Mats Lundblads sida om Ösbysjön Djursholm (badtemperatur, simning, info, olycka..)    gada.se/os.html   /uppdat 150410 150722 160220 .. 160926 161005 170127  170813  180716 190930 200502

   För aktuell info, foton och vattentemp Ösbysjön => huvudsidan gada.se  Sjödjupskartor se n längst ned här!


Cyklat och badat dagligen fr o m vårdagjämningen 20 mars 2019 och fortsätter (nu maj 2020 ...)

      över ett helt år... (22 april 2020 400 dagar i följd) och målet nu kanske 600 dagar ...


=> Aktuell BADTEMPERATUR Djursholm Ösbysjön Norra badet (och fotolänkar)

=> http://gada.se/vtemp.html  inkl div aktuell info om Ösbysjön ...


190101Ti 0,9° 1-jan-bad     190320-31 6,6° Badat dagligen fr o m vårdagjämningen temp ca 5° (temp se foton)

190401+02(blås!) 6,6°  03 6,8° (soldis g blås luft 8,1°)  04 7,2  05 7,8°  06 8,1°  07 7,9°  07+08  09+10     11 4,0° (badat varje dag sedan vårdagjämning)

12 4,7° NYA STEGAR nu mitt (saknats under vintern) och åt NV/"stockarna" (saknats i ca 30? år) (åt SO gamla, hela vintern)   13 5,0°(mest moln)

14 5,4°   15 6,4° skönt varmt i solen  16 7,5° do    17 8,6° do    18 9,6° do (nu 30 dgr i följd)    19 10,4° (tunna moln em)  20 11,9° (sol, mittstege upptag)    

21 11,6° (kylig kväll svag sol, idag blåst, varit mkt svaga vindar flera dgr)    22 12,0° (+2 tjejer ca 14 badade, 3 killar vågade ej)   23 13,4°  (ca 8 killar ca 14, ngr hade nog badat?.. en Fv)

24 13,8°  (bara en D satt långsluttningen)    25 13,4° grått    26 14,8° (Man med son. Tre tjejer kom, åt)    FOTON   Djh Nya badstegar Ösbysjön N => 15x190412 /14 0140 


      190329 Ej foton (tills vidare) pga kameran på sjöns botten ... (fortfarande, omagnetisk, mkt dålig sikt = livsfarligt om någon drunknar.., men kamera "pajar" om den hamnar i vatten..)

Djh Ösbysjön dagligt bad => 10x190328 /0002 Över halva isytan kvar.   varav: fo190328djh1742x3 (150K) 

Farstanäset (Luff) => 53x190327 /2130   se bild kl 1745+1747

Djursholm Ösbysjön dagligt bad +.. => 8x190326 /0040  varav: fo190326djh1724x2 (200K) 


 Djursholm Ösbysjön dagligt bad +.. => 14x190325 /0225  varav: fo190325djh1734badat (160K) 


Djursholm Ösbysjön dagligt bad +.. => 6x190324 /0015  varav: fo190324djh1520x2 (180K) 


Djursholm Ösbysjön dagligt bad + Ekebysjön.. => 18x190323 /2110  varav: fo190323djh1724x3 (240K) 


190322 Stora Värtan - isfritt så långt det syntes fr Djh Tg, och Germaniaviken (många ungdomar där enl uppg.) / Högre vattenstånd Ösbysjön pga mkt regn tidigare.

FOTON   Djursholm Ösbysjön daglig cykling+bad (from vårdagj.).. => 18x190322 /1915  varav: fo190322djh1738a (300K)    fo190322djh1738b ((300K) 

FOTON   Djursholm Ösbysjön daglig cykling+bad (from vårdagj.).. => 10x190321 /2330  varav: fo190321djh1736 (300K)    fo190321djh1737 (160K) 

FOTON   Djursholm Ösbysjön vårdagjämningsbad+fullmåne => 20x190320 /0022   (( varav: fo190320djh1804 (250K)  1805 (200K)  1808 (150K)  )) 


FOTON Februaribad Djursholm => 9x190226  Varm dag!

FOTON Djursholm Ösbysjön+Ekeby => 31x190224 /1650 (Lätt att hacka upp isvaken norra Ösbybadet) 

FOTON Östermalms IP (Luff) +is+Stadion skid => 42x190217 /1742

FOTON Djh => 12x190216 /Ekeby o Ösbysjön is 19h      Djursholm ..Ösbysjön skidhopp Kårev.. => 49x190202 /1825

FOTON Djh Ekebysjön M skid => fo190124djhm1  djhm2 skymning  (2016x980p 200K) /0024  (ingen annan skid- eller skridskoåkare syntes ca 1540-1640)

190126 Ekebysjön Isen lite skrovlig (skridskor). Ganska många ca 15 åkte...  Oväntat soligt på dagen, molntäcke kom framåt 15.Djh Överkörd/mördad? fågel + Ösbysjön  => 5x190527 / 0529 1512

Djh (Ösbysjön regn) => 13x190618/19 1145
FOTON sjö is bad etc   (Ingen har setts på skridsko Djursholm sjöarna ≤ 181227

 Djh => 14x 181227 Ekeby- o Ösbysjön Ngn sågar upp isvak 1,3° (ej bad nu) Ösbysjön istjocklek  6 cm enl uppg.

Edsviken julbad => 21x 181226 /1730 =.. fo181226edsvik1433   fo181226edsvik1433b  

Venus+Djh => 10x 181225

Djh => 16x 181224 Ekeby- o Ösbysjön

Djh => 7x 181222 Djh Ösbysjön is (+sop)

Djh => 3x181210/19h Ösbysjön skymningsbad 1,9°; en bild: 181210djhm1543 1000x720p 100K 

Djh => 7x181208/1930 Ekeby+Ösbysjön bad 1,9°Kampen om Ösbybadets gröna stuga - Ösbybadets vänner ...

Kampen om Skuggboparken.


Annans sida =>   https://donqidanderyd.wordpress.com/category/okategoriserade/ =>

Att bevara (Skuggbo)parken är bra för både våra lungor, hälsan (barn o vuxna) och miljön...”

Utdrag ur kommunens Start-PM:

”Byggnadsnämnden fick den 28 november 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till 

detaljplan för ett nytt badhus öster om Mörby centrum, längs med Mörbyleden. 

Fastigheterna som ingår i planområdet är delar av Danderyd 2:1 samt 3:166.
Syftet med detaljplanen är att uppföra ett nytt badhus, stärka kopplingarna mellan Mörby centrum och badhuset 

samt bidra till att Mörbyleden utvecklas till en gata med stadsmässig karaktär.”

Kommentar: Bortåt hälften av grönområdet vid Mörbyleden försvinner. 

Är det verkligen grannarnas på ömse sidor av vägen önskan? Man kan ju jämföra med grön- områdestexten på m:s valaffischer. 

Och så bör man fundera på hur fastigheternas värden påverkas. Vill de boende verkligen att Mörbyleden blir mer stadslik?


      2018 nov

181127Ti Djursholm Ekebysjön och Ösbysjön mycket tunn is (farlig, ingen har synts på förutom två svanar)   foton =>

Skansen julmarknad/spelmen + Sth + Djh/isbad => 93x181125 /1645  badtemp +2,8° is  

Djh => 12x181126 /24h

Djh Venus +isbad => 18x181127 /23h

Ösbysjön medeldjup 1,7m max 4,1m  4 hm2  7,2möh  strandlinje 772m  volym 120 000m3 (stämmer ej?) /wiki   foto      24 plaststockar över (fd 26) 

Map Ösbysjön-flygfoto med sim-avstånd => gada.se/hitta.se.osbysjon =>   (äldre flygfoto hela sjön => osbysjon2013)

Mellan bryggor 145 m (mittstege - stock 3..)  "Ett varv" 485 m (10 m  land Ö hörn).  Norra badet: Mellan stegar 25 m.  "Södra" stegen -Stenen 120 m -Hörnet (≈10 m t strand) 150 m.

Varning Uppstickande spikar mitt i brädorna norra badet Ösbysjön.

Varning glassplitter cykelbanan Ösbyrondellen, legat några månader! (västra sidan, närmast bilgatan, nära en fyrkantig skylt) sommaren 2017


      foton Ösbysjön foto Ösbysjön badtemperatur Ösbysjön temp Ösbysjön drunkning Ösbysjön drunkning Djursholm vinterbad Ösbysjön (os = förk Ösbysjön)

      Do you have more info etc? => Please mail:   ml snabel gada punkt se   (snabel, punkt byts ut mot tecknet../change to..)

Innehåll => (Vet någon hur man skapar länkar inom eget dokument?  Mac.  Textredigerare  Lägg till länk) =>

Foton

Allmän info

Vintersim

Badtemp

Badsäkerhet

Drunkningar 

160924 GP VARNING Tjuvfiskare hotar kontrollanter - pistol, förstör bil o mobil - måste ha bröstkamera.. bl a Gömmaren, Huddinge


      = = =      = = =      = = =      = = =

FOTON ÖSBYSJÖN DJURSHOLM (EKEBYSJÖN, EDSVIKEN) NATURFOTON..

NATUR/SIM / DJURSHOLM => => Foton natur/sim (Djursholm..) sida med länkar till foton (2013-2016), därefter => Foton 


Ösbysjön Ljusfest 42x171014  Ljus i mörkret  och  40x161022

Djh nysnö/ is på sjöarna (1gn på säsongen) 8x171120/18h M löp      140816 PREMIÄRSKIDTUR hemma Djursholm/Stockholm, vitt på marken efter häftig storhagelskur, foton 12x140816 


Ösbysjön drunkningsolycka 140722 (på avstånd) / blommor -140803:

 15x140722   2x140723 15 ljus  15x140724  6x140725  20x140726  8x140727

14x140728  10x140729   5x140730  14x140731  13x140801  8x140802 20x(Ösbysj+Edsv)140803   

6x 140821  4x140822      11x140913   Val+18x140914  

Häger Ösbysjön  7x140916  17x140917 15x140921      Höstdagjämning 12x140923 

Vinter Ekebysjön / Ösbysjön ...;

3x141228 Ekebysjön(is/snö)   4x141229 Ekebysjön M skid   6x141230 Myran-MC   11x141231 Stocksundsbron+Fyrverk(dis)   

141228 full fart med skid- skridsko promenad, ngr cm snö på isen, hockeybana handplogad, skridskoautostrada, (låg) sol.

141229 skridskobanan plogad alltför nära vassruggar, det går ej att åka skidor utanför skridskobanan hela vägen.

150124 Skidor: Spårade på fältet vid "gula husen" (fanns bara ngr fotspår) och Ekebysjön södra sidan, men där klibbade snön fast under skidorna, stigen runt sjön ok,

snödjup mellan ca 20 cm - ca 2 cm under träd etc.

Skidspår 

9x150101 Ösbysjön   21x150102 Djursholm M sim.. (hav 3,7° luft 7,3° sol)   20x150105 Ekebysjön snick+is..   15x150110 Ekebysjön snick+is..

Aludden resp Ekebysjön 4x150123/0124.1658   9x150124/1658

Djursholm sim 12x150228/20h 2,8°   Ösby/Ekebysjön 24x150305/20h     Djh 150328 x5 Ösby    

Djursholm sim 15033126x 4,2°(sjö 5,1° luft 7,1°)   Djursholm 45x150428 /1627   Rådjursbesök 6x 150505    Djh 2x150529  temp 17,5°   15h S9/12 Sth 16,1° S7/13 

Djh 4x150623   Djh 5x150626   Djh 6x150627  

Ettårsminne DRUNKNING Djursholm Ösbysjön 9x150722 /1402

Ösbysjön/Regnbågar  35x150802 /150803.01.30   Djh/Mörby C 14x150814 /1520   Djh 25x151130 /2125 badtemp 6,3°

Mörby C Lucia 25x151211 /1938

Foton Djh 9x151225 /1818 Foton Djh 26x151228 /1450 snö   Foton Djh 25x151229 /2130 sim 3,4°   Foton Djh 5x160101 /1800

Djh 40x160107 /2140   Djh skidor Altorp 11x160109 /2140   Djh 21x160119 /2343   Djh 15x160121 /23 2249   

Foton Edsviken 7x160123 /1945 Fulhus på Bältvägens bergklippa mot Edsviken Sollentuna vänstra ser ut som krematorium, högra som lagerbarack. Trappan..  Is 

Djursholm 4x160201 Ekebysjön En skridskoåkare (och en som bara testade isen) /2405  Djh 1x160131©b   Ekebysjön Sex skridskoåkare på isen vid 14h  Djh 1x160207©b 

Djursholm 10x160206/2340   Djursholm is 36x160216/1618

Djursholm 5x160725/20h vatten 25,2° luft 31,9°  Ballong nära+landning 24x160725/22h      Linneaberg +Ballonglandning Djh 40x160824/0050

Djh 9x160908/2038 Ösbysjön 18,6° moon ballong (sim400m)   Djh ballong 29x160909/2110 Ösbysjön 18,2° ballonglandning (sim300m)   Djh 3x160926/0110 vtemp 15,8°

Djh bad 6x161005/2140 vtemp 10,1°

Djh 23x170101/1720 Nyårsbad i sjö (1,9°) och hav (3,1°) soligt varmt 


Jfr

Gunnarsstenarna långrodd 68x160918/0920 0125 nästan kav lugnt (men 1 dygn senare än prognos) 1632x1224 pix Andras bedrifter, tidningar..:

Långsimning i Edsviken   ca 10 km 150906 sön


mitti 160513 video Ösbysjön-Ängsholmsbadet-Vallentuna Kvarnbadet (vattenbrist) - Österskär havs Anton Andersson Foto Åsa Sommarström, även Foto Ösbysjön;

"Det var en rejäl värmesmocka som träffade Stockholms län förra veckan."ALLMÄN INFO vattendjup ÖSBYSJÖN DJURSHOLM + EKEBYSJÖN

150105 Ny "dansbana" tillverkas vid Ekebysjön intill östra spången (som förbättras), av 12" specialsågat virke från Leksand. Yttermått räcke 520*490 cm. Kommunen beställt,

ska röjas en (smal?) siktgata mot Ekebysjön. Hål för en björk, men "mellan banan och spången". Foton 20x150105 flera åkte skridsko Ekebysjön

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Naturreservat/beslut-och-skotselplan/Ekebysjön_2008-09-29_beslut_skpl.pdf


Ösbysjön wiki medeldjup 1,7m max 4,1m  4 hm2  7,2möh  strandlinje 772m  volym 120 000m3 (stämmer ej?)  foto   24 plaststockar över (fd 26) 

Map Ösbysjön-flygfoto med sim-avstånd => http://gada.se/hitta.se.osbysjon.jpg =>   (äldre flygfoto hela sjön => hitta.se.osbysjon2013)

Mellan bryggor 145 m (mittstege - stock 3..)  "Ett varv" 485 m (10 m  land Ö hörn).  Norra badet: Mellan stegar 25 m.  "Södra" stegen -Stenen 120 m -Hörnet (≈10 m t strand) 150 m.

Ösbysjön avstånd mellan bryggorna..(ska mäta när isen ligger...)   ≈45/143m   121-153m   mittstege mot stockar-över ca 148 m


SDK Grodmännen Täby  Grodbladet 2006-3  

Grodmännens årliga badrens på Täbys o Danderyds större badplatser ca 10 st. Alla bottnar, stora saker cyklar, vägskyltar, stolar, etc.. Allt som kan träffa ett huvud vid ett oförsiktigt dyk.

Mindre saker kvar. I stort sett ganska finkammat, rens 2 ggr/år (sista mitten juni) de senaste 10-15 åren: 090526: ”en cykel och en soppsäck”..! 

(Norra: Man bottnar nu precis 10-15 m ut från mitt av SÖ halvan bl a död gren/träd där /140725)   (Finns tydligen sten att stå på ca 15 m ut från södra stegen norra bryggan/140727) (var nog en stubbrest??)

Ösbysjön är en naturligt näringsrik sjö, med avrinning via dagvattennätet mot Stora Värtan. Under en följd av år uppvisade sjön förhöjda halter av kväve och fosfor. 

Tillrinningen sker från villaområden, naturområden och betesmarker. År 2005 anlades en reningsdamm med syfte att minska näringstillförseln till sjön.


Sök danderyd.se: Livräddningsredskap: inga träffar.   Livbåt: Bara kvarteret Livbåten.   Vattendjup: 82 träffar.


Ekebysjön wiki Vattendjup: max 3m (djuphålan östra delen), för övrigt <1m  7,65 (hm)2  6 möh  strandlinje 1,32 km  naturres      


Edsviken  info  Maxdjup 20, medel 8 m.  Area 3,6 km2.  Bredd x längd (200-700)x8500 m.  Salthalt 0,2-0,4 %.      


VISS   Svealandskusten   ToaSjö   Naturskyddsföreningen Danderyd   


Tjuvfiskare (ca 4 st) kommer ungefär efter arbete/vid solnedgång, minst ca 4 kvällar senaste ca 7-10 dgr /160912 en annan ringt polisen, karparna måste få finnas kvar

för att hålla sjön ren...; slänger i brödskivor; och simmare måsta få ha företräde och lugn. Få karpar synts vid norra i år, men enligt grabbar många vid södra.

Lågt vattenstånd i Ösbysjön.
VINTERSIM DJURSHOLM + EDSVIKEN

Vintersimmare säsongen 2013-2014, simmade alla 203 dagar 24 juni - 12 jan i sjö eller hav vid Stockholm, minst ca 10 m/15 simtag per gång,

mer info, text (och länkar till foton) => vintersim 


      Övrigt om bl a vintersim:

120121 SvD VM-guld Anna-Carin Nordin 0,17 sek under 7 min näst sist  grp D =40-44 (ej skonr) även simmat Åland-Grisslehamn 43 km 14 tim, o Eng kanalen.

   Regler Ej topplös etc (många män fuskade), måste ha mössa, får ej ha vantar etc (svår hemsida resultat?)

SvD 141231 Nyårsbad: 2014 inleddes med ett rekord i Nederländerna, då 46 000 tog ett så kallat nieuwjaarsduik, vid 125 stränder...

   Forskning och framsteg 121125: Vinterbad   

150207 Skandinaviska Mästerskapet i Vintersim 2015 Skellefteå/älven darkandcold 4gn  Långsökt: Afrikanska mästerskapen i vintersimning i Uganda brrr..

160813L PressR Rekordförsök nakenbad Eirastranden Helsinki? Höststormen vräkte omkull .. Australien har rekordet 768 st, minst 5 min vatten till naveln.
BADTEMP ÖSBYSJÖN DJURSHOLM   2018 ...  Badtemperatur Ösbysjön Djursholm   Dags-aktuell info =>  gada.se 

BADTEMPERATUR    Havstemp  Algny  klart temp kust  Sth  Mäl  Hall  Skåne  hitta.osby    Vintersim 203 dagar i följd 24 jun - 12 jan (textinfo, länkar till foton)  

Tidigare se => vader13  vader14  vader15  vader16   vader17      danderydsdagliga160525badplatser  danderydsdagliga160525badmap   hitta.osbysjon simavstånd  Fredhälls IceM 

Ösbysjön Simavstånd => hitta.osbysjon   hitta.se.ekeby+osbysjrunt 4,05 km 180217 SM vintersim Skellefteå darkandcold.com (år 2017 ca 400 deltag 21 länder, anm 31 jan) /180106   


180103 sjö 1,7° luft 4,1° bad      180228 Hellasgården tänkte bada efter orienteringstävling och påbörjade lite men isande kall vind NO, isvalk före stegen, avbröt.

180331 Mkt is, ej bad (sjöar hav Djh) ((isfritt nära bron/marina läro men stenig botten)) 

180420 VÄRMEBÖLJA luft Dand 24,0° Oskarsh 27,2° sjö 12,4-12,0°, hav sandstrand vid kant 12,2°, ca 4 dm djupt 6,7° stånd -25 cm Foton => fo180420djh 

180507 sjö 16,2 S, N: 16,4 16,6°, hav 10,0°(där ca 4 dm djupt nära strandkant 11,3°) varit kall period, även snö/hagel 11 dgr sedan

180510 sjö 18,1° (L-ort 9,2°) 180511 sjö 19,3°   180512 sjö 20,2°(1630, vid "hoppstege 20,°0 halvvägs ner, botten 18,5°)   180513 20,4° sim600m  180514 21,5° sim400m

180515 20,9°(22h) sim250m    180516 21,4°; kväll 21,2(syd) sim700+250m luft 30,0°max    180517  18,6° sim250m kyligt temp fallit ca 10° nordvind 

180518 18,2° 400m     180519 19,5(N+S) 300m  180520 19,5°≈ 300m  180521 20,6° 600m   180522 20,7° 300m(kväll) (och Rösjön/T kändes varmt 1730)

180523-28 ca 21,5°(men soligt o varmt dagarna, ej stigit)  180526L 21,5 sim300+300m 180527S 21,7° sim 600m(1500)  180528 21,6°(13h) sim 900m(1500)

180529 22,2°(2130) sim400m (luft max 29°)  180530 23,0° sim600m(1200)(+Fredhäll)    180531 22,9° 19h sim600m(1000)

180601 22,5° sim1000m(1800)  180602 22,7° 12h sim300m(400)  180603 23,8° sim1400m(2500)mot slutet åska o regn efter mkt hett

180608-10 Ransäter Klarälven 16,0,  16,6,  ca 17°(hann ej mäta men bada) många badade o flera ggr/dag  180610 Våtsjön 25,0° (blåst, sol) (öst Karlskoga)

180610 22,1° sim300m  180611 22,0° sim300m  180612 22,0° sim400m(900)  180613 21,0° mul, kväll sim150m(300)    180614 21,2°kv sim200m   180615 Issjön 21,4°

180617 21,7° sim300m 180618 21,3° regnat! sim250m nymåne   180619 19,7° sim 160m måne  180620 18,7 sim250m(80)mul(mån syntes ngr s)23h   

180621 18,2° sim200m 2230 mul (nära åskknall o störtregn kl 1614-).    180622 16,8° sim10m    180623 16,7° sim10m 01h Badtemp FALLIT 7° sedan 3 juni.

180624 18,0° sim320m  180625 19,0° sim100m(2)  180626 20,6° sim250m  180627 22,3° sim400m(2)  180628 22,8° sim600m  

180629 20,4° (lufttemp igår 31° nu 17° mest moln sim200m livbojssabotage, flöt ca 30 m bortom bortre stegen (simmade hem den till närmsta stege) 

180709 22,7° sim400m(10)  OBS Stort ljust nätschabrak uppsatt på badhytternas kortsida mot vattnet för att hindra hopp (men ingen info om vattendjup / djupkarta)

180710 23,7° sim500m(80) ballong (≈SO1)  180711 24h + 180712 00h 22,8° sim 80 resp 160 m vackert nattlys moln i norr. Cyg Vega Altair Arcturus Capella och ser 1gn i år Mars,

stark rödaktig lågt under ngt tv om Aquila.

180712 24,4° 18h sim700m (runt 1gn i år+..)

