230419O Elstödet för nov+dec betalas ut ("senast" / hemlig start..) 9 juni - grattis "vårt" datasamhälle - tar BARA ETT HALVÅR ...    Hur många dagar har vi vanliga på oss att betala våra skulder?


Mer om elpris - elstöd => http://gada.se/elpris.html  /230425 från gada
APRIL 2023 =>  (jan-mars: se längre ned)


SL pendeltåg strejk ...

230422L 08h SL =>      Pendeltågstrafiken på måndag

Det finns uppgifter om att det skulle kunna bli skyddsstopp i pendeltågstrafiken från och med måndag (24 apr).

Vi följer läget noga men vet troligen inte förrän på måndag morgon hur det kan påverka pendeltågstrafiken. 

Trafiken påverkas inte under helgen, däremot är det fortsatt färre avgångar på grund av personalbrist

230422L 1315 SL: Sth-Nyn ∆30 men byte i Vh: Sth 06 Vh 39/43 Nyn 13 (stann alla hpl) tom 1836, (utan byte): 1921 ∆60 0021, 0136, men inställd 1606(hela) och 2221.


230420To SL (ons 1710): Det är fortsatt osäkert hur trafiken kommer att gå under torsdagen även om läget verkar bli bättre.

  => SL info mm måndag kl 1050 etc   och   text från gada.se mån-ons / tors fre  =>  gada.se/sl230417strejk.html 

230413To DN Dagens pendeltågstrafik typ lika tokigt som på 70-talet (då var P-tågen ofta 25 min sena så att de gick 5 min före ord tid grattis alla som får gratis väntestund 25 min!)..

   nu fattas lokförare och sunt planerings-förnuft - det är politikernas huvudansvar att se till att samhället fungerar - åtminstone än så länge i "fredstid" (ej 100 %)...

   Mot Nynäs vartannat tåg inställt, snabbtågen blir typ mjölktåg (går 10 min tidigare obs!) ... tom 17 april gissar SL... blir mer trångt corona-farligt etc...230413To TVnyh Dagens miljöbovar: SJ ställer in samtliga tåg i sommar Gbg-Malmö pga skandalvästlänken.. (men Öresundstågen går?, med ganska billig "Skånetrafiken-taxa" (=??),

   sista tåg MF Gbg-Mlm 2040-2351 (-Tri-Hyllie) // Mlm-Gbg 2108-0020 men "biljett kan ej köpas" utan hänvisning... Typiskt samhällets förfall - man kan ej se priset, eller var/hur man köper biljett

   L DN SJ avtal buss Vy (men då sitter man typ corona-fastklämd ... och tar längre tid etc... men kanske kortare ...)


230411Ti De många SL-cheferna dumma?... Berättade varken innan eller efter att 1533-tåget från SthÖ mot NP var/blev inställt (de i tåget visste ej, och ej på w, 1536 o 39 hann gå, 1547) /1547 INKÖP SL + påskskandal


230409S.. SL-skandal - glest: MC-TC bara minut 00 20 40, mot bara KTH även 10 30 50.      SL:s texter => sl230409 (kl 1220)

   Sth-Flemingsberg-Södertälje bara minut 24+54   Sth-Älvsjö bara (∆30): 06(mot Nynäs)  21(mot Vh)  och 24(mot Södert).   Till Älvsjö 9 min, byt evt där minut 30/33 (obs olika plattform)

   Retur Flem-Sth minut 17+47   och från Älvsjö-Sth 27 och från Nyn resp Vh: 30+45 (dvs nog ej lönt att byta 3 min i Älvsjö om trångt) (obs olika plattform)   TC-MC: 11 31 51

   SthÖ 01 09 12NP 21 ...SL Access-kort (blå..) upphör att gälla, sista dag 31 mars 2023 => Tillbaka pengar på Access Men där står ej att man kan få pengarna nu/ före sommaren, måste ringa SL och fick svar...:

   Återbetalning kan ske (nu) bara på P-stationer och kundtjänst SergTg+Cst. ((Undvik just när tåg ska komma och andra kan ha bråttom.))    Från SL hemsida div: SLbilj230330.html  

   Registrera först korten på SL.se så att de finns på ditt namn!            SL230330pengartillbaka.png 

   Ta med dem, och SL sätter in pengarna på ditt bankkonto.  (Behåller SL korten eller kan man behålla dem/det?) /230330 1105-0610/kundund-13 tel, bara en före tel 08 600 1000. ((Korten  gilt -2024..)) 


SL-RESOR ord/red: Enkel 39/26(75min)   24h 165/110   72h 330/220   7d 430/290   30d 970/650   10/30 730/490   (90d vinst bara 100/70 kr) (års = 10,5 månadsbilj)**..

   (Red = enkel 2/3, månads 67,0% av ord.)      Månads = 12,5 dubbla enkelresor (och fritt Waxholmsbåtar 14 sep - 29 apr)

   (Enkel köps på/från: Grönt SL-kort (laddat), Blippa betalkort, eller hos T/P-spärr/Pressbyrån..:: på pappersbiljett (gäller då från köp-minuten) eller ladda på grönt SL-kort,

   eller i mobil-app (kan då ej överlåta)

   Fördel med grönt SL-kort: Man kan överlåta till någon annan i hushållet att resa vidare inom de 75 min..   (grönt SL-kort: Kostar 20 kr, i spärr/Pressbyrån/7-Eleven..)

   ** Årskort: Man kan köpa före evt prishöjning men: Stor nackdel: SL Usla/jättedyra återköpsregler, i så fall annonsera ut.. :

   Återköp (bara 90d- och årsbiljetter): Års: avdrag 112/75 kr/dag => 0 (värdelöst hos SL) efter bara 91 dagar = 25 % av giltighetstiden!  Har skrivit till SL-cheferna de vill ej... /230330 SL-periodbiljett på minst 30 dagar gäller på båtar Waxholmsbolaget under lågsäsong årligen 14 sep - 29 april

SL (de gamla) Access-korten går att blippa (=använda) till och med 31 mars 2023.

Fyll på reskassan så att totalbeloppet på kortet = ett exakt antal enkelbiljetter, i spärrkioskerna på T- och P-stn.. och webbutik sl.se /221228   w: Måste vänta 24 tim samt ladda ner..

SL Access-kort => Det går att få reskassa-pengar återbetalda under lång tid framöver. Redan i dag...:

Du kan lösa tillbaka reskassan hos en av SL Kundtjänsts butiker och på bemannade pendeltågsstationer. Du får tillbaka hela beloppet som du har innestående på kortet. /230317 


SL => När du har köpt biljett eller reskassa på sl.se måste du själv ladda ned biljetten eller reskassan till SL Access-kortet inom 60 dagar. 

Det gör du i en spärr, på en buss eller i någon annan SL Access-utrustning*. Efter 60 dagar kan du inte längre ladda ned biljetten eller reskassan.

   Tel ut: OBS!! OJ!! Tar 24 timmar för pengarna att komma fram till SL-kortet - stod ej på SL-sidan!!      * Enl tel man kan EJ ladda ner på roslagsbanans stationer..!    

   VARNING Kommer spöktåg t ex Altorp stn söderut precis efter det norrgående kl 11 ons//; - som ofta har SL fleråriga förseningar - och ej ännu? korrigerat återbetalnings"reglerna" för årskort...SL (de gamla) Access-korten går att blippa (=använda) till och med 31 mars 2023.

Fyll på reskassan så att totalbeloppet på kortet = ett exakt antal enkelbiljetter, i spärrkioskerna på T- och P-stn.. och webbutik sl.se /221228   w: Måste vänta 24 tim samt ladda ner..

230217F Skärgården "försvinner den rabatt som kunnat användas ombord på (Waxholms)båtarna, 250 kronor i fria resor då man rest för 750 kronor på reskassan."

SL-biljett som är giltig i 30 dagar eller mer => utan kostnad på Waxholmsbolaget under lågsäsong om blippar gröna SL-kortet eller appbiljett ombord på båten. 

Lågsäsong är det varje år från 14 sep till 29 april. /230217 SL 23v MF Tåg fr SthÖ: 17 (1547-1824, men 1817 vanligt): 04SNO  07N  10NO  13NP  17SN  24SNO  27N  30NO  33NP  37SN  44SNO  47N  50NO  53NP  57SN    /230419 

SL 23v Sön: Flem 02 ∆15,  Mot MC ∆10(sön fr 11h:) Mtg 05+08  TC 01+04 /230312     


230323To- Nytt SL-fiasko OBS Spårväg City helt inställd och Tvärbanan: Bara en vagn och kraftigt reducerad trafik (= jättetrångt farligt..)  Nockeby ngr inställda avg,

   nyaste spårvagnsmodellen A35 misslyckad "tagen ur trafik av tekniska orsaker" ...   sl230323fiaskotvarbanamfl   sl230325ship83  

230101-1231(hela) SL Hela Saltsjöbanan helt avstängd hela året pga spårarbeten etc.  SL-cheferna usla - har inga tidtabellslänkar på sidan.  Och cyklarna då?.. cheferna kan ej cykla? /230324  

230327M Expr Gotlandsbolaget kör Sth-Mariehamn-Visby (riktn/säsong..) med M/S Birka från 2024 taxfritt och bilfritt.. 430 milj kr (fd Sth-Mariehamn)


TERRORTERRITORIET (i ost)

230414F AB MKT VIKTIGT om Terrorstaten i öster - glöm inte att de som aktivt vill ha demokrati döms till typ 25 års livsfarligt fängelse - förgiftas - mördas etc - åsså

   finns det fula kärringar och äckelgubbar som propagerar för att satans lakejer ska få propagera för satan på den fria världens idrottsarenor etc ...230406To Vadå "Glad påsk"??... => OBS VIKTIGT, LÄS: DN sid 5 (bra hök....!) => //   Satans Terrorstat =>  men vad gör vi???  Vakna!!!  Vad är viktigast??? //   (mördar)- 


Den ryska regimen bryter mot internationella avtal och mot all internationell rätt. Genom att dag efter dag fortsätta med 

ännu fler krigsbrott, grymheter, terrorbombningar och hänsynslöst dödande hoppas president Vladimir Put in på lång sikt 

att vinna, trots de uppenbara förluster som hans krig har medfört.


● För det första att det är Ryssland ensamt som är ansvarigt för kriget och ensamt skyldigt till att det fortsätter. 

Ryssland kan uppnå en omedelbar fred genom att avbryta sin illegala krigföring och dra tillbaka sina styrkor till eget territorium. 

Det ligger i händerna på den ryska regimen, att avbryta eller att fortsätta.


● För det andra att Rysslands krig genom sitt syfte, folkmord och eliminering av den ukrainska staten och nationen, 

är ett uppenbart brott mot mänskligheten.


De krigsbrott som Ryssland har begått och fortsätter att begå handlar om allt från bombning och beskjutning av civila, 

våldtäkter, tortyr, avrättningar och plundring, till deportation av ukrainare och ukrainska barn som adopteras bort i Ryssland.


SATAN måste mötas av ett tydligt ultimatum. ..Om inte drar tillbaka sina trupper från Ukraina, upphör med krigföringen och respekterar Ukrainas territoriella integritet ...

       / och låt inte satan (med lakejer etc) få visa upp sig på den fria demokratiska världens idrottsarenor ...

      / Det är våldtäkt / människorov att ta någon mot dennes vilja.  Fina vackra Ukraina vill ICKE ha elake fule mördar-Satan - men sånt förstår/respekterar tydligen inte satan ...


DIVERSE


230422L Earth Day (jfr Earth hour sista lör i mars) UN /230423 1130 


230422L Extremhetta i Thailand: 54 grader   OBS nog fel, ska nog vara "upplevdes som.../ bara 42° "

På lördagen uppmättes hela 54 graders värme i Bangna-distriktet i Bangkok, rapporterar Reuters...


230422L Servitör skulle flambera mat - 2 homo sapiens flamberade (döda) Madrid


230422L Tunnelbygge pausas i fem år    Mitti.   I flera år ... järnvägssträckan Tomteboda – Kallhäll från två till fyra spår.

   ... Startskottet för det planerade tunnelbygget skjuts från 2024 till 2028... inte har alla avtal och tillstånd på plats. (TT)
230404Ti AB Man 25 stickskador Hembygdsparken i Ängelholm ambulans till sjukhus.... gärningsperson på sparkcykel.. försök till mord.. Larm 21.24.

230405O /Expr AB Hemskt Skärholmen mord-skjutning gängkriminell(?) man 29 död 6-7 skott vid T-stn/på torget (brorsan blev ihjälskjuten i aug), och man 55 "av misstag" (50 m bort!) kl 20.12

   (ej 21h Expr) "inte ovanligt"   "i fredags sköt två grupper mot varandra" "vana..."...


230406To DN Åsså dagens DÖDSskolskjutning: Eskilstuna Elev 18 år avrättad mellan Rekarnegymnasiet och Krongatan (på P-plats) kl 1527 - hade kopplingar till kriminella nätverk,...

   SV 650m från jvgstn: syd om busshpl (bra läge nära centrum och direkt västerut stort naturområde Lugnet, djurpark, camping, fornborg) nära förskola med barn som var ute på gården -

   livsfarligt!   Vi kan numera ej veta om skolbarnen (eller vi) kommer hem levande eller i kista ...  Eskilstuna.se info  Ekuriren  


230407F DN 3000 m hinder-tant 27 dopningsavstängd Kenya-kazak tog emot guld i Oregon i somras.

230323 DN s7 

Två miljoner bor ensamma

Mer än fyra av tio hushåll, 41 procent eller två miljoner av hushållen, utgörs av ensamstående utan barn. Det framgår av SCB:s befolkningsstatistik över hushållstyper vid slutet av 2022. Sveriges drygt 10,5 miljoner invånare bor i ungefär hälften så många hushåll, knappt 4,9 miljoner till antalet.

Ensamhushållen blir fler men det genomsnittliga hushållet består av två personer, med statistikmått mätt 2,15 personer.


230323 DN s12 Sth: I rapporten, som ges ut var fjärde år av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, beskriver allt fler sin egen hälsa som ”god eller mycket god”. Den stadigt ökande medellivs­längden är i Stockholms län nu 85 år för kvinnor och 81 för män.

För bara tjugo år sedan dog fem gånger så många stockholmare i hjärtinfarkt och tre gånger fler dog av stroke. Även cancervården har utvecklas så att sju av tio patienter som drabbas av cancer i dag kan botas.

Rapporten konstaterar dock att allt fler snusar och att fetman ökar. Dessutom är skillnaderna i livslängd och förekomst av sjukdomar är stora i länet. Personer som studerat vidare efter gymnasiet kan förväntas leva fem och ett halvt år längre än personer som inte har gått ut gymnasiet. Skillnaden syns i de stora folksjukdomarna, både i andel och i vilken ålder olika grupper insjuknar.

Enligt rapporten är ojämlik­heten en av de största utmaningarna. För att förebygga sjukdom behöver individer med riskfaktorer bättre fångas upp genom att högt blodtryck, högt blodsocker, högt kolesterol och övervikt upptäcks och diagnostiseras.

230414F DN s K4 Tant i Rolls Royce körde sönder "30 milj kr-staty" i privat park - kraschade ner på stranden Florida Palm Beach...

230414F DN s8 Soc-Hudik-barnamordskandalen - en ny chef M Palmgren köpte extern granskning för ca 230 kkr ...


230413To TV2 1605 Jättestora HOT mot Sverige: a) Ryssland (även anfallskrig) Kina Iran   b) Islam.....   c) Den grova kriminaliteten (stor del uppmuntrat importerat)

    230414F DN s2 OBS Moskva och Peking medskyldiga till massmord/massakrer i Myanmar - de stödjer aktivt juntans fasoner ...


230413To /Hur kan USA tillåta att över 1 milj individer får ta del av jättetopphemliga dokument, varav nu en vapen-/snabbil-tokig pojke 21 spridit info ... put in cnc-sjuk fått gifter?!..

      eller är dokumenten förfalskade för att lura ...?


230413To TVnyh16 Dagens felväsende grattis grovt kriminell parvel gym-mördare (mot oskyldig man i Sth) fick fritt fly från "tandläkarbesök" efter bara en månad i "fängelset" - 

  ""sluten ungdomsvård"" (säkert mkt godare mat än vi vanliga får..) - medan fattiga pensionärer etc ofta får dåliga tänder och många gånger ej har råd med tandvård ... - skandal - 

   - de ansvariga måste (åter) få sparken utan lön fallskärm pensioner etc och med kraftiga skadeståndskrav / - bättre ta julaborren dit!?230413To TV≈1615 Dagens förfall: Stor "snuskbastu" byggd i Helsinki "baddräkt är obligatorisk" (=ohygieniskt etc) - varför överge fina långa traditioner och råg på allt så

   har fulhuset blivit byggnadsminnesskyddat efter bara ca fem år...


230413To Dagens klimatkastastrof USA:  Hetta New York 89°    Översvämning  Florida Fort L 22,5 tum regn    NV USA: Snö 


230413To DN Dagens felväsende grattis..!: "Pappan mördade sambon inför 3 barnen och mormor (100-tal skador) – fick ha kvar vårdnaden i fyra år +2mån. Läs mer 

   typiskt att samhället/idioter/fjantar ofta gynnar de grovt kriminella / mobbarna (också kriminella förstås!?!) / mördarna etc på bekostnad och stort lidande och besvär för offren ... 

   det var blod i åtta rum ...   230414F  och i Luleå myndigheter - soc bidrog starkt till att pappa mördade sonen 8 år - trots pojkens och mammans protester ... "rätte-gång" fredag...230412O LokaltidnSkärg/Nyn Dagens miljöbovar: "hyllar" familj som huggit ned 130 granar på sin tomt och värmer upp utebadtunna dagligen, boappa-grundare (dålig, men ser ej 

   vad innehållet handlar om, t ex katt eller brandkatastrof, utan att logga/klicka in) men ger tydligen massa ko sing.


230419O DN  Kennedy ställer upp i presidentvalet (Robert F Jr f 540117, son t Robert mördad o Ethel 280411-(fyllde 95) totalt 11 barn..)  klanen  flygdöda.. 

230419O AB  Livstid till Toves "vänner"  


230420To Expr / (skurkstat?-) diplomatbil välte ambulans Blackeberg Island 5 till sjukhus - äckelfyllon etc ej immuna !!?   Skärpning ni som skrev att det var ambulansen som krockade! 

230420To Expr Kebnekaise fjällstation (dvs ej toppen) alla fast pga häftig snö/is-smältning och vindar 30 m/s, ska få åka helikopter, men detta går ej fn. Mat i överflöd. .. TVnyh: Oskar Kihlborg230416S AB Oskyldige Fredrik Andersson MÖRDAD av frunze saghatelyan 17 felväsendet lät denne fly vid "tandläkarbesök" från "ungdomsvård" !!! ... 

   Flyktbilen nu hittad i skog svart Mercedes, armenier (varför iih ge dubbelt/svenskt medlemsskap till MÖRDARE och lik..), måltavla på Delta Gym var bandidos... (?)

   230421F frunze Gripen i Strängnäs vid husrannsakan "i annat ärende" - 100 % straff?!


"Bara säg som det är" - "Vad vi behöver göra" Klimatboken, Greta Thunberg, Polaris.   (Polaris = namnet på Mats Lundblads astronomi-tidning för Sth Amatörastronomiska Klubb,

   på initiativ av ML som var redaktör för nr 1-25 utgivna jan 1967 - jan 1979 finns att läsa här.  Innan dess gav ML ut tidningen "Astronomi" med ett lösnummerpris på 5 öre.) /230416 


230417M DN sK6 Annette Kullenberg "ständigt med en cigg i handen" => covid-19-DÖD i Portugal vintern 2021  (= 82 år 19 dgr) (SvD VJ Se Vi AB Expr) 

      (bror= Claes Borgström 440721-200515 =75 också covid-19-DÖD kanske efter begravning.. öde.. bättre med öde begravning..)  (jfr Quick)  kinesiskt elände och nu ryskt elände...

      VARNING OBS: en cigg - många cigg - "bättrar på" många sjukdomars hårda förlopp - kan förlora kroppsdel efter kroppsdel ...

230417M DN sK10 Nytt konstigt läskigt "ord": att "ghosta" någon - vad säger språkskönhetsrådet??? .. påstås: "är det nya normala"


230417M DN / Typiskt vad vänta..: "en betalning 2,5 milj kr, för misstänkt mörkläggning av positiva ryska dopningsprov, som gått till Besseberg och Resch (skitskyttebas..)" ...

   ... "den som gapar efter miljoner kan mista tänderna ...?!" putins!?..


230416S DN Låt gräsklipparen stå - Så självklart, men många med typ fulhus förstår ej =>=> Insändarnas text mkt viktig (med tillagda radavstånd+färgsatt) => /dn230416grasklipp.html  230418Ti Expr Kille 25 DÖDS-skjuten Eskilstuna nu igen...        Expr 22 shots/90 min = DÖD. britt på stripp... (skott?)     

   Expr AB Elev tjej 14 DÖD på toa Örnässkolan högstadie Luleå, typ gassjälvmord ...

   Expr Enorma mängder DÖDA ryska "soldater" identifierade 20-40 000?... put in next!?   Expr brasilien vill tydligen kvala in till skurk-/mördar-staterna, berömmer massmördare äckel...


230417M TeknV NY elbil: "FuskWagen" ID.7  Luftmotstånd Cd = 0,23(?) "Upp till 70 mil på batteri 91/86 kWh ?? (alt 82/77 61,5 mil ?)" Kan den ganska stora "dra" så lite el ??? Höst23!

Många elbilar drar (tyvärr) ca 2 kWh/mil.  Dvs t ex 52 kWh ger 26 mil ca.  (Bra jfr:  Ett laddbart batteri R6=AA har ca 3 Wh = 1,2 V x 2,5 Ah, vikt ca drygt 20 g och kostar nedåt 10 kr, Lidl..)


NEDAN => JAN - MARS 2023

(Något datafel gör att den klar-röda färgen blir allt mörkare.. 

      - ngn som vet varför etc?   Mac mini 2012, OS 15 Catalina, Textredigerare)   bumping this = ? "att göra det här till en nyhet" (=..news)   "att göra det här till ett stort misstag" (=..mistake)

   Skandal NYC 1929 Vackra fina Waldorf-Astoria-Historia nu hotell revs pga Empire State Building bygge FB 230121L  DN Åsså Nattens skjutrapport (F/L): En dödsskjutning kl 2159 Huvudsta C utanför, två bostadsskjutningar 1805+0145, en sprängning/detonation 2331, biljakt/krasch 1914 småbarn ... etc


230118O   DN fel igen: "I dec 2022 sjönk el-förbrukningen med 8,2 % jfrt dec 2021. Vilket ger en genomsnittlig minskning per timme på 1602 MW." ??? MW/h TOKIGT! Läs Mats Lundblads kompendier...


230119To TV+AB Skjutningarna ökar - nu 7 minuters mellanrum ... (Sverige, Stockholm..)230118O DN s23 insändare BS: "(han) blev väldigt upprörd över en hängd .....   ...   ... bombade kurdiska byar i Irak och Syrien fann han däremot ingen anledning att höja rösten."


230117Ti ..Dagens sprängdåd: Sofiagatan 1 Södermalm (NÖ hörnet där Kat Bang. böjer ngt)  Förra året 2022: 388 + 90 skjutningar / sprängningar - var? - jo ex-trygga lugna SVERIGE

230117Ti  DN SLs pendeltåg.. strul Nynäshamn:   (det stod inte två s):

   (om SL) "Hon kisar mot en förvirrande informationsskylt. Den skulle kunna tolkas som att det går ett tåg strax efter klockan 09. Det visar sig vara fel. 

Morgonens första och enda tåg mot Stockholm gick redan vid 05-tiden. Nästa tåg verkar gå klockan 20.33. "230117Ti DN s6-7 Sverige domineras nu av överviktiga/har fetma: 52 % (män 58 damer 46 %) (BMI 25-29,9 och ≥30) pga sjukdom och/eller miljöbovsovanor / brist på naturlig motion ...

År XXXX  ... Sverige domineras nu av ...


230114L Grattis Satan - som massmördade ca 40-60 vanliga, fina människor i bostadshus i Dnipro - du kan ju inget annat ... rysarnas äckliga FEGA tystnad nästan värre

   ... när blir det deras TUR?   ... hur kan man bli så dum ...   OBS mkt viktigt, jfr även på annat håll ...

på ryska: - ... vill säga till alla dem i Ryssland och från Ryssland, som inte ens nu kan uttala ens några få ord som fördömer denna terror, fastän de ser och vet allt mycket väl. 

Er fega tystnad, som är ett försök att vänta ut vad som just nu händer, kommer bara att upphöra den dag som samma terrorister kommer efter er.       / DN 230115S   

230121L  Expr Masslögnaren - sanningen jätteviktig   jfr kth      "Allt är en lögn. Från påståenden om att Ukraina är ryskt till att något krig inte pågår."230114L TV Ljudföroreningar stör även under vattenytan - bl a delfinerna får svårt att prata med varandra - / jfr fler än 60 delfiner har DÖTT "på" Kolmården skandal!

   och tänk så mycket oljud/buller, vibrationer, vågor som en enda bensin-nöjesbåt avger - när man oftast i stället kan ro, segla ...

   Ljusföroreningar mycket störande - "idioter" tycker att deras hus är mer betydelsefulla än hela stjärnhimlen inkl vintergatan ... (ha släckt åtminstone efter ca kl 22),

   varifrån kommer ovanan att ha (mängder av) strålkastare på väggarna, lysande såväl nedåt som uppåt ... (ok på fin betydelsefull äldre allmän byggnad) ...

   jfr min far (el-ingenjör Sth stad) som ca 1955 fick åka till Oslo för att studera husbelysning där, inför att Sth Stadshus skulle få tillfällig belysning...230122S Tennis Eurosport1 (kl 13- = 01-) AusOpen.com Sinners ensamma vinst på fem försök mot Tsitsipas kom på lera 2020. (clay)


230121L  VARNING Evt brand vid Dag Hammarskjölds väg 20 = forts efter Strandv 650 m öst Djg-bron, huset efter Engelska kyrkan, nära SSO Radiohuset, Palu-dans ...


230120F Ösbybadet N sabotage, ngn kastat ut alla verktygen ca 10-20m på isen, runda huggstaven av på mitten, frigolit ok på plats.  (S: ena frigolit av ca 22 cm) /1150 nu 13h 

FOTON Djh Ösbysjön => 8x230120 /19h Grejer utkastade      Djh Ekeby- + Ösbysjön => 5x230119 /21 1840230120F BBC Top News TV27 03h (lok 02h) => Huge fall in stars that can be seen with the naked eye  - är det det som är stjärnfall?!  Fy sabotörer/miljöbovar!


230120F AB Ål-affären Karlskrona, togs bar ... - statssekreterarlögner ... glasskärveletaren ... lögnare sparkas ?!! ... på kth ...

230120F TV24 kl 0232 Om psykopater ex Stalin Mao Khadaffi putin..., sammanträffande utanför KTH klocktornet mek!


230120F Expr Skjutning Farsta igen ... och Bro mordförsök...   David Crosby blev 81 år  (The Byrds  och Crosby, Stills, Nash & Young)      Gran-dump Ö-malm.   Film-mordet... ej rabatt!!!

   ...  Svensk 20 saknas klippa Sydney, ... nu igen idrottsskandal - norska skidskytt försvann i snön kraschade - vägra livsfarliga banor - varför läskiga jättefarliga backar ???   /03h 

   The Byrds wiki off  Gene Clark (sång+tamburin) blev 46 år (1944-1991),  trummis Michael Clarke 49 år (1944-1993 alko/lever),  gitarr David Crosby 81 år (1941-2023..80-tal-drog..) ... =>

   Mr. Tambourine Man wiki (av Bob Dylan), april 1965 med The Byrds stor hit, etta...    Jfr Bee Gees wiki (Maurice Gibb 53 år 1949-2003 tarmblockering..AA),  Beatles ...  (ej slump B...)230120F DN De tre nya SL pendelbåtslinjerna -  23H testperiod Ålstäket (Värmdö) - Strömkajen.  Linjen Sth-Vaxholm-Rindö permanentas.   (äckelfyllon vill ha starköl+vin på båtarna!) 

Karta: Ropsten-Tranholmen-Ekudden(Djh)-Bastuholmen-NP-Vigg-Häg.     Sundbyberg-Solna strand/Ulvsunda-Huvudsta-Minneberg-Hornsberg-Alvik-St.Ess- Häg / L.Ess - KungshTg-KlaraMäl-GSt.

TRANHOLMEN  wiki => map /tranholmen2008.jpg (1920-p)  tranholmen.se/dokument/kartor (små plottrig akartor gif, dålig w-makare..)    map /tranholm.jpg  map V Tranholmen (Örnstigen högt upp)   

   "Båtar på allmänningar skall vara sjösatta mellan midsommar och 31 aug"      (Nov 2019 ny vinterbro.)

   "Bullrande redskap som elverktyg, gräsklippare och liknande ska användas med visad hänsyn till grannar och ej före 08:00 eller efter 20:00 vardagar (helger.. 9:00 / 18:00)."230119To Ösbysjön bad, 1424 solen bak trädet på andra sidan snabbt, 1433 en skridskoåkare skrinnar (motsols), svag vind, g soligt sedan 12h.   230121L Två pers skridsko Ekebysjön

230118O (FyGate..:) Dand: Isarna är inte säkra eller hållbara på vare sig Ekebysjön eller Ösbysjön. Vi avråder från all form av vistelse på isen just nu!171017 Borås Tidn Ulricehamn badhus - snusk - förr självklart att duscha (och självklart utan kläder) => /230121 

Enl tidn Badmästaren kan det samlas 1,5 kilo hår och hudavlagringar, 10 liter svett, urin och saliv samt 750 000 miljarder bakterier i en simbassäng om 500 pers har badat utan att duscha före.”


