 9,1° Skagsu S1/2 Sth 18,0° S1/2  14 SO2/3 Holmön NV1/3 ÖSU NO11/13 Sth 19,3 Etuna 20,8 Katt 2,5°  24 n lugnt SV1/1 7,3° 50km  Fårö 03 0/2  Söderarm 07 0/3 22+23 0/2

24 Sth 9,4 Gbg 12,6 Kare+Stln -0,7 Mlm 4,1°  01 SV1/1 Söd SV1/2 NKoster vx0/2 ... 

Max EftraB 23,1 Arvika 22,0 Torpsh 20,2 Delsbo 20,1 Älvsbyn 15,3 StlnS -5,0 Storbo -3,7..Tullinge -1,8 Horn -3,9°  3/4 Hanö O13/SO16  Ned bara nordl Norrl: Katt 6,8 12t 7,0mm

Katt 139 cm snö (övr rapp ej!?)  06 7,0° 15 19,5°  -18cm 

140428 09 SV5/7 9,0° Sth 15,1(mest av stn) SV3/6 1013 PROGN 20 12 12 9 10 12 13 min 652-1 011° ned 0007000mm  5-11maj 13 14 16 4x18 min 2-5° ned 7x0,0mm

yr: evt lätt regn tis em, samt valborgsregn 30/4 kväll tom 1/5 em ca 6mm (ej regnat på länge o ska ej regna på ca 10 dgr därefter)

08 HallV SV1/2.. 09 Storön vx0/3 Holmön+Fårö+ÖNU 1/232  12 SV6/9 9,0° Söd SV9/12 HallV NV1/3 Sth 20,8°(varmast av stn) Katt 0,5°  19 SV7/ 10 9,1° Kugg vx0/3 Egge vx0/3

Vis vx0/2 Skill NO1/2 Sth 18,0 Norrk+Målilla 20,6 Katt 0,0° Sth S4/9  22 lugnt Skillinge vx0/1 Nid+HallV vx0/2 Falsterbo S1/2 Kugg+Örsk 1/35 Sth 13,8 SV1/5 Etuna 14,9 Katt -2,1°

Max Markaryd 22,9 Eklången 23,4 Sth 23,0 Åmot 20,1 SkellF 13,7 Gielas+Börtnan -3,8 Svanb -3,2..Tullinge -1,2 Horn -3,1°  SV8/11  Katt 11,4 12t Ritsem 7,0 Stln 3,0mm  

Katt 139 Kitt 59 KviÅ 52 Njörkudden 49 Hemavan 47 Parakka 43 Murjek 34 (inga rapp sNo..)cm snö  05 7,5° 13+15 22(23,0)°  -20cm 

140429 08 NV3/5 9,1° Sth NO2/3 1009 PROGN 12 11 9 10 10 12 12 min 5100102° ned 0320000mm 6-12maj 15 16 17 4x18 min 5° ned 7x0,0mm  Regn 30/4 kl 20-23 evt längre/tis08h 

07 Sth 9,1° 08 lugnt NKoster vx0/2 Skill S1/2 Örsk N11/13 

Max Oskarsh 24,4 Enköp 19,0 Hudik 14,2 UmeF 10,9 Latniv -7,0 IdreF -2,9 Ljungby -1,5°  ONO12,4/14,6  ned(finns ej uppg fn)  Katt 140 Kitt 58 KviÅ 52 Björku 49 Sadjem 48

Porjus 47 Hemavan 46  StlnS 1  Gördal+Ulvsjö 30 cm snö (inga fler uppg sNo+Svea)  06-08 9,0° 11 13,7° 20 7,4°  -19cm  

140430 06 NO6/7 5,2° Sth 4,3° vx0/2 1012 PROGN 07h 10 9 9 10 7 11 11 min 1210-2 03° ned 5200500mm  7-13maj 13 15 14 4x17 min 5° ned 7x0,0mm Regn kl 18-08 rikligast kl 21-23.

 Katt -7,5    24 Sth 4,8° SO4/9 U 0,0 Mlm 12,1 Kare -9,0 Paj -8,5 Kir -8,2° U 2,0(mest av stn)(tot 5,3 20-24) Tull 0,0mm(tot 0,3mm 22-23) 

Max Lund 19,2 Kristineh..14,3 Hudik 8,6 UmeF 7,5 Naim -13,1 IdreF -4,9..Mora -4,4 Film -4,1 Kvarn -1,6°  SSV10,3/13,6  Tärendö 11,7 12t jämnt: Åmot+Kilsbergen-Sutta+Kolmården-

Ströms 4,3mm  Katt 144 Kitt+Ava 58 KviÅ 52 Björkudd 49 Sadjem 48 Porhus 46  Myskelåsen 21 Häggb 20  Ulvsjö 30 Gördal 27 (enda sNo+Svea)cm snö  05 3,8° 17 10,9° 20-21 7°, 22-24 5°

Stå syd om brasa! Vi  klarar oss nog från regn, ett område upp mot Norrköp, ett Sala-Dalarna men de ganska stilla /19.30 30 apr   18 SO6/8 6,3° Sth 10,1° S5/9    smhi140430radar 


 

MAJ 2014

140501 07 N11/18 2,0° Sth+U 0,6° NV8/15 1004 PROGN 8 9 10 8 9 11 11 min 1010001°ned 11 003000mm  8-14maj 12 13 15 4x17 min 3-6° ned 7x0-0,1mm  Nu lite snö på gräsmattor..; N6/18!

07 Storön vx0/1 Rödk+PiteR+Bjur+Holmön 1 ÖNU NV14/18 Kare 1008 Sveg 1013 Torup 1010 Stln 1014 Kir -7,3 Mlm 8,8°    08 N12/20 Sth 1,1° NV7/13  //Klart väntas fr kl 13.

13 N9/18 6,5° Fårö NV18/23 3,6° GS N12/23 3,8° Holmön N1/4 1,9° Sth 5,3° N9/17 Jönköp 5,0 kallmarsch Visby 4,2 Mlm 11,7 Katt -2,9°  15 N9/17 Fårö N16/23 Sth 6,3 Jönk 6,7°

Tullinge tot 1,3mm kl 05-10 mest som snö! medan Uppsala fick 15,6 mm kl 20-09 mesta kl 20-06 mycket snö!  Sala 7,8mm  Gävle 3,0mm (mesta t kl 22);

Max Falsterbo 16,8 Arvika 11,3 Lungö 11,7 VindelnS 7,2 Nedre Sopporo -15,0 Ljusnedal -7,9 IdreF -7,0 KroppefjG -0,6°  NV13,6/N19,8 Söd N19,0/22,8 Fårö NNV18,6/23,3

GS /N23,4 Tullinge N11,7/NNV18,2  Vällnora 24,0 Vatth 22,5  Hattsjöb 15,6 12t Katt 4,7 StlnS 4,4..Tullinge 0,4(som snö..) U 0,1mm  Katt 142 Kitt 58 KviÅ 49  Häggb 20 Hattsjöb 18

Ulvsjö 30 Gördal 25 Vattholma 20 cm snö i Uppland i maj! Nyhyttan 12 SöderbyK 11 Vällnora 10 Älvkby 9 cm snö(Gö-)  07 0,7° 18 7,2°  -19cm  

/  02 Sth 2,5 U -0,7 Jönk -4,6 Kare -9,7°

140502 08 NV6/7 4,6° Sth 4,7° NV4/7 1018 PROGN 99888 10 10 min -1 100 -2 03° ned 0121000mm  9-15maj 13 14 15 16 13x17 min 5° ned 7x0,0mm 

 Vinga O1/2 Jönk 3,8°  22 SV6/8  

Max Falsterbo 15,6 Arvika 13,0 Lungö 11,9 UmeF 9,9 Naim -11,7 Gustavsf -7,3..Tullinge -5,1 Hagsh -7,2°  6/8  StlnS 6,4 12t Katt 5,4mm  Katt 147 Ava 55 Björkudd 47 KviÅ 46

Häggb 20 Hattsjöb 10 StlnS 4  Ulvsjö 30(inga fler rapp sNo+Svea)cm snö  03 2,0° 16 9,8°  -18cm

140503 09 V2/3 6,2° Sth 7,0° S1/2 1019 PROGN 11 8 10 10 8 11 11 min 2100223° ned 1110000mm  10-16maj 13 15 15 4x17 min 4° ned 7x0,0mm 

09 Storön S1/2 Rödk N1/3 Ölbro+ÖSU SV1/2  20 N5/7 6,6° Järn vx0/2 Sth 5,4°

Max(2128-2143) Falsterbo 17,5 Floda..13,0 Gävle 12,1 Hökmarksb 8,5 Latniv -10,4 SälenH+Horn..-5,0°  V9,1/13,3  Katt+StlnS 6,7 12t Skagsu 4,0  Adelsö 1,7 Tullinge 1,3mm  Katt 150

Ava 50 Björku+Porjus 45 Sadj 44 KviÅ+Hemavan 42  Häggb+Myskelås 20 StlnS 10 Digernäs 7  Svea ingen rapp cm snö  04 3,2° 14 11,0° Tullinge 1,3mm(17-18h)  -18cm 

140504 09 NV6/9 4,8° Sh 5,4° NV4/7 1015 PROGN 89 10 8 11 12 14 min 1002445° ned 0100020mm  11-17maj 15-17 min 5° ned 7x0,0mm  14 NV6/12 7,7° Bräm 1/3 Sth 8,9° NV5/13 

Max Kristianstad 15,4 Arvika+Floda 11,5 Junsele 8,9 Pite 7,6 Kare -10,7 Gustavsf -6,1 Horn -4,4°  O8,6/NV12,1 Tullinge NNO8,3/NNV12,9  Vällnora 7,1..Sth 1,8..Tull 1,3 12t Hap 1,8mm

Katt 146 Sadj+Porj 45 Hem 41 KviÅ 40 Jäkk 39 Boksjö 38  Häggb 20 Hedeviken 3 (ingen rapp Svea)cm snö  05 1,8° 14 9,0° (24 3,7°)  -9cm  

140505 09 N3/5 7,5° Sth 7,6° N4/7 1018 PROGN 996 11 11 15 14 min -0035566° ned 0090000mm  12-18maj 15° min 6° ned 7x0-0,1mm 

 09 ÖSU+HallV 1  21 SO3      Max Kristianstad 15° Cordoba 33°

Max t mgn: O8,6/NV12,1  Kalix 4,6mm natt Katt 0,8mm  Katt 148 Sad+Por 44 Saarikoski+AvaB 42 Parakka 41 Björku 40  Häggb 20 StlnS 10  Ulvsjö 25 (enda rapp sNo+Svea)cm snö

Max t tis mgn: Kristianstad 15,4 Kristineh 13,0 Torpsh 10,4 Hap 9,7  4maj old se ovan  7/8  Onsala 5,1 12t Vinga 4,2mm  Katt 143 Kitt 55 P 43 S 42 P+A 40  Häggb 15 StlnS 8 Södersel 1

Ulvsjö 25(enda Svea) cm snö 18 8,8° 05 1,0° 14 10,6°  -8cm16h 

140506 14 SO4/5 6,8° Sth 11,0° SO3/7 1018 PROGN 10 5 10 13 15 11 13 min 2257656° ned 1627011mm  13-19maj 6x14 min 6° ned 7x0-0,1mm 

07 lugnt Fårö 0/2  14 GS V2/ Söd SO2/3 Rödkall O1/3 Arvika 1,0mm  15 lugnt GS vx0/4

Max Malmö 13,4 Sth 12,6 Torpsh 9,9 Åsele 9,0 Naim -12,9 Film -6,8..Tullinge -5,0 VisbyF -5,1°  kl00-17: 5/6  Onsala 5,1 12t KroppefjG 14,3mm  snö se ovan  stånd-11cm

140507 08 SO12/15 4,7° 15km Sth 5,7° O4/7 1013 PROGN 8 7 13 13 12 12 16 min 2456556° ned 4930010mm  14-20maj 16-17 min 7-8° ned 7x0,0mm    08 Kare 1023 Hborg 1003 

Max Malmö 15,0 Svanb 9,2..Sth 8,5 Lungö 8,2 UmeF 6,7 Naim -11,5 IdreF -2,7 KolmårdenS 0,1°  OSO13,2/15,6  Uddheden 25,5 Ed 23,5 12t KilsbergS 20,1 Målilla 19,9mm

Katt 141 Kitt 54 Saarikoski+Porjus 42 Sadjem 40 Par 39 AvaB 38  Häggb 10..Los..4  Ulvsjö 25 Lillhamra 7 Finnbacka 6 Kindsjön 3 Våmhus+Ställdalen 1 cm snö 04+06 3,7° 17 8,0°  -10cm

Tullinge max kl 10: 7/13 m/s kl 00-07 1,3mm  

140508 08 NV4/8 5,9° 11km Sth 5,2° N2/5 1005 PROGN 7 13 13 12 12 16 14 min 4565665° ned 10 400110mm  15-21maj 14 6x16 min 56 5x7° ned 7x0mm  Regn tom kl 12evt13.

08 ÖSU SV1/3 Vis vx0/1 Tullinge 0,6mm (tot 5,4mm kl 23-08  7,1mm t 10/slut; dugg vid 21)  17 Sth 7,8° 21 Sth 7,4°

Max Markaryd 16,2 Floda 9,2..Sth 8,8 Torpsh 11,9 Hap 10,5 Katt -12,2 IdreF -4,1 Gårdsjö 2,6°  ONO12,2/14,6  Regnet vräkt skyfall Eklången 101,8 Nora 36,7  Omberg 38,6 Gladh 26,9

Kaxås-Åflo 12,4  Kitt 2,1  12t Gladh 9,0mm  Katt 140 Kitt 56 Saar 42 Porj 41 Par 39 Sad+Ava 38  Kaxås-Åflo+Häggb+Ljusnedal 10.. Ulvsjö 35 Gördal 30 Nornäs 15 Lillhamra 12

Kindsjön 11 Fågelsjö+Malung 9 cm snö  01-09 5,0-5,3°  18 8,7°  -8cm  TV:   "3 dm nysnö i Sälen, värsta i år"

140509 09 S4/6 6,2° 0km Sth 7,4° SO3/5 1004 PROGN 10 9 9 13 12 15 12 min 6664556° ned 6233100mm  16-22maj 13-16 min 7-9° ned 7x0mm  Regn nu-14h(evt ö om Sth) +i mgn em

09 dimma Bräm+Hob+Hanö 0km Lungö+Örsk+SvHög+ÖSU 1km  11 Söderarm+Hob 0km Tull 0,3 Gävle 0,8mm  15 Hob 0km SV6/9 Sth 10,3° Tull 3,5mm varav 2,4 kl 11-12  21 GS+Hob 0km

Max Målilla 16,4 Valla 13,2..Sth 12,3 Forse 8,2 ÖKalixS 12,3 N Sopp -7,6 IdreF -2,0 NKoster..4,3°  SSV8,1/10,5  Rörvik 19,1 12t Örskär 11,3mm  Katt 140 Kitt 54 Porj 40.. Ytterberg 8

Häggb 5 Ulvsjön+Ljusnedal 3 Hedeviken 2 Tandsbyn+StlnS 1  Ulvsjö 30 Gördal 28 Nornäs 7 Lillhamra 4 Finnbacka+Malung 2(inga fler Svea)cm snö  03 6,0° 16 12,0°  -10cm 

140510 09 O4/4 6,6° dimma 0km 6,5° O2/4 1005 PROGN 9 8 13 12 13 16 15 min 6644356° ned 3020100mm  17-23maj 3x16 3x19 20 min 7-9° ned 7x0,0mm 

 01 O4/4 5,1° 1km SvHög 0km Sth 6,9°   09 SvHög+Hob 0km  22 O1/4 6,0° 1km Söd(O2/4)+SvHög(S1/2) 0km Har+Fårö 1km  lugnt Skags vx0/1 Rödk vx0/2 GS V1/3 Nav O1/3 

Max Kristianstad 16,5 Falu+Arvika 13,1 Gävle 12,7 Åsele..8,3 Naim -7,6 Storbo -2,2 KroppefjGr 1,1°  SO6,2/7,1  Kasa 21,3 Knopparp 20,2 Örskär 11,3..U 7,0mm 12t Gladh 11,4..Tullinge

2,1mm  Katt 139 Por 39 Ava 38 Par 36 Sad 35 Jäkk 32 Bok 31  Häggberget 5  Ulvsjö+Gördalen 25 Lillhamra 2(enda sNo+Svea)cm snö  04+06 6,3° 15+18-20 8,0° (12 7,0°-14 7,2°)  -8cm

140511 10 O5/8 6,2° 1km Sth 9,2° SO4/6 998 PROGN ..11 11 13 13 16 16   min ..743346 ned ..201000 18-24maj 14 15 16 18 19 20 20 min 67899 10 9° ned 7x0,0mm 

03 SV1/4 5,7° dimma 0km: Bjurö Skags Örsk Söd SvHög L-ort Har Fårö Storön lugnt vx0/1, 1m/s: Röd Pite Bju Holm Bräm Söd L-ort Vis GS Fårö  10 Katt 1002 Torup 993 Målilla fel

Söd 0km  13 O8/9 5,8° 1km Sth 9,4° O3/6     Djh tot 20mm (ca 1v, innan dess ca 6)  24 NO7/9 6,0° 1km 0km: PiteR Bräm Har  1m/s: Storön+Bjurö+Har  Tull 0,2mm tot 3,0(kl15-24) 

Max Kristianstad 15,9 U 13,4 Junsele 11,4 Sävast 13,3 StlnS -4,4 Storbo -2,2 JönkF 2,7°  ONO8,8/10,2  Gladh 17,4 12t Målilla 11,6..Landsort 4,1mm  Katt 137 Por 38 Ava 37 Par+Sad 34

Björku+KviÅ 28  Myskelåsen+ördalen 20(enda sNo+Svea)cm snö  01+06 7,0° 12+14 9,8° (24 6,1°)  -6cm  

140512 05 O5/6 6,0° 0km(+GS) 06 Sth 6,4° NO2/3 999 PROGN 11 11 13 13 16 16 16 min 7423457° ned 6010000mm  19-25maj 17 17 18 4x20 min 9-10° ned 7x0,0mm  Uppeh rest dag

Max ÖNU 16,0 Avesta 13,2 Torpsh 15,7 ÖKalixS 13,3 Naim -6,9 IdreF 0,7 KolmårdS 6,0°  ONO8,5/9,8  Borås 26,6 Markaryd 24,2 Osby 24,1 12t Tomtabacken 13,9..Landsort 0,5mm

Katt 137 Kitt 52 Por+Ava 35 Sad 30 Bok 26 Björkudd 25  sNo-  Ulvsjö 25 Gördal 15(enda Svea)cm snö  00 6,0 (-06 6,3°) 15 11,0°  -4cm  

140513 09 O5/6 5,9° 4km Sth 8,7° N3/4 1004 PROGN 13 13 14 16 16 17 16 min 7544577° ned 0200040mm  20-26maj 18-22 min 8-9° ned 7x0,0mm  Regn ons ca kl 10/11-17.

09: Kugg+ÖNU+Nid 1m/s Hob 0km Katt 1012 Växjö 1003  (Målilla fel 1020)  22 Sth 10,0°  06 6,3° 15+18 13,6°  

Max Karlsh 15,2 U+Torpsh 16,0 VindelnS 14,4 Tarfala -3,9 Ulvsjö -1,9 Fårö 3,1°  ONO7,9/9,1  MunkaLj 22,2 Skövde 19,7 12t Gbg 13,3mm  Katt 135 Kitt 50 Saarikoski 34 Par+Por+Ava

30 Sadjem 28  sNo -  Ulvsjö 25 Gördal 12(enda Svea)cm snö  -2cm(max +1cm 18h 1gn>0 länge) 

140514 08 NV2/4 8,4°50km Sth 8,7° N2/3 1015v PROGN 13 13 17 17 17 18 18 min 54678888° ned 20005 11 0mm  21-27maj 19-22 min 9-10° ned 7x0,0mm  Regn kl (evt12)13-17(evt 16)

08 ÖNU O1/2  02 O2/4 6,1° Hanö+Vinga+Nid+Vis 1(=min dock Visingsö 0/1 kl 06-08) Kugg SV1/5 

Max KolmårdS 17,0 Arvika 15,3 Forse 13,5 Hökmarksb 10,6 Naim -6,9 IdreF -4,2 VisbyF 0,2°  ONO7,7/ 9  Eftra 26,7 12t Norrköp 14,4..Tullinge 1,0mm  Katt 135 Saarikoski 32

Parakka+Porjus 28 Ava 27 Sad 25 Björkudd 22  sNo Myskelåsen 17  Svea Ulvsjö 25 Gördal 10(enda sNo+Svea)cm snö  05 6,5° 14 11,3°  0cm (max hittills: kl 14-20: -1 0 3 5 3 0 -1cm) 

140515 08 O2/3 6,9° Sth 8,6° SO2/4 1032 PROGN 13 18 19 19 17 20 21 min 4789 11 89° ned 0100000mm  22-28maj 21-23 min 9° ned 7x0,0mm  "Sommaren börjar i morgon"

08 Bju V1/5 Lungö V1/4 Söd V1/2 Vinga SO1/2 Pål vx0/3 Vis S1/3 Katt 1026 Etuna 1032 Exakt lika Svcg+Borl+Karlst+Öre+Norrk+Hborg 1031,1 (Målilla fortf fel 1048,4)

09 SO2/3 Söd+NKost+Väd+Vinga+Nid+Nav+Pålgr 1 men Måse SO4/6 

Max MunkaLj 19,0 Arvika 17,5 Torpsh 14,8 Åsele..12,5 Latni -8,7 Ljusnedal -7,3 Storbo -5,7 Svanb -4,2 Målilla 0,6°  6/8* Laholm 15,5 12t Korsvattnet 5,8mm  Katt 137 Por 28 Par 27

Sadjem 23 Björku 20 Jäkk 19 Esrange 16  sNo-  Ulvsjö 25 Gördalen 5 cm snö  (04 05 ej mätn) 06 5,0° 17 13,6° (22+23 8,5°)  -6cm  *tom kl 20/ök: 22 8/10 23 SV8/12

140516 09 SV7/9 9,1° Sth 13,6° V3/7 1026 PROGN 18 18 19 21 23 20 20 min 899 12 998° ned 0000400mm  23-29maj 19 19 20 22 21 21 22 min 9° ned 7x0,0mm 

09 Hanö NV1/3 Skill SO1/2 Kir 1012 Mlm 1032  VRÄKT: 140-200 mm vid Bosnia/Serbia! - KATASTROF!  

Max Oskarsh 21,0 Arvika 21.8 Delsbo 20,9 UmeF 18,0 Tarfala -6,2 Särna 1,2 RonnebyB 0,8°  SSV9,4/12,3  Digernäset 19,0 12t Vittangi 3,0mm  Katt 136 Saar 30 Por 26 Par 25 Sad 20

Björkudd 18 Jäkkvik 17 cm snö (nu 1gn sNo+Svea ingen rapp)  00 8,3° 15 19,2°  -7cm  

140517 10 S5/7 10,1 17,6° SO4/8 1023 PROGN 19 18 19 20 23 26 20 min 10 10 9 12 12 9 9° ned 00 13 0000mm  24-30maj 20-22 min 10-11° ned 7x0,0mm 

18 S4/6 10,9° Örskär SV10/12 18,7°(varmast av stn) Sth 18,1° S4/8 Delsbo 22,5(Varmast av stn)  21 Sth 13,7 Norrk+Mora 18,0 Gävle 19,1 nästan tropisk natt redan

Max Hästveda 23,5 Eklång 23,7..U..22,3 Hudik 24,5 Lycksele 20,9 Latni -3,3 Gustavsf 1,5..Tullinge 3,5 Ullared 1,8°  5/7  Katt 3,8 12t Petisträsk 2,9mm (12t ingen sNo-Gö)

Katt 134 Porjus 24 Parakka 22 Jäkkvik 15 Esrange 12 (enda, sNo..-)cm snö  04 9,5° 15 21,8°  -11cm

140518 06 NO4/4 8,6° Sth 11,2° vx0/1 1020  PROGN 20 17 19 23 24 25 19 min 10 10 11 12 13 8 10° ned 0320000mm  25-31maj 22° min 11-10° ned 7x0,0mm 

Max Gbg 23,2 Falu 25,0 Avesta 24,8 U 24,6 Älvdal 24,4  Sveg 25,3 Torpsh 25,0  Lyck-+Åsele 22,3 Börtnan -2,7 Gustavsf 2,1..Tullinge 3,2 Målilla 3,6°  NO10,0/11,4  Hanö ONO11,8/18,7

Petisträsk  Vinga 0,2(enda sNo-Gö) 12t Kristianstad 13,6mm  Katt 126 Kitt 30 Porjus 20 Esrange 8 cm snö(enda rapp)  04 9,8° 14 21,4°  -7cm  

140519 06 NO2/4 9,0° 25km Sth 10,9° vx0/2 1018 PROGN 17 19 23 24 25 23 21  min 10 11 12 13 12 11 11° bed 22000000mm  26-1jun  21-23 min 10° ned 7x0,0mm 

Skagsu+Har+HallV 1  dimma Har+ÖNU+Hanö+Skill 0km 

Max Borås 22,0 Falu+Arvika 22,2 Forse 24,8 Hap 25,6 KvikkjÅ -1,2 Eklång 4,9 Tullinge 5,0 JönkF 3,6°  ONO6,7/8,1  Knopparp 16,1 12t Borås 25,2 Rångedala 17,9  Adelsö 23,3 SvHög 18,4

U 14,0 Landsort 12,7 Kerstinbo 10,7 Landsort 8,7mm  VRÄKT Gbg..  Katt 122 Aaarikoski 23 Esrange 7(enda)cm snö  04 10,0° 11 15,1°  -5cm   

140520 07 SV2/5 9,1° 7km Sth 11,8° S2/3 1015 PROGN 21 23 24 25 23 24 24 min 11-13° ned 7x0,0mm klart  27-2jun 22-25 min 11° ned 7x0,0mm  Kl 17:  21°/sjunk 1°/h halvklart

07 dimma 0km: Storön Bräm Har, 1km: Röd Pit Holm Skags Lung HallV  Lugnt Hanö vx0/2 Ölbro+ÖSU 1  Tullinge 9,2mm(11-17h) Djh 10, Gbg 15,5(18-21ngt-01 mest 19-20 8,2mm)

Max (natt/till mgn) 24tim: Knopparp 16,1 Kristianstad 13,7 12tim: Borås 25,2 Rångedala 17,9  Adelsö 23,3 SvHög 18,4 U 14,0 Landsort 12,7 Kerstin 10,7 Tull 8,7mm =se ovan/nu 08h 

Max MunkaLj 22,6 Svanb 21,3..Sth 20,7 U 20,1 Torpsh 21,5 Hap 21,4 Nikka 1,4 SvHög 6,5 KalmarF 6,1°  SSV6,6/8,8  Mollsjönäs 33,3 Vårgårda 28,3 Borås 26,2  Adelsö 23,3  Tännäs

21,1 AvasjöB 6,3 12t Forse 11,4 Vittangi 11,2mm  Katt 115 Saarikoski 22cm snö(enda)  06 11,0° 14 20,5(20,7)° 18-22: 19,0 18,0 17,1 15,9 14,3°  -10cm 

140521 08 SV2/4 10,9° 18km Sth 15,9° SV2/3 1016  PROGN 24 22 24 24 22 24 22 min 1 12 14 14 12 11 10° ned 0000400mm  28-3jun 21-23 min 9-11° ned 7x0,0mm 

08 Järn 0km lugnt Fårö vx0/1 Pit GS Har Österg Hob ÖSU Nav 1  16 SV6/9 13,3° 31km Holm+Järn+Skagsu+Bräm+Måse 1 Sth 22,8 SV4/8 Norrk 24,5 Mora 23,5 Katt 3,7°  21 Jönk 20,6

Vilh 28,5 Sth 17,7°  

Max Borås 25,7 Avesta 26,0..Sth 24,6 NorrbergN 25,1 Åsele 23,3 Gielas 0,1 Stln 0,5 Särna 2,9..Tull 6,0 Ljungby 3,8°  SSV7,3/10,2  Letafors 22,0 Forse 11,4 12t U 12,0 Film 2,6

Tullinge 0,2 ..(lokalt!)  Katterjåkk 105 cm snö (enda stn rapp snö)  04 11,3° 14+15 23,2(24,6)°

140522 10 O3/3 11,7° 22km  11 Sth 24,3 S4/9 1018 PROGN 24 24 25 24 22 16 19 min 13 15 14 14 11 8 8° ned 7x0,0mm klart  29-4jun 20 20 21 4x23 min 8-10° ned 7x0,0mm  Ingen ned 2v!

11 Örebro 25,3 Etuna+Torup 25,2° 12 Torup 26,1°  17 S6/9 13,3° Sth 22,6 SO5/9 Gbg 28,0 Delsbo+Örebro 27,4 Mora 26,8 Karlstad 27,5 Mlm 25,0° 

Max VÄRMEBÖLJA 8 orter >28°: ÅsbräckaT 28,9 Naven 28,5 Borås 28,3 Kvarn+ÖrebroF+Torpsh 28,2 Gbg+EftraB 28,1.. Delsbo+Falu 27,9 Gävle+KarlstadF 27,8 Mora 27,6 SkellF 24,8°

Tarfala 0,1 Svanb 6,2 Horn 6,3°  7/10 ..Tullinge SSO11,8  mkt lokalt inget i Sth: U 14,0 Saarikoski 7,1 12t Naim 4,9mm  Katt 102 cm snö(enda)  05 13,0° 14 24,9° (19+20 21,4°)  -12cm

140523 07 SO7/9 12,1° 21km Sth 17,9° SO4/5 1016 PROGN 24 25 27 24 18 15 18 min 15 16 13 9878° ned 0100000mm  30-5jun 20 20 21 4x24 min 8-11° ned 7x0,0mm 

07 Ski NO1/3  15 SO7/10 14,1° Skagsu S1/3 GS S7/14 25,1° Naven SO4/10 27,0° Sth 24,9 SO5/11 Örebro 28,0 Skell 26,6°   16 Naven 28,0° Sth 24,7 Öre 27,2  Gävle 27,8 Karlst+Gbg 27,0°

21 Sth 19,3 Gävle 24,0 Örebro 23,3 Skell 21,8 Katt 3,3°  Gävle>27° kl 12-18, Gbg 27° kl 13+16  

Max VÄRMEBÖLJA alla landsdelar >28,0°: ÅsbräckaT 29,3 EftraB 28,3  ÖrebroF 28,8 Falu 28,7  Gävle 28,5 Torpsh 28,4  Pite 28,1 Lycksele 27,9  Naim 0,2 Älvdal 8,6 Horn 10,6°

 SO8,4/≤12  Arvidsj 15,9 12t Paharova 20,2mm  Katt 101cm snö (enda)  03+04 15,0° 13+14 26,1°  -13cm  

140524 09 SO5/9 13,3° Sth 21,6° S4/7 1012 PROGN 27 27 26 14 17 19 20 min 16 16 86779° ned 7x0,0mm klart  31-6jun 20 20 21 23 3x24 min 8-12° ned 7x0,0mm 

12 O3/5 13,9° GS S7/12 23,4°(10° mer) Sth 25,3° Gävle 26,1 Mlm 16,1°(10° lägre) Katt 3,1°  13 O4/6 13,9° Storön vx0/1 Fårö SO9/14 Sth 26,7 Gävle 28,2 Helsingb 14,3 Mlm 17,0° 

Dand 29,0° kl 1230-1330, 1415-1530/då max 29,1°/min 16,6°) 14 Sth 26,7 U 27,5 Gävle 29,3 Delsbo 24,8 Hborg 14,5 Katt 4,2°  16 Sth 25,8 SO5/8 Gävle 29,7 S5/9  22 Sth 17,3 Gävle 22,0°

Max VÄRMEBÖLJA>30,0°: Norrköp 27,0  U 29,2 Film+Avesta+Sala+Torpsh 28,9  Gävle 30,1(ca16h) Boden 24,9 Tarfala 0,2 Malung 10,1 Horn 8,1°  SO8,7/10,2  Skillinge V10,1/19,0

Paharova 27,9 Höglek 21,9 Töcksf 17,4 Kristianstad 36,0mm 12t Junsele 22,9 Arvika 17,3mm S(Sth0?)  Katt 96 cm snö (enda) nu <1m  04 16,4° 13+14 26,8°  -14cm  

140525 08  SV4/6 12,7° 7km 18,3° S2/3 1013  PROGN 27 21 14 17 18 18 19 min 15 11 67789° ned 7x0,0mm 1-7jun 19 20 21 4x23 min 9 10 11 11 11 12 12° ned 7x0,0mm 

08 Gävle 15,8° Lungö NO16/19 

Max ÖNU 26,3 Sth 25,6 Gävle 27,5 Edsbyn 22,6 Boden...16,7 Tarfala -4,7 IdreF 6,4 Hagsh 7,3°  SSV8,4/ 11  Lungö NNO16,7/23,0  Vitsand 40,9 Leksand 39,5 Ljusdals-Valsjön 33,2 Los 30,1

Koler 17,5 Ödeshög 14,3mm  Katt 91 cm  00 ca 15° 15 25,4(25,6)°  -7cm 

140526 08  V3/7 13,0° Sth 15,1° V3/6 1018 PROGN 23 13 13 15 10 16 17 min 10 756899° ned 0000010mm  2-8jun 19 20 20 23 23 23 24 min 10-12° ned 7x0,0mm 

08 Bjurö NO15/20 Ölbro SV1/2 Gävle 13,0 Katt -1,9°  14 SV6/8 15,4° Bjurö NO15/21 Sth 20,5° NV4/8  21 Sth 8,8°(fall ca 13°/4h)  19+20 Gävle 7,0° (var 30,1° fallit 23°)

24 N7/13 8,3° Söd N15/19 6,4° Sth 7,2° N5/9 Växjö 16,2 Delsbo 3,9°

Max Oskarsh 25,8 Berga 23,7..Sth 22,8 Gävle 15,3 Åmot 12,7..Järvsö 10,3 Sävast 14,0° Tarfala -7,3 IdreF 2,3 Hagsh 4,7°  ONO14,8/19,0 Järnäskl NO12,6/24,4  Hallhåxåsen 50,0 Backe

48,4  Åsele 28,7 12t Västmarkum 16,0mm  Katt 87 cm  (ca)05 13,7° 13 22,6° (21 8,8°)  -7cm (max 0 kl 17)

140527 08 N8/13 7,5° Sth 6,9° N7/11 1025 PROGN 15 13 17 11 15 18 18 min 77799 10 10° ned 0005100mm  3-9jun 18 19 20 21 22 22 2 min 9-12° ned 7x0,0mm  

Kl 17-23 15-9°(-1°/h) klart N5/14 (:enl klart, yr 4° kallare:) 11 10 9 9 8 8 7° /09h dvs kl 18-21: 14-11° eller 10-8° 

08 Måse O15/20 Kare 1035 Mlm 1019  10 N10/15 7,9° Utkl NO15/18 Sth 8,3° N6/11  14 N8/12 12,2° Söd N14/17 6,1° Utkl NO15/19 Sth 10,3° N8/14 Dand min 7,0°02-07h kl 11-15: 12-11°

15 Sth 10,2° N8/13  16 9,9° do  17 NO11/15 10,3° Utkl NO17/21 Sth 9,3° N8/13  18 Sth 9,6° N6/13 19 Sth 8,4°  20 NO13/15 8,6° Hanö O17/22(21hNO) PiteR NO1/2 Katt 5,4°  

21 Sth 7,5° N5/11 Katt 5,2 Kare 8,3 Kir 10,0°

Max TingsrydD 22,0 Kristineh 19,7 Stln 14,5 Jokkm+KvikkjÅ 14,2 Tarfala -6,0 IdreF 0,4 Kvarn 4,0°  NO13,6/16,5 Söd NNV17,8/20,7 Utkl NO18,1/22,6  Västmarkum 16,0 12t Hemling 0,1mm

Katt 80 cm snödjup  04 6,5°  12 10,8° sjunk brrr  -19cm(sjunkit) min/max stånd Kalix -56 Skanör +52cm  22 Sth 6,5° Kare 6,7°

140528 08 NO10/13 8,4° Sth 8,7° N6/9 1024 PROGN 10 15 13 15 18 20 18 min 579 10 988° ned 0014100mm  4-10jun 18 20 20 4x21 min 10-11° ned 7x0,0mm 

08 Hanö NO16/21 Paj 1034 Mlm 1019 8,2°  15 N8/14 9,2° Utkl NO16/20 Sth 8,4° N7/12 Katt 8,3 Kare 13,0 Kir 14,8 Gäll 16,6°    Dand min 4,2° (02-05h) max 11,0°(11-12h) 

20 Sth 8,5 Jokkm 15,5°  22 Sth 7,7°

Max EftraB 19,8 KarlstadF 16,7 Stln 16,5 KvikkjÅ 17,4 Börtnan -3,0 Gustavsf -1,2 Malex 0,9°  NNO13,6/15,9 Utkl NO19,1/23,2 Hanö ONO18,4/23,7  ÖNU+Gbg+Ulvsjön+Los 0,2

Hemling 0,1mm(enda) 12t ingen(ovanligt)  Katt 73 cm  04 4,0° 11 10,0°  

140529 09 NV8/13 10,6° Sth 11,8° NV6/10 1018 PROGN 15 12 15 21 19 18 20 min 688789 10° ned 02401 13 0mm  5-11jun 21 22 22 24 23 24 24 min 11° ned 7x0,0mm 

12 N8/13 14,9° Sth 15,4° N7/14 Katt 7,8(kallast..) Hap 19,3(varmast av stn)°  21 Sth 13,0 Katt 9,2 Hap 18,2 Paj+Jokk 17,0 Mlm 14,1°

Max   Katt 68cm ÅsbräckaT 22,1 ÖstmarkÅ 22,3 NorrbergN 20,3 Hap 21,8 Börtnan -3,1 Ulvsjö -1,7 Malung -1,3..Älvdal 0,0 Mora 0,1 Hagsh 0,4°  NNV12,4/17,3 Hanö ONO16,1/19,6

Ingen nederbörd 24 el 12t ovanligt!  04 5,0° 13 15,8°  -25cm(sjunkit) -32cm 05-07h  Kalix -65cm 20-21h nu   OBS 1/6 sön em prel roddbåtsväder svag V vrid O (farligt kallt i havet)

140530 09 NV8/13 10,8° Sth 10,4° NV5/8 1012 PROGN 11 14 20 19 18 21 20 min 8-11° ned 3200 11 0 0mm  6-12jun 21-24 min 11-12° ned 7x0,0mm  Regn?-12h, (evt15-)23-08h, evt15-16h(lör) 

09 Katt 8,0 Gäll 17,7 Karlstad 15,5° Tull 1,1mm(02-09h) Norrk 0,2 U 0,1mm  14 NV8/11 Nav+Pål 1 Bjurö NO14/19 Sth 10,1 Karlstad 19,6°  24 Sth 9,4 Ka 10,2 Katt 6,8° Etuna 0,9mm

Tullinge 7,9mm kl 01-20,  mest kl 10-14, Djh ≈3+1mm 

Max ÅsbräckaT 23,9 Arvika..23,2 KarlstF 23,0 Forse..19,1  Vittangi 21,5 Gäll 21,1 KvikkjÅ 20,7 N Sopp+Paj 20,5 Kare+Parkalompolo 20,3  KvikkjÅ -2,0 Gustavsf -0,2 Hagsh 0,2°

NV9,9/ 13  SöderbyK 4,9 (Sth<1,2) 12t Hudik 12,6 Tullinge 6,8..Sth 4,0mm  Katt 61 cm snö  (00 10,6° sjunk) 04 8,8° 09+10 10,4°  Katt 3-12° kl 21 9,7°  -23cm

140531 09 NV4/7 11,0° Sth 10,5 NV3/6 1012 PROGN 15 18 18 15 21 18 21 min 8-11° ned 1005040mm  7-13jun 22-24 min 12° ned 7x0,0mm 

09 Söd SO1/1 Karlst 14,4°  20 Landsort 15,0°spetsmax 21 11,0°

Max Gladh 22,3 Arvika 21,4 Hedeviken 17,3 Hap 16,7..Nikka 15,3..Kare 14,8 Blåhamm -0,3 IdreF+Hagsh 2,6°  VNV6,7/ 8 Tullinge NV6,7/9,7  Åkroken 26,4 ..Tullinge 7,8 12t 

VindelnS 21,0 Härnös 15,0 Film 3,4mm  Katt 54 cm snö  05 9,0° 15 16,2°  -22cm


JUNI 2014

140601 09 SO1/2 13,4° Sth 13,9 NO1/5 1020 PROGN 18 18 16 18 18 22 23 min 8-12° ned 0029710mm 8-14jun 24-25 min 12-13° ned 7x0,0mm 

09 Holm+GS+ÖSU+Måse+Vinga+Nav+Nid+Vis 1 m/s n lugnt  Katt 3,8° Hap 1015  Stln 1022 Mlm 1018

PROGNOS Ransäter To-S:/sön mgn: 20 18 20 22° min 9 10 12° ned 0 1(fre mgn) 0 0mm  halvklart, ngt regn fre mgn.

Max ÅsbräckaT 24,7 Arvika 24,2 ÅreB 20,5 Åsele 18,2 Tarfala -2,3 Ulvsjö -0,8..Film..2,4 VisbyF 2,0°  O6,3/ 7  VindelnS 21,2 12t Källsjö 9,9mm  Katt 47cm  04 9,4° 16 19,1° -20cm(-25)

140602 08 NO4/7 12,1° Sth 12,1° N2/4 1023 PROGN 18 14 18 19 21 22 23 min 7 11 11 12 9 10 13° ned 0 10 2 0000mm  9-15jun 23° min 13° ned 7x0,0mm 

08 Skill+Måse S/O 1/2  Karlst 14,9° Katt 5,5°  22 O4/6 11,1° Skillinge vx0/1 lugnt 9,0° Ölbro N10/12 Vinga 19,1° NO6/8 

Max Gbg 24,9 ÖstmarkÅ 23,7 ÅreB 24,0 Boksjö 22,9 KvikkjÅ -1,9 Film 0,1..Tullinge 1,8 Horn 2,6°  NO8,1/O9,1  Källsjö 10,6 12t Torup 1,4(bara i Göta)mm  Katt 40 cm  04 7,0° 14 19,7°

140603 09 NO8/9 12,8° Sth 12,4 N3/6 1018 PROGN 15 16 18 20 16 20 25 min 11 12 10 11 10 10 13° ned 8030800mm  10-16jun 24° min 13° ned 7x0,0mm  Dugg kl 12-14 regn kl 16-22 

09 Karlstad 14,4° Ölbro N12/15 Katt 10,1° Växjö 1,3mm  13 NO8/12 Hob NO1/3 Ölbro N11/13 Sth 15,2° NO5/8 Karlst 19,3 Katt 14,5°(snön smälter) Jokkm 23,0° Mlm 13,3° Fårö 0,9mm

18 NO12/15 Storön lugnt vx0/2 16,4° Sth 13,4° NO5/8 Tull+Norrk+Målilla 2mm Etuna 2,5 U 0,2mm Karlst 16,8 Katt 13,5 Paj+Arje 22,6 Mlm 13,1°  19 Sth 13,2° Tull 0 U 0,4mm 

21 Sth 12,0 Karlst 13,8° Tull 0,7 Norrk 6,5mm  

Max Katt 32 cm snö Gbg 22,6 ÖstmÅ 22,1 Junsele 23,0 Vittangi 26,2 KviÅ 26,0(min 1,0) NorrbergNorrhög+Börtnan -0,9 Ulvsjö -0,1 Horn 3,2°  ONO12,9/14,9  Karlshamn 7,1 Film 0,1

(ingen s+nNorrl) 12t Harstena 18,1 Gladh 12,8  Floda 7,2 (enda Norrl Åmot 0,2)mm  05 10,4° 11 16,0°  -18cm     Tull tot 3,7mm (kl 17-18 2,0 resten 19-22) Djh tot ≈3mm

140604 06 S6/8 9,7° 1km  Sth 11,1° SO4/7 1015 PROGN 16 18 20 16 19 25 25 min 12 12 11 10 11 14 13° ned 0308000mm  11-17jun 24° min 13° ned 7x0mm 

06 Bräm+Kugg+Söd+SvH+Fårö+Hob 0km dimma  09 SO4/6 1km Bräm+Kugg 0km Pålgr vx0/1 lugnt  12 Sth 13,0 Karlst 14,7 Katt 15,6° Bräm 0km Lungö+Kugg+Falsterbo 1km 

Storön+NKost+Väd+Nav 1m/s      -18cm stånd  Karlstad 11,3-16,0°

Max Katt snön smält (32 cm i går) snöfritt alla stn!  Under natten max: KilsbergS 17,6 Sunne 10,9mm Kristineh 10,0 Kuggör+Norrköp 10,3mm    08 10,7° 17 15,7° (19 14,9 20 14,6°)

VisbyF 18,8 Film 19,9 Sunne 19,0 U 18,4 Hoting 21,2 ÖTorneå 25,6 Älvsbyn 1,5 IdreF 6,9 GS 8,4°  SO10,7/ONO12,6  Ö Husby 23,0 Hjortkvarn 20,6 KilsbergS 19,6 12t Ljusnedal 6,3mm

140605 06 NO10/12 12,9° Sth 14,5° NO4/6 1013 PROGN 18 19 17 23 25 24 24 min 13 12 11 12 12 13 14° ned 0010000mm  12-18jun 24 6x22 min 13 12 5x11° ned 7x0mm 

06 Stor+Har+Fårö+Östg 1m/s dimma 0km: Stor+Bräm+Kugg  Karlst 13,4°       04 11,6° 18 24,0° (Karlstad 04 9,2° 16 25,0°)

140606 

140607 

140608 23 SV5/7 15,1° Sth 20,4° vx0/2 1015 PROGN 23 23 22 24 23 20 17 min 11 16 15 14 14 10 7° ned 7x0(0,1)mm  15-21jun 18 19 20 22 3x23 min 8-11° ned 4x0 3x0,2mm 

23Storön O1/2 lugnt Skillinge vx0/3 HallV SV1/2 Karlstad 16,4°      // -20cm stånd

Max Gladh..26,1 Falu 26,4 Arvika 26,2 Sveg 25,2 SkellF 23,9 Tarfala 4,2 Tullinge 5,6 Hagsh 4,5°  VSV9,0/10,6  Norsjö 25,8 Forse 27,9 ..Valla 9,1 Herrljunga 10,7mm  12t Ylinenj 13,2mm

140609 08 V5/7 14,2° Sth 18,7° V3/6 1015 PROGN 23 22 24 23 20 16 16 min 16 15 14 14 10 6 7° ned 7x0,0mm 16-22jun 18-23 min 8-11° ned 3x0,0 4x0,2mm 

16 V8/10 17,4° ÖNU SO1/2 25,5° Skillinge V3/7 26,9° Sth 25,0 NV5/9 Kalmar 27,8 Karlst 24,5°  17.33 Oväntat regn 2 mm o åska Djh varit n 29°  22 Sth 19,7 Norrk+Ronneby 19,8°

tropisk natt så långt.. Karlst 19,4 Helsingb 14,4°

Max KalmarF+Karlshamn 28,1 U 27,0 Enköp 26,9 Kerstinbo+Avesta+Falun 26,6 Sth+Vås 26,4  Lungö 25,4 Delsbo 23,4 UmeF 18,6  Tarfala 3,7 Gustavsf 7,1..Arvika 9,0 Horn 8,3°

VSV9,2/11,7 max by Sv+Gö Tullinge /NO15,7(åskskur?)  Jörn 21,3 Finnbacka 3,5 12t Brämön 30,3 Vittangi 20,8  Svea: Ulvsjö 1,7 Kerstinbo 1,2..(men i Djh 2 vid regn/åsk) Göta -mm

05 16,0°(varm natt; 02+07 17,9°) 17 25,9° (KarlstadF min 12,7°)  -20(min -23)cm    (Tullinge+U 0mm)   Dand min 16,7° 05.12  max 27,6° 17.10-20, föll 5,3° till 22,3° 17.30-18.00.

140610 10 NV4/7 17,5° Sth 20,4° NV4/6 1022 PROGN 23 23 22 18 16 21 21 min 15 13 13 9 9 9 10° ned 0101000mm  17-23jun 19-23 min 10-12° ned ≈7x0,2mm 

01 NO3/5 17,0° Storön+Skagsu+Skillinge lugnt 0/2 3 3 Niding V1/2 Harstena 18,4° Sth 17,7(varmast av stn)° Mlm 12,1 Katt 5,6°  03 NV3/4 15,1° 1: Skagsu+Lungö+Fårö+Nid+Vis Sth 16,1°

04 NV4/5 15,7° 1: Lungö+Falsterbo Sth 15,5°  10 Holmön 1, NKoster-Nav+Nid 2  12 Skagsu vx0/3 Väd+Vinga+HallV 1/3 Sth 21,9 Ronneby 25,0°  16 SO7/8 15,8° 1: Rödk+PiteR+Nid+

Vinga Harstena 20,7° Fårö 13,2° Sth 23,3 Torup 27,2 Växjö 27,1°  16 O7/8 14,4° 1: Vinga Sth 21,6 Torup 27,4°  21 Sth 17,7 Karlstad 23,5° NKoster vx0/3 Väd NO1/2 GS N1/4

24 SV2/3 13,2° hellugnt Holmön vx0/0 1: Bjurö+Järnäs+Egge Sth 15,0° Karlstad 20,2° tropisk natt hittills (25,0° kl 15-19) 

Max EftraB 28,2 U 27,3 Sveg 24,7 Vilh 19,8 Börtnan 1,1 Ulvsjö 4,5 Ljungby 5,1°  VSV9,2/ 8 Tullinge /NO15,7  Gargnäs 44,7 Brämön 30,3mm  04 15,5° 15 24,0°  -18cm 

140611 06 S2/3 13,9° Sth 14,9° NV1/1 1024 PROGN 22 19 17 15 20 19 18 min 13 15 9 9 3x10° ned 3 12 16 8 000mm  18-24jun 18-21 min 11° ned 7x0,2mm    Regn kl 19-02.. ..

09 1: Holm+GS+Fårö+Ölbro Karlstad 17,7° Stln 1015 Ösund 1019  övr 1020-1024  12 Sth 25,6°  15 21,4° Etuna 2,0mm  21 Gävle+Borl 20,1 Sth 17,8°  /Tullinge tot 0,0 Etuna 4,0 U 0,8mm

Max KolmårdenS 26,8 Norrköp+Eklången 26,7..Sth 26,4 Hedevik 25,2 Vidsel 22,0 Mierkenis 1,5 Svanberga 3,8..Tullinge 6,5°  6/8  Vittangi 19,5 12t Kettstaka 20,5 ..Järvsö 18,1mm

04 13,0° 13 25,8(26,4)°  -21cm    Hellugnt 0/0: Holmön kl 23-01 i natt (kl 03 0/1), GS 1 kl 05-09+12, Fårö 1 kl 23 04-06 08-09(däremellan 2), Ölbro 1 kl 05-06.  

140612 10 V7/9 17,3° Sth 19,9° V5/9 1012 PROGN 20 19 16 20 16 16 19 min 14 11 9 10 999° ned 4600100mm  19-25jun 17-22° min 9-11° ned 7x0-0,1mm  Regn(ej yr) kl 12-17 i mgn kl 05-16?

10 Nid NV13/15   Djh 1259 regn.. 130407 åskknall 131240  1321 mer regn (mkt små lokala lätta regnområden) 132622 muller  1352 ngt lättande

Max Oskarsh 23,8 Eklång 24,6 Etuna 24,4 Sth 24,2 Järnäs 23,0 Hökmarksb 22,7 Blåhamm 3,1 Kvarn 9,0°  VSV11,9/16,4 Hanö NV15,4/19,5 Väd V16,1/19,3  Föne 32,2(hela Sve) 12t 

Latnivaara 19,4mm  06 15,2 13 23,0° fall min 14 17,8° (15 20,7°)  -18cm  

140613 09 N4/7 15,0° Sth 14,0° N4/9 1007 PROGN 18 15 20 16 13 19 18 min 12 11 10 9899° ned 2000100mm  20-26jun 19-22° min 9-11° ned 7x0-0,1mm  Idag+imgn N8/18 i Sth ej roddb

12 NV6/8 16,6° Söd+Vinga NV14/18 12,4 16,6°  Bjurö N14/19 7,7° Sth 16,7° NV5/10  15 NV4/10 Bjurö N16/20 Nid NV16/19  01 N7/15 11,1° Söd N15/20 Fårö N16/22 Sth 10,3°

Max Halmstad..21,5 ÖrebroF 19,8..Sth 19,4 Lungö 20,5 Tarfala+Blåhamm -0,1 IdreF 4,3 Hud 9,3°  V10,8/13,8 Söd N18,6/23,2  Latnivaara 19,7 12t Markaryd 22,7mm  02+05 13,0° 13+14

18,0(19,4)° (22 11,2°)  -11cm(-19 -3)

140614 08 NO10/14 11,5° Sth 12,6° N8/17 1014 PROGN 15 20 16 17 3x19 min 10 8 9 9 10 11 10° ned 7x0-0,1mm  21-27jun 17-22 min 10-12° ned 7x0,0mm  Mkt blåsigt i dag N8/19!! Klart 15°

08 Örsk+Ölbro N NV14/19  21 Sth 12,8° U - 

Max EftraB 22,8 ÖstmarkÅ 21,6 Lungö 20,4 Latnivara -3,2 Blåhamm -1,4 Sth 1,0=FEL ska stå 10° IdreF 1,7 Ullared 7,3°  NNO13,8/18,2 Örsk N19,6/23,1 Söd N18,3/22,3 Tullinge /N17,4  

Markaryd 22,7 12t Falsterbo 4,0mm  02+04 10,0° 15 15,0°  -10cm  

140615 10 S3/4 13,2° Sth 19,6° NV3/7 1018 PROGN 21 15 16 19 19 14 17 min 9° ned 0000280mm  22-28jun 17-21° min 9-11° ned 7x0-0,1mm 

10 Hanö+HallV N1  12 S4/6 14,0° Holm 1 Sth 21,1° NV4/8  21.58-22.10.. Djh regn (ska vara klart) (även ngt ca 1830) 3 mm

Max Karlsborg 24,8 Arvika 25,1 Åmot 21,1 Stekenj -0,2 Film 0,2 Tullinge 0,9 Hagsh -0,1°  SV8,1/N10,4  Katt 13,8 12t 2,4mm  04 8,0° 14 22,8°  -11cm

140616 08 N1/4 11,8° Sth N3/7 1015 PROGN 15 14 19 19 14 16 16 min 10 9 10 10 788° ned 0001700mm  23-29jun 17-20° min 9-12° ned 7x0,1mm  Idag N5/12 

07 Sth 13,2° 08 Örsk NV14/17 Måse SO1/3  10 V5/7 Örsk NV13/18 Nid S1/3  12 Bjurö N11/21 Vinga S1/2 Nid NO1/3  Dand min 11,7° 02-04h, max 22,6° 13.40  16.30 16,0°  

Max Kristianstad 22,6 ÖstmarkÅ 20,9 Hudik+UmeF 16,7 Tarfala -3,4°  SV11,2/VSV14,3  StlnS 8,9 12t Horn 5,5 ..Adelsö 0,7mm  Katt 3 cm snö(varit snöfritt)  03 11,8° 13-15 18,2°  -7cm

140617 09 NV7/11 11,4° Sth 11,4° NV5/10 1018 PROGN 13 19 15 17 16 14 16 min 9 10 77678° ned 0050000(ngn liten skur) 24-30jun 16-20° min 8-11° ned 7x0,1mm  

Regn To kväll (enl yr sol 15°), midsaft 16° halvklart N4  (yr: Regn lör + mkt Sö/Må)      19 Sth 12,7° 22 Sth 11,7°

01 Bjurö N18/23 (PiteR NV7/12 Holm+Järn 4/8) Skill N1/3  02 Bj NV17/22 Sk NO3/5  09 Skill+NKost NV NO 1/3 Örsk NV12/17  12 Sth 13,3 Hborg 21,2 Katt 0,7°(1,2 tot 8,3mm ned)

Max Kristianstad 23,1 Arvika..20,5 Sveg 15,9 Hap 14,0 Latniv+Tarf -4,6 Horn..1,3°  NNV8,4 /12 Örsk NNV17,3/21,1  Katt+Bredåkra 8,0 12t Katt 9,0 Film 3,0 ..Sth 0,3mm  05 8,8° 13 14,0°

Skillinge 1 kl ..23-01 05-09 NKoster kl 08-09 Falsterbo kl 20 HallV kl 21-22.. Nid+Måse kl 10  Hanö lugnt 0/3 05h      stånd -13cm  Progn/23h To regn kl (08)11-14, kväll g mul 12-10°

140618 08 NV4/8 14,0° Sth 14,8° NV5/9 1011 PROGN 20 15 15 15 13 17 17 min 11 10 77678° ned 0201900mm  25-1jul 17-22° min 8-11° ned 7x0-0,1mm 

Progn/ons09h To regn kl (09)11-15 / kväll uppehåll molnigt 12-10°.      Mids.aft Fre em 14° vx molnighet o ngn liten skur N5, kväll 13°      23 SV5/7 14,3° Örsk N10/12

Max Kristianstad 25,7 Arvika 24,9 Åmot 20,8 Tarfala -0,1 Sala 3,7..Tullinge 5,6 Ljungby 1,9°  6/9  Katt 11,7 Film 3,2 12t Katt 2,1mm (ingen snö)  04 9,8° 18 21,4°  -8cm 

140619 08 O3/4 12,1° 21km Sth 1,4° NO3/5 1003 PROGN 13 14 13 16 18 18 17 min 9867877° ned 1010500mm  26-2jul 18-22° min 7-11° ned 7x0,1mm  

Idag regn upphör kl 14, i kväll 12-10°;  Fre mids.afton 75%moln;    yr: klart i kväll, i mgn lite regn kl 01-05 o möjl kl 16-18.

08 Vinga NV14/17 Tull 0,0 Sala 2,6mm Hap 1001 Mlm 1008  10 NO10/11 11,6° 12km Egge NV1/3 Nid V13/18  Sth 9,7° N2/6 Tull 0,5(hittills 0,7) U 4,0mm  24 V3/5 11,1° Harst V1/2

Sth 12,1° Katt-Kir-Stln 0,8-1,0°  Tullinge 2,2mm(08-12h lite 14h) Etuna 7,7(ävn 22-23h) U 13,8mm(07-11 o 20-23)

Max Oskarsh 23,4 Arvika..21,7 Flatruet 22,8 UmeF 16,4 Tarfala -3,4 IdreF 4,3..Tullinge 5,7 Horn 5,9°  ONO13,0/15,0  Fbo VNV15,8/19,0  Fredriksberg 11,8 12t KroppefjG 24,9 

Flahult 24,6 (s Vän/Vätt)..U 9,0mm  ej snö  11 9,6° 07+19+21 13,0°  -1cm(max kl 14-15 högsta på länge)

140620 07 N6/10 10,8° Sth 9,8° NV3/7 1003(06h) PROGN 14 15 15 16 15 17 18 min 9889778° ned 0010000mm 27-3jul 19-22° min 9-11° ned 7x0,1mm  Idag 60%moln NV4/11 13°

07 Örsk N16/20  12+14 Sth 12,0°  16 N4/8 13,0° Söd N8/11 9,6° Sth 12,7° NV5/9 Delsbo 10,7° Mora 11,7° Katt 1,1° Mlm 19,5° 

Max Helsingb 21,4 Arvika 17,2 Lungö 14,9 Pite 14,1 Tarfala -3,8 IdreF -0,1 Hagsh 4,7°  NNV8,4/ 12 Örsk NNV17,0/19,9  Norra Vi(Ögöt) 37,0 KroppefjG(Vän) 25,0 Vattholma 13,3 U 12,0 ..

12t VindelnS 7,8 Svanberga 0,4mm   ingen snö  06 9,3° 11 13,1° 12-21 12,0-12,8-12,0°  Stånd?  Tullinge+U 0mm kl 02-01 Täby/RönningeBy ngr regnstänk vid ringlekar.

24 NV5/7 12,1° NKoster SO1/5 14,8° Sth 9,8° V1/1 1006 61%fukt Katt 1,4 Stln 1,3° Mlm 14,4° Jönk 4,1 Etuna 4,0 U 4,5°

01 NV4/6 Örsk NV14/16 Sth 9,2° U 4,3 Etuna 3,9 Stln 1,0 Jönk 4,1 Mlm 14,0°    24 V7/9 11,8° Storön NO1/2 ÖNU SV1/2 Utklipp NV11/13 Sth 10,6 V1/1 U 8,1 Mlm 11,0 Stln 1,8°

140621 11 SV4/6 11,9° Sth 12,8° V4/8 1006 PROGN 14 14 13 15 15 16 18 min 7-8° ned 0131000mm  28-4jul 19-22° min 9-11° ned 3x0 4x0,1mm 

Max brr Ullared+Torup+Kristianstad 18,3 Floda 17,8..Sth 15,8 Gävle 13,8 Petisträsk 12,2 Stekenjokk+Syl -2,8 Blåhamm -3,1 Brattmon -1,8 Malung -1,3..Hamra -0,2 Tullinge 0,0 Horn 0,5°

SV7,6/≤12 Fbo NV15,0/19,8  Uplo(s Vänern) 9,6 ..Sandhamn 1,0 12t Växjö 17,8-Halmstad 10,4(lokalt område) Stln 12,0..mm  04-06 8,0° 17 15,0(15,8)°  Stånd? 

140622 09 8/11 11,0° Sth 10,3° NV6/10 1003 PROGN 13 14 14 15 17 16 17 min 7485688° ned 3880120mm  29-5jul 18-21 min 9-12° ned 3x0 4x0,1mm  Regn..kl 15-20, i mgn kl 11-minst 24tim  

09 Storön+Måse+Vinga 1 Pålgr NV13/16 U 8,3°  11.10 Djh regn var sol nyss (tot 11mm senaste ca 3-5 dgr)  12 V3/11 Sth 10,2° Tull 0,0 U 2,0mm

Max Halmstad..19,8 Arvika 17,3 Junsele 14,8 Hap 18,0 Blåhamm -1,5 Svanberga 0,5 IdreF 0,8 Tullinge 1,5 Ljungby 0,3°  VNV8,4/ 12  Stln 24,3 Reftele 19,6 12t Björkudden 13,6 ..

Sth+U 3,0mm  04 8,8° 19+20 11,8° (23 8,5°)  +6cm max +17 kl 16+19 högsta på länge 

140623 08 NV8/11 10,6° Sth 8,7°* NV5/9 1010 PROGN 11 15 15 17 15 16 16 min 6856679° ned 7200100mm  30-6jul 17-20° min 9-11° ned 3x0 4x0,1mm 

08 Söd N13/15 8,8°  17 N8/13 11,9° Örsk N13/18 9,7° SvH N8/15 9,7° Storön N1/9 13,9° Sth 9,9° NV5/13 Tull 0,0mm(tot 0,2 15-16h) Etuna 1,3 U 0,2(16-17)mm 

Max nu igen Halmstad..19,8 Arvika 18,0 Flatruet 22,4 Hap 19,5 Gielas -2,5 NorrbergN -0,7 Gustavsf+Eklången(Mälar) 0,2 Horn 0,6°  NV12,7/16,6 Söd N17,6/NNV21,0  Björkudden 13,8

MunkaLj 11,8 12t Svanberga 12,7 SvHög 10,0 MunkaLj 7,4 Delsbo 4,9mm  02 7,1° 13 13,4° (18-22 9,4°)  +10cm max +14 kl 19  

140624 09 N6/9 11,7° Sth 12,7° N5/8 1013 PROGN 15 15 17 15 14 15 19 min 9967789° ned 0000120mm  1-7juli 19-22° min 10-12° ned 7x0,0mm 

Max ÅsbräckaT 21,5 Arvika 20,7 Lungö 19,8 Hap 16,2 Höglek -0,9 Brattmon 1,0 Hagsh 0,2°  NNV12,1/16,3  Svanberga 15,7..Sandh 11,5 12t Mlm 10,5mm  06 8,6° 17 17,3°  +10cm max+14

140625 08 NO7/9 11,7° Sth 11,4° N4/7 1016 PROGN 15 15 16 16 14 17 19 min 877899 10° ned 0000400mm  2-8jul 20° min 10-11° ned 3x0 4x0,1mm 

08 Kuggör vx0/3 Egge N1/3 NKOst O1/4 Måse S1/2 Mlm 1015 Kare 1021  24 V2/3 11,0° Lugnt Utklipp vx0/3 Storön+Lungö+Kugg+Ölbro+ÖSU+Skill+Nav 1 Sth 9,9° vx0/1 

Max Helsingborg 22,8 Arvika 21,8 NorrbergN 16,4 Älvsbyn 15,6 Tarfala -1,7 Gustf+Horn+Hagsh 1,8°  NO7,3/ 9  Föllinge 12,1 Mlm 10,5 12t TingsrydD 12,2 Vås..5,4mm  04 8,2° 15 16,4° +5

140626 09 NO3/5 12,1° Sth 13,4° N2/4 1016 PROGN 157 17 14 17 12 18 20 min 6699 3x10° ned 0020 18 3 0mm  3-9jul 21° min 7x11° ned 3x0 4x0,2mm  Mkt regn hela mån.


PROGNOS Klart/Nås/fre09h: OBS TOTALT ca 45 mm regn = 45 liter/m2   Regn fre kl 13-24 och väldigt mycket regn lör kl 08-söndag mitt på dagen. Min 6° Max 11°; klart.se.nas140627;

Yr(Nås): Regn fre kl 14-22, lör 05-12evt15, lör 21-sön05.. (men ej så mkt som klart.se)  yr.no.nas140627     140628 12timmar Leksand 40,5 Malung 23,1 mm regn! 

PROGNOS Klart/Nås tors09h: Regn fre (lite kl 05-07 o 11-13) mer kl 14-20 och 24-05/08 tot ca 7mm, därefter ≈ uppehåll o mulet. Min 6° Max 16°;

Yr(Nås): Kan bli mycket regn ca 30mm! fre kl 12-18/21 men evt inget alls, och (g säkert) mer regn lör kl 03- hela lördag och söndag ca 14+18mm! och regn(mindre) mån+tis!

PROGNOS Yr/Bingsjö/lör24h: Tis sol min 10 max 19°, Ons sol men 1 mm på em, Tors 6 mm em, Fre Sol-mulet uppehåll, Lör Ngt regn på kvällen.


PROGNOS Klart/Nås tors09h: Regn fre (lite kl 05-07 o 11-13) mer kl 14-20 och 24-05/08 tot ca 7mm, därefter ≈ uppehåll o mulet. Min 6° Max 16°;

Yr(Nås): Kan bli mycket regn ca 30mm! fre kl 12-18/21 men evt inget alls, och (g säkert) mer regn lör kl 03- hela lördag och söndag ca 14+18mm! och regn(mindre) mån+tis!

09 Kuggör+Nav 1 22 SO2/4 11,5° lugnt Österg+ÖSU vx0/1 1: Rödk+PitR+Hob+Utkl+Skill+Vinga

Max Helsingb+Kristst 21,7 Kristineh 20,5..Sth 19,3 Forse 15,3 Gunnarn 15,1 Tarfala -1,6 Tullinge..0,5 VisbyF 2,7°  NNO5,3/ 7  Tingsryd 13,2 (hela Sve) 12t Karlshamn 16,3  

04 6,7° 13 17,7(19,3)  +3cm    fre kl 01 Rödk vx0/1 

140627 08 O4/5 12,2° Sth 13,2° SO1/2 1018 PROGN 18 15 16 18 17 19 20 min 6 9 10 11 9 10 11° ned 0380310mm  4-10jul 21-22° min 11-12° ned 3x0 4x0,2mm  Regn lör kl 17-sön kl 05

(mest kl 00-05, även lör kl 05-07)  Nås se ovan!  00 Hob 0/2  00+06 ÖNU 0/1  06 Skillinge 0/1  04 (Landsort) lugnt 0/1  08 Storön+Ölbro+ÖSU+Hanö+Måse 1/32322 Mora 5,6° Borl 7,6°

Max Gbg 21,1 U 20,8 Sth 20,5 Forse 16,7 KvikkjÅ 17,3 Vittangi -1,5 IdreF -0,4 Film 0,2 SälenH+Svanb 0,9 Tullinge 1,0 Arlanda 1,7 VisbyF 1,4°  4/5 (kl 21-22 5/6)

Stöllet 38,2..Vikarbyn 26,3 Bredåkra 32,6 Mullsjö 29,3 Dravagen 17,4 12t Naven 24,3mm  04 7,7° 16 19,0°  

140628 08 S7/8 12,7° Sth 14,7° SO4/7 1017 PROGN 16 17 18 17 14 20 20 min 5x11 13 14° ned 1510100mm  5-11jul 21° min 7x13° ned 3x0 4x0,2mm  Regn kl 19-05, Älmsta 22-08.

08 Pit 1 U 10,5°  18 SO10/12 11,6° 10km Storön+Rödk 1 Sth 13,5° U 13,7° Mora 9,6° 1,0 Älvdal 2,3(tot19mm kl 00-05 10-18) Arvika 0,4mm

24 SO10/12 12,0° 8km Storön vx0/1 PterR O1/2 Söd O13/15 9km Hanö+Nav 2km  Skill V1/2 Sth 11,7° Mora 7,6° Sala 3,6 Mora 2,7 Gävle 1,4 Edsb 1,3 Tull 0,6 U 0,2mm  

Max Lund 21,6 Sth+U 17,6 Lungö 19,9 KviÅ 20,3 UmeF -0,1 IdreF 0,1 Roma 3,3°  SO12,6/14,5 ÖNU SO11,6/16,1  Onsala 30,8 Skara 27,8  Skattungbyn 27,2 Vitsand 24,..8 Tännäs 5,3

12t Leksand 40,5 Malung 23,1mm  Skövde 26,0 Borås 24,3 Sveg 10,8 Buresjön 12,8mm  03-05 11,9° 12 16,2° 22min11,1°  MoraF 05+06 6,1° 16 9,8° kl 00-24 27 mm regn (hela tiden)!

Älvdalen 22mm U 6mm Gävle 4mm  

140629 08 S2/4 12,8° 2km Sth 14,4° SO1/3 1006 PROGN 18 21 17 18 22 23 25 min 11 11 10 10 11 13 14° ned 6100000mm  6-12jul 24° min 14 14 12 4x11° ned 3x0 4x0,1mm  Ngt regn 14-20.

01 vräker ned Tull(=SV Sth) 4,5 U 3,0 Mora 1,7 Sala 1,1 Älvdal 0,9 (de mest av stn) Gävle 0,0mm    02 Tull  02ej03  03 Storön+Skill+Vinga 1   U 4,0 Gävle 3,0 Mora 1,9..Tull 0,3mm

09 Örsk O11/17 GS SV2/4 1km Harst+Fårö+ÖNU+ÖSU+Skill+Fbo+Nid 1 , Ski 1/1 1km Hap 1016 Hborg 1004 Gävle 2,6 Mora 2,3 Sveg 1,6..Tull(regn kl 18-04 mkt 00-02 tot 8,8mm)+U 0,0mm 

Max natt12t: St Spånsberge 37,5 Falu 19,3 Mora 19,2..Fredriksberg 18,3 Leks 18,0 Malung 17,5  Rångedala 16,1  Gävle 24,2 Åmot 17,0  Paj..0,3mm

Simonst 21,2 U 20,1 Lungö 18,2 Vajmat 20,9 Gielas -1,2 IdreF 2,2 Ullared 6,5°  OSO11,8/13,9    

24 Harstena+Skillinge 1/2 Etuna lokalt 5,2mm(tot 29,5, 18-24 varav stört 17,5mm kl 19-20) Sala 0,1 övr stn 0,0mm

OBS MKT BLÖTT: Leksand 58,5 St Spånsberge 48,3 Gesunda 42,0 Malung 40,5 Borlänge 38,1  Gävle 25,7  Åminne 29,3 Sjötofta 29,0  Buresjön 12,8  12t Kristinehamn 27,9 Etuna 19,8

..U 8,0 Mora 7,2  Hörby 14,5 Tännäs 13,8mm  (00-02 11,8° stig) 14-18 16,0° 21-22 13,2°   0cm  

140630 07 NO2/2 12,6° Sth 12,2° N2/4 1006 PROGN 17 15 19 22 22 23 23 min 12 10 10 4x14° ned 0111000mm  7-13jul 22° min 13° ned 0-0,1mm 

07 lugnt ÖNU vx0/2 Fårö+Österg 1/2 Norrk 2,1 Kilsb 0,7 Älvdal 0,3mm..  13 S2/3 13,4° 16km Storön+GS 1 Sth 15,5 Mora 12,1 Delsbo 11,5 Paj 20,0° Norrk 6,3 Hällum 1,1 Gäll 0,4mm

09+10 Landsort lugnt 0/1  GS kl 03-22 1-2/3-4, kl 23+24 1/2  22 Harst 0/2  05+07 ÖNU 0/2  

Max Skillinge.. 22,1 U+Arvika 18,4 Gäddede 19,9 Hap 22,1 Gielas -0,9 IdreF 5,5 Ullared 8,2°  5/6  SKYFALL VRÄKT: Eskilstuna 64,1* Kolsva 38,2  Kisa 45,0 Visby 28,8  Tännäs 15,5

12t Ulriceh 10,5 ..Falun 0,9mm  00-07 12,0° 15 17,0° (24 13,1°)  -1cm    * Regn t kl 06, mest kl 01-02 12,0mm  Tull 0,0mm  MorF tot 1,0mm(mesta 03-04)


JULI 2014

140701 07 NO2/3 12,9° Sth 12,5° NV1/2 1011 PROGN 16 19 21 21 25 23 23 min 11 10 13 15 15 14 14° ned 3 6x0,0  8-14jul 22° min 13° ned 3x0 4x0,1mm  Regn kl 08-17/20 bara t 17, 6mm

07 lugnt Vis+GS vx0/2 Holm+Skill+Måse+Nav 1 Mora 10,6° Kare+Mlm 1014 Stln 1016 Visby 1011

Max Kristianstad..20,9 Floda 19,4..Leks 18,0 ÖvikF 21,6 Hap 23,3 Höglek 1,7 Gustavsf 5,6 Ljungby 4,4°  5/6  Norra Vi 17,5 Link 16,5 12t Ulriceh 21,0 ..Tullinge 8,6..Mora 6,0mm  

03+04 11,6° 12+16 15,5°  +1cm  

1407.. Musik vid Siljan ...

140707

Max Härsnäs 30,1 Falun 29,8 ..U 29,2 Sveg 27,9 ÖTorneå 29,6 Åsele 6,1 Ulvsjö 9,7 Horn 10,9°  ONO6,3/ 8  Ödeshög 10,8 12t Malmö 27,8mm(13-17h, 13-14 12mm)  03+04 15,5° 14 28,2°  +4cm    

140708 09 NO5/8 17,2° 16km Sth 22,9° O3/5 1019 PROGN 24 23 25 20 20 20 25 min 17 17 14 11 12 13 14° ned 00000 11 0mm  15-21jul 24 25 25 27 26 27 26 min 14-15° ned 7x0,0mm 

kust tis-lör: O-NO 4-8 

02 Delsbo 2,2mm(enbart då) /mån 24° em/    09 Brämön hellugnt vx0/0 Storön+Fbo 1 Hap 25,2° Stln 15,0° Lule 1024 Mlm 1013    

16 NO 7/7 17,8° 13km Brämön vx0/0 19,0° Sth 27,1 SO6/9 U+Visby 28,3 Delsbvo 25,1 Mora 26,7 Jokkm 27,9 Mlm 27,0° Skagsu+Lungö 1   17 NO7/9 17,7° 10km Br 0/0 .. Sth 25,9° 

Paj 28,0 U 27,9°  (Delsbo 25° kl 12-17)

24 Sth 18,5° Östersund 19,4° tropisk natt hittills: Gbg 23,4 Hborg+Ronneby 21,9 Torup 21,4 Karlstad 21,2 Örebro 21,0° ... HallVäd 22,2° O7/10 

Max Gbg+EftraB 30,0 Malmslätt+VisbyF 29,0  Floda 30,2 ÖrebroF 29,8 U 29,6..Tullinge 29,0  Junsele 28,8  Vajmat 30,1 Paj 30,0 Älvsbyn 29,9  min Gielas 7,6 Svanb 12,4 Tullinge 12,7

Horn 12,0°  ONO9,7/11,2 Vinga SO14,9/18,6 Hanö O13,8/18,3  Malmö 27,8 Sölje 31,0 Tullus 25,1 12t Gbg 8,5mm  04+05 16,7° 13-15 27,6°  Gbg spetsmax kl 14 (30,0°) regn 7mm(04-06)

plus 9mm (16-18)

 01 NO7/9 17,0° 17km Sth 18,0 Gbg 22,3 Hborg 22,1° Bräm 0/0 Holm+Järn 0/1 Hanö O13/18 NKoster 22,4 Väd 22,3° O6/8 8/11  


140709 08 NO8/10 18,2° 23km Sth 21,7 NO3/5 1019 PROGN 27 28 23 21 20 25 25 min 17 16 13 13 3x15° ned 0000910mm  16-22jul 26° min 15-14° ned 7x0,0mm  

yr: Idag max 27° ONO4, i mgn max 31° ONO2-3, regn lö em-sön fm 18mm    Kust O-L: ONO (4)5-9, Sön OSO 8-11 m/s  För mkt för långrodd, bara 15-16° havstemp=farligt (Landsort).

08 PiteR Holm Järn 1/2 Visby 23,7 Hap 24,4° Kare 1024 Mlm 1009  tropisk natt i Gbg i går max 30°(14h), spetsmin kl 17 20,2°, max 21 24,7° min 05 20,4°

10 NO9/10 Hanö O13/16 Rödk+Bjur 1 Bräm 0/0 fel??  11 Sth 23,8 Gbg 28,1 Skell 27,6 Hborg 27,5°  16 NO7/9 17,7° Bräm vx0/4 Järn 1 Hanö O14/16 Sth 25,3 Karlstad 28,9 Junsele+Hborg

29,2 Gbg 30,4°, max kl 14    24 NO7/9 18,1° Hanö NO13/16 Bräm 0/0 Sth 20,2 vx0/0 Gbg 22,2 Ösund 22,5° tropisk natt så länge 

Max Gbg 31,1 EftraB 31,0 ÄngelhB 30,5 HallVäd 30,4  Falu 29,7 Arvika 29,6 Brattmon 29,5  NorrbergN 30,2 Torpsh 30,1 Hoting+Hemling+ÖvikF 29,9 ..  Lycksele 31,0 Malå 30,3

KvikkjÅ 30,2 Gunnarn 30,0 Hap+Vidsel 29,9°  min Tarfala 8,7 Börtnan 7,9 Svanberga 10,6 Härsnäs 14,4°  ONO10,2/11,6 Hanö ONO14,6/19,5  Uddheden(Värml) 20,2 ..Halmstad 11,6

..Gbg 8,5 12t enda: Kristineh 1,5 Malung 0,9mm  04 16,8° 12-18 25,3-25,6°


140710 09 NO7/7 18,9° Sth 22,8° NO3/4 1018 PROGN 27 21 20 20 21 26 25 min 14-15° ned 000 16 13 8 0mm  17-23jul 25° min 14° ned 7x0,0mm  Mkt regn Sö-Ti 37mm evt bara sön, 18mm 

09 Hanö NO11/13 Gbg 23,7 Visby 24,5 Junsele 24,2° Katt 1020 Paj 1025 Hap 1026 Mlm 1012    20 O9/12 17,1° PiteR 1 Bräm NO5/10 Sth 19,4 Gbg 28,7 Ösund 26,0 Katt 24,8°

 Gbg 05+06 18,4° 13-20.. 29°  // 01 O11/13 (även Utklipp NO) 16,3° Bjurö+Egge 1 Sth 15,8° Gbg 21,4° Arjeplog 18,9° Paj 10,2°

Max ca 30° hela landet: EftraB 30,6 Simonst 30,5 Gbg 30,2  Falu 30,4 U 30,1 Brattmon 29,8 Floda 29,6 Tullinge 29,5  Sveg 30,1 KvikkjÅ 29,1..Nikka 28,5 Katt 28,2  Paj 8,2 Malung 9,4

..Tullinge 10,4 Horn 8,5°  ONO9,8/11,6  bara i Svea endast: Särna 10,1 Kristineh 1,5 Malung 0,9 Nora 0,4mm resp 12t endast Floda 3,0 Adelsö 0,7mm 04+05 16,7° 12 28,1  +2cm


140711 11 O10/12 16,4° Sth 18,7° NO5/11 1023 PROGN 20 20 2025 25 26 26 min 16° ned 0 0 11 0000mm  18-24jul 25-26° min 16° ned 7x0,0mm  Blåsigt F-S ONO7-10 (Mäkt H öst, L s Pol)

men M-Ti SV2-6  /20h: Lör g molnigt 19°. Regn sön kl 06-17 10mm  N vecka sol 25°, därefter 26-27°.

11 Bräm+Väd+Måse 1 Kir+Gäll 26,8° Kir+Mlm 1017 Hap-Svall 1024  15 =10/11 16,7° Sth 20,1° NO4/8 Gbg 26,7° Jokkm 29,0° Hap 19,3° Visby O6/10   18 NO10/12 Sth 18,4° Gbg 26,0

Jokkm 28,5 Gäll 28,3° 

Max Gbg 28,8 Kristineh 29,0 StlnS 28,6 KvikkjÅ 30,5 Vittangi 30,4 Jokkm 30,3 Vajmat 30,0 Gäll 29,7 Hap 6,8 Storbo 9,7 Kvarn 10,1°  O12,5(max av stn)/15,1  Floda 3,0 Adelsö 0,7

Katt 1,4 12t Esrange 28,1 Kare 21,2(end ö Norrl)mm  04-06 13,0° 15 20,1° (21 16,6°)  -9cm  

140712 20 NO11/14 16,4° Sth 18,6° NO5/9 1016 PROGN 22 22 21 20 25 22 25 min 12 18 3x16 2x15° ned 0354000mm  19-25jul 25-26° min 15° ned 5x0 2x0,1mm 

20 Arje+Jokkm 24,9 Mlm 16,0 Kalmar 15,0° 1011 Ume 1019

Max EftraB 25,4 Gbg 24,9 Särna..26,1 Sveg 26,6 KvikkjÅ 30,9 Vidsel 30,1 Jokkm 29,7 Hemling 4,4 Svanb 5,1 Kvarn 4,8°  NO12,0/14,3  Esrange 28,3(bara NN) 12t Vittangi 19,0(lokalt)

ÖSU 11,6 mm  04 13,0° 13+15 21,1°  -12cm  

02 NO11/15 16,7° Skagsu 1 Sth 16,8° Paj 6,7 Katt 16,1 Arjeplog 17,7 Visby 18,0°

140713 09 NO12/15 17,2° 19km Sth 18,8° NO6/10 1008 PROGN 21 23 20 24 24 27 26 min 16° ned 5281000mm  20-26jul 25-26° min 15-16° ned 4x0 3x0,1mm  Kom inget regn i dag i Sth..:

09 Söd O12/15 Kalmar 1002 Hap 1017 Hörby 2,7 Gbg 2,8 Tull 0,0mm  12 O11/14 14km Sth 21,7° Växjö 5,4(tot15) Hborg 4,0(tot25) Torup 3,0(tot29) Målilla 2,7 mm Norrk+Tull tot0

13 O11/14 18,3° 20km Österg SO12/17 Växjö 5,5 Hborg 3,1 Torup 2,4 Mål 1,5mm    20 SO6/7 Storön 0/1 PiteR 1/2 Sth 19,8° SO5/9  Torup tot41 Växjö tot28mm 

Max GS 25,1 Kristineh 24,7..U 24,3 Lungö 27,1 KvikkjÅ 28,8 Dravagen 3,5 Ulvsjö 5,4 MunkaLj..12,5°  ONO13,6/16,5  Hanö 57,4 Kristianstad 41,9 Karlsh 35,9 Markaryd 35,2

Vittangi 19,4 12t Markaryd 50,5 HallVäd 44,1 Målilla 34,3 Kristianstad 32,0  Nikka 35,9 Kare 34,9  Järvsö 5,5  Blomskog..2,8mm  04 16,7° 13+14 22,8°  -4cm

140714 09 SO5/6 17,6° Sth 20,4° SO5/9 1009 PROGN 22 24 25 23 26 27 27 min 17 17 15 15 14 14 14° ned 2301000mm  21-27jul 27 28 27 4x29° min 15-16° ned 7x0,0mm  Regn kl 13, 20-; tis em

10 Fbo S11/15 15,6° 8km Paj 1015 Hborg 1002    13 SO5/9 Vinga 1/4 Nid 1/6 Sth 21,8 Hap 26,2°  Lycksele 7,8 Vilh+Juns 1,2 Mlm 3,3 Fårö+Hörby 0,8mm 

19 SO4/5 16,2° 22km Utklipp SV13/16 PiteR 0/3 Sth 15,9° Hap 28,0° Tull(tot 1,1 14-19; Djh uppehåll em)+Sala 0,1 Gäddede 5,8mm  23 Kir 21,1° Fårö 1,7 Älvsb 1,6 Tull 0,1mm

Max ÅsbräckaT 24,3 Falu 25,7 Film 24,9 Arlanda+Gävle 24,6 Hap 29,1 ÖKalixS 29,0 Paj 6,8 IdreF 12,7 Oskarsh 11,3°  8/10 Nid SO14,0/16,0(00-01h) 

Vräkt: Markaryd 50,5 Laholm 50,4 N Möckleby(ÖLand) 47,0 HallVäd 44,3  Skattungbyn 23,2 Finnbacka 19,0  Kilafors(Hälsingehambo) 38,4 Lungö 31,4  Nikka 35,9 Kare 34,9

12t Falsterbo 19,0 Mlm 17,1  Hamra 21,2  Klövsjö 25,5  Gunnarn 29,0mm (kväll förra dygnet..)  03-06 16,8° 10-12 23,0° 19-23 15,8-15,7°  -9cm    / ToFrLö svagare vindar SV -NO, sol 17°

24 O6/10 14,6° 12km Österg S12/16 Harst+Nav 1/4 1/2 Sth 15,7° Kir 19,8° Tull 0,7 Hborg+Fårö 0,9 Mora 2,8 Arje 2,5mm 

140715 08 SV4/7 16,6° Sth 17,1° SV3/5 1009 PROGN 23 23 25 25 25 26 27 min 14 17 16 15 14 15 15° ned 3002000mm  22-28jul 28-27° min 15° ned 7x0,0mm 

Max Harstena 27,5 Enköp+Adelsö 25,3 U 25,1 Gävle 23,3 Hap 27,8 Naim 8,7 Floda 9,9 Horn 8,2°  SV8,9/ Söderarm SSV13,3/15,9  Svartberget 36,8  Klövsjö 25,7  Älvdal 23,6..

Sandh+SvHög 10,8  Sjöbo 24,5mm  05 14,1° 17 23,8° (18-19 22° 20 21,4° 21 20,8°)  -7cm  

140716 10 V9/12 17,9° Sth 19,2° SV6/9 1014 PROGN 23 25 26 23 25 26 28 min 17 17 16 15 16 15 16° ned 0005000mm  23-29jul 28-29° min 16° ned 7x0,0mm  Hrygg mot s Ösjö

Ons-Sön: SV6-9  NV-SV4-7moln  VSV3-6  SO-NO0-4  NNO6-9(11) Roddbåtsväder lördag men EJ sön!    12 SV6/10 Sth 19,2° V5/9    16 SV6/9 20,9° Sth 23,7° SV4/9  23 V6/7 Ski+Fbo V1/1 2

Max Harstena 25,5 Sunne 26,5..Berga(Sth) 25,4 Hudik+Gävle 24,5 Jokkm+Markusv 23,8 Blåhamm 7,5 IdreF 10,3 Tomtabacken 11,7°  V10,3/12,5 Väd SV15,1/17,7  Rensjön 22,7

Västmarkum 21,6 Finnbacka 20,0 Uddevalla 6,5mm 12t Sorsele 36,7 VindelnS 30,0mm  04 17,4° 16 23,9° (23 20,0° 24 19,4° högst av stn U 18,5°)  -12cm

140717 09 V3/4 18,0° Sth 19,2° SV1/3 1020 PROGN 25 25 23 25 26 27 28 min 15-16° ned 7x0mm  24-30jul 28 28 27 30 29 29 28 min 15-16° ned 7x0,0mm 

Tor-Mån: SV3-6   VSV2-5   S-O2-5   NNO5-8   NO5-8   roddbåtsväder Lö-Sö: //(Landsort:) (natt fm em kv) /prognos kl:

0830: V5 S6 S4   NV3 V4 S6 SV6   V2 NV3 O5 O3   O2 NO3 O2 NO5   N5 NO5 O6 NO6

1430:       S6 S4   SV1 NV3 S6 SV5   SV3 V0 lugnt S0 V2   NO2 N3 SO2 NO5(evt dim)   NO5 5 6 6  Finsk: Lör mkt svaga vindar Göta+Svea 1-2 m/s n lugnt /to17h 

2030:             S6   V4 3 S6 SV6   SV3 NV2 S04 2   O3 N3 SO2 NO5   NO5 5 6 6

09 Holm+Egge+Söd+Utkl 1 Väd SV10/13 Kir 1016 Ronneby 1023    10 SV5/6 PiteR Holm Söd ÖSU 1 Sth 22,1°    13 SV4/7 ej1 Sth 25,9° SV3/6   16+17 S5/7 Sth 24,7/23,8° SV4/9 U 25,2°

18+19 SV5/7 HallV N1/3 NV2/3  19 S 22,2 U 24,2°  20+21 HallVäd /SO 1/2  21+22 SV7/10 Sth 19,1 17,9 U 20,8 18,1°  23 SV7/9 Skill+Fårö+Storön 1/2 S 17,0 U 17,5°

Max Kristianstad 25,9 Falu 27,1 Avesta 26,7 Sth 26,6 U 26,4 Torpsh 26,1 KirF 25,2 NorrbN 4,7 Gustf 8,2..Malung 9,2 Hagsh 4,0°  VNV7,5/ 9  Sorsele 36,7 (Gö -) 12t Esrange 17,5mm

05 16,0° 13 26,0°  stånd?  

140718 Finsk/14h: kl 14 ∆3h: 5654   4322 2122   2456 m/s  = SV / Svag vind i mgn lördag. / Redan sön mgn+fm NNO5-6

140718 07 V4/6 18,0° Sth 17,1° V2/3 1020 PROGN 25 23 24 25 25 29 29 min 12 17 15 16 14 16 16° ned 0020000mm  25-31jul 28 28 27 28 27 27 26 min 16° ned 7x0,0mm  Flackt L

(Sandh-Landsort) Fre-Tis: SV6-9   SSO0-4mul   NNO4-7   NO6-9   NOO3-6(9)      Finsk kl 11 ∆3h: 4 5554   4322 2222   234   (lör kl 08 - sön kl 02 bara 2 m/s, SV före, NO efter)

Finsk/23h kl 23 ∆3h: 4   4322 2122   2456 566 (mer på sön än i tidigare prognos, men enl smhi mkt svaga på sön)(svårt vid flackt L att förutspå tryckkurvorna..)

(Landsort) 0830: V4 S6 6   S4 N1* S3 O3   O4 N2 S2 NO2   NO5mul 7mul 6klart 6   NO5 5 O5 4      *klart men regn Huvudskär+Söderarm

(Landsort) 1430: --    S6 5   S4 SO1 S3 O3   O4 NO3 SO1 N0(Huvudskär NO5)   NO5 NO6mul O6 NO6   NO5 5 O5 3

(Landsort) 2030: --       S5   SV4 V0 SO4 1   O2 NO2 S0 N0(Huvudskär NO5)   NO5 NO6mul O6 NO6   NO5 5 O5 3

140718 Finsk/14h: kl 14 ∆3h: 5654   4322 2122   2456 m/s  = SV / Svaga vind i mgn lördag. / Redan sön mgn+fm NNO5-6

07 Mlm 1022 Delsbo 1018 Katt 1021 Rödk Bjur Bräm GS Har Fårö Österg Ölbro? Hanö 1 m/s Skill 0/1   08 V4/5 lugnt: Bräm 0/2 Hanö 0/3 Röd Pit Lung Österg ÖNU Ölbro Utkl 1

09 V5/7 Bräm 0  10 SV6/7 Röd Skags Kugg ÖNU HallV 1  10 SV5/7 Röd Ska Brä Örsk 1    13 SV5/8 20,0° övr≥2 Sth 25,0°(högst av stn)   14 S5/9 övr≥2  15 SV6/8 do  16+17+19 5/8

19 Fårö+Stor 1    21 SV5/7 Rödk 0/3 Stor-Skagsu Vis 1 Skill V1/5    22 Sth 20,3(högst av stn)°    23 SV4/7 Stor 0/2 PiteR 0/2 lugnt Röd Bju Jär Brä 1 Örsk 1/6 Skill 1/1  24 SV4/7 Stor 0

Lugnt 0: Storön kl 01 22 23  Rödk 04 21  PiteR 01 04 23  Järn 22  Bräm 06 08 09 18  Hanö 08  Skill 06 07    Kugg+Ölbro?  (Landsort kl 09-22 5 dock 6 kl 10 15 22)

Max Lund+KolmårdS 26,8 Sth 27,6 U 26,6 Lungö 26,7 Ylinen+Lakaträsk+Boden+Sävast 25,2 Tarfala 7,9 Tullinge 8,1 Svanb 8,2 Hagsh 7,4°  SV7,8/9,8  Parakka 28,2 Myskelåsen 50,4

Fågelsjö 38,0..Finnbacka 6,5mm  Gö- 12t Natta 28,8 Järvsö 24,9..Delsbo 9,0 Älvdal 10,3 Gö- mm  05 15,4° 15 27,0(27,6)°  -6cm  140719 10 SO1/4 19,4°  Sth 21,5° O1/2 1019 PROGN 25 23 26 26 27 28 27 min 14 16 16 15 17 15 15° ned 7x0  26-1aug 27° min 14° ned 7x0,0mm 

0730: SV2 S1   O2 NO4 O3 1   N4 NO6 5 5   NO6 5 O4 4   NO3 2 S3 SV3

1430: SV2 S1   O2 NO4 O3 1   N5 NO6 6 5   NO5 5 O5 4   NO2 N2dim SO3dim SV2

2030:         O3   O3 5 3 NO2   N5 NO6 6 O4   NO5 5 O5 4   NO2 N2dim SO3dim SV2

Finsk13h kl 14 ∆3h: (vx) 2222   2345 6565   7777 (NO)   (kl 21/23 do)

Landsort kl 00 ∆1h: 433332 222-12 343342 121132    (by ca 1 mer)   GS i dag 3, dock 4(16h) 2(05 06 20 21) 1(10 11) ?(09), bymax 7(17 18h)

01 S3/6 1: Röd-Holm Ska Österg Ski Mås   02 SV3/5 Rödk 0/2    10  Söd GS Utkl 1    12 S3/4 Pålgr 1 Sth 23,5 Mlm 25,6 Katt 18,8°    13 S4/5 ÖNU N1/2 Sth 23,7 M 26,1 Hap 26,8

Uppsala vräk 7,0mm/tot Älvdal 4,1 Kilsberg 0,6mm    14 Djh åskmuller på håll S3/5 Bräm 1 Sth 23,8 U 17,2° 5mm(enda stn Junsele 0,3 / tot12) Hap 26,5 M 26,6°

15 U ca 0,7mm(sista)  16 S4/4 21,5° Bräm 0/3  Sth 21,1 U 19,0  17 S2/4 Pålgr 0/1    19 V2/3 Bju 0/2 Sth 22,5 U 19,8 Hborg 26,8 Tull 0,8mm(Djh ngr dropp vid 20) Lycks 2,8mm

20 SV1/2 PitR 0/2    21 N1/2    22 SO3/4    23 O2/3   24 NO2/3 18,6° 16km 

Max Markaryd..28,3 Halmstad 28,2 Kristianstad 28,0  Floda 27,2 Sth 27,1  Lungö 27,3 Hap 28,2  Syl 6,3 Brattmon 8,5 Malung 8,7 Hagsh 5,7°  igårkv 6/7 idag 4/8(00h)  Nattav 28,8

Gustavsnäs 34,3 Järvsö 25,1  Älvdal 10,3 12t Uppsala 13,0 Avesta 10,5 Åmot 10,6..Tullinge 3,7 Simonst 7,5 KolmårdS 2,4 Harstena 2,1(enda Göta)mm  03+04 16,4° 11 25,8(27,1)°  -6cm


140720 08 NO5/7 18,2° 2km Sth 18,5° N2/3 1020 PROGN 24 25 26 27 28 27 26 min 14 16 15 17 15 14 13° ned 7x0,0mm  27-2aug 27-28° min 14° ned 7x0,0mm  Varmt ingen ned 2 veckor.