180713+14+15 Falun bad (lör NV B-burg skylt 23°)

180715 25,2° 2030 sim900m

180716 26,8° 1845 sim1800m(1556-)(3300)(26,5° 1550) vattnet så varmt att man utanför stora stenen upplevde risk för brännskada...  Nu "som väntat" Alger: smhialg180715.png 


180417 AB SOMMAR REDAN i Stockholm - bara en gång (på 215 år) har den kommit tidigare (14 april år 1803) (17 april även 1964 o 1996) => 

180420 Djh havsbads-premiär värmebölja 24°  FOTON => 23x180420/24h Germania+Ösbysjön full fart på badlivet stånd -25 cm... OBS om 3 dgr 15° kallare o regn

BADTEMP ÖSBYSJÖN DJURSHOLM   2017 ...  Badtemperatur Ösbysjön Djursholm


Tidigare se => vader13  vader14  vader15  vader16   vader17      danderydsdagliga160525badplatser  danderydsdagliga160525badmap  

170528S 20,7° hett lö-sö  170529M 20,5° luft mkt kallare

170617L 22,6° sim250m   170619M havT 18,6 bad; ca21h: 170620Ti 21,1° sim150m  170621O 20,3° sim150m livboj stulen   170622To 20,6° sim150m livboj   170626M 18,9° sim50m

170703M 19,8° sim80m  ..  170712O 21,2° sim400m   170718Ti 20,5° sim120m ta med kofot ngr spikar/dyckert!! mitt i nära stegen sticker upp igen kan vara livsfarligt..

och glassplittret på cykelbanan Ösbyrondellen kvar efter ca 3? veckor..

170723S 21,5° 200m  170724M 21,7° 200m   170727To hav 19,6 sjö 20,3° (13h) kväll 21,4° 300m  170728F 20,6° 300m (≈24  fr Tyska skolan)   170729L 21,3° 250m

170730S 21,6° 300m

170802O 21,2 21,7 21,2° sim 300+400+300m OBS Plaststockarna "gick av" 1730-tiden 5 stockar från södra när 3 tjejer (ca 13-15? år) lekt på stock nr 6, då båda delarna drev i väg, längsta mot norra bryggan

170804F 21,3° sim200m, regnat, tre tjuvfiskare g unga, gick när ngn sa till dem.    170805L Mariehamn kändes varmt 100m ingen annan syntes bada

170806S 20,1° regnat mkt    ..   170808 20,8° sim300m  170810 20,4° sim300m  170811 22,1° sim600m(luft 26° n hela em)  170812 20,8° sim100m (Luft kl 00-1030 konst 18-19° nästan tropisk natt)

HAVSTEMPERATUR 2016      (evt även våghöjd m)   kaninh  flygf  när    Uppsala 150722 18-19°..(tabell vore bättre!)   

Havstemp : Finngrund  Forsmark  Huvudskär  Landsort  Marvik      Knoll  Blek  Gbg  Väderö   =>        

160101 00:      4,4  1,4  6,2  3,9  3,5  5,7  4,1  3,9  8,2°

160201 15:      1,4  ----  4,4  1,1  0,3  3,5  2,2  1,2  4,9°

160301 15:      1,0  0,4  2,1  1,7  0,4  2,9  2,4  1,8  4,2°

160401 15:      1,7  2,4  3,5  4,7  3,8  3,8  5,3  5,5  5,7°

160502 22:      3,0  5,9  5,5  5,9  7,0  6,6  9,1  ----  7,9°

160506 15:      4,5  9,3  8,8  8,9  9,5  9,0  11,9  --  10,6°

160612 15:      8,6  14,7  12,2  12,7  16,6  13,7  17,1  16,6  17,2°

160626 15:    13,0  16,1  15,6  15,2  19,0  17,2  19,2  17,5  16,7°

160701 15:    15,5  15,9  17,9  18,2  15,8  17,5  18,7  17,1  16,2°

160710 15:    16,1  17,1  17,6  18,0  18,3  18,0  16,9  16,5  16,3°

160720 15:    17,8  19,2  19,3  15,7  16,2  20,5  17,1  17,8  17,0°

160726 15:    20,0  21,0  20,5  20,8  18,5  20,9  20,7  20,4  18,8° (Landsort stigit 5,1°/6d) (svaga vindar varmt)

160802 15:    19,0  18,1  19,6  19,0  17,8  19,5  19,9  18,2  18,0° 

160812 15:    15,6  12,9  17,3  13,7  12,4  17,8  15,0  15,7  16,7° (Sjunkit 5,4°/10 dgr!) (min Landsort 12,8° 06-09h, Marvik 11,8° 06-07h)

160815 15:    13,2  13,6  14,1  11,9  13,0  17,7  15,0  18,1  17,1° (Landsort min 11,9 14+15h max 12,4 17h, 12,3 06071819h) (160818 00h Landsort 11,5° )

160827 18h       Landsort max 17,5°

160901 15:    14,0  14,9  15,6  15,3  14,8  16,6  17,0  17,8  17,3°

160914 15:    14,4  15,2  16,4  15,6  15,6  17,6  17,8  19,0  17,9° (alla stationer varmare 1-14 sep! ökat 0,3-1,2°)   Landsort samma temp 14 sep som 20 juli! Ca 4° varmare än 15 aug!

160915 max: 14,0  15,3  15,9  15,9  16,6  17,8  18,5  19,6  18,8°

160922 15:    14,2  15,1  15,4  15,4  15,7  17,0  16,2  17,2  17,1° 

160930 15:    12,5  10,8  11,7  14,2  14,3  15,0  15,7  15,7  16,3° (ny: Onsala 15,2°) (kraftig blåst flera dgr)

161003 15:    ------  11,6  ------  11,2  13,8  15,3  14,5  14,8  15,3° (Onsala 15,9)


HAVSTEMPERATUR 2017

Temp avser: Finngrund  Forsmark  Huvudskär  Landsort  Marvik      Knoll  Blek  Gbg  Väderö  (evt även våghöjd m) =>        kaninh  flygf  när 

Havstemp : Finngrund  Forsmark  Huvudskär  Landsort  Marvik      Knoll  Blek  ONSALA  Gbg  Brofjorden(ny)  Väderö   =>        

170102 15:    ------    2,5  ------    2,4    2,8    4,7    3,5    3,5    6,7° (Onsala 3,4)

170201 15:    ------    0,3  ------    1,5    1,4  ------      ------    1,8    1,9    3,7°

170301 15:    ------    0,6  ------    1,8    ----    2,6    2,6    3,4    2,9    3,5    5,2°

170315 15:    ------    0,9    1,9    2,7    1,7    2,7    3,6    4,0    3,3    3,4    3,5°

170401 15:    ------    3,7    2,9    3,3    4,3    3,5    5,6    6,9    6,0    5,5    5,7°

170416 17:    ------    4,9    3,4    3,5    4,7    3,9    6,4    7,2    6,0    7,0    6,9°

170501 15:    ------    8,2    4,4    4,8    6,0    5,5    8,5    8,9    8,5    8,3  10,0°

170518 15:      4,3    9,8    5,7    6,7    9,7    6,8   11,8  13,0  11,4  10,0   9,8°

170519 max    5,2    9,..    7,9    8,0    10,4  7,1  13,4  12,7  14,0  11,6  11,0°

170601 15:      6,2  11,7    9,4  11,1   12,6  11,2  12,9  15,2  15,3  14,4  14,6°

170618 15:    13,8  14,4  13,8  16,0  15,5  15,1  16,5  18,4  18,1  14,8  15,6°  (21h L 16,8°)

170626 15:    11,6  13,5  13,4  14,7  14,8  13,8  12,9  16,3  16,1  15,7  15,0°

170702 15:    13,3  18,4  13,0  13,7  14,4  15,1  12,7  17,4  16,2  15,7  15,8°

170718 15:    14,3  15,4  16,4  17,5  15,2  16,9  15,2  17,7  17,8  16,9  16,8°

170731 15:    17,3  17,1  17,8  18,3  18,7  18,3  17,9  19,5  19,3  ------  17,9°


Danmark DMI 170803 Amager+Tisvilde+Fanø 17-18   Skagen 16-17°  

Varning Fredrikshavn badtemp 160607 19° men dagen efter 160608 bara , sjönk 10° pga vindändring - livsfarligt!BADTEMP ÖSBYSJÖN DJURSHOLM   2016 ...  Badtemperatur Ösbysjön Djursholm

BADTEMPERATUR    Havstemp  alg klart temp kust  Sth  Mäl  Hall  Skåne  hitta.osby    Vintersim 203 dagar i följd 24 jun - 12 jan (textinfo, länkar till foton)  

Tidigare se =>  gada.se/vader14.html   vader15    vader16     danderydsdagliga160525bad   danderydsdagliga160525badmap  

160331 sjö 7,0° molnigt svalt

160401 sjö:: 7,9° sol lite kylig blåst (en badade)   160403 7,4° mulet solen lys ngt genom  160411 11,0° sol  160430 11,3° ngt sol (bad) 


160506 sjö 16,4° (bad) hav 12,2°  160508 sjö 18,5° (bad)  160509 sjö 19,5° (sim 250m Merkuriuspassage)  stiger 1°/d när varmt/hett+sol i början maj  

160510 19,2°(trots hetta) sim 80m   160512 18,3° sim 250m    160516 13,5° -    160523 19,1° -   160524 21,5°? -   160530 20,9° sim250m (ca 5° kallare när stor kille hoppat i)

160531 22,0° sim 350m  

160601 ... ≈500m  ? 160602 23,4 ≈700m  160603 22,7 1000m 160604 21,0° 300m 160605 20,2° 100m  

160613 hav 17,4 sjö 20,4° 200m   160614 20,4° 200m    160617 19,9° 200m fiol    160620 21,7° 80m fiol    

160625 25,2° (luft 30,3°) 1200m  160626 22,3° 600m regnat mkt  160627 22,6° 300m  160628 22,8° 600m  --  160630 22,2° 200m 

160701 22,3° 250m 2054  160712-15 23,1 22,7 22,7 20,9° sim 200 250 250 250(9.46)m   160718 21,4°? 250  19-    160721 23,1°(Hrygg) ≈750m(1v+1sten)

160722 22,8°≈ (4sten+ca100m)

160724 24,5°(24,3 djupt) 1600m   160725 25,2°(24,3 djupt) 1300m kl 17.14-   (26 regn)  160727 24,6° 300m kl 18.20- sol   160801 off: 21,0° Germ 18,5 Edsv 20,0 Tanto 22,0

160804 21,6° 100m 21h    160815 16,7°(luft 16,0 1m 1930)     160822 19,7°sim80m    ...   160826 21,4?°sim500m  160827 21,4°sim300mBlås   160828 19,0°sim300mGråmulet

160829 19,..°sim300m   160831 19,5°sim300m   160901 18,3°sim300m  160902 18,5°sim400m  160903 17,9° sim300m Fyra tjuvfiskare störde  även 160905   160904 -


160905 17,1° sim400m solvarmt    160906 17,3° sim300m    160907 17,9° sim300m luft 25,5°hett   160908 18,6° sim400m ballong   160909 18,2° sim300m ballongland

160910 18,9° sim800+500m luft 25,2°klart    160911 18,9° sim500m   160912 18,6° sim400+150m   160913 18,6° sim400   160914 19,3° sim400m (+Mälar 18,0° sim300ca)

160915 18,9° sim600m   160916 18,6° sim600m    160926 15,8° sim160m 1725    160927 15,6° sim160m 1726   160930 13,6°

161003 11,9° sim10m  161005 10,1° sim1m   161007 9,0° bad    161012 7,8°    161017 7,2°-    161019 7,4° hav 9,1° -  161028 Edsv 8,3° -  161029 5,6°(luft 8,2° blåskallt V7)

161103 sjö 3,1° hav 5,6°  161201 sjö 0,1° ca1cmis ejbad  161209 hav 3,7° bad  161221 Edsv 1,8°   161229 Edsv 1,3°   161230 sjö 1,5° (isfritt t ca 3 dm fr stegen) 


160803 off: Grisslinge 23,3°  160808 off: Långh 21,0 strand: tjänl m anm  Pålsjö(Hborg) 18,3° tjänl m anm, Ribban 18,3°BADTEMP ÖSBYSJÖN DJURSHOLM   2015 ...

Tidigare se =>  gada.se/vader14.html   http://gada.se/vader15.html  


JAN 2015

0102 hav 3,7° (luft 7,3°) 5m


FEB 2015

0228 hav 2,8° (luft 3,4°) 5mMARS 2015

0308 sjö 3,5° (5,2° 2m) 

0318 sjö 5,4°

0331 hav 4,2°  sjö 5,1° (luft 7,1°) 5m


APR 2015

0411 sjö 8,5° (luft Dand max 15,4° kl 15-16; bad)

150420 sjö 10,1°N,  

150421 sjö 10,5° bad   

150428 hav 8,1° sim 5m (luft 11,4°) sjö 13,1°  


MAJ 2015

150529 sjö 17,5° sim 10m..