220626 Expr Illegal helikopterplatta och -bryggor på allmän/kommunal mark i södra Viggbyholm Täby - badprotest 30-60 pers vid/på plattan "Folkets bad"...

      .. man kan nog ej exakt säga att "huset" på tomten längre innanför plattan är vackert ... (mindre kärnkraftverk ?) (staplade på varandra?)  (är det put in?)

220112O SvD Fulhus till salu med superlativer "bara" 150 milj kr Viggan/Drakskeppsvägen 19 "absolut högsta klass" (ej för vice gatustädare?) "flyter samman" "fulländad helhet"

   (=väst om smal passage mellan 19 och 17A)      /  Helikopter.. nu riven(?) /230114   jfr Djh 175 milj med båthamnsbrygga utanför tomten på allmän mark ... 


230114L DN sB5 Elvis Presley blev 42 (350108-770816 Hjärtfel+orsak off år 2027), tvillingbror Jesse Garon 0 dagar, enda barnet Lisa Marie 54 (680201-230112 hjärtstillestånd), 

   dotterson Benjamin Keough 27 (921021-200712S självmord)      mor Gladys Love 46 hjärtattack/hepatit    far Vernon Elvis 63 (2 år efter Elvis)      Mkt religiös familj i Tupelo, Miss. wiki      

   Sålt över 1 000 000 000 skivor  (även Beatles, rekord).   (1950-talet-...)      Jfr 1960-talet-..: Beatles och Rolling Stones.

   jfr: Rockstjärna Tommy Steele från London (361217- ) wiki    (I svenska skolor ca 1957 stora frågan var:  (Vem gillar du bäst): Elvis eller Tommy?)230114L DN Finlands president om "pokerspelaren" /(multimassmördaren.. landsförstöraren..) (evig.. enligt honom själv..): VARNING:

Det är inte bara ett krig mellan soldaterna. Det är ett krig mot det ukrainska samhället: infrastruktur och vanliga människor. 

Vi har nu ett fullskaligt krig*. Och det kanske värsta är att man inte ser något slut på det.   ...   ...   

  /* Ensidigt putin-.   / mot den fria demokratiska världen - kan enstaka tillåtas att sabotera för miljarder andra, mörda, förstöra ... ???   fn ???   En miljard >> 1.


230113F AB Svensk man 47 hittad död i ventilationsschakt fallit från 6:e våningen, hyreshus i Aten.

230113F AB Levnadsstandarden sjunker - Brist på tågreparatörer/sjuka, 8-4-2 st/dag: X2000-tåg Gbg-Sth inställda (is-skador) - men tänk om Putin kommer ...?

230113F Expr Skallningspolitikern - men finns det inte mängder med hederliga fina människor som inte slåss etc ? är partiet så tunnsått... ? Ska vi tro att det är "normalt"..:

   är det normalt att "gå på krogen" (mycket trevligare att dansa folkdans, idrotta, vara i naturen, cykla etc...) och att "slåss på krogen" ??


230111O SvD Varuhus som försvann (där handlade vi ofta och billigt::) Epa (1930-1976), Tempo (första 1932 Östermalmstorg, 1985 namnbyte Åhléns)

Domus (=hus, hem), KF namn 1956, jämnade fina gamla stadskärnor med marken, -2012/13 sista/revs Kristianstad.   Obs 1963 Vårby - 2001 Coop Forum (32 st).

B&W (1977 från Wessels 1911- och Bra; vid invigning Jägerso 1962: 100 svimmade, 3 ambulans/sjukhus, 1 dog) -1992 ..Coop Forum      

Expert,   OnOff,   Vivo,   Gulins ...    // SIBA,  Grand (Drottninggatan östra sidan mln Kungsg-Odeng, Epa-liknande),  Metro (blivit ICA),  Konsum heter nu Coop,  PUB (kund: Lenin..)  ...

   från Nybrogatan 58 gick man typiskt nästan dagligen ner mot Östermalmstorg, genom Tempo, ut baksidan, ner GT-gatan och snabbt in på Epa, och vidare till Sergels Torg,  köpte kanske bananer.

   Tempo hade nästan "allt" (och mycket billigare än i småbutiker): pappersvaror, små-el, kläder o skor, verktyg o målarfärg, cykel- o skid-grejer, matavdelning mot baksidan. / Nu mest "trams" Å.


230114L -2113 och 2114- TV1 Härlig dans-musik hörs, oj dom många dansar och ser jätteglada ut, typ bourré evt menuett.. fint klädda äldre tid (USA..) ...

   "Stolthet och fördom" 2005 (play -12 feb) 2100-2305  Fem döttrar + en rik ungkarl...   (Pride and Prejudice)  2120-21 musik-parad..  2136-38 dans över/tillbaka ring..

   2139 vacker låt..  2143

230115S TV24 kl 20.08(start)  Ishockey D-Junior-VM Östersund final Sve-Kan  Mål efter ca 5.18 och 5.42 ... snabbt 0-5 ... 0-10       // 


230115S AB Rökning inkl reklam förbjuds i Mexiko (på offentliga platser...) Bravo - Nästa steg knark inkl massmord etc... !?

230115S AB Dopad liten tjej 15 umgås med putin (bild april) och slipper i rysland sitt 4-åriga dopningsstraff "rysk lögn" "drack trimetazidin ur samma glas som sin morfar"

      men självklart icke välkommen på tävlingar i demokratiska fria världen.

230115S AB Villabrand Vänersborg: Kvinna 60 svårt skadad, man 75 ej hittad, väldigt snabbt brunnit ned ...

230115S AB /"Vårt försvar är gott" utbytt mot typ "Vårt försvar är röjt för ryssen" - dags att åtala riksdagsledamöter för brott mot rikets säkerhet - tog bort tidigare skyddslagar..

     nu ingen koll på om ryssar har/köper fastigheter i/nära skyddsområden - förr t ex fick inga utlänningar vara ute i skärgården såsom på Torö etc...

230115S AB "Omrösning" i Paris 2 april pga elsparkcykelproblem ... tja även i Danderyd läggs stenar för att hindra/försvåra för cyklister ... 
230110Ti Österåkers kyrka kl 10 Violinist Anna-Carin Sundén spelar till Överste Anders Anerud 410204-221218 (fd chef FN/Palestina och Karlberg..) .. fars bror runeberg 

221107 Violinist Anna-Carin Sundén belönad: "På ett enastående sätt har Anna-Carin byggt upp fiolverksamheten genom Suzuki-metoden..." i Växjö  


230110Ti Satan tvångskallar 500 000 man ... till kanonmat ... rysk kallops ...?!      Satan friger tunga kriminella mot att de skickas till fronten ... mot fri begravning ... ?!

230110Ti Expr  ..ryssland ljuger om "kärnvapen i Sverige", påstår att putins anfallskrig mot oskyldiga är ett "krig mellan Nato och ryssland"... etc kreml klassiskt att ljuga ...


230110Ti Expr Svenska välfärdsskandalerna - (enl skatteverk:) två män gömde undan dryg miljard av "välfärdspengar" typ: "alla välkomna - bara kom och ta av miljarderna"...

   medan andra svälter dör ... riskerar att bli sjuka av elräkningar etc ...


230110Ti AB (( Dålig artikel om ljussvag komet - kan nog ej ses med blotta ögat.., och svårt att uppfatta färgnyans hos ljussvaga objekt ))


230110Ti  DN s17 Levnadsstandarden sjunker - duktiga premieras inte mest - spel-vd får 64 milj kr i löneökning (mest av börsbolagen) (vad får vi duktiga/kreativa?) - nytta???...

   samtidigt (s19) elbransch personalbrist tusentals, jätteviktigt nu...      (s6-7) massor av lärare saknas -  ca 200 skolor kanske måste bomma igen ...


230110Ti  DN s13 Branden Döbelnsgatan(/Frejgatan) i en lägenhet nere - hela huset drabbat, 20 pers skadade "fruktansvärt snabbt..." "inte ska kunna ske..." "nu brinner jag inne"..


230112To TV4nyh Stor nyhet:  DANSFÖRBUDET UPPHÄVES! (efter 2/3 sekels väntan, "dansbaneeländet" "ungdomens förfall..") Gunnar Strömmer dansant, 1 juli?

230112To TV4nyh USA:s president hade USA-topphemliga papper i sitt garage - var det slut på toapapperet...?

230112To TV4nyh Askersund utan vatten i kranarna några timmar - stort reportage - jfr satans angreppskrig inne i Ukraina hur många 10-potenser värre?! ...

   hur många liter har DU i reserv hemma?   Bra även vid brand... många har blivit innebrända - känner/känner till ett flertal ... 

230112To Bensin höjs 50 öre till 19,60 (bemann) (sedan 5 jan) och 230113F 30 öre till 19,90  

230112To Jättefynd av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna, LKAB "störst i Europa, 1 milj ton" - men ge äntligen ursprungsbefolkning etc minst skäligt betalt!

230101S AB "Trafikolycka i Strängnäs" bör stå? "i Strängnäs kommun", nog söder om Mariefred lv 990 nära svag böj nära motorvägen (Björkhem), TV-man 50 död

i krock bil/lastbil. AB Bodde (200313-) på Härnön, adress Härnöstrand (OSO Mariefred) Nykvarns kommun. "Gamla Strängnäsvägen".   8


230109M  DN sN10-11  Mobbning/Övergrepp:   Ridskolan  -  25 år till upprättelse  jfr..    

"När SVT:s dokumentär ”Dömd på förhand” sändes (28 apr) 1994 påstods Lucy och fyra andra stallflickor ha ljugit i polisanmälan mot ridläraren. 

Han var dömd mot sitt nekande till två och ett halvt års fängelse för sexuella övergrepp  på barn (varje vecka). Lucy var ett av dem. 

Dokumentären (av SVT:s Göran Elwin, Sven Eric Ericson och Peter Rinaldo) fälldes av Granskningsnämnden samma år, men för Lucy var skadan redan skedd. "  221222 LOS: Stora Stygga Vargen klar för folkdanstävlingen i Ebersdorf och ... resultat ... /230107 230107L  Det visste vi - Satans "vapenvila" ett stort fult skämt - fullt fult krig 10 ggr med mord lemlästning stort lidande - satan ett stort (nej litet) fult äckligt ...


230107L  TVnyh USA (massor med skjutvapen och knark..) "Blöjbarn" 6-åring sköt avsiktligt sin lärarinna 25 livshotande ... - man kan inte vara säker ens bland dagisblöjbarn...

230107L  DN s7 Kvinna hittad DÖD under julgran efter 6 dagar på torg centrala Boden (13-19 dec)   Varning för julgransdöden. "krutgumma" Agneta Forsström, 85 med ...

   brödlimpa, bodde i stor villa, 5 dagar efter hon hittades dog även Jackson, var gammal och dålig (hund). Expr 

230107L  DN "Titta hur vår stad ser ut - allt är förstört!"  /  Satan utlovade vapenvila - men skjutandet/mördandet/förstörelsen fortsätter (det visste vi satan kan bara ...) kreml nästa...


230106F  DN sid18  än en gång VARNING indien - 150 000 människor körs ihjäl per år i trafiken etc, ex kvinna släpades framför bil i en timme tills hon var DÖD och naken,

   fem ligister i bilen hade på hög musik och troligen alko...    //  och människorna mördas på ca 10 år av sina liv pga luftföroreningar i nya Delhi etc...


230106F  DN sid 25 Mijöboven Volvo (arv från PG..): 91 % miljöbovsbilar (icke el-) sålda 2022 av tot 615 000  //      Bensin -55 öre fr 230105 till 19,10 (rek bemann)

230106F  DN sid 35 Va hjälp! - fortfarande fula kommunister på SVT..?  Insändare UlfS: /.. Flertal mycket grova fel etc i "dokumentären" om sovjetunionen ...

230106F  SvD s30  Trams skådespelare kräver filmbolag på flera miljarder kr (!!) för att hud på dem syntes i film från år 1968 (!!) - är det i iran nej usa.. Romeo Julia..


230118O AB Elever tvingas bära skylt runt halsen ungefär "jag är p...-nödig" Engelska skolan Landskrona, inkl zon-tillstånd ... " rektorn tystar arbetsmiljöproblem" (= mobbning?!)
230119To Landsförrädare - förr DÖDSSSTRAFF.. (och myndigheterna naiva/slöa.. fy!!): dömda 1964 stig w, 1979 bergling och nu 2023 bröder (orsakat enorm skada och kostnader...)230119To Mitti Även här: Översvämning Tyresö => ... vatten över huvudet.  Ishallen lagd på is.  Simgatan kopplas ihop med Tidvattengatan ...

   Vision: "Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun"   / (alla tror att just de blir bäst...!?)

   Vision "Det attraktiva stadsrummet: Centrum ska bli en naturligare mötesplats, ett offentligt rum med urbana kvaliteter, en plats att vistas och trivas på"
230118O AB Typiskt diktator/ur... / Att ”förolämpa” Turkiets president är straffbart med fängelse i mellan ett och sex år... 2020 dömdes 3831 personer för att ha förolämpat Erdo...

   ap ro på nye c-ledaren(?) demirok har turkiskt medborgarskap ..., dömd "gammal slagskämpe"...


230118O AB Hemligt elstöd...  I Sverige är allmänna handlingar, dokument och uppgifter, offentliga. Det är huvudregeln. Den är det viktigaste skälet till att korruptionen i Sverige 

är mindre än på andra håll. Allmänhetens granskande ögon är allestädes närvarande.  


230118O Mitti PostNord-chefer mobbar anställd som larmade om missföhållanden (?) - heja Emilia:      // Sparka vidriga mobbare - självklart utan lön / fallskärm etc.. //

"I stället för att lägga tid på att jobba med de uppenbara problemen så ska de straffa mig... "   

"hur man ska kunna larma om missförhållanden om man inte får uttala sig om vilka problem som finns på arbetsplatsen"

Kalla fakta / yttrandefrihetsexperten Nils Funcke: "...en brevbärare som har följt alla regler och kriterier som är uppställda i lagen, och som sen blir utsatt för repressalien. 

Det finns ett uttryckligt förbud mot det i visselblåsarlagen"


230118O Expr Kgl Operan 250års-fest - Prinsessan Sofia sjuk, var med på idrottsgalan i måndags med Bottegaväska ca 30 000 kr - jfr "våldtäktsmannen" som angrep Kalla där förut

230118O Riksdagsman Mats Nordberg, Dalarna, blev 64 år, sjukdom (jfr motion bistånd/mänskliga rättigheter/antikorruption 22/23:1749)  ...ersättare Daniel Lönn den yngste, 21 år. 


