OBS Under bearbetning, försöker att strukturera lite tydligare etc, ska kolla med videon och handskrivna...

Video https://www.youtube.com/watch?v=ayMFHPfGF3o      Hjo => http://gada.se/stolpadansen.pdf   


   http://www.acla.se/kultisdans/danser/postersjigg.htm   

POSTERS JIGG   (ej exakt lika?)   >1 ?

På två linjer damer en och kavaljerer en (vända mot varandra med en meters avstånd)

Enkel handfattning, vänster i vänster samt höger bakom ryggen vid rundning i hörn

Polkasteg


Takt 1-8

Kavaljer: Yttre paren ett polkasteg åt sidan och ett tillbaka (1-2) medsols vändning på två polkasteg 

(in i lucka mellan mitten parens kavaljerer som flyttar sig två sidsteg utåt) (3-4) 

på fyra polkasteg (5-8) dansar kavaljer (efter att dam passerat) mellan andra parets dam och kavaljer 

och rundar andra parets dam (och in i luckan på linjen)

Dam : Utför samma steg i sin linje


Takt 9-12

Kavaljer: Samma kavaljerer bildar port och dansar på fyra polkasteg (1-4) över till motsatta linjen 

rundar mitten parens kavaljerer 

(som fattar kavaljer vänster i vänster och höger  bakom ryggen och för runt kavaljer) 

och möter dam från andra linjen

Dam: Samma steg för damerna men de kryper under kavaljerernas port rundar dam och möter kavaljer


Takt 13-24
Kavaljer: Det par som kavaljer har damen i höger hand bildar port 

andra paret kryper på fyra polkasteg (5-8) dansar samma par mellan linjerna  

och rundar andra paret kavaljer ock bildar port med mötande kavaljer 

på ytterligare fyra polkasteg (9-12) dansas rak över till motstående linje och 

rundar andra parets dam  möter damen och 

bildar åter port dansa åter på fyra polkasteg (13-16) mellan linjerna och 

rundar dam i hörn (kavaljer med dam i höger portar) 

Dam: Utför samma steg men kryper istället


Takt 25-32
Kavaljer: Fattar höger i höger med motstående dam 

två polkasteg (9-10) rakt över framåt två polkasteg (11-12) till var vid kavaljererna byter plats 

kavaljer till vänster går före båda vrider sig medsols (13-14) fattar åter dam höger i höger och 

på ytterligare två polkasteg (15-16) rakt mot och förbi varandra 

(släpper ej händerna vrider sig runt ett halvt varv och tillbaks på andra sidan) på två polkasteg


Dansas totalt 4 gånger (med nya ytterpar...) (Totalt 4x32 = 128 takter.)Sunne Folkdansare / Ninni O - version / mailat 230124

STOLPADANSEN (polka) 


Dansen heter Stolpadansen för att de som står still och tar emot en dansare är  stolpe i hörnen.

4 par. Kavaljererna på ena sidan och damerna mitt emot.

Polkasteg hela dansen


Yttersta paren gör 1 polkasteg ut åt sidan, 1 tillbaka, 1 rygg om rygg med den man stod bredvid och in i luckan som blivit när de mittersta har gjort 2 polkasteg utåt är nu ”stolpe” . 

På 4 polkasteg dansar man snett över utåt mot hörnstolpen i motsatt linje, damerna går före, och rundar stolpen och dansar in på mittenplatserna i den linjen. Här tar inte stolpen emot utan man går själv.


Kavaljererna portar och damerna kryper på 2 polkasteg rakt fram där stolpen möter med hand i hand och andra handen runt midjan och på 2 polkasteg för den dansande runt där denne möter egen partner och är nu ”innuti uppställningen”.


De tar enkel handfattning och dansar 2 polkasteg fram genom uppställningen och den kavaljer som har sin dam i höger hand portar och andra paret kryper, rundar stolpen som tar emot med hand i hand och andra handen runt midjan och för upp den dansande i mellan sig och andra stolpen.


Kavaljererna portar, dam kryper rakt över på 2 polkasteg och stolpen tar emot och för runt på 2 polkasteg där man möter sin partner i gen. På 2 polkasteg dansar de innuti uppställningen rakt fram där kavaljer med dam i sin högra hand portar, andra paret kryper, rundar stolpen som möter med hand i hand och för runt på 2 polkasteg. 


Nu står det dansande paret i mitten mellan stolparna. Kavaljererna portar och damerna kryper med 2 polkasteg rakt över och vänder upp parvis då man nu kommit tillbaka till sin ursprungs linje.

Alla tar höger i höger med egen partner och dansar mot varandra på 2 steg, byter plats och hem igen på 2 steg. Man möts alltså på mitten och byter plats och hem igen utan att släppa fattningen.