JUNI 2015

150612 sjö 20,9° sim 400m  

150613 sim 400m sommarvärme 2 dagar, därefter åter mest mulet o svalt, regn..

150621 20,6-20,3° sim200m 

150622 20,3-19,6° sim400m  

150623 20,4° sim250m  

150624 19,6° sim 400m  

150625 19,6° sim 400m  

150626 19,3° sim 250m  

150627 20,9° sim 400m  

150628 22,4° sim 350m  


JULI 2015

..Dalarna.. dagligen Bingsjö-Delsbo

150706 23,3° sim250m  

150707+08 21,1° sim250m 24h sim100m 00h  

150709+10 20,8° sim150m 24h sim 100m 00h  

150711+12 20,1° sim150m 24h sim 100m 00h  

150713 21° sim200m  

150714+15 miss sim..

150716 22,3° sim400m  

150719 19,6°ej sim 12h  

150721 20,3° sim350m12h 

150722 19,9° sim350m12h MINNE DRUNKNING (6° kallare än för ett år sedan)

150724 20,9° sim500m16h  

150730 19,4° -

150801 20,8° sim400m  

150802 20,4° sim250m  

150803 21,6° sim600m

150805 Järflotta SV udde 19,0°  150806 Viksten hav 17,3° Skalklubb mell 19,0°

150809 23,5° sim600m  

150810 23,2° sim600m (glasskiosk öppen 1gn?i sommar s badet) (ca 35+20 pers)   150817 23,3°≈    150821 22,3° sim900m    

150831 20,1° 300m   

150910 16,3° 100m    

150911 17,2° 1m 15,1° 50m    

150915 16,5° 20m

150925 Edsv 15,6° 10m   

150929 sjö 14,3° 0m   1509.. sjö 13,7° 0m   

151001 sjö 13,8° 10m   

151002 Edsv 15,1° 10m

151120 sjö 4,0°    

151130 hav 6,3° sim, sjö 2,8° luft 2°

151220 sjö 3,9°-  

151226 sjö 3,1°-  

151229 hav 3,4° sim luft 2,1° (sjö frusen)


Bollnäs/L 150701 16,7°(Ecoli150anm) 150706 19,0°(<50)   Järvsö/K 150616+0707 13,0°(<50)   Arbrå/F 150615(old) 12,2°(<50)  

Sth Långholmen/K 150706 19,0° Smedsudd 20,0°  Djh Ösbysjön 150629 19,0°(10) Germania 150629 15,0°  Nynäs/K 150616(old) 12,0° Gålö/S 18,0° 

 Sth/badplatser men finns nog inte någon sida/tidning med aktuella badtemp Sth! 
HAVSTEMPERATUR      (evt även våghöjd m)   kaninh  flygf  när 

Havstemp : Finngrund  Forsmark  Huvudskär  Landsort  Marvik      Knoll  Blek  Gbg  Väderö   =>        

2014

141101 15: 8,4 9,4 — 9,7 9,4   10,4 11,1 11,2 12,5°   

141115 15: — 7,1 — 8,2 8,6   9,6 9,7 9,4 10,4°      

141201 15: 5,9 5,3 -- 6,5 6,4   8,6 5,3 5,1 --°

2015

150101 00: 3,1 0,9 --- 2,7 1,7   5,4 3,1 3,0 --°      

150201 15: 1,7 0,4 --- 3,0 1,6   4,0 3,1 2,4 5,0°      

150218 15: 1,8 0,2 --- 2,3 1,4   3,6 2,4 1,7 4,0°

150315 15: 2.2 2,8 --- 4,0* 3,1   --- 4,1 4,1 4,7° *09h 2,4°      

150401 15: 2.2 3,2 --- 4,1 4,5   3,8 4,8 4,7 4,8°      

150501 12: 3,4 7,1 --- 6,1 7,4   6,3 8,4 9,4 9,2°

150601 15: 6,5 7,9 --- 10,5 10,0   9,2 11,3 12,4 10,3°   (står 31 maj) 

150615 15: --- 12,1 --- 14,1 13,0   --- 14,6 15,0 ---°

150706 15: 15,4 18,6 16,8 16,1 19,4   17,3 19,4 18,0 15,8°   

150710 15: 15,3 13,8 15,6 14,9 15,2   14,1 15,7 17,3 16,2°   ( sjunkit 1-5°)

150720 15: --- 16,0 15,5 15,9 16,0   16,4 15,2 17,6 15,7°

150730 15: 16,2 17,0 14,8 14,7 14,4   15,8 14,7 16,6 16,3°

150801 15: 15,0 17,5 15,7 15,8 15,6   16,1 14,8 16,7 16,5°

150901 15: 17,8 15,2 17,2 15,3 17,6   17,9 18,3 17,5 17,0°   (Landsort sjunk 3° pga blåst, 00h 18,2°)

151001 15: 12,9 12,9 14,1 14,1 13,9   14,9 14,2 14,2 14,6°

151019 15: 11,0 10,4 12,2 11,5 10,5   12,2 ------ 10,9 10,6°

151119 15:      7,7  6,7  8,4  7,3  7,7   9,9  9,2  8,6  10,7°

151201 15:      6,0  4,5  6,4  4,5  4,9  7,9  6,1  6,7  9,0°
BADTEMP ÖSBYSJÖN DJURSHOLM   2014 ...

ca 2 dm ned, mäts vid badsäsong mitt på bryggdel där ingen simmare har rört om vattnet, oftast vid norra badet; vid södra på vä el hö bryggdel

med kalibrerad termometer, när det förväntas att vara varmast på dagen ca 15-18-tiden, minst en minut i vattnet


140228 Ösbysjön is, ingen vak, gick ej att göra hål med pinne. Hav: 1,4°(luft 3,2°) sim≈10m isfritt i Värtan bara ngr små bitar innerst.

140306 4,1° is utom vid bryggan -.

1403     4,3° norra, södra 4,4    

140329 6,3° (luft max 15°) sim≈10m  (hav 3,9°)

APR 2014

0420 11,9° (11,7° 1m ned) 

0428 14,7° sim ≈10+15m


MAJ 2014

0517 Rönningesjön/Skavlöten 13,3°  10h

0522 21,1 sim 50m  

0523 22,0°400m  

0524 22,7°400m   

0525 23,1°400m   

0526 22,7°400m 1m ned 21,7°   

0527 18,8°100m   

0528 16,2°30m   

0529 16,5°30m   

0530 15,2°10m regnat  

0531 16,4°20m 


JUN 2014

0606-08 RANSÄTER Klarälven fre 14,3°  lör 14,7° (bäst att komma i nedanför tälten, vanliga platsen tv lite lergeggig). Kor.   Våtsjön sön 21,0° soligt, härligt badväder. 

0609 22,0°400m  

0610 22,7°750m  

0611 22,8°550m mulet  

0612 22,3°350m l regn 

0613 20,8?°350m   

0614 19,5°300m blåst sol  

0615 20,0°300m  

0616 18,9°300m/regnskur

0617 17,7°200m/mul Lägger grus+jord båda sid cykelbron(var ca 5 cm "glapp", fixar "dansbanan", slår ner spikhuvuden  

0618 18,4°200m  

0619 17,8?°300m  

0620 17,1°100m  

0621 16,9°100m  

0622 16,8°100m

0623 15,8°100m  

0624 16,8°100m   

0625 17,4°200m  

0626 18,5°300m moln  --  

0629 17,8°100m moln  --  


JUL 2014

0701 17,5°100m

0702-06 MUSIK vid SILJAN badtemp..: ons Svärdsjö 17,3°   tors Östbjörka 14,9°   

fre Boda Sinksjön 16,3°   lör Ensro 18,0°   sön Delsbo Dellen 19,9°

0708 24,7°1000m  0709 25,0°700m   0710 25,4°1000m  0711 24,8°1200m  0712 24,0°1200m  0713 24,0°700m  0714 23,4°600m  

0715 23,4°1000m  

0716 22,8°600m  

0717 24,1°800m  

0718 24,0°500m

0719 23,9° 1000m  

0720 24,7° 1200m  

0721 24,8° 2100m1h55m  

0722 25,7° DRUNKNINGSOLYCKA 18-tiden (/ sim 100m sen kväll)  

0723 25,4° 1700m  

0724 27,2°≈1700m (södra 26,3°)  

0725 27,5°1h30m≈1600m  

0726 27,6°(säsongsmax avrundat = 28°) 2h20m≈2500m

0727 26,3° 1h6m≈1200m  

0728 27,2°1h15m≈1200m  

0729 27,0°2h4m≈1900m

0730 26,4° 30min≈600m  

0731 26,0° 1h52m 2000m


AUG 2014

0801 25,0° 40min 800m  

0802 25,3° 44min 700m

0803 25,8°(24°mgn) Edsvik 22,2°(1m 21,7)/ 25+34+10min 500+700m  

0804 26,3° 2200m ca 5x17+38min  /8max11  

0805 27,0° 1900m(kväll 26,6°)(+12+12 spadar grus)  

0806 26,2° 1000?  

0807 23,4 Torö-Lindskär ute på fjärden  sim 10m  

0808 25,6° 1000?  

0809 24,2° mgn 1100  

0810 24,8° 35min700  

0811 23,7° 75min1300  

0812 23,8° 55min1000  

0813 23,0° 50min1000    

0814 22,3° 18min350kväll  

0815 22,7° 63min1200m  

0816 21,2° mgn26min600m  

0817 21,4° kv15min400m  

0818 21,0° 28min600m  

0819 20,5° 14min300m  

0820 19,5° 13,5min300m  

0821 19,4° 13min300m1610  

0822 19,0° 13.20min300m2036 

0823 18,5°mgn12m50s.300m  

0824 18.7°28min(1: 12.15+)600m17.40   

0825 20,2°12min240m15.44  

0826 17,3°Regn7min13s120m17.01  

0827 17,0°3m50s 80m19.01  /Källtorpssjön 16,8°  

0828 17,7°18min400m15.18sol

0829 17,8°4.25min120msödra1442blevsol(skolklass där)   

0830 16,0°50m  

0831 16,5°50m      


SEP 2014

0901 17,3°100m Djhhav 16,4°sol  

0902 16,0°Edsv/S  20m  

0903 18,6°9m50s 240m1806  

0904 18,4°50m hav16,4° 50m

0905 19,6°19m22s 400m1754  

0906 19,8°14m53s 320m1805  

0907 19,8°14m12s 320m1758  

0908 19,4°14m40s 320m1732  

0909 19,0°14m07s 320m1750?  