OBS VARNING för kinesiska sjukan och för ryska sjukan - nästan hela mänskligheten drabbad direkt eller indirekt, ..många hårt -dödligt  (varning Mao... Satan...)   /230103  


230105To  Lita aldrig på Satan (eller mobbare etc) - förstår bara ett språk - satan tänker nog ha 36 timmar till omgruppering inför nästa bombmordförstörelsevåg ... löjlig dum ...

230104O  Expr Dödsskjutarna unnar sig ej helgledigt -bl a två skjutna Jordbro Pendel-stn (perrong/trappa) kl 1548: 25-åring DÖD nyss ut från fängelset (flera mord...) ...

   ... trafikstopp (förbikörning) till kl 18, då ers.buss Handen-Jordbro-Vh;  den icke-döde bl a dömd för "grovt vapenbrott, narkotikabrott, häleri, grov misshandel och grov stöld"

   SL Handen-Jordbro ∆15: 1548-1551..  // Jordbro-Handen 1554-1557.    Stannar EJ i Jordbro ∆30:  Handen-Vh 1537-42 // Vh-Handen 1533-38 (dvs ≈ möte i Handen)


230104O  Expr / ryss stanislav aleschschenko 50.. har stor strandtomt nära topphemliga Muskö-basen, (och undanhöll bl a 700 000 000 kr från beskattning...)

   ... river det stora huset på toppen av udden och bygger något nytt (det kan vi vanliga räkna ut vad det ska vara till för...)   "Sveriges försvar är starkt.."??!...

   . ... vilka politiker är ansvariga ? - förr var det typ dödsstraff på att röja rikets säkerhet etc ...


230102M  SvD s2   OBS mycket VIKTIGT och självklart: Läs gärna hela.   (Många skolkade från Norrmalmstorg..?! (Måndagar kl 12) )      Text: Olof Ehrenkrona

... Dagens ledning har förbrukat allt förtroende. Även om den skulle kunna få till stånd en vapenvila, vilket är osannolikt eftersom alla skulle veta att de första att 

bryta vapenvilan vore ryssarna själva, litar ingen på någon utfästelse från putin, lavrov eller någon annan i regimens tjänst.  Syndikatet i Kreml är en grupp 

korrupta krigsförbrytare som bör sitta i förvar i Haag och inte vid något förhandlingsbord.  Fred på grundval av äkta samförstånd kan inte skapas med förbrytare. ...


230102M  MittiSth (23höst) SL ny pendelbåtslinje map Ålstäket (Östra Mörtnäs, Sandtäktsv) - N Lagnö - Koviksudde - Riset - Slussen (≈45min) - Strömkajen  /230104 

230103Ti  SvD sN9  Stackars Musk - tappat 2 000 000 000 000 kr år 2022 - har nån några ören att ge..?!

230103Ti  AB Kvinna 51 död i lägenhetsbrand Malmö nyårsafton (varit SVT..)  Expr  wiki  Kajsa Thoor 710602-230102  Koralg 48 1a vån, inflytt 200606 (man inflytt 190325)
230128L SvD s12 Förbjud skotereländet (Sälen..) "De kör i förbuds­områden, i längdspår, gräver ner sig i skoter­lederna med flit och kör sönder i terrängen."

230128L SvD s14-15 Ål - 99 % har försvunnit av tillskottet av ny ål (Sverige) ...; år 2020: 195 ton i fisket och 93 ton i  vattenkraftverken

230128L SvD s21 EU-jvg-stöd (TEN-T)  och  Krigsbrottstribunal om Ukraina      s25 Assad* gasade ihjäl civila      s45 Internationella skittoppen Vion verkar tar inte avstånd mot angreppskrig

   * putins polare, förstås.. lika lik-intressen ... men en bit kvar till hitler ...


230128L SvD s L08-16 VIKTIGT: LSW (morfar försvarade i Finland, mormor en av ca halv miljon finländare tvångsförflyttad av stalin)   Hemvärnsförsvaret av Gotland =>

   "Det är bättre att SLÅ IHJÄL RYSSEN i Ukraina än att de står på vår tröskel!" ... /... hög tid att få flytta tillbaka till sitt eget land!


230127F TVnyh16  Ringhals 4 ny gissning stängd (från somm 2022-) ända till 19 mars (förut tänkt feb) ej bra för klimat miljö elpris

230127F TVnyh16  Grovt kriminella politiker i Alingsås sparkas (?) gett - mot tjänstemännens vilja - olagligt bygglov för 400 m2 på fastighet som redan är "över-svartbebyggd" - riv!!!

230127F TVnyh16  Grovt kriminella mängder av, gripna i Sundsvall och Sth ... / bör ej få bo gratis och få gratis god mat i många år, och bör betala sjukvård ca 600 milj för skottskador ...

230127F DN Skogsavverkning - forskarfejd om plus / minus ??, ställning 500-550 .. kritik från alla håll ...  


230126To TVnyh0830 En miljon kineser Corona-döda (enl beräkn, off färre)            230126To TVnyh Järna konvaljeskolan miss-beräkningar ∆100 stänger men malpåse-betalar hyran...


230126To DN s4-5 Debatt/Strömmer: Äntligen: (nya) regeringen fyrdubblar antalet kameror etc..

230126To DN s16 Region Sth trafiknämnd köper in konsulter (vad gör de?) för ca 19 200 000 000 kr/ 8 år - aha är det därför som vi ännu ej fått 0-taxa etc ?!  Därför som så mkt ej funkar!?

230126To DN s17 Region Sth tågvärds-och inställda tågstrulet fortsätter /- men varför inte utbilda (en del av) tågvärdarna i att också kunna köra tågen, när förarna ej räcker till ...

230126To DN s17 Konstigt småbarn får köra bilar "a-traktorer" - kan de inte längre gå springa cykla - kropparna förtvinar kostar oss dyr sjukvård begravningar etc - livsfarligt utan bälten !

230126To DN s27 regeringen värnar om miljöbovar/slöare - bestämmer att elstödsuppgifter blir hemliga i 20 år (men bilar och körsträckor/år, adresser, husvärden etc är ej hemliga)


230126To DN s31 Skammens idrottsarenor - bl a melbourne stöder tydligen putins angreppskrig och låter äckliga lakejer spela och synas fritt - de kan väl ha egna interna tävlingar

   och evt krig krigshetsande ryssar mot krigshetsande ryssar - precis som grovt kriminella skjuter ihjäl varandra - men ge er f f inte på oskyldiga vanliga hederliga fina människor !!!

   vi vill inte se sabbalenka azzarenka chachanov och allt vad de nu heter ...  och vi vill inte heller längre se pernilla w och andra putinpositiva äckligt vidrigt... Fy gubbar iok AB 

230126To AB Skammens idrottsarenor - bl a melbourne - Djokovic poserade med ryssar som då öppet hyllade angreppskrigs-putin, flera såna avvisade från läktarna under matchen...


230125O TV4nyh -2219.. Levnadsstandard och förstånd sjunker drastiskt - överlevare Fränkel 95 år berättade om hitlers/tyskarnas hemskheter - fick se på håll röken/elden från

när mengele o co eldade upp hennes fina föräldrar - finns många "idioter" som ej har mognad och intelligens att förstå (och elever som ej tror på lärarna), och de ökar enligt Fränkel främst pga

ökat inflöde av bl a muslimer ... ... samt den pågående illegala ockupationen av Palestiniernas land.   ...

Finns barn i typ blöjålder extremt dumma (käkar jättefarlig knark "kristall"...) och superkriminella småbarn* skjuter ihjäl andra och oskyldiga - de kan knappt hantera de dödliga vapnen ...,

snuskig TV4-reporter står bara ca halvmeter från handbolls-hjälten Palicka - kan ju smitta ner honom      // * ingen straffrabatt och återgå till forna straff ... minska mängden ...


230125O TVnyh Elstöd i Sverige  och  Eldstöd i Ukraina ca 100 stridsfordon från fria demokratiska världen till hjälp mot lille satans vidriga angreppskrig / massmord / massförstörelse ...


230125O TV Elstöds-show - FK-mannen hade i alla fall humor - han skojade ... "redan" den 20 feb (2023) när poli tik erna lovat nov (2022)... "åssen går det jättefort..." / bra att dom

   varnade flera gånger på slutet för åldrings-bedragare ... såna uslingar borde nog gratis få forna tiders högsta straff ...    / 

   Vattenfall anstånd ränta 2,5+8 % sök före förfallodatum!  Ex: Om anstånd 20 000 kr 21 dagar => ränte-kostnad e skatt (21/360)x0,105x0,7 x20000 kr = 0,0042874x20000 kr = 86 kr.


230125O VARNING Grattis vapenlobbyn/-industrin i USA - 39 mass-skjutningar hittills i år (på 24 dagar...) Calif 11 + 8 dödade senaste dagarna ...


230125O DN 26 s14 Skansen(akvariets) KROKODILSKANDAL  Offret (människa) handikappad med avhuggen arm/fantomsmärtor, gravt åldersdiskriminerad bara fått 10 % ersättning snålt...

den ansvarige påstår "ingen var berusad" jfrt polisprotokoll: "berusningsgraden var hög ... så berusade att de hade svårt att gå ordentligt..."  OBS => VEM LJUGER?  

   => Den ansvarige bör betala hela ersättningssumman (minst 100 %) och bör kanske få djurförbud och sprit......   ...   Där spriten går in går förståndet och armen ut ...

230123M  DN Skansen-Jonas ara-handel (av reserv-ägg som annars skulle ha gått till spillo..) Sjöhagen, Nynäshamn =? Södra Bromsätra 13 Sorunda ? (Lisö, inne öst i stora Hästnäsviken)?  100 000 kr/ara !?


230123M DN s10-11 Vidriga israeliska marktjuvar "bosättare" sabbar palestiniernas mark/land - även f d kungafamiljsmördare etc etc ...


230125O DN Gbg Övre Husargatan-katastrofen 210928 bomb 140 lägenheter drabbade, värst nr 22, "får" höjda hyror grattis, ej gratis ...230122S (jämförelse) En liten bok är mindre än 267 synagogor + 7500 butiker + 400 döda + 25 000 i koncentrationsläger + ett (stort) antal glasrutor etc ...


230122S AB Ngr "blöjbarn" startade mordbrand(?) vid Hemköp Leksand, boende ovanför kunde ha dött om inte Stefan L råkade komma hem ca 0145 natt 4-5 jan och larmat.


230124Ti DN Slut med "kom och ta bidrag"

230125O DN s22  Kontroversiella "Västlänken" i Gbg försenad ca 4 år och jättemkt dyrare (det kunde vi ha aanat?!) främst pga Haga, Korsvägen... Kontrakt med AGN bryts , miljarderna slut ...

230125O DN sB20  "Ålrens  Är PM rökt nu,  eller ska han åla sig ur knipan?"  /LT Kungsängen      230126To Ål-PM avgår  (jfr stackars Toblerone..., ursäkta..)
230128L Expr Åsså Dagens Skottlossning: pojke 15 död inne/utanför? restaurang Skogås Sushi kl 1812 (08-7719380) Kullstigen 2 Skogås C (där Esra Pizzeria, ≈1960/70-talet: Bäcks Sport på hörnet) 

      Skogåsplan 9 (där även Skogås Grill & Pizzeria)   (Centrum: WC 1tr)   Nära (men ett intilliggande hörn? enl foto) "Moonlight Pizzeria - kebab grill pizza sallad".


      Bäcks Sport drevs av Torsten Bäck med sonen Gunnar Bäck, först i Skogås C (s Sth), på hörnet nära SV om centrumhuset, senare (pga dröjt med utbyggnad av östra Skogås) inne i Hallunda C. Sport+cykel,

      (≈ 1960-70-talet), tidigare hade frun Gina Bäck ≈ sybehörsbutik även underkläder etc, Rågsved nära T-banan SV Sth (≈ 1950-talet)   (Torsten var fd tävlingscyklist, senare bil-resande säljare i Norrland)

      (Gunnar senare resande sport-/fritids..-säljare i stor-sth-området egen firma Getex Sport.)


230203F Skäms SvD drogliberal - (TVnyh -0726) väldigt äckligt att se på Svensson som vill öka knarkmissbruket och därmed psykisk ohälsa och mänskliga tragedier, och då

kraftigt öka antalet (drog)rattfyllon medförande dödsolyckor (mot oskyldiga...) - Svensson vill att alla ska få odla eget knark och knarka så mycket de vill -

vidrigt om vi tvingas leva i en värld med drogpåverkade (livsfarliga och vanebildande kemikalier) - varför inte njuta av den väldigt fina och underbara (naturliga) naturen !!!???

Det finns ju så mycket fint att njuta av - varför sabotera för sig själv / evt närmsta anhöriga (giftmänniskor riskerar att bli ensamma) och övriga människor !!??

Varför köpa en äcklig tidning som är aktivt droggiftliberal?   Hänsynslöst mot sin egen evt partner/omgivning att intaga livsfarliga kemikalier (som förändrar till monster...)...

230203F StarAstro: Oj man känner sig inte ensam: "600 000 000 000 000 000 000 000 stjärnor i vårt(?) universum!"  (2x1012 galaxer  x 300x109 stjärnor/galax ... har dom räknat rätt?)


230203F TVnyh07 "Blöjstadiegossar": 15-åring på rymmen misstänkt för mordet på 15-åring i Skogås.   


230203F TVnyh 0814 från moskva: "Kriget känns väldigt långt borta." /- därför extra viktigt att idrottsrörelsen markerar, klena ryssfulingar tror att EU är något "väldigt aggresivt"...

   .. mot rysland.      EU-ToppMöte i Kiev i dag. 


230203F 0830: (Region-)Buss kört av vägen vid Hörby 4 skadade man25 livshot 


230202To TV Duplantis över 610 cm - men äckligt att se TVs intervjutant stå så hänsynslöst nära (inåt 0,5 m) - kan ju smitta finns ju Corona och många andra smittor!

230203F DN s10  Hjälten Fredrik Andersson 54 mördades av småpojk på gym i Sth - dags att införa 100%-straff för synnerligen allvarliga brott ... 

230203F DN s25  Arla 100-årsbluff om "klimatkompensation", förlorat i domstol...


230202To Expr Blir allt yngre!!! Fyra-åring gick runt med skarpladdad(?) pistol i Nacka-skog, han hittat gömd under sten, i flera minuter tills polisen larmades och kom ...

  snart (eller nu) går ingen av oss säker ( / "sa kommunpampen när grisstölderna ökade" ... )


230202To Expr / Klart att Larvov vill ha fred ... och hela Ukraina ...!

230202To Expr / Gravt sjuklig Bröstexplosion kanadensisk infulenser la över en miljon på platsoperationer blev typ utomjording ... framtung+baktung+huvudtom ...

230202To Expr / Livsfarligt att elda ... livsfarlig rök går till grannarna etc, och 105 svenskar CO-förgiftade 2022 till sjukhus eller begravning...

  huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet och hjärtklappning.  

230202To Expr / Tove-mörderska hade tidigare också tänt eld med tändkuber på ex-pojkväns dörr i Vetlanda(?) han flyttade då från stan, och mer brott(?)... nog inte GBB...

