AF 200310

Vals
Schottis i turer 

Polska

Trommelvals

Vindmölledans 

Körepolska  instr 

Rørospols
Kadrilj från Torp 

Mazurka
Övrabykadrilj
Foxtrot
Fryksdalspolska
Engelska för tre par 

La Rousse

Oxiekadrilj + Körepolska 

Fyrmannadans
Gustafs skål
Tantoli

FamiljevalsSchottis i turer    SchTurC  C    a 2(aabb)  1m28s   (AF o SFV extra gångtur i början)


Trommelvals+ 


Vindmölledans förk.    Vindmölledans** CCFC    2(AbbcccddA=förk  A=16t   4m21s AF 3m18sKöraSärslöv* (efter Oxiekadrilj i AF) =>

Info+noter: Skånefolk  ex: Köre e AS*(Slimminge) D     Beskrivn: acla  Juno Boberg 

Video Virtanen: Gångsteg(Y) vanlig förstegsfattning.  Omdans (som i snabb polska) K: VBH,  D: BHV (De hade båda händer: K på D rygg, D på KJ axlar). Växla valfritt..

K hade fötterna ganska nära varandra.  D fötterna ihop som vanligt.   AF dansar hurtigare med små springsteg, och polskefattning. Røros: Amerikatur  Dimisjons  Gjers  Lätt å  Steffa    jfr Storhurv Blå s25


Kadrilj från Torp    KadrTorp+ (hela) /ML190311 kl 2325  1816x1236p 2,5M ska banta.. sid 1 (900x1236p) sid 2  Mazurka ex: Druck  Gladers  Knäppmaz  Lönn  Mälarsal  Okänd  RotA  Syversin  Tornedals  Upplands  Læsø  Polkahår  ÅJänta  


Övrabykadrilj** F    UR: AÖvrabyA   AF: DÖvrabyD (3e repr 2x16t =4x8t) = ÖvrabyF  ÖvrabyA  ÖvrabyD   (2 stäm F)F(v+h sida) = (F(s1+2)  4m12s

   2(aabccccddee) + galopp-polka ex Finska polkan G   (viv K in medmots..)


FOXTROT


Fryksdalspolska   Fryksdalspolska* D    4(ab) 3(abb) from kors  2m36s  (Par 1 2 tv, 3 4 th.  Par 1-4 svänger över: 000 101 110 011)


Engelska för tre parR    SeverinOlsson* G    3(aabb)  2m38s


La Rousse    La Rousse* GDGG 4(aabbccdd)  4m40s  (P1=rygg mot front, mots.  H fot, K alltid utanför..)


Oxiekadrilj    (olika melodier!): OxieCG =OxieCG  OxieAE    4(aabbccddc)aabb  5m42s (omdans 16t) +KöraSärslöv (efter Oxiekadrilj i AF) 


FyrmannadansSFV    Fyrmanna* 


Gustavs skål    GustafsSkål* G    3x3(aabb) ab  2m29s (7x2 repr)  6m45s (19x2 repr x10,67s  90 taktdel/min) 


TantoliUR+    TantoliSLi*   


Familjevalsacla  

Parvis i stor sluten ring.  Valssteg mot granne-egen-granne-egen (1-4).  Omdans med grannen 2v = 4 valssteg (5-8),

K ställer denna D (från sin V sida) på sin H sida.   Forts på samma sätt...   (Vanlig låt 2x = 16 partners.)


= Dansprogram AF 10 mars 2020 = (på samma rad, 2 blanksteg mellan..)

Vals  Schottis i turer  Polska  Trommelvals  Vindmölledans  Instr: Körepolska  Rørospols  Kadrilj från Torp  Mazurka  Övrabykadrilj  Foxtrot  Fryksdalspolska  Engelska för tre par  La Rousse  Oxiekadrilj + Körepolska  Fyrmannadans  Gustafs skål  Tantoli  Familjevals


= (normalt radavstånd) 

AF 200310

Vals
Schottis i turer 

Polska

Trommelvals

Vindmölledans 

Körepolska  instr 

Rørospols
Kadrilj från Torp 

Mazurka
Övrabykadrilj
Foxtrot
Fryksdalspolska
Engelska för tre par 

La Rousse

Oxiekadrilj +.. 

Körepolska 

Fyrmannadans
Gustafs skål
Tantoli

Familjevals