0730: NO4 SO2 N1   N5 NO5 3 O3   NO4 4 O3 4   NO3 3 SO2 SV2   V3 3 SV4 O4      11h ∆3h: 4 4566   7777 7665 665 (hela tid NO)

1430:         SO3 NV1   N4 NO6 5 4   NO5 5 O2 1   NO3 3 SO2 SV2   V3 NV3 SV3 1 

2030:                    N0   N3 NO5 4 4   NO4 4 O3 1   NO3 3 SO2 SV2   V3 NV3 SV3 1 

02 O3/4 18,2° SvHög NV1/1 Sth 16,6 U 13,0 M 14,0°    08 Österg O1/2 Kare 1024 Mlm 1016    09 NO4/6 22km Hanö O8/10    10 NO4/6 256km O8/11    11 NO4/4 O9/11 Har O5/8

12 O3/5 Har O4/8 Han O8/11 Sth 24,6 M+Hap 26,0 G 26,6°    14 SO2/4    16 SO1/3 22,0° 31km GS NO3/6 Har SO2/4 Söd N9/11 Sth 25,3° NV4/8 Mlm 25,2° O7/11 Gbg 28,4° Hap 26,5°

17 SO3/3 20,9° 31km Bräm 0/4 Söd N9/11 23km S 24,3 G 29,0°    18 O2/3 21,1° Söd N8/10 Brä 0/2 Harst SO1/2 GS N4/7 Hanö O9/12    19 O1/3 Storön 0/2 Söd N7/9

22 NO1/3 19,3° 21km Söd N6/7 12km Stor PiteR 1    23 N2/3 19,2° 5km Rödk PitR Lungö 1 ÖNU NO8/9    24 N2/5 19,1° 27km Rödk+Lung+Nav 1 ÖNU NO8/10 Fbo O8/11 S 18,8 G 22,0°

Landsort kl 00 ∆1h: 233344 465444 322213 213212 243447 667

Max Gbg 29,0(17h)..Halmst 28,1 Arvika 27,2..Sth 26,7 Junsele 28,4 Markusvinsa 28,3 Höglek 5,8 Gustf 7,3 Horn 7,1°  NO6,2/ 7 Hanö OSO9,5/12,2  Kolsva 35,8..U 13,1 Mönsterås 12,8

Åmot 10,6 Brännberg 10,7mm 12t (ej GöSv) Buresjön 14,7mm  06 15,0° 15 26,9(26,7!)°  -9cm    TV-väder sena kl 20 hade ej med Gbg kl 17max.


140721 08 NO7/10 18,8° 19km  Sth 18,3° N3/6 1020 PROGN 27 24 28 29 28 28 27 min 16 16 15 17 15 14 14° ned 7x0,0mm  28-3aug 27 25 25 26 26 27 27 min 13° ned 7x0,0mm 

0730: NO6 O3 NO3   N3 NO4 O3 NO3   N4 NO4 NO3 O1   NV2 N3 S4 SV2   NO3 N4 O6 NO4      Finsk kl 11 ∆3h: 6 6555   5542 3454   434 (hela tid NO)

1430:                   O2   NO4 4 O2 NO3   N3 NO5 O3 NO1   N2 3 SO2 1   NO4 5 O5 5

2030:                NO2   NO4 4 O3 NO1   N3 N3 O1 S1   SV1 N3 SO2 SO1   NO4 5 O5 5      /Finsk kl 02 ∆3h: 5443 3444   5466 5443 (alla≈NO) dvs snitt 4, ons fm NNO6

Landsort kl 00 ∆1h: 243447 6674-4 322565 333233 m/s

    01 N4/5 Vis 0/2 Söd N6/7 9km GS NO3/6 7km S 18,0 G 20,8 Ösund 19,7°    09 NO4/9 21km Utklipp NO10/12 Måse O1/3  11 NV4/5 21,6° 21km Söd N8/9 ÖSU NO9/12 Ski NO10/12 

    15 Ölbro N12/15  16 O6/7 Bräm NO1/4 Sth 22,9 G 28,6° Kare1,5mm(övr stn 0)   17 O5/7    19 NO3/3 Brämon hellugnt 0/0 Ölbro N10/12 Hanö O7/10  19+20 moln Landsort/sat 

21 NO2/5 Bjurö 0/3 ..SvH NO1/3  FU SO2 Nyh O4 Märket N5    22 NO3/4  24 NO4/4 Vis 0/1 SvH+Bjurö+Holm NO SO N 1/2 

Max Gbg 29,6(17h) Röra 29,5 Brattmon 29,7..Sth 28,4  Junsele 29,0 Lungö 28,9 Paharova 30,4 ÖKalixS 29,7 KvikkjÅ 29,6  Ljusnedal 7,1 Brattmon 7,9 Hagsh 7,5°  NO8,4/9,6  Ölbron N13,2/??

Hanö NO11,5/13,6  Buresjön 14,7 Ljusnedal 29,8 Tystberga 0,9 12t Kare 5,3 U 3,0 Adelsö 1,8 (Gö --)mm  05 16,0° 13 28,4°=max  

Oslo 30 Hels 26 P 26 N 27 BW 30 Wa 27 Mo 26 Ma 32 R 28 Be 34 max 39° Catania (uttalas ej kattanja smhi!)


smhi varning för mycket höga temperaturer 140722   Fästingarna dör av torkan!

140722 09 NO4/5 20,3° 11km Sth 19,3° NO2/4 1024 PROGN 26 28 30 26 26 28 28 min 14 15 15 18 17 15 14° ned 0000010mm  29-4aug 25 25 25 27 26 26 27 min 13-12° ned 7x0,0mm 

0730: NO3 SO3 NO0   N2 N3 S1 SV3   (S2 V1 SV4 O4)mul?   NO4 NO5 O5 NO4   O5 (NO5 O5)regn O4      Finsk kl 11 ∆3h: 3 3444   5466 5443   222 (NO, tors vx)    smhi 0, finsk 4 i kväll!?

0430:                O3 N0   N3 N3 SO1 S3   SV3 SV0 S2 SV2   NO4 NO4 O5 O4   O4454 = Tis: O3 N0   Ons: N3 N3 SO1 S3   Tor: SV3 SV0 S2 SV2   Fre: NO4 NO4 O5 O4   Lör: O 4454

Landsort kl 00 ∆1h: 443444 344434 343332 (vrid NO-SO) 211122   223 m/s

Yr : Regn!: Lör kväll-sön em 11mm, Mån em 1,5mm, Tis em 5mm. Svaga vindar.   yr Malmö: Regn Fre-lör 7mm, Mån 8mm, Ons 13mm  klart Malmö: Fre 1mm Lör 1mm /uppehåll

09 Holm Skagsu NKost 1 Söd NO1/3 Ölbro N9/12 Katt 1022 Mlm 1021 Svall 1026    10 NO3/5 Söd N1/2 Väd Måse Vinga 1 Ölbro N10/12   11 O4/5 21,7° 1km Söd N1/2 1km Bräm 0/3

 Måse SV1/2 Sth 25,0 G 27,1 Skell 28,0 Hborg 26,7°    12 O3/5 22,3° 15km Bräm hellugnt 0/0 Söd NV1/2 17km 

13 O4/5 Bräm 0/0 Söd V1/2 SvH V1/4 ÖSU NO9/13 Sth+Karlst+Norrk 26,8 Hborg 28,0 Gbg 29,1 Skell 30,0 Paj 28,3 Juns 28,6°

Inoff : 1420 Gislaved 34,5° Ö Ljungby 34,2 Åshammar Vellinge PiteS Ås 33° Kalix 32,5 LinkVi+Lj Råneå Kalv SkellM Kåghe Hedemora LjungskileR Krylbo Ålstorp 32° Dand 29,2 Trosa 25,3°

14 SO3/5(vriditNO-SO) Kugg 1 Söd NV1/2 ÖSU NO9/12 Hanö O8/10 Sth 27,3 G 29,4 Hborg 28,5 Skell 30,2°    1430 moln Djh  

15 SO3/4 Söd NV1/2 Ölbro N11/14 Sth 26,4 SO2/6 G 30,1 Hborg 29,4 Skell 29,8 Jokkm 28,8 Paj 28,1°    Inoff: 15 Gislaved 36,3° nära svenska rekordet! Ö Ljungby 34,7°

22 N2/3 Sth 19,8 G 22,5 Torup 20,2 Ösund 22,5 Skell 20,8 Lule 23,3 Gävle 13,0° Egge lugnt 0/1  Brämön hellugnt 0/0 kl 12-13 11 0/3  kl 06: Skagus 0/3 Holm 0/4

Max HETT EftraB 30,8 Gbg 30,2 Hborg 30,0 Kristianstad 29,9 Röra+Halmstad 29,7  Brattmon 30,3 Kristineh+Arvika 29,7 ÖstmarkÅ 29,6 Falu 29,5  Junsele 30,5 Hoting+Forse 30,3

ÅreB 30,2 Hemling 30,1 Gubbhögen+ÖvikF 29,6  Älvsbyn 31,9 Boden+Vidsel 31,8 ÖkalixS 31,5 Markusvinsa 31,4 Paharova 31,3 SkellF 31,2  Ljusnedal 7,1 Malung..10,1 Ljungby 7,6°

NO4,9/ Ölbron N11,4/..  Nidingen ../NNV12,9  Lobonäs 6,1 ..Adelsö 1,8 12t Skövde 2,9 Hemling 2,0mm..  05 17,1° 14 27,2° (18 16,2  19 25,1  20 24,7  21 23,7°)  -18cm(sjunkit pga H)

Söderarm 1 kl 08-15 n lugnt

Landsort kl 20 O1/1  kl 21 NO1/1 ≈ lugnt.   Prognos tis O2   ons N3 N3 SO2 SO1   tors SV1 SO1 S2 SV3   fre SV1 NO4 O5 O4   lör O4 O4 O5 O4


140723 VARNING 30° PROGN 29 32 29 29 26 27 26 min 13 17 18 17 18 14 13 ned 0000200mm  30-5aug 25 25 24 26 26 27 27 min 11-12° ned 7x0 

0730: N4 NO1 O2   N2 N2 SV3 SV2   NO2 O3 (SO2 O2)mul   O3 NO3 O3 O4   SO3 O3 SO5 SO6     Finsk kl14+∆3h: 5432   1111 1122 3344 m/s (NO) dvs i mgn tors bara 1 m/s (kväll 2) 

1430:          O1 O2   NV1 NV2 SV3 SV2   NO3 NO3 SO3 O2   O3 NO4 O5 O5   O4 SO5 SO4mul SO56  Finsk kl20+∆3h: 32   1222 1122 2343 33 m/s (NO-N) dvs i mgn tors bara 1-2 m/s 

2030: O1   N1 N2 S1 SV3   N1 NO3 SO3 SO2   SO1 NO4 O5 O5   O4 SO5 SO4mul SO5      Finsk kl02+∆3h: 2222 1122   2343 3333 (vx; NO-O)

01 Örskär lugnt 0/1 Storön 0/2 02 Sth 18,6 G 20,7 Lule 22,1 Tropisk natt i bl a Luleå!    02 Storön hellugnt 0/0  Pålgr+Nav ibl 0  

Landsort kl 00 ∆1h: 223233 323232 113212 32111 

 Dand 31,6° kl 16.01-18 max

15 Sth 29,6 G 27,8 Hborg 27,9 Gävle 31,5 Sveg 31,2 Hap 30,6 Mora 29,8°

Max HETT Simonst 30,3 ÅsbrT+EftraB 30,2 Härsnäs 30,1 KolmårdS 30,0  Brattmon 32,7 Falu 32,1 Arvika 31,4 ÖstmarkÅs 31,3 Särna 30,9 Avesta 30,8 Film 30,7

Lungö 33,4 Torpsh+Hudik 32,9 ÖvikF 32,3 Gävle 32,0 Delsbo 31,8 Västmarkum 31,5  SkellF+Hökmarksberg 32,4 UmeF 32,2 Hap 31,7 Pite 31,5 Markusvinsa 31,2°

Nikka 5,6 Brattmon 8,7..Svanb+Tullinge 9,1 Horn 7,0°  3/4 (ovanligt svag vind)  Högland 16,1 Skövde 2,9 12t Börtnan 24,6(lokalt)mm  05 17,1° 15 29,5°  -21cm

Lugnt vindstilla (ovanligt) 0 m/s:  Storön kl 01 02 24  Holm 06-08  Skagsu 17 0/5  Bräm 11-14 22  Örsk 01  SvH?  Lort 24  NKOst 24  (Nav 02 Pål 01 09)


1407.. Landsort kl 20 O1/1  kl 21 NO1/1 ≈ lugnt.  kl 03 NO2/4 Luleå 21,0° tropisk natt     Prognos ons N3 N3 SO2 SO1   tors SV1 SO1 S2 SV3 m/s.

Foton GrL+Sk 16x140723/2200fre2335korr(    juli24 kl 09+10 V2/2 Söderarm 0/2  10 NKoster-Vinga 1 m/s V S SO NO  Sth redan 28,8° varmast av stn Umeå 28,0140724 VARNING 32° i dag! - varmaste dagen!? 07 NV2/3 21,9° 30km Sth 21,7° vx0/1 1023  PROGN 32 29 29 26 27 26 24 min 15 18 17 18 15 14 13 ned 0002000

31-6aug 23 23 24 4x26 min 12° ned 7x0-0,1mm 

0730: NV1 S3 SV1   NO1 NO3 SO3 O0   NO2 NO3 O4 SO4mul    SO4regn SO3regn O7 SO7   SO3regn SV3regn S5 SV7   Flackt H Sca

1430: S3 SV1   fre NO2 NO3 SO3 O2   lör NO2 NO4 O4 O4   sön S3 O3 O7 SO6   mån SO5mul S4regn S5 SV5  

2030:  SO1   fre O1 NO2 SO2 O2   lör O2 O2 O4 O4   sön SO4 O3 SO3 SO6moln   mån SO5mul S4regn SO5mul SV5 

finsk 08∆3h:  21 2213   2223 2122   22 vx el NO      fi 02∆3h:  3443 3322   2243 3444 m/s NO lör vrid SO

Landsort kl 00 ∆1h: 022222 121223 234433 321000 m/s   OBS:   smhialg140724  smhialg140725      smhialgv140725         

Max HETT Arvika 32,8 Falu+Floda 32,5 Simonst 32,3 KolmårdS 32,1 Gbg+Hud 32,0  Sth+Markusvinsa+Lungö 31,9 U+ÖrebroF+Kvarn 31,8 (Norrland:) ÖKalixS 31,2 Älvsbyn 30,9

Paharova+Härnösand 30,8 Boden 30,7 Petisträsk 30,6°  Gielas 7,9 Svanberga 9,8 Horn 8,0°  Örskär N13,8/17,8 Malung SSO11,3/18,3  Börtnan 24,6(lokalt).. Skattungbyn..0,9 12t 

12t natt efter: Fredriksberg 4,0 St Spånsb 2,9 Ljusnedal 0,2 (inga fler)


140725 08 NO2/3 Sth 24,4° NO1/2 1023  PROGN 30 28 28 25 28 27 26 min 16 20 19 18 17 15 14° ned 0010000mm  1-7aug 25 25 26 4x27 min 13-14° ned 7x0,0mm 

0730: NO3 O3 O3   lör O3 O3 O4 O5   sön SO4 O3 (SO6 SO5)mul?   mån O3 SO5 SO5regn? S4mul   tis S7 SV7 S7 S5      1430 oförändrad

2030:                O3   lör O3 O3 O4 SO4   sön SO4 O3 SO5mul SO6   mån SO4 SO4 SO4 S2   tis S3 O1 SO4 S3moln

finsk kl 11∆3h: 3 3322   2243 3444   343 (NO vrid SO) m/s  

09+10 NO3/4 Sth 25,9 28,0°    11 O4/5 Sth 28,8°    12-17 O5/6 Sth 29,1 30,0 31,2 30,6 29,9 29,1° Gbg 30,2 30,6 31,1 30,5 30,4 30,2° varmast kl 14    1430 Dand 32,4°

17 U+Örebro 31,3°    23 O3/4 22,2° Sth 23,1°    24 O3/3 21,9° Söd+SvH+Fårö 1/2 V/O/NO Sth 22,5° Tropisk natt..

Landsort kl 00 ∆1h: 000122 322334 555555 555443  (kl 06- byvind 1 mer utom kl 19+20 lika 5/5 dvs jämn vind)

  (var lugnt 0 m/s kl 21-02, dvs 6 helklockslag, intervall 5 tim, två timmarna före/efter: 2 1 000000 1 2 m/s) och kl 00-02 hellugnt 0/0 m/s 

Max HETT Simonstorp 32,7 Gbg 32,4 Markusvinsa+Rörastrand 32,3 U 32,2 Härsnäs 32,1 Kärna 31,9 Film+EftraB 31,8 Arlanda+Sala+Floda+Kvarn 31,7 Sth 31,6 ..Övik 31,2°

Latnivaara 7,0 Ulvsjö 10,0 Horn 8,4°  O5,5/ 6  Gördalen 63,9 Sågen 37,5 Malung 35,5 12t Boksjö 14,0 Ullared 7,1 HallVäd 5,5mm  05 19,0°(nästan tropisk natt) 14 31,0(31,6)° -22cmDatorhaveri efter blixtnedslag 140807, senaste säk väder 140726 kl 0931, men hade lagts på one.com 140801 =>140726 08 O4/6 23,4° 21km Sth 24,8° SO2/3 1021 PROGN 29 27 29 28 25 27 26 min 15 19 19 19 19 14 14° ned 0300 12 0 0mm  2-8aug 25 25 26 28 27 27 27 min 14° ned 7x0,0mm 

0730: NO3 O5 SO5   sön SO4 O4 SO5 SO7   mån SO5moln SO4 (SO3 S4)mul?   tis S3 SV3 S4 S4   ons S2 O2skur O3regn S3regn    

2230:                SO5   sön SO3 O3 SO5 SO6   mån SO5 SO6regn S3 S3   tis S4 SV3 S5 S5   ons SV2 SO2skur SO3regn S5skur 

finsk kl 11 ∆3h: 3 3454   4444 5455   433 m/s SO   smhialg140725      Malmö 24 27 26 25 3x24 min 17 17 19 19 17 14 14° ned 1039000mm    

Landsort kl 00 ∆1h: 333344 554 (by 0-1 mer)      finsk 27 kl 02 ∆3h: 4444 6766   4232 3444  SO, mot slutet S

08 Kugg+Söd+Nav 1 Vis 0/0 Skell 25,6°    09 O4/5 23,9° S 25,9 G 26,5 Gävle 27,8°    11+12 O5/6 Sth 29,2 do° 12 Gävle 31,6°    13 SO5/6 25,5° Örskär 30,4° S3/5 Vinga S1/3 27,2°

Sth 30,0 SO5/8 Gävle 31,5 Delsbo 30,1 Skell 30,3 G 30,6 Växjö 23,6°    14 O4/5 24,6°  Örsk 29,7° Sth 29,5 Etuna 31,1 Gävle 29,7 Gbg 30,5 Skell 30,7 Växjö 21,6°    

Max HETT Hökmarksberget 33,9° Gävle 33,3 Bjuröklubb+Film 32,0 Övik+Avesta 31,9 SkellF+Torpsh+Sala+Etuna 31,8 Hudik+Sth+Rörastrand 31,7 U+Skeppmora 31,6 ..Gbg 31,4°

Stln 6,5 Särna 9,6 Horn 9,5°  SO6,4/ Niding O16,7/22,3 OBS  Boksjö 14,0 Vrå 12,6 12t Tännäs 15,7 Flahult 11,6 ..Gbg 7,1 Halmstad 5,2 Växjö 3,4mm åska  Tropisk natt Sth 05 20,1

15 30,6(31,7)°  -24cm  hitta.se.tomtabacken  


140727 05 SO1/3 22,0° 16km Sth 20,9° vx0/1 1018 PROGN 29 28 28 27 26 26 26 min 19 21 18 19 14 14 14° ned 1424900mm  3-9aug 272826 4x28° min 14° ned 7x0,0mm 

0730: O3 SO5 SO6   mån S4 SO4 S3 S4   tis SV3 NV3 S5 S5mul?   ons S2 SO4skur (S5regn)x2   tors SV7regn V8 SV8 V7

1430:       SO4 SO5   mån S4 SO3 S3 S4   tis SV4 NV3 S5 S7   ons S3 S3 S5mul S5regn   tors SV5regn V7 SV8 V8

finsk kl 08 ∆3h: 32 2567   4336 5555   44  S-SO-S-SV 

Landsort kl 00 ∆1h: 653221 111223 535455 464321 m/s (by ca 1 mer)   Skillinge 1: kl 02 03 22 23   Utklipp 0/4 kl 09 

06 O1/2 (+Fårö) Sth 21,8°    07 moln Djh  O1/2    10 S2/3 23,8° Sth 25,9° 112637 Djh muller? 1133 regn mkt lätt 1140 mer o mer 1147 ännu mer (då behöver man inte vattna som en galning)

11 S3/4 23,6° 7km(+Söderarm) Sth 28,1° Skell 28,7° Arjeplog 3,6mm   120445 svagt muller, regn slutat    12 S5/6 21,5° 15km Sth 21,0° 124315 svagt muller 1311 Kraftigt åskväder nära o

regnet vräker ned i 20 min o fortsätter. Hela 28 mm (avläst 13.48). "Sth C som ett vattenfall, vatten överallt, vada fram utan skor.." "fick kylskåp i ryggen" "Mariella slet sig"

"T Slussen o Fridhemsplan, Gallerian/MediaMarkt översväm" "hagel stora som golfbollar Bua/Varberg Expr" 

Måste ha varit enormt?! /Blocket nyheter: "Stort oväder drog i Stockholm"

13 Sth 22,3° 1,5mm(enda av stn) S2/13 M 28,4 Junsele 28,5°     14 Sth 17,7 Mlm 28,9 Juns 30,2° Tullinge 0,2 (men Djh 28!!!)mm Torup 8,0 Gäll 1,8(enda stn)mm    15 O4/5 

23 SO1/2 21,1° Skill NV1/2  24 SO2/3 N1/2

Max Lycksele 31,1 SkellF 31,0 Junsele 30,4 Torpsh 30,2 Lund+Härsnäs 30,1 Petisträsk 30,0 .. ÖrebroF 29,5 Falu 29,4 ..Malmö 29,3°  Paj 6,3 Ulvsjö 9,2 JönkF 11,0°  Visingsö S13,9/18,8

Mohede 57,1 Tomtabacken 48,0  Tännäs 20,6 12t KroppefjG 31,5 Sth 29,0(skyfall) Tomtabacken 26,0 Halmstad 25,0 Arjeplog 21,6 Kettstaka 20,6mm

04 20,4° TROPISK NATT  11 28,0spetsmax  14 17,6 SKYFALL  18 25,0 (23 20,5°)  -24cm    men Tullinge bara 1,8mm! 


140728 09 O4/5 22,8° 26km Sth 23,6° NO1/2 1014  PROGN 29 28 28 26 26 26 27 min 17 20 17 15 15 16 16° ned 1010000mm  4-10aug 26-27° min 15° ned 7x0,0mm  kl 13-14 0,5 i går kom 28mm! 

0730: NO2 S3 SV4   tis V2 NV2 S3 S4   ons S3 S4 S5mul? SV6   tor V4regn V7 V9 V8   fre V8 SV8 SV8 SV8

1430:       SO3 SV4   tis NV4 V2 S6 S5   ons S3 S4 SO3regn SV3mul   tor V5regn V7 V9 V8   fre V8 V8 SV8 SV8

2030:                  S3   tis V3 V3 SV6 SV6   ons S4 S6 SO4regn S3mul   tor-fre   -"-

finsk kl 11 ∆3h: 4 5555   4322 4445   444  S-SV-S 

Landsort kl 00 ∆1h: 223132 244454 535554 455432 m/s

09 1: Vinga HallV  Fårö 1,6mm    12 SO5/6 23,8° 17km Sth 24,8° Tull 0,0 Djh ös    14+15 S5/7 23,1 24,1° Sth 27,8 28,2° M+Norrk 28,4 (N28,8) Etuna 29,1 29,0°    19 S5/7 23,0°

Skill 1 Sth 25,9 Norrk 28,0°    22 Utkl 0/2    23 S2/4 21,9° Vis 0/0  1 PiteR+ÖSU+Skill  24 SV3/4 Vis 0/0 Utkl 0/1  1 Kugg+ÖSU+Ski Sth 21,6° M 20,8°  Skillinge 1 kl 01-04 06-08 19-24

Max Kristianstad 32,1 Lund 30,8 U 30,7  Hudik 29,8 Petisträsk 28,2  Latniv 7,3 Särna...10,7 Hagsh 10,8°  SO7,8/ 9  GS SV9,1/18,9  Skröven 50,3 Lobonäs 23,5 Kopparberg 50,6 Sth 28,6

Skeppshult 47,2..Tomtab 26,0 Halmst 25,0 12t Markusvinsa 35,0 Ljusnedal 25,3 Ulvcsjö 3,0..Sth 0,5 Hoburg 32,9 GS 15,8mm  04 19,0° 15 28,2°  -25cm         //Djh tot 35mm senaste dgr.


140729 08 NV2/3 23,5° 23km Sth 22,8° SV1/2 1011  PROGN 29 27 26 26 25 26 28 min 18 20 16 15 17 18 17° ned 0410000mm  5-11aug 26-27° min 16-15° ned 7x0,0mm 

0730: V1 S4 SV4   ons S4 S4mul S3mul S6mul   tor SV6regn V7 V7mul? V7mul?   fre V9 V8 SV8 SV7   lör V3 O1 SO4 SO4

1430:       S4 S4   ons S4 SO3 S4regnåsk S5regn   tor SV6regn V8 V9 V9   fre V8 SV7 x3   lör SV7 SV3 S5 SO5

finsk kl 11 ∆3h: 2 4545   4356 5566   655m/s SSV(sist VNV)

Landsort kl 00 ∆1h: 334322 222223 444456 543243 m/s

02 SV4/6 22,0° 13km ÖSU+Hanö 0/2 Sth 20,7°    08 Fårö 0/1 1: Österg Hob ÖNU Ölbro ÖSU Utkl Hanö    10 SV2/3 Ölbro V0/3 1: Holm Järn Österg ÖNU Utkl Hanö   11 S3/4 24,7° Sth 27,0°

Hborg 28,0° Kare 10,8°    12 S4/5 25,0° Sth 28,2° Hborg 29,8°    14 S4/6 26,1° Sth 29,4 Hborg 30,3°   21 S2/4 22,9°(+Söd Vis GS Österg Fbo) 12km 1: Skags+Lung+Fårö+Ölbro Sth 24,7°

22 S4/5 Sth 23,8°    23 S3/5 22,7° Sth 23,2°   Lugnt 0: fårö kl 0708  Österg 06  ÖNU 24  ÖSU 02  Utkl 01 05 06  Hanö 02 20  

Max Kristianstad 32,7 KolmårdS 31,6 Lund 31,1 Hborg 31,0 U 30,9 Tullinge 30,8 Falu 30,6 Sth+Floda+Hästveda 30,5  Hudik 29,1 UmeF 26,3  Stln 4,9 Ulvsjö 9,3 Ullared 11,4°

SSV6,1/ 8  Kenttäsaari 36,6 Markusv 36,0 Ljusnedal 25,3 Ytterselö 24,6(lok) Hoburg 33,3..GS15,8 12t Markusvinsa 13,0mm  05 tropisk natt 19,8° 15 29,8°  -21cm

   sn: Trosa: Inte bara Oxelösunds kustlinje är drabbad av algblomningen. I Käftudden har stora mängder alger svept in mot strandkanten (6 km S Trosa, sydligaste udden)


140730 07 S3/4 22,9° 13km Sth 22,1° SO2/4 1007 PROGN 26 26 25 26 26 30 29 min 19 18 16 17 18 19 18° ned 12 2 0 0 2 0 0mm  6-12aug 27° min 16° ned 7x0,0mm  Åska regn i dag men yr: 

evt bara kl 17-19

0730: SO4skur S3 SV5mul   tor SV5regn V6mul SV6 V8   fre V9 SV7 SV7mul?x2   lör V4 V1 S4 SO5   sön O6mul SO9moln SO7 SO8

1430: S4regn SV4mul   tor V5regn V6mul V7 V9   fre V9 V8 SV6 S10   lör V4 NV0 SO4 SO5   sön SO5mul O8mul O6 SO8

finsk kl 11 ∆3h: 5 4633   4454 7 10 9 7   887 m/s S vrid V

Landsort kl 00 ∆1h: 223344 433

07 Väd SV13/15 Junsele 6,8mm    10 S4/5 23,4° 16km ÖNU N1/15(!) 2km Sth 25,8° Växjö 4,6 Föllinge 5,8 Mlm 0,3mm    11 ÖNU+HallV 1 Sth 26,8° 59%fukt Arje 2,7mm 99%

Målilla 2,0mm 97%    12 S6/8 HallV 1 Sth 26,4 SO4/7    1249 Muller blåst Djh 125955 blixt/07=4km ..40 06 muller radarbild=>regn ca 13-15  130444knall..    14 Tullinge 1,4 M 3,5mm

15 SV5/7 SvH SV5/16 Sth 21,4° Delsbo 27,5° vräkt U 14,0(tot14,6) Sala 8,4(ej<) Tull 0,1mm    16 SV3/5 Örskär S7/19 OBS S 22,9° U 0,5mm Växjö 2,7mm    23 Sth 20,9°

Max KarslkronaS 29,7 Film 28,9..U..27,2 Gävle 28,5 UmeF 25,4 Kare 4,2 Gustavsf 7,5 Kymbo 8,7°  SSV10,0/13,6 Väd SV14,6/16,6 Örskär SSV14,2/18,6 vräkt skyfall Emmaboda 76,3

Krokshult 25,5 Junsele 21,8 12t Harstena 20,7 Örskär 15,5 U 15,0..Tullinge 3,7 Gubbhögen 17,5mm  03-06 20,8-21,0 tropisk natt 11 27,0° 14 20,3° 17 23,7°  -19cm 


140731 07 NV6/9 18,7° 11km Sth 18,1° V2/3 1004 PROGN 25 24 27 27 31 28 26 min 17 16 16 19 20 17 17° ned 2000000mm  7-13aug 26° min 16° ned 7x0,0mm  /0558/0613  GT FEL 

0730: V8 SV7 V8   fre V9 V8 SV8 SV9   lör V4 S1 SO5mul? SO6mul?   sön O7regn O10mul SO9 SO8   mån SO8 SO7 SO6 SO4 

2030: V8 SV6 S9 S8   lör SV3 SO4 SO6mul? O7mul?   sön SO9regn O9mul SO8 SO9   mån SO8 SO6 SO8 SO8   tis O:9897

finsk kl 08 ∆3h: 66 8998   8878 9997   64 m/s V

Landsort kl 00 ∆1h: -33566 38776-  9 10 11 10 7 8  76599 11  11

08 V7/11 Sth 18,1°    09 V7/9 Sth 19,4° V4/7    10 V6/9    15 V10/14 Sth 25,8° Väd SV14/16    16 SV7/13 24,0° SV14/17 Sth 26,0° V6/12    20 SV5/9 Väd SV16/19 Sth 23,5° SV3/7

24 V11/15 21,0° Pålgr+Väd SV12/15 Sth 19,7° SV2/5 1008,0 61%fukt 

Max KolmårdS+Falu 27,0..Sth 26,5 Härnös+Hudik 27,4 Vidsel 25,5 Dravag 4,8 Särna...7,8 Hagsh 8,2  VSV11,8/14,5 Väd VSV16,4/18,6 GS V12,2/20,4  Nybro-Slättingeb 41,5

Visby+N Möckleby 36,0  Gillinge 21,5 Örskär 17,8 Älvkby 17,1 Sandh 16,5 U 15,7 Dalarö 14,3 Sala 8,6  Gällivare 30,8.. 12t Parkalompolo 20,6mm  07 17,0° 14+16 16,1°  -20cm


      Highlights Juli 2014:

140724 VARNING extremt höga temperaturer nu klass 2      Badtemp 27,2° Djursholm, luft max 33,1° => "totaltemp" 60,3°.

140724 Landsort lugnt 0 m/s kväll (ovanligt) (kl 00, 21-02, kl 00-02 kav lugnt 0/0 m/s; Sth 22,8 21,3° 00 01 nästan tropisk natt )  Lugnt 140724: Örskär kl 03  Söderarm 09-11  Fårö 06  NKoster 00 ..

140725 Temp 28°C i vattnet (avrundat):  Badtemp 27,5° Djursholm, luft max 32,5° => "totaltemp" 60,0°. Badtemperatur 28°  AB VARNING Vägasfalten smälter blixthalka!  140726 AB Norge passkrav!

140727 Regnet vräker ned 28 mm kl 1310-1340 = 60 x mer än förutspått, många stora åskknallar (Djh) och 140728 vid 11-tiden kort ösregn

1407 Nynäshamn: 2014 varmaste juli efter år 1901 1914 1994 2006. Landsort 7 tropiska nätter i svep 24-30 juli, natten mot 30:e 22,1° (min 12° 3 juli, omslag 4 juli) NHP AUG 2014

140801 06 V9/13 19,0° Sth 17,0° SV3/5 1010 PROGN 24 26 27 29 27 27 27 min 16 16 19 21 19 18 17° ned 0060020mm  8-14aug 27° min 16° ned 7x0,0mm 

0730: SO8 S9 S8   lör V2 N2 S6 SO7regn   sön SO10regn SO8skurR SO8mul?x2   mån SO7788   tis O7 8 10 SO5moln

finsk kl 08 ∆3h: 78 9997   5444 5567   88 m/s V-S-SO

Landsort kl 00∆1h: 11 11 10 9 10 11   988776 677987 778765 m/s

06 Holm Skagsu Kugg 1   smhialg140731(minskat)...    14 S7/10 Söd SV13/15 Sth 25,4° S5/10 Stln 10,8 Torup 4,1mm(övr≈0)    16 SV8/11 22,8° Söd 13/16 Sth 25,0° S6/9

20 SV8/11 21,4° 23km Sth 22,7° S4/7    21 SV7/10 18km Sth 21,6°    25 SV5/7 21,1° 17km Kugg 1/4 Sth 18,8°

Max Kristianstad 28,2 Adelsö+Harstena 26,4 Sth 26,2 SH 26,0 Sävast 24,6 Latnivaara 3,6 Särna 6,8 Ljungby 9,1°  V11,8/14,5 Väd SV16,4/17,7  Marbäck 37,9 Halmstad 20,0 Parkal 21,9

12t Petisträsk 21,4 Hoting 15,8mm  


140802 10 S1/2 22,0° 23km 09: Sth 22,7 NO1/2 1018 PROGN 27 29 30 29 27 26 26 min 15 18 22 20 18 17 17° ned 0700110mm  9-15aug 27 27 28 28 27 26 26 min 17-16° ned 7x0,0mm; 

Regn i natt!    03 V4/5 20,3° 26km Har+Vis 1 Sth 18,4 G 19,1°    Kugg 0/3 Egge Vis Har 1 

15 SO4/5 22,0° 18km Harst+ÖNU 1/3 Fbo O10/15 Sth 26,6 SO4/7 Hborg 27,3 Mlm 19,7 Etuna 28,1°    20 SO7/9 Lungö 1 Hanö O12/16 

0730: N2 S4 SV7   O10mul SO7 SO8 SO8   SO8 SO8 SO10mul? SO9mul?   SO8752   (V2 SO2 S1)regn SO1 

finsk kl 17 ∆3h: 656   9777 9876   7877 m/s SO

Landsort kl 00∆1h: 553432 232-12 2234

Max Gbg 28,5 Etuna 29,2..Sth 28,4 Gävle 27,1 SkellF 24,3 1gn 0 på länge: Gielas 0,0 Latniv 0,4 Stln 2,7 Gfors 6,3 Horn 7,9°  SSV7,5/10,0 Hanö O12,9/16,6  Halmstad 32,0 Rödkallen

26,2 12t Markaryd 8,6mm  05+06 18,0° 14 27,4(28,4)°  -12cm(max) (00-02+20: -18cm) 


140803 07 NO9/11 19,6° 17km Sth 18,8° NO3/5 1017 

0730: SO:88   7887   tis 4 SV4 (SV2 S3)mul?   ons SO1 N2dim S3mul V0   NV4regnx2 V2mul SV6 

2030: SO9   mån SO8888   tis SO9 S3 S2mul SO 0   ons N2skur NV6regn (V2 V4)regn   tor NV5 (NV4 5)regn S5

finsk kl 14 ∆3h: 8876   7767 8877   6786 m/s SO

Landsort kl 00∆1h: 8788 10 6 799778 768744 88899 m/s

04 Kilsberg 2,8 Tull 0,6 U 0,5 Etuna 0,1mm(enda stn) (lokalt Sörmlkust-Bråvik..)  041708 åskmuller håll 043015- regn Djh    05 NO6/12 19,3° 15km Söd O11/13 Ölbro+Ski 1/2 5 

Sth 19,0° Visby 20,6 M 20,1° Tull 2,7 Norrk 3,0 Torup 0,6 M+Kilsb 0,1mm(enda)    06.01 vräker ned o åska

060207 knall!  060231/33 blixt dunder häftigt  0333/50   0359/06 0526/37  0551/01  0611/24  0651/05  0725/..  1011/36        

07 Mlm 1010 Hap 1022 U 2,0 Tull 5,2(tot 32,5 mest 05-06 24mm!) Etuna 1,4 Hborg 4,2 M 2,5 Hörby 0,5mm  Djh 40mm!    11 O8/10 22,2° 15km S 22,0° O4/7 U O8/11 Hällum 5,8mm

12 O7/9 17km Örsk O9/15 5km HallV 1/5 S 23,6 Målilla 30,7 Jokkm 24,5°   13 HallV N1/2    14 O8/9 Holm 1/5 S 25,5 Målilla 31,8 Visby 32,1° Älvdal 3,6mm    

16 NO4/7 14km Ski 1/3 S 26,6 SO6/9 Målilla 32,0 Jönk 30,5 Nork 30,4 Etuna+Öre 30,3° Älvdal 1,7 Mora 1,3mm    18 SO8/9 18km S 25,5 SO6/9 Link 32,4°    21 SO9/10 22,4° 19km

Vis 26,5° lugnt NKoster 0/2 Väd+Nid 1/4 2 S 23,1 O3/5 Link 26,8 Örebro 26,6 Hborg 21,0°    22 Väd 0/2 S 22,1 Kalmar 25,0 Link 24,5°    23 Ski 0/8   12+13++15 HallV 1  20 Nid 0/3

21 NKoster 0/2 lugnt    

Max 34° Härsnäs 33,9 Malmslätt+Mal 33,1 VisbyF 32,9  ÖrebroF 31,5 Etuna 30,5..Adelsö 29,1  Lungö 28,2 Gävle 28,0  Jokkm 27,0 Boksjö 2,6 Ulvsjö 6,9 KalmarF 15,8° 

NNO10,9/12,2 Hanö O13,7/16,5 Harstena OSO10,8/21,0(spets kl 04: 5/21)  Tullinge 32,5(Djursholm 40) Sth 22,0 Harstena 28,7 Hörby 27,4 Lund 23,2  12t Gustavsfors 71,4 Älvdal 44,6

Ulriceh 21,0mm  07 18,8° 16 26,5°


140804 08 SO6/7 22,3° 21km S 24,8° SO3/5 1014 PROGN 29 28 25 21 26 25 26 min 20 21 5x16° ned 0032000mm  11-17aug 24° min 15-14° ned4x0 3x0,1mm 

VARNING smhi Västra Göta+Svea: Kraftig åska stora regnmängder!

0730: SO775   tis (SO245)moln V7   ons V6 V6 (SV4 NV3)mul?   tor NV3regn NV5 SV67   fre SV3moln SV2 S4 S4   

1430:   SO76   tis S4 V1 NV1mul O4   ons NV5  NV7regnx2 V4regn   tor NV6mul V6 SV68   fre V4 V2mul SV5moln SV3

2030:     SO6   tis SV4 NV4 O1mul NO2klart   ons NV7 (N7 NV7 NV6)regn   tor NV7mul V6 SV68   fre V4 V2moln SV5moln SV3

finsk kl 11 ∆3h: 7 8877   6786 7764   224 m/s SO(sista NV)      finsk kl 23 ∆3h: 7   6455 6443   3345 511 SO(i regel)

08 Skill+NKost+HallV 1/225    10 SO8/9 Har S1/3 Nav Pål Vis 1 Sth+U 28,1 Etuna 29,7° Mlm 3,2mm    11 SO7/9 HallV 0/2 Fbo 1/2 S 27,7 Etuna 31,2 Norrk 30,8° Hörby 3,5mm

12SV8/9 HallV+Pål 1/2 S 28,0 Etuna 32,7 Norrk 32,0 Mlm 19,3° Torup 4,6 Hörby 1,6mm    13SO7/10 S 28,2 Etuna 33,3 Norr+Link 32,2° Hborg 2,4 M 1,8 G 1,5 Torup 1,2mm

17 SO6/8 22,4° 15km S 26,6 Etuna 30,8 Norrk 30,7 Visby 30,6 U+Gävle 30,2 Jokkm 29,0° Älvdal 3,7 Katt 3,8mm..  Dand max 31,9° kl 1245+1312-30  Uppsala 32,9° kl 1322-48

inoff Ockelbo/Åkrarna max 39° kl 1730-18 i så fall svenskt rekord (troligen mätfel, solljus ed?) Gävle/Hille stig 35,5° kl 1830 

18 SO5/7 S 27,1°  19 SO5/6 15km    21 S3/5 21,7° 12km Hob O1/2 Holm SV1/3 Örsk SO10/15 Sth 23,6 Etuna 25,6 Gävle 26,5° Stln 5,1mm   23 Sth 22,1 Gävle 23,0°

midnatt innan 23-00 Malmö drygt 16mm   Skillinge lugnt 0 /212 kl 05 06 09 HallV kl 11 0/2  

  SALA 34,4° nej mer! flest antal blixtnedslagsrekord 47901 st i går   

Max REKORD ÖVER 35° Falu 35,1 Sala 34,7 Avesta 34,1 Kerstinbo 34,0.. UppsF 33,6  Kvarn33,5 Malmslät 33,2 Härsnäs 33,0  Gävle 32,6 Edsb 31,1..Järvsö..30,8  Vidsel 31,0

Tarfala 10,1 Älvdal 11,9 Horn..13,5°  SO9,1/ 10  Falsterbo VSV13,0/19,3  Gustavsfors 71,4 Älvdal 49,2  Falsterbo 25,6..Laholm 24,0 Lillhärdal 25,7 12t Sunne 23,1 Lund 21,0mm

tropisk natt 04 20,8° 14 29,2°  -14cm(jämnt -13 -16)  JÄTTESKOGSBRAND väster SALA 1000-tals evakuerade/s!  9+5 skogsarbetare i livsfara helikopterräddade 


140805 05 vx0/3 20,6° 8km Sth 20,4° vx0/2 1014 

0730: NV1mul O5klart SO4   ons SO3 NV6 V6 NV6mul   

2030: O3   ons vx2mul? SO3åskaregn V5mul NV4   tor NV4 NV5 NV7 NV7   ...

finsk kl 08 ∆3h: 13 4448   8885 3431   34  OSO  / ons fm SV, natt t tors NV      kl 14 ∆3h(ökat): 5668   7685 6623   5444 SO vridS tors NV

finsk kl 23 ∆3h: 8   7885 6623 (mojn ons kväll)   5444 (nu tors NV) 456 (tors em SV)

yr Nyn(fastland) /0430:) kl 07-09 1, kl 11-13 O3, kl 15-19 O4evt3, kl 20-24 O3-2 kl 01 lugnt 0.. /i mgn kl 06-22 S4 

06 N1/1 8km    07 O1/2 21,5° 8km GS NV1/3 Väd V10/12 Sth 21,5°  08 N3/4 20,6° 8km    09 NO2/9 20,8° 8km  helklart Finl+NV Ryss(mäktigt H), moln väst om Nynäs-Uppsala

09 Kuggören S4/5 0km    10 NV2/4 22,8° 25km  Bräm+Kugg 0km Sth 25,5° N1/4   111134 Regn Djh o åskmuller  112017 muller  1138 mörkt ute fuktigt vått 1140 muller 

114948 regn 1249 regn Djh

11 NV2/3 24,0° 27km  Söderarm SO10/11 0km tät dimma  Tullinge 3mm Växjö 16,8mm    12 O2/4 22,8° 21km GS O1/8 Tull 0,5 Växjö 14,4mm    13 N5/7 21,8° 9km Ski 1/4 

Tull 1,5 U 0,4 Väx+Vis 1,3mm    21 SV2/4 22,2° 9km Österg 0/2 Kugg 0/1 lugnt Sth 22,8°    22 N2/3 21,8° 6km Holm+Kugg+Fårö+Österg+Skill 1 SvHög 22,9° O7/9 Sth 22,0° SO1/2

24 N2/3 21,1° 4km Ski+Fbo+Nid 1 Kugg 0 lugnt Utklipp NV11/14 Sth 21,6°

Max Vidsel 31,8 Lycksele 30,4 JokkmF 30,0  Forse+Film 29,4..Sala(brand) 28,5 GS 27,9 Blåhamm 9,3 Arvika 11,2 Ullared 9,8°  NO7,3/8,8 Utklipp NNV13,6/16,3 jämnt lopp:

Uddheden(Värml) 49,4 Räfsebo(v Småland) 49,3 12t Tingsryd-Degerh 58,3 Växjö 39,4 Tomtabacken 26,9  Vittangi 31,8 Klövsjöh 24,6 .. Sala 3,7 Tullinge 5,1 Sth 3,0mm

tropisk natt Sth 04 20,0° 10 15,5° min(regn) 13 23,1° 15 27,1°  -12cm


140806 08 NO2/4 20,9° 7km Sth 21,5° N1/4 1012 PROGN 25 24 25 25 25 26 22 min 19 16 14 17 17 15 13° ned 11 2 0 0 1 31 0mm  13-19aug 22° min 12° ned 3x0 4x0,2mm  Regn Åska em!