0910 19,7°18m10s 400m1550 (e28min800m)

0911 20,7°480+120 1615 (e960  1614-47.10)  

0912 18,8°även vid botten 17m53s 400m14.42 (e480m16m20s)  

0913 18,6° 14m58s 320m1810(.15+32+36+35)  

0914 18,8°bott17,8°14m35s320m1752(.15+25+32+23)

0915 19,3°34m42s 800m155510(.15+25+8*30) (e800≈28m155630)  

0916 18,9°17m42s 400m1544(.30+38+37+33+24)+3m5s 80m≈1736 (e800)  

0917 18,4°bott16,8°13m20s(.12+22+22+24) 320m1734 +3m6s 80m1809

0918 18,1°bott16,7° 12m19s 320m(02+11+05+01)1612 (e400m1615)  

0919 18,3°bott16,3° 12m15s 320m16h10(-8+10+10+3s) +80+80m 2.58, 2.52 1751  (e400m  ..37)  

0920 18,1°bott17,3° 13m22s 320m16h49(+02+21+30+29s) 

0921 17,4°bott16,9° 6m40s 180m(+20)1322g soligt då före regnet!    REGN STORM  

0922 15,1°bott15,3 1m10s 30m 18h16  

0923 13,7°bott13,5 22s15m 17h07 solgassigt  

0928 12,0°bott12,1°10m

0929 12,7°bott12,6°3x22s,3x10m   

0930 12,8°2x20s 2x10m  


OKT 2014

1003 12,6°bott11,4°18s10m1710(selbak1732)  

1008 11,5°bott11,3°10m sol sen em

1010 12,1°10m  

1011      10,4° väst Handen sim 2m

1019 9,6°- (Ekebysjön 9,8°)


NOV 2014

1111 6,7°  hav 9,3°5m (luft 10,3°)

1123 ----   Edsviken 6,1°-


DEC 2014

1223 hav 4,8° (luft 3,9/3,3°) 5m
ÅRET INNAN:

2013      Temp Ösbysjön (om ej annat står).  Simmat antal (ca) m.

BADTEMPERATUR    Havstemp  klart temp kust  Sth  Mäl  Hall  Skåne  hitta.osby     130924-140112 simmar 10 m/gång

Badtemp Djh sjö: 2013 maj: 06 15,6°  07 16,4°  09 18,7°  10 19,0° sim100m  11 18,0°  13 19,0°  25 19,0° bad  31 21,7° sim 200m  jun..  25 23,7° 200  26 23,2° 400  27 21,9 400  28 22,4 500 

29 22,3 400  30 22,0 300   0701 23,0 400      0709 23,8 750   0710(24h/regnat) 20,5 200   0712 22,4 700  0715 21,4 250  0716 22,4 400  0717    0718 23,4 400  0719 21,5 300

0720 20,8 300   0721 21,4 300   0722 20,8 300   0723 18,7 50   0724 21,4 400   0725 24,0 300   0727 24,3 600   0729 23,7 600   0730 23,0 300 regn   0731 22,7 500 regn   


0807 23,4 600  0808 23,0 dugg 300  0809 21,8 300  0811 21,5 300  0812 21,9 100  0813 21,5 300  0815 300  0816 21,0 300  0817 20,4 300  0818 300   

0819 Rö 20,6 400 Vä 20,7 Sn 21,2°   0820 Vä 21,1 Sn 21,9 Edsv 19,7°  0821 orLångh  0822 20,4 300  0823 20,3 300  0824 20,4 500  0825 20,6 50  0826.00h 19,0 50  0826 20,7° sim 1 timme

0827 21,0° sim 32 min  0828 20,8° 500  0829 19,9(regnat) 300  0830 20,0 300  0831 19,3 300   0901 19,2 300  0902 18,6 300  0903 18,4 300 sommar   0904 18,9 19h tot1tim

0905 19,3 500  0906 19,4 500(75e dagen i följd)  0907 19,6 500 Edsvik 18,1° 5  0908 19,5 700  0909 19,2 500  0910 20,0 500  0911 19,4 500  0912 20,0 500  0913 19,3 500  0914 19,6 500

0915 18,8 500  0916 18,0 500(/mkt regn, varit uppehåll flera veckor)  0917 17,3 400  0918 16,8 200  0919 15,9 250  0920 16,4 250  0921 16,0 250  0922 14,8 50  0923 13,8 25

0924 12,8 10 luft 7,6  0925 Lida 13,4 luft 7,6 10  0926 10,6 luft 6,4 10  0927 9,8 hav 12,2 10  0928 hav 12,2 10  0929 hav 12,0 10 sjö 9,6 luft 10,6°  0930 hav 11,8° 10


1001 9,4 hav 11,6° 10(=sim ca 10 m =100:e simdagen i sträck)    1002 Djh Edsvik 12,3°  1003 Edsvik 12,6 10 Rösj 11,1  1004 Edsvik 12,0 15+15 Rösj 11,3 Soll 27,1(28,3)° 500  

1005 Edsv 11,6° 10  1006 Edsv/K 12,0° 10  1007 Lillsjön 9,9 MälSmedsu 13,5° 20  BrunnsvikTivolibadstegen 12,1(1m 12,0)  1008 Edsv/K 12,0(1m 11,7) 10  1009 dito 11,9 10

1010 EdsvikS 11,7° 10  1011 EdsvK 11,4° 10  1012 EdsvK 11,5° 3x10 klart n lugnt jskönt badväder  1013 Djh hav 15,2 EdsvK 11,3 3x10  1014 EdsvS 11,5 2x10  1015 EdsvB 10,9 10

1016 EdsvB 10,8 10  1017 10,5 10  1018 Djh hav 10,6° 10 sjö 8,0°  1019 EdsvK 9,6° 10  1020 Djh hav 10,1° 10 sjöS 5,9°  1021 Mäl 11,2 10 sjö 5,2°  1022 Djh hav 8,5° 10(=sim 10 m)

blås småregn, sjö 4,9°  1023 Mäl 11,3 10 (121023 Djh sjö 8,8°)  1024 Mäl 11,1 10 Reim 11,0  1025 Mäl 10,8fm 10  EdsvK 9,3° 5  1026 EdsvB 9,6 10(=sim ca 10 m =125:e simdagen)  

1027 EdsvS+F 9,9° 10+10 nästan sommarvarmt (BergBrygg 10,1 1m 10,0°) 1028 EdsvS 9,6° 10  1029 Trosa havs 10,1° 10  1030 EdsvB 9,5° 10  1031 EdsvS 9,2°fm 10 (=sim alla dgr 24/6- juli-okt)


1101 Djh hav 9,5° 10(luft 10,4) sjö 8,3°  +13cm(+16 +11)  1102 EdsvS 9,1° 10  1103 Djh hav 9,0° 10 sjö 7,2°  1104 Djh hav(from nu mät utsidan) 8,8° 10 sjö 7,0  1105 Mäl 9,8° 10  

1106 Mä 9,8 10  1107 EdsvS 8,3° 10  1108 Grisslinge 7,7° 10(badstegarna togs upp samtidigt)  1109 EdsvS 8,0° 10  1110 EdsvS 7,6° 10 (140:e =20 veckor simdagen i följd)  

1111 EdsvF sim 10m EdsvBe 8,0°  1112 EdsvS 7,4° 10  1113 EdsvK 7,4° 10sol  +25cm(+29 +24)  1114 EdsvS 6,7° 10 luft 2,7° 10h  1115 EdsvS 7,0° 10 blås(nu mätt nära strand)  1116 EdsvS 7,0° 10

1117 EdsvK 6,9° 10  1118 EdsvS 6,5° 10  1119 EdsvS 6,9° 10  1120 EdsvS 6,9°(luft 0,6°) 10(=≈10 m sim, 15 simtag) = 150:e dagen i följd (from 24/6).. jfr 100 den 1 okt  

1121 EdsvS 6,5(luft 3,4)° 10  1122 6,2(luft 1,8)° 10  1123 4,6(grunt)(2,0)° 10  1124 5,7(1,2)° 10  1125 Djh hav 7,0° 10  sjö 1,1°(1m is inn)  1126 Djh hav 6,4° 10 blås, sjö 0,5° 0,7cm is  

1127 Djh hav 6,3° 10 sjö 0,6° n isfritt  1128 6,7° 10 sjö 0,8° halva ytan is  1129 6,3° 10 sjö 1,1° 0,3cm is  1130 5,9° 10 sjö 1,0° 2,0cm is  

1201 Djh hav 5,9°(luft 7,3°) 10(=simmat alla dagar 23 veckor i följd) sjö 1,0° 2,0cm is  1202 EdsvS 3,9°(luft 2,5°) 10  1203 Djh hav 5,5° 10, sjö 1,2° isfritt/tunn is  1204 5,4°(luft 0,8°) 10

mul 1,1 do  1205 5,3°(luft 2,8°) 10  sjö 0,5° 0,5-2cm is  1206 5,2°(luft 3,2°) 10  sjö 1,0°  1207 4,6°(luft -3,6° blås) 10  sjö 1,0° tunn is utom vid brygg  1208 4,2°(luft -6,4) 10 sjö 1,0°

1209 3,9°(luft -1,0 -2,0) 10 solvarmt sjö 0,8° 1gn såg skridskoåkare "bra is men skrovlig yta, dito Ekebysj"  1210 3,8°(luft 2,5) 10  12  1211 Mälar 3,7°(luft 5,8) 10

1212 Djh hav 3,8°(luft 6,9) 10  1213 4,5°(pga blåst)(luft 3,0) 10 sjö 1,4°  1214 4,0° 10  1215 3,7°(luft 4,6) 10  1216 3,7(luft 6,1) 10 sjö 1,2°  1217 4,2°(luft 5,2) 10  1218 Mäl 3,0°(luft 2,6) 10

1219 Djh   1220 Djh 3,7°(luft 3,8°) 10 = 180:e dagen i följd  1221 3,6°(luft 5,3°) 10  1222 3,6°(luft 7,5°) 10  1223 10  

1224 3,8°(luft 6,7°=sum 11,5°) 10 sjö 1,9° simmat varje dag 130624 - 131224 = 184 dagar  1225 3,9°(luft 5,6°) 15(20 simtag) sjö 2,6°  1226 Edsv 2,8°(luft 3,5°) 10  1227 Djh 3,6°(luft 3,7) 10

1228 3,7°(luft 5,4) ngt dugg 10  1229 3,5°(luft 5,1kallblåst) 15  1230 3,4°(luft 3,7°kallblåst) 10 190:e dagen i följd  1231 3,3°(luft 4,2°=) 10 (simmat alla dagar 24 juni - 31 dec) sjö 1,8°

Gott Nytt SimÅr!

Gott Nytt SimÅr! Simmar 10 m/dag:  140101 3,0°(3,0)  0102 3,1°(3,9)  0103 3,3(4,0)  0104 3,4°(5,2)  0105 3,2°(2,6) =28 veckor i följd  0106 3,4°(3,4)  0107 3,3°(6,3)  0108 Mäl 3,4°(6,4)

0109 Djh 3,5°(5,1) simdag nr 200 i följd  0110 (nu kallare o lite snö.. varit varmt ca en månad) 3,3°(-0,1) sjö 2,6°  0111 2,6°(-2,0)snö  0112 2,5°(-7,6kallblås) 10 sjö 0,8°  =29 veckor=

=simmat 203 dagar i följd i hav.. Vintersim 203 dagar 24 jun - 12 jan (textinfo, länkar till foton)


Temp avser: Finngrund  Huvudskär  Landsort  Marvik      Knoll  Blek  Gbg  Väderö  (evt även våghöjd m) =>        kaninh  flygf  när 

130601 00: 8,2(kl23max10,9) 9,6 9,9(kl23max11,1) 12,6   10,1 13,7 15,0 -- . Holl 9, sFra 15, SV Fra 13, Kreta-Egy 22 Alger 15 Casabl 17°

130701 00: 15,1 16,4 17,3 15,9   16,3 15,0 16,5 15,8° Fra sö 20, sv 18 Sic 21 Holl 12-14 Scotl 12°

130721 16: 14,1(14h 149cm) 17,2(139cm) 18,2 18,9   18,2(46cm) 18,1 19,4 18,4°   

130902 15: 16,4 17,9 16,5 16,6   18,1 13,2 17,4 17,5°      130926 15: 11,6 14,9 14,2 13,5   15,0 12,7 14,7 14,1°     130917  sSic 25,3 sGrek 26,0 Mars 17,2 nEgy 27,5-28,4  

131001 15: 11,0 13,5 13,4 12,3   14,6 12,9 13,6 13,4° Sic 25 Grek 26 n Egy 28 Mars 17 Bisc 20 sNor 13 m-nNor 10°

131005 15:    9,8 13,2 13,1 12,0   13,9 12,0 11,9 14,5°      131026 15: 7,6 8,7 10,7 10,1   11,1 11,3 10,7 12,0   

131101 15: 7,7 --- 9,2 9,9   9,1 10,4 10,3 11,4(kl 08+10 12,7° varmt)°      131118 15: 6,1 -- 6,2 6,3   8,6 7,5 7,3 9,8°      131201 15: 4,6 -- 4,8 3,6   7,2 5,6 7,8 9,6°

140101 15: -- -- 3,6 2,9   5,5 4,4 4,5 6,9°    140116 15: -- -- 2,4 1,2   4,4 3,3 3,3 5,8°   140201 15: -- -- 1,1 -0,2   2,9 -0,3 0,4 1,6°


Badtemp klart  UNT   Halland  Malmö/Ribersborg:   Sibbarp   Scania/V Hamn  foto    Strand: Halmstad progn  

130715 Køb 18-19, Tisvilde 18, Skagen 15-16, Løkken 16, Fanø 16-17, Dueodde+Læsø 17°. Ribersborg130711-14 em: 21 24 21 19°.  Tylö 0715-18 progn: 17 18 19 18° (V9659, luft 16°)

Sibbarp max 25° 0724kl16      130817 Skagen+Løkk 17-18, Tisv-Solrød+Fanø+Due 18°, Rib 17, Sibb kl 0930 15°, Halmst 19-20°, Mälar 15 Sth skg 17-18°  Rösjön 20°(15/8) 

130824 Rib 15-17, Sibb 17, Laxvik 18-19, Tylö 19, Mälar 14-15?   130831-∆1d: Rib 17 16 14 16° Sibb 18 16 16 17°


2009

2009 Ransäter Badtemp sön: Klarälven (intill stranden) 11,6° (/ca 10-12 badande från FMH-bussen),  Våtsjön 14,4° (1 badande).   Hav: Utö o Koster 12°, Gräsö 8°.