   ...  åtalet rullar vidare med Rullman.


230201O Fulhus på parkmark, en höjd, byggt 2020, Stenkroksv 2A Danderyd snart till salu igen, Boolis värdering ca 15,5 milj ... grannarna jättelessna ... hur gick det till?

   FDT56J snofsig bil på bild... gjort "stenöken" framför... dåliga ritningar...      men "kärnkraftverket" i södra Viggan, Täby (med annekterad allmän strandremsa..?) tar nog priset ...

230201O Dagens skjutrapport kväll: Malmö och Linköping...

230201O Dagens "fjantrapport" TVnyh22 ägnar tid kl 22 - 2207 åt   (och sen åt c och lite polisledningen - det har vi vetat i massor med år om polisledningsstrul) ...

      Turk-Erdogan - varför hjälpa honom att få så mycket uppmärksamhet   (skulle vi bli eld och lågor om någon eldar upp en gammal bibel nånstans långt långt borta?)

230201O Expr / Va ih!!! Sverige ger upp topphemliga Muskö (mkt viktig för försvaret) - aleschschenko ryssen får behålla, bygger underjordiskt "garage" mm ... välkommen satan !!! ...

   har sveriges ledning inte läst historia, hur det gick för Finlands östra fästning- som gav till ryssen .. // begåvning kunskap skicklighet moral avtar drastiskt ...230202To TV2 1900-2100 Mondo Classics Uppsala friidrott (Hård/Duplantis)   

230202To DN s10 de fyra Schimpans-morden i Furuvik - en dörr öppen och olåst, och kollades aldrig (skulle ske 2 ggr) - bristande rutiner och misstag

230202To DN s22 SJ nya nattåg smalare (pga europa-standard) (frisk luft??)   Planerar tåg Oslo-Gbg-Malmö-Hamburg tar 11h (kl 08-19).. from 2027?

230202To DN s25 assistans Humana lurar oss på 100.. miljoner med falska tidsrapporteringar ... (?) 


230201O DN s1 / Bojkotta "fuskskolan" Academedia - "fuskar" med "gymnasieguider" om dom "måste fuska" kan man misstänka att undervisningen håller motsvarande usla nivå ... -

      Äckligt academia ...  03 s15

      OBS VIKTIGT:   Vill vi ha en värld där de som fuskar, ljuger, mobbar, krigar, saboterar, mördar "bäst" ska få härska ??? -

      men gör något då - och gynna ej / stöd ej (är väl självklart men alla har ej förstånd...!): fuskarna / lögnarna / mobbarna / angreppskrigarna  /230201 18h 

230201O 223250 Vargliknande hund(?)(men mindre än fullvuxen varg) snabbt österut aning skuttande Fv, stor tjock svans hängde rakt bak, stod vid fönster men såg ingen människa

före(≈≤1 minut)/efter, hände så fort, såg bara ≈ca 2 sek..  Ljusgrå, g ljus?(svårt se i LED-ljuset).  Kl ca ±5s.   /  Sågs dagen efter vid Ösbysjön lös, men tjej sa var hennes (+en hund i snor)

 Foto Riksettan 1956 Törnevalla ka Volvo, Saab, Opel, Ford, VW. Foto: Östgöta-Bild. 


230131Ti DN s14 Varning relischösa galningar i pakistan ... "otaliga  kristna jagats och dödats av lynchmobbar efter anklagelser om att ha "hädat" islam eller bränt sidor ur Koranen."...

   .. och nu ca 60 döda + 170 skadade när någon taliband-l självmordsbombade sig till hel-vete ... matbrist, 1/3 av landet under vatten..., och krig sedan 1947 med indien...

230131Ti DN s14 Varning galning i kungahuset Thailand - kritiserat kungen på fejsbok = 28 års fängelse

230131Ti DN s17 Posten (dansksvenska) ÖKAR från 2 till 3 dagar! "Utvecklingen går för långsamt" (till digitalt) (och breven)  //        .. bättre som toa...... ?


230131Ti DN s23 Insänd: (Johnny Ludvigsson, barnläkare) => (ngt kortat) mkt kloka ord - men fattar politikerna ...?!

Barn kan vara egoistiska, ­mobba och ljuga... behöver uppfostran och gränser.   Barn tjänar på att inte få bestämma allt själva utan att någon visar vad som är rätt och fel...

Nyligen blev en /hjälte-/lärare av med jobbet för att inte använt sig av så kallat ”lågaffektivt” bemötande mot en elev som vägrade lyda i klassen, men i stället mordhotade läraren...

Frånvaro av gränser ... bidrar till drogmissbruk som utgör grunden för droghandeln. Avsaknaden av gränssättning i svensk kultur leder i sin tur till att 15-åringar skjuter och skjuts.

Vårt ”lågaffektiva bemötande” ...=> den kaotiska skolmiljön ... barns rätt att använda mobilen när, var och hur de vill, delta i vilka spel eller internetsajter de vill.


Övertron på barns mognad och begåvning kan förklara inställningen att de i allt lägre åldrar ska få köra bil (så kallad A-traktor, märkligt nog utan säkerhetsbälte), 

byta kön (som ökat kraftigt under senaste decenniet) och få pengar (som räcker till droger) ... rösträtt ...

Ungdomskult, åldersdiskriminering och barn på piedestal ... Barn föds inte med kunskap om ­lagar och regler, rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter.

Utan erfarenhet och mognad är det svårt att förstå konsekvenser på lång sikt. Att vuxna inte får ta, eller tar, vuxenansvar är att kränka barn.


230130M TVnyh2102  Vidriga Äckliga PK-are (PartyKnarkare, egoistiska, vanebildande ... bottenskikt)  orsakar dödsskjutningar och bombdåd nu Sundsvall stort farligt centrum.

230130M TVnyh2110  israel leder med 150-29 mot Palestina (antal ihjälskjutna/mördade år 2022 ...) 

230130M TVnyh2126  Bostadsrätter - avgiftshöjningar ca 40 % ...230209To AB Diktatorn stryper info-kanaler - hatar kritik(er) mot att många dör pga slarv, fusk och otillräcklighet i turkiet (södra.. ..) - nu minst 15 000 döda . 


230209To SvD Wagner-kriminella fångar till putin-fronten ca 20 000 (?) (= antalet färre i fängelserna), varav ca 20 fått amnesti, resterande ca 19980 "sannolikt döda"  (putin - putut = begravda..) 

230207Ti VIKTIGT TV-program 3 minuter; "Nazisternas olympiad" 1936 hur hitler "legitimerade" sin hemska regim och få hade mänsklighet att bojkotta eländet - historieämnet

jätteviktigt att ta lärdom - fy fula dumma iok-pampar etc och nu tyvärr inkl per nilla ...   vakna!  lär!  agera! - stöd ICKE massmördare / massbombare / fulingar ...    FYYYYYY230208O DN s4 "... många vanföreställningar har förpassats till historiens skräphög.  Att ... är en sjukdom,   att ... ska straffas med döden,   att ... skapade jorden på sju dagar. 

... och många fler dumheter, har gjort resan från allmänt accepterad sanning till stollerier... tack vare rätten att häda och förlöjliga religiösa (och andra) idéer." // ... putins tur?230208O HurIih kan "kriminalvården" tillåta att en 20 års kriminalpojk med 12-årigt straff för Bunkeflo-skjutning får köras till sjukhus för ett läkarbesök* - 

förstår dom inte att han då lätt rymmer till stora kostnader för samhället, stort lidande för de drabbade, stor risk för flera mordförsök etc ... Låt internen bekosta lekarbesök på plats! ...

Righammar: "Vi gör en riskbedömning för varje besök. Hade vi rätt information, borde vi ha vidtagit andra åtgärder? Det är sådant som vi tittar på." 

= bara tittar på när jättekriminella springer ifrån sina vaktare.  Rätt information - räcker att veta att han dömts till 12 års fängelse (10 efter dumrabatt) - men det förstår inte de utan förstånd?...

eller de medkriminella??   Enl Expr: "Milad Safi, Satudarah MC" skjutit mot rival (och även allmänheten) i rondell i fina fd lugna Bunkeflo precis syd brofästet i Malmö eniro. 

   (/har tältat där, men ej exakt i rondellen... men snart vågar man inte tälta nånstans, utom djupt in i vildmark ... men har tältat i rondell på annan ort ..., och god pizzeria**...)

   ... och Fredrik sade med djup röst från djupet: Vi ska välkomna alla ... ...      h

   230205 SVT Va!!! "Är inte förbjudet att rymma" vad har de 349 gjort - ska dom få ha lön?

** Bunkeflo Pizzeria: Madonna(nej) Klagshamnsv 5 (precis i N),  österut Elina Vagnmakarebyn 3B,  Klagshamn NÖ brottsjön Möllev 70 "D Giro"... /230209   


230207Ti SVT Inte GBB: Två uselpojkar drog ner trosorna på 11-åring Lund/Högevallsbadet, blir polisanmälda, strax senare misshandlas flickans pappa svårt på hemvägen ... bara utvis!!


230208O SVT En belgare äger 50 Leopard-stridsvagnar köpta på rea !!! (skandal att rea ut försvaret!), behövs akut i Ukraina!


230208O Fejsbok ny/upprepad skandal mängder av falska lur-annonser lurar pengar av godtrogna som inbillar sig att kunna tjäna en slant, tillåts att upprepa sig i typ oändlighet ...


230208O "Uppslaget" = den vikta A3 = A4-reklam-foldern (inkl lite allmänt) runt lite reklam i revlådan upphör snart, har funnits drygt 10 år, från post(nord): ≤15 mars vill "lura"

oss att ge postnord 22 kr eller ett frimärke för att vi ska berätta vad vi kommer att sakna av reklamen  (vi får inte t ex maila../ kanske mailto:kundservice.digital.se@postnord.com ?)


230209To DN s12 Massmord på apor ok - leder ej till åtal .. eller åtel..      DN s12 Snygghetsstudien vid Lund friad från u-ledningens anmälan, ledn. är nu JO-anmäld... (och kth?..) och

   DN s 13 /upplagt för bråk på fredag - avhandling om islamism! (bråk fick man lära sig på matten...)


230209To DN s28 DN löjligt usel - högsta temperatur anges bara för kl 19-13, då det oftast är som kallast och ej varmast - idioter?! (dito nederbörd etc)230206M 0417 lokal tid + mitt dag: Katastrof - Jordbävning "värsta på nära 100 år"  Turkiet norr om Aleppo...  Richterskalan (fr 1935, 1900-1985) 1 steg = 10x amplitud ≈ 32x energi

   TVnyh Tis 0920 Regnigt kallt, nedåt -10° på nätterna, snö ... överfullt på sjukhusen (av döda människor) ... kusinfamilj ligger under 14-våningars höghus ... önskar prof- hjälp,

   lokalbefolkning "gör allt fel" vid räddning... brutna ben/lårben ... militärhelikoptrar flyga skadade till andra sjukhus ...   F.n. 1400+3300 döda S+T ... varning usla kriminella gäng ...

   Detta naturkatastrof - jfr mängder av medvetna Satans-katastrofer i Ukraina med bombade sjuk- och bostadshus etc.    

   //  ... Varför höghus i jordbävningszoner?    .. Varför kan inte överrika ge stöd till stöd till hus i jordbävningszoner?      Byggfusk valfusk etc vanligt och mer vanligt i sämre länder?!


230206   På Ekebysjön är isen 20 cm och på Ösbysjön 21 cm.    Edsvikens is är inte åkbar.   (from 230206?:

Var vaksam på den isvak som ligger öppen på Ösbysjön! Den är utmärkt med granruskor, men var försiktig. Vaken används av skolor som tränar isräddning och isvaksbad.

Danderyds skolövnings-isvak - fortf: Varför läggs den inte mot en av stegarna (med varningsskylt) så att vi vanliga kan få öva på ett lite säkrare sätt - kan ju drunkna annars ... ?! ...

åtminstone ett tjockt rep med knutar att få fäste i, från närmsta stege/brygga !!!  Och inte på alltför djupt vatten, t ex ca 1,5-1,8 m.230206M Otto Drakenberg OS-hjälte vågar tala ... jfr Gunnar nu 89 bor "kungligt" på Slottsvägen med fru, Näsby Allé... =>   (Jfr  Drakenbergssalen 200 kr/tum! vid Drakenbergsgatan Hornstull) 

      210210 => mitti Dagens HJÄLTE - i över 25 år: Gunnar Drakenberg 87 (6 jan) har flitigt mätt istjocklek Värtan ...

      ... är redo att lämna över stafettpinnen (mätstickan och ...skap)      (har själv "gått igenom" 4 ggr) 


230206M DN Ins: Pausa förbifart stockholm/"Västerleden" hemlighölls - fredriks fiasko fick bara med sig två ministrar kultur-hambodanserskan och entill. (Stackars akallor...)


230206M AB Ulf Kristersson gick till val på att svenska familjer skulle få mer pengar i plånboken. Det blev tvärt om.

I dag tvingas svenskar ta av sparpengar för att köpa mat, ta lån för att betala elräkningen och pressas hårt av högre räntor.  ICA, Coop och Axfood kontrollerar 90 % av marknaden.

Med en lön på 184 000 kronor i månaden så har i alla fall Ulf Kristersson råd med lösgodis*, även efter att räntan och elräkningen är betald... / mums...

      tandläkaren blir glad han (förlåt hon) ska också leva ... tog i dag 1050 för undersökning och 340 för tandstensskrap allt tog ca 15, nom 20, min, inga hål  (ref.pris = 935 + 310, ok Mats H mkt duktig o trevlig )

      * i alla fall på stora Coop 50 kr/kg denna veckan   //   Måste nog tröstäta efter tandläkarräkningen över tusenlapp för att se inga hål - men mkt hellre än tvärtom 


230205S TV2 1605 30 min "Cannabis-Sara" - Läskigt med människor som vill konvertera sig till kemiska monster - ...

   ... tycker de att deras innehåll är så tomt att de måste fylla det med livsfarliga, vanebildande, vidriga, dyra gangsterbildande kemikalier ?!


230204L  AB (och myndigheterna?) röjer? topphemlig jättelik "atombunker" - strängaste straffet! ... Välkommen Satan...!
230210F TVnyh / Satan skickat in över 100 robotar mot/över Ukraina, även Moldavien och Rumänien - OBS STOPPA Satan som vill återupprätta och utvidga mördar-/terrorstaten sovjet ...

   finns fortfarande putinfrämjare - jfr vad som hände med de norska tösera som ... med hitlers gubbar / Satan mördat 228 ukrainska elitidrottare ... det hajar tydligen inte per-n.... äcklig

      men kanske låta satan tävla i 3000 hinder inkl vattengrav eller ------grav..