Nynäs i dag: yr helmulet V-NV3,   klart kl 09-16 skurar+åska, 20-02 lätt regn S-SV2/10 

0730: NV2mul V6moln NV4mul   tor (NV4 NV5)mul SV3 SV6   fre V5 NV4 SV6mul? S5mul?   lör V4 V4 S6 S6   sön S7regn SO6 SO6 SV4 

2030: NV5   tor NV5mul NV5moln SV3 SV7   fre V5 NV3 S4 S5 

finsk kl 11 ∆3h: 6 6433   3343 3666   743 m/s SO vrid SV ( to fm NV)

Landsort kl 00∆1h: 223322 542441 224444 54565 m/s  dvs ca 4 utom kl 11-13: 1-2

07 Ölbro NV12/13    08 Hellugnt Bräm 0/0 Kugg 0/2 Stor+Rödk+PiteR+Skill 1    09 O4/5 21,6° 6km Kugg 1 Söd SO8/9 Ölbro NV9/13 Sth 23,1° Kilsberg 1,8mm 

10 V4/7 20,9° 15km Sth 25,7 Örebro 15,6° SALA 1,1mm EFTERLÄNGTAT Kilsb 0,9

14 V4/5 22,1° 16km    22 Sth 20,6°

Max Markusvinsa 30,6 Ylinen 29,6 Film 29,5 Sth 28,5  Forse 29,1 GS 27,4° Blåhamm 9,9 SälenH 11,4 Ljungby 7,9°  NNV6,7/8,5 Ölbro N15,0/?? Hoburg O10,3/17,6

Nybro-Slättingen 83,2 Torsås 67,3 TingsrydD 60,9 Växjö 58,9..  Kettstaka 32,9..Finnbacka 19,5  Klövsjö 51,7 Högland 51,9 12t Hunge 25,8..Falu 11,7 Avesta 5,6mm  05 20,6° 11 27,2°

-11cm 


140807 06 

15 SV6(även GS)    24 SV6/10 20,6° 41km Ski 1/2 Sth 18,6°

Max Markusvinsa 29,2 KolmS 26,4 Etuna 26,3 Torpsh 26,2..Sala 25,5  Dravagen 5,6 ÖstmarkÅ 7,9 Hagsh 6,1°  NV9,8/VNV12,8  Sth 22,0 Tull 21,7 Hamra 21,2 Landsort 20,4 

Tandsbyn 51,5mm 12t Jokkm+Svanberga 13,0 Örskär 10,6 Sth 10,0 U 5,0mm  0: 05 Ski  10 16,6° 18 23,7°  -14cm(kl 13-14 -10) (L-ort -9cm)   10 16,6° 18 23,7°


140808 09 V3/4 20,9° 38km

2030:  SV6   lör SV5 S2 S6 SO6   sön S10regn V8mul SV8 SV5   mån S8 SO9regn SV8regn V7mul   tis V6 V4 S8skur SV8mul 

Landsort kl 00 ∆h: 654332 332334 445565 554444    (igår 21-23h: 788)

15 S5/7 22,6° 17km Sth 26,2° Gävle 27,3°  19 SV5/8 Bjur 0/5 HallV SV1/2   23 SV4/7 Ski 1/1 Holm 0/3    24 SV5/7 Hanö?Ski lugnt 0/1 

Finsk kl 02 kommande natt F/L ∆3h: 6645 6568   7756 3554  SV(lör kv S, sön dag V)

Max Hudik+Gävle 28,1 Delsbo 27,5 Etuna 27,4 ..Sala 27,2  KolmårdS 27,1 Hökmark..26,4  KvikkjÅ 4,5 Särna..7,4 Horn 7,8°  SV8,4/11,0  Fotskäl 32,7 Älvkby 25,8

Forse 25,9 Porjus 22,0 ..Sth 10,4 12t Vindeln 22,7 Klövsjö 15,4 Svea 0,1: Avesta U...Målilla 6,6mm  05 17,0° 14+15 26,2°  -14cm  


140809 06 NO1/2 20,1° 39km Sth 18,6° 0/2 1012 PROGN 25 23 21 22 21 21 22 min 16 17 14 13 10 11 11° ned 0390000mm  

finsk kl 08 ∆3h: 55 6778   10 996 6865   68 m/s SV-S-V etc

Landsort kl 00 ∆1h: 554322 111123 445556 566766 

06 Harst 1/1 Österg+Skill 1/2 Nav 1/3    15 S5/6    19 S6/7 Måse SV11/24    23 S6/9 Ski V1/3    01 SV7/15 19,4° 9km Ski V2/2 Väd SV15/19 Sth 20,1° Tull 0,1 Sala 0,6 Älvdal 2,7mm.. 

Max Sala 28,5 Lungö 28,4 Adelsö 27,5 Film+Avesta 27,4 Etuna 27,3 Delsbo 27,2 KolmårdS 27,1  Åsele 23,9  Gielas 3,1 Storbo 7,8 Ljungby 8,4°

S6,5/ Väd SV18,2/22,4 Vinga SV18,1/24,8 Nid SV17,3/SSO21,6 Måse SSV16,0/24,4*  Höglekar 44,4 Kusmark 38,8 Skeppsh 19,0 Svea: Hjortkvarn 4,0..Avesta 0,1mm

05+06 18,3° 13 26,0°  -13cm  *max kl 17 18 19 20 21 resp Nid-NKoster.


140810 07 NV5/8 17,9° 25km Sth 16,6° V1/4 1012 PROGN 24 22 5x21 min 17 16 5x12° ned 2800000mm

0730: V6 S4 S5   mån SO7 SO11regn SV12mul V11moln   tis SV10 SV9 S11mul? SV9mul?   ons SV10 8 9 9   tor SV6 (S2 SO4 V2)regn 

finsk kl 11 ∆3h: 5 4654   478 10  12 10 9 10    10 10 9 m/s V-S-SO-V 

Landsort kl 00 ∆1h: 779887 656 65 435544 555434      Skillinge: 220111 200112 344565 888 ök till 13(24h)  (igår max 6 kl 14-17, by max 14 kl 17)

07 Ski 0/2 Skagsu 6,7 Junsele 6,1mm    08 NV6/8 Ski 0/1 lugnt   10 V6/8 Ski SO1/2    11 V5/7 Utkl 1 Ski Hanö ÖNU 2    12 V4/6 Stor Utkl Hanö 1    23 V8/11 19,8°

Ski V1/3 Väd S13/19 

Max Hudik 25,6 Falu 25,3..Sth 24,3 KolmårdS 24,7 Lycksele..21,5 MalåB 4,8 IdreF 8,6 Ljungby 6,7°  NV10,0/SSV14,9(motsatt) Väd SSV18,6/SV22,4  Södersel 47,1 Adelsö 14,8..

Sth 7,0 12t Skagsu 17,2 Vilhemina 16,4 Svea/Göta enda Blomskog 1,8 Oskarsh 2,1mm  07 16,6° 15 23,1(24,3)°  stånd?  smhi paj..


140811 07 SO10/12 19,8° 50km Sth 18,0° 0/1 PROGN 22 21 22 22 23 21 19 min 15 15 13 14 12 10 10° ned 8000000mm   8mm kl 10-14

0730: (SO9 S10)mul V7   tis V8 V6 S9skur SV9regn   ons V8 SV7 SV9mul?x2   tor SV7 SV2mul S1mul S3skur   fre SV2 V4 SV6 SV7

finsk kl 11 ∆3h: 9  12 11 10 8    8789  11 14 11 10    10 9 9 m/s SO-V-SV

Landsort kl 00 ∆1h: 445688  9 10 10 1011 12   10 10 7666  564388

07 Bju Holm Järn Lung Kugg 1 Vinga SV10/18 Gbg 999 Paj 1012 U 1007 Norrk 1004 Gbg 8,7 Hällum 1,7..mm    08 SO10/12 Lungö 0/3 Väd SV13/16 Gbg 0,0 Kilsb 10,5

Norrk 1,9 Mål 2,0 mm    10.18- regn Djh (regnmät 34 mm sedan f regnet)

Max Kristianstad 25,5 Adelsö 24,1 Sth 23,9 Lungö 25,2 Holmön 24,3 Dravagen..2,4 Ulvsjö 4,2 Horn 7,6°  S12,0/14,7 Väd SV17,0/SSV21,9 Hanö SO16,4/22,1

Vilh 16,4 Skagsu 17,2 Fjugesta 15,4 Åminne 23,8..MunkaLj 21,1mm 12t Åmot 11,5 Ställdalen 25,8 Sunne 20,4 St Spånsb 20,1 Kloten 18,5 KilsbS 16,3 (brand 7-15mm)

GS 26,4 Skara 11,0mm  (Djh 6mm)  02-05 16,4° 17 23,2°  -8cm(=max) 01min -20cm  


140812 06 V7/10 17,0° 33km Sth 14,9° 0/1 1005 PROGN 21 20 21 23 20 20 19 min 13 12 13 14 13 10 10° ned 0040410mm 

06 Vinga SV12/16 

0730: SV6 S10 SV9   ons V8 V6 SV7 S10   tor SV7 V6regn (S7 SV4)mul?   fre V6 V3 S5 SV2skur   lör (V1regn)x2 S3 SV4regn 

finsk kl 08 ∆3h: 67  9 10 10 8   8878  4x10   9 5 m/s SV

Landsort kl 00 ∆1h: 7 10 8767  756556 7899 11 11  98879

07 SV5/8 PiteR 0/3    08 V6/7    10 SV5/8    12 S7/9    13 SV8/11 Sth 21,6° S5/10 Gäll 7,7mm    22 SV9/12 17,0° 47km Sth 15,9°

MAX GS 23,4 Sth 23,0 Lungö 22,7 Hökmarksb 22,9 Esrange 1,0 Gustavsf 5,1..Sala 8,4 Horn 4,5°  SV11,9/16,1 Väd SSV17,7/20,1  Hemling 22,8 Ställdalen 25,8..St Spånsberge 20,1

GS 26,4..Rossared(västkust) 17,8 12t vräkt Markusvinsa 72,0 Paharova 38,5  Åmot 2,4 Falu 16,6..U 5,0 Borås 15,6 Okarsh 11,5 Måse 10,2mm  07 14,7° 14 22,0°  -21cm  


140813 06 SV6/8 16,2° 43km Sth 15,3° SV2/6 1005 

finsk kl 11 ∆3h 8 9 10

Landsort kl 00 ∆1h: - -8788 666556 678888 765657 

14 S8/10 19,1° Sth 21,0° S4/9 Katt 2,1mm    16 SV8/12 19,3° Sth 20,5° S5/9 Torup 13,9° 5,4mm Gbg 3,1 Mål 2,2mm

MAX Kristianstad 24,1 Adelsö 22,1 Sth 22,0 Hudik 23,5 Boden+Pite 22,8 Gielas 1,6 Gfors 4,5 Målilla 5,5°  VSV10,7/13,2  Markusvinsa 72,0 Kangos 48,1 Los 4,5 Vällnora 24,0

..Falu 17,0  Linhult 49,6 Ullared 29,3 12t Adelsö 11,1 Källsjö 14,8 Tomtabacken 13,2 ..Gbg 6,9mm  06 13,0° 13 21,1°  -18cm 


140814 07 NV2/2 16,4° 31km Sth 15,2° 0/1 1003 PROGN 21 21 20 20 18 19 19 min 11 14 11 13 10 9 8° ned 2020000mm  21-27aug 19° min 8° ned 7x0,2mm 

0730: SV4 S5 SV7   fre V5 V6 SV4 SV3   lör NV1 NO2 (N1 V2)mul?   sön N2skur NV2mul SV4 SV6regn   mån (SV6 S8)regn S9mul SV9

1430:           V2 S5   fre V7 SV433   lör V1 NO4 NO1 S2skur   sön S3regn V4 SV6moln SV7regn   mån S7regnx2 S9 S11skur 

2030:              SV7   fre V7 SV5 S5 SV3   lör V1 NO5skur V0 SV3skur   sön SV3regn V4 SV6moln SV7regn   mån S7regnx2 S9 S11skur

finsk kl 11 ∆3h: 1 3367   5556 7775   444 m/s SV (lör VNV)

Landsort kl 00 ∆1h: 523321 223233 222233 33344     /Nya Mac vill ej visa, varken Safari eller Firefox/

07 SvHög SO1/2 GS O1/2 Har SO1/1 Utkl +Ski 1/4 Lung 1/6 Väd S9/12 Katt 997 Mlm 1004    08 NO3/3(motsatt mot progn) 8km Utkl 0/3 Svh GS Har 1/2 S NO SO Ölbro Ski 1/3

09 NO2/5 13km Söd SvH Har 1/2    10+11 NO3/3 18km  10 Söd S1/1 Har NV1/2 Sth 19,5°  11 Egge Söd Har  1 Österg SV1/13    12 NO2/3 17,1° 24km Har 1/2  13 O2/3 19km Har 1/2

14 SO2/3 14km Söd+ÖNU+Nav(O) NO1/3 Ha SO1/3 Ving S11/13    15 S2/3 13km Söd SvH ÖNU 1    16 S3/4 24km  17 SV3/4 38km GS NO1/3    19 S3/4 GS SV1/2    20 SV3/4 48km

22 SV4/6 17,8° 50km Ski 1 Sth 17,0°    24 SV5/6 17,7° 50km Sth 15,6°

MAX Kristianstad 23,9 Etuna 23,2..U 22,8 Gävle 22,9 Boden 23,6 Ljusnedal 0,4 Storbo 4,6 ..Svanb 6,5 Horn 4,9°  V9,1/11,5 Utkl V15,3/18,4  Veddige 28,8..Skillinge 22,1 Adelsö 11,1

KvikkjÅ 14,3 12t Fårö 22,3 GS 17,8mm  05 13,4° 14 21,0°  -10cm 


140815 07 SV4/6 17,3° 46km Sth 15,4° SO1/2 1004 PROGN 21 19 20 19 20 20 19 min 12 12 12 13 11 10 9° ned 0566000mm 22-28aug 19° min 9-10° ned 7x0,2mm  Ngt regn kl 14, lö regn 12-15.

0730: V5 SV6 V4   lör V4 NO3 NO3 SO4   sön V4skur V7 SV7mul?x2   mån SV8regn SV6 S6 SV7mul   tis SV5regn V4 SV7 SV5

finsk kl 11 ∆3h: 5 6663   3233 3444   322 m/s  SV, lör NV-NO, sön vx

Landsort kl 00 ∆1h: 565444 444343 456766 455432 m/s

07 Ski V1/2 Holm NV1/4 Kare 999 Mlm 1007   08 SV4/5 Holm Ski 1     09 V3/6 Holm 1/4    10 V4/5    11 SV3/5     12 SV4/5    13 S5/6    14 SV6/8    16SV6/9 Nav Pål 1    17 SV6/9 Örsk 1

21 V4/7 18,4° Örsk NV1/2 Sth bara 12,6° Sala 0,6 Kilsberg+Stln 0,1 Katt 0,4mm   

MAX Kristianstad 24,3 Enköp 23,3..Sth 22,6 Lungö 22,2 Holmön 21,9 Gielas 2,6 Ulvsjö 4,4..Tullinge 7,9 Horn 6,0°  SSV6,6/SV9,2  Kristinehamn 29,5 Sanda 25,1..GS 17,8..Lysekil 16,6

12t Kristineh 32,0 Svanberga 17,6..U 9,0mm  05 14,2° 12-16 21,3° 21 min 12,6°  -7cm    21-tiden regnkaos Sth, kulturfestivalen avbröts, Tullinge bara 1,4mm /P4Sth/BlockNyh 


140816 07 N1/1 16,7° 37km Sth 14,3° N1/2 1004 PROGN 20 18 20 19 19 18 18 min 13 11 11 12 10 10 9° ned 1410000mm  23-29aug 18-20° min 9-11° ned 4x0,1 3x0,4mm 

1430:           N4regn SO1   sön (V3 V5)mul SV6 SV8moln   mån SV10regn V7 SV6 SV8   tis SV6regn SV8 9 10   ons SV11 SV11 S10 S9

finsk kl 11 ∆3h 5 5553   2234 8888   999

Landsort kl 00 ∆1h: 321123 212213 463223 322233 5 m/s

07 Kare 1001 Mlm 1008    14 O3/6 17,8° 9km Har O1/5 Sth 17,9° Tull 0,3 Norrk 4,4mm    17 O3/3 9km ÖNU NV1/5    1840 ngt regn(+sol)Djh, g solig em. 184533 muller 184600 vräk+sol

stora hagel hårt mot marken, vitt på marken i Djursholm, säsongens första skidtur ca 500 m foten kommer!

140816L Nu kl 1840-45 regn och sol, varit solig em, 184533 muller g högt 184600 vräker ned 184640 avtar, 184705 vräker 1849 hagel 185005 hårt hagel..  

mkt lokalt, radar bara pyttesmå ringa-regn-områden       19 O2/3 17,3° 12km Tull 0,0mm Sth 17,9° S2/4 Harstena V1/2 Måse V12/14

23 SV3/5 Holm 0/1 Väd V13/15 Sth 14,9° Uppsala 27,0mm OBS (tot 42mm varav kl 20-21 14mm, 21-22 1mm) SO5/7 Tull 0,0 Hörby 2,3mm    24 Sth 14,5° U 0,2mm Mora 1,1mm

I går kl 21 min 12,6°, idag (02 14,0° svagt min, g konst kl 22-07) 15 max 20,1°.    Tullinge: kl 08-09 1,6mm, 12-16 0,6+0,3+0+0,3mm därefter ingen ned, men i Djursholm vräkte hagel

och enl polispatrull nästan halvmeter vatten i viadukt.

MAX Oskarsh 23,4 Enköp+Etuna 22,4 U 22,0 Hudik 21,7 Holmön 20,2 Latnivaara -2,3 Nikka -0,3 Tjåkaape -0,1 Parka 0,0  Börtnan -1,7 Ljusnedal -1,6 Höglek -0,7 Dravagen -0,6

Ulvsjö 2,3 Horn 6,2° (1gn minusgrader på länge)  6/7  Grycksbo+Kristineh 32,0 Värml-Eke 25,3 Sth 22,0 Vattholma+Kloten 18,4  Halmstad 15,5 Åmot..7,3 12t Skövde 23,0 Kloten 17,7mm

0cm (max +1 kl 14, 1gn >0 på länge)


140817 08 V5/8 15,4° Sth 14,8° SV1/2 1002 PROGN 18-19° min 11 13 12 10 11 9 9° ned 3100000mm  24-20aug 19-20° min 11° ned 7x0,1mm 

0730: V7moln SV8 SV10regn   mån SV11regn SV8 S) SV10   tis SV8mul SV7 (SV10 SV13)mul?   ons SV13 SV12 S11 S10   tor SV6 V4 SV7 SV8

finsk kl 11 ∆3h: 4 899 10   11 999  10 12 13 12   10 8 9 m/s SV  L drar in centrum mot Oslo ca 999 fördjupas ngt

Landsort kl 00 ∆1h: 564424 555556 656678 778 10 79

08 Kugg 0/1 Skags+Lung 1 HallV SV13/17 Stln 999 Katt 1003 Mlm 1006 Gbg 3,6 Älvdal 1,6mm..    09 V5/7 Kugg 1  10 V5/8    11+12 SV6/8 12 Vinga+HallV+Fbo SV12/16    

13 SV5/7 SvHög SO4/15 HallV SV13/17 Arvika 5,5 Torup 4,4 Hborg 0,1 SV7/12 Mlm 0,5mm    17 S8/11 HallV SV14/17 Torup 10,8 Hborg 2,0 Mlm 1,1..mm    19 SV7/10 Hanö+Fbo SV13/18

Torup 2,4mm..    24 SV10/14 16,7° 50km Utkl SV13/17 Sth 14,8° Mlm 13,9° Torup 5,8 Gävle 2,6mm    01 U 6,0mm    02 SV9/13 15,7° 16km Tull 0,0 Delsbo 3,8mm

MAX Harstena 20,8 Sth 20,5 Gävle 19,6 UmeF 19,2 Åsele -1,5..Börtnan -0,8 Storbo 5,7 Målilla 7,1°  SSV8,0/SV11,1 Måse VSV 14,8/17,5 Fbo SV14,8/18,5 Utkl VSV14,2/18,9

Uppsala 43,0 gräsås 19,7  Vadstena 25,6 Skövde 23,3 Marbäck(nära Halmstad) 19,1..Halmstad 13,5 12t Torup 61,1mm  Ullared 34,2 Tomtabacken 28,6  Gustavsf 28,7 Leks 14,9

Kuggören 33,2 Börtnan 8,4mm  +2cm(max+3)  

min 04 13,4° max 13+15 20,0°..


140818 07 SV9/12 15,1° Sth 13,4° S2/4 994

0730: SV10 S10 SV11   tis SV8mul SV10 13 12   ons SV11 11 (10 12)mul?   tor V7 9 SV9moln SV9   fre SV9987 

2030: tis SV 8 9 12 13   ons SV14 11 9 12   tor V11 SV9moln SV9 V10   fre SV10 9 8 8   lör (SV6 3)mul S5 SV4 

finsk kl 11 ∆3h: 8  9 11 13 11   979 10  12 13 13 14   13 13 13 m/s SV Stort L 990, centrum Oslo, senare Häls-Medelpad

Landsort kl 00 ∆1h: 10 99-89 799877 

07 Fbo SV13/18 Kare 1004 Delsbo 990 Hborg 995 Mlm 997    08 HallV SV14/18    11+12 SV7/10    13 S9/12 Hanö SV17/25 OBS HallV SV14/17   16 S10/13 hanö SV15/23 Hörby 4,0mm..

MAX Harstena+GS 19,4 Sth 19,6 U 19,5 Gäve 19,9 Hap 19,5  Ylinen -0,6(enda) IdreF 6,1 Ullared 8,0°  SSV11,7/15,8 Hanö SV18,4/25,3    Vräkt ned skyfall Skeppshult 91,5 Torup 82,1 

Eftra 66,7 Kävsjö 63,0  Gräsås 42,7..Avesta 20,8 SvHög 20,5  Kuggören 44,2 Höglek 37,9  Latnivaara 12,0  12t Torup 39,2 Skillinge 30,8mm  +6(max +10 17h)cm

min 07 13,4°    18 SV9/15 Storön O15/20 Utkl SV14/19 Kilsberg 10,0mm    


140819 06 SV6/8 13,4° 50km Sth 11,7° O1/2 993 PROGN 18°(tors 20°) min 10 13 11 11 999° ned 2410000mm  26-1sep 19° min 11° ned 7x0,2mm Dugg 11-14, regn ons 04-06, lätt 12-18.

finsk kl 02 ∆3h: 8 7 10 12  14 14 15 15    14 12 10 10  7 9 9 10 m/s SV   dito/kl 07   

0730: S

Landsort kl 00 ∆1h: 

06 Söd 1km Vinga SV17/22 Kare 1000 Stln+Karlstad 989 Mlm 1001


140816 07 N1/1 16,7° 37km Sth 14,3° N1/2 1004 PROGN 20 18 20 19 19 18 18 min 13 11 11 12 10 10 9° ned 1410000mm  23-29aug 18-20° min 9-11° ned 4x0,1 3x0,4mm 

1430:           N4regn SO1   sön (V3 V5)mul SV6 SV8moln   mån SV10regn V7 SV6 SV8   tis SV6regn SV8 9 10   ons SV11 SV11 S10 S9

finsk kl 11 ∆3h 5 5553   2234 8888   999

Landsort kl 00 ∆1h: 321123 212213 463223 322233 5 m/s

07 Kare 1001 Mlm 1008    14 O3/6 17,8° 9km Har O1/5 Sth 17,9° Tull 0,3 Norrk 4,4mm    17 O3/3 9km ÖNU NV1/5    1840 ngt regn(+sol)Djh, g solig em. 184533 muller 184600 vräk+sol

stora hagel hårt mot marken, vitt på marken i Djursholm, säsongens första skidtur ca 500 m foton =>

140816 PREMIÄRSKIDTUR hemma Djursholm/Stockholm, vitt på marken efter häftig storhagelskur, foton 12x140816/fre0148

   regnmät Djh 32 mm (men nog mer ty en del av haglet har nog studsat bort från regnmätaren, på morgonen innan haglet tömt 7 mm)  22 aug 39 mm i regnmät ej tömt

140816L Nu kl 1840-45 regn och sol, varit solig em, 184533 muller g högt 184600 vräker ned 184640 avtar, 184705 vräker 1849 hagel 185005 hårt hagel..  

mkt lokalt, radar bara pyttesmå ringa-regn-områden       19 O2/3 17,3° 12km Tull 0,0mm Sth 17,9° S2/4 Harstena V1/2 Måse V12/14

23 SV3/5 Holm 0/1 Väd V13/15 Sth 14,9° Uppsala 27,0mm OBS (tot 42mm varav kl 20-21 14mm, 21-22 1mm) SO5/7 Tull 0,0 Hörby 2,3mm    24 Sth 14,5° U 0,2mm Mora 1,1mm

I går kl 21 min 12,6°, idag (02 14,0° svagt min, g konst kl 22-07) 15 max 20,1°.    Tullinge: kl 08-09 1,6mm, 12-16 0,6+0,3+0+0,3mm därefter ingen ned, men i Djursholm vräkte hagel

och enl polispatrull nästan halvmeter vatten i viadukt.

MAX Oskarsh 23,4 Enköp+Etuna 22,4 U 22,0 Hudik 21,7 Holmön 20,2 Latnivaara -2,3 Nikka -0,3 Tjåkaape -0,1 Parka 0,0  Börtnan -1,7 Ljusnedal -1,6 Höglek -0,7 Dravagen -0,6

Ulvsjö 2,3 Horn 6,2° (1gn minusgrader på länge)  6/7  Grycksbo+Kristineh 32,0 Värml-Eke 25,3 Sth 22,0 Vattholma+Kloten 18,4  Halmstad 15,5 Åmot..7,3 12t Skövde 23,0 Kloten 17,7mm

0cm (max +1 kl 14, 1gn >0 på länge)


140817 08 V5/8 15,4° Sth 14,8° SV1/2 1002 PROGN 18-19° min 11 13 12 10 11 9 9° ned 3100000mm  24-20aug 19-20° min 11° ned 7x0,1mm 

0730: V7moln SV8 SV10regn   mån SV11regn SV8 S) SV10   tis SV8mul SV7 (SV10 SV13)mul?   ons SV13 SV12 S11 S10   tor SV6 V4 SV7 SV8

finsk kl 11 ∆3h: 4 899 10   11 999  10 12 13 12   10 8 9 m/s SV  L drar in centrum mot Oslo ca 999 fördjupas ngt

Landsort kl 00 ∆1h: 564424 555556 656678 778 10 79

08 Kugg 0/1 Skags+Lung 1 HallV SV13/17 Stln 999 Katt 1003 Mlm 1006 Gbg 3,6 Älvdal 1,6mm..    09 V5/7 Kugg 1  10 V5/8    11+12 SV6/8 12 Vinga+HallV+Fbo SV12/16    

13 SV5/7 SvHög SO4/15 HallV SV13/17 Arvika 5,5 Torup 4,4 Hborg 0,1 SV7/12 Mlm 0,5mm    17 S8/11 HallV SV14/17 Torup 10,8 Hborg 2,0 Mlm 1,1..mm    19 SV7/10 Hanö+Fbo SV13/18

Torup 2,4mm..    24 SV10/14 16,7° 50km Utkl SV13/17 Sth 14,8° Mlm 13,9° Torup 5,8 Gävle 2,6mm    01 U 6,0mm    02 SV9/13 15,7° 16km Tull 0,0 Delsbo 3,8mm

MAX Harstena 20,8 Sth 20,5 Gävle 19,6 UmeF 19,2 Åsele -1,5..Börtnan -0,8 Storbo 5,7 Målilla 7,1°  SSV8,0/SV11,1 Måse VSV 14,8/17,5 Fbo SV14,8/18,5 Utkl VSV14,2/18,9

Uppsala 43,0 gräsås 19,7  Vadstena 25,6 Skövde 23,3 Marbäck(nära Halmstad) 19,1..Halmstad 13,5 12t Torup 61,1mm  Ullared 34,2 Tomtabacken 28,6  Gustavsf 28,7 Leks 14,9

Kuggören 33,2 Börtnan 8,4mm  +2cm(max+3)  

min 04 13,4° max 13+15 20,0°..


140818 kl 13 S9/12 Hanö SV17/25 OBS HallV SV14/17 Torup 6,5mm (vill aldrig sluta?) Mlm 0,7mm

140818 07 SV9/12 15,1° Sth 13,4° S2/4 994

0730: SV10 S10 SV11   tis SV8mul SV10 13 12   ons SV11 11 (10 12)mul?   tor V7 9 SV9moln SV9   fre SV9987 

2030: tis SV 8 9 12 13   ons SV14 11 9 12   tor V11 SV9moln SV9 V10   fre SV10 9 8 8   lör (SV6 3)mul S5 SV4 

finsk kl 11 ∆3h: 8  9 11 13 11   979 10  12 13 13 14   13 13 13 m/s SV Stort L 990, centrum Oslo, senare Häls-Medelpad

Landsort kl 00 ∆1h: 10 99-89 799877  7 9 9 10 11 9  999888 

07 Fbo SV13/18 Kare 1004 Delsbo 990 Hborg 995 Mlm 997    08 HallV SV14/18    11+12 SV7/10    13 S9/12 Hanö SV17/25 OBS HallV SV14/17   16 S10/13 hanö SV15/23 Hörby 4,0mm..

MAX Harstena+GS 19,4 Sth 19,6 U 19,5 Gäve 19,9 Hap 19,5  Ylinen -0,6(enda) IdreF 6,1 Ullared 8,0°  SSV11,7/15,8 Hanö SV18,4/25,3    Vräkt ned skyfall Skeppshult 91,5 Torup 82,1 

Eftra 66,7 Kävsjö 63,0  Gräsås 42,7..Avesta 20,8 SvHög 20,5  Kuggören 44,2 Höglek 37,9  Latnivaara 12,0  12t Torup 39,2 Skillinge 30,8mm  +6(max +10 17h)cm

min 07 13,4° max 15 19,1°    18 SV9/15 Storön O15/20 Utkl SV14/19 Kilsberg 10,0mm    19 Malmö 4,8mm (även..14 o 16)


140819 06 SV6/8 13,4° 50km Sth 11,7° O1/2 993 PROGN 18°(tors 20°) min 10 13 11 11 999° ned 2410000mm  26-1sep 19° min 11° ned 7x0,2mm Dugg 11-14, regn ons 04-06, lätt 12-18.

finsk kl 02 ∆3h: 8 7 10 12  14 14 15 15    14 12 10 10  7 9 9 10 m/s SV   dito/kl 07      kom kl 07.41 fanns ej 07.40 skulle fiunnas 07.30 oftast sen:

0730: SV11mul SV13 12   ons SV13 9 7regn 11   tor V11 SV9 (8 9)mul?   fre SV10 9 7 7   lör SV5 4skur S4mul S3skur

Landsort kl 00 ∆1h: 866777 6679 10 9  9 12      13 12     Katastrof Getinge SvD    

06 Söd 1km Vinga SV17/22(även 07 08 10 11) Kare 1000 Stln+Karlstad 989 Mlm 1001    07 SV6/8 Bräm 1/2    08 SV7/10     10 SV10/14 Egge S1/2 Hällum 9,2 Etuna 2,0mm

11 SV9/15 Egge SO1/2 Hällum 8,0 Arvika 3,7 ..U 0,1mm    1158 Djh lätt regn kort    12 SV9/14 Vinga SV16/22 Hällum 6,8mm Sth 16,1°  

14 SV11/14 Söd SV13/17 VARNING Vinga SV21/27 Niding SV19/25 2 resp 40km Gbg 6,5 Hällum 4,3 U 0,9 Etuna 1,0mm Örebro SV9(skollklass i nöd)    22.08 Regn Djh

21 SV14/21 14,5° 13km Niding SV16/22 NKoster+Stor+Rödk 2 Sth 15,7° 

MAX Harstena 20,1 Sala 19,7..Sth 19,2 Härnös 19,1 Hap 18,7 Tarfala 2,6 ÖrebroF 4,7 Kvarn 6,7°  

SV12,4/16,4  Söd SSV16,1/198,8  Vinga SV22,3/26,7  Axstål(Vättern) SSV19,0/  ÖrebroF SSV10,0/

Torup 56,2 Åminne+Eftra 44,6  Töcksfors 33,6  Nordanbäck 33,0  Vännäs 41,5 Tavelsjö 39,8mm 12t Skara 47,9 Hällum 46,4 ..Gbg 18,2  Kerstinbo 15,8mm  Stånd?

min 06 11,8°


140820 08 SV9/13 14,0° Sth 13,4° S5/8 997 PROGN 18-19° min 13 12 9-10° ned 7001000mm  27-2sep 19-20° min 12° ned 7x0,2mm    regn kl 15-17 1mm/h, kl 18-19 15° ngt lättande

0730: SV9 10   tor SV11 11moln 9 9   fre V10skur V9 SV7mul?x2   lör SV6mul SV5 S6 S4   sön SV3 NV3 SV5 SV5

finsk kl 14 ∆3h: 4x11   11 3x12 12 3x11   12 11 11 10 m/s SV-V  stort L Norge-Finland

Landsort kl 00 ∆1h: 10 11 10 10 98  879778  677868  97869 11

08 Rödk+Lung+Bräm 1 Hällum 11,6 Stln 5,6mm    13 SV7/11 Sth 15,5° S4/7 U 3,0 Torup 1,4 Norrk 0,9mm

19 Stln 5,0 U 0,4mm    20 SV8/11 14,6° Kugg 1 Vinga SV13/18 Sth 15,1°    21 Sth 14,5° 22 14,0°

MAX Naven 20,3 Harstena…20,1  Etuna 20,0 Gävle 19,9 Hap..17,3  Höglek..3,3 Särna 6,5 Kosta 8,5°  SV15,8/21,2 Niding SV17,0/22,0  OBS JÄTTESKYFALL - och politikerna gör föga -

över 13 hinkar vatten/m2: Hällum 133,7 Uplo 108,4 Vårgårda 96,1 Herrljunga 66,6 Uddevalla 49,0 Källsjö 48,4 Skara 47,9  Gräsås 20,7 Kerstinbo 15,8  Kaxås-Åflo 18,3  Talljärv 51,3mm

12t Järvsö 36,0 Stln 25,7 Floda 20,2mm  +17cm  07 12,7° 18 17,0° (kl 10-13: 15,0 16,4 16,5 15,5°)  Tullinge tot 1,0mm (ca kl 07 12 15)


140821 07 SV8/12 13,1° 32km Sth 12,9° SV4/7 1002 PROGN 18-19° min 12 12 5x9° ned 0010000mm  28-3sep 19-20° min 11° ned 7x0,2mm 

0730: SV11 7 8   fre V10 SV8 8 9   lör SV6mul SV5skur (S5 SV7)mul?   sön V5 4 SV6 6   mån S3 V2 SV5 3 

finsk kl 11 ∆3h: 11 11 10 10 10   12 10 10 9  10 988   876

Landsort kl 00 ∆1h: 989999 889998 777776  8 11 7 9 8 10

07 Holm 1 Vinga SV15/19 Söd 0km Örsk 1km NKost 2km Ume 997,5 Mlm 1010,6    08 Holm 0/1 Vinga SV13/20 Söd 0 Örsk 1km Lycksele 7,6mm    12 SV7/11   1309 regn Djh

MAX Kristianstad 20,1 Film 19,4 Hudik 20,8 Delsbo 20,5 UmeF 18,3 Tarfala 0,9 Älvdal 2,7 Ljungby 8,2°  VSV11,0/14,9  Väse (Ö Karlstad) 59,7 men Kristinehamn 21,1 Stln 38,0

Järvsö 36,1 Mollsjönäs 28,4 Hap 33,7 Pite 33,2mm 12t Lycksele 24,8 Blomskog+Västmarkum 19,8mm  +15cm  06 12,2° 14 18,5°  


140822 06 V11/14 12,2° 50km Sth 12,6° SV4/6 1006 PROGN 20 17 19 17 18 18 18 min 13 11 10 11 10 11 10° ned01020000mm  29-4sep 19-20° min 11-10° ned 7x0,2mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 10 11 11 10 11 10  11 11 10 988  876777 578845 m/s

0730: SV8 6 7   lör SV4 S5regn S4 SV4   sön V5 5 S6 S7mul?   mån S3 O1 S1 V3   tis N4 NV6 5 4 

finsk kl 08 ∆3h: 99 9998   8767 7678   76 m/s SV

06 Svall 1002 Mlm 1011 Torup 6,1mm    08 V10/13 12,2°    10 SV8/11 13,2° Söd 2km Sth 15,1° SV5/8    15 SV7/10 15,8° Bräm 1 Sth 19,4°   

22 SV4/10 14,5° NKost+Väd+Måse+Järn+Skagsu 2 Sth 13,7° S2/4 1007(+Katt+Hborg) Kalmar 1009 Hap 1004 nu flackare L    23 S5/6 14,1° 13km Söd 0km    24 SV6/7 14,0° Söd 0km Sth 13,0°

MAX Kristianstad 20,6 Sth 20,2 Lungö 20,5 Holmön 16,2 Tarfala 2,1 Älvdal 5,7 Målilla 4,8°  VSV12,5/15,6 Väd SV15,9/18,9  Rödkall 32,8  Balsjö 36,2  Svaneholm 31,1..Väse 14,1

Bengtsfors 27,6 Uddevalla 19,3 Marbäck 18,6..Halmstad 15,4mm 12t Hap 18,9 Ullared 13,9mm  +14cm  04-07 12,6° 15 19,4(20,2)°


140823 05 SV5/7 14,1° 9km Sth 12,9° SO1/2 1006 PROGN 18 18 19 18 16 18 19 min 10-9° ned 5000800mm  30-5sep 19° min 10° ned 7x0,2mm  Evt mkt regn kl 09-11, o evt 15-20

2030: SV7   sön SV7 SV7 S6 S7   mån S3 SV2 S3 SV2moln   tis NV3mul NV7regn NV6mul NV4mul   ons (NV6moln)x2 NV4 NV3   

finsk kl 08 ∆3h: 87 8796   7677 8776   52 m/s SV  stort flackt L C Oslo, måndag L SÖ Baltik då ganska flackt Sverige.

Landsort kl 00 ∆1h: 644445 445558  10 76889  655347 6  m/s      23 SV7/10 

05 Söd 0km Kugg NV1/2 Hörby 5,7 Torup 1,9mm Gbg 1002,5 Kare+Kir 1008,3     06 SV4/7 13,9° 7km Söd 0km Kugg NV1/2 Torup 5,7 Växjö 3,4 Arvika 1,7mm

11 kraftigt regn SO Landsort (radar)    12 SO10/12 12,3° 2km Sth 15,8° Fårö 1,4mm    1243 dugg Djh    14 SO6/8 14,0° 6km Arvika 2,0mm    20 U 2,0 Älvdal 1,8mm    21 SV3/7  22 SV4/7

MAX Kristianstad 19,8 Film 18,7..Sth 18,1 Lungö 20,4 Delsbo 18,8 UmeF 16,8  Latniv -0,9 Ulvsjö 3,1..Svanb 4,6 Kärna 7,7°  SSO10,2/SV12,6 Hanö V12,4/17,4  Eftra 43,4 Ullared 32,4..