(v 27) år 2009:  Stabilt högtrycksväder, sol,  30° i luften,  25° i vattnet! ...

Arrangören hade flyttat Musik vid Siljan, mot långvarig praxis, till veckan efter, v 28:  Regn hela veckan, 11° i luften och badtemp 13°, mycket rikligt med knott i Svaben, och mygg -

090430 Badtemp Djh Ösby 14,6, Värtan 9,6°, N Östersjön 5°)

090528 kust/hav vid Sth 11°. 

090531 Djursholm sjö(strand) 22,0°,  

090601 22,7°.

Badtemp Djh 0621 18,6°   0623 21,1   0626 23,4 (ökat 1°/d) St Värtan 19°, 0628 25,7 (nära strand)   0629 25,0 Huvudskär 16,54°(1/7 17°)    

Max temp Juni 2009: 26 Vidsel 28,0   27: Skellefteå 31,6 (Torpsh 30,7 Falun 29,7 Götaland 28,6)    0927: Varmt,sol, lö sö om 1 vecka 32°, fr tis 7 juli 20° (?).  

0628: 32,5° VÄRMEREKORD för i år:  kl 12 Sth 27,4°, 13+14 27,9  (Malaga 27 Nice+Rom 25) 15 28,9 (Sundsv 29,1) 16 28,6 (Gbg 30,7) 17 28,1    max: Sth 30 Gbg 31,2 Malmö 25,

max 32,5 Hud (i Bohuslän), 37 Zaragoza.    28-32° väntas tom mån 6/7.   21h: L V1 A N2 St 0 Sö N7  FU N5 Egg 0  Sth Gbg kl 22 23,0° 25,0  kl 24  20,7  22,5.

0629: Sth Gbg kl: 11: 27,3 27,6  12: 27,0 27,9   13: 27,3 29,2   14: 27,6 29,5   15: 27,5 30,8   16: 27,4 30,3   17: 26,1 27,5   18: 26,0 27,3   

19 24,9 25,3   20 24,1 24,2   21: 23,0 23,2   22: 21,6 22,1   23: 20,8 21,9   24: 19,8 21,1

0629 Max temp: Falun/L 31,2  Göteborg 31,1   s Norrl: Norrberg-Norrhög 28,6  n Norrl: Åsele 26,6            

0630: Värmeböljan bara tom fre och med mer moln, därefter 20°, från tis regn/åska etc.

Hav eu: 0625 Landsort-Sängh-yUtö 15, N Uppl 12-13, Öresund 16.   0629 17° 18°(stor ökn) 17°

090702 Sth kl 13 29,0°  Djh kl 15 30,0°.   kl 22 Gbg 24,9 Sth 22,5°  Max Arvika 31,0°.   kl 24 Sth 21,4 Gbg 22,9 Landsort 19,0.    0703 Gladhammar 31,9°   

090922Ti Badtemp Djh sjö 14,7° (sim 100 m).    Sommarljummen kväll 16-17°, mulet.   Kl 23: Sth 15,4° SV6/9 73% 1003 -5cm,  Landsort SV11/16 13,6° -7cm  

090926 Sommarvärme, badtemp på väg upp (14,3°) (sim 50 m i mån- o Jupitersken). 

090927 Varmt, badtemp stiger nu, 14,4° (sim 50m). Populärt att bada, köbildning vid badstegen: (foto?ej kvar)
BADSÄKERHET   SIMSÄKERHET

Säkerhet: När vattentempen är mellan ca 16°C och 0°C:

Simma bara där man bottnar och då i nödfall kan gå tillbaka till strandkant/badstege,

helst där det bara är ca en meter djupt med fin sandbotten.


VINTERBAD (anslagsskylt)  badesikkerhed.dk =>  

  1. Sænk kroppen roligt ned i vandet

FØR DU GÅR I VANDET

1. Bad aldrig alene

2. Tjek badeforhold og kend redningsudstyr

3. Pas på is på trappe og bro

4. Sænk kroppen roligt ned i vandet

NÅR DU ER I VANDET

5. Træk vejret roligt

6. Hold øje med hinanden

7. Hold dig tæt ved trappe eller opgang

8. Svøm aldrig under isen


SOMMER: =>

  1. Lær at svømme og springe rigtigt

Bad aldrig alene

Bad kun hvor det er tilladt

Gå kun ud til navlen

Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok

Svøm langs kysten

Bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet

Gå op, når du begynder at fryse


100718 Många drunknar - Artonåring drunknade i Rättvik, precis där red simmade 7 dgr 7 tim tidigare, djupt just där! map -//- 

Usel simvana - de flesta simmar bara ngr m när de badar,

"ännu fler" badar inte alls på hela sommaren även om det är jättevarmt.  

Simträna (nära strand) ordentligt och ofta, och skaffa vana vid vatten höst-vinter så du ej får panik om du ramlar i!

OBS: Den som håller på att drunkna har ej ork att ropa på hjälp eller vifta uppåt med armarna, är lodrät i vattnet!  

(Red har simmat mellan Torö och ö ca 5,6 km ut, med följebåt!)DRUNKNINGSOLYCKA ÖSBYSJÖN DJURSHOLM - och andra ...


mitti Danderyd 140729 p4 tv "Man drunknade vid bad i Ösbysjön" (p1) foto av blommor o skylt, 2 spalter (inga nya nyheter om olyckan) /kl 1330 ons 0930

Annons SvD 140809 p31 vä spalt:   881214-140722 begr 140821 Täby      fonus      cache:hitta+eniro (borttagen): Mörbydalen 15  182 52 Danderyd.


OBS Ska uppdateras/kompletteras/evt rättas (många uppgifter är andrahandsuppgifter, ej "kontrollerade".)    

140722 tisdag Ett tiotal brandbilar etc vid Djursholm Ösbysjön södra badet, och en helikopter på ängen intill.

Hört (kan vara förvanskat/missuppfattat etc):

Sådär 5 ungdomar kom till sjön, något oense om de skulle dit, bara en av dem ville bada,

de andra satt efteråt på slänten th/bakom gröna huset.

Några damer på cykel sa att de nyss hade fått upp honom, väldigt blek.

Någon trodde att det fanns något skräpföremål på bottnen vid stegen.


Badgäster på andra sidan:

De märkte det först genom att det blev så väldigt tyst på andra sidan. Ingen ropade på hjälp etc.

Så småningom kom någon runt till den (norra) badplatsen och ropade med namnet (skrivs ej här),

de andra ungdomarna hade (konstigt nog) ej varit med (mot stegen/tittat på) han som badade.

När utryckningsfordonen kom tog det 45 min att hitta honom.

Dykarna letade först nära badstegarna (hittade inget då) och sen längre ut,

men hittade sen nära, ca 2-3 m ut (nej, vid högra sidan/under), vid södra badplatsens stege närmast gula plaststockarna.


Det ansågs att det borde stå (tydligare) varningsskyltar om dykning etc.

Red: Fanns det inte en livräddningsbåt för länge sen? Livräddningsstänger?

Vattendjupet borde mätas (åtminstone vid bryggor och längs stockarna) och karta över detta anslås! (och bottenkvalitet)

(Det tänkte red på för bara ca 1-2 dagar sedan).   Viktigt att veta vid bl a sökning och nödsituationer.

Kanske evt markerade gjorda hjälpgrund (där det ändå är grunt) om någon blir trött/sjuk etc, och några (bad)flottar.

(För länge sen fanns väl en flotte mot SÖ hörnet?!)


Mer info: Kompisarna dök o letade i ca 20 min. En sprang runt och vädjade till folk att ropa efter honom

(om han skulle vara i skogen etc).

Flertal vuxna vid båda bryggorna nonchalerande brydde sig inte etc.

Fem dykare. Konstigt inte hittade först, låg nästan vid sidan/under bryggan th vid badstegen.

(De som hoppar i gör det oftast där, snett utåt, ej rakt ut vid badstegen ty stegen o evt simmare är i vägen där.)

Inga föräldrar?


Badtemp 25,7° (norra badet strax efter). Tidigare temp se nedan.

Sen kväll, ljus o blommor dit av ung tjej resp red, inget fanns innan;

5 killar simmade sent, 23 döda i deras (fd) huvudstad. Jfr Gaza 570-29. Massmördarens banditer, 298 föll, över 200 000 tvingas fly..


Larmet kl 17.48 (dök ca 17.28?). Hittad 18.40.    Även Trekanten ≈65 år. Arbrå ≈20 år. Kreta ... och i går..

Hört dagen efter "det är blommor längs hela j-a bryggan". Det döks på huvud från norra badplatsen trots skyltar!


Hört 2 dagar efter av 2 simmande damer: På kvällen låg det många (natur)pinnar (ca 1 m) vid badplatsen, använts för sök?


Hört 3 dgr efter: Dykkunnig man: Uppfattade det innan olyckan som nyktra 2 tjejer o 2 killar, tjejerna hängde på plaströren, ljushårig kille dök mkt stiligt, andre killen hade pipskägg.

Han hem sen men tillbaka när brandbilar kom, erbjöd sig hjälpa till att dyka men fick nej (lång tid hade gått). Han uppfattade att brandkåren hade draggat med något utanför bryggan.

Han sa att på ≈60-talet fanns i sjön två livbåtar, med uppdragningsmöjlighet i aktern, senare en metallbåt (th vid s badet). En trampolinbräda fanns s badet vid högra stegen, men inget

hopptorn (som en dam på n sidan trodde att det låg rester från på bottnen). Han sa ca≈2,5 m djupt utanför stegen och ca≈3m en bit ut. Han dykt upp många småföremål förut.

Ett brev m m vid blomplatsen hade tillkommit kanske vid 18-tiden (lör) av tjej/dam.


4 dgr efter   Ösregn 28 mm och häftig åska kl 13.10-13.40, varit mycket torrt och hett med eldningsförbud.  Tidigare brev/anslag borta (våta?). Ett "broderbrev".

Mer hört: Gänget (om de var dom?) badade, han låg mot stockarna och njöt, sa ungefär oh så härligt ..


140722 AB =>   foto    (även Ljusnan och Trekanten)   (Foton Vilhelm Stockstad,  Per-Olof Sännås,  läsar)

"Strax före klockan 18 på tisdagen larmade vittnen om att en man i 25-årsåldern saknades i Ösbysjön vid Djursholm i Stockholm.

Man har sett en kille hoppa från bryggan, säger Albin Näverberg vid Stockholmspolisen.

20 minuter senare hade mannen inte synts till och vittnen larmade 112, enligt polisen.

Sökinsatsen riktades först in på området kring bryggan, berättar vittnet Max Hillbom von Schmeling. 

Eftersom mannen inte hittades där söktes han på andra platser i sjön – innan han hittades vid bryggan.

De fortsatte att leta i 30 minuter. Mannen låg under bryggan eller nära den. De började leta där men hittade inget då, Max Hillbom von Schmeling.

Mannen, som är i 25-årsåldern, hittades vid 18.40 och flögs med ambulanshelikopter till sjukhus. Hans liv gick inte att rädda, meddelade polisen senare."


140722 Expr kl 1835? (men då hade han ej hittast) =>

Drunkningsolycka i Danderyd – man död

Publicerad 22 jul 2014 kl 18.35

En man i 25-årsåldern hittades i kväll i Ösbysjön i Stockholm efter ett stort räddningspådrag.

Han fördes till Karolinska universitetssjukhuset i ambulanshelikopter.

Mannens liv gick inte att rädda.

Vittnen såg hur en man i 25-årsåldern hoppade från en brygga intill Ösbysjön i Danderyd. 

Tjugo minuter senare larmandes polis när mannen inte kom upp ur vattnet.

Räddningstjänst med dykare kom till platsen och 18.40 på kvällen lyckades 

räddningspersonalen få upp honom ur sjön. Mannens liv gick inte att rädda.

Mannen är identifierad och anhöriga underrättade.

Han fördes till Karolinska sjukhuset med ambulanshelikopter, enligt Stockholmspolisen.


G A: Linn G A (syster??) f 940118,   Ingrid G A f 640425 (SV Angarn, tandproteser..) /1807 DRUNKNINGAR, ÖVRIGA...  2015 (2014 se efter 2015)

150103 Hässelbybadet Tjej ca 25 mördad? hittad i vattnet av hund 09.30 AB  AB 

150104 VARNING HÄSSELBY flera kvinnoöverfall/våldtäkt i lekplatsskjul, och en död tjej i vattnet... AB  Expr 15-årig pojke anhållen tack vare övervakningskameror -

150106 Järlasjön ca 10 skridskoåkare plurrade i, tog upp sig själva.   

150106 UNT Uppsala/Ekoln skridskoman 69 drunknat? ut 13-tiden, larm 16, svävare ankom 20 (fr Munsö), 20.40 hans mössa hittad vid råk som frusit igen...

   Idé: Ha enkla "islivräddningsflottar" i beredskap vid de flesta badplatser etc      Överlevde: Sigtuna/Skofjärden/Hagbyholm-Garnby;  Enköping/Gröneborg

Under tidsperioden 2007-2010 har Uppsala brandförsvar larmats till 17 drunkningsolyckor och tillbud. 

Fyra drunknade vid dessa olyckor. Åtta undsattes av brandförsvaret. 

Ofta har vittnen, ambulanspersonal eller poliser undsatt de olycksdrabbade, eller så har hjälpen kommit för sent.

150108 DN Allt fler drunknar - nollvision krävs.. 137 st (varav i somras 82 st) högsta sedan 2002.   Män-kvinn 116-21. >/<50 år: 97-40 st.

150111 NWT Karlstad Klarälven kvinna 56 söndag 09.30 hittad under V bron vid Residentet Älvg.

150405 UNT Drunknad 68-åring kört båt Ormön utanför Öregrund, hittad död i vattnet av helikopter/båtar larm 20.47 lör.

150410 SvD  ST.nu  Fotbollshämtande ung man drunknat Sundsvall inre hamnen - vattnet är ju jättekallt - strömmarna drog ut honom 75 m? Hittad lö 15.40 40 m ut, sikt 0,1-3 m fr Timrå


160423 NA  Anders Karlsson (fotbollsmålvakt ÖSK 436 matcher rekord) hittad? kl 15 i Hjälmaren, skridskootur 23 nov 2015 cykel vid Rynningeviken   160504 bekräftat Expr 

110826  NT Corren Kvinna simmade vilse i Bråviken larm fre kl 0230, hittades vid liv men med ansiktet under ytan efter 1h 45m Kåreholm GP140725 Dagens hemska skörd: 31-årig man drunknade badplats Dalby stenbrott Lund. Kvinna 60-årsåldern drunknade badplats i Bredsand Sundsvall. 68-årig kvinna drunknade 

Lytterstabadet Vingåker. Sedan i tisdags saknad man 20-årsåldern hittas drunknad nära Arbrå kyrka. 20-årig man saknas fallit i vattnet båtutflykt Lannafallssjön Nässjö.

//SvD En man omkom fallit över relingen och försvunnit gästhamnen Sandhamn natt t 140721.   DN 140725 Brosjön i Botkyrka sjuåring saknas.   AB 5 drunknade  Alnö 

AB Olsbenning   Kramfors   Karlstad(rullstol)


140803 Dagens hemska skörd, drunknade: Öland 2 män (dam överlevt), och:

Stockholm nya TANTOBADET, hoppare halkade landade på kompis larm 16.48, 1656-59 dykare/hitt.

efteråt sattes halkskydd och förlängt räcke upp...   Foton Tanto+GrL 32x140820   

    <= AB   KP Hålnäs (Sandby SO Färjestaden) östra Öland, strömt - livräddningsredskap saknades?, en av de döda skulle ut och rädda? AB Bolmen

140806O OBS INSTÄLLT! Invigning? av DÖDS-Tantobadet kl 14 (playa, bad) 

med äkta palmer (ej levande, impregnerade) sambaork förfriskningar(=vatten?) mingel DN  DN/badstad;

   http://gada.se/tantobad.html   "Det behövs mer strand och mindre hamn, det ska bli lättare för stockholmare att bada" 

- äntligen förnuftigt från politiker, man häpnar nästan!

140801F Premiärtur elbåten Tanto-Årsta holmar kl 09 (förbok).. 1 gn/h t 21.00 aug+sep  0:- (Sth ca 600 000 kr) - / reds förslag var roddbåtar (och ej en bro). 140801 08.53

      Foton Årsta holmar 69x 140926    160421 Sth Naturreservat Årsta+holmar (förslag) beslut slutet maj 2016 om evt färja Årsta holmar även i år aug+sep

      Karta reservat Årstaskogen-holmar (1,3M nytt fönster) (jfr "pajaspolitiker ville ha pajasplaya" där  skräppolitiker)

140804 AB Oxelösund/Stenviksbadet man 20-30 år drunknad.

140821 60-åring i permobil drunknade i Söderhamnsån, hade ätit med assistent som skulle hämta bil (bodde han långt bort?) HH.   Cyklist ihjälkörd. HH AB 

140927 Expr Man i mindre fritidsbåt drunknat mellan Stora Aspön o Grönön i Vättern/Nerike - mkt svårt väder stora vågor stark vind, hunden levde. / Visingsö max SV10/15 m/s

140928 UNT Två drunknade båt med 4 kantrade sjönk(?) 150 m fr land Valloxen, en sjönk direkt, en annan ca 40 m före stranden, larm 18.08, hittades kl 20 resp 21 döda.  24-37 år. AB ;

   Brundbybadet NÖ Knivsta.  Talade ej svenska. / UNT Lastbilschaufförer, fiskade, båten ej hittad. /kl 10  Ekan låg vid sjön, oklart om den var fastkedjad och hur männen fick tag på den

och vem ägaren är. Ingen hade flytväst. En simmade i land, en räddades i vattnet och gavs livräddning, första insatsstyrkan kom 5 min efter larmet. Sikt < 1 m, dyigt. /UNT   och

141001 UNT En drunknade vid Skarholmen ca 45 år man ropade på hjälp 

141001-31 Okt 2014: 5 drunknade, 4 män 1 kvinna. Skarholmen i Uppsala rop på hjälp, Lidköpings hamn, Säveån i Alingsås, Ätran i Svenljunga (dessa 3 ej vittnen)

   Klarälven i Karlstad 52-årig man cyklat ned oklart. Hittills i år 129 personer, 9 fler jfrt fjol.  Sv Livräddningssällsk  Drunkningsdef 

141012 AB sms-drunkningsdöden nära, 20 min Västerås (sms-man trillade i Mälaren vid Mälargatan, nedkyld, räddades)100718 Många drunknar - Artonåring drunknade i Rättvik, precis där red simmade 7 dgr 7 tim tidigare, djupt just där! map -//- Usel simvana - de flesta simmar bara ngr m när de badar,

"ännu fler" badar inte alls på hela sommaren även om det är jättevarmt.  Simträna (nära strand) ordentligt och ofta, och skaffa vana vid vatten höst-vinter så du ej får panik om du ramlar i!

OBS: Den som håller på att drunkna har ej ork att ropa på hjälp eller vifta uppåt med armarna, är lodrät i vattnet!  (Red har simmat mellan Torö och ö drygt 5 km ut, med följebåt!)

100722 En till drunknat i Dalarna 46 år fr s Dal. 

100725 Ännu en drunknad?, eka sjönk Leknäsforsen, Avesta Expr   och 4-åring hittad livlös/räddad? i Avesta simhall.  ///  Bättre elskåp än cyklist - bör vara högt straff! 

100819 Hade inte flytvästar, 4 drunknade?, Søren Thuesen simmade i 10 timmar för att hämta hjälp till den 6:e som därmed överlevde, utanför Kristiansand. Nordsjön 15°, Skagen 14-17°.

120428 Kropp hittad i Klarälven, nära där red bodde som liten, då var det en (oftast barn) som drunknade där/år.

130503 AB Nu igen dam skulle sjösätta båt bilen drunknade Västervik hon räddades i sista sek.

140426 SvD Nu igen miljöbovsskoteråkare död drunknade, Jokkmokk, sågs köra mot öppet vatten.

140619 Gårdagens drunkningar: AB Enköping Bredsands camping dök/huvud mot/försvann..   DT Strax N om Leksandsbron      10 heta: 1: Brand i Malung

140719 SvD 78åring Nävekvarn drunknat 

140721 AB nej.. 23-årig kille drunkande i Järvsö/Kalvsjön flotte-strand med 2 vänner, 10 min under ytan död, larm kl 14.39.      AB Vättern/Huskvarna drunkning överlevde


100718 Många drunknar - Artonåring drunknade i Rättvik, precis där red simmade 7 dgr 7 tim tidigare, djupt just där! map -//- Usel simvana - de flesta simmar bara ngr m när de badar,

"ännu fler" badar inte alls på hela sommaren även om det är jättevarmt.  Simträna (nära strand) ordentligt och ofta, och skaffa vana vid vatten höst-vinter så du ej får panik om du ramlar i!

OBS: Den som håller på att drunkna har ej ork att ropa på hjälp eller vifta uppåt med armarna, är lodrät i vattnet!  (Red har simmat mellan Torö och ö drygt 5 km ut, med följebåt!)

100722 En till drunknat i Dalarna 46 år fr s Dal. 

100725 Ännu en drunknad?, eka sjönk Leknäsforsen, Avesta Expr   och 4-åring hittad livlös/räddad? i Avesta simhall.

100819 Hade inte flytvästar, 4 drunknade?, Søren Thuesen simmade i 10 timmar för att hämta hjälp till den 6:e som därmed överlevde, utanför Kristiansand. Nordsjön 15°, Skagen 14-17°.170824 24Nybro Skolelev drunknade vid (1kmNO)"Åkrahällskolans skattjakt" mitt i Linnéasjön wiki 700mSO stn Nybro funnen 13 m djupt e 3 tim kl 1630-  Barometer (max 90 m t strand) Saif Iwais 17,

    AB Skolan har brustit katastrofalt - "släppt i eleverna i sjön utan att ha någon kontroll över dem"! Aldrig simma ensam på djupt vatten, och ska finnas livräddningsbåt el likn vid strand!;

   13-25 m djupt "jättekallt"/"mycket kallt"      Fågelbajs bakterier ibland otjänligt  badbryggor ut 2 maj    foto 1951 östra stranden txt  


DRUNKNINGAR DEGERHOLMEN vid Svärdsö, Nynäshamn

Torö hbf (Bild 2035)

Hugo Jansson (f 1908) var fiskare och bodde hos föräldrarna i Stora Kurtorp.

Han flyttade med föräldrar och syskon till Runmarö 1931.

Han var far till Elsa Larssons dotter Gunvor i Vreta.

De skulle gifta sig hösten 1934 men den 5 okt drunknade han då båten förliste

under fiske i en storm i närheten av Runmarö. Även brodern Sigurd (f 1909) omkom.

Fotot är taget utanför Torö skola i början av 1930-talet.


Degerholmen 3 drunknade

En grabb gick genom isen, två vuxna skulle hjälpa, men gick också genom isen.

Alla omkom. Ca 1960-1970-talet.


NP 130909S   Kvinna befaras ha drunknat vid Degerholmen

Polis, sjöräddning och räddningstjänst sökte under söndagskvällen efter en kvinna

som tros ha försvunnit då hon badade med ett sällskap på Degerholmen utanför Svärdsö.

Sjöfartsverkets helikopter sökte grundligt genom vattenytan men fann henne inte.

Räddningsinsatsen pågick mellan klockan 18 och 24. =130902??

NP 130912To   Kvinna hittad drunknad vid Degerholmen

Den kvinna som i söndags försvann då hon badade på Degerholmen, nära Svärdsö, hittades avliden på torsdagsmorgonen. =130912??

Polisen hade inte i skrivande stund identifierat kroppen men allt tyder på att det rör sig om den eftersökta kvinnan, enligt sjöpolisen.

Sjöpolisen har i veckan bland annat sökt av området med sonar, men det var en privatperson som påträffade kroppen och larmade polis.

Polisen har inga misstankar om brott.

5/9, Övriga - Svenska Livräddningssällskapet   130908 En kvinna har hittats drunknad vid Degerholmen nära Svärdsö.

Det var en privatperson som påträffade kroppen och larmade polis. Polisen har inga misstankar om brott.MARIUPOL UKRAINA  http://marsovet.org.ua => google översättning =>


IS FÖRSIKTIGT!


Vi erbjuder dig en enkel rekommendation om hur du skyddar dig från besväret under perioden av is. 


      Innan du lämnar huset:

- Gör om sulor och klackar av dina skor "ledostupy";
- Fäst på hälen innan du lämnar en bit skum (storlek häl), eller gips;
- Montera tejp eller tejp på de torra sulor och klackar (korsvis) och innan de lämnar gnugga sand;
- Gnugga med sandpapper innan de lämnar sula och bättre fast den på sulan (vatten sandpapper förr eller senare rasa);
- Bred lim på sulan av "Moment" och sätta skorna på sanden, då fett att gå utanför.


Kom ihåg att det bästa på isen är sulorna mikroporösa eller annan mild bas och utan stora klackar.
Äldre människor bättre i "hala dagarna" inte lämna huset. 

Om nödvändighet tvingas, tveka inte att ta en pinne med en gummispets eller spik. 

Om du har en väska med dig, då måste det vara en som kan bäras över axeln. 


Kom ihåg att 2/3 av skador personer över 60 år får i höst.

Walking gravida kvinnor i isen utan ackompanjemang - är farliga för hälsan.

Vänta tills du tar bort snö och ska sprida sand på hala trottoaren.


      Hur kan jag minska risken för skador i isen:

långsamt, slappna benen något vid knäna, och steg till hela sulan. Kom ihåg att haste ökar risken för halka, så gå ut långsamt. 

Vid obalans - snabb sitta ner, det här är det mest riktiga chans att hålla sig på fötterna.


Hit isen med minimal skada på din hälsa. Omedelbart sitta ner till lägre höjd. Vid tidpunkten för hösten samlas, sila muskler 

och vidröra marken nödvändigtvis tumbleweed - blåsa riktade till dig, sträcka och förlora sin makt när den slås.


Inte hålla händerna i fickorna - det ökar möjligheten att inte bara falla, men allvarligare skador, speciellt frakturer.


Bypass metall brunnslock. Som regel stanken isbelagd. Dessutom kan de vara löst och rulle som kompletterar skador. 

intekanten av körbanan. Det är alltid farligt, men speciellt på hala vägar. Du kan falla av och flyga in i vägen, och bilen kan gå vidare till trottoaren. 

Kör inte över vägbanan under snöfall och isiga förhållanden. 

Kom ihåg att i isen signifikant ökar bromssträckan av maskinen och falla framför bilen som är i rörelse, vilket leder till åtminstone lemlästande, och möjligen till döden.


Farligt promenader i isen och i ett berusat tillstånd. I berusad trauma ofta svårt, trots tron att en berusad faller alltid lyckat. 

Berusade människor är inte lika känsliga för smärta och skada i närvaro av tiden går inte till doktorn, som med tiden leder till ytterligare problem och bekymmer. 

Om du föll och efter en stund smärtan kändes i nakna, illamående, smärta i lederna, bildade tumörer - 

träffa en läkare omedelbart travpunkte, annars kan du ha komplikationer med dåliga konsekvenser.


Bo långt borta från mitten av trottoaren. På vintern, särskilt i städerna, mycket farligare är istappar. 

Den största faran istappar är under perioden för smältande is och snö.

=   =   =


Djursholm, div övrigt

150115 AB Åtal mot alkofylld advokat hitlerhälsningar och kriminell nedslagning av 15-åringar Djursholms torg.

120627 DN Tantobadet "år 2015 280 m lång sandstrand"(?)

140811 Lid Nordin sim Hälsingland 25 km

Bad Café Ekudden cafeekudden.se/historik 

Landsförrädaren popularhistoria...wennerstrom  Skirnerv 20 Djursholm 400 m ONO Altorp stn  jallai  

Gamla kartor.. Djh Ösby http://www.stiglundin.se/jarnvag/18109564/srj/linje/osby2.htm  =ca 1905  ek1951  90   Djh Ösby stn  Buss509år1994   Lokman  Tidtab 1890 

150702 Södermalmsnytt Rösjön/Dand Vattenpest 

131216 SR/P1 Ösbysjön filmsnutt av Louise E  mitti  


Tradera Gammalt Vykort "Ösbysjön Djursholms-Ösby" Pressbyrån 71368 = tradera.osbysjon.frank1954  (frankerat 1954 såldes för 40 kr, ett bud, från bkfrim) (Jfr år 2013 från 1962 23 kr, 6 dagar)

DandNyh Ekebysjön konstgjord fågelö  

160929 Mygelfastighet Fafner Djursholm superfulhus hemliga bilder 160902  Varning ARKLAB fula hus!  mängder med P-platser..! Grind Alm

 Djursholms strövområden fåglar växter mm 1993-95 

1908-1910 Rodd Stocksundet vid jvgbron foto Ebba Forslöf född 1888 ror /Amorina 


http://www.sverigebadar.se/badplatser/osbysjon/2475  (inkl foto)

Uppladdat den 23 aug 01:52 av Josefine Gyllensvärd

Ösbysjön är en liten och mysig badplats där vattnet nästan alltid är varmt. Den är lätt att ta sig till med Roslagsbanan innifrån centrala Stockholm. 

Ösbysjön är en populär badplats för både unga och gamla som bor runt omkring men vill man vara lite mer privat kan man komma dit efter 

solen gått ner och ta sig ett dopp, då behöver man inte ens någon baddräkt med sig.


160505 mitti ”Rädda Bråvallavägens station!” Lena Palm Östman och Olof Svenonius. 

// Bra att stn blir kvar, men viktigt att "mjölktåg" varvas med snabbtåg som kör förbi mindre stationer alternativt stationer på "inre halvan" (jfr København),

totala restiden (och även kostnad) bör optimeras för alla resenärerna - de som bor långt bort blir kraftigt lidande eller tar bil annars.


170824 24Nybro Skolelev drunknade vid (1kmNO)"Åkrahällskolans skattjakt" mitt i Linnéasjön wiki 700mSO stn Nybro funnen 13 m djupt e 3 tim kl 1630-  Barometer (max 90 m t strand) Saif Iwais 17,

    AB Skolan har brustit katastrofalt - "släppt i eleverna i sjön utan att ha någon kontroll över dem"! Aldrig simma ensam på djupt vatten, och ska finnas livräddningsbåt el likn vid strand!;

   13-25 m djupt "jättekallt"/"mycket kallt"      Fågelbajs bakterier ibland otjänligt  badbryggor ut 2 maj    foto 1951 östra stranden txt  


"Under måndagar och onsdagar i maj (2017) kommer (Sofia) att hålla kurs i Öppet vatten för Medley Mörbybadet. 

Kursen går måndagar kl 18:30-19:30 samt onsdagar kl 07:00-08:00 i Ösbysjön i Djursholm." /171207 


Mörby C bygge 2016- och många fler foton (Ösbysjön Ekebysjön Germania Edsviken etc) se foto(länk)sidan => FOTON 

=   =   =
Sjödjupskartor (vattendjup) smhi allmänt (190325) => Register  ("räkna nedåt" från 7,3 m)(stämmer ej vid norra badet..) (del av) => djhosbysjondjup1958.png ...skala.png  /190905 

Ösbysjön =>  (Maxdjup 4,1 m, flackt,  fr N bad s stege ca 40 m åt SO och 33 m ut fr stranden) 

Sjöidentitet

658908-162812

Vattendistrikt

Norra Östersjön

Vattenförekomstidentitet

NW658902-162825

SVAR-version

SVAR2016_3

Sjöns totala area

0.07 km² undefined

Sjöns maxdjup

4.1

Sjöns medeldjup

1.7

Sjöns volym

0.12 miljoner m³

Vattenytans höjd över havet (m)

7.5


1-0112_Ösbysjön_658908-162812 

Ekebysjön (nedladdas till "Hämtat" =>  http://gada.se/djhekebysjondjup1958.tif  jfrt 5,4 m ? (nu 6,1 m)  maxdjup 2,6 m  0,0766 km2


 vattentemperatur Ösbysjön Djursholm... => gada.se/vtemp.html  badtemp Ösbysjön     190728S MAX VTEMP: 20h Djh sjö badtemp: Norra 26,8° 1m 25,6°  Södra: 26,6° 1m 26,0°  

Sjödjupskartor (vattendjup) smhi allmänt (190325) => Register  ("räkna nedåt" från 7,3 m)(stämmer ej vid norra badet..) (del av) => djhosbysjondjup1958.png ...skala.png  /190905 

Ösbysjön =>  (Maxdjup 4,1 m, flackt,  fr N bad s stege ca 40 m åt SO och 33 m ut fr stranden)

Sjöidentitet   658908-162812

Vattendistrikt   Norra Östersjön

Vattenförekomstidentitet   NW658902-162825

SVAR-version   SVAR2016_3

Sjöns totala area   0.07 km² undefined

Sjöns maxdjup   4.1

Sjöns medeldjup   1.7

Sjöns volym   0.12 miljoner m³

Vattenytans höjd över havet (m)   7.5

1-0112_Ösbysjön_658908-162812 


   Alg 190728 (ej Torö Järfl men Gunnars)-190806: Ytsamlingar i Östersjön från ca 1 landmil ut från Södertörn, men ofta molnigt så man ej kan se... Visby fritt..

   Sollentuna Amatörfiskeklubb har (nu bara en, NV Norrviken) roddbåt (för fiske!), info om vatten etc...     Sollentuna/bad hästdragen gåsbajssopare  


190930 Mörby C - Såg att Lundblads nu hamnat där SEB-banken var (huvudplanet g nära Dand kn) (sedelautomaterna kvar), var inne och pratade,

Lundblad hade öppnat klädbutik ngt öster om nuvarande.., hette något annat först. Köpman Lundblad var t ex och spelade golf med sina kunder, etc,

han dog plötsligt kanske 60-65 år? utanför sin villa?. / Tillfälligt flytt pga Mörby C ombyggnad.
140724 25 26 ca kl 18: (Ösbysjön N badet, mätt 2x: vid mitt på varje brygghalva, ca 2 dm ned.) 

Do you have more info etc? => Please mail:   ml snabel gada.se   (snabel change to the special sign..)   Huvudsida: gada.se