   TVnyh 2118 Jakob Forssmed kd mkt bra och tydlig om OS kontra Satan   wiki en av två huvudkandidater till partiledare (jfr syssling Ola = "Rederiet-Micke"; båda fr Småland)  


230210F TVnyh / Erdogan-fuskriket - konstigt att vissa hus är helt pulvriserade medan hus intill står kvar intakta (typ roffa hundra tusen mot att hundra begravs under husras)

  ett människoliv = tusenlapp?  (typ bygga supermarket under huset och då riva de bärande väggarna ... ingen koll eller lite mutor...)  Vill vi ha erdogan och putin etc? Någon vettig...?230210F Expr Debatt /  Nu/snart är "vi" bara 1/3 i Sverige enligt bris - ... - vill vi ha scharialagar, att tanter gömmer sig som spöken i tjocka tygstycken, ...

   att flickor/kvinnor ej får gå i skola/idrotta/arbeta,  jättelånga fängelsestraff eller döden om man ej "tror rätt" etc ... etc. /  Jfr /bris230210s1.png   /s2   /s3   och...

   ska vi uppmuntra barn att måla naglar och läppar?  Vart är vi på väg?  Och alla skjutningar och bombningar... ( får man skriva så?...)   Vill vi att alla länder ska se lika... ut...? ...

   obs Det har kommit många mycket duktiga och kreativa fina människor till Sverige - tack!-, vilka har varit till jättestor nytta för såväl industri, som kulturliv ...230210F Expr Selma svårt skadad och blind på ena ögat efter synnerligen grovt djurplågeri (förutom fyra mord) skandalen i Furuvik. Varför skjuta en oskyldig (nåja de kriminella skjuter ihjäl varandra...)?!


230210F TVnyh21  Dagens skjutningar: Tre skjutna i Fittja SV Sth/ (T-banan 4e stn efter Skärholmen)

   De många SL-cheferna jättedumma - förstår inte att 1300 = kl 13h 00m, vill ha kolon, tar mer tid..      Förr (vanlig dagtid) minut TC 03 (står nu 04) Skärholmen 26

   (står nu ngt felaktigt..   Ropsten 55 (förr 7 min till TC) //  TC 04  GSt 05  Sluss 07  Mtg 08  Zink 10  Hornst 11  Liljeh 14  ..Skärh 26  ..Fittja 34  ..Norsb 41)  (förr ..23+13 = 36 min)


230211L DN Åter liv i Storlien (kungligt fint) inkl Högfjällshotellet (Hans Bark) - enkelt miljövänligt med jvg Sth-Storlien-Trondheim ... men till Sälen nu utan jvg - bara typ miljöbovstrafik ...// Partiet här nedanför "försvann" från originalet 230220M kväll -

men har här återförts från gada.se /230221Ti 13.20 => //


230216To AB Belarus kommer endast ansluta på Rysslands sida i angreppskriget i Ukraina om landet attackeras. / Lukasjenko / Reuters / Belta./ 10h


230215O Expr 5-6 terrorister på Färsingaskolan Sjöbo - stänger nu efter eksalerande hot våld anlagda bränder och bomb - lärarna måste ägna sina dagar åt att jaga i korridorerna ... -

230219S DN  "..." =>

Den beskrivs som ”en krigszon”. Hemgjorda sprängladdningar exploderar på Färsingaskolan i Sjöbo. 

”Det är bränder, ständiga brandlarm, raketer som smälls av inne på skolan, hot, hakkors och rasism”, säger en elev till DN. 

Skoltoaletterna är ”uppbrända, sönderslagna eller översvämmade”.

En enkät visar att nästan hälften av skolans lärare har blivit påhoppade fysiskt eller trakasserade av elever, mer än hälften har blivit verbalt trakasserade. 

70 % säger sig ha sömnrubbningar, nästan hälften har sjukskrivit sig på grund av stress och 40 % känner sig otrygga. Lärarna hotas också av elevers "vårdnadshavare" 

.../...   - dagens svenska skola! -   och  Expr  Internationella engelska skolan lärarna utsatta för hot våld sexuella trakasserier kränkningar ...  
230213M OBS SISTA DAG El-stödsanmälan Swedbank... se nedan  (en vecka kvar tills vi äntligen får återse vår kosing !?) NEJ FY - vi blir lurade på minst 3 dagar till! Nu To23 i st f M20 feb, osv?

   När vi swishar pengar går det på någon sekund - men för FK tar det 3 dagar (minst!!?) = flera 100 000 gånger långsammare - (bort)förklaring?   /230215 


230215O TVnyh Terrorstaternas förfall:  De "relischösa" ledarna skjuter fredliga demonstranter i magen bl a och hämtar de som lever i falska ambulanser och kör dem till tortyr etc,

farligt att handla på apotek - då tror de att man har en skjuten demonstrant hemma, liksom att gråta, ... förfallet i ran, fd framstående Persien...


230215O DN s10 Samhällets förfall Sverige: 2596 studenter avstängda för fusk 2022  (1057 år 2018)  Vidriga äckliga egoistiska typer ...

230215O TVnyh18  Byte:  Nu:  "Stategisk jämställdhetspolitik"  Förr: Feministisk .. (/bra med könsneutral formulering)      Sverige el-behov: 140 => 330 TWh/år, vind!..      Valbriständringar...


230216To DN s36 Volvo miljöbovsbil drar över 2 kWh/mil, för 58 mil krävs jättebatteri över 116 (+förluster etc?) kWh, orättvist och onödigt tungt +=> tungt chassi; brist på metaller etc!


230214Ti Kungahuset H M Konungen ska genomgå kirurgiskt ingrepp i hjärtområdet 230220M, därefter stillhet tom 3 mars.    230216To .. i Jönköping.

230214Ti Skandal Internationella boxförbundet - rysar putin-vm bojkottas (självklart) fria länder eget VM ...?


230212S DN - Shiffrin+142: Sporten är hotad - klimatkampanj - "gör vår sport klimatneutral!..." / Jfr att regeringen (trots red rek.) satsade på Sälen flygplats i st f återupprättad jvg

och invandrings-Fredrik satsade på jättedjuptunnlarna västerleden i st f utsiktshärlig och mysig snabbspårväg över Mälaröarna..., slusseneländet, 100m-djuptunnel-Sofia etc etc ...


230213M DN s17 Forsmark-rekord 25,5 TWh 2022 (ca 1/5 av Sveriges behov, nu 140..)


230211L DN Turk-skandalen jordbävningen:  Professor PPG Istanbul => ...

Regimen beslöt 2018 att ge byggföretag dispens mot reglerna att bärande partier måste ha betong som förstärkts med räfflade stålbalkar.

Byggföretag kunde ansöka om att få dispens mot böter...över 100 000 ansökningar(!!) i de tio svårast drabbade städerna => många av husrasen / (och därmed mass-morden...)  

230216To Expr Stavhoppare 6m-man död 50 år Tim Lobinger, 2017 leukemi, friskförklarad, åter 2022 ...

230217F DN s21 Bostadsrätter fallit minst/mest: Danderyd -3%  Nynäshamn -24%, dock Vallentuna +15%(tecken?)  Medel Sth län -9%

230216To kl 1247 Sandra N "överlägsen i allt" bäst i världen historiskt sett, antal segrar i följd!! och 1255 även David M vann!  I mgn invigs Sandrabacken i Kramfors.

230216To TV1 Vidriga massiva övergrepp mot skolbarnen från 7 års ålder - ej gå i egen skola i byn (åka miltals..), ej tala sitt eget språk och kultur... oförlåtligt ... var? ...   ...   

230216To TV1 Norrskensreportage Abisko ..-kl 1925.
230217F DN => ETC: En av Sveriges allra rikaste, miljardär, skövlat på och ändrat ö och hindrar allemansrätten, åklagare förundersökning ...

Kvarnön, wiki, Folksams semesterö för anställda, såldes 2014 för 48,75 milj kr.  Stor ca 1980x840 m, som Fiversätraön, närmast NO om (4,5 km ONO om Ornö mellan Fiversätraön och Kymmendö.)

Skärgården 141025 => "sökt efter en köpare som är seriös och ansvarsfull"   "ville hitta en köpare som inte spekulerar och exploaterar ön. Det är en unik ö i en unik skärgård"

   map => eniro => (ön) /eniro.se.kvarnon.jpg  Flyg: kvarnon2  (exakt samma yta)   /230217 

230217F DN Tyskt 1,6‰-rattfyllo i Märsta man 50 misstänks för mord, försökt sänka man 55 inlindad i matta med betongtyngder Gålö, greps fynddagens kväll.


230218L DN  Måntid (Korr: Obunden rotation borde vara alla fall som inte är bunden rot.!?)   230217F DN Frontallobsdemens, tappar ofta omdömet ... jfr mobbare etc...

221221 Riskdag Fullmakter behöver EJ bevittnas (fortf) grattis kriminella! - stackars gamlingar etc blir lätt av med hus/livssparande... (från Ström mer) wiki  230219S DN Befolkningsökning.. / "Efterblivna" Ryssland ngt mindre än Tyskland+Frankrike (145 milj mot 148 milj)  (e-DN klicka => karta: detaljer syns j-bra)  


230218L Dagbladet.no Terje Johansen 61 försvunnen på Muskö åkte 211130 10h via Grums och Svärdsö/Torö/? till Muskö i st f norrut till Troms köpa hus - robot ska leta ...

   Vägbom Kanada   

Köp tomt på Muskö nära havet, pris 1 kr / kvadratmeter Guldboda (85 år sedan)   jfr Svärdsö 70 år sedan ca 1,50/m2, ca ett tunnland, 5 år senare ca halva stlk /230220 


230220M USAs president Biden i Ukraina!   Satan ca 77 000 krigsbrott, värsta sedan hitler!   (inte mycket kvar av hals...)


230220M DN OBS Mkt viktigt om politikerna - kostar oss hederliga  massor av kosing =>

   => "Ebba Buschs superdepartement har stora problem • Elstödet bara toppen på ett isberg. Läs mer" ---

   / Jo, isberg när vi inte har råd att betala för att värma upp våra hus ... och våra pengar har farit mot stjärnorna..??!!      Vad ska vi tro??: Skratta / Gråta / Lida?

"2 sep 2022. Ebba Busch (KD): ”En familj i villa kan istället för en rödgrön vinter med elräkningar på 16 000 kr i månaden fira en blå jul med max 4-5 000 kr i kostnad."
230222O Mats L död polischef, samma dag...  (19-tiden, polisen meddelat kl 22.49)  wiki   Linda/deckare  SvDam  Bydén  stoppap  ... ("salig soppa"?!...


230222O Nytt FN-fiasko / "Kalla Fakta" Av insamlade medel till Ukraina-hjälp gick bara 0,003 % till de som utför det största arbetet på plats / jättebelopp till äckliga giriga chefer,

   FN har väl totalmisslyckats med sin huvuduppgift på jorden!  Lägg ned fn och os och skapa nya ärliga hederliga organisationer, med självklara minimumkrav/regler 

   (som vi vanliga hederliga människor tycker är självklara) (och dito för urspårade organisationer, finns många ex även hos oss ex: p...... , s. , k..  etc)


230221Ti  Expr Elitsoldat död Kebnekaise (Menas kammen mellan syd- och nordtoppen?!) (Överst på kam kan väl ej snöflak komma!?)   Expr Pressträff

...gick på kammen av Nordtoppen när olyckan inträffade. ”Snubblar då till och ett större flak lossnar och han rutchar neråt för att sedan falla och då går en större lavin med i fallet”


230223To  DN Vårdskandalen Karolinska förloss "hyrpersonal förvärrar" ...230222O DN Renfe ej bättre än SL - köpte för breda tåg för ca 3 000 000 000 kr - chefer sparkas (utan/med fallskärmar?)230221Ti  Satan massmördar o g-d aktiga - känns motivet igen?   Krigsherrens/barna-/kvinno-förtryckarens skrifter och satans bomber förstörelser massmord ... dagens jord...

230222O  TVnyh Satan bombat ca 7 hur många nollor? sjukhus/läkare etc...
230226S DN /Förbjud eländet och höga straff!/  15-årig småpojk körde A-traktor 180 km/h Söderhamn - Kilafors med sex i bilen - totalt livsfarligt (polis/helikopter/spikmatta-stopp)

230225L DN sid 16 Slussen-fiaskot nu igen... 2 år försenat ... och ännu dyrare - "lägg ned" eländet!

230225L DN sid 30-31 Mat-prisjämförelser 1 år, OBS: det blir billigare med storpack, och det är ofta "extrapris" på bl a ost, pot, falukorv etc, och lågprismärken i regel ej med, jfr Mats L:s köpguide mlk ...

230225L DN sid 39  Banan Sth Marathon ändras 2023 (och ..2018) ej Hornsberg ... länk saknas som oftast 

230225L DN sid 40-41 FuskWagen nu igen bluff påstår drar 2,14 men mätt 2,78 kWh/mil och räckvidd 40,8, mätt 27,7 mil FY IGEN!  Pris 625 kkr för familjebuss 471x199x194cm 2,55 ton /750kg, obs

   kan EJ ta ur baksätet - tokigt dumt att ej kunna ha bilen som 4-5 pers bil / semesterbil för 2 pers / tp-bil (=transportautomobil)    - men då finns "hantverkarbussen" (utan fönster..) ≈ lik

230225L Expr Mord på Nynäsvägen väg 73 Ösmo-Nynäshamn = "...grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död" Kvinna 48, man 25 döda, ung kvinna ambulanshelikopter... Fre 20h Omkörn.

230221+25L Expr Satans illplaner för att angripa grannen Belarus (ingen gransamverkan här inte...  

230225L DN Putin askkonverterad utanför ambassaden.230224F AB Mats namnsdag utan Mats ...   ...   bottenlös  ("ingen relation")   total avsaknad av stöd   stödet från A en ”total katastrof”   utnötta joggingskor, bil..   

   Har inte polismyndigheten en vettig personalchef - som tar ansvar, och respekterar sin personal ??!!   Måste ha skäliga krav på åtminstone toppchefer och personalchefer ...

   ... på alla myndigheter, skolor etc även "högre"... (ju högre desto lägre...?) ...


230224F TV2 1605-1630..  / Bakåt-rysland /  Duktige Bert S: Väldigt NEGATIVT, ryssland BAKÅT, ej framåt, uppenbart nu putin ser* USA o Nato som FIENDER. Befolkningen:

Tro: Få köper putsnack om "nazister", men många vill se STOORT ryssland.            (*dvs inbillar ≈ typiskt tecken på svår mental sjukdom eller lik...)

Levnadsstandard?: Finns de oerhört rika (/många har roffat...), och en medelklass (nu dyrt att flyga till Paris) (förr blev vanliga tvångssovjeter ihjälskjutna om de ville till Paris), och ...

ca 90 % som ej ens har pass, som odlar egen potatis och vitkål och bränner egen brännvin hemma (de har samma "standard" nu som tidigare).

