AF 180515 kl 18-21 prel instr 1845 o 1930

alla AF-are med vänner välkomna kl 18-..!


Schottis 

Vals  

Familjesextur

Hambo             

La Rousse

Pariserpolka      

Bingsjöpolska

Sønderborgskadrilj

Snoa

Mazurka

Familjevals

Instr. Bostonvals  

Vindmölledans     

Polka             

Engelsk kadrilj

Feder Mikkel

Gammalpolka

Rysk Mazurka

Fjällnäspolska

Instr. Retour de Spa  not  Norsk 

Info 

Polka och bakmes från Kall

Francaise

Schottis från Idre

Engelska från Sörbyn

Åttamannadans från Ödsmål

Dans till Fryksdalsmelodi

Trekarlspolska

Hamburgska

Stenhuggarengelska

Vindeliska

Kökarengelska

Bakmes och Pols från Idre

Schubertvals