Hap 19,0 12t Norderön 35,2 Kettstaka 18,4..Vås 12,4mm  +19(max+23)cm  04 12,0° 10 16,8(18,1)°  


140824 07 SV6/9 12,3° Sth 10,8° S3/4 1005 PROGN 17 17 16 19 17 19 19 min 10° ned 0150200mm  31-6sep 19-20° min 10° ned 7x0-0,1mm 

0730: SV8 S7 S8   mån SV3 V4 S4 V3   tis V3 NV4mul (V3 V2)mul?   ons NV6 (NV7 6 5)moln   tor NV6 6 4 5 

2030: mån S3 SV3 3 3   tis NV2 NV4mul (NV7 NV8)regn   finsk kl 02(/23h) mån ∆3h: 5432 2323   5788  8 10 12 12   Flackt därefter L StPetersburg  SO svag / NV hård

finsk kl 08 ∆3h: 88 8987   6423 4544   56 m/s SV-V-NV  L flackas ut, nytt L öst Balt mot Ö Finl

Landsort kl 00 ∆1h: 677666 667765 567777 776654  m/s

07 Bjur 1 Vinga SV12/15 Delsbo 1002 Kare 1012 Mlm 1010    14 S7/10 14,9° 29km Sth 17,0° Torup 2,1mm..    1445 lätt regn Djh 1503 mer    20 S6/10 14,2° 24km Egge 0/4 Sth 13,6°

Torup 5,6 Delsbo 0,8mm    max är 30 min sent (kl 21.30 ska komma 21.00) ofta så =>      21 HallV V14/18 15,2° 11km Nav 1/2    24 S5/6 Väd+Nav+Rödk 1   Söd 0km

MAX Kristianstad 19,8 Etuna…18,5 Sth 18,2 Gävle 18,1 Hap 18,4 Paj -3,2 Latni -3,0 .. Sunne 5,2 ..Tullinge 5,9 Målilla 3,1°  SV7,9/10,1 HallV VSV14,4/17,7  skyfall Väse 61,9

Nyhyttan 40,7 St Skedvi 39,9 Mockfj 31,8  Nora-Östanå 38,8 Norderön 35,2 Härnös 33,3  Regna 12,8mm 12t Rödkallen 44,7 Järvsö 32,2 ..Torup 12,7mm  +16cm  06 10,2° 13 17,8°


140825 10 0 1/3 13,6° 12km Sth 16,4° O3/5 1006

0730: SV1 S2 V1   tis NV4 NV6 NV6 NV9regn   ons NV4 6 6moln 9regn   tor NV6 6 4 N4   fre N4 5 2 O1   

1430:         S2 V1   tis NV4 NV6 NV6mul NV10regn   ons NV9mul NV9 N8mul? N4   tor NV6 6 4 N4   fre N5 4 NV3 SV1 

2030:              V1   tis NV4 NV6mul NV9mul NV10regn   ons NV9mul NV9 NV6 N4   tor NV6 6 4 N4   fre N5 4 NV3 SV1

finsk kl 11 ∆3h: 2 2323   5788  8 10 12 12    11 11 11 m/s NV     klart.Nynäs: 12-13: SV2/5  14-18 SV3/5  19-20 V3/4  22-02 NV3/3      yr.Nynäs SO2

finsk kl 23 ∆3h: 4   6 7 8 11  4x11   11 11 10 9  899 m/s NV  L SO-NV om St Petersburg

Landsort kl 00 ∆1h: 532221 023211 211111 122323 m/s          GS kl 00 ∆1h: 333333 222101 011211 2232      Fårö kl 00 ∆1h: 443444 322214 445666 5453

Söderarm kl 00 ∆1h: 555455 464444 324576 2234      Harstena kl 00 ∆1h: 221122 111121 111121 0111

Roddbåtsväder (lite oväntat, svårt veta exakt)  10 Söd 0km GS0/3 Fårö V1/4 Hällum 3,7mm   11 NV1/3 15,1° 38km GS+Har N NV 1/3 Fårö V4/6 Söd O4/5 0km  Sth NO4/6 

12 NO2/3 14,8° 26km GS 0/2 Fårö NV4/5(0,7mm) Söd NO3/4 Rödk+Väd+Nav+Pålgr 1 Sth NO2/6      13 NO1/3 GS+Har N1/2 SO1/3 Söd N2/3 Utkl V10/13 Sth 16,7° O1/3

14 SO1/2 14,6° 18km GS N1/3 Har S1/2 Fårö NV5/7 Söd NV4/5 Sth O3/6 Fårö 0,6 Etuna 0,1mm   15 SO1/2 14,8° 19km GS N2/3 Har SO1/2 Fårö NV6/7 Söd NV5/6

16 SO1/2 GS NO1/2 Har S2/4 Fårö+Östg V6/8 Söd N7/9 Sth V3/5 Målilla 4,2 Etuna 2,5 U 2,0(enbart då)mm    21 N3/5 13,3° 22km Har SV1/2 GS NV2/4 Fårö V3/6 Söd N4/5 Sth 11,6° vx0/6

Tull 1,9mm(och 19-20 0,4mm) U 0,0 Växjö 2,4mm   (Fårö kl 10-14 1,8mm)    22 NV2/4 12,9° 20km GS NV3/5 Har V2/2 Fårö NV5/6 Söd NV4/5 Etuna 0,5 Torup 1,3mm 

23 NV3/4 13,4° 23km GS NV 4 Har NV2 Fårö V5 Söd NV6 Nid+Skill 2 Sth 0/1 Etuna 1,4 Torup 2,6mm    24 NV5/7 12,8° 35km 

MAX Gladh 19,1 U 19,5 Torpsh+Falu 19,2 Sävast 18,9 Naim -1,5 Nikka -1,3 Gävle 3,8 Tullinge 3,5(kallast sNo-Gö) Kvarn 3,7°  S6,6 /6(kl 00 sjunk) HallV V14,9/17,9 

Söderarm O10,1/11,6  skyfall Rossared 65,0 Fotskäl 35,8  Dala-Järna 26,0  Järvsö 32,9 Torrböle 32,8  Rödkallen 57,3 12t Härsnäs 23,8  Adelsö 5,5 Etuna 5,2(kl 15-17)mm  

02 11,0° (10 16,4delmax) 15 17,5° 18-20 sjönk 16,2-11,8°    Landsort min 05+06 12,2°  


140825M Oväntat lugnt Landsort 1 m/s kl 10-18 = roddbåtsväder se nedan men havet bara ca 15° fallit snabbt (dagen efter regn, kyligt, Örskär NV16/21)

140826Ti Regn hela dagen till midnatt nej kl 21?evt ngt uppehåll   och bara 12-13° NV5/13, därefter ej regn på 2 veckor   yr: uppehåll kl 20-22  kl 07 Örskär NV16/21


140826 07 NV6/8 12,2° 33km Sth 11,8° V2/5 1003(min av stn) PROGN 13 19 20 19 21 19 19 min 10 12 11 10 9 9 12° ned 14 6x0mm  2-8sep 19° min 11° ned 7x0,0mm  

Regn hela dagen till midnatt och bara 12-13° NV5/13, därefter ej regn på 2 veckor   yr: uppehåll kl 20-22, och lite regn om 1 vecka

0730: NV7moln NV7mul NV6regn   ons NV10mul NV9 7 4   tor NV6 6 5mul? N4mul?   fre NV5 N4 SV4 3   lör S1 O1 SO3 3 

1430: (NV9 11)regn   ons NV9mul NV9 7 4   tor NV6 6 3 N4   fre NV9regn NV9 7 4   lör NV2 NO4 O4 3 

2030: NV11mul   ons NV9moln NV9 7 4   tor NV6 7 4 N4   fre NV5 N4 SV2 V3   lör NV2 NO4 O4 3 

finsk kl 08 ∆3h: 10 12  11 11 12 11   11 11 11 10  9887   88 m/s NV  L StPet,  flackt H väst Norge

Landsort kl 00 ∆1h: 554446 664-77 877888  9 10 10 10 8 9  m/s

07 Örskär NV16/21 Söd+SvH NV11/14 Skill V1/3 9,4° Katt 1012 Mlm 1006 Tull 0,4mm(enda sedan kl 19-21 då 2,2mm)    10 NV7/11 12,3° 18km Hoburg S1/3 Vinga Nid Hanö 2

Sth 11,8° NV4/6 Tull 1,2mm(övr stn 0)    11 NV7/11 12,3° 12km Örsk N13/17 Hanö V1/3 Ski Nid Nav 2 Tull 1,8 Etuna+U 0,1mm    12 NV8/12 12,2° 9km Örsk N16/20 Ölbro+Ski 2

Tull 2,0 U 0,4mm    14 NV7/12 12,5° 9km Örsk N15/21 Fårö V13/15 Tull+U 0,2mm Sth 12,7°    21 NV10/15 13,4° 31km Söd+Fårö N V15/19 Skill NV1/2 Sth 13,2° NV4/9

Tull 0,1 Fårö 4,4mm 1003   230+24 NV9/12 Fårö NV17/21 15/21 Ski NV2/4(23h)

MAX Helsingb 20,9 ÖrebroF 20,5 Skagsudde+Torpsh 19,2 Hap 18,8 Börtnan 0,6 Gustavsf 2,4 Horn 0,0°  NNV: 10,5/14,3 Örskär 19,1/24,1 Söd 18,7/21,9 Fårö VNV14,4/17,1 GS NV11,3/17,8

Vårgårda 27,3 SöderbyK 15,5..Etuna 7,2 Malkälen 22,0 12t Svanberga 17,7 SvHög 16,0 Tull 11,3 Landsort 8,9 Sth 6,0  GS 10,7 Hörby 6,7  Naim 5,5mm 

+22cm(+28 kl 21-22)    Sth igår20-07 12,0°-min 11,0°(kl 00-02) 17 13,4flackmax /stig kväll: 22 13,7°

Tull tot 11,9mm, mest kl 08-13, lite -16, samt 17-20(ngt-22), Fårö kl 15-22 9,0mm, U 2,8 Etuna+Norrk 2,0mm   

H v om förstärks öut. L StPet (berör ostkust n dygnet)


140827 05 NV8/12 12,5° 50km Sth 11,9° NV4/8 1004 PROGN 18 18 18 17 17 19 20 min 11 12 879 10 11° ned 7x0,0mm  3-9sep 19-18° min 9° ned 7x0,0mm  Idag helklart!(ovanligt) NV6/14 

1430:   NV8 NV4   tor NV6 7 3 N3   fre NV4 N4 NV3 NO2   lör N3 N4 SO2 SO1   sön O3 NO4 O3 O3   

finsk kl 08 ∆3h: 10 9  7777   8787 4567   88 m/s NV      finsk kl 02(tors) ∆3h: 8887 5567   8886 4356 m/s NV

Landsort kl 00 ∆1h: 999988 898998  10 88877  53235 m/s

05 Bräm+Söd NV14/17 Fårö NV14/18 Bju N14/20 Hap 1002 Mlm 1011    14 NV8/12 17,8° 42km Söd NV15/20 Sth 19,0° NV7/13    22 NV5/7 15,4° 50km Bjurö N13/18 Sth 15,6° 

MAX Kristianstad 22,6 Floda 21,3..Adelsö 20,3 Hudik 21,1 KvikkjÅ 18,1 Gielas -0,8 ÖstmÅ 2,1 Hagsh 2,6°  NNV: 10,4/14,6 Fårö 17,/21,23 Söd 16,9/20,1  Sandhamn 32,1 Svanb 18,5

SvHög 17,0 Tull 11,5  Sanda(Gotl) 22,7..GS 12,8mm 12t Markusvinsa 3,2 Film 0,1 Torup 0,4mm  +23cm  05-07 11,9° 14 19,0°  


140828 09 NV6/8 13,5° 50km Sth 14,2° NV4/6 1011(min av stn) PROGN 19° min 11 10 7 9 11 10 10° ned 0100000mm  4-10sep 20 5x18 17° min 10-8° ned 7x0mm 

0730: NV7 NV4 N3   fre NV4 NV5 V1 NO2   lör NO2 NO3 (S2 O2)mul?   sön O3 NO3 O3 O4   mån O2 O2 S3 S4 

1430:          NV4 N4   fre NV4 NV4 V1 NV1   lör NO3 NO3 O2 O4   sön O3 NO4 O4 O5   mån NO4 NO4 O2 SO2

2030:                   N3   fre NV5 NV4 V1    V2   lör  O3 NO3 SO1 O2   sön NO5 NO4 O4 O5   mån NO4 NO4 O2 SO2

finsk kl 11 ∆3h: 8 5678   8887 4455   655 m/s NV-N  lör flackt 1015 (fre flackt men östra Sverige kant mot L-område)   finsk kl 23 ∆3h: 8   8886 5434   5543 322 NV (vx när 2m/s)

Landsort kl 00 ∆1h: 544567 885654 445553 433113    Roddbåtsväder (men nu natt) 

09 Örsk+Söd NV13/16    11 NV4/7 Söd NV13/17 Ölbro SV1/4 NKost Väd Måse ÖSU Nav Pål Vis 2 m/s    14 NV5/8 18,3° Söd NV13/16 Sth 18,2°    21 1/5 m/s    22 N1/2 14,4° 50km

MAX Kristianstad 22,8 Floda 22,0..Adelsö 20,0 Gävle 18,7 Hap 18,0 Gielas -1,6 Gustavsf 1,0 Kvarn 3,8°  NNV8,0/10,3 Söderarm NNV14,8/16,7  Torup+Sandhamn 0,4 Tärendö 5,5mm

..U 0,1mm  12t Torup 11,1 därefter Ylinenjärvi 2,0  Brovallen 0,8mm  +23cm  07 11,7° 15 18,6°            23 N3/4 13,4° Ski NV1/3 12,1° Nid N1/2 15,7° lugnt HallV vx0/2 13,6°

24 N3/5 13,4° hellugnt HallV vx0/0 Måse vx0/2 Vinga NO1/2 Vis S1/3    01 NV3/5 13,4° Måse 1/1 Ski Vinga HallV NOS 1/2


140829 09 N3/6 14,4° 50km Sth 14,5° N4/7 1015 PROGN 19 17 17 17 19 23 20 min 12 989 3x10° ned 7x0mm  5-11sep 18-19° min 9° ned 7x0,0mm 

0730: N5 V2 NO2   lör N3 NO4 O1 O3   sön O4 O6mul (O5 NO6)mul?   mån O6 NO5 O5 O4mul   tis (SO2 NO2 SO2)mul S2  

1430:       V3 NO3   lör NO4 N3 O2 O3   sön O4 NO6 O7 O5   mån NO5 4 SO5 5   tis O3 3 SO2 S3 

2030:     SV3   lör O1 NO3 SO2 O4mul   sön O5moln NO7 6 8   mån NO5 4 SO5 5   tis O3 3 SO2 S3

finsk kl 11 ∆3h: 7 5544   4443 2132   234 m/s N, sön Ost (svag vind lör kl 11-sön kl 05)(g svag fre kl 20-..)   (lör em skur Huvudskär)

klart.Nynäs: F-To: NV5  N3  O4  SO3  SV6  V4  S5  inget regn, soligt, 18° min 7°..

yr.Nynäs: Fre   N2 O3 vx1   Lör N2 N2 O1 O3   Sön O4 NO3 O6 O6   Mån NO4 NO3 SO5 SO3   Tis O3 O3 SO3 S2   Ons SV2 V1 S4 S3   Tor SV2 S2 S4 S3   Fre S3243   Lör S5455   Sön S3342 

yr: risk lätt regn Nynäs idag kl 16-20, kl 19-23 svag vind vx 1 även i mgn kl 10-12 därefter O2-4

Landsort kl 00 ∆1h: 334455 444321 133434 4312 

09 Utkl Nav Pål 1 Hob Hanö Ski 2 Söd N9/11 Hborg 1014 Kare 1020 Torup 0,2mm    10 N2/5 Söd N8/12 Utkl O1/2 Hanö Ski NKost Nav Pål 2    11 O1/4 Söd N10/11  ÖSU Utkl Ski 2..

helklart Väner-Vätt-Öland/skarpa molnkanter, g molnigt fö.    12 SO1/2 16,7° 49km ÖSU Utkl Väd Vis 2 (Ski?) Söd N10/11    1320 moln: Söderköp Han Vaxh Sandh(ngt klart) 

13 V3/4 16,4° 46km ÖSU NKost..2 Söd N9/11 U 0,3 Edsb 0,8mm (ngr dropp Djh 13h)   14 V3/4 16,3° 50km Söd N9/11 ÖNU ÖSU NKost 2  Storln N2/7 Sth 16,8° N5/6  

15 SV4/6 15,9° 43km    16 SV3/5 15,7° 12km Söd N9/10 GS N2/7 NKost NV1/4 Väd Måse ÖSU 2 Sth 14,0° Karlstad 19,6° ingen ned    20 V1/4 14,3° 50km PiteR+ÖNU S SO 1/2 Sth 13,2°

Hörby 3,6 Hborg 3,1mm    21 NO2/3 13,5° 44km ÖNU O1/2    24 O3/5 13,4° 42km PiteR Fårö ÖNU 1/3 Sth 10,8° Torup 0,5mm    26 NO4/7 12,7° 50km Nid SO10/12 GS N2/5..

MAX Målilla+Malmö 21,0 Arvika 21,4 Lungö 20,7 Ljusnedal -1,9 Stln -1,5 ÖstmarkÅ 1,5 Horn 0,8° NNV5,3/ Söderarm NNV12,0/13,8 Bjurökl NNO11,5/14,9  Torup 11,3 Leksand 1,6

Mårtensboda 5,8mm 12t Hudik 7,8 Sala 5,9 Vås 5,6 Sth 5,0  Hborg 4,4 Hörby+Fbo 4,0mm  +18cm  00-07 13-13,4° 06 13,0° 15 17,5°  Tullinge bara 0,1mm(14-15h) U 0,8mm(12-15h)

Skillinge 1/2 kl ..01 02-08  Utkl 0/2 kl 07 1/2 kl 05 08-10  


140830 08 NO4/5 12,2° 29km Sth N173 1018 PROGN 17 15 18 20 22 21 21 min 7 9 9 4x10° ned 0010000mm  6-12sep 9-8° min 8° ned 7x0,0mm  

0730: NO3 O2 O5   sön NO6moln NO7mul O8mul NO7   mån O5 NO6 (NO3 O5)mul?   tis O5 5 4 SO4   ons O2 NO3 O2 SO2 

2030: sön (NO7 NO7 O6)mul NO7   mån (NO5 NO5 O3)mul SO3   tis SO3 (O1 SO2 S3)dim   ons SO3mul S2 4 4   tor S4 SV5 S5 S5 

finsk kl 11 ∆3h: 3 3456   6677 6776   656 NO-O

Landsort kl 00 ∆1h: 3-43333 444543 333334 665668 88 m/s

07 Sth 9,6° 08 Storön PiteR Järn Fbo 1 Måse O11/14 Hborg 1014 nNorrl 1020    

24 O8/9 13,5° 41km PiteR 1 Nid SO12/14 Sth 10,8° Delsbo 4,3° Hörby 3,7 Torup 0,6mm 

MAX Rynge 19,5 Etuna 19,2..Tullinge 18,1 Delsbo 17,4 Gäll 18,6  Latnivaara -2,6 Ulvsjö 0,0..Tullinge 3,4 Kvarn 6,8°  O6,1 Väd OSO14,8/17,8  Ktistianstad 12,0 Asker(Hjälm) 10,3

..Sth 5,1 Hudik 7,8mm 12t Ljungby 8,4 Blomskog 0,5 Sala+Delsbo 0,1mm  +15cm  04+06 9,2° 14+15 16,7°  


140831 09 NO9/10 13,5° 40km Sth 11,9° NO3/5 1021 PROGN 15 16 19 22 22 22 20 min 698 11 12 10 9° ned 7x0,0mm  7-13sep 19-18° min 9° ned 4x0 3x0,1mm 

0730: NO6 O6 NO6   mån NO4 NO4 SO4 SO4   tis S5 SV6 (SV7 S4)mul?   ons SV5 3 6 S5   tor SV5 SV5 S6 S5

1430:          O6 NO6   mån O4 O4 O3 SO3   tis S3 S4 SV6 SV5   ons SV4 V4 SV6 7   tor V3 SV3 S7 SV8 

2030:                   O7   mån NO5 O5 O3 O2   tis SO2 SV1mul  SV4 SV7   ons SV4 V4 SV6 7   tor V3 SV3 S7 SV8

finsk kl 11 ∆3h: 6 5567   7555 4433   322  O (M kväll SO - vx)      finsk kl 17 ∆3h: 566   6544 3322   3245 6 m/s  O vx SV   Nyn g klart.      finsk kl 23 ∆3h: 7   6554 3322   3245 666  O vx SV

Landsort kl 00 ∆1h: 887887 788979  10 88898  788776

140831 09 OBS SKYFALL Malmö 31,6mm(på en timme) KAOTISKT Hborg 3,7 Gbg 2,2  Holmön 1/4 Måse O12/15

12 NO10/11 14,4° Söd SO5/6 Hanö O12/18 Sth 15,0° Mlm 0,4 Hborg 2,8mm

13 NO8/11 14,7° Sth 15,6° Mlm 2,1 Hborg 0,6mm    15 O8/10 15,1° 35km Hanö O11/18 Mlm 0,6mm    21 Arkona O2 dål regn Nyhamn O3    22 NO7/9 Örsk SO2/3 Ski O13/16 

mån 02 O4/6 14,2° 43km Örsk 0/1 10,1° 20km Holm Järn Kugg Egge 1 Sth 11,7°

MAX Oskarsh 19,5 Film+U 18,4 Lungö 18,5 Kare+Vittangi 19,7 Dravagen -1,9 KvikkjÅ -1,6 Ulvsjö -0,6 Film 1,0..Tullinge 1,8 Kvarn 6,1°  ONO9,7/11,1 Hanö O15,6/19,9 ..Fbo O12,1/15,1

Malmö 54,0 Fbo 51,3 Landskrona 43,0 Knopparp 19,3 Hborg 15,7  Sala 1,6  12t Malmö 49,4 Hborg 22,0 Fbo 18,0 Hörby 4,4mm  Stånd +12cm Skanör max+34  06 9,0° 14 16,4°

Sth 16° Rom 30 Granada 38,5° OBS Malmö totalt 100 mm max i Europa - folk i bussar och bilar nära att drunkna … måste simma… mest kl 06-09: 22+18+32 mm då.  Hborg 33 

Nederbörd aug: max Torup 329 mm min Gunnarn 12 mm

140831 09 OBS SKYFALL Malmö 31,6mm(på en timme) KAOTISKT (tot 88 nej 100 mm, København över? 100 mm/3h) Hborg 3,7 Gbg 2,2  Holmön 1/4 Måse O12/15

Nederbörd aug: max Torup 329 mm min Gunnarn 12 mm
SEP 2014

140901 08 NO5/7 14,1° 23km Sth 3,8° vx0/2 1024 PROGN 17 18 21 22 22 20 19 min 9 9 3x12 9 8° ned 7x0,0mm  8-14sep 19-18° min 7° ned 7x0,0mm 

0730: (O5 O3 SO2)klart   tis (S2 S2)klart (S5 SV6)halvmoln   ons SV4 V5 (SV6 SV6)mul?   tor SV4 SV2 S6 SV8   fre SV7 5 S7 SV5

2030:               SO3   tis S3 S4 S5 SV7   ons SV4 V4 5 6   tor V3 V2 S7 SV8   fre SV6 SV3 S6 SV6

finsk kl 11 ∆3h: 4 3222   2234 66667   665 m/s  O vx SV  flackt H drar ngt söderut, ons: norra kant Oslo-Sth-Helsinki, tryckfall norrut mot Ishavet

finsk kl 14 ∆3h:    3322   1123 5567   6666 m/s  O vx SV  flack Hrygg V-Ö norr/sydkant: Medelpad/Danzig,  ons mgn norrkant Sth, drar ngt nut, tryckfall norra Sca.

finsk kl 02 ∆3h/0044: 1235 6667   6555 6777  vx SV (= tis kl 08 SV 3  kl 11 5  kl 14 6..)

klart(Nynäs) kl 13-22 SO3 by 7 minsk 4 m/s  klart  15-16°, kl 20-22 12°, tis kl 09+10 S3/5  11-13 SV4/6-7  14-16 SV5/8    roddbåtsväder, havstemp 15,0-13,8°

Landsort kl 00 ∆1h: 664677 665665 555443 33222 m/s      GS kl 00 ∆1h: 334344 44534 444432 22221      Fårö kl 16-22 linj sjunk 6-0 m/s     Söd 00-12 4-5, 20-22 2

08 Egge 0/1 Kugg 1/2 Hanö NO10/13 Kare+Mlm 1018 Borlänge 1024    09 O6/7 GS+Fårö O5/9 Egge 1/1.. Hanö O11/14    10 O6/7 15,8° 31km Egge 1/1 GS O3/7 Söd+Örsk SO3/5

fi moln: klart, molnen drar bort vut.    11 O5/8 15,6° 36km GS O4/7 Egge SO2/2 Söd SO5/5 Örsk V1/6 Sth O3/5    12 O5/6 15,8° 32km GS O4/7 Söd SO5/7 Vinga 2     13 O5/6 16,2° 37km

GS O4/7 Söd SO5/6 Rödk S10/12    13 O5/6 15,8° 39km GS NO4/6 Söd SO3/4 Vinga+Nid S SO 1/3  15 O4/5   17 O3/5 GS O2/5 Söd SO5/6 NKost O1/3 Sth 15,7° SO4/7 

18 SO3/4 14,3° 43km GS O2/5 Söd SO4/6 NKost+Måse NO1/2 Rödk S11/13    22 SO2/3 13,8° 36km Söd+SvH S O2/3  GS NO1/2 Fårö vx0/1 ÖNU S1/2 NKost vx0/2.. Sth 12,6° vx0/0

23 SO2/3 GS O1/1 Fårö vx0/1 Söd S2/3 SvH O2/2 ÖNU S1/1    01 S1/2 GS O1/2 SvH SV1/1 Fårö O1/1 ÖNU SV1/2 NKost Pål Nid 1 Nav 0  

MAX Markaryd+EftraB 22,0 HallV 21,9 Avesta..18,9 Gävle 18,6 KvikkjÅ 19,7 Börtnan -2,7 Särna 1,6..Film 3,2 Kvarn 2,3°  NO8,5/ONO9,6 Hanö ONO14,8/18,6  Malmö 53,4 Fbo 36,0

Landskrona 32,0 Skurup 25,9 Hborg 22,2 Malung+Floda 0,3 YHogdal 7,9mm  12t Katt 0,2 Norrk Fbo Järn Ritsem 0,1(enda)mm  +5cm  05-06 11,0° 15 17,6°  


140902 10  S3/4 15,9° 30km

09 GS V2/2    10 Söd SV4/6 Skagsu 0/1  ÖNU NO 1/2 Bjur Holm Bräm 1    11 Sth 16,4° SV3/5 1025 Kir 1014 Kalm 1026


24 SV6/8 14,9° 50km  GS SV5/8 15,0° Söd SV7/10 14,2°


140903 06 V4/5 13,9° 50km Sth 12,2° vx0/1 1027 Ronneby 1029,5 Kare 1013,4

1430: SV3 SV5   tor SV4 V3 S5 SV7   fre   lör S4 SO1 SO2 O4   sön SO3 O2 SO3 4

2030:         SV5   tor SV4 SV3 S5 SV8   fre  SV5 SV5 S3 S4   lör S4 SO1 SO2 O4   sön SO3 O2 SO3 4

finsk kl 17 ∆3h: 556   4445 6777   7665 4 SV      finsk kl 23 ∆3h: 5   4445 6777 (= oförändr) …

06 GS SV4/6 15,5° Österg SV3/4 13,3°    13 SV4/7 16,4° 36km GS SV3/6 18,1°  SvH SV6/8 16,4° 33km Sth 20,2 Gävle 22,5 Katt 10,9 Mlm 19,8°    14 SV4/7 16,4° 36km Harst SV6/8

15 SV6/8 17,0°    18 SV5/8 16,7° 48km (GS SV4/7 Söd SV7/8)    19 do    21 SV4/6 15,5° 50km GS SV3/5 Söd SV5/7

MAX Gladh 25m1 Halmst 24,1 Falu 22,9 Gävle 24,0 Sveg 23,7 UmeF 21,2 Ljusned 3,4 Särna 3,9..Tullinge 5,7 Hagsh 4,1°  SV6,3/8,0 Söd SV8,6/10,1  Hemavan 6,4 Blomskog 3,5

12t Boksjö 3,2 Katt 2,0 Mierkenis 0,3 sNo: Gäddede 0,1 Gö+Sv ej ned


140904 08 SV4/5 15,2 41km Sth vx0/1 1028,2 PROGN 23 21 20 20 20 19 19   min 11 13 10 11 13 10  10   max: SV4 S3 S3 SO3 SO5 S4 SO4   ned 0000300mm  11-17sep 20° min 9° ned 7x0,0mm S-SV-O-S4 

0730:  SV2 SV4 SV7   fre  SV7 SV5 S3 SO4   lör S4 S3mul S2mul? O4mul?   sön SO5 O4 SO5 SO6   mån …

finsk kl 11 ∆3h: 4 4777   7655 4344   322 m/s SV, fre kl 20 S, lör vx      finsk kl 23 ∆3h: 7   7665 4454   4322 234  SV vx SO

07 Sth 14,1°08 GS SV4/7 Söd+SvH SV4/5 Bräm 1 Har+Österg+Hob SV2/3+Ölbro N2/3 Kare 1014,2 Kalmar 1030,2    09 SV3/5 GS SV4/7 Söd SV4/5    10 S3/4 16,1° 29km GS SV4/7

Söd SV4/6 Bräm 1 Örsk SV9/10     11 SV3/5 GS SV6/8 Söd SV5/7 Ör SV9/10    12 SV5/7 GS SV5/9 Söd SV8/10 Bräm 0/2 Järn-Lung 2 Fbo O10/12    21 SV6/9 15,7° 45km GS S3/6

Österg+Hob 2 Nid+Nav SO1/2 Bräm NO1/2 Storön SV9/11   2+232 SV6/8 22 Egge SV3/6

MAX Norrk 24,5 Floda 24,3..Sth 23,7 Hudik 24,6 UmeF 21,9 Ljusnedal 2,8 Gustavsf 3,7 Horn 4,0°  SSV7,1/10,2 Söderarm SSV12,0/13,9  Katt 10,4 Nora+Skedemosse 0,1mm

12t Katt 19,8 Boksjö 1,0 Hallhåx 0,3 Torup 0,1mm  


140905 09 SV3/4 15,3° 27km Sth 15,7° S2/6 1023,1

1430: S4 S5   lör S5 S3 SO2 O3   sön SO3 SO2 O4 SO5   mån SO4 SO6 (SO6 5)regn   tis SO6regn SV2mul SO3mul SV3

finsk kl 11 ∆3h: 5 4454   3433 2244   543   SV vx SO

finsk kl 02 ∆3h: 4333 3232   2422 3455   S-SO O

07 Ölbro NO1/4 09 Skagsu 0/2 Järn N1/4 GS S1/4 HallV NO1/3 Kare 1013,4 Visby 1024,0    10 SV3/4 hellugnt Skagsudde vx0/0 GS SV3/6 Har S1/3 HallV NO1/3    11SV3/4

14 GS S3/8    15 S3/4 17,8° 39km Söd S8/12 Måse+Nid NV V 2/3    16 S3/4  Egge vx0/5    18 S3/4 16,0° 27km Skagsu+Lungö S1 Måse NV1/2    20 S3/4 15,5° 33km Lungö 1 Vis 0/1

23 S3/5 15,2° Bräm 0/2 Stor+Skahgsu+Kugg+Nav 1/2 Vis 1/1  

MAX Helsingb 23,8 Falu 23,5 Hudik 24,3 Hökmark 21,5 Ljusnedal -0,7 Älvdal 2,8 Horn 2,0°  SV6,3/≤8,5 Söderarm SSV9,9/11,7  Katt 22,0 Svea- Orrefors 0,2 Torup 0,1  12t Natta 2,7


140906 

1430: S2 O3   sön SO2 SO2 O4 SO5   mån SO5 SO7 SO7mul SO5regn   tis SO8regn SV4mul S6skur <SO2skur    ons N4skur N6skur NO6 

finsk kl 17 ∆3h: 243   3422 4455   5566 7     SO S SO    20 O4/515,5° 23km Bräm+Kugg+Måse 1 Har+Österg+Vinga+Nid+Holm+Skagsu 2

finsk kl 02 ∆3h: 5423 4455   5567 778 11 m/s    SO 

11 S3/5 16,2° 24km Järn Egge Vis Nav HallVäd 1(även12h)    13 S2/4 Rödk ÖSU 1 GS SO2/5   fel smhi     23 SO4/5 15,4° 7km Lung Bräm Kugg Fårö 1 GS S3/5

24 O2/4 15,1° 3km Lungö 0/3 Bräm 0/2    

MAX HallV 24,7 EftraB 24,6 Falu 23,5..Sth 21,6  Delsbo 21,7 Petis 22,0 Naim -2,3 Särna 1,1 Roma..5,7°  SSV5,3/6,6 Fbo OSO8,6/10,5  

ÖTorneå 2,8 Gäddede+Orrefors.. 0,2 U 0,1(enda Svea) 12t Ritsem+Höglek 2,0mm(enda i Sverige)  -5cm


140907 03 

O2/3 14,5° 0km obs Bräm 0/1 Söd SO2/3 7km 

10 NO5/6 13,8° 0km Kuggör 1    12 O7/8 14,4° 1km SvH 0km O2/4 Bräm Örsk 1/4 2 Sth 18,7° S2/5 1018,7 Gäll 1015,2 Hborg 1013,3 Svall 1019,2 Visby SO4/7 

14 O6/8 15,0° 1km Egge+Söd 2/3 NO SO GS SO2/6 HallV O1/3    17 O4/6 16,2° 12km Bräm 1

23 SO5/6 15,6° 14km Kugg SV1/5 Fårö O1/3 Ski NO1/1 Nid SO9/12

MAX Markaryd 23,5 Etuna 22,3 Adelsö 21,8 Stln 20,6 Boden 22,9 Nikka 0,0 Börtnan 0,1 Ulvsjö 1,8 Ljungby 4,4°  ONO6,9/8,2  Vinga+Fbo SO/10,8  Boden 3,3 Målilla..0,4

12t sNo+Svea ej Vinga 11,2 Måse 8,3 mm  

finsk kl 02 ∆3h: 5567 8978   SO..SV


140908 09 O5/6 16,4° 20km  yr: kl 11-13 halvkl, 17-18 21-02 regn? max 22° SO4-2, tis g klart evt aning regn 13-14, ons klart, tor klart-mul kväll, fre mul, lör regn 4mm, sön klart.

finsk kl 11 ∆3h: 7 8988   9556 6435   657   SO SV-S-O

09 Järn+Nav 1    10 SO6/7 16,7° 21km    11 SO7/8 Söd 0km    13 SO7/8 16,9° 25km Skagsu1    17 SO4/5 16,3° 7km Söd 0km Sth18,1° 1012,5 Gbg 1,6 Tull ,3mm Hap 1016,9

Karlstad 1010,0    24 

MAX - smartfåninternetproblem …


140909 09 O5

finsk kl 02 ∆3h: 

MAX Boden+Älvsbyn 20,9 Järvsö 19,7 U 19,3..Sth 18,9 Kristianstad 20,5 Latni -1,8 Etuna 4,9 Hagsh 5,2  NO11,9/NO14,1 Fbo V13,4/VNV18,4  Rotnäset 20,8 Lillhamra 21,1 Hörby 25,8

12t Hamra 18,2 Fårö 18,1..Tullinge 1,7mm  


140910 O5

Landsort kl 00 ∆1h: 

finsk kl 20 ∆3h: 66   7665 5532   1111 22 m/s NO  Fre kl 02-17: 


140911 12 NO4/6 13,6° 8km Väd NV1/2 Nav+Pål 1 Rödk+Holm SV10/12 Sth 16,3° NV1/3 1023,8 Kare 1007,5  1024,4 Mlm 1021,4

finsk kl 14 ∆3h: 3222   2222 2167   7766 NO(vx när 2)   klart Sth em SO2 kväll S2   yr Sth 14-15 NO1 därefter 2 vrid O-S-S-SSV, mul fr kl 21 då 13°, fre mul V2-1 halvklart fr kl 10,

kl 13-16 2 NV-N fr kl 17 mul men halvkl kl 20+23, N3 

finsk kl 23 ∆3h: 2   2222 2167 (oför jfrt 14h-) NO

0730: NO2 SV0   fre V3 V2 SV2 O3mul   lör NO5 N6mul NO5mul? NO6   sön NO7mul NO8mul NO7 NO5   mån NO5 .. O6 ..

1430: NO2 SV0*   fre V2 NV2 S1 NO3mul   lör NO5 N6mul NO5mul NO5moln   sön NO4 NO4  NO5..      * Huv S1 Sandh S3 Söd S4 Ox S2 Arkö S1 Häradsskär N1

2030: O0  fre V2 NV2dim SV1 O6   lör NO6mul NO7mul  NO7mul   sön (NO5)x3 O4 …

NO3mul13 NO3/6 13,7° 9km GS NO3/6 17,3° Söd N2/4 Sth NV2/4  klart Nyn kl 14 SO2, 15-17 O3  18-20 SO2 21-22 S2  23-01 SV2    

14 O3/5 14,3° 10km GS NO3/6 17,8° 13km Na Nid N NO 1/3

O2/3 14,8° 9km  GS NO3/4 17,5°13km Söd SO2/32 16,1° 15km SvH 9km O2/3 14,9°

18 O1/3 14,3° 8km GS O2/4 16,2 9km  Söd SvH s27 4 3 Österg O1/2 Harst NO1/3 Nav 1 Pål 0

20 O1/2 13,7° 3km SvH S3/5 3km 13,6° GS O1/47km Har vx0/1 13,4° 1km Storön V9/10 21 Sth 14,5° SV1/1    22 SV1/2 13,9° 4km GS 0/1 Väd SV1/1..

24 SV2/413,7° 1km Söd+SvH 0km SV3 GS S1/2 12km Hae NV1/2  Måse 0/1 16,2°4km   01 V3/5 13,8° 4km GS SV1/2 Söd SvH 0km  HallV NO1/3

MAX Hökmark 21,9 Hudik 22,8 Falu 22,1..Tull 21,3 EftraB 23,3 Ljusnedal -1,2 Storbo 2,2 Kvarn 4,9°  NO8,5/9,7  Gladh 12,8 Dala-Järna 1,0.. 12t Kat 5,0 Svea - Målilla 1,4mm


140912 09 V2/2 12,5° 0km SvHög V4/6 0km  Egge N10/12 GS N2/3 10km Har NV2/4 0km

finsk kl 11 ∆3h: 2 1487   7778 7766   555   NO 

0730: SV3dim S2moln NO6mul   lör NO5mul N6 NO5 NO5   sön NO5 NO5 O4mul? O4mul?   mån O4 NO3 SO2 SV1   tis N1 NO2 O2 O2

10 V2/3 12,8° 1km SvH 1km GS N1/3 12km Har 0km N2/3 Vinga+Nav+Vis 1    11 V2/4 13,2° 1km Ör N10/11 GS NO1/313km Har 1km N2/3 Ölbro N10/12 Holm+NKost+Nid+Nav+Pål 1

Vinga 0/2 SvH 1km    12 V3/4 13,3° 2km SvH 1km Har 17km NKost Vinga Nid 1/213 

15 V3/4 15,1 19km    18 SO1/3 15,5° 27km Söd N8/13 GS NO2/5 Har vx0/2    19 O3/4 15,2 24km  Söd N9/12    22 NO7/8 15,3 37km  Stor+Kugg 1 PiteR 0/4 Sth 14,1°

MAX UmeF 18,7 Lungö 20,1 Floda 20,8..Sth 19,9 ÅsbräckaT 24,1 Borås 22,7 Latni -0,4 Svanb 4,9 Kvarn 4,1°  O5,4/<7,9  Söd N11,3/NNV13,3  Kugg NNV12,4/15,1

Katt 5,5 Rotnäset 5,6 Hamra 2,8 Kroksh 2,5 12t Katt 1,7 Gustavsf 7,9mm  


140913 08 NO8/9 13,7° 14km 

yr Sth: kl 09-14 mul 17° NO4, 15-19 halvklart, 20-03  klart-halvklart mojn N1, 054-08 mul, 10-23.. klart O3 mojn max 18°,  mån klartvx 1, tis klart vx1 O2 S1 kväll mul, ons em klart S1,

tors klart S2, fre 0 lugnt - S1, lör klart SO2

0730: NO6mul NO7mul NO6   sön NO5mul NO6 O5 O4   mån O4 NO3 O2mul? O3mul?   tis NO2 NO3 SO3 O2   ons O2 NO3 O3 S2

finsk kl 11 ∆3h: 7 7655   5555 5455   43 NO(-ONO)      finsk kl 02 ∆3h: 5654 4444(Örsk1)   4323 3322 (NO, må mgn O -vx)

08 Holm 0/1 Hanö NO12/14

18 O7/10 14,9° 20km    22 NO7/8 14,2° 17km Örsk NO1/1 10,8 11km NKost O2/3    24 NO7/8 14,1° 16km Bräm vx0/6 Örsk O1/1 10,0° 4km Utkl+Hanö NO12/15 16 Sth 12,2°

Gävle+Särna 3,5 Sveg 3,0 Kalmar 15,6°

MAX Hökmark 19,5 Torpsh 20,4 Brattmon 20,9..Adelsö 19,3 EftraB 22,2 Latni -5,0 Paj -4,6 Ljusnedal -4,2 Storbo -0,2 Mlm 8,2°  ONO9,8/11,3 Hanö NO15,2/ 17,6(+Utkl)

Gesunda 15,2 ÖSU 10,3 12t ÖSU 12,8 Leksand 0,7 Katt 0,3 Mierkenis 0,1(enda Svea-nNo)


140914 09 NO6/8 14,9° 13km Sth 10,5° 1031,7

0730: NO5 O6 O5   mån O4dim O4dim O4 O3   tis O4moln nNO4mul O4mul? O4mul?   ons O3 O3 SO3 SO4   tor S4 SO3 SO2 SO3 

2030: O5 O4 O5 O3   tis O2NO3moln O3halvmul O4   ons SO4 O3 SO3 do   tor S5 S2 SO4  SO5 …

finsk kl 11 ∆3h: 4 4444   3323 2222   222 o el vx (må kl 17 H B-hav-vik, lägre Danm) (ti fm H hela s Finl flackt Sve+No, lägre Danm + NO om Norge)

finsk kl 02 ∆3h: 4334 32(H Nyn-Vasa)2(hela SveNoFin H ej SV Skåne)2(Hc Finl)   1122(H Finl) 1(H F vik)223   O NO O

09 Sveg 1033,8 Kare1022,1 Mlm 1024,1 Hanö NO13/18  Stor v10/12 Hborg 16,2° Särna 5,0°    11 Ski NO13/17    12 NO7/9 15,8 32km    15 O7/8 16,1 33 Egge Ör Söd NO N N 2

18 O7/8 15,3 32Stor PiteR Holm Skags-Ör SvH 2 Rödk 0/3    23 Ski O13/16    24 O6/7 14,8° 50km Örsk V1/2 SvHög N1/2 Sth 11,7 G 14,1 M 15,8 Jokkm 0,5° Vilh -1,2° U 5,6°

Sth+Gävle+Norrk 0/0 Malmö O4/10

MAX UmeF 19,8 Hudik+Brattmon 21,9..UppsF 20,2 EftraB 21,6 Åmot -0,8 Kerstinbo+Malung 0,3 Kvarn 4,0°  NNO7,8/9,2  Hanö O14,5/OMO18,1 Ski ONO14,4/17,6  

Hemavan 1,0 Leks 0,7Brösarp 33,4 Falsterbo 13,4  12t Korsvatt 0,6 Falsterbo 7,0mm (enda i Sverige)  


140915 08 NO5/7 13,3° 4km

0730: O4 O5 O4   tis O3 NO4moln O3 O4   ons SO5 SO3 SO3mul? SV2mul?   tor S1 S2mul S5 SO4   fre S3 O2 SO2 SO2

finsk kl 11 ∆3h: 4 3222   1122 1223   334  NO vx ons SO-S  stort H, tis c s Finl      23 ∆3h: 2 2233 2234 vrid mot SO … (Upl 0 2112 3 5SO 5S 4SO)

klart/Nyn: maxvind Må-..-Sö: O4 NO3 SO3 S4 S3 N2 O7   S7 SV6 V6 V5 V4 NV5 V6   ned 0 (0,2 0,1 sista lör sön)  sol upp  kant? 0618-1908

08 GS SO3/5 Söd NV3/4    09 NO5/6 14,5 20km Hanö O11/14 Fbo  O10/17 Röd Järn-Lungö Egge Örsk 2     10 NO5/6 14,9 28km GS O3/6 Söd N2/3    11 NO5/6 15,1 30 Rödk V1/2

Hanö+Fbo O12/16    12 O5/6 15,7 28km Rödk SV1/2 Hanö O12/17    18 O2/3 15,4° 38km SvH S17215,3° 13km Holm+Skagsu+Örsk+Söd+GS 2 Sth17,2° SO2/4 Gbg 20,6°

21 O3/3 14,5 17 SvH V1/1 Järn Skagsu 1 Hanö O11/17     22 O2/3 14,4 18 Järn Lungö 1Hanö O11/15    24 NO2/2 13,6 15 Egge+Örsk+Holm 1/2 S SO SV Skagsu V1/1 Lungö SV1/3

Sth12,9° Paj -1,7°  Ume 1,2°    01 NO3/3 13,8 9km

MAX Esrange 17,9 Sveg 20,9 Falu 21,2 U 21,1 Arlanda 21,0 Gbg 21,6 Vilh -4,5.. ÖstmarkÅa 1,3 Kvarn 2,7°  O7,1/7,9  Ski ONO 14,4/17,5 Hanö 13,9/18,4  Fbo 6,9 Korsvattnet 0,6

Sandhamn+Omberg+Orrefors 0,2 Nora+Sveg 0,1 (enda Sve)  12t INGEN ned hela Sverige!  

140916 07 NO3/5 13,3 3km 

0730: O

2030: SO4   ons S4 SO3 SO2 SO3 (halvkl/moln)   tor  S4 SO2 SO2 SO3   fre S3 O4 SO3 SO3   lör S3 S1 SO4mul SV5 

finsk kl 11 ∆3h: 3 3344   1123 3455   42  SO-S      kl 23 ∆3h: 4   2123 3355   4233 344    SO S SO (mäktigt H, ons kväll H drar österut-SO)

07 Kugg 0/1 0km SvH V1/2 0km Holm 0/1  Stor 0/2 Fårö NO1/2 2km Fbo O9/13    09 NO4/5 14,5 9km  Kugg 0/3 Holm 0/1 Stor 0/2  Järn Skagsu Söd SvH Fårö 1 Hanö O10/13

10 O3/5 15,8 28km PiteR0/2 Stor Holm Lung Söd SvH 1 Söd SV1/2 SvH O1/2     11 N

21 SO3/4 14,8 50km    22 O3/5 14,8 50 Holm 1    24 =3/4 14,6 45km Skasgu+Lungö 1

MAX Hökmark 19,1 Delsbo 22,2 Gävle 21,9 Falu 21,7 Markaryd 21,3 Paj -5,0 Särna 1,1..Tullinge 3,1  JönkF -0,2 Flahult 0,4°  SO4,7/<6,4  Hanö ONO 12,8/16,8 Ski 12,6/15,6

Digernäset 0,4 Kypäsjärvi+Omberg 0,3 Hammerdal 0,2  Godegård+St Skedvi 0,1mm (enda Sve) 12t Torup 0,2mm (enda Sve)  

yr/Sth m/s kl 00-14  1, kl 15 S2, kl 18 SO(då 3 fö 2), kl 23 1.


140917 09 SO4/5616,2 31km  Holm 0 Har Bräm.. 1

0730: SO4 SO3 SO4   tor S4 O3 SO4 SO5mul   fre S3 O3  SO2mul? SO4mul?   lör S2 V1 SV3mul 

1430: SO3 SO4   tor S4 O3 SO4 SO4mul   fre S4 SO3 SO2mul? SO3mul?   lör S3 SO1 S2mul SV3   sön SV5 V4 V4 N5

2030: SO3   tor S4 O3 SO5 SO5mul   fre SO3 SO3 SO2mul? SO3mul?   lör V1 SO1 S2mul SV3   sön SV5 V4 V4 N5

finsk kl 11 ∆3h: 2 2344   4244 4455   423 SO      kl 02 ∆3h: 3124 4554   4334 4454  SSO

10+12+13 SO4/5 16,2 16,2 16,5° 30km    14+15+16+19 SO3/4 17,0° 29km    15 16,8° 31km Vinga SV1/2 Rödk S9/11    16 16,0 25    19 15,2 21km    22 SO4/5 15,0 21km Storön 1

23 SO3/4 Har+Fårö 1/3 S SO    01 SO4/5 15,0 27km Fårö+Bräm 1

MAX Saxnäs 21,3 Torpsh 20,7 Sth 20,2 HallVäd 22,7 Markaryd 22,5 Latni -4,3 Storbo 0,4 Svanb+Etuna 1,0 Tull 1,2 Film 1,5 JönkF 0,5°  SO4,8/<6,7 Hanö ONO10,7/O12,8

Granträsk+Hammerdal 0,5 St Skedvi+Blomskog 0,3 Nora Orref Torup Mlm 0,2 Målilla 0,1 (enda GöSvea)mm 12t INGEN NED i Sverige  -19cm  


140918 08 O2/3 15,2° 25km Sth 10,3° 0/1 1025,1 PROGN 18 19 18 14 10 13 15 min 8 11 10 6346° ned 0103000mm g moln  25-1okt 16-17° min 7-6° ned 3x0 4x0,1mm 

0730: O3 SO5 SO4mul   fre (SO3 SO3 S3 S2)mul?   lör (SV5 S2 SV4 SV6)mul?   sön V3 V4 N2 NO7   mån N9 N11 N11 N10 

2030: S3   fre SO3 O3 SO2 SO2   lör V3 S2dim SV4mul S6moln   sön V3mul x2 V3regn N3   mån N8 N8 N13skur N11 

finsk kl 11 ∆3h: 5 5555   4344 5555   323  SO      klart/Nyn: tor+fre em SO3 17° g sol, kvällar tor mul fre g klar, nätter min 9°

finsk kl 23 ∆3h: 5 4334 4454   4222 344

klart/Nyn: fre: helklart, em 17°, V-SV3/5(ibland 2/5),  lör: mulet-molnigt, kl 02-11 vx1m/s, kl 14-21 SV3/6

08 Örsk S4/6 0km Stor Kugg ÖNU 1 Kare 1025,1 U 1025,3 Mlm 1019,4    09 O3/3 15,1 16km Stor Skagsu Lung 1 Vis 0 Örsk 0km    10 NO3/4 14,1° 1km Örsk 1km Stor 0 Holm-Skagsu 1

11 O4/5 15,7 25km Örsk 1km Stor Bjur Järn Skagsu 1    13 O4/5 16,6 21km Örsk 22km Bjurö+Skagsu 0 Fbo O10/13 HallV 20,6°     17 O3/4 16,1 16km PiteR 0/1 NKost+Väd 2

21 SO3/4 15,5 15km Storön 0/1    23 S3/4 15,5 18km    24 S4/5 15,5 14km Stor+PiteR 0  Bjurö 0km

MAX UmeF 17,9 Hudik 20,6 Sth 20,4 HallVäd 22,1 Ljusnedal -3,0 Malung..-0,1 Horn 1,9°  SSO4,7/<6,4 Fbo O10,4/13,4  Hammerdal..0,5 Björkvik..0,3 .. 12t Ritsem+Korsvatt

+Mora 0,2 Vittangi 0,1 (enda Sve, men blött Djh på fm, dagg?)  -20cm  

Landsort kl 12 ∆1h: 444333 334333 


140919 06 O2/3 14,6 10km PROGN 18 18 15 11 12 15 16 min 9 12 65237° ned 0001000mm  26-2okt 15-16° min 6° ned 7x0-0,1mm  

0730: O3 SO2 SO2   lör V3 S2dim SV3 S6moln (=oför)   sön SV5moln S6moln (SV3 NV3)mul?   mån N7skur N8 N13skur N11   tis N12 11 9 7

2030: O4   lör SO1 V2mul S4 S5   sön SV3 NV2mul V2regn N7regn   mån (N11 N14)regn (N14 N13)mul   tis N10 NV8 NV4 SV3   

finsk kl 08 ∆3h: 44 4444   4323 3455   66  SO vrid SV      Nynäs: klart: klart i dag,  yr: mulet, men halvklart kl l1-15 // i mgn sön mulet

07 NO3/4 14,6 9km SvH+Skagsu 1 Sth 11,4° vx0/0 1021,2 Mlm 1016,0 Mora 1021,5 Lule 1017,1   Dimma försenar Brommamiljöbovsflyg..    08 NO4/5 14,6 4km Örsk 0km

Järn Skagsu 1 m/s    11 NO5/6 15,6 11km GS SO3/5 Söd SO2/3 Örsk S5/6 1km Skagsu 1km Sth 16,1° O2/3    12 NO5/6 15,8 13km Örsk+PiteR 1km    13 O5/6 16,6 11km Rödk 3km

Väd+Nid O1/3    15 NO5/6 16,1 9km GS SO2/6   17 O4/5 16,1 11km GS SO2/5    21 O3/4 15,2 6km Stor+PiteR+Bjur+Ölbro+Vis 1m/s Sth 14,2°

Landsort kl 00 ∆1h: 443332 234555 555544 433332 (by 1 mer utom lika kl 04 22 och i går kl 20)    22 O3/3 15,1 4km PiteR Bjur Har ÖNU Ölbro 1m/s    24 O2/3 14,9 1km 

Hob+ÖSU 0km Rödk-Bju ÖNU NKost Nav 1m/s Sth 13,6° 0/1 1017,8 98%fukt  Jokk Vilh Sveg Norr+Link Visby Kalmar 100%fukt Mlm Karlst Hap Kir Juns 99%   DIMMA

MAX Hökmark 19,4 Hudik 20,3 Tullinge 20,2..Sth 19,6 Malmö+Hborg 22,8 Ljusnedal -2,7 Malung -0,8 Flahult 1,4°  ONO5,6/6,4  Parkalompolo..1,5 Kerstinbo 0,6 12t ÖKalix 0,5

(Sv+Gö 0)mm  -22cm  06+07 11,2° 14 19,0(19,6)°


140920 08 SO2/3 14,4 10km (även 09h) Sth 12,8° 0/2 1016,3 PROGN 19 16 11 11 12 13 15 min 10 12 55767° ned 0 7 12 0 7 6 0mm  27-3okt 17-14° min 7° ned 5x0 2x0,1mm 

0730: SO1dim S4 S6   sön SV3 NV1mul S0regn N3regn   mån NO11regn NV14regn (N14mul?)x2   tis N11 9 6 5   ons NV1mul SV5regn S9regn S11mul

2030: SV4   sön SV3 S2dim S3mul SV3regn   mån (NO9 N15 N14)regn N12   tis N9 10 7 6   ons NV3 (SV5 6)regn V6

finsk kl 11 ∆3h: 2 2455(SV)   6666 64 35(NV NO)   6 8 11(NO)      finsk kl 23 ∆3h: 5   5556 5314   689 14  18 18 18  SV // O-NO

Landsort kl 00 ∆1h: 222211 212222 212232 222333 3  m/s (sikt ca 10 km)

08 Söd+SvH+Järn+GS+Har+Fårö  N S NV NO V SV 1/2 Nav 0/1 GS+Fårö+Bjur 0km Fbo 1km Stln 0,0° U 0,1 Katt 1,2mm Kir 1008,0 Mora 1016,4 Mlm 1014,8

09 Järn Söd SvH GS Har Fårö ÖNU Fbo Måse 1  Fårö 1km    11 S2/4 14,9 11km Söd NV1/2 13,0 0km Fårö Österg ÖNU Väd Måse Pål 1m/s    12 S2/4 14,6 10km Söd NO1/2 0km

Nav+Pål 0/2 3 

MAX Hökmark 18,4 Hudik+Sth 20,2 Torup 22,2 Ljusnedal -1,6 Storbo 0,4..Kerstinbo 1,0 Skara 4,8° Örskär SV9,7/11,2  Katt 4,8 Sölje 0,5 Regna 0,4 12t Ritsem 7,4 Etuna 0,5 Torup 0,2mm

(enas sNo-Gö)  -22cm      Regn först fr kl 18 i mgn sön.


