AF 240206

Familjesextur

Feder Mikkel 

Schottis

Polka

Bitte mand i knibe

Bingsjöpolska

Sønderborgskadrilj (instr)

Skånsk kadrilj *

Hambo

Schottis i turer

Stenhuggarengelska

Västgötapolska

Fyrtur i keding

Trekarlspolska

Schubertvals

   Reserv:

La Rousse, Vindmölledans


Spelmän: LET (klarinett?) och JP (piano)

AB instruerar och har lagt programmet.

Nyb.kurs Instr: Polka och Feder Mikkel 


* OBS AF:s Skånsk kadrilj är mycket lik Landskronakadrilj 

(mycket vanlig), samma musik/repriser => 

Beskrivn, skillnader (se högerspalt...) => /mld.skanskkadr.pdf 


      Dansbeskr.  Noter  Repriser ...   gada.se/afmall.html =>  


Familjesextur   FamSex3* CG.. FamSex* DA   n(abc)  ≈ n26s   = Familie sekstur fra Præstø


Feder Mikkel    FederM* G    8t(slow) +2x8t  n(≈30s)


Schottis


Polka


Bitte mand/ACLA    BitteMand* G    n(aabb)  n(≈ 32s) 


Bingsjöpolska


Sønderborgskadrilj   Sønderborg+   Sønd*  Sønd* CGC   n(abbc)  n(≈ 64s) Dobbelt kvadrille   ön Als SÖ Jylland 
Skånsk Kadrilj    Landskrona GGGDG 4(aabcdde)aab  4m26s


Hambo


Schottis i turer    SchTurC  C    a 2(aabb)  1m28s   (AF o SFV extra gångtur i början) 


Stenhuggarengelska   Stenhugg+  EngBohuslän2* G    4(abb) a(ring meds)  2m23s Ring+Slinger tv+Prom+SidVHVH +Ring.


Västgötapolska    Vgöta* DG / Glader D   b: 1224121x  (a:2x)  4m28s  efter uppdans enkel b ... 


Fyrtur med keding    Piliknäckar'n G    n(abc)  n(≈ 32s)  


Trekarlspolska    Trekarlspolska* B/g    4(abba)  2m48s 160


Schubertvals  SchubertG**G  SchubertF* F    aa bb cc dd ee aa  2m13sLa Rousse    La Rousse* GDGG 4(aabbccdd)  4m40s  (P1=rygg mot front, mots.  H fot, K alltid utanför..)


Vindmölledans förk.    Vindmölledans** CCFC    2(AbbcccddA=förk  A=16t   4m21s AF 3m18s

DANDERYDS FDL Danderydsgården ca 1930-21 

240206Ti  Danderyds Fdl   DFL 6 feb 2024

Amerikansk promenad Limbo dance G

Stockrosen  Polkett fr Loshult G

Övrabykadrilj A

Ängsbackavalsen Väddövalsen G

Schottis till Chino Skepparsch  D

Fjärilen Lätt som en sommarfjäril C

Kalmarpolka Vestermarkarn G

Stockholms sch. G

Jämtpolska   D

Smygvalsen  Ingers brudvals D

Köttgrytan G/C

Sunnanövalsen D

Häsningar   Anne    / Spelmen i kväll även GG+EG ...240207O  Hemköp bjuder på kaffe och TÅRTA ons kl 12-18 i butiken.. 2 milj medlemmar!

                        Elsa-Britt född Edelius i Kristianstad, gift med Bernt Lundblad, 111 år (om levat).


240210L Slagsta Hallunda FH Vinterstämma   = Affisch => /hallunda24.jpg  

Program/Kurser =>  /hallunda24progr.jpg    /hallunda24kurs.jