AF 240220 ÅRSMÖTE + dans


AF spelmen övar (ca 1745..)

   Semlor (mums kl 18 med fika från husmor Mats) 

   Årsmöte (kl 1815) 

   Golvet görs fritt


Åtminstone de 12 första låtarna från husdansen 23 jan  (ca 44 min)

och  de tre senaste ord. instruktions-danserna,

prel, och om tid finns "På begäran"...


Schottis 

Schottis 

Vals 


Hambo 

Engelska fr Sörbyn 

Bingsjöpolska 


Polka 

Skånsk kadrilj 

Snoa 


Familjesextur   (instr. nyb 30 jan)

Feder Mikkel    (instr. nyb 06 feb)

Fyrtur med keding 


Vindmölledans   (instr. 07 nov)  evt ?


Stenhuggarengelska   (instr. 30 jan)

Sønderborgskadrilj      (instr. 06 feb)  evt ?

Dans till Fryksdalsmelodi   (instr. 13 feb)


"På Begäran"-dans (Om tid över)  (-2045 ca)

(nybörjarkurs haft schottis, polka, vals...)  (ej haft hambo, Bingsjö) 


===

Schottis   Norsk schottis  D  Ringn 


Schottis   Schottis 7Hn  G  not.sch7h  från AF notbok s54     (ny 23 jan) 


Vals   Vals e Blinde Janne  D    Småland 070 Vals e. Blinde Janne, Gränna. Sv. L nr 66

Hambo   Polska e Hurtig Oskar  D     (ny 23 jan) 


Engelska från Sörbyn    Ljusnarsberg* C    n(ab) en omg=3 repr  ab ≈ 22s (mitt: motsols..)  n(1m06s)


Bingsjöpolska   Lillpolskan e Pekkos Per  D    


Polka   Vestermarkarn  G   


Skånsk Kadrilj    Landskrona GGGDG 4(aabcdde)aab  4m26s


Snoa   Farfar Westmans snoa  G  Westman 

Familjesextur   FamSex3* CG.. FamSex* DA   n(abc)  ≈ n26s   = Familie sekstur fra Præstø

Feder Mikkel    FederM* G    8t(slow) +2x8t  n(≈30s)

Fyrtur med keding    Piliknäckar'n G    n(abc)  n(≈ 32s)  


Vindmölledans
 förk.    Vindmölledans** CCFC    2(AbbcccddA=förk  A=16t   4m21s AF 3m18s


Stenhuggarengelska   Stenhugg+  EngBohuslän2* G    4(abb) a(ring meds)  2m23s Ring+Slinger tv+Prom+SidVHVH +Ring.

Sønderborgskadrilj   Sønderborg+   Sønd*  Sønd* CGC   n(abbc)  n(≈ 64s) Dobbelt kvadrille   ön Als SÖ Jylland

Fryksdals/Dans    Kalstatös* DA(GG)  2(aabb) aaba  /  Fryksdalsmelodi* DDG  2(aabbcc)  (12x8 takter, sist ring 8t)  2m33s 


(Danslistan är uppdaterad /240211 mailMC 240217  ;18)===   AFFB:

"Schottis, Vals, Hambo, Engelska från Sörbyn, Bingsjöpolska, Polka, Skånsk kadrilj, Snoa, Familjesextur, Feder Mikkel, Fyrtur med keding, 

Vindmölledans. Och förstås Stenhuggarengelska och Dans till Fryksdalsmelodi. Plus Önskedanser från dansarna. Om vi hinner med!"   / Sønderborg?

====

240220Ti  AF24a Årsmöte kl 1815.  AF spel ca 1745- och efter årsmötet dans -2045: 

   Prel: Schottis, polka, vals, Familjesextur, Feder Mikkel och "på begäran"... 

   Program =>  http://gada.se/af240220.html  /240206+17, prel.         

   AF-spel noter: mega.nz  lösen se mail MC 240202 kl 1110   mail240217:     

... åtminstone husdans /af240123.html  /af240123.png (kl dans låt ton)   första 12 låtar, sedan får vi se 

... Stenuggarengelskan och Dans till Fryksdalsmelodi givetvis!  På plats 17.45 ngn låt eller två..   Apropå MOTIONS-DEBATT på ett tidigare ÅRSMÖTE:     Vetenskapen...:


240220Ti  DN/kl 07:   "Alkohol gör hjärnan gammal i förtid" .. "redan i små mängder"  ...