... Ljusning?: NEJ! SORGLIGT (annars folk är gästfria etc etc), men landet fjärmas från verkligheten ..-.. MYCKET OBEHAGLIGT ...230224F  Grattis Satan 1 år du har lyckats förstöra: 330 sjukhus, 195 000 privatbilar, 3021 skolor, 150 000 hus, 14 000 kollektivtrafikfordon och

   massor av fina städer i ruiner ... 20 000 personer (per dag, som flyr till Polen, ...) --  det blir en saftig nota men har väl roffat ihop en del -

   finns dumma gammelryssar som ser upp till Satan som en G-d. (finns även många förnuftiga... som har flytt... passa på...)  .. lång tradition

   / att skjuta ihjäl alla som ej vill bo kvar i Satans land, som försöker fly (Berlin, Baltikum etc)     / DN sid..18-19..

   Hur dum - idiotisk -- elak få man bli ???   Tro att man blir populär då ???

   Rysland - landet där de som kritiserar härskaren råkar ramla ut från 16:e våningen etc ... eller råkar skjuta sig i bröstet fem gånger ... livsfarligt


230224F TVnyh23  Leopard i Ukraina!  Rysarna bör fly hals över huvud (fd tvärtom)!230226S  VARNING: Vidskepelse ökar / => DN "Tilltron till vetenskap minskar" - forskare angrips / typer som trump och putin snedvrider (upp till helt) viktiga fakta;

Felaktigheter/tokigheter(/trams) ökar på sociala medier ..., även högt upp inom en del högre lärosäten ...      Logiken avtar - t ex att starta med definitioner, därefter satser och bevis etc ...

Oklarheter/omskrivningar ökar - t ex städare - lokalvårdare,  stöld - tillgrepp...,  mord - ... ,  hudfärg - ... , våldtäkt = ? , är mobbad - upplever... , 


Vetenskaplig tydlighet och enkelhet avtar - t ex nu nästan omöjligt att få tag i en ny kamera där man enkelt kan ställa in tid, bländare, avstånd.

Data-specialisterna misslyckas ofta - enormt med tid till spillo för att få våra datorer etc att funka, att betala tillbaka elavgift tar typ ett år (!!!),

nu i kväll en timme att försöka betala en räkning SEB / Bank-ID (utan att lyckas)..., SL:s olika access-kort flera år försenade och fungerar ej tillräckligt bra ...


António Guterres ”Our common agenda” 2021, vädjar: ”Kriget mot vetenskapen måste upphöra. Beslut bör stödjas av vetenskap och expertis”.


230227M  Expr / Snart vet man inte vem som är vem pinsamt.  Män som "upplever" sig som kvinnor (och vv) ska de få fusktävla mot riktiga kvinnor (och vv duscha i damavdelning) .. , ..

   kan säkert vara bra med mer gemensamma aktiviteter (tävla, bada etc, men vid samma idrottstävling då tre tävlingsklasser, riktiga (biologiska, födda) män resp kvinnor, och en typ mittemellanklass.
230311L DN s45  BLUFF Elbil BluffWagen ID.4 uppges dra 1,90, men test visar 2,56 kWh/mil (= 35 % mer) OBS FYYY ... och nissan ariya... 1,81 resp 2,68 (= 48 % mer!!!)

Räcker  FW 46,4 / 30,1 mil   resp   nissan 39,3 / 23,5 mil ... man (fusk-cheferna?) får alltså släpa den jättetunga "bilen" i ca 16 mil (över 2 ton, miljövidrigt). Varför? köpa "bilarna", jo..

   de rymmer 34 resp 29 ölbackar !?!..

230311L DN "Fuskvatten-industrin" även miljövidrig / bra, gott vatten finns ju nästan gratis i kranen! / "nu med BCAA", lär väl i morgon stå "nu utan BCAA" (bio, chem, atom x2?),

   isf bättre billigare med nån tablett i ett vattenglas - förr trodde man mycket på C (vitamin, det gillade doktor Näsmark att skriva ut, blev 68 år DN)   vaiih är bcaa ?230310F DN sid23  ELSTÖD nov+dec 2022 = 0,8 x 126 öre = 1,008 kr/kWh (men max för 18 000 kWh) "någon gång i vår-busch" (förordn fr 27 mars)

230130M DN ELSTÖD nu även för nov+dec 2022 (men alltså inget för okt) = 126 öre/kWh på 80% av elförbrukningen (=> 1,008 kr/kWh)  -

   ?? men FY:? Vattenfall skriver (230320) bara 0,80x0,51 x (elförbrukn i kWh nov-dec 2022) (kronor!?) ??  Regeringen svamsar... skriver enbart:(Frågesidan 126 öre...) anstånd 

Elstödet som avser alla hushåll i Sverige för nov–dec 2022 omfattar cirka 5 miljoner hushåll, planeringen är att Försäkringskassan ska påbörja utbetalningarna av detta elstöd under våren 2023.


230310F DN sid30 / Varning lille putins fjantasier om ett nytt storrysland  

230310F DN sid16  Neta nya husplaner på andras mark och planer på att överta rättssystemet och förvaltningen (ska självklart vara oberoende) fy... bojkotta...


230309To AB Död flicka Donia 15 - giriga advokater ville ha ca 8 milj kr efter döden

230309To DN IOK - Internationella fjantförbundet vill själva utreda sina egna övergrepp när man försökte att tysta hjälten Drakenberg, som att låta putin utreda de ryska krigsbrotten!!!


230308O SL Mkt STORA STÖRNINGAR ca 50 st T-bana, nära 400 st på bussarna, P-tåg många inställda, Lokaltåg... (snö, blåst..)

230308O DN Kannibalism på SVT ?! - kulturredaktionen styckas upp!   (varit ett stolt flaggskepp)   (sparkrav 100 000 000 kr)
230228Ti  AB  Dagens skjutningar:  Man i Rissne 2030 höghusområde 5 anhållna.  Man i Sätra 5 anhållna.      Gripen på bar gärning efter väntan kl 03-16 skotertjuv vilsefastkörd i skogen Norrbotten

230228Ti  AB  Inte exakt drömsöner:  Körde avsiktligt(?) ihjäl sin mor på Hisingen och på en till, två till bröder åtalas för grovt skyddande... ohedersmotiv!!?

230228Ti  AB  Trippelmördaren (Åmselemorden 1988 efter cykelstöld)) Juha Valjakkala död (mördare bör ej få byta namn) satt i Finland, 57 år, kriminell även efter sina 20 år...

230228Ti  AB  Typiskt Iran / Över 800 skolflickor förgiftade på olika platser VARNING för dikta turen.

230228Ti  AB  Bomb 250 kg hittad i Hanau - 16 000 pers evakueras, Tyskland.230317F  AB / VARNING Är man alltför lik Bandidosmedlem etc kan man snart bli lik.


230318L  DN s12 Bränsleupprorets ledare dömd för penningtvätt. Kidnappning i hans källare = 6 år för närstående ... Halv miljon förstår nog ej riktigt klimathotet ..., minst

230318L  DN s13 Nu igen Slussen-busterminal - lägg ned eländet .. håller inte... slutnota ...

230318L  DN s29 Matprisökning feb-feb: Ungern 45,9 .. Sve 21,6  Fin 16,3 Dan 14,8 Isl 11,8 Nor 8,7 %

230318L  DN s37 ID.2all (fuskwagen) billigare än 3 4 men dröjer 2-3 år?230314Ti TVnyh Ny KD-skandal - kvinna mot man - vem ljuger? - elände varför talar inte alla sanning - jätteproblem för de drabbade - och fortfarande lider vi av jätteförsenade elstöd ...

230314Ti Krisdemokraterna pressmedd =  kd230314johani  = partisekreterare (partis 2:a person) ... KD "sätter människovärdet främst" ... "håller ihop" ... skitsvarta ögontant ... 

   ... skratta och gråta ?!  Fejsbok: JI (kl 1622)   //  SSD (kl 1653)             // 220316 DN annat larm 2021 //  

"en efterfest med stora mängder sprit som den här personen arrangerade i en hotellsvit efter valvakan Europaparlamentet 2014."   "alkoholmissbruk"

"I slutet av januari (=2023?) en omfattande yrkesrelaterad konflikt"

Expr Hotellrummet var bokat i dåvarande partiledaren Göran Hägglunds namnRadisson Blu Royal Vasagatan 1.   (Rum 2800 / 2520:- för medlem 2p /n, brejkfast +370)

230315O Expr OBS Orsak?!: Tanten ville i TV "30 minuter" lägga fram förslag om ökad/t knark-försäljning/beroende (enl uppg) - mot partiledningens vilja - / ... bli knarkvilde...?!

230315O Expr   Så går det till hos krist .. (enl uppg)   (p-novell?..)

Två manliga vänner sov redan i sängen och hon upplevde det tryggt att lägga sig mellan dem. Alla tre var berusade. ... sedan kommit in i ...


230317F Expr/10h /"Knarksoppan"/ Det var på KD-ledaren Ebba Buschs direkta uppmaning som den nu avgångna partisekreteraren Johan Ingerö ringde till Sara Skyttedal och 

krävde att hon skulle ställa in sin medverkan i SVT:s program ”30 minuter”. Det uppger källor för Expressen.

Dagen efter samtalet får partiet informationen att Skyttedal anklagar Ingerö för sexuellt ofredande, en händelse som ska ha ägt rum knappt nio år tidigare.
230316To  AB  Waldorfskolor  27 av 35 kritiseras "inte bråttom med bokstäver...", och religiösa 24 av 47, eleverna ska "be och sjunga lovsånger på lektionstid..." ...

   sticker ut i Skolinspektionens granskning, men multipli-tabellen då?!230319S DN // Satan ej duktig på matte?! // ... "Tusentals ryska stridsfordon har förstörts och mer än 70 % av kryssningsrobotarna är borta. 

Det är svårt att veta hur många ryska soldater som stupat, men drygt 200 000 är en rimlig uppskattning menar han."
230318L  TV1 kl 1928 Stor text: Mats Lundblad, inslags-producent (en annan ...) för program om beredskapsmuseum i Hälsingborg, 

   bl a fixade männen där till en dansbana med egen orkester, blev mkt populär, blev fler tjejer än män där ...  (TV även sön mgn..)

230318L  TV4 20-22 Let's Dance 1(11)   AB = Expr  (TV4 har ingen länk dit?!)   TV2 2015-2228 Kungl Operan 250 år 


230319S Expr Bil körde ner i gruvhål Dannemora en död sön em.     Gazz Valanga: Courmayeur: morta una donna svedese di 25 anni, dispersa una coetanea ... 

      L'altra invece è stata trascinata a valle per almeno 400 metri...      

      / = Expr Lavin Italien, en svensk tjej 25 död, en saknas, två klarade sig.230319S  AB Värmland Norrman våldtäktsdömd, rattfyllo, grovolovligkörning... och nu frun hittad i frysboxen ca 4,5 år ?!      AB Ungsatan th

230317F  satan arresteras ... multimassmördare landsförstörare ...

230318L  Putin på utlandsresa till Sevastopol i Ukraina, besökte ett dagis, ska han kanske börja där? lära sig grundläggande...   = 230319S DN s21 230319S DN s24  Brf granska ekonomi   och  Samfälligheter nu moms...

230319S  DN s32  Högst upp Victor Wembanyama 223 cm, på önskelista..  Sport? Basket fårstås!


230315O  DN / Måste vi bli kortare för att natt-tågen kanske blir smalare?

230315O  DN /   Tåg Sth-Vås-Örebro-Gbg  och  Sth-Karlstad-Oslo drabbade av biljettsäljsdröjsmål  (berör Ransäter..!)

jvg ”Vi har fortfarande inte fått besked om tågen mellan Sth och Karlstad-Oslo under påskhelgen”, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ till Järnvägar.nu vid 11-tiden 17 mars.   jvg om Flixtrain Cst-Malmö..
230314Ti  TV4nyh22 JÄTTESKANDAL FELVÄSENDET Vidrig knivmördare får tre års gratis logi och mat - borde vara minst livstids fängelse/straffarbete för

den som har mordvapen med sig (illegalt!) och mördar (särskilt en helt oskyldig ung man 21 år en halvtimme före dennes födelsedag)

struntprat - det går EJ att "försona" "ett brott" där livet tar slut resp förstörs totalt på livstid för den/de drabbade, (s) tant säger åter "sona" (skitsvarta ögon tvätta!?) H-gren.

230314Ti  TV4nyh2223   Felväsendet igen livsfarliga blåljussabotörer "krigszon" får 40 % rabatt på sina straff - när får vi vanliga hederliga t ex 40 % rabatt på våra räkningar etc ...


230314Ti Barbro Westerholm, läkare forskare generaldirektör, ..äldst i riksdagen.. "tog sig högt upp i hierarkin i sjukvårdens mansdominerade maktsfär."  330616-230313 =nära 90 wiki 


230314Ti  TV4nyh2224menförstfånigreklam   Fotbollstältolycka Hjorthagen måndag - "omöjligt"  många barn inne, snö ute ...

230313M DN Portland, Oregon: Höjdhoppar-Fosbury död 76 OS-guld 1968 floppen 224 cm.  1964: "Fosbury flops over bar" Vid OS 72 använde 70% stilen. cnc  DN Debbie Brill 

   /  DN Krigsland


230314Ti DN s9: statens nationella infrastrukturplan är samhällsekonomiskt olönsam, enligt Riksrevisionen... Trafikvärk


230314Ti DN s10 Värmland: Flertal ca 5 ungdomssjälvmord - petar i sig preparat + alko, även tjej 14 död i Dalarna av självmordsalkotramadoldöden - förbjud eländet!

230311L Putingrad - stor slaktplats för mängder av ryska kriminella m fl m fl  (jfr stalin....) ...   Putingrav - (jfr Berlin 1945) ... /17.40 

230312S AB / En miljon putinbarn lär sig att mörda - jfr hitlerbarn som måste låta sig slaktas i Berlin ungefär samtidigt som hitler och tanten tog livet av sig 1945... (?!)
230305S DN sid 8 Åtta förlängningar av livet

230305S DN s12  Död man funnen under isen Stora Delsjön Gbg  +  Fyrhjulingsdöden man 50 Enköping kört av vägen ca 0730  +  Man 30 knivskuren Berzelii park kvinna gripen F/L  +

   Kvinna 50 balkongkastad? död Katrineholm 4e vån man+kvinna 30 gripna  +  Kvinnor 50+18 mordbrandsdöda? Alby kl 0247 varav en hoppade, + 3 till sjukhus, vätska brevinkastad?  +

   En miljon katter SAKNAS i Sverige ska registreras, bara 260 000 hittills ...


230304L  TVnyh 1910   Dagens små  tjejer: Grov tramadolmissbrukare från 13 år, kompisen dog..., nu drogfri men ej skitsvartögonfri  och nu:  Alla under 15 år ska ID-märkas! ...

   TV4   Ett bra tag framöver kallt ...     1924 ... stå sig långt tag ... dominera ...    