VARNING LIVSFARLIGT HÅRD BLÅST N17 och mkt regn 40 mm?!

140921 11 SV2/4 15,2° 10km PROGN 17 11 10 11 14 16 17 min 11 702896 ned 9 31 0 0 2 0 0mm  28-4okt 16° min 6° ned 7x0,0mm 

1430: S4regn SV1regn   mån (N6 NO6 N15)regn N13mul   tis N11 NV10 N8 N4moln   ons N2 SV2 S5mul S7regn   tor (S9 S7)regn S6 S7

2030: (O3 N10 N15)regn N12   tis N11 N11 NV9 NV5moln   ons NO3 SV2 S5mul S7regn …

finsk kl 17 ∆3h: 223(SO)   6 7 10 17(NO)   17 16 16 15   14 14 13 12  11(NNO)      05 ∆3h: 128 (men Örskär 12 16 15) 15 15 15 14   13 13 12 11   10 10 9 8  6

Landsort kl 00 ∆1h: 343322 111113 342324 11367 14obs   11obs m/s

13 SV4/5 14,9 8km Rödk N11/16 Måse NV12/15    1515- mkt muller Djh

24  NO11/16 GS SV1/4 SvH NV2/4 Söd NO3/6 Örskjär N16/20 Brämön N17/25 Lungö N12/24 Väderö vx15/23 Sth 11,3° Gäll -1,3° Tull 3,8 U 2,0 Visingsö 3,2 Etuna 1,9 Sala 1,7mm 

MAX PiteR 15,9 Gävle..15,0 Svanb 18,6 Falu 18,2 Sth 18,1 Skillinge 18,8 Mlm 18,6 Tarfala -2,6 IdreF 2,0 Etuna 2,3 Horn 3,9°   Måse NNV16,8/19,8  Ritsem 18,2 Särna 11,1 HallV 9,8

12t Sth 31,0mm (AB 31,2mm/4h*) Kerstinbo 24,2 Film 24,1 Adelsö 13,6  Växjö 17,7 Tomtab 17,5  Gävle 11,4 Lycksele 8,1mm  08 11,6° 14 17,8(18,1)°  -20cm

* Mätt Obs.kullen. Halvmeterdjupt.. Vatten forsade T Fridhemsplan..


VARNING smhi - det blåser mycket mer! upp till 30 m/s (108 km/h) ökande LIVSFARA! (i går em medel 2 m/s) Örskär

140922 11 N11/19 12,1° 44km Sth 9,3° N8/15 1003,7 

finsk kl 14 ∆3h:  16 16 16 14    13 13 12 11  10 9 10 8    5 4 3 6 NNO-NNV/(vrid V-S) 

0730: NV3mul(VARNING FEL!) N14mul N13   tis N11 10 7 NV6   ons NO2 S3mul SO7mul? SV8mul?   tor (SV9 6)mul V7 SV7   fre V5moln V5 SV9skur V11

Landsort kl 00 ∆1h: 11 65466 66789 11  11 12 12 13 16 14  12 12 8 7 9 7   7


01 N6/14 12,3° GS vx0/7 Kuggören N17/25 Brämön N17/24 OBS Väderö vx15/23 Tull 1,4 Etuna 2,5 U+Sala 2,0 Vis 2,9mm

11 OBS Örskär N25/30 Egge N18/25 Visingsö N15/23 Vinga N15/22 Tull 0,0 Visingsö 0,7 Norrk 0,3mm Katt 1019,5 Visby 1000,3 Hborg 1006,5

12 N11/18  OBS Örskär N26/30 Egge N17/23 Tull 1,3mm Sth N8/15 

14 N12/20 9,4° 38km Örskär N22/29 Nid N14/22 Sth 7,8° N9/18 Tull 0,2mm    17 Sth 8,3° N8/15 Visby N12/19 Tull 0,4mm      24 N7/12 6,7° 50km Örsk NO17/22 Sth 5,8° Vilh -5,9°

Delsbo 1,0° Visby N11/17 

MAX UmeF 9,6 Egge 13,2 SvHög 15,2..Landsort 13,7..Bromma 12,6 GS 17,6 Naim -7,7 IdreF -0,9 Tomtabacken..3,8°  N15,7/23,8 Örskär NNO26,3/30,5 Egge NNO 21,1/26,9

Film 93,4 mm (i morse) SöderbyK 70,5 Kerstinbo 61,9 Vattholma 50,2 Vällmora 49,9 Sth 44,2 Örskär 42,3  Högemålen 64,0 Visingsö 42,4  Gävle 51,0 Kungsberg 26,4  Granö 10,4 mm

12t Landsort 11,4 Sth 11,0 Film 9,2 Tullinge 6,4  Flahult 18,6 Skara 12,5  Norsjö 2,4 mm  Katt 4 cm snö (Kiruna vitt i går).  +2cm  Forsmark sjönk 54 cm/kl 06-20, Oskarshamn steg 37 cm

Kalix -74 cm kl 21  max! 07 12,0° min! 16 6,8° (21 6,5°)  Tullinge mm/h till kl: 22 23 24: 2,0 2,2 3,8  idag: 1,4  0  0,1  0,1  0  0,2    0  1,8  2,1  0,1  0   1,3    1,8  0,2  0  0,6  0,4  0 därefter 0


140923 09 N7/12 6,8° 50km Sth 5,0° N6/10 1014,1(min av stn) PROGN 9 10 13 15 16 17 15 min 3267977° ned 2430000mm  30-6okt 14-13° min 6° ned 4x0 3x0,1mm 

0730: N10 8 6   ons NO3mul S4 (SV7 12)regn   tor V8regn V6 (V7 NV5)mul?   fre V5 (SV9 10 13)mul   lör V9x3 NV7 

finsk kl 11 ∆3h: 12  11 11 11 9    6636 879 10    10 10 7 - - 2 m/s  N vrid SV

Landsort kl 00 ∆1h: 799888 968766 768884 444332 (bymax kl 16: 18)

09 Söd NO14/19 Örsk N13/20 Fårö N14/19 Nav N2/6 Katt -4,8° Katt 1020,4 Hborg 1018,1    11 N6/12 8,3° Söd N14/18 Sth 6,8° N6/11    14 N8/15 7,9° Örsk N8/22 Sth 7,3° N5/12

16 NV8/18 8,0° Örsk N12/19 Väd S11/14 Fbo SO1/3 Sth 6,9° NV5/12    23 N2/4 7,2° 50km  Har N1/4 Hob NO1/3 (båda sjunk) Bjurö N13/18    24 N2/3 7,0° Har V1/2 Hob O0/1 ÖNU SV1/4

Dand min 3,8°(Ösbysj 3,5) 0640-0730, max 9,0° 14.40.

MAX Holmön 8,2 Hudik 10,0 Blomskog 11,2 Kristianstad 15,0 Väd+Måse 13,8 brr Latni -11,4 Vilh -10,1 Älvsb -9,6  Sveg -6,2 Gustavsf -5,1 Älvdal+Malung -4,8 Hagsh -4,0°

NV12,9/17,6 Örskär NNO22,2/25,8 Fårö N19,3/23,3  Flahult 18,6 Svibh 16,5  SöderbyK 14,7 Tystb 14,0 Sth+Landsort 11,4  12t Örskär 3,6mm  Katt 2cm snö  -18cm Kalix -81cm


140924 09 S6/10 9,6° 1km Sth 5,2° O3/5 1009,2 PROGN 9 10 5x16 min 176 10 965° ned 6700000mm  1-7okt 15-13° min 7-6° ned 7x0,0mm 

0730: SV7regn V4mul SV6mul … 

finsk kl 17 ∆3h: 653   2348 7897   7569  12  V/O/NV-SV  L N Finl nut, litet L tillfälligt, öst Sth /kraft fall åt NV hela Sca.

Landsort kl 00 ∆1h: 222222 47664 11  964555 432232

14 Torup 7,6mm    15 V5/7 10,7° 50km Hanö SV12/16 Har SV2/5 GS SV8/16 Sth 8,3° Tull 0,1mm

MAX Holmön 8,5 Gävle 9,4 SvHög 11,8 Kristianstad 18,2 brr Gielas -10,7 Film -4,4 Kerstin -3,8 Tull -3,0 UppsF+Arlanda -2,9 IdreF -2,2  KalmarF 1,1°  VSV11,0/SSV14,8 Österg SSV15,5/18,9

Källsjö 22,6 12t Höglek 22,3 Tomtabacken 17,8 Harstena 16,9  Landsort 5,3..Tullinge 1,9..Sth0,8mm  Stln 3 Ljusnedal 2 Ytterberg Häggberg  Lillhamra 1 cm snödjup  -3cm Kalix stig

(00 -72cm, 22 -17cm)  23+00 3,4°  15 8,2° (22 7,3°)  Dand min 2,4°(00.20-50) flackmax 8,5-8,6°(15-18h)


140925 10 SO11/13 12,5° 6km Sth 8,9° V3/4 999,8 Tull 6,5mm PROGN 9 16 17 15 15 12 11 min 7 6 10 10 7 2 3° ned 35 0  5x0,0mm  2-8okt 13° min 6° ned 4x0 3x0,1mm  Regn nu, dugg kl 16-18.

1430: NV10 NV8mul   fre V6 SV6 11 13   lör V12 11 12 12   sön V8898   mån V7moln V7 V6 NV6   Söderarm: Fre V5 SV6 SV11mul SV13skur   Lör: V10 11 13mul 11

2030: fre kväll (Landsort-Huvudskär-Sandhamn-Söderarm) SV13 14 12 12   lör natt V11-10klart  fm V12  em V13klart(Söderarm mul)

finsk kl 14 ∆3h: 4896   6579   11 13 14 13     12 10 10 12  NV/SV-V

Landsort kl 00 ∆1h: 223456 3368 11 8   4 7 10 9 11 12   9 10 8 6 5 3

10 Örsk vx0/2 Lungö SV1/5 Österg S14/21 Visby 997,7 Kare 986,3 Mlm 1006,0 Växjö 3,1 U 0,4mm    15 N9/16 10,6° 48km Sth 9,6° NV5/7 Tull 0,6 Paj 0,1mm     

22 NV5/9 Örsk SV1/2 Söd NV9/10 Sth 8,1°    23 NV3/7 Järn vx0/1 SvH NV8/13  

MAX UmeF 10,7 Delsbo 15,5 ÖstmarkÅ 14,9 Kristianstad 16,4 HemavanF -9,6 Film -1,2 Gårdsjö 5,7°  NNV13,0/17,2 ÖSU NV16,2/20,3 Pålgrund NNV16,1/21,5  Parakka 23,7 Höglek 22,7

Dalarö 15,6..Tullinge 13,3 Landsort 9,2 Sth 8,8  Eftra 51,0 Veddige 28,8 Svinh 27,7  12t Tullinge 13,3 Adelsö 8,9 Sth 7,0 Landsort 4,8 SvHög 2,0 U 1,0  GS 6,3 Esrange 9,8mm  -7(max -1)cm

Kalix kl 00 -13 kl 20-23 +1cm  00+01 7,5°stig 13-14 10,0°


140926 08 V6/8 11,6° 46km Sth 7,1° vx0/2 1009,3 PROGN 15 16 15 15 12 13 13 min 4 10 10 7346° ned 1000000mm  3-9okt 13-15-13° min 6° ned 3x0 4x0,1mm 

0730: SV6 13 13skur   lör V11 12 11 10   sön V10 10moln (10 8)mul?   mån V7mul 7 6 NV3   tis N5 N5 N1 S2   Söderarm: I kväll SV13regn   lör klart V10 11 12 9

1430: Söderarm SV13 12regn   lör klart V11 12 13 10 m/s OBS blåser MER än prognos!

finsk kl 11 ∆3h: 9  12 12 13 13     11 11 11 12    11 12 11 10     9 8 9  SV-V  mot Finl upp t 15 m/s. Fre dag L 960 NV om N Norge.      finsk kl 17 ∆3h: 13 14 13   12 11 11 12   9x10

Landsort kl 00 ∆1h: 545433 566668 899 11 11 12   10 11 11 14 15 13   14 15 (max by 22 kl 21)

08 Rödk S15/19 Ski SV1/2 Katt 989,6  Mlm 1014,2    Kl 15 SV11/15 14,1° Söderarm SV16/20 12,8° 41km Bjurö S14/25 Väderö SV18/23 Sth 14,3° S5/10    

17 SV12/17 Söd SV18/24 13,2° Måse V16/22 SvH S15/20    2120 Djh oväder regn hagel?    21 V14/22 Örskär NV13/23 10,8° Söd SV11/15 Väd V20/25 Tull 0,0 U 1,0 Hap 1,5mm

kl 22 Söderarm NV12/30 m/s

MAX UmeF 12,8 Hudik 16,6 Arvika 18,3..Etuna 17,0 Kristianstad 18,9 Mierkenis -6,6 Gutsavsf -1,0 Tull -0,7 Horn 0,5°  SSV12,4/16,7 Söderarm SSV18,6/23,9 Väd V19,5/22,7

Tullinge 13,3..Sth 7,1 Esrange 9,8 Visby 11,8 12t ÖKalixS 18,3  ..Örskär 2,1mm  Parakka 10 Katt 4 Esrange 2 cm snö.  -18cm Kalix max +46cm (18h)(stigit 118 cm sedan i förgår kl 00)

00-08 7,0° min 6,4°(kl 06-07), stig, kl 13-21.. 14-15°


140927 08 V15/22 12,2° 26km Sth 10,5° V8/14 1006,8 PROGN 17 15 15 13 13 14 13 min 10 10 55566° ned 7x0,0mm  4-10okt 15-13° min 7-6° ned 3x0 4x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 14 15 13 14 17 15   16 14 15 1513 12   11 11 12 11 11 11   11 6 8 10 11 11 m/s (bymax 22 kl 04 06 08)   

Söderarm 00: 11 stig max kl 10: 19 avtag min 18: 8 (bymax 23 kl 10 11)

08 Söd+Örsk V16/20 Måse+Pålgr V SV 16/19 GS V11/20 Katt 972,2 Mlm 1021,5 =∆49,3!    09 V15/21 Örsk V18/22 Söd V17/22    11 Söd V18/23    12 V11/17 Söd V15/20 Väd SV17/21

12 V11/17 Söd V13/19 Väd SV18/22    14 V12/16 Söd V14/18 Väd SV15/21 Sth 14,9° V8/15 Vilh V12/21    17 V11/17 Söd V12/16 Väd SV15/20 

Lokal tid 1030 Pargas Utö V15/19 (max 18 kl 20)  Kökar Bogskär V10/15 (max 20 kl 20)  

MAX till kl 08: Söderarm VNV18,8/30,2(kl22)  SvH SSV17,0/VSV22,5  Landsort V16,8/21,9  Örskär VSV16,6/NNV23,4   Väderö V21,2/25,2  Tullinge 13,3mm(mest) 

12t ÖKalixS 18,3mm ..Örskär 2,1mm

MAX Pite 14,5 Hudik+Brattmon 18,2 U 17,4 Gladh+Skillinge 18,3 Dravagen -1,8 Särna 0,2 Kristianstad 7,1°  

(blått=ökat sedan i morse) V16,8/21,9 Söderarm V19,3/30,2(kl22) Örskär VSV18,8/NNV23,4 18,8 Väderö V21,2/25,2  Hemavan 32,2 Digernäs 30,6 Ställdal 6,2 Borås 8,5 12t Katt 27,1

Stln 10,8 (GöSv —)  Parakka 4 Esrange 3 cm snö.  -15cm Kalix max +37cm  06 9,6° 13+16 15,4°

finsk kl 02 sön ∆3h: 10 10 9 10   9998   8887 5525 m/s V (sist NV)


140928 06 V9/14 13,1° 21km Sth 11,2° SV3/5 1013,5 PROGN 16 15 13 13 14 14 14 min 11 934567° ned 7x0,0  5-11okt 15-12° min 6° ned 3x0 4x0,1mm   Idag ca 80%moln SV8/14

0730: V10 11 9   mån V9 V7mul V7 NV5   tis NV5 N5 (N3 O4)mul?   ons O3 O3mul SO4mul SO5   tor S5 S4 SV5 SV4 

finsk kl 08 ∆3h: 9 10  9998   8887 5525   77 (oförändr) V mot slutet N 

Landsort kl 00 ∆1h: - 9 11 12 11 11   9 9 10 12 12 13   10 10 10 10 10 8   8 10 10 10 9 9   9 m/s

06 Kare 995,9 Mlm 1023,8 Pålgr SV13/17 Söd V9/12    07 Ski V1/5(06 SV3/5 men Fbo Hanö SV8 V10) Väd V15/18    13 V10/14 15,0° 28km Sth 15,4° V8/14    24 Sth 13,2° G 14,8°

Sth V5/8 U SV4/7 två drunknade kl 18 Valloxen jfr Ösbysjön 12,0°

MAX Fredrika 14,3 Hudik 19,7 Kuggör 18,3 Arvika 18,2 Sunne 17,8 U 17,6  Lund 19,1 Kristst 18,8 Mlm 18,6 Latni -2,8 Älvdal -0,3 Kristst 8,1°  

V13,4/16,8 Örskär VSV14,9/17,5 Måse V17,3/20,5  Katt 39,8 Digernäs 35,1 SvGö -  12t Gäddede 11,7  Gbg 0,1(enda GöSv)mm  ej snö  -2cm  04+05 11,0° 15 16,0°


140929 09 V7/11 14,2° 18km Sth 13,3° V5/8 1014,6 PROGN 15 12 12 13 14 15 14 min 10 658988° ned 0001000mm  6-12okt 13° min 7° ned 3x0 4x0,1mm  Idag+imgn klart.

0730: V8 V8 NV6   tis N6 6 2 NO4   ons O3 O3moln (S4 S5)mul?   tor S7 S6mul SV5 SV3mul   fre S2 S3mul S5mul SO4

2030: tis N6 6 4 3   ons O4 SO4 S4mul S5   tor SV9 S7mul SV4 NV2   fre O5 SO5 (S5 S6)mul   lör SV5mul S5regn (S7mul)x2 

finsk kl 11 ∆3h: 7 6657   9976 6674   212 m/s  Imgn H vifrån, drar öut ons mgn Fin-Balt      

      kl 02 ∆3h: 8877 6675   4224 5677  N /S   =svag ons kl 05-08  Ti em H hela Sverige, ons em Estland (=drar snabbt förbi öut)

      klart/Nynäs/kl01: svagast vind tis kl 14-18: 1-0-1m/s, därefter kl 21-ons kl 10: O mln2-3, därefter kl 11-20 S4/7.   OLIKA PROGN: Tis em: smhi 4, finsk 6, klart(Nynäs) 1 m/s

Landsort kl 00 ∆1h: 988779 888776 787544 334345  5

09 Katt 992,5 Mlm 1022,4    13 V8/11 16,1° Bjurö V15/23 Fbo NV2/4 Ski V3/5 18,9° Ölbro V6/10 18,8° Sth 15,5 NV6/10 Kalmar 19,2 Mlm 18,9°

24 N5/7 12,1° 50km Örskär NV13/17 Väd Vinga HallV Fbo 1/3322 Sth 10,1°    01 N4/8 Örsk N13/17 Väd Måse Vinga Skill 1

MAX UmeF 13,9 Gävle 16,4 Floda 18,0 U 17,8 Gladh 20,5 Kristst 20,3 Oskarsh 20,2 Karlsh 20,1 Skill 20,0 Hborg 19,7 Börtnan -3,3 Särna -1,3 Horn 5,6°  V10,7/VSV13,1 Söd V13,3/17,8

Väd VSV14,6/17,8  Hemavan 17,8 Gäddede 18,2 Holmbo 0,8 Svea -  12t Gielas 10,0 Sv+Gö -mm  -1cm(max 0)  07 12,3° 13-17 15,6°


140930 08 N4/7 8,1° 46km Sth 6,3° 0/2 1025,5

0730: N6 NV3 NO3   ons SO2 SO4 S5 S7   tor (S8 SV7)mul (SV6 SV1)mul?   fre O4 SO2 S5 S5mul   lör S4mul SV3 S5 SO7mul 

finsk kl 11 ∆3h: 7 6675   4224 5677   888 (oförändr)            klart/Nynäs/kl09: Oförändr se ovan.      

yr/Nynäs: nu(kl10)-ons kl 22: svag N1-3, ons kl 10-12 vrid via O t S, ons kl 14-15 dock 4 (svagast 1: tis kl 13, ons kl 04 05 08 10)

08 Örsk N10/14 Fbo+HallV+Vinga O3 GS NO3/6 Sveg -3,8 Link 0,6° Lule 1021,2 Sveg 1028,2 Mlm 1023,6    09 N4/7 Utkl NV1/8 Bjurö N10/15    0942 N(8°O)5,3/6,9 (1gn viva)

11 NO(34°)3,8/5,4    13 NNV(332°) 3,7/5,4    22 O(exakt90°)5,6/7,1    

24 O3/6 10,5° 50km Storön 0/1 Rödk S1/2 GS NO2/6 Sth 6,5° vx0/1 030,9 Mlm 12,7 Paj -4,2° U 1031,2 Katt 1025,7 Hborg 1026,6

MAX UmeF 12,7 Hudik 14,5 ÖrebroF 15,4 Rörastrand 18,0 Gbg 17,4 Ljusnedal -5,9 Malung -4,4 Kvarn -2,0°  NNV5,5/ 8 (6,2/8,2 ≈04h/01h)  Örsk NV14,9/17,1 Brämön NV14,6/18,6

Kenttäsaari 22,7 Katt 14,4 Svea - Skurup 0,4mm  12t endast: Falsterbo 4,0 Hörby 0,1mm  +3(max +6)cm  07 6,0° 13-16 12,0°
OKT 2014

141001 06 O3/4 10,2° 50km Sth 4,7° vx0/1 1031,6 PROGN 11 14 16 15 13 12 12 min 2799866° ned 0200000mm  8-14okt 13-14° min 7-5° ned 3x0 4x0,1mm  G molnigt, idag g klart.

0730: SO3 S5 S6   tor (S9 SV7 SV4 N0)mul   fre (S4 S6)mul (SV6 S5)mul?   lör S6 5 5 SO7   sön SO6 8 9 9

finsk kl 08 ∆3h: 13 5677   7777 6443   24  m/s först SO därest SSV

Landsort kl 00 ∆1h: - - 3222 333344 545556 446777 m/s

06 LUGNT Söd+Fårö vx0/1 SvH N1/1 GS O1/2 Fbo O10/14 Link 0,3 Jönk -1,6 Etuna+U -2,9° Ume -5,0° Katt 1024,1 U 1031,8 Hborg 1026,1    0730 SO(112°)2,8/4,3 Reven 0,9/0,3 94°

0,9/0,0 278°(kl0732) Hävr 3,8/4,8 104°     13 SO4/7 12,9° Sth 13,4° SO3/7  Lungö S11/15    14 SO(144°) 5,5/6,1

MAX Älvsbyn 11,8 Ytterhogdal 14,9 ÖrebroF 14,3..Adelsö 14,0 ÅsbräckaT 16,1 Naim -6,3 Film..-4,1..Tullinge -3,7 Kvarn -3,5°  SSV6,2/  Falsterbo 18,7 (Sv+sNo- 24/12t)

12t Hborg 3,8mm  0cm  07 4,4° 13+14 13,5°


141002 09 S6/8 12,8° 28km Sth 11,4° SO2/4 1027,8 PROGN 15 15 15 14 12 11 13 min 8 10 10 8788° ned 0001000mm  9-15okt 14° min 7° ned 3x0 4x0,2mm 

0730: SV3 SV3mul   fre S3 S4 SV5 SV4mul?   lör (S6 S6 S7 SO5)mul?  sön SO6 7 6 8   mån SO8mul SO8 8 10

finsk kl 14 ∆3h: 5322   2357 7655   5566 m/s SSV (svag vind i natt bara)

Landsort kl 00 ∆1h: 788876 666656 645553 4444     5

09 Skill NO1/1 Kuggör S1/3    12 S6/8 13,1° 18km Väd SV1/2 Sth 13,4° S2/5    24 S5/5 13,2° 26km Bräm-Egge+Harst 1  GS vx0/1 lugnt Sth 12,8°

MAX Hökmark+Hudik 16,2 Adelsö 15,2..Sth 14,6 ÅbräckaT 19,7 Oskarsh 18,8 Tarfala -3,0 Svanb+Tull 1,2 Horn 1,6°  SSV8,4/S10,8  Malung 10,9 12t ÖstmarkÅ 6,3mm  -2cm 

02+05 8,9° 13 14,1°


141003 10 S4/6 13,9° 2km Sth 13,2° SO2/5 1027,7 PROGN 15 14 14 11 11 10 15 min 897888 10° ned 1100000mm  10-16okt 15 14 13 13 12 12 12 min 8-6° ned 3x0 4x0,1mm 

finsk kl 14 ∆3h: 7754   4566 5565   5557 m/s SV - SO 

Landsort kl 00 ∆1h: 544555 666544 453435 631321 

10 Stor Rödk Bjurö Hanö Ski(S1/1) 1 Torpsh 0,4enda Katt 1021,4 Kare 1027,1 Stln 1016,8 Visby 1029,4    17 SV5/8 14,1° 7km  Söd SvH Stor Skags Kugg ÖSU Hanö 0km 

Sth 15,3 Målilla 17,1°Torup 0,2mm(enda)    23 NV1/3 11,9° 28km(lugnast av stn) Hanö Järnäs 0km Hob Måse 1km Sth 9,9° 0/1 1026,7

MAX SkellF 13,3 ÅreB 16,8 Floda 17,5 Adelsö 17,1 Ba 16,9 Sth 16,6 Oskarsh 20,3 TingsrydD 19,5 Älvsbyn -5,5 Ulvsjö -1,0 Ullared 1,0°    Söderbärke..7,0 12t Svanberga 2,0..Sth 0,3mm

0cm  00-11 13°(milt)(03-08 12,7°)  16 16,2(16,6)° varmt.  Landsort min ca 23.10-20 ca 0,7 m/s (kl 00.40 ONO 68°) byvindsmin ca 1,2 m/s (spets samtidigt)  

/ lör 00.40: Skötkobben lugnt 0,1/0,6 m/s NV336° (snabbt avtag på slutet, kl 18 6/8 m/s) Revinge 1,1/0,9 230° (avtog snabbt från kl 18: 8/9 m/s)


141004 09 S6/8 12,9° 1km(+GS) Sth 12,5°S2/4 1026,3  PROGN 16 13 11 10 9 10 15 min 897756 10° ned 0200000mm  11-17okt 15 14 5x13° min 7-8° ned 3x0 4x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 123557 554655 554444 4466 

13 SV5/7 13,5° 4km Egge S1/3 Visingsö S3/3 16,0° 11km  Väd SO12/15 HallV 17,3° Sth 14,8° Gbg 19,4° sommarvärme    18 S4/6 13,5° 5km Söd SvH 1km Fårö SO1/2 Sth 13,7 G 17,3°

24 SO4/6 13,2° 5km Skagsu 0km GS+Fårö+Hob 2/4 SO S O S 11,9 G 12,5°

MAX Holmön 13,1 Torpsh 17,6 Blomskog 17,7 Såtenäs+ÅsbrT 20,1 Gbg(kl15)+Hällum 19,9 Borås 19,3 Tarfala 0,5 Film 1,9 Svanb 2,0 Horn 7,0°  S6,7/SSV8,2 Väd+Måse SSO13/16

Svanb+Rossared 2,0..Sth 0,3 12t Gäll 1,7mm  ejsnö  -2cm  01 9,4° 12 15,1°  Gbg i natt min 15,0°(22stig+08h)  


141005 09 SO5/7 13,3° 10km Sth 12,9° O3/5 1027,8 PROGN 14 12 10 10 9 14 14 min 12 861299° ned 3000080mm /ändrat REGN se i mgn!/  12-18okt 12-13° min 7-9° ned 4x0 3x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 443435 656568 775686  12 11 11 12 12 11

13 O5/9 13,6° 13km S 13,8 G 16,6°    24 O10/13 11,1° 23km Sth+Gbg+Hborg 9,3° Sth O2/5(kändes) 

MAX Katt 15,0 ÅreB 15,4 Kristineh 17,6 Rörastrand+HallVäd 17,2 Gbg 17,1 Simon+Oskarsh 17,0 Tarfala 0,2 Blåhamm 5,1 Gustavsf 4,2 KalmarF 1,9°  OSO12,4/14,3 Söd OSO13,6/16,0

Syl S22,2/38,6 Blåhamm S28,0/34,6 VARNING  Granhult 2,7 ..U 0,4 12t Vås 2,8..U 0,5..Adelsö+Tull..0,1mm  ejsnö  -1cm  00 11,9°stig 13 14,0°


141006 10 O11/14 9,9° 30km Sth 8,3° O4/9 1034,4 PROGN 10 12 15 15 16 15 14 min 7° ned 0 5 10 7 5 0 0mm  13-19okt 12° min 4569777° ned 3x0 4x0,1mm NYTT: regn Ti-F! (även yr-lö mgn)

0730: O9 (O10mul)x2   tis SO11mul (SO11regn)x2 SO14mul   ons SO16regn S13skur (SV11 7)mul?   tor SV5skur SO7regn SV8 5   fre SV3mul S7regn SV6 V6   busväder”

finsk kl 11 ∆3h: 10  9 10 12 12    10 11 13 13  11 12 13 13    13 13 14 m/s SO  H1040 Finl+SO, Jylland ned mot 1000

Landsort kl 00 ∆1h: 10 - 11 10 11 10   10 10 11 12 11 12   9 11 11 11 11 13   11 11 14 14 13 14   12 12 m/s

10 Hanö O14/19 U 1035,2 Hap 1040,6 Hborg 1022,9    12 O9/14 Hanö O15/20 S 8,5°

MAX Katt 13,2 YHogdal 11,9 Sth 14,1 Kärna 16,3 Stekenj 0,0 SälenH 1,1 ÅsbrT 4,4°  OSO13,8/16,8 Hanö O16,8/21,4 Väd O16,5/19,3  Björkvik(Sörml) 8,0 12t ÖSU 0,8mm  -6cm

00 9,3° svagt sjunk  10+11+21 8,3°  22+23 9,1°(svagt max)


141007 09 SO13/15 8,9° 10km Sth 7,6° O5/8 1025,1 PROGN 11 13 14 14 14 12 11 min 7 10 68754° ned 7 19 3 1110mm  14-20okt 11° min 4-6° ned 3x0 4x0,1mm  Regn nu fm+kl 20-12/yr09.

   (from ca 141001: 0,3mm skrivs som 1mm, tidigare 0,4)

09 Söd O16/20 Hanö O16/22 Tull 3,6 U 0,0 Målilla 2,2mm Mlm+Hborg O6/13 Hap 1037,5 Hborg 1011,2 rusk    11 SO8/12 Söd+Hanö SO16/21 Rödk PiteR 1    14 Djh 16mm (ej tömt)

Landsort kl 00 ∆1h: 12 12 12 13 13 13   12 12 10 13 10 8   11 - 10 11 12 13   13 14 16 15 16 15 m/s OBS (bymax 20 kl 21)

MAX Storön..7,6 Egge 9,9 Landsort 12,8..Sth 10,9 Skillinge..15,0 Tarfala -3,2 IdreF -0,3 Kvarn 5,1°  SO 16,3/19,4 Söd OSO18,4/20,8 Hanö SSO17,5/26,1 Väd O20,8/25,6 NKoster O15,7/24,4

Holmbo 9,8  Sandhamn 6,8 Tull 5,6..Sth 4,0 12t Sth 11,0 Delsbo 10,2 Tull 7,9  Karlsh+Hörby 10,1mm  -13(=min)cm(max 0 kl 12)  02+07 7,3° stig 22 11,4°(flackmax..?)

finsk kl 02 ∆3h: 15 15 15 10   10 997   6557 7776 m/s  


141008 09 SV8/15 11,1° 39km Sth 9,5° SV4/12 1003,6 PROGN 13 15 14 14 14 13 11 min 8797777° ned 19 4 3 0110mm  15-21okt 11° min 6° ned 3x0 4x0,1mm 

finsk kl 11 ∆3h: 9   11 996   6689 8779   875  SV (to fm SO) 

09 Söd SO18/24 3km SvH SO17/23 3km Vinga SV16/20 U 6,0 Tull 3,3 Sala 4,1mm Paj 1024,9 Mora 999,9 Mlm 1008,5    

Landsort kl 00 ∆1h: 15 16 17 15 16 15   15 14 12 8 9 10   10 10 10 10 8 9   787775   5 m/s   OBS Söderarm max kl 08/10   Väderö ca kl 02-15   Brämön kl 10

MAX Jokk 12,4 Gävle 12,2 ÖrebroF 14,7..Adelsö 14,0..Landsort 13,7 Lund..16,7 Tarfala -6,5 IdreF 0,2 Horn..6,5°    -18cm(-21/+2)(sjönk 22cm kl 10-12)

SSO17,2/21,0  Söderarm SSO19,4/SV25,3  Vinga SSV18,2/21,9  Väd OSO16,9/S24,8   Brämön OSO19,2/24,5

Söderala 46,2..Hudik 37,1  Tullinge 36,7 Sth 33,8 Dalarö 33,0  Eringsboda 27,8 Bengtsfors 27,6  Vännäs 2,5mm 12t Höglek 43,1 Härnösand 39,0  Hamra 25,3 Kerstinbo 14,7mm

01-09 11,0-11,5°  09-10 9,5°min  14-17 13,0°max(17 12,8°)  (24 9,3°)


141009 09 SO7/8 12,8° 4km Sth 11,3°SO3/5 1005,3 PROGN 14 15 14 14 12 11 12 min 7967553° ned 1001140mm  16-22okt 11° min 3-4° ned 3x0 4x0,2mm  Regn kl 11-13, g klart i mgn.

09 Lungö NV1/2 Vinga S14/16 Arvika 3,8mm Kir 1020,7 Gbg 998,4 Ronneby 1003,9    14 PiteR NO17/21 Sth 13,1° ..Gävle 2,1 Norrk 1,9 Till 0,0 mm    1530 Djh tot 44mm(ej tömt)

15 Norrk 5,5 Tull 0,0 Gävle 2,7 Delsbo 2,8mm    Tullinge tot 2mm (vid kl 11 13 15-18 mest 1,0 kl 16-17)      / 05 9,0° 20 13,5°

MAX UmeF 9,7 Gävle 12,9 Etuna 15,4 Kristianstad 19,0 Tarfala -8,0 Etuna 0,9 Horn 3,8°  S9,0/11,7  Sidsjö 49,3  Vännäs 40,8  Hamra 25,7  12t Höglek 17,3mm  ArjeplogM 1cmsnö  -8cm


141010 08 SV5/8 12,9° 3km Sth 10,8° S3/5 1005,6 PROGN 15 13 11 12 10 11 8 min 9865621° ned 0052000mm  17-23okt 8-9° min 3° ned 3x0 4x0,2mm 

08 SvHög 0km Hob 1km NKost SV12/17    12 Djh tömt regnmät tot 45mm (senaste veckan)

Landsort kl 00 ∆1h: 664334 555586 778889 999 12 11  m/s

MAX Holmön 9,6 Gävle 13,7 Adelsö 16,4..Bromma 16,0 Kristianstad 18,8 Tarfala -9,7 IdreF 3,7..Tull 4,1 Målilla 6,3°  SV10,8/13,4 Vinga SSV17,1/20,6  Kusmark 35,7 Sunne 20,8

Uddevalla 20,5 12t Bjurö 27,0 Älvdal 11,4mm  -13cm  04 10,0° 13+15+16 15,1°


141011 09 V8/10 11,8° 21km Sth 10,0° S1/3 1014,3 PROGN 14 11 11 10 989 min 8775334° ned 0310210mm  18-24okt 9 12 12 12 11 10 9° min 6° ned 3x0 4x0,2mm 

finsk kl 11 ∆3h: 7 5643   2354 4563   232  SV-SO-NV   

smhi 0730: V7 SV5klart S3   sön S4 SO6 O7regn SV6   mån V8mul V7mul (NV3 SO3)mul?   tis (O4 O8)regn NO8mul? NO7   ons (NO7 O7)mul (O7 O9)regn 

Landsort kl 00 ∆1h: 9 9 10 10 10 10   10 88888   666454   444233 

09 Skagus Kugg Utkl 1 Skill vx0/1 11,6° 5km Stln 1010,6 Delsbo 1010,8 Ronneby 1017,8 Kir 1013,7    10 Sth 10,6° Kir -2,0°    17 SV4/7 13,1° 22km Sth 13,2° SV2/5 Kir -0,8° Hborg 15,8°

Holm-Skagsu Kugg Fårö 1 Väd+Måse S9/11 Kugg+ÖSU 1km    22 SV3/3 12,0° 10km Lung Kugg 1m/s Hob 0km Fårö+ÖNU 1km Sth 9,6°    23 S3/3 Kugg 0/1

MAX Holmön 6,9 Gävle 13,9 Berga 15,8 Svanb 15,7 Etuna 15,6 Adelsö 15,5..Ba 15,0 Lund 17,6 Mlm 17,4 Horn+Hborg 17,3 Gladh 17,2 Harstena..17,1 Tarfala -9,4 Storbo -0,4 Horn 3,7°

VSV12,3/15,5  Bjurö 28,2 12t Rörastrand 3,3mm  -15cm  07 9,3° 13 14,2..16 14,1° Dand max 16,2°15.50-55 (min 10,1° kl 07-08)  Handen max 13,9° kl 15.40  

02 S3/5 10,0° 4km SvH+GS+Fårö 0km Har+Hob 1km Kugg+GS 1m/s    03 SO4/6 SvH 0 GS Fårö Hob 1km


141012 11 SO6/9 12,2° 25km Sth 10,9° O4/6 1012,7 PROGN 11 11 11 8887 min 6855212° ned 7000110mm  19-25okt 8° min 4° ned 3x0 4x0,2mm  Regn kl 13-20(22)

15 SO7/9 12,2° 5km Sth 11,2° Tull 1,9(+13-14 0,8) Etuna 5,1(tot10,0) U 0,2mm    24 V10/13 11,1° 50km Sth 10,1° Mlm 6,6° Kare -8,1° U 0,4 Mora 1,3mm

Landsort kl 00 ∆1h: - 43444 455686 767778   6 9 10 8 8 9   10 m/s   ((anm nu syns diagrammen i nya Mac mini))

MAX Holmön 5,9 Gävle 11,5 ÖstmarkÅs(nv Värml) 18,2 kristineh+Landsort 12,7 Sth 12,2 Karlsh 17,2 Kristianst 17,0 Tarfala -11,2 Mierkenis -10,0 Svanb -0,3 Kvarn 1,8°  V11,3/13,4

snödjup Koler 10 Kittelfjäll+Gunnarn 9 Glommersträsk 8 Murjek 7 ..cm snö  -7cm  05 7,4° 13 12,0°  


141013 10 V4/7 9,6° 50km Sth 9,7° SV2/4 1012,9 PROGN 11 10 9 7788 min 6643133° ned 0122101mm  20-26okt 8° min 4° ned 7x0,3mm 

finsk kl 17 ∆3h: 431   1344 4567   7668 8  VSV//NO 

smhi 0730: (V3 V2)mul   tis O2mul NO6 NO6 N7regn   ons N6 NO6mul (O8 NO8)mul?   tor NO5skur (NO655)mul   fre NO4 (NO2 NV2 4)regn 

Landsort kl 00 ∆1h: 10 88877  545444 333333 011123 m/s dvs lugnt kl 18- (kl 19 1/1, 20 1/2, 21 NO1/3 10,1° 50km)

10 Ölbro 1    13 V3/5 Stor Holm Järn 1    14 do Stor PiteR Järn Hob 1    24 NO2/3 9,9° 50km GS+Fårö O SO1/2 Hanö NO15/19 Sth 8,5 Jokk -5,8° 

MAX Holmön 8,4 Egge 10,2 SvHög 15,9 ÖrebroF 12,0 ÅsbrT 15,1 Skill 14,1 Naim -12,0 ÖstmÅ -0,3 Hagsh 1,3°  VNV10,6/13,4 Hanö O14,1/17,9  Nora 31,4 Klövsjö 27,3 12t Malmö 20,1

mm  Vidsel+Koler 10 Glomm+Boksjö+Kitt 9 ..cm snö  -10cm  07+08 8,9° 15 10,7°  Landsort min ca 18.15 NO 0,4/0,7 m/s 


141014 06 NO6/8 9,6° 50km Sth 7,8° N2/2 1011,5 PROGN 10 9768 12 11 min 651-1067° OBS FROST ned 0110080mm  21-27okt 12 11 10 10 999 min 7655544° ned 3x0 4x0,4mm 

evt duggregn idag 13-21, i mgn 02-14

finsk kl 08 ∆3h: 67 6899    8 10 9 8   9 10 10 10    10 9 NO-O    

Landsort kl 00 ∆1h: 234445 655458 787665 879 10 10   m/s

06 Järn Egge Örsk Söd 1 Jokk -8,9°    07 Järn+Skagsu 1    10 N5/8    11 NO8/10 Sth N2/4 Gävle 1,5mm(12: 0mm)    22 NO10/13 10,1° Sth 8,6°  // 04 NO8/13 10,0° 30km S 8,4° NO4/6 1013,9 

MAX Holmön 6,6 Egge 10,3 Enköp 12,3..Bromma 11,8 Skillinge 14,4 Tjåkaape -11,0 IdreF 1,5 Kvarn 1,9°  ONO9,0/10,4 Hanö ONO16,5/19,9°  Knopparp 29,8 12t Gävle 9,1 mm

Koler 10 Kitt 8 Vids+Glomm 7 cm snö  -10cm  06-09 7,8° 15 11,2°  


141015 09 NO11/13 10,1° 34km Sth 8,1° NO3/5 1014,8 PROGN 9789 14 13 12° min 6324997° ned 01009 14 0mm  22-28okt 10° min 6° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 00 ∆1h: - 9798 10 11    kl 06-24 11 dock 11+22: 13(max) (12 17 23: 12,  20: 10) (bymax 21 22 23: 16)

MAX Hökmark 5,4 Egge 9,3 Vås 11,4 Landsort 10,9 Fbo 13,7 brr Paj -14,6 Rensjön -14,1 IdreF -2,0 Horn 2,1°  ONO13,3/14,9  HallVäd 10,9 Kärna(Bohus) 27,7 Vinga 25,0..Gbg 23,8 U 0,8

Boksjö 9 Kitt 8 Vidsel 7 cm snö  -7cm   01-05 8,3°  06-14 7,3-8,0°  15-19 7,0°  24 5,4°


141016 09 NO11/16 8,2° 12km Sth 5,0° N4/7 1013,5 PROGN 878 14 11 7 7° min 4218652° ned 000 14 5 6 3mm  23-29okt 8° min 1-4° ned 7x0,2mm  Översvämn n Jylland, Bohuslän.

finsk kl 11 ∆3h: 9 7898    7656 5653   211  O-NO-vx

smhi 0730: (NO10 O7 O9)mul   fre (NO8 O8)mul NO7 NO5   lör NO4 O3 (S7 S10)mul?   sön S11regn (SV10 V7 V7)mul   mån regn..

Landsort kl 00 ∆1h: inom 10(10 14 15 16h) - 13(05h) m/s

16 O10/13 8,9° 42km Sth 6,7° O2/5 Mlm 13,9° Paj -2,4°    21 O12/15 8,4° Sth 6,0°    24 O11/13 8,2° 28km Väd O14/18 Sth 5,1° Junsele -8,6°

MAX Holmön 3,7 Egge 6,8 Landsort 10,0..Arlanda 8,0 Fbo 14,8 Ylinen -13,0 IdreF -5,0 Gårdsjö 1,8°  NO13,6/ONO16,0 Väd ONO14,7/18,4  vräkt: Rärastrand 62,5 Kärna 59,7 Lysekil 58,2

Uddev 53,0 Mollsjönäs 52,4 Gbg 46,8  Sandhamn 28,0  Norrl≤2,5 12t VRÄKT: Falsterbo 116,0mm KroppefjG 41,9  Blomskog 13,8mm  Koler 10 Vidsel 7 .. Svea: Kindsjön 1 cm snö  

-8cm  04 4,2° 14 7,2°  men Malmö bara 12,4mm (inom kl 22-21, kom 06-15h), Tullinge 1,0mm(kom 10-14h), Djh vid 14h.