   "... eller avstå helt kan vara det mest påverkningsbara sättet att få bättre kognitiv, neurologisk och psykologisk hälsa i alla åldrar"

   "Rapporten ”Alkohol och hjärnan” ... analys av ca 150 vetenskapliga studier ... konsekvenserna av alkoholdrickande i olika åldersfaser i livet ... 

      ... Fostrets hjärna är mycket känslig för alkohol ... även spermierna  ..."

   "Hjärnan är extra känslig ända tills den är fullt utvecklad vid 23–24 års ålder ...  påverkar förmåga att fatta beslut och lära sig nya saker...

      ... koppling mellan demens före 65 års ålder och regelbundet berusningsdrickande i unga år."


      /   Risken för kroppsskada och död ökar (t ex vid evt fall delvis orsakat av alkohol).


Jfr de senaste fem årens årsmöten:


190212Ti AF årsmötesdans kl 18-1915 (och efter i 15 min), årsmötespaus  

Program av MC => af190212.html    af190212.pdf 


200211Ti AF  af20a Program => /af200211.pdf => af200211.html  af200211.png /200129MC 

Dans för alla AFare 18-1915 (f veckan 66 st) (och evt efter Å)  AFs spelmen (ca 10 st)  ÅRSMÖTE kl 1930  

Kort rapport: Dans kl 180004-191510 (10 spelmen, Väva: 2x16+13+10 =55 st,  

La Rousse: 4x8+20D+2H+10 =64 st  Vgöta: 8+8+6P + 20 +10 =74 st.  Fanns 70 semlor tog slut.;


210216Ti AF Zoom 1830 MC spelar, årsmöte 193127-201735 (men avslutades aldrig?) 

sist spelar MC åter Pelimannin Aamu (finsk vals Gm)


220222Ti AF Årsmöte Zoom kl 1900 (enl Terminsprogram) (i Kalendarium står 1830)


230221Ti AF 1800-1815 Fiolspel prel..   Årsmöte OBS Ny tid 1815 (förr 1930 efter dans ca 1800-1915), 

därefter i mån av tid dans -2045 AF spelmen. (står nog fel 2035 i AF kal(old) )  

Årsmötet tog en timme (enl uppg) därefter dans.


240220Ti  AF24a Årsmöte kl 1815.  AF spel ca 1745- och efter årsmötet dans -2045: 

      AF-spel noter: mega.nz  lösen se mail MC 240202 kl 1110

AFFB/MW:   Kallelse till årsmötet finns på hemsidans medlemssidor.   

Årsmötesdokumenten kommer att fyllas på vartefter.    (lösen, nytt 17 dec, mail 231123..)

Dokumenten från årsmötet 2023 återfinns under fliken Arkiv, om någon vill jämföra uppgifter. Kl

S-min

Min

AF 190212 Årsmöte

Dans/Låt  MC 190127*

Tonart

not

alt

Repris

18

0

3

Schottis

Tålare Janne

G

G   18

3

3

Polka

Masbopolkett (1)

C

C  18

6

3

Vals

Kärleksvalsen

G

G  18

9

3

Hambo

Wigers polska

G

G  18

12

3

Schottis

Schottis e Wikman

D/A

DA 18

15

4

Engelska fr Sörbyn

Eng Ljusnarsberg

C

C  


n(AB) en omg=3 repr

18

19

5

Den halve kæde

Den halve kæde

G

G  


5(ABB) A  där A,B=8t   B=Portar

18

24

4

Familjesextur

Familjesextur

C/G

CG 

jfr DA 

n(ABC)   n(≈ 26s)

18

28

3

Polka

Vestermarkarn

G

G  18

31

3

Hambo

Polska fr By

G 

G  18

34

3

Pariserpolka

Pariserpolka i G

G

G  


2(AABB) AB

18

37

5

Vindmölledans förk.

Vindmölledans

C/F

CF 


2(AbbcccddA) =förk

18

42

3

Bondpolska

Örbyhuspolskan

G

G  18

45

5*

Feder Mikkel  +Orsa

   +Vallåts..DmGm 

G

G 


8t(slow) +2x8t n(≈ 30s)

18

50

6

Väva vadmal

Väva vadmal

D

D  


15,5(AB)

18

56

3

Hamburgska

Om alla berg och b

g

Gm 18

59

5

Sønderborgskadrilj

Dobbelt kvadrille

C/G/C

CG


n(ABBC)   n(≈ 64s)

19

4

3

Gammalvänster

Ström-Erske

G

G  19

7

5

Östgötapolska

Östgötapolska

D

D  

jfr F F 

4(AABB) B  B=Sek. o sidstegen

19

12

3

Vals

Kväsarvalsen

G

G  20

38


Fyrtur med keding

Piliknäckarn

G

G 

n(ABC
Start

S-min

Min

Dans AF 200211 Å

Låt   /MC200129

Tonart

Notering LänkarML200211

18

00

3

Schottis

Tålare Janne 

G


18

03

3

Schottis

Schottis e Myr-Hans 

d  ..D

Slutar i D-dur

18

06

3

Polka

Eklunds Alfreds polka

D


18

09

3

Familjesextur

Familjesextur Notx3

C/G/C

n(abc)    ≈ n26s

18

12

4

Vals

Orevalsen 

G

(ej Lotsvalsen)

18

16

3

Feder Mikkel

Feder Mikkel 

G

8t(slow) +2x8t n(≈ 30s)

18

19

3

Bingsjöpolska

Hedlunds morfar 

a


18

22

6

Väva vadmal

Väva vadmal

D

15(ab) a 

18

28

3

Schottis

Albins favoritschottis

G


18

31

3

Bondpolska

Örbyhuspolskan

G


18

34

4

Stenhuggareng.

Eng fr Bohuslän II  

G

4(abb) a(ring meds)

18

38

3

Polka

Vestermarkarn 

G


18

41

5

La Rousse

La Rousse 

GDGG

4(aabbccdd)

18

46

5

Fyrtur med keding

Piliknäckar'n 

G

n(abc)  n(≈ 32s)

18

51

6

Västgötapolska

Glader 

G

b: 1224121x  (a:2x)

18

57

3

Hambo

Wigers polska

G


19

00

6

Sønderborgskadrilj

Dobbelt kvadrille 

C/G/C

n(abbc)   n(≈ 64s)

19

06

3

Orsapolska (?)

Polska e Sven Gref

G

(Prel bara Vallåts-)

19

09

3

Orsapolska

Vallåtspolskan

d/g


19

12

3

Vals

Kärleksvalsen 

G

(Ej Kökars brud..) /200210.20h


Feder Mikkel    FederM G 8t(slow) +2x8t n(≈ 30s)


Väva Vadmal  +not D 15(ab) a (AF-vers.) 


Stenhuggarengelska   +not  Eng fr Bohuslän II   G 4(abb) a(ring meds)


La Rousse La Rousse GDGG 4(aabbccdd)


Fyrtur med keding Piliknäckar'n G n(abc)  n(≈ 32s)


Västgötapolska    not Vgöta/Glader    b: 1224121x  (a:2x)  efter uppdans enkel b ... 


Sønderborgskadrilj   +not   Sønd  Sønd  n(abbc)   n(≈ 64s) Dobbelt kvadrille   ön Als SÖ Jylland 

"FUSK"-KULTURHUSET ...

AFFB Någon som 240215 lagt upp detta 7 år gamla: Kulturhuset 170414 "Dansen Polska" / 

Trevligt skrivet, "slängpolska" bör omskrivas, fotot bytas, ngr språkfel.., byt

"den i paret som för" till t ex "den vänstra personen (oftast kavaljer) i paret för = bestämmer, 

båda börjar i de flesta danserna på ytterfot” / 240216 


"Fusk-namn" => https://www.kulturhuset.se = ???

... dåligt att ej skriva ut vem/vilka som ligger bakom ...

https://www.kulturhuset.se/dansen-polska/

från 170414, påsk, terror Drottningg. / ej uppdaterad etc..

Jfr (Sth) off. => https://kulturhusetstadsteatern.se


170414F-17M Påskhelg  ej info om Kulturhuset…   

170409S  Mängder med blommor Sergels Torg, stora delar av Drottninggatan"FUSK"-SEMLEPRIS

VARNING!  I turist-Gamla Stan kostade semlor 18 gånger mer 

än på Lidl nu tisdag (GStan i december enl Expr, 143 kr för EN semla mot 7,95 på Lidl;

EN vanlig bulle över 90 kr, en barnfamilj över 1000 kr för kaffe eller choklad och fyra "köpe"-tårtbitar... 

"Finns inga utmärkta priser"  / bara vidriga...   Vanhedrar Sth..  /240213Tis240220 ==== (( Första prel förslag var bl a: ))

Familjesextur

Schottis

Feder Mikkel

Polka

Vals

Stenhuggarengelska

Sønderborgskadrilj

Dans till Fryksdalsmelodi

====