AF 190312 Tis   Spelman (kl 18-21): Ulf L      Instruktör: Malou W.  Program: Anders F.      Nyb.övn: Hambo...


Kl ca

Tid ca

AF 190312

Mel

Ton

Repr

1915

2.00

Vals2x

1918

2.57

Fyrtur med kedingn(ABC)  n(≈ 32 s) ≈ 4x

1921

2.00

Hamburgska2x

1924

3.43

Hallandskadrilj2(abb cdd eff ghh)

1930

30.00

Slängpolska fr Sörmland (instr)
2000

2.10

Kökarengelska3(AABB) AA -ring  (b=fig)

2003

2.26

Menuett2(AB)A  obs A=16t  B=16t

2007

2.02

GavottAB CBA AB  (D=B)  7x8t

2010

3.56

Östgötapolska  D4(AABB) B B=Sek. o sidst

2015

2.00

Klubba   notuhr21klubbasuhr
2018

5.17

Väva vadmal15(AB) A  -omdans dubb h

2024

5.54

Kadrilj från TorpAAB 2(4C DEF) GGH 2(4H I) 3J

2031

1.33

Jämtpolska   EJ2(AABB) AB

2033

4.12

Övrabykadrilj  A2(AA B CCCC DD EE)..

2039

2.00

Snoa   EJ
2042

2.00

Pols och bakmes .. V-dal   EJ
2045

2.36

Fryksdalspolska4(AB) 3(ABB)  from kors

2048

2.00

Bingsjöpolska
2051

2.13

SchubertvalsAABBCCDDEEAA

- -

5.47

Oxiekadrilj  (reserver..   EJ)
- -

2.00

Körepolska
- -

2.00

Hambo   Beskrivningar Noter...:    / Fyrtur 10x4 + ca 10 = ca 50 pers.   Instr. ca 1930-2010.   Slut ca 2054.


Slängpolska från Sörmland AF/färglagd 


   SFV(nederst) och Henry Sjöberg 1968-1-s14 Det bör påpekas, att polskan och dess varianter ända tills sent datum dansades "på fläck", 

   EJ runt dansgolvet som "vägg-danserna", dvs vals, polka och liknande, där paret både roterar och flyttar sig runt i en bana i rummet.


Hallandskadrilj =beskrivning i noter


Kökarengelska   Helsida+not: Kökarengelska.png


Menuett Gavott  afnot.menuettgavott.png   afnot.menuettromanhaga  inkl kort.beskr etc


Östgötapolska snabbeskr+notD   not ÖstgD  not ÖstgF 


Väva Vadmal  +not 


Kadrilj från Torp  => +not (hela) /ML190311  1816x1236p 2,5M ska banta.. sid 1 (900x1236p) sid 2  


Jämtpolska  png 


Övrabykadrilj.png =beskrivning i noter(F)  A: ÖvrabyA   D: ÖvrabyD (3e repr 2x16t =4x8t) 


Fryksdalspolska   not D(UR inkl sammf ngt fel) 


Schubertvals => Schubertvals Beskrivning i noter (G) 8 takter/rad


Oxiekadrilj not (olika melodier!):  OxieCG =OxieCG  OxieAE      Köra till Särslöv (efter Oxiekadrilj i AF)