141017 08 NO9/11 7,8° 50km Sth 4,3° vx0/1 1015,3 PROGN 7 9 14 14 11 10 5 min 2 2 10 8810° ned 0 1 12 0 1 21 0mm  24-30okt 699 10 999° min 1445333° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 5x11 10  10 10 9 10 10 8   987544 556656  m/s

finsk kl 23 ∆3h: 4   3 0 1 2   5 8 10 12   12 12 11 9   877 m/s  NO / stiljte(ca kl 05-07) / SV

smhi 20.30: NO6   lör O3 SO5 S8mul SV12regn   sön (SV14 8)regn V6mul SV5moln   mån (SV8 7)mul V6 V5mul   tis NV5 NO9 (O10 12)regn 

08 Gbg 1008,9 Hborg 1007,6 Junsele 1019,4 (Tömt 2mm)  22 O5/8 8,2° 50km Sth 5,7° Vilh -8,6°    24 O6/7 8,1° 50km Egge V1/6    

MAX Holmön 4,6 Egge 7,1 Landsort 8,7..U 8,0 Fbo 13,6 Latni -13,0 IdreF -5,2 Tull -3,6 KolmårdS 2,7  ONO12,9/14,9 Väd O15,7/18,7  OBS Falsterbo 117,4mm (Dalsland:) Bäckefors

(obs namnet) 77,6 KroppefjG 64,8 Erikstad 59,8  Blomskog 30,5  Gävle 7,5 12t Lund 18,0mm  Boksjö 9 Kitt 8 ..cm snö  -14cm  04 3,6° 14-16 7,0°  

 

141018 07 SO4/5 8,5° 50km Sth 6,6° SO1/1 1024,0 PROGN 9 14 12 9765 min 5945500° ned 2 7 20 1310mm  25-31okt 9-7° min 2-3° ned 3x0 4x0,2mm  Regn kl 19-04.

Landsort kl 00 ∆1h: 644433 344566 766577  8 9 10 12 - 13      24 S13/17 10,3° 9km Söd SV14/19 PiteR NV1/3 Tull+Gäv+Norrk+Gbg 1,0 U 2,0mm Sth 9,3 Mlm 14,7 Jokk -10,4°

07 SvH O1/3 Österg NO1/3 Paj+Jokk -12,8° Mlm 12,3° U 1,3° Kare 1014,0    08 SO4/6    12 SV7/9 Sth 9,1°  21 Gbg 1,7 Arvika 1,8 Norrk+Sala 0,3mm 

MAX Holmön 6,3 Egge 8,9 Landsort 10,7..Adelsö 10,5 Fbo 14,6 Latni -13,8  Hemling+Junsele -10,4 Brovallen -3,8 Kvarn -1,0°  SSV10,4/14,4 Väd+Måse SSO 16,2/19,4  Skurup 23,2

12t NKoster 5,3mm  Boksjö 9 Glomm 6  Häggberget 1 cm snö  -20cm  01 5,3° 14 9,6°


141019 08 SV10/15 12,4° 8km Sth 11,7° SV5/9 1004,7 PROGN 14 12 85569 min 10 732236° ned 12 8 1 0001mm  26-1nov 10 988877 min 3° ned 7x0,2mm  Regn kl 15-19 o hela mån.

Landsort kl 00 ∆1h: 13 14 14 14 13 12   10 10 10 9 10 9   10 86666   667668 7 m/s

01 S14/18 Söd SV17/22 Tull 0,8 U 2,0 Torup 5,2 Gäddede 4,5mm    08 Söd SV8/19 Mlm 15,0° Gäll -7,0° Tull 0,1 Fårö 1,4mm    13 SV8/12 13,1° 10km SvH SV7/9 11,6° 11km rysk ubåt??? 

14 SV6/10 13,1 11km SvH SV8/10 11,8° 10km Sth 14,8 Norrk+Målilla 16,0 Kalmar 15,9 Delsbo 14,0 Kare -6,9°    23 Sth 12,7°    24 SV8/9 12,9° 16km 

MAX Holmön 8,5 Hudik+ÖrebroF+Horn 16,2 Delsbo 15,8 Gävle 15,5 Floda 15,6 U+Etuna 15,4  Oskarsh 16,7 Gladh 16,3 Norrk 16,1 Harstena+ÖNU+Målilla 16,0  Vidsel -14,0 IdreF 1,8

Roma 7,0°  SSV15,1/18,9 SvH S15,2/18,9 RYSK UBÅT? Söd SSV17,5/22,0 Väd S17,3/SSO20,9  KroppefjG 26,7 Ullared 25,0 ..Tystberga..17,2 12t Lund 37,4 Fbo 33,6..Mlm 28,4mm

Glommersträsk 15 Boksjö 12 Långträsk 11 Koler+Gunnarn 10  sNo: Frostviken 5 Håkafot 3 cm snö  

igår kl 20 min 8,5° /stigande 14+15 14,9°  -11cm(09-11 min -21cm)


141020 10 SV7/10 12,0° 16km 12,2 SV3/4 993,4 PROGN 13 8644 10 9 min 7422244° ned 2000001mm 27-2nov 8-7° min 2° ned 4x0 3x0,1mm  Regn kl 12-16, evt dugg tis kväll.

Landsort kl 00 ∆1h: 767888 787878 775569 975635  m/s      22 N3/7 7,9° 50km    23 NO5/8 8,0° 50km

10 Måse V16/20 SvH V4/5 11,0° 6km Kare 1008,0 Mlm 1003,9     18 NO9/10 9,6° 11km SvH N8/12 7,8° 50km Sth 7,6° (Tull 4,8mm i natt kl 22-24, ej rapp e 13h; U kl 12-16 2,0mm)

MAX Holmön 5,3 Egge 10,9 Sth 14,9 Borås+Mlm 15,6 Fbo 15,5 Tarfala -13,1 IdreF 0,5 Horn 7,1°  NO9,3/VSV10,9 Måse VSV17,1/ 20,6 Hanö V15,5/22,2  Brösarp 42,5 Lund 40,7

12t Simonst 27,8 KolmårdS 25,8 ..Sth 8,0mm  Koler 23 Glommersträsk 19 Brännberg 15 sNo: Håkafot+Frostviken 5 cm snö  -5cm  00+01 flackmax 13,0°.. 12 12,5° (21 7,1°)


141021 09 O5/8 8,0° 14km Sth 6,3° O1/2 1005,8 PROGN 96579 11 11 min 6433776° ned 1000000mm  28-3nov 10 98 4x7° min 3° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 00 ∆1h: - -  2334 345565 767768  12 14 4x15 m/s (by 18-19 kl 19-01..)

MAX Holmön 4,2 Egge 7,7 Arvika 10,9..Landsort 9,7 Fbo 14,7 Mlm..14,0 Tarfala -9,0 IdreF -1,1 Ljungby 3,2°  OSO15,6/18,5(mest av kuststn)  Simonstorp 27,8 KolmårdS 27,0

12t Lund 11,5mm  Koler 25 Glomm 19 sNo. Frostviken 5 Hammerdal 4.. cm snö  -2cm  06+07 6,2° 14 7,8° 

09 Skill V1/2 


141022 07 O15/19 6,4° 13km Sth 4,0° O6/11 1013,4 PROGN 659 11 12 13 12 min 4357898° ned 1013000mm  29-4nov 10 8 5x7° min  2-4° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 10x15 13 13   12 14 13 11 11 11   12 11 10 - 10 10 m/s (by kl 21-09: 18 ibland 19 m/s)  20: SO10/14 5,5° 37km    24 O12/16 6,2° 29km Sth 4,2°

MAX PiteR 1,4 Egge 6,9 Blomskog 9,1 Landsort 8,9 Malmö 14,3 Tarfala -12,5 IdreF -3,3 Gårdsjö 2,1°  O15,8/18,9 Söd OSO16,6/21,8  Bredåkra 28,4 Geunda 17,0 12t Oskarsh 10,2mm

Koler 22 Glomm 19 Kitt 16 sNo: Höglek 8 Svea: Fågelsjö+Lillhamra 3 Ulvsjö 1cm snö  igår 21+22 6,6°  -1cm  09 3,6° 13-15 4,3°  17-18 3,8°  Tullinge 0,8mm(01-06) + 0,6mm(12-13,ngt-14)


141023 06 SO10/14 5,9° 43km Sth 3,7° O4/8 1025,6 PROGN 6 9 11 13 14 14 11 min 4578 11 10 4° ned 0000100mm  30-5nov 7-9° min 2-5° ned 3x0 4x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 12 13 12 10 9 11   10 10 10 11 10 11   kl 11-22: 11 (dock 15: 10, 20: 12) m/s

06 Hap 1031,7 Stln 1011,5 Ume 1029,1 Hborg 1018,7    16 SO11/13 5,7° 42km Söd SO13/18 Järn+Lungö+Bräm S/22 Sth 4,9 Gbg 10,0°(GJ död)    21 Sth 5,0°  22 S11/15 5,9° 47km

MAX PiteR 2,5 Kuggör 5,7 Blomskog 8,0.. Landsort 6,7 Fbo 12,3 Måse+Skill 12,0 Tarfala -10,5 IdreF -3,6..UppsF -1,5 VisbyF 0,1°  OSO13,0/17,1 Söd SSO14,9/20,1 Vinga S17,8/21,0

Brösarp 21,2 Gördalen 17,9 AvasjöB 18,2 12t Malung 14,7mm  Kitt 25 Biksjö 24 Ava 22  Olden 18 Häggb 13  Gördalen 14 Fågelsjö 3 ..cm snö  -10cm  03+04 3,5° 12 5,7°


141024 08 S13/17 8,4° 19km Sth 7,1° SO5/11 1023,2 PROGN 9 9 12 14 16 12 9 min 587 11 945° ned 1200000mm  31-6nov 10° min 6°ned 3x0 4x0,2mm  Mulet. Lör regn 12-17(jfr UKK)

finsk kl 14 ∆3h: 4x14   13 14 13 14   14 13 12 11   9 8 10 11 m/s  Hela Norden stor tryckskillnad NV om Norge - Balt. 970-1035

Landsort kl 00 ∆1h: inom 11(00h) -15(11 12 17h) m/s

08 Lungö S20/25 6,0° 3km Järn S18/24 Bjur S15/24 Tull 0,1mm Katt 1008,0 Visby 1025,7    11 S15/19 Lungö S18/25 Bjurö S15/25 Järn S19/24    13 S13/18 Bjurö S17/26 PiteR S 17/25

Järn Skagsu Lungö S181719/24    14 Bjurö S17/26    24 S14/19 10,2° 7km Vinga S17/20 12,2° 4km Sth 9,9° S5/13 U 9,7° 0,2mm Gbg 10,8°

MAX Holmön 6,3 Egge 9,5 Arvika 11,5 Väd 13,1 Tarfala -7,1 IdreF -1,8 VisbyF 0,3°  S15,6/19,7  Vinga SSO17,8/21,4 Väd S16,6/20,0 Lungö S21,3/26,7 Järnäs S19,9/25,0 Skagsu S18,1/24,3

Härnösand 41,3  Rörastrand 37,6  Grycksbo 33,2 12t VMarkum 24,1 Hap 21,9mm  AvaB 32 Boksjö+Kitt 28 Koler 26 Glom 25  Olden+KaxåsÅflo 20  Ulvsjö 5 Lillhamra+Nornäs 4 cm snö

(enda Svea)  -18cm  Stigande: 00 5,4° (12+13 7,5°) 22 9,2°


141025 08 SV13/19 10,4° 10km Sth 10,4° S6/12 1015,9 PROGN 11 12 15 16 12 8 10 min 88 11 10 335° ned 2000000mm  1-7nov 12 11 5x9° min 6-5° ned 3x0 4x0,2mm Regn kl 10-13 ngt 16-18 

Landsort kl 00 ∆1h: kl 22-08: 12-14 kl 09 max 15, min kl 17-19 10 m/s,  Söderarm max kl 11-15 se nedan

14 SV12/19 Söd 16/23 Sth 9,4 S5/11 U 8,9° 0,2mm Tull 0,8mm 

MAX SkellF 8,9 ÅreB+Arvika 13,2 Gbg+Måse+NKoster+ErikstadB 13,0 Tarfala -7,0 IdreF 3,5 Roma 6,7°  SSV15,8/19,7 Söd SSV17,6/22,8  Hap 41,6 Gbg 38,2 VMarkum 33,5 Daglösen 27,7

12t Hap 19,7mm  Katt 4cm snö(enda)  -8cm Kalix i går kl 22 +104 sjunk kl 21 +55cm, Skanör min -38 cm kl 03-04, Smögen max 53cm kl 06    max 05-06 10,5° min 14-15 9,4° (21 10,2°)


141026 05 (fd 06 sommartid) SV9/12 10,6° 13km Sth 9,9° S3/8 1015,0 U 8,4° PROGN(06h) 12 14 16 12 8 8 12 min 9 12 10 2 -1 0 8° ned 0001002mm  2-8nov 11 989987° min 3-5° ned 3x0 4x0,1mm 

05 Katt 998,9 Stln 997,3 Mlm 1020,4    10 SV12/16 11,4° 22km Sth 11,5° SV5/9    13 SV10/15 11,7° 30km Sth 12,7° SV5/11 Mlm 14,3°   15 Sth 12,2°    24 Sth 11,6°

Landsort kl 00 ∆1h: min 03+03: 8 långs stig18-21: 13 22-23: 14 24: 13 m/s

MAX SkellF 9,6 Gävle 12,6 ÖrebroF 13,7..Adelsö 13,1..Sth 12,9 Malmö 14,4 Tarfala -5,3 IdreF 3,5 Horn 5,8°  SSV13,4/18,4 Söd SSV16,7/21,5 Väd SV16,8/21,0 Lungö SSV17,9/20,8

Hap 23,7 Torup 8,4 12t Korsvatt 3,3mm  Katt 4 cm snö(enbart)  04 06 07 9,3° 13 12,7(12,9)°  -11cm  


141027 08 SV12/17 12,6° 27km Sth 13,3° SV7/13 1008,9 PROGN 14 16 13 8 7 13 12 min 12 13  20018° ned 0010000mm  3-9nov 12 989998° min 4-5° ned 3x0 4x0,1mm  G klart 5 dgr

finsk kl 10 ∆3h: 14   13 12 12 12   4x14  4x14   15 15 14 m/s SV  H över s Ryss. Omf L N hav.

smhi 0730: SV13regn SV11mul SV10   tis SV12 11 9 13   ons SV14 11 (SV9 V5)mul?   tors V5 NV5 4 5   fre NV4 4 3 S2(helklart) evt roddbåtsväder!(31okt) 

Landsort kl 00 ∆1h: 00-04: 12-13 sjunk min 19: 5 21-23 10 m/s

08 Väd SV17/21 (alla stn SV utom Rödk S, Skagsu+Lungö V) Gbg 13,4° Katt 0,5° Kare 978,9 Mlm 1020,9 =∆42,0    10 SV9/13 12,6° Väd SV16/20 Sth 14,1° SV7/14 Gbg 14,3 Gävle 14,7°

12 SV10/15 13,1° Harstena 14,8° SV6/12 50km Sth+Mlm 14,0° Gbg+Kalmar+Gävle 14,7° Sth SV7/14

Dand max 15,1° kl 13 flackmax 

MAX Lycksele 10,5 Gävle 14,9 ÖstmarkÅs 16,0 Arvika 15,7 Leks 15,6..Berga 15,0 Lund+Karlsh 15,6 Tarfala -3,3 Ulvsjö 3,6 Östergarnsh 8,7°  SSV14,1/19,9 Örsk SV20,9/25,0

Söd SSV15,9/23,6 Väd SV19,1/23,3  Lesekil 25,8 12t Katt 13,2mm  Kitt 14 Ava 14 Boksjö 12 KviÅ 6 Katt 3 cm snö(enda)  00 11,2° stig kl 10-23.. 14° flackmax 13+14 14,2°


141028 10 SV11/15 12,3° 18km Sth 14,9° SV5/13 1011,8 PROGN 17 14 866 12 13 min 14 601287° ned 0000110mm  4-10nov 9668889 min 4124446° ned 3x0 4x0,2mm  Klart!

finsk kl 13 ∆3h: 14 14 13 13   14 14 15 14   10 7 6 5   5 5 5 5 m/s  SV-VNV

10 Örsk SV20/2 14,1° 47km Delsbo 16,4 Gävle 15,4° Katt 993,1 Ronneby 1020,3    11 SV11/14 12,3° 14km Ösk SV18/23 Kuggör 16,4° Sth 15,6° SV7/12 Delsbo 16,7° 

12 SV9/15 12,4° 12km Kugg 16,3°Sth 15,9° SV7/11 Delsbo 16,4°    15 SV11/15 12,5° 9km Sth 13,7 Norrk 17,0 Delsbo 16,5 Målilla 16,2°    16 SV11/15 12,6° 13km Bräm 15,7° Sth 13,3°

Norrk 15,9 Delsbo 16,2°    21 Sth 13,1 Delsbo 15,9 Sveg 15,2 Mlm 9,6°  

MAX Holmön 10,5 Torpshammar 17,6 Hudik 17,4 Kuggör 16,9 Delsbo 16,8  Arlanda 16,5 Svanb 16,4 Bromma 16,2 Sth+Adelsö 16,0  Kristianstad 17,7 Oskarsh 17,3 Norrk+Gladh 17,2

Markaryd 17,0°  Latnivaara -6,6 IdreF 6,3 Markaryd 6,8°  SV12,1/ Örskär SV19,9/23,8 Väd SV17,8/SSV22,6  Katt 16,5 12t StlnS 6,9mm  -6cm  

Temp Dand (i går kväll 14,5°) kl 00-10: 15° kl 12 16,9°max  

TV kl 22.27: Sth 260 års-rekord  28-30 okt varmast sen 1951 (2,9° mer än förr) Sth varmast sena okt sen mätn 1700-tal  16,7 fel Torpsh ska vara 17,6°


141029 PROGN 12 8 6 8 12 14 12 min 6213997° ned 1002100mm  5-11nov 8-9 min 4-5° ned 3x0 4x0,3mm 

04 SV12/18 10,3° 13km Söd SV19/22 9,7° 7km Sth 9,7° S5/9 1004,4 Gbg 12,0° Kare 987,9 Mlm 1012,0    05 SV13/19 Söd SV16/23

09 SV11/16 9,4° 10km S 9,4° SV5/11 1004,0 Tull 0,0 U+Norrk 0,1mm    24 V6/8 7,8° 50km Sth 5,5°

MAX Hökmarksberget+JokkmF 11,7 Hudik 17,0 Tropsh 16,9..Delsbo 16,4 Brattmon 15,3 Älvdal 15,1  Norrköp 14,4 Väd 14,3 Rensjön -7,8 Särna -1,2 JönkF 1,7°  SV13,9/19,6 fartyg grund

Söd SSV18,8/23,2 GS SV /21,9  Föne 27,1 Lillhamra 25,0 12t Malung 6,5mm  Kitt 13 Ava 9 Katt+Boksjö 8 Kvi 4 Saarikoski 1 sNo- Svea: Ulvsjö 1cm snö  +9cm  


141030 07 V4/7 6,3° 19km Sth 4,0° V1/1 1018,4 PROGN 7 6 11 14 14 11 7 min 3149964° ned 0040000mm  6-12nov 7 8 10 9998 min 4-5° ned 4x0 3x0,3mm  Idag klart-14/halvklart.

07 NKoster+Väd O NO1/3 Kare+Paj 997,4 Mlm 1023,1    24 N3/4 5,4° 50km Ölbro+ÖSU NV NO1/3 Sth 4,3° vx0/1 Kare -8,9° Kalmar -1,4°

MAX Pite 7,9 Hudik 8,9 Kristineh 11,5..Sth 8,2 Kristianstad 12,3 Naim -10,3 Särna -6,9..Tullinge -5,2 Horn -4,1°  VNV8,8/11,2  Katt 15,8 Digernäset 15,5 12t Boksjö 5,8mm  Katt 14 Kitt 13

Ava 9 Boksjö 8..cm snö (sNo Svea..-)  +5cm  Dand min/max: kl 07.50 3,0°  14.12 8,6°


141031 08 V2/3 5,6° 50km Sth 2,8° vx0/1 1024,7 PROGN 6 11 13 13 13 7 8 min 0 2 9 10 5 1 5° ned 0610130mm  7-13nov 9 10 10 9 9 8 8 min 6-4° ned 3x0 4x0,3mm  Regn hela dan i mgn 1 nov.

Landsort kl 00 ∆1h: 333333 332334 432112 222221 m/s  svaga vindar nu / blåst mycket

08 lugnt Ski vx0/1 8,7° 17km ÖNU+Nav 1/3 Kare -9,6° Paj -8,8° Särna -10,0° Hap 1019,1 Ronneby 1026,2    21 O2/3 7,1° 50km Österg N1/1 GS+ÖNU SO S1/2 Sth 4,2 Mlm 10,2 Paj -13,7°

22 O2/3 7,4°ÖNU 1/1 Lungö Egge Örsk 1/3 GS Fårö 1/2 Fbo 1/4 Väd SO10/12 Sth 4,6 Paj -14,1°

MAX Holmön 5,6 Hudik 7,5 Kettstaka 9,0..Landsort 7,8 Karlskrona 11,7 Fbo 11,6 Mierkenis -14,6 N Sopp -13,9 Ljusnedal -10,0 Särna -10,1..Mora -6,5 Horn -2,6°  NNV7,7/10,0

Hemavan 15,7 Svea: Malung 0,5 12t Arvika 3,1mm  Katt 18 Kitt 11 Ava 9 Bok 8 Hem 6 Kvi 4 Par 2 cm snö (sNo..-)  +10cm  Sth: 07 2,6° 12-15 6,5° 20 min3,9° 

Lugnt (inom kl 23-22): Vinga igår23h Skill kl 08 Vis kl 14 Österg kl 20: 0/1   Hanö kl  05 ÖNU kl 15 GS kl 17 Fårö kl 19:  0/2     ÖSU kl 03: 0/3 m/s

/ finsk kl 01 ∆3h: 2357   9 10 10 12      12 11 11 10   10 10 10 9 m/s  SO/SV

23 Örsk 0/1    00 Ski 0/3    01 SV4/5 7,9° 50km Ski 1/1   Kugg Egge Söd GS Österg 1/2   Har 1/3 Vinga S12/14 11,2° Fbo 12,3° Sth 4,6° Paj -15,9°    03 Fårö 0/2NOV 2014

141101 08 SO7/10 7,9° 50km Sth 5,1° SO1/1 1023,6 PROGN 10 11 13 13 7 7 9 min 3994123° ned 14 2 2 1 1 0 0mm  8-14nov 10° min 5° ned 3x0 4x0,3mm  Regn t 15h och 07-10h

Landsort kl 00 ∆1h: 241234 ..stig till 12 (18+19h) temp stig fr 7-8° till 10°

08 Paj -17,7° brr Hborg 11,7° Tull 0,5mm(tot 1,4 fr 04h) Stln 1012,5 Lule 1026,9    12 SO10/11 7,6° 16km Stor vx0/2 Måse S13/17 12,1°Fbo 12,8° Sth 5,7 Gbg 13,0 Kare -10,5° Till 0,6mm

20 Sth 8,6 G 13,5°    24 S12/17 10,5° 3km Bjurö S13/23 Järn S17/22 Sth 9,8 Gbg+Hborg 13,0° 

MAX Blomskog 11,3..Landsort 9,7 EftraB 14,5 Halmstad 14,3 Mierkenis -20,4 Svanb -5,4..Tullinge -3,2 GS 0,6°  S12,6/14,8  Ställdal 9,8 12t Västmarkum 10,7mm  Katt 23 Kitt 11

Svea: Lillhamra 3 Nornäs 2cm snö  22-03 4,7°  +10cm  04-05 5,0°  06 max5,6°08 min5,0° stig..


141102 08 SV8/12 11,1° 2km Sth 11,1° SV4/7 1009,8 PROGN 12 11 12 6569° min 10 942325° ned 1 2 1 0 7 10 0mm  9-15 nov min 5° ned 3x0 4x0,4mm  Mul.. Imgn regn 10-12. 

08 SvH+Hob 0km G 13,2°    10 Måse 13,3° SvH 0km Sth 11,3 G 13,6 M 13,8°    24 Sth 11,4°

Landsort kl 00 ∆1h: 01+02: 12,  min 10+11: 7  därefter 8-12

MAX Gävle 13,1 ÖrebroF 14,9 Floda 14,8 Etuna 14,7 Adelsö 14,3  Markaryd 15,9 Målilla 15,7 Krist+Mlm 15,5 Rensjön -9,2 IdreF -0,5 Krist 6,5°  SSV14,2/18,1  Hattsjöbäcken 23,4

12t Pite 10,2mm  Katt 24 Kitt 18 Ava 17  Tandsbyn 6  Lillhamra 2 cm snö  +7cm  01 10,0°stig 14 13,2°


141103 10 SV9/16 10,7° 1km Sth 12,0° S6/11 997,1 PROGN 12 12 7 6 3 10 10 min 10 7 1 0 -1 0 6° ned 211 16 000mm  10-16nov 10-8° min 6-4° ned 3x0 4x0,5mm Lätt regn 10-13+16

Landsort kl 00 ∆1h: min 7(03+04h) max 13 (13h)

10 Stor+Pite 0km Ski+Fbo 13,7° Katt 980,3 Ronneby 1000,9    13 SV13/16 11,3° 4km SvH 0km Sth 12,0 Målilla 14,1°   14 Sth 12,2 Norrk 14,3 Kalmar 14,2°    20 Sth 11,0°

MAX Lycksele 9,5 Delsbo 12,9 Floda 13,4.. U 12,7 Oskarsh 15,0 Latniv -6,6 Storbo 1,3 Östergarn 8,4°  SSV12,8/16,6 Söd+Vinga dött lopp SSV S 16,2/20,0  Töcksfors 23,9 Landskrona 19,0

12t Ställdalen 15,1mm  Katt 23 Kitt 17 Ava 16 cm snö  06 10,4° 15 12,4°  +7cm 


141104 09 S10/14 11,0° 6km Sth 11,6° S4/12 992,0 PROGN 12 8 9 5 11 11 11 min 8321568° ned 1 1 21 0000mm  11-17nov 12 11 99888 min 7665544° ned 3x0 4x0,5mm 

Landsort kl 00 ∆1h:  7 7(=min) max 12(15h) 15-20: 10, sjunk      Vinga spetsmax kl 07: 12/24 m/s kl 06 och 08: 5/11 m/s

01 SV7/11 10,7° 28km Vinga S18/21    09 Måse SV1/6 Nid S13/16 Gbg 4,3mm Katt 997,4(max av stn) Mora 986,1    12 S12/15 11,2° 8km Lungö N15/20 Sth 11,3 Visby 13,2° Tull 2,0mm

22 Sth 9,2°

MAX Gävle 11,8 ÖrebroF 13,2.. U 12,4 Oskarsh 14,4 Gladh 14,2 Naim -15,0 IdreF -3,1 Hud 4,6°  SSV12,0/15,3 Vinga S18,0/23,7  Uddevalla 27,0 12t Lungö 23,6mm  Katt 28 Kitt+Ava 16

Ljusnedal 4 cm snö  +11cm  03 9,5° 07-09 11,6° 

PROGN/23h: ons +6° mul NO5/12   tors min 4° (02-09h) regn hela dygnet O6/13 Nynäs: min 6°   yr(=dito)/Nynäs min 3,6-4° tors 02-11h


141105 06 NO10/12 7,0° 50km Sth 5,0° NO3/7 1004,9 PROGN 855798 10 min 43 -1 0566° ned 1 12 00200mm  12-18nov 9987766 min 5543321° ned 3x0 4x0,4mm  Duggregn fr 21.. NattF/L -1°.

Landsort kl 00 ∆1h: 63327 10   därefter 10-17 m/s svagt ökande

06 Kare -20,9 Paj -18,8 Kalmar..8,8° Mlm 999,1 Vilh 1011,4

MAX Egge 5,0 (obs i går kväll, smhi:s dygn = EJ kalenderdygn utan 24 h bak från kl 20/21) Berga+Bromma 11,3 Sth 11,2 Utklippan 12,7  brrr Naim -26,2 Nedre Sopp -24,1 Rensjön -22,7

Kare -22,3 Paj -21,2 Parkal -21,0  IdreF -8,0 Grådsjö 1,4°  NO14,8/18,3 Hanö ONO16,8/20,6  Åkroken 33,9 Uddevalla 15,4 12t Oskarsh 24,3 ..Landsort 1,3mm  Katt 27Kitt+Ava 16

Myskelåsen 25  Fågelsjö 8 Gördal 5 Ulvsjö 4 Lillhamra 3 Finnbacka 2cm snö  ..fall igår 22h 9,1°; 00 8,0°  01 5,8° därefter 5°, kväll 4°  +10cm(Landsort +8cm)  


141106 08 NO14/18 4,3° 8km Sth 0,7° N4/6 1014,6 PROGN 3458998 min 1334756° ned 11 000120mm  13-19nov 9875666 min 5432233° ned 3x0 4x0,3mm  Regn hela dan 2-3°

Landsort kl 00 ∆1h: (max)17 17 17 därefter svagt minsk, kl 18-: 9787 m/s

08 Holm 0/1 -0,7° Järnäs -8,6° Paj -20,8 Gäll+Jokk -18,7° Mlm 8,6° Ume 1022,9 Mlm 1005,9 Tull 1,1mm(som snö) Norrk 1,8mm Djh marken halvt snötäckt 1gn sedan 140816.

10 NO14/17(+Niding mest av stn) 4,4° 11km Sth 0,9° Tull 1,1mm(tot 4,8 fr 03)

MAX Egge 4,0 Landsort 5,6..Sth 4,1 Skillinge 12,2 brr Naim -22,7 Paj -21,7 Natta -221,4 Mierk -21,2 N Sopp -20,9 Vitt -20,7 Buresjön -20,0  Ulvsjö -9,2 Gårdsjö -2,1°  ONO17,7/NO21,3(maxstn)

Oskarshamn 46,5 Krokshult 45,0 ..Landsort 7,7..Dalarö 1,6  12t Sth 10,0 SvH 9,5 Tull 9,4 Landsort 8,1  Harstena 8,6mm  / 00 3,5° sjunk min 0,5° kl 09+14+15 (21 2,0°)  +12cm

Snö i ”hela” landet 1gn i vinter: Katt 26 Kitt+Ava +Åkroken 16  Svea. Fågelsjö+Björkvik 6..Tystberga 1  Link+Omberg 4 Ö Husby+Söderköp+Härsnäs+Kisa+N Vi.. 3 cm snö


141107 09 N5/9 3,4° 50km Sth 2,4° N3/4 1012,6 PROGN 3789898 min 2145445° ned 0003000mm  14-20nov 8-4° min 5-0° ned 3x0 4x0,4mm  Idag mul 3° NO2/6  

Landsort kl 00 ∆1h: - - - 444 455554 333434 444332 222332 m/s(nu lägst av kuststn)

09 Hanö vx0/3 Ski N1/2 7,7 7,8° Hap 1018,8 Hborg 1009,5 

MAX Egge 4,3 Söderarm+SvH 5,0..Landsort 3,8 Fbo 11,2 brr Naim -23,1 Paj -21,3 Särna -12,5 Gårdsjö -1,5°  NNO6,1/N8,8  Dalarö 13,3 Tystb 11,9 Sth 10,3..Tull 9,4 12t Hoburg 2,5mm

Katt 28 Kitt+Ava 16  Åkrok 15  Ulvsjö+Gördal 3  Skärkind 8 Svinh 7 Söderköp+Regna 5 .. cm snö  Sth inom exakt 3,0°(13-17h) exakt 1,9°(21-24h) (02 2,2°)  +9cm  


141108 09 O4/5 4,8° 50km Sth 1,5° SO1/1 1013,9(max av stn) PROGN 7 8 10 9889 min 1663456° ned 1013000mm  15-21nov 8-4° min 6-0° ned 3x0 4x0,3mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 222344 242445 678988 663

09 Bräm Kugg Egge GS 1/3234 m/s Katt 1005,6 Paj+Lule 1012,7    14 S8/10 5,5° 50km Holm Järn 1 Vinga S14/16 Sth 4,5° SO4/6

Landsort min 2(23-02 06 08h) 1: GS (06 09-11) Bräm (05-09 12) Kugg (06 08-10) Egge (07-09) Har (22-24 03-05) Fårö (06) Österg (22 04 07 08) Hob (03) ÖNU (22-24)   0: Ölbro/1 (21, 1 01)

MAX ÅreB 4,2 Landsort 9,1 Fbo 11,9 Ylinen -21,2 IdreF -6,7 Gårdsjö -0,1°  SSO9,1/10,8  Kalmar 3,3 nöUppl 2 12t Måse 1,5 Tull+Sunne 1,4mm  Katt 26 Kitt 17  Åkrok 15  Fågelsjö 5..

Finnbacka 2  Svinh 2 Regna 1 cm snö  06+07 0,4° därefter rakt stig 20: 7,5°


141109 09 SV4/6 8,8° 8km Sth 6,3° SV3/5 1017,1 PROGN 8996656 min 5712333° ned 0240000mm  16-22nov 5433222 min 2110-100° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 00 ∆1h: - - 5454 443445 656574 4577 10 12 - - 10 12(max) m/s

09 Ölbro vx0/2 Katt 1003,6 Kalmar 1018,2    17 SV4/10 8,9° 12km Väd+Måse 10,7° Sth 7,6° Gbg 9,5°    01 Sth 8,2°

MAX Gävle 9,2° Kristineh 10,5..Landsort 9,4 Karlshamn 12,6 Naim -14,2 IdreF -1,7..Tullinge 0,3 Horn 1,4°  SSO11,5/13,7  Gördalen 4,8 12t Stln 2,2mm  Katt 26 Kitt 17 Ava 16.. Gördal 4

Lillhamra 2 cm snö  08 6,0°  14 8,6° 18-01: 8,0-8,4°  -4cm  


141110 06 S9/12 8,5° 15km Sth 7,1° SO2/6 1014,3(max av stn) PROGN 9988654 min 7764221° ned 3200210mm  17-23nov 4-1° min 0..-2° ned 3x0 4x0,1mm  Regn-10 o 16-03, S4/8.

Landsort kl 00 ∆1h: 9 10 9999 987887 886665 5665

06 Katt 1004,4 Tull+U 0,3mm    21 Sth 9,3 Kalmar 10,2 Gbg 9,8°    24 SV5/8 9,5° 3km    01 Sth 9,4 Gbg 10,7° Tull 1,1mm(nu tot 1,5mm (+mgn-fm 1,4mm)

MAX Gävle 8,0 Bromma..9,7 Sth 9,6(18h) Karlshamn 11,6 Latni -11,3 IdreF 1,2 ÅsbrTorp 2,1°  SSO11,5/13,7  Fägre 5,8 12t NKoster 10,8mm  Katt 26 Kitt 17  Rotnäset 6 cm snö Svea -

07 7,0° 14-21 9,5°  -4cm    Lund efter 201 dagars sommar nu höst, men sommart kvar i Falsterbo o delar av Öland.


141111 09 SV7/10 9,3° 12km Sth 9,1° SV4/7 1011,2 PROGN 9777786 min 6655443° ned 3000000mm  18-24nov 6544434 min 3211001° ned 3x0 4x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: - 66676 77778- 656533 322332 2 m/s    GS kl 18 ∆1h: 212222 0/2 m/s

09 Gbg 10,5° Lule 1003,1 Ronneby 1015,3    LUGNT: 03 Väd 0/3  07 Ski 0/2  15 Hanö 0/3 NKost 0/3+16 0/1  18 Bräm 0/3  23 Harstena 0/1 ÖNU 0/2 24 GS 0/2 Fårö 0/1

MAX Gävle 9,6 Berga 10,6 Adelsö 10,5 Etuna 10,4 U 10,3 Sth 10,2 Utklipp 13,3 Karlsh 12,3 Karlskr 12,1 Gbg 11,8 Ski 11,7 NKost 11,6 ÖSU 11,5  Tarfala -10,0 Storbo -3,2 Horn 0,6°

VSV8,0/9,7  Uddevalla 16,9 12t Katt 4,0mm  Katt 35 Saarikoski+Kitt 16 Ava 15 (ej sNo..) cm snö  06 8,7° 13 10,0(10,2)° (24 6,7°)  -3cm  


141112 07 NO4/6 6,9° 0km dim Sth 6,4° SO1/1 1020,3  PROGN 7° min 4655344° ned 7x0-0,1mm mul  19-25nov 6-5° min 3-2° ned 3x0 4x0,2mm mul 

Landsort kl 00 ∆1h: 211134 446678 8998 12 11   12 12 12 11 m/s      LUGNT: GS 00+01 0/2 0/1   Fårö 00 0/1   SvH 05 0/1   Söd 05+07 0/1 0/4   (norrut min 1..)

07 GS Nav 1km Mlm 11,0° Gäll -13,5° Jokk 1024,7 Mlm 1011,0    15 O8/10 8,5° 14km Fbo 11,5° Mlm 11,3° Hanö 2km Sth 6,8° Paj -14,5°    21 Sth 5,9 Mlm 10,7 Paj -18,2°

MAX Egge 6,7 Landsort 8,9..Adelsö 8,2 Skillinge 11,7 Mlm+Fbo 11,5 N Sopp -22,2 Vitt+Nikka -21,4 Storbo -6,4 JönkF -1,7°  O12,4/15,6 Hanö O18,5/23,3  Katt 3,8 12t Börtnan 1,4mm  

Katt 41 Saarikoski 18 Kitt 16 Ava 14 (sNo..-)cm snö   Hela dygnet 6-7°  10+11 5,8°  23+17+18 7,2°  -1cm  


141113 10 O13/17 8,2° 4km Sth 7,8° O5/10 1024,2  PROGN 8787676 min 7654444° ned 0000020mm  20-26nov 6-5° min 3-2° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 13 12 13 14 14 13   14 13  kl 07-22: 12-13 m/s

10 G 10,6° Kare -25,3° Kare+Gäll 1037,1 Mlm 1014,4    12 O12/15 8,4° 9km S 7,6° Kare -22,6 G 11,0°    15+16 O13/16 8,0 7,9° 6 7km Hanö O14/17 13/17    16 S 7,6 G 10,6 Kare -23,6°

MAX Egge 6,7 Landsort 8,7..Sth 8,0 Mlm 11,2 HallV+Fbo 11,2 Gbg+Ski 11,0 brrr N Sopp -28,3 Nikka -27,2 Kare+Vitt -26,7  Korsvatt -5,3  IdreF -3,2  Tomtabacken 4,8°  O15,0/17,3 

Hanö O18,8/22,9  Klövsjö 4,8 Vårgårda 4,5 12t KroppefjGran 8,5mm  Katt 40 Kitt 15 Kaxås+Åsanrna +Fågelsjö 2  Lillhamra(+nNo) 1 cm snö  00 stig 6,7° 09+14 8,0(max) kl 03-21 7,5-8,0°

+4cm  


141114 08 O9/13 7,9° 7km Sth 7,1° O3/5 1027,2  PROGN 8766676 min 6634233° ned 0001010mm  21-27nov 7-5° min 4-2° ned 3x04x0,4mm  Idag mul SO4/10  

Landsort kl 00 ∆1h: 12 12 ngt minsk min kl 17: 8 m/s

08 Kare -28,2 1034,1 Mlm 9,0° 1018,4 max/min    20 Sth 6,9°

MAX Egge 6,6 Landsort+SvH 8,0..Bromma 7,7 Ski 11,0 Fbo 10,7 brrr N Sopp -29,7 Kare -28,5 Vitt -27,9  Gäddede -5,1 IdreF -3,3 Tomtab 3,9°  O13,2/16,0  KroppefjG 9,7 12t Floda 3,2mm

Katt 40 Sarrikoski 18  Sänningstj+Åsarna +Fågelsjö+Ulvsjö 3 Lillhamra 2(enda Svea)cm snö  01max 7,6°  13+14min 6,4° (20 7,0°)  -6cm  


141115 07 SO10/13 7,4° 13km Sth 6,7° O2/4 1025,3  PROGN 7754333 min 6531011° ned 1010100mm  22-28nov 5° min 2-3° ned 3x0 4x0,3mm  Lätt snöfall ons mgn.

Landsort kl 00 ∆1h: inom 8(03h)-11 m/s      07 Hap 1034,8 Hborg 1014,9    00 SO10/13 7,1° 16km Holm O1/1 Sth 6,9° O3/8 1023,6

MAX Egge 6,6 Landsort 7,9..Sth 7,3 Ski 10,9 Vittangi -27,0 IdreF -1,4 Tomtab 4,0°  OSO11,9/14,9 Hanö OSO15,9/23,0  Klöverträsk 9,5 12t Lakaträsk 6,1mm  Katt 39 Ava 17  Handsjön 1 cm

snö  Inom 6,5°(04-06 14h) och 7,1-7,2° (10-12 15h)  -7cm  


141116 13 O12/16 6,6° 24km Sth 6,1° O4/8 1022,8 PROGN 7565433 min 54300-20° ned 7x0  23-29nov 3° min 0/-1° ned 4x0 3x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: - 10 11 11 10 9    8 6x11 4x12 13 14 12 13 12 14 12 m/s

13 Stor 1/1 0,9° 12km Hanö O18/25 7,8° 4km Kare -19,4° G 7,9° Ume 1027,8 Mlm 1008,7    16 O12/16 6,6° 21km Stor vx0/1 1,0° 6km Hanö O18/26 8,3° 6km Sth 5,8° Kare -21,2° M 8,1°

24 O13/17 6,0° 17km Hanö+Väd O16/22 8,2 6,8° Sth 5,2° O4/11 1023,6 Kare -17,8° Torup O6/14 Ronneby O7/14

Djh tömt regnmät 24 mm (ca en vecka)

MAX Syl 7,5 Egge 6,8 Landsort 7,6..Sth 7,1 Ski+Fbo 10,0 N Sopp -23,1 Kare -22,8 Höglek -4,2 IdreF -1,6 Tomtab 2,9°  O13,8/17,8 Hanö O21,7/27,0(15+18h) by 26 kl 10 11 16 17 19 20 

Murjek 8,1 12t Järvsö 1,6mm  Katt 38 Murjek 16 Kitt+Ava 15  Häggberget 1 cm snö  Sth jämnt fall 01: 7,0° 23+24 5,2°  -15cm  


141117 12 O12/14 6,6° 11km Sth 4,8° O4/7 1024,3 PROGN 6645424 min 5422-2-21 ned 1000100mm  24-30nov 3° min 0/1° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 00 ∆1h: kl 23-12 13-12 (05 14)  kl 14-18 10 därefter 8998 m/s

MAX Tarfala 6,4 Egge 6,3 Landsort 6,9..Bromma..5,9 Skillinge 9,4 Naim -26,7 IdreF -3,3 Gårdsjö 2,4°  O14,1/18,5 Hanö O21,1/25,6  Kristianstad 12,0 12t 11,0mm  Katt 37 Saari 18  Häggb 1

cm snö  23-01 5,2°max  09-10 4,4°min  20+22 5,7°max  -16cm  


141118 09 SO9/11 6,5° 16km Sth 6,0° O3/7 1027,1  PROGN 6453233 min 43100-10° ned 0010110mm  25-1dec 2/4° min 0/2° ned 3x0 4x0,3mm 

Landsort kl 00 ∆1h: kl 01-21 inom 7-11(17h) kl 22-24: 13 12 14 m/s

MAX Egge 6,0 Landsort 7,0..Sth 6,3 Ski 9,4 Naim -21,0 IdreF -3,3 Tomtab 1,3°  SO12,4/14,1 Hanö O15,4/20,2  Torsås 18,4 12t Horn 1,0..Adelsö 0,4mm  Katt 36 Häggberg+Lillhamra 1 cm snö

Kl 00-23 inom 5,2(03h)-6,3°(19h)  -22cm  

Djh ngt lite regn fr 13.36


141119 07 O10/14 5,0° 31km Sth 3,7° O3/7 1029,0  PROGN 64443553 min 340-1101° ned 0110020mm  26-2dec 4-6° min 1-3° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 14 13 13 13 11 10  kl 04-19: 9-11  kl 20-: 8 7

07 Skagsu 0/1 

MAX TNaim 4,5 Egge 6,1 Landsort 7,1..Sth 6,3 Lund 8,0 KviÅ -18,8 Jäkkv+Älvsb -18,6 IdreF -3,9 Gårdsjö 0,3°  O14,4/19,0  Veddige(Vkust lokalt) 14,5 Ed 3,8 12t KroppefjGr 4,3mm

Katt 30 Mur 17  Häggb 2  Lillhamra 1 cm snö  00max 5,8° min 093,6° o 15 3,4° max 12+13+20 4,1°  -22cm  

141119 SvD VARNING Extrem snöstorm/kyla i USA/New York nästan 2 m snö på ett dygn, bilister begravda/snöskottningshjärtattackdöda etc - lika mkt snö 3 dgr som normalt på 1 år.


141120 07 O6/8 5,9° 19km  1032,2 08 Sth 4,9° (Jokkm -19,4°) NO1/2  PROGN 5432654 min 43-2-1112° ned 0310900mm  27-3dec 4° min 2° ned 3x0 4x0,3mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 799966 766655 555565 64536 m/s

MAX Egge 5,0 Landsort 6,2.Sth 5,4 Utklipp 8,1 Vajmat -20,5 IdreF -5,3 Tomtab 0,0°  O9,7/11,8  KroppefjG 6,8 12t Fredriksberg 3,8mm  Katt 30  Häggb 2  Lillh 1 cm snö  00+04 4,1° 17-19 5,4°

-24cm(även L-ort)  Tull 0,9mm 09-13h     // 03 NO7/9 5,7° 41km Sth 4,6° N1/2 1029,5 Jokk -16,4°


141121 10 O6/10 2,4° 14km Sth 2,4° O2/3 1028,3  PROGN 5367533 min 1-0021-21° ned 3 0 0 11 1 1 0mm  28-4dec 4-5° min 1-2° ned 3x0 4x0,3mm  Ingen ned hittills 10h

Landsort kl 00 ∆1h: 666756 10 99866   533333 44433 m/s

12 NO5/7 2,2° 14km Österg vx0/2 Sth 1,8° Tull 0,2mm(börjat)    22 N3/5 2,7° 31km   // 02 N4/6 3,5° 49km Järn vx0/3 NKost N1/2 

MAX Egge 5,2 Landsort 6,3.Sth 5,4 Ski 8,0 Kvi -19,8 Vaj -19,6 IdreF -6,1 Flahult -1,0°  O10,7/12,4  Visby 5,1 12t Katt 5,0mm  Katt 30 Häggb 2  Gördal 3 Lillh+Ulvsjö+Nornäs 1 cm snö

00 5,0°fall 15 1,4° (22 2,1°)  -25cm  


141122 08 V3/4 3,2° 50km Sth 2,0° SV1/2 1025,8  PROGN 3665244 min 222-1-101° ned 1 0 17 0000mm  29-5dec 4-2° min 1-0° ned 3x0 4x0,4mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 334322 223221 223321 22334 m/s svaga vindar   Lugnt 0/1: Hoburg 15+17, ÖNU 21,    1: GS kl 13-17, Harstena kl 09-13 15, Fårö kl 13, Österg ..23 17-18, Egge 21-22,

Lungö 06 10 13 18 20 21, Skagsu 12-13, Holm 03 05 09-14,  Bju 01 05 09,  PiteR 01 03,  Rödk 23 05, Stor 04-22 utom 06: 0  08 17 21: 2, NKoster..     0/3 Järn kl 02

MAX St Sjöfallet 3,2 Katt 2,8 Egge 2,7 Landsort..4,6 Skill 8,8 Nikka -19,8 Kare -19,7 IdreF -6,5 JönkF -4,3°  NNV4,2/6,0  Katt 7,5 Sandhamn 6,4 12t Börtnan 3,2mm  Katt 28  Tandsbyn+

Rotnäset+Häggb 2  Finnbacka+Gördal 3 Lillh+Ulvsjö+Gesunda 1 cm snö  05+06 1,9° 12max 3,3° 14min 2,8° (22 3,8°)  -25cm  


141123 10 S6/10 7,3° 49km Sth 5,6° SO1/2 1030,8  PROGN 7752344 min 34-10022° ned 0600000mm  30-6dec 4-2° min 1-0° ned 3x0 4x0,4mm  Imgn regn kl 10-19 S8/18.

Landsort kl 00 ∆1h: - - 12245 stig till 23-01: 16/20 m/s      Lugnt 0: Stor kl 11 17 18 21, Rödk 13 14 17 18, PiteR 11 16 17 19 20, Bjurö 17, Lungö 13, Söd 07, Österg 03 04, 

Väd by 26 kl (natten e) 23 24 01

10 Stor Rödk PiteR Kugg 1m/s    Lugnt 11h Stor 0/2 PiteR 0/1 Rödk+Bräm 1    

MAX Brämön 4,5 Landsort 7,5..Sth 7,0 Fbo 8,5 Nikka -21,4 Storbo -7,0 Roma -1,8°  SSO17,1/20,2 Väd SSO20,7/26,2 Måse SSO20,3/24,4 Vinga SSO19,5/24,0  Sunne 14,4 12t Klövsjö 1,8mm

stig (04+05 4,0°) 13 7,0° 16-01: 6,0-6,2°  -27cm (Viken -46cm 14h)


141124 06 S16/21 6,9° 11km Sth 6,4° S8/17 1018,4  PROGN 7532444 min 51-10111° ned 6000000mm  1-7dec 4-3° min 2-0° ned 3x0 4x0,2mm  Regn kl 10(evt12)-18  S8/18  

Landsort kl 00 ∆1h: kl 23-15: 15-16/19-22   kl 18-22: 8-9/12-14

06 Lungö S20/25 5,0° Bräm S16/24 3km Söd S15/24 Hborg 7,8° Junsele 3,0mm Såtenäs 1009,3 Hap 1022,8    22 SV9/12 7,8° 32km

MAX Egge 6,6 Gävle 6,5 Arvika 7,8 Etuna..7,6 Landsort 7,5..Adelsö+Vås 7,3 Gbg 10,2 Måse+Kärna 9,6 Tarfala -11,6 IdreF -2,0 Tomtabacken 3,2°  SSO17,1/S20,3

alla SSO: SvH 19,1/25,2  Väd 20,7/26,2  Måse 20,3/24,4  ÖNU 19,8/25,6  GS /S24,8  Tullinge 9/SSO17,4(≈02 06h)  Håkafot 40,0 Gördalen 33,7 12t Västmarkum 26,7mm  Ava 31 Katt 30 Kitt 25

Häggb 17 Ankarv 12  Gördalen 27 Särna 9 Ulvsjö+Nornäs 2 Lillh 1 cm snö  Sth inom 6,0(02+04h) o 6,9°(09 10 21h)  Tullinge 4,5mm(11-18h)  -26cm Simrish -82cm(15h) Smögen +42cm(16h)


141125 08 V6/10 6,1° 50km Sth 5,5° V3/5 1018,5  PROGN 6253333 min 7x0° ned 7x0,0mm  2-8dec 3° min 0° ned 3x0 4x0,2mm  Klart-n klart kl 13-20

Landsort kl 00 ∆1h: 00-05: 9  avtag  kl 19-: 34334 m/s

Djh tömt regnmät 6 mm ca 1v.    11 NV5/8 5,5° Vinga 9,3 HallV 9,2° Måse S1/1 Sth 5,6° NV3/5 Hborg 7,9°    12 NV4/7 5,1° Vinga 9,5° V2/4 HallV 9,4° Lungö Bräm 1 S 5,1° NV3/6 M 8,,9° 

MAX Egge 6,1 Landsort 8,1..Sth 7,0 Gbg 10,8 Karlshamn 9,9 Måse 9,8 Vinga 9,6 NKost+HallV 9,5 Nikka -12,7 Arvika..-3,4..Tullinge -2,9 Horn -2,8°  SV10,8/14,1  Hattsjöbäcken 39,4

12t Esrange 2,1mm  Ava 38 Jokkmokk 35 Murjek 32  Häggb 26  Gördal 32 Särna 12 Ulvsjö 10..cm snö  max igår 21 7,0°° kl 02-11 5,5-5,8°  22 min 2,6°  -25cm   OBS ca -1° kl 23-06!


141126 09 NV1/3 2,4° 0km dimma Sth 0,7° 0/1 1025,4  PROGN 2232323 min -12000-10° ned 0110000mm  3-9dec 2° min -1/-2° ned 3x0 4x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: - 21122 332121 022333 334122 2 m/s

MAX Egge..5,7SvHög 6,6 Vinga+Nid 8,9 N Sopp -15,4 Storbo -17,0 Horn -4,6°  VNV4,6/N5,9  Vrå 4,7 12t Katt 1,5mm  Ava 38 Jokkm 35  Häggb 26  Gördal 30 Särna 11..cm snö

01sjunk 2,7°  08 0,5°  11 1,6°  16+18 0,4°  -20cm    De flesta kuststn lugnt 0 ngn-ngr timmar, övriga i regel ned till 1.


141127 09 NO5/6 4,3° 12km Sth 1,9° v0/3 1024,1  PROGN 4222323 min 10-10-3-2-2° ned 7x0,0mm  4-10dec 2-3° min -1° ned 3x0 4x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 236323 566564 444343 324443  m/s

06 Rödk+PiteR+Holm+Järn+SvH+Hob 1 Katt 1017,9 Stln 1019,2 Kir 1020,3 Sveg 1024,9 Visby 1023,1 Hborg 1020,5

12 SO4/6 7,0° 47km Rödk Holm Örsk SvH Har ÖNU Vis 1  Österg Fbo Nid SO8  Väd O8 Sth 4,4° O2/3

MAX Katt 4,2 Landsort 7,1..Sth 4,7 Utklippan 8,1 Nikka+Natta+Storbo -16,7 Naim -16,6 Gårdsjö..-2,2°  SO6,2/ONO7,1  Harstena 1,8 12t Hoburg 5,4mm  01 0,5° 14 4,7°  -22cm  


141128 07 SO7/9 4,7° 40km Sth 4,6° SO1/2 1029,6 PROGN 3132233 min 00-1-1-1-1-2° ned 1000000mm  5-11dec 1-3° min -3/-1° ned 3x0 4x0,1mm   Duggregn 10-13/uppklarn

Landsort kl 00 ∆1h: 356797 därefter 6-8 (14: 5) m/s

04 S9/10 5,7° 11km Örsk NV1/1 1,5° 5km Harst NO1/2 Sth 3,4° lugnt vx0/0 1028,4

MAX Holmön 3,9 Landsort 6,6..Sth 4,7 Skill 7,2 Naim -20,1 Storbo -13,8 Kymbo -2,4°  SSO9,3/OSO10,6 Fbo O13,5/OSO22,1  N Möckleby(Öland) 20,6 12t Höglek 2,0mm  Ava 38 Jokk 35

Häggb 25  Gördal 28 Särna 11.. cm snö  01 2,2° 07 4,6° 19 2,5°  -28cm(18+19: -32)


141129 06 SO8/11 3,2° 50km Sth 1,9° O2/4 1034,4  PROGN 2223233 min 000-1-1-2-1° ned 7x0,0mm  6-12dec 2-3° min -3/-1° ned 3x0 4x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 6-8 m/s (22-21h)

05 SO8/11 3,1° 50km Kugg SV1/9 Stor 0/2 Sth 1,9° NO2/3 1034,6 U 1034,9 Katt 1027,5 Hborg 1026,8    11 Sth 2,5° SO3/5 1034,6 U 0,1° 1034,9(max av stn) H C Estland och öut, 1 månad..

13 Sth 2,5° 1034,1 U 1034,2   

MAX Skagsu 2,8 Söderarm 4,3..Sth 3,2 Skill 5,2 Gielas -20,2 IdreF -9,4 Roma -4,2°  SO9,2/11,4  Höglek 2,0 12t Katt Hap Arvika Blomskog Norrköp 0,4mm  Ava 38 Jokk 35  Häggb 25 Gördal

27 Särna 11..cm snö  22-21 inom 1,7/2,6(3,2)°  -30cm(-35 18h)  


Mörkaste november sedan mätningarna startade 1908, 1-28 nov bara 3 timmar sol i Sth (def: > 120 W/m2 mark = horis? - ej att man ser solskivan) SvD  men sol i dag 29 nov!

wiki Solen strålar ut effekt 4x(10)26 W => på jordens avstånd 1367 W/m2 (solarkonstanten) på "skivyta" pi(R)2 jfr jordens yta 4pi(R)2 => medeleffekt mot hela "ytan" 1/4 x1367 = 342 W/m2

... varav 49 % absorberas av jordytan = ca 165 W/m2 - ... strålar sen ut som svartkroppsstrålning (annars skulle det bli ruskigt hett...)  .. 5,67 x(10)-8 (T)4


141130 09 S4/7 2,5° 46km Sth 1,8° vx0/2 1031,1  PROGN 2243664 min -0-00001-1° ned 7x0,0mm  7-13dec 2-3° min 0/-1° ned 3x0 4x0,1mm 

Landsort kl 00 ∆1h: 8-7 sjunk min 1 kl 16-18 kväll 3-4.

MAX Skagsu 3,6 Söderarm 4,3..Sth 2,8 HallVäd 5,4 Gielas -18,9 IdreF -6,1 Roma -4,2°  SO9,5/11,7  SvHög 2,4 12t 3,0mm  Ava 38 Jokk 35 Katt+Adak 31  Häggb 25 Gördal 26 Särna 11..

FalunL 5..cm snö  -32cm (-35 22-24h..)  Danderyd (01h 3,2°)  08.40 min 0,8°  12-14 max 2,6-2,7°DEC 2014

141201 06 S5/7 2,7° 50km Sth 1,4° O1/1 1030,1  PROGN 1323343 min -00-100-2-1° ned 0000030mm  8-14dec 4-2° min 0° ned 3x0 4x0,3mm 

15 S5/7 2.8° 50km Sth 1,8° SO1/1 1029,1  Snö NV Dal-Boden.. (ngt mell Värml, NÖ Uppl..)

Landsort kl 00 ∆1h: 444544 554555 555546 66678 m/s (22 S8/11 1,8°)

MAX Skagsu 3,7 SvHög 3,2 L 3,1..Sth 2,4 Skill 4,9 Tarfala -13,5 IdreF -5,9 Flahult..-7,1°  S7,4/8,9  SvHög 5,6..Landsort 1,9 12t Holmön 2,9mm  Ava 38 Häggb 23 Gördal 25 cm snö

..23-01 08 10 1,3°  20 2,4°  -36cm(18-20: -40cm LÅGT STÅND)


141202 09 S9/13 3,7° 25km Sth 3,0° S3/5 1021,7  PROGN 4135334 min 0-0-10-3-20° ned 0001000mm  9-15dec 4-2° min 0° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 01-00 ∆1h:  7-9, men kl 11: 11, 14: 10 m/s

MAX Skagsu 3,7 SvHög 5,0 L 4,5..Sth 4,0 NKoster 4,9 Tarfala -11,8 IdreF -6,4 Horn -3,5°  SSV10,5/14,4 Järnäs SV16,9/SSV21,0  Talljärv 5,0 12t(ejSvGö) Esrange 4,7mm  Ava 38 Häggb 23

Gördal 25 cm snö  01 1,1° 13 4,0° 21+22 0,6°min  -49cm(20-22min: -51cm LÅGT STÅND Landsort -52 20+22h Marvik -55 Simr+Skanör -54

Lågt Stånd ca 50-55 cm under normalt - upptäck grejer på havsbotten vrak etc 141202-03.. low water


141203 06 V6/9 2,5° 16km Sth 1,0° SV2/4 1021,3  PROGN 1344244 min -2-20-3-201° ned 0001000mm  10-16dec 5-4° min 1° ned 3x0 4x0,3mm  Mulet

06 Hanö NO1/3

MAX Skagsu 8,0 Norderön(Storsjön) 7,6 Landsort 4,1 Sth 4,0 Väderö 6,9  Vittangi -15,2 Ljusnedal -15,0 Storbo -12,0 Horn -6,0°  VSV11,4/13,9  Tärendö 8,4 12t Korsvattnet 26,8mm

Ava 39 Katt+Jokk 35  Häggb 23  Gördal 27 cm snö  02-01 inom 0,7(20h) 1,8(24h)° jfr ovan  -44cm  LÅGT STÅND min -55cm 20+22h Forsmark -58cm 15h 


141204 08 V8/10 2,8° 10km Sth 3,2° V3/6 1021,2  PROGN 3445426 min 1212-1-13° ned 0110101mm  11-17dec 4-5° min 1-2° ned 3x0 4x0,4mm 

Landsort kl 01-00 ∆1h: Fallande 01+02: 10  min 17+19: 2  21-24: 4

MAX Brämön+Kugg 9,5 Hamra 6,1 Väderö 7,1 Vittangi -12,4 Särna -11,2 Ljungby -7,7°  VSV11,4/13,9  Frostviken 46,5 (nära Norge)  Ava 25,4 12t Katt 1,0mm  Katt 45 Kvi 37 Ava 35

Häggb 23  Gördal 27 cm snö  02 1,5°  12 4,0° (00 2,5°)  -31cm (var kl 01 -51..)


141205 14 SV6/10 4,3° 33km Sth 3,2° S3/5 1017,9  PROGN 4343254 min 1-1-100-10° ned 3312030mm  12-18dec 3311223 min 0/-2° ned 0-0,4mm 

Landsort kl 01-00 ∆1h: 467889 764197 10 76667 7747-7 7 m/s      24 S8/11 5,8° 4km Sth 3,2° 1012,6 Tull 1,5mm(2,5 sedan 20h)(kom tot 7,2mm t 05h dan efter)

MAX Kugg 8,1 SvHög 5,4 Fbo 6,7 Lillhärdal -11,2 Älvdal -9,3 Tomtabacken -4,2°  S9,6/SV13,0  Björkudden 7,2 12t Rörastrand 8,9mm  Katt 49 Kvi 37 Jok 35 Ava 34  Häggb 22  Gördal 27 cm

08 1,1° 13 14 17 3,2°  -35cm  


141206 06 V6/7 3,3° 22km Sth 2,4° SV2/3 1010,1  PROGN 3442444 min -1-10-1010° ned 7100210mm  13-19dec 2-3° min 0/-2° ned 0-0,5mm  Ngt uppklarn mot solnedg

Landsort kl 01-00 ∆1h: 8 10 7765 ...... 876452 4333 m/s

MAX Katt 4,2 Landsort 5,9 EftraB 7,3 Dravagen -14,7 Särna -15,4..Älvdal -11,3 Kärna -3,0°  SVS10,5/12,9  Rörastrand 11,7  Tystberga 9,2..Tullinge 7,3 12t Katt 5,3 ..Sth 0,5mm

Katt 54 Ava 37  Häggb 22  Gördal 27 ..Fredriksberg 7  Göta(SÖ Vättern): Flahult 3 Högemålen+Kävsjö 1cm snö  03 3,5°  06 2,4°  12 3,8°  -29cm (Skanör -54 13h)


141207 12 SV11/17 4,7° 42km  Sth 3,9° S4/9 1007,0  PROGN 5434475 min 1001220° ned 4103040mm  14-20dec 3554433 min 2-1° ned 3x0 4x0,4mm 

Landsort kl 01-00 ∆1h: min 02-04: 7 kl 09-24: 11-12 (13 16+19h) m/s  by kväll 17-18 m/s

12 Vinga S18/21 6,6° Väd 7,4° S14/19 Gbg 3,2mm Katt 984,7 Mlm 1014,1

MAX Delsbo 5,5 Arvika 7,3 Väd 8,4 Jokkmokk -16,4 Sveg -14,9 Särna -15,4 Hagsh -4,2°  SV13,6/18,0 Vinga SSV17,6/20,8 Hanö SV17,1/22,4  Kållered 8,0 12t Ullared 28,7mm

Katt 52 Ava 38 Häggb 22 Gördal 27 Gö- cm snö  05+06 0,6° 19 4,8°  -36cm  


141208 09 V10/12 5,1° 30km Sth 3,1° SV2/4 1003,0  PROGN 4255553 min 1° ned 6070520mm  15-21dec 5554333 min 3-0° ned 4x0 3x0,2mm 

Landsort kl 01-00 ∆1h: ..22-01: 12 ..därefter 7-10 m/s

MAX Delsbo 6,1 Arvika 7,3 Väd 8,1 KvikkjÅ -22,1 Storbo -13,1 Horn -1,2°  SV13,2/18,0 Hanö SV17,1/22,4  Fotskäl 37,2(Vkust) 12t Katt 2,0mm  Katt 51 Häggb 22 Gördal 27 cm snö Svea-

00-06 4° (05 4,1°max) därefter 3° (19+20 2,5°min)  -22cm  


141209 08 V9/12 4,4° 50km Sth 2,8° SV3/5 1014,2  PROGN 4455445 min 1122-102° ned 0603500mm  16-22dec 5654433 min 22100-10° ned 0-0,5mm 

Landsort kl 23-22 ∆1h: 8-11 (kl 11: 6) m/s

MAX Holmön 3,3 Landsort 5,4 Måse 6,7 brr Kare -25,2 Vittangi -24,7 Natta -24,6  Särna -17,8 Älvdal -12,7  KalmarF -3,7°  V11,4/VSV13,6  Vrå 6,8 12t Latni 0,5mm  Katt 56 Häggb 22 Görd 27

cm snö Göta-  04 1,3° 10 3,3° 20 1,7°min (halt på asfalt)  -22cm    Varning: I mgn finsk: SV19  smhi: S18-21 (mest fm, regn em)      // BLÅSTE MER VARNING!!!! 


141210 06 SV18/25 5,4° 27km Sth 4,3° SV8/18 1006,3  PROGN 5445354 min 121-2-121° ned 801 11 020mm  17-23dec 5334433 min 0/1° ned 3x0 4x0,2mm  Lite snöbland 08h, regn kl 08-18

smhi Prognos/0630 fm: Landsort-Söderarm S18-19 i medel, regn 

VARNING 06 Söderarm SV20/27 Vinga S22/29 Måse S20/29 Väderö S18/27  NKost+Nid S20 22/28 Stln S8/19 Katt 983,9 Kare 994,1 (∆>10) Stln 982,4 Svall 995,8 Ronneby 1012,3

VARNING Stånd 100-120 cm under normalt på em SV Östersjön! Man kan gå på havsbotten - men det blåser!

03+04 Vinga 25 24/33  13 SV18/26 5,8° 13km Söderarm SV20/32 Sth 3,9° S7/16 U S9/16 Lule 3.0° Tull(tot 6,0 07-13h)+U 0,5 Torup 3,4mm    14 SV17/27 5,6° 14km Söd SV22/33 4,8° 8km

Sth 3,8° SV6/14 Tull 0,7 U 1,0mm

Landsort kl 01-00 ∆1h: 13 13 13 15 17   18 18 19 19 19 19   19 18 17 16 15 14   13 12 12 12 12 11   12 m/s   by max kl 08-14: 27-28 (13h 26) m/s 

MAX Skagsudde 4,5 SvHög 5,9 Måse 7,6 12t Kare -27,3 Naim -27,1 N Sopp -27,0 Älvdal -11,2 Målilla -0,5  ORKAN SV20,8/27,7  Söderarm SSV25,2/32,8 Vinga S26,8/33,1 Väd S25,2/30,8

Måse S24,4/30,4  Mollsjönäs 25,5..Gbg 21,0 12t Källsjö 16,6  Tullinge 9,7 Sth 9,0mm  Katt 54 Ava 41  Häggb 25  Gördal 39  Göta: Hid+Linhult 2 Malmbäck Sjötofta Borås 1 cm snö

max 07 4,4°  min 09-12 3,3°  max 13 4,0°  min 23 2,1°  -22cm  Min: Skanör -115 cm /17h   21h max:(Kalix +90 Kungsvik +96 Smögen +95 Gbg +84 cm)

Det blåste max 33 m/s (ca 120 km/h) (ORKAN) i vindbyarna, vid Söderarm kl 14 (SV 22/33 4,8° 8 km sikt) och i natt kl 03+04 vid Vinga.   Inget "roddbåtsväder"!

Man kan gå på havsbottnen vid Skanör, stånd -114 cm nu kl 17 (sjunkit 1 m), norra Västkusten +66 cm, Kalix +75 cm.    Temp Sth kl 08-12: +3,3°.  Regnat i dag Tullinge 10 mm, Uppsala 4 mm.


141211 08 SV12/19 5,3° 28km Sth 4,5° S612 994,7   PROGN 5343455 min 1-0-2-1110° ned 0240101mm  18-24dec 3244323 min -2/0°ned 3x0 4x0,1mm 

08 Katt 980,8 Stln 977,4 Ronneby 1004,4

Landsort kl 01-00 ∆1h: 01-14h ca 12, därefter 11-9 (7 21h) m/s

MAX Skagsu 4,8 SvHög 6,1..Sth 5,1 Utklippan 7,3 Väd+ÖSU 7,1 Tarfala -13,5 IdreF -4,3 Kvarn -0,1°  SV14,9/20,3 Väd SSV19,6/SV26,1 Vinga SV19,0/24,2 Måse+Nid+Hanö+HallV  ca18 /24,0

KroppefjG 32,3 12t Blomskog 19,4mm  Katt 54 Häggb 25 Gördal 43  Malmbäck 4 Flahult+Moheda 1 cm snö  stig 11-14+19 5,0°  22min2,8°  -12cm Kungsvik+Smögen +98 06h/07h Gbg +91 06h

VARNING Storm/regn-snö natt.. 12-13 dec  Tågapågen ställs in kl 15-ca kl 15  L 970 hPa Alexander smygande Danmark->Åland..  AB Upp till 28 m/s på land NV Skåne! Var EJ ute!


141212 07 SV8/13 3,6° 50km Sth 1,7° SV3/6 991,2  PROGN 4525254 min 10-10-10-1° ned 6805020mm  

Landsort kl 01-00 ∆1h: kl 00-12: 7-10, min 13+17: 5 max 22: 13

07 Väd S12/25 4,9° Stln 980,2 Mlm 996,4    11 SV9/13 4,1° 50km Sth 2,6° SV3/6    18 S7/8 4,6° Fbo SV18/25 7,9° Hanö SV18/23 Hborg SV8/16 Mlm SV7/16

19 S7/10 Hanö SV19/26 Fbo SV17/23    20 SO9/13 Hanö SV19/27 Fbo SV18/25 ÖSU SV17/22 8,1° Hborg SV11/21 Mlm V9/19  (varför är observationer fördröjda > 40 min?)

21 SO12/14 Hanö SV19/26 Fbo V18/25 Väd O1/5 Måse NV1/4    22 Hanö 26/34 ORKAN! Väd 0/4    23 SO11/17 Hanö V24/33 ÖSU V21/28 Hob SV17/24 NKost NV1/2    24 S

MAX Skagsu 4,9 Landsort 5,6 Skill+Fbo 8,2 Katt -12,4 IdreF -5,0..Svanb -3,1 Oskarsh -1,8°  SSV12,8/15,7 Väd S19,6/24,5 Hanö SV18,9/25,8 Fbo SV18,8/25,3  Ed 21,0 12t Malmö 13,9mm

Katt 53 Hägg 25 Gö 47  Ed 10 Malmbäck 2(enda Gö)cm snö  00 3,3°fall 06 1,0° 12+13 3,1°  -1cm Skanör min01h -58  max16h +3  23 -66fall   23 Kungsvik+Smögen +52cm ngt stig 

24 SO6/12 Hanö+ÖSU V21/29 Sth NO4/8 Tull 2,1mm tot 5,9 fr 20h Skanör -83cm Gbg+Smög+Kungsv +51 51 50cm    02 N7/11 Hob V20/31 ÖSU V16/27 Tull 1,2mm tot 9,0 U tot 2,1mm fr 23


VARNING Storm/regn-snö natt.. 12-13 dec  Tågapågen ställs in kl 15-ca kl 15  L 970 hPa Alexander smygande Danmark->Åland..  AB Upp till 28 m/s på land NV Skåne! Var EJ ute!

OBS smhi.varning141212.15 "Surra fast allt löst!" (Skåne-Gotland ...)  910,2


141213 09 V11/17 1,9° 50km Sth 0,5° V5/9 986,6  PROGN 2143261 min 0-2000-1-2° ned 11 020040mm  

Landsort kl 01-00 ∆1h: 637 11 14 därefter 6-13 m/s

12 V10/15 3,2° Måse V16/21 Väd V17/20 Hanö V15/22 Sth 0,9°    

MAX t mgn Hanö VSV27,1/34,0 ORKAN Hoburg V21,6/31,5

MAX Skagsu 4,1 Söderarm+SvH 5,1 Landsort 5,0 Utklipp 8,5 ÖSU 8,3 Karlskrona+Ski 8,2 Nikka -18,4 StlnS -16,8 Storbo -14,6 Särna -14,1 KolmårdS -1,2°  N15,2/NV19,6  

Hanö VSV27,1/34,0 (som ovan)  Klöverträsk 50,0 (nära Boden)  Dalarö 15,0..Tullinge 10,3  Flahult 24,4 12t Markusvinsa 16,0mm  Katt 53 Hägg 25 Gördal 46  Göta: Flahult 19 Malmbäck 18

Högemålen+N Vi+Nobynäs 10 Härsnäs 7 (alla öst Vättern) Regna 6 (Hjälmaren) cm snö  02 0,4° 20 3,0°  -3xm Skanör min -95 02h max +61 Gbg 10h Smögen+Kungsvik +60 11h 


141214 10 V11/14 3,3° 39km Sth 0,3° S2/4 1005,7  PROGN 2433553 min -1 233553° ned 0600300mm  I mgn regn 08-18, tis klart igen.

Landsort kl 01-00 ∆1h: 13 12 13 12 11 9   därefter ca 9-10 m/s

MAX Holmön 2,2 Skagsu 3,0 Kristineh 5,5..Landsort 5,3 Väd 7,2 NKost+Utkl 7,0 brr Nikka -26,2 Naim -25,5 Särna -20,0 Kvarn -2,3°  V14,0/17,0 Väd SSV16,8/22,3  Jokkm 24,0 12t Blomskog

1,3mm  Katt 53 Hägg 25 Gör 43  Ed 20 Malmbäck 13 Flah 7 Regna 6 N Vi 5..cm snö  09 -0,1° 22 3,8°max  +2cm  


141215 10 SV15/22 5,4° 6km Sth 4,5° S6/12 999,4  PROGN 5136541 min 11130-1-2° ned 4001020mm  Regn t kl 17/18.

Landsort kl 01-00 ∆1h: 11-17 (max 12+14h min 17-19h) m/s

10 Söd SV20/26 5,8° Tull 0,5mm(tot 2,1 fr 07)    10 S17/24 4,7° 5km Söd SV20/29 Sth 4,0° S7/15 Tull 0,8mm tot8,1 Norrk tot0 U tot 5,0mm    

MAX ÅreB+Delsbo 5,1 SvHög 6,1 Väd 7,5 brr Nikka -26,5 Naim -26,3 IdreF -3,6 Tomtabacken..0,0°  SSV18,4/23,5 Söd SSV 21,6/28,8 Vinga SSV20,2/24,8  Gördal 24,9 Ed 24,1 12t 

Ullared 14,6mm  Katt 52 Ava 46 Tall 45 Hägg 25 Gör 52 Malmbäck 5 Regna 4 Nobynäs 1 cm snö  04 3,5° 06+09-11 4,5° svagt fall  +3cm  


141216 08 V12/15 3,5° 33km Sth 1,1° SV3/6 1000,0  PROGN 3355400 min 0-122-1-3-2° ned 1120100mm  

08 NKoster SV14/24 Kare 984,5 Ronneby 1005,5 

MAX Skagsudde 4,9 SvHög 5,1 Landsort 4,9 Utklipp 6,6 Korsvattnet -16,7 Storbo -10,3 KalmarF -3,3°  VSV15,3/20,0 NKoster SV16,9/SSV24,1 ÖTorneå 22,4 Tullinge 9,1 Sth 8,0 12t

ÖSU 12,5°  Katt 55 Hägg 34 Gör 55 Ed 5(enda Göta)cm snö  +8cm Kalix +81 00h


141217 07 V5/9 3,4° 34km Sth 1,6° vx0/0 lugnt 994,5 Tull 0,1mm  PROGN 1453132 min -4-31-3-20-1° ned 1220050mm  24-30dec 11-10111 min -1/-4° ned 3x0 4x0,2mm 

Landsort kl 01-00 ∆1h: min 3 11+12h  max 7 ..02-05+17h  m/s

MAX Lungö 1,7 Söderarm 4,7 Landsort..4,6..Tullinge 2,7 Niding 6,7 Vilh -18,1 StlnS -24,8 Storbo -22,6 Kvarn -3,8°  SV9,8/VSV12,4 Hanö V18,4/23,6  ÖSU 16,2 12t Hanö 5,9 Sth 4,0

(bl a som snö) Tull 3,9mm  Katt 66 Jokk+Ava 46  Hägg 34  Ulvsjö 20  Malmbäck 2 Regna 1 cm snö  03 0,7° 08+09 1,9° sjunk (01 -2,9°)  +20cm  


141218 13 SV10/13 4,7° 40km Sth 2,7° SV3/6 994,5  PROGN 14432383 min -42-2-2-20-1° ned 2100130mm  25-31dec 1-2-3-10-1-1 min -6/-4° ned 4x0 3x0,2mm 

Landsort kl 01-00 ∆1h: 564556, max 10 11-13h .. därefter 5-9 m/s

13 Mlm 7,4 Gbg 7,7 Katt -13,3°    17 Sth 3,7 Mlm 8,2(3,6mm) Gbg 8,1(4,1mm) Hborg 8,0 Katt+Paj -14,2°

MAX Skagsudde 2,4 Kristineh 6,3..Landsort 5,6 Kristianstad+Sturup 8,9 Ski+Mlm 8,6 ÄngelholmB 8,5 Hörby 8,4 Gbg 8,3 brr StlnS -25,6 Storbo -22,0 Kvarn -4,4°  Ljusnedal 8,8 ..Tull 3,9

Sth 3,6mm 12t Kärna 8,4 ..U 4,0mm  Katt 61 Hägg 36 Ulvsjö 20  Regna+Malmbäck 1 cm snö  03 -3,6°  19+21 +4,0°  +12cm  


141219 09 V12/15 6,1° 50km Sth 5,1° V4/6 985,2  PROGN 521222-1 min 2-1-3-3-1-3-5° ned 7005120mm  26-1jan -3-4-1-1-2-3-3 min -4/-6° ned 3x0 4x0,3mm 

Landsort kl 01-00 ∆1h: min 3 02h  max 12 09 15 16h m/s

09 Ski 8,1° Mlm+Hborg 8,0 Gbg+Visby 6,6 Katt -14,1° Delsbo 981,4 Mlm 997,3    10 V10/14 6,0° Ski 8,2° Sth 5,5° M 8,0 Hborg 8,1°    11 5,7 Ski 8,3 Sth 5,4 V5/9 M 8,2°

12 5,9° Söd V16/21 Sth 5,2° SV6/10 M 8,3°    14 V11/15 6,0° ÖSU 7,9° V9/14 Sth 4,7 SV5/9 M 8,0°

MAX Gävle 3,8 ÖrebroF 6,4 Landsort 6,3 Karlshamn 10,8 Kristianstad 10,4 Hborg+KalmarF+RonnebyB 10,2 Tarfala -19,4 Storbo -16,3 Tomtabacken 0,5°  VSV12,8/16,5 Måse VSV18,3/23,1

Vinga VSV16,3/V23,5  Mollsjönäs 22,8 ..U 5,0 12t Lund 13,0mm  Katt 60 Hägg 36 Gör 57 Gö- cm snö  10 5,5° (20 3,0°)  +15cm(max 28 07h)

140623 TV1958 NYTT UTTRYCK i weather forecasts: "Goda uppehållschanser" - nyligen var modeuttrycket "Goda solchanser" (i st f hederliga uttryck som klart - halvklart -molnigt - mulet..) 

BildAlgKustbev  Alger t havs o Lisö nhp140722 mycket utanför men nog ej inne  Giftiga alger i gästhamnen nhp140725 Gästhamnen täckt av brungula sörjan.

Algerna försvann ngr dgr senare snabbt (österut/minskade).


  

 Sth Tim Ned Tryck  Kust  Kust(0730 1430 2030) Obs 24hbak  Stånd   Båt   Kanot?u6h  land obs  Max  Moln  Vind+tryck u3h   Havsis Kod  Landobs  Radar  Yr Nyn Snödjup Temp  Keb  Beta  Alg Alarm 

  Sjök eniro.se.toro(x10) © = 1Toro-Gunn  2Masv-Drag  3Arnh-Skva  4Toro-Tors  5Sang-Skra  6Skra-Gunn  7GunnN  8Tros-Toro  9Toro-Natt  99Natt-Stor 


VARNING 30 000 000 liter orenat avloppsvatten rann ut i Mälaren Eolshälls - Mälarhöjden etc /140811 Farligt att bada!

BADTEMPERATUR Vintersim    Havstemp  alg klart temp kust  Sth  Mäl  Hall  Skåne  hitta.osby    OBS Badförbud Malmö: V hamn/Sundspromenaden och Sibbarp/barnviken /140719 

... 130915 18,8 500  0916 18,0 500  0917 17,3 400  0918 16,8 200  0919 15,9 250  0920 16,4 250  0921 16,0 250  0922 14,8 50  0923 13,8 25   130924-140112 simmar ≥ 10 m/gång

131001 sjö 9,4° hav 11,6° =100:e simdagen i sträck

Gott Nytt SimÅr! Simmar 10 m/dag:  140101 3,0°(3,0)  0102 3,1°(3,9)  0103 3,3(4,0)  0104 3,4°(5,2)  0105 3,2°(2,6) =28 veckor i följd  0106 3,4°(3,4)  0107 3,3°(6,3)  0108 Mäl 3,4°(6,4)

0109 Djh 3,5°(5,1) simdag nr 200 i följd  0110 (nu kallare o lite snö.. varit varmt ca en månad) 3,3°(-0,1) sjö 2,6°  0111 2,6°(-2,0)snö  0112 2,5°(-7,6kallblås) 10 sjö 0,8°  =29 veckor=

=simmat 203 dagar i följd i hav..  Vintersim 203 dagar i följd 24 jun - 12 jan (textinfo, länkar till foton)  

140228 Djh sjö 1,4°(luft 3,2°) sim≈10m simdag nr 1 i följd isfritt i Värtan bara ngr små bitar innerst;  Ösbysjön is, ingen vak, gick ej att göra hål med pinne.

140306 Djh sjö 4,1° is utom vid bryggan -.    Djh sjö S 4,4  N 4,3°  140329 hav 3,9 sjö 6,3° (luft max 15°) sim  

140420 Djh sjö 11,9°(11,7 1m)  140428 Djh sjö 14,7° sim ≈10+15m  140517 10h Skavlöten 13,3°   140522 Djh sjö 21,1 sim 50m  0523 22,0°400m  0524 22,7°400m   0525 23,1°400m   

0526 22,7°400m 1m ned 21,7°   0527 18,8°100m   0528 16,2°30m   0529 16,5°30m   0530 15,2°10m regnat  0531 16,4°20m 

140606-08 se ran  0609 22,0°400m  0610 22,7°750m  0611 22,8°550m mulet  0612 22,3°350m l regn 0613 20,8?°350m   0614 19,5°300m blåst sol  0615 20,0°300m  0616 18,9°300m/regnskur

0617 17,7°200m/mul Lägger grus+jord båda sid cykelbron(var ca 5 cm "glapp", fixar "dansbanan", slår i spikuvuden  0618 18,4°200m  0619 17,8?°300m  0620 17,1°100m  0621 16,9°100m  0622 16,8°100m

0623 15,8°100m  0624 16,8°100m   0625 17,4°200m  0626 18,5°300m moln  --  0629 17,8°100m moln  --  0701 17,5°100m

0702-06 MUSIK vid SILJAN badtemp..: ons Svärdsjö 17,3°   tors Östbjörka 14,9°   fre Boda Sinksjön 16,3°   lör Ensro 18,0°   sön Delsbo Dellen 19,9°

0708 24,7°1000m  0709 25,0°700m   0710 25,4°1000m  0711 24,8°1200m  0712 24,0°1200m  0713 24,0°700m  0714 23,4°600m  0715 23,4°1000m  0716 22,8°600m  0717 24,1°800m  0718 24,0°500m

0719 23,9°1000m  0720 24,7°1200m  0721 24,8°2100m1h55m  0722 25,7° DRUNKNINGSOLYCKA 18-tiden (/100m sen kväll)  0723 25,4°1700m  0724 27,2°≈1700m  0725 27,5°1h30m≈1600m

0726 27,6°SÄSONGSMAX2h20m≈2500m  0727 26,3°1h6m≈1200m  0728 27,2°1h15m≈1200m  0729 27,0°2h4m≈1900m  0730 26,4°30min≈600m  0731 26,0°1h52m 2000m

0801 25,0°40min 800m  0802 25,3°44min 700m  0803 25,8°(24°mgn) Edsvik 22,2°(1m 21,7)/ 25+34+10min 500+700m  0804 26,3° 2200m ca 5x17+38min  /8max11  0805 27,0° 1900m(kväll 26,6°)(+12+12 spadar grus)  

0806 26,2° 1000?  0807 23,4Torö-Lindsk 10  0808 25,6° 1000?  0809 24,2°mgn 1100  0810 24,8 ° 35min700  0811 23,7 ° 75min1300  0812 23,8 ° 55min1000  0813 23,0 ° 50min1000    0814 22,3° 18min350kväll  

0815 22,7 ° 63min1200m  0816 21,2°mgn26min600m  0817 21,4°kv15min400m  0818 21,0°28min600m  0819 20,5°14min300m  0820 19,5°13,5min300m  0821 19,4°13min300m1610  0822 19,0°13.20min300m2036 

0823 18,5°mgn12m50s.300m  0824 18.7°28min(1: 12.15+)600m17.40   0825 20,2°12min240m15.44  0826 17,3°Regn7min13s120m17.01  0827 17,0°3m50s 80m19.01  /Källtorpssjön 16,8°  0828 17,7°18min400m15.18sol

0829 17,8°4.25min120msödra1442blevsol(skolklass där)   0830 16,0°50m  0831 16,5°50m      SEP 0901 17,3°100m Djhhav 16,4°sol  0902 16,0°EdsvS20m  0903 18,6°9m50s240m1806  0904 18,4°50m hav16,4° 50m

0905 19,6°19m22s400m1754  0906 19,8°14m53s320m1805  0907 19,8°14m12s320m1758  0908 19,4°14m40s320m1732  0909 19,0°14m07s320m1750?  0910 19,7°18m10s400m1550(e28min800m)

0911 20,7°480+120 1615 (e960  1614-47.10)  0912 18,8°även vid botten 17m53s400m14.42(e480m16m20s)  0913 18,6° 14m58s320m1810(.15+32+36+35)  0914 18,8°bott17,8°14m35s320m1752(.15+25+32+23)

0915 19,3°34m42s800m155510(.15+25+8*30)(e800≈28m155630)  0916 18,9°17m42s400m1544(.30+38+37+33+24)+3m5s80m≈1736(e800)  0917 18,4°bott16,8°13m20s(.12+22+22+24)320m1734+3m6s80m1809

0918 18,1°bott16,7° 12m19s320m(02+11+05+01)1612(e400m1615)  0919 18,3°bott16,3° 12m15s320m16h10(-8+10+10+3s) +80+80m 2.58, 2.52 1751  (e400m  ..37)  0920 18,1°bott17,3° 13m22s320m16h49(+02+21+30+29s) 

0921 17,4°bott16,9° 6m40s180m(+20)1322g soligt då före regnet!    REGN STORM  0922 15,1°bott15,3 1m10s 30m 18h16  0923 13,7°bott13,5 22s15m17h07solgassigt  0928 12,0°bott12,1°10m

0929 12,7°bott12,6°3x22s,3x10m   0930 12,8°2x20s2x10m  1003 12,6°bott11,4°18s10m1710(selbak1732)  1008 11,5°bott11,3°10m sol sen em

0929 12,7°bott12,6°3x22s,3x10m   0930 12,8°2x20s2x10m  1003 12,6°bott11,4°18s10m1710(selbak1732)  1008 11,5°bott11,3°10m sol sen em  1010 12,1°10m  1011 10,4°västHanden2m

1019 9,6°- (Ekebysjön 9,8°)  1028 hav10,2°10m sjö10,1°1m Luft17°!

1411111 Djh hav sjö luft sim: 9,3 6,7 10,3° 5m Hap+Lul 1031,7 Visby 1031,3 Stln 1021,6 Gbg 1024,5 Hborg 1024,7    1123 Edsvik 6,1° -
140825 DN ”Nya badplatserna” Ullna/Sundbb/Solna badförbud bilskräp o gifter - tidsfråga innan trädmassmördarna..:”bostadsområdet ligger 200 m från sjön o en skog ligger däremellan spelar ingen roll

140902 Varning fiskdöd norra Edsviken /mittiDand + anslag 140902  


Temp avser: Finngrund  Huvudskär  Landsort  Marvik      Knoll  Blek  Gbg  Väderö  (evt även våghöjd m) =>        kaninh  flygf  när 

140101 15: -- -- 3,6 2,9   5,5 4,4 4,5 6,9°    140116 15: -- -- 2,4 1,2   4,4 3,3 3,3 5,8°   140201 15: -- -- 1,1 -0,2   2,9 -0,3 0,4 1,6°   140401 15: -- -- 3,7 3,4   3,6 6,1 7,1 6,3° (Gbg kl 08 4,6°) 

140416 15: -- -- 4,4 6,0   4,7 7,3 7,1 7,1°    140419 15: -- -- 5,0 6,2   4,6 9,0 8,7 --°      140425 15: -- -- 6,5 7,5   5,6 9,2 9,3 --°         140501 15: -- -- 7,1* 8,6   5,0 10,9 10,5 --°  *kl 07 5,7° 18 7,4° 

140520 18: -- -- 8,7 12,6   12,1 13,8 14,5 ---° Rib 13°   140521 max: -- -- 9,5 14,0   13,7 15,5 16,0 ---°      140525 15: -- -- 11,7 16,4   12,1 16,0 16,2 ---° Rib 20°

140601 15: -- -- 11,2 13,9   10,4 14,9 16,6 ---° Rib 17°      140608 15: -- -- 13,4 15,8   12,9 16,5 17,8 ---°      140609 15: -- -- 14,6 16,3   14,9 17,4 18,2(16h 18,7) ---°

140622 15: -- -- 13,7 15,0   13,0 15,9 16,3 14,8(23h 16,1)°      140625 15: 8,9 -- 12,5 14,8   12,9 16,1 16,5 17,0° 

140710 18: 16,9 -- 16,9 19,2   18,2 21,3 20,2 20,1°      140711 18: 15,9 -- 17,1 18,4   18,1 20,0 20,4 21,4° (L kl 05-08 min 15,9° / max 17,3° kl 14-15)

140715 18: 15,9 -- 17,4 19,2   17,3 19,0 19,3 19,7°      140720 18: 19,0 -- 19,8 20,3   19,4 22,2 21,3 20,4° 19: Alger hyfsat utanför Sth-kuster mot Estl+Finska vik, men nära S+SO Landsort

140725 15: 22,5 -- 21,7 23,7   20,6 22,4 23,0 23,2° (kl 10 L 23,1°) Rib 23°(luft 30°) Sib 24° Skrea 23,7 Gett 22° Uppl: Berkinge+Gimo+Harsgh 26° Amager+Tisv+Bornh+Fanø 20-21° Skagen 16-17°

140801 18: 20,8 -- 20,6 22,9   21,9 23,0 21,7 21,3° (kl 02 innan L 21,9°) Rib+Sib 22° Skrea 22,3 Getter 21° Ugglarp+Olofsbo 23° 

140815 18: — —  19,5 19,1   19,9 21,0 19,3 19,4°  Rib+Sib 19°  Skrea i går 20,2° Getter 19° Ugglarp 20,5 Olofsbo 17°

140823 15: — —  14,8 13,7   16,4 15,6 16,2 17,0°  Rib+Sib 15°  klart:Torö+Bråvik 14, Mäl 13, Hall 15°  Skagen+Tisv+Køb+Fanø 15

140901 15: 13,9 --  14,4 14,6   ----  14,8 16,9 16,5°  Rib 15 Sib 17°  Skagen Tisv Fanø 15-16 Køb 16-17°  klart: Mälar 12, Sth skg 13°

140906 15: 14,4 15,4 - 15,5 14,7 17,1 16,6 17,5 17,6°      140916 15: 15,1 16,1 - 15,9 15,5 16,9 16,3 16,4 16,5°      Storm/140921 15: 13,7 13,4 - 14,7 14,8   15,9 16,0 15,9 16,1° 

141004 15: 11,4 12,5 13,0 13,5 13,3   14,1 15,0 14,3 14,7°(smhi fel skriv 3 är 4 okt) 

141101 15: 8,4 9,4 — 9,7 9,4   10,4 11,1 11,2 12,5°      141115 15: — 7,1 — 8,2 8,6   9,6 9,7 9,4 10,4°      141201 15: 5,9 5,3 -- 6,5 6,4   8,6 5,3 5,1 --°
Badtemp klart  UNT   Halland  Malmö/Ribersborg:   Sibbarp   Scania/V Hamn  foto    Strand: Halmstad  Halland 140417 Mitti Fot i Edsviken Landsnora.. 

Mlm/Rib 140716-19: 20-21° Sibb 18-23°

Havstemp Uppgifterna mkt viktiga för att överleva om t ex båt går under, utan skyddsklädsel ca:  15°: 2 tim,  10°: 1 tim,  : 30 min.  OBS Nedkyld person får icke värmas snabbt, då stor dödsrisk!)  Ö-sjö Obs 


Vattendjup: Ekebysjön wiki max 3m (djuphålan östra delen), fö <1m  7,65 hm2  6möh  strandlinje 1,32km  naturres      

Ösbysjön wiki medel 1,7m max 4,1m  4 hm2  7,2möh  strandlinje 772m  volym 120 000m3  foto   26 plaststockar över

Grodmännens årliga badrens på Täbys o Danderyds större badplatser ca 10 st. Alla bottnar, stora saker cyklar, vägskyltar, stolar, etc.. Allt som kan träffa ett huvud vid ett oförsiktigt dyk.

Mindre saker kvar. I stort sett ganska finkammat, rens 2 ggr/år (sista mitten juni) de senaste 10-15 åren: 090526: en cykel och en soppsäck..! 


ÅRSMAX snödjup 10/11: Katterjåkk: 198  cm 110327.   11/12: AvasjöB 145 cm 120228    

=      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =      =140315 VARNING kl 10 N13/22 Söderarm N23/28 Fårö NV25/32 ÖNU NV20/30 Ölbro NV18/30      Stånd Skanör stigit 196 cm  kl 10-19 OBS -118 till +78 cm livsfara!!!

VARNING ORKAN: wiki kl 11 N14/22 Söd NV23/29 Fårö NV24/35 OBS  Östergarn NV22/31 Hanö NV19/28 Sth 2,1° NV10/20 Visby N18/26

"Stora föremål flyger i luften, fönster blåser in, byggnadsställningar rasar, båtar kastas upp på land, allmän ödeläggelse"