AF 190416 

Spelmen: BH+CS+LET +UlfL + ny g ung kille   Instr: ÅLÖ

Nybörjarövn instr: Engelskor.


Vals
Schottis i turer 

Skånsk Mazurka 

Sønderborgskadrilj 


Instruktion: Gustafs Skål (kl 1928-2008)  6 uppst + 5 spelm = ≥ 53 pers 


Hambo 

Trekarlspolska  Annan melodi

Fjällnäspolska 

Bondpolska 

Ekebykadrilj
Bitte mand i knibe 

Gammalpolka 

Gammalvänster  Ström-Erske

Engelsk kadrilj 

Klubba Utgått 

Schubertvals 


   Reserv:  EJ

Fyrtur med keding 

Magyarvalsen (vals) not G 

   Dansbeskrivningar, noter    tis  AF19a    => 


Instr: Gustavs Skål  ("nyversionen", utförlig)   not GustafsSkål G  


Sønderborgskadrilj  png  +not   not Sønd  Sønd 


Trekarlspolska   runeb/trekarls  runeb    notBbGm 4(abba)  (notG  notC)


Fjällnäspolska (med noter) NY 4 takter/rad => mld.fjallnas2  not   (internt AF fr UR: not) 


Ekebykadrilj   runeb/ekebykadrilj  runeb  = Kadrilj från Ekeby socken notA/AW  3(aa bb cc dd) aabb


Bitte Mand   acla  Engl.  not BitteMand.b /=>G 


Gammalpolka  png   förspel Sarabande Grandiose not(SFV)     not(SFV)


Gammalvänster från Runeberg, red.  runeb)  not ... efter Lapp-Nils 1804-1870 (+Blå Boken p60) => Gammalvänster: Oviken Oviken  Lapp-Nils  Skucku  Graninge 


Engelsk Kadrilj   not EngKv =pdf (EngKv SFV ändrat takt 10 26.. 4 rader) 


Schubertvals NY=> Schubertvals Beskrivning i noter (G) 


(Original pdf på AF mobilsida, obearbetad, Times =>)

Program 190416

Vals
Schottis i turer Skånsk Mazurka Sönderborgskadrilj

Instruktion Gustafs Skål

Hambo Trekarlspolska Fjällnäspolska Bondpolska Ekebykadrilj
Bitte mand i knibe Gammalpolka Gammalvänster Engelsk kadrilj Klubba Schubertvals

Reserv

Fyrtur med keding Magyarvalsen (vals)