Allt upprepas nu 3 gånger och då har alla stått på alla platserna och man har kommit hem igen. 


Vi slutar då med att då vi har höger i höger och gör sista platsbytet och 

kommit på plats så stannar vi och höjer händerna och ropar Hej.

Sunne Folkdansare / Ninni O / mailat 230124 handskriven version inkl figurer från folkdanslaget från Hjo ... 

Hjo => http://gada.se/stolpadansen.pdf     1-4 Alla yttrar ett polkasteg utåt och ett inåt, 

dansar i halvcirkel bakom och och in mellan mittpersonerna,

samtidigt mittenpersonerna till ytterplats och bildar "hörnstolpar".

... osv   ... osvÅter första versionen här, orig:

Takt 1-8

Kavaljer: Yttre paren ett polkasteg åt sidan och ett tillbaka medsols vändning på två polkasteg 

(in i lucka mellan mitten parens kavaljerer som flyttar sig två sidsteg utåt) 

på fyra polkasteg dansar kavaljer (efter att dam passerat) mellan andra parets dam och kavaljer 

och rundar andra parets dam (och in i luckan på linjen)

Dam : Utför samma steg i sin linje


Takt 9-12

Kavaljer: Samma kavaljerer bildar port och dansar på fyra polkasteg över till motsatta linjen 

rundar mitten parens kavaljerer 

(som fattar kavaljer vänster i vänster och höger  bakom ryggen och för runt kavaljer) 

och möter dam från andra linjen

Dam: Samma steg för damerna men de kryper under kavaljerernas port rundar dam och möter kavaljer


Takt 13-24
Kavaljer: Det par som kavaljer har damen i höger hand bildar port 

andra paret kryper på fyra polkasteg dansar samma par mellan linjerna  

och rundar andra paret kavaljer ock bildar port med mötande kavaljer 

på ytterligare fyra polkasteg dansas rak över till motstående linje och 

rundar andra parets dam  möter damen och 

bildar åter port dansa åter på fyra polkasteg mellan linjerna och 

rundar dam i hörn (kavaljer med dam i höger portar) 

Dam: Utför samma steg men kryper istället


Takt 25-32
Kavaljer: Fattar höger i höger med motstående dam 

två polkasteg rakt över framåt två polkasteg till var vid kavaljererna byter plats 

kavaljer till vänster går före båda vrider sig medsols fattar åter dam höger i höger och 

på ytterligare två polkasteg rakt mot och förbi varandra 

(släpper ej händerna vrider sig runt ett halvt varv och tillbaks på andra sidan) på två polkasteg


Dansas totalt 4 gånger (med nya ytterpar...) (Totalt 4x32 = 128 takter.)


Annan reprisföljd:

Takt 1-8

Kavaljer: Yttre paren ett polkasteg åt sidan och ett tillbaka (1-2) medsols vändning på två polkasteg 

(in i lucka mellan mitten parens kavaljerer som flyttar sig två sidsteg utåt) (3-4) 

på fyra polkasteg (5-8) dansar kavaljer (efter att dam passerat) mellan andra parets dam och kavaljer 

och rundar andra parets dam (och in i luckan på linjen)

Dam : Utför samma steg i sin linje


Takt 9-12

Kavaljer: Samma kavaljerer bildar port och dansar på fyra polkasteg (9-12) över till motsatta linjen 

rundar mitten parens kavaljerer 

(som fattar kavaljer vänster i vänster och höger  bakom ryggen och för runt kavaljer) 

och möter dam från andra linjen

Dam: Samma steg för damerna men de kryper under kavaljerernas port rundar dam och möter kavaljer


Takt 13-24
Kavaljer: Det par som kavaljer har damen i höger hand bildar port 

andra paret kryper på fyra polkasteg (13-16) dansar samma par mellan linjerna  

och rundar andra paret kavaljer ock bildar port med mötande kavaljer 

på ytterligare fyra polkasteg (1-4) dansas rak över till motstående linje och 

rundar andra parets dam  möter damen och 

bildar åter port dansa åter på fyra polkasteg (5-8) mellan linjerna och 

rundar dam i hörn (kavaljer med dam i höger portar) 

Dam: Utför samma steg men kryper istället


Takt 25-32
Kavaljer: Fattar höger i höger med motstående dam 

två polkasteg (9-10) rakt över framåt två polkasteg (11-12) till var vid kavaljererna byter plats 

kavaljer till vänster går före båda vrider sig medsols (13-14) fattar åter dam höger i höger och 

på ytterligare två polkasteg (15-16) rakt mot och förbi varandra 

(släpper ej händerna vrider sig runt ett halvt varv och tillbaks på andra sidan) på två polkasteg


Dansas totalt 4 gånger (med nya ytterpar...) (Totalt 4x32 = 128 takter.)