   Läs+agera annars snart din tur..: AB  putin-helvetet: "Såg sin granne i bitar" - putins dagliga blodbad - satan satinistiskt stalinistisk ... 230305S DN / Har du en bil som går på grisar och kor?! .. dags att byta till HS-driven cykel!? Bäst!     ... "pappret" har låga utsläpp.230305S Expr Sju barn 15-19 i en bil i hög fart in i DÖDEN i träd i kurva, fn en död, tre andra kritiskt skadade, tog 2-3 timmar att skära loss dem -

   hade de missat skolans lektioner i fysik/mekanik, biologi/medicin och uppförande/ordning...   syd Vinslöv, syd om Östra Ejaröd väg 2004 sön 1430-1725 ca.

   DN ..mellan Djurröd och Östra Ejaröd.  Pojke 17 död (ej föraren) (Expr.. Totte Levin 050621-230305 Kristianstad norr ,+far 50, blir inget vidare äkta midsommarfirande i år)

Flicka livshotande...

230621O Sommarsolstånd kl 1658 ... Äkta midsommar, längsta dagen (1250) (0334-2205), Ons/Tors kortaste natten (0050)    Totte 18 års-dag men slutade livet mot ett träd i ett bilvrak, pappan 50,5.. ensam.. /230307 


230305S DN sid K12-13 / Stackars lille putin tittar på barnprogram om sn-pp-n och sn-pp-n => put in-reaktion: "Upprörande! Sjukt! Skadligt"  (eller per version?) 


230306M DN "Chefer måste våga erkänna sina misstag"   "...talande för bristen på stöd för anställda"   

"Uppmuntra kritik och avvikande åsikter.  Lyft fram personer som vågar säga vad de tycker."   (// Lyft fram och hjälp dem som vågar/kan tänka kreativt/annorlunda/miljövänligt! )

"Högsta ledningen måste röra sig i verksamheten (/verkligheten) för att förstå vad som fungerar eller inte"  

(// Vid mobbning: Lyssna på och hjälp offret i första hand - ej mobbarna!! - så självklart att många inte förstår det - i så fall avgå! ) /20h 


230306M DN s 1 6 7: Varning: Sju ryssar gripna för fyra olika drönar-spioneri-attacker mot svenska försvarskänsliga mål - / bör ge många års fängelse! (10-tal  över Bofors ...)


230306M DN s18: Hej den som älskar Toblerone..: Alptoppen Matterhorn försvinner pga tillverkning flyttas till Slovakien (slutet av 2023). Silhuett ej siluett? Låt oss bilda "h-vänner" !?

  hu va hemskt om h försvinner och hu blir u ...  ho blir o usw... /..230307 1225 


230306M kl 1500+1505 FLYGLARM ! Djh   (test måndag första i månaden.. kl 1500)

230303F  Polisen/Malmö kl 1843 publ 1849+2319   Minimix Lertegelv 41 Oxie (10 km SO Malmö C) öpp 09(LS10)-22 nära SO stn (sedan 2021)   Skjutna: 4 st 14-19 år  ((2a + 2a)) ??

03 mars 18:43, Skottlossning, Malmö    TV4 kl 1903 sade ≈ "alldeles precis"      (inte Oxiekadrilj?) 

Skottlossning, Oxie.   Text av Evelina Olsson   Publicerad 03 mars (2023) 18:49   Uppdaterad 23:19   

Flera uppringare larmar om en skottlossning på Oxie Stationsgata i Oxie. Personer ska vara skadade.   Polis är på väg till platsen. 

Uppdatering: Två skadade anträffas på platsen. 

Uppdatering: Ytterligare två skadade är anträffade. 

Uppdatering: Skottlossningen har ägt rum utanför en livsmedelsbutik på Lertegelvägen. 

Uppdatering: Samtliga skadade är avförda med ambulans till sjukhus. En förundersökning om försök till mord i fyra fall är inledd.

En stor polisresurs arbetar i Oxie och avspärrningar är upprättade. Tekniker är budade och specialsökhund arbetar på platsen. I nuläget finns ingen frihetsberövad i ärendet. 

Uppgifter från allmänheten tas tacksamt emot på 114 14.

Uppdatering: 

Det var fyra ynglingar i åldrarna 14 till 19 år som skadades vid skottlossningen i Oxie under fredagskvällen. 

Samtliga är kända av polisen sedan tidigare men inte för någon allvarligare brottslighet.

Ingen av dem är livshotande skadad.

Polisen kommer att finnas på plats i Oxie med trygghetsskapande insatser under de närmaste dagarna.230304L  TVsport: TV1 07+17 FriIdrEM    TV6 1200 SkidVM30kmD    TV1 SkidskytteWC 1350H 1545D Jakt    Euro2 1600 TennisDubaiFinal(massmördar..?)    Sportkanal Fotb: 13+16+21230304L  Strömavbrott Torö, kort kl 1800 /Ellevio 1808 /nu2120 

      (Blåst mkt / Djh eget träd, sälg med ca 5-10 delstammar, föll av NV-byvinden, nedåt ca 60° mot bl a stor gran, BRA: Telia tog bort gamla telekabeln under sälgen 2x10-led i höstas

      på förfrågan, främst pga trädet ngt emot)


230304L  DN  Finskt 3 m stängsel mot putinland (skydd mot vildsvin och vildsvin...) - men vänta - Finland ska väl först återfå sina områden mot Ladoga etc!230304L  DN s19 Världens många fulbanker stöttar fossilindustrin med 7 700 000 000 000 kr (år 2021) ofta genom HEMLIGA avtal,

   ful- seb + nordea + swedbank + handelsbanken + danske bank har sedan 2015 lånat ut 400 000 000 000 kr till fossilbolag ... (och vi fattiga miljömedvetna får inte låna nånting ...) ...

   ... dom cheferna är väl inte värda ens 0 kr i lön+fallskärm+pension+aktietilldelningar+företagsandelar+jättemiljöbovsbil etc


230304L  DN s1.. Tramsson åtalad: Trams/lögner: "Mamma förlåter mig i himlen" - körde ihjäl sin mor - hävdar att det var ett misstag (att han föddes?!)


230304L  Expr Gbg Plattformsdörrar stängdes, Tuula 80 blev kvar bakom dörren med spåren (och tågen) bak sig "runt 1,5 m brett" (brett=??) - =>

   KONSTIGT: larmknapp fungerade ej.  Ringde Västtrafik, fick vänta i 4 min (≈ evighet", blev hänvisad 2x.. nästan hädanvisad!).  Västtrafik "katastrof-skandal" med tunnelbyggena... (lik SL);

   va.. går tågen bara var 30:e minut - jätte-orättvist mot miljömedvetna...  jfr massbilismen som går nästan varje sekund!)230302To  DN Allt mer "konstgjord infulenser" (konstiga hårstrån runt ögonen, nog utfyllader framtill?) böter/vite 750 000 kr för smiskreklam, tidigare fälld+uppmanad för sin fulhetsreklam ...

230303F  DN sid 8  Barn ska få fler fysiska läroböcker i skolan (om fysik!!?..) - Bra Lotta Edholm!


230302To SVT Tvättstugemord Bagarmossen.  Mordbrand Åhus en död.  Alltid rödljus i Helsingborg fladdermössen glada.. Venus och Jupiter ger värme hos polistelefoner.  Värsta elbovarna...

   Den Lille Havfrue våldtagen av ryssar?...    FOTON Ösbysjön => 6x 230201 inkl bad,    5x 230225    Norrsken (g svagt) 4x  230228 /Djh Ekebysjön S. (XZ-1  10s  f/1,8    // kval90%, Ljusare100, stlk 1/3  kl 0148 48 52 54)  
230302To DN sid19  Israelligister grovt kriminella till attack mot staden Hawara - bilar butiker och bostäder brändes/vandaliserades

230302To TV1nyh kl 0851 Gör EJ reklam för kriminell rapare etc.  0901 Visa (väljarbarometer) längre än tup ngn sekund så man hinner läsa, summera, tänka... ;


230302To TV1nyh08: Sjunker även tankeförmågan så drastiskt (förutom kondition/hälsa) så att (miljöbovs)föräldrarna ej inser alla nackdelarna med att bilköra avkommorna till skolan och gvv...,

   förr var det helt självklart att man gick (eller cyklade).. till skolan etc, åkte kollektivt vid behov till sport/evenemang, och det var trevligt, mysigt och självklart miljövänligt och hänsynsfullt.

   Förr bodde de allra flesta i lugna fridfulla


230324F 2045- SVT Fotboll EM-kval - alla matcher i TV6 - 10 grupper med 5-6 länder/grp - finns det så många nu!!? - 2024 14 juni - 14 juli Tyskland.  Zlatan(41)...

230324F... Curling-VM TV1::   Lör 10 +16(TV1+2) kvarts + semi   Sön 10 + 15 brons + final230322O DN Miljöbovs-fultrend: Helikopterskidåkning "heliskiting" FY "ett tiotal helikoptrar uppe i luften under i princip dygnets alla timmar" - supermiljö-/klimatbovsidioter..


230322O DN Kenyanska: "Kvinnliga löpare som tvingas att dopa sig, som utnyttjas sexuellt, som till och med blir mördade." cyaniska agenter tjäna storkovan..


230322O DN Sverige ej mkt bättre - massövergrepp/våldtäkter på barn som skulle skyddas mot just detta på många SIS-hem (SIS = ...


230322O FN / AB 2 000 000 000 människor dricker förorenat vatten - SKANDAL av avföring ...  pga överkonsumtion av de rika ... den enes vatten - den andres bajsvatten ...


230322O TVnyh: Bara män på Stora scen, Gröna Lund i sommar - hoppas att sommaren blir varm...


230323To Expr USA tre heliga föräldrar ? (de tittar nog på p-rr?) sparkade skolrektor för att ha visat världsberömd konst för de stackars eleverna - blev de så chockade

   Michelangelos skulptur ”David” och takfresk ”Adams skapelse”,   Boticellis målning ”Venus födelse” (ca 1486) detalj 

230325L DN sid K7  Böcker bannlysta i usa - 1269 försök (skolor och bibl.) - undrar om sn-pp-n ... är bannlyst... (var det inte påven som bannlysta?) undrar om dom de dem?

   gillar Falsterbo Konsthall med Elisabeth Ohlson ... vernissage i dag lördag (sid K17)


230330To DN C-Demirok nere på 3 % har förtroende för honom (DN/Ipsos) 230331F Nej vi vill inte titta på Wimbledon-tennis om terrorstatens äckel ska tillåtas att spela där - boj-kotta eländet och fulpamparna! ...vill ej heller se p-t-n p-rn-ll- ...

230331F DN Stort svin svinn! Samhällets felväsendets förfall - de som snott svindyr fläskfilé och löj-rom ska fih inte få fläskfilé i fängelset - det måste bli hårt bröd och vatten enbart! 


230329O DN Kongressgubben Ogles i Nashville skriver "förkrossad över ..massmorden" men hans familj poserar på julkortet 2022 med skjutvapen framför julgranen... Värre än kyrkan?! 


230328Ti SVT TV2 16-nyh uselt reportage om gårdagens fotboll, att i stället för de stora sportsliga framgångarna hänsynslöst ställa en i dålig dager


230328Ti DN s4 Felväsendet: "Och framför allt: där ingenting händer gärningsmännen. De kan gripas på bar gärning med oxfilén i fickan, polisanmälas, förhöras – 

      och sedan kommer brevet om att förundersökningen lagts ner."   "tyngre ord än ”mängdbrott”  ".. kan rasera familjs ..."

230328Ti DN s11 / Äckligt livsfarligt.. Grov-Rattfylletant med 3,3 resp 2,4 ‰ blir av med läkarleg.

230328Ti DN s13 / Ack dessa polis-skandaler - nu ska 300 utredare tvångsflyttas från Kungsholmen till Farsta, dessutom på 10-15 min avstånd från T eller P-tåg!

230328Ti DN s15 Tant 28 sköt ihjäl 3 barn 9 år och 3 vuxna ca 60 i Nashville, Tennessee, hade 3 vapen230327M Expr FuskWagen annonserar om 150%-miljöbovsbil, drar ca 50% mer än en vanlig personbil (för dom med 5 barn..?) klimat-dom !?  Stor klumpig ful dum..

   Jfr Fotbollsskämt nånstads:   Någon: Johansson ska bli domare...   Svar: Johansson..? - han kan inte bli dummare än han är ...


230326S Expr / Ju starkare Ukraina är desto färre möjligheter finns det för Satan att gå vidare in i Europa.

      – Resten av världen betalar bara med pengar och vapen, de betalar inte med sina liv.   / "Vår" hemska värld .. rysland  israel  nordkorea  myanmar  klimatbovar  lögnare etc etc


230325L DN / Efter 7 månaders försvar mot Satans anfallskrig mot staden Bachmut (ca 70 000 inv före Satan) har Satan stoppats (prel,?), Satan lidit enorma förluster..,

   men Satan hämnas genom att skicka in kärnvapen FY HEMSKT VIDRIGT i västra grannlandet, och hotar igen - Satan kan bara ett språk lik en idi..

2303x0 DN sid15  Frikyrkan (fri = fri sex mot dotter etc..?) Norrtälje - ledningen kände till men valde in till "vår gemenskap"...)

230326S DN sid37 Nytt skidbråk- Vallachefen Petter Myhlback lämnar (efter VM D-stafett brons..)

230326S Expr Felväsendet - slutsats lämna inte in upphittade föremål !?, för miniskulptur värd 250 000 (som de ihärdigt ej trodde på) ficks bara en kaffekopp, Stadsbibl-Eva.


230325L DN sid K4 Ny Skansen-chef: Maria Groop Russel (nu VD på Dramaten...) 1 sep.


230324F DN / Dags att återigen rädda Münchenbryggeriet !?(Jfr kampen ledd av bl a Hans Ryberg och Astrid Lindgren) - Rädda Södermalms natur- och kulturområden ...

"I och runt Münchenbryggeriet vid Söder Mälarstrand planeras det för nya lokaler och cirka 150 bostäder fördelade på flera olika huskroppar. Münchenbryggeriet är ett exempel på det sena 1800-talets 

fabriksbyggande i Sverige och är en av de mest bevarade industrimiljöer som speglar Stockholms betydelse som industristad alltsedan 1600-talet. Gruppen ”Byggstopp München” vill stoppa planerna." 


230303F  DN sid K8  Övergrepp inom ishockey Granqvist

230302To TV-Sport  1230 TV6 Skid 4x5kmD Emma Ebba Frida Maja  TV2 17nej? 18 Friidrott EM  (1600 TV1 Skidskytte H sprint + Euro1 Tennis)

230327M Fotboll EM-kval Sve-Az TV6 2040 (EJ 1930 då bara snack)  SÅÅNA MÅL sån frispark !!   TV10 19 Damallsvenskan Norrköp-Växjö  Euro1 Tennis 19+21 Miami

230330To  AB Fotbolls- Robert Prytz flera av allra närmsta gick bort tidigt (Guldbollen 1986)  


OS år 2026-2032 SVT OS 2026 Cortina,  2028 LA,  2030 (?),  2032 Brisbane wiki  visas i SVT - men då vill vi inte ha med satan/lakejer ... kanske i varmare trakter ... /230116 


  /ml.framtidensmorbyc.pdf ML080524