AF 240123 Husdans


Schottis 

Schottis 

Vals 

Hambo 

Engelska fr Sörbyn 

Bingsjöpolska 

Polka 

Skånsk kadrilj 

Snoa 

Familjesextur 

Feder Mikkel 

Fyrtur med keding 

Vindmölledans 

Östgötapolska 

Kadrilj fr Torp 

La Rousse 

Orsapolska 

Vals 


   Fika ca 1914-54


Sønderborgskadrilj 

Schottis fr Idre 

Fryksdalspolska 

Skrälåt 

Bodapolska 

Åttamannaengel 

Røros 

Engelska f 3 par 

Slängpolska 

Västgötapolska 

Vals 


Kl 1800-2045   Lignag. 8

AF spelmen (ca 10 st)

/ Program av MC 240111http://gada.se/afmall.html => 


Schottis   Norsk schottis  D  Ringn 


Schottis   Schottis 7Hn  G  not.sch7h  från AF notbok s54 


Vals   Vals e Blinde Janne  D    Småland 070 Vals e. Blinde Janne, Gränna. Sv. L nr 66


Hambo   Polska e Hurtig Oskar  D 


Engelska från Sörbyn    Ljusnarsberg* C    n(ab) en omg=3 repr  ab ≈ 22s (mitt: motsols..)  n(1m06s)


Bingsjöpolska   Lillpolskan e Pekkos Per  D    


Polka   Vestermarkarn  G   


Skånsk Kadrilj    Landskrona GGGDG 4(aabcdde)aab  4m26s


Snoa   Farfar Westmans snoa  G  Westman  


Familjesextur   FamSex3* CG.. FamSex* DA   n(abc)  ≈ n26s   = Familie sekstur fra Præstø 


Feder Mikkel    FederM* G    8t(slow) +2x8t  n(≈30s)


Fyrtur med keding    Piliknäckar'n G    n(abc)  n(≈ 32s)  


Vindmölledans förk.    Vindmölledans** CCFC    2(AbbcccddA=förk  A=16t   4m21s AF 3m18s


ÖstgötapolskaR    Östgöta** D (Klang min vackra..) ÖstgötaD*    4(aabb)b  3m56s


Kadrilj från Torp    KadrTorp+ (hela) /ML190311 kl 2325  1816x1236p 2,5M ska banta.. sid 1 (900x1236p) sid 2  5m54s


La Rousse    La Rousse* GDGG 4(aabbccdd)  4m40s  (P1=rygg mot front, mots.  H fot, K alltid utanför..)


Orsapolska   Vallåtspolskan  g/d    


Vals   Vals e Lejsme Per  D  Lejsme Per  SvL Dala 811   mp3  


   Fika ca 1914-54


Sønderborgskadrilj   Sønderborg+   Sønd*  Sønd* CGC   n(abbc)  n(≈ 64s) Dobbelt kvadrille


Schottis fr Idre   Idremoll  d    


Fryksdalspolska   Fryksdalspolska* D    4(ab) 3(abb) from kors  2m36s  (Par 1 2 tv, 3 4 th.  Par 1-4 svänger över: 000 101 110 011)


Skrälåt    Skrälåt* Gm    20(ab) 8m16s    förk: 13(ab) ≈ 5m30s alla turer utom 4, 7 AF vt2009-


Bodapolska   Smed-Eriks Jässböspolska  D 


ÅttaManEngel    ÅttaManE* D  3(aabb)2(ccdd)  2m41s    Sk 2m27s youtube  /SLi  ÅttaManE*/gklav 


Røros   Steffaleiken  D   


Engelska för tre parR    SeverinOlsson* G    3(aabb)  2m38s    =Runeb


Slängpolska   Donats glömda  D 


Västgötapolska    Vgöta* DG / Glader D   b: 1224121x  (a:2x)  4m28s  efter uppdans enkel b ... 


Vals   Vals fr Vilhelmina  d 
   Låtar: (i ordning)

Norsk schottis 

Schottis 7Hn  (ny) 

Vals e Blinde Janne 

Polska e Hurtig Oskar  (ny) 

Engelska fr Ljusnarsberg 

Lillpolskan e Pekkos Per 

Vestermarkarn 

Landskronakadrilj 

Farfar Westmans snoa 

Familjesextur 

Feder Mikkel 

Piliknäckar'n 

Vindmölledans 

Östgötapolska 

Kadrilj fr Torp 

La Rousse 

Vallåtspolskan 

Vals e Leisme Per 

   Fika ca 1914-54

Dobbelt kvadrille 

Schottis fr Idre 

Fryksdalspolska 

Skrälåt 

Smed-Eriks Jässböspolska  (ny) 

Åttamannaengel 

Steffaleiken 

Engelska e Severin Olsson 

Donats glömda 

Västgötapolska enl Gröna B. 

Vals fr Vilhelmina 


Startminut från kl 1800 prel

0 

3 

6 

9 

12 

16 

19 

22 

28 

31 

36 

39 

44 

49 

54 

3 

8 

11 

14 FIKA- 

54 

59 

2 

6 

15 

18 

24 

27 

31 

35 

41 


AF 240123 husdans program (av MC) inkl beskrivn... =>

http://gada.se/af240123.html 


Jfrt f gn: Skrälåt i st f Bornholm,  Åtttamanengel i st f Men/Gav. ..

Spelövn prel 2 måndagarna innan.

AF FB 240123 kl 170852  173840 ut MC