AF 170926 tis

Elisabet Broberg

Fredrik Andersson
   dansledare

   spelman


   Dans

   Musik1

Schottis

….2

Familjesextur

Familjesextur3

Fyrtur med keding

Pileknäckarn4

Polka

Finska polkan5

Bitte mand i knibe

Bitte mand i knibe6

La Rousse INSTR

La Rousse7

Hambo

Hambopolska efter Bryggar-Viktor8

Kadrilj från Torp

Kadrilj från Torp9

Pariserpolka

Pariserpolka10

Bingsjöpolska

Petter i Alas polska11

Ekebykadrilj

Ekebykadrilj12

Ränningen

Ränningen13

Bodapolska

Polska efter 14

Övrabykadrilj

Övrabykadrilj15

Schubertvals

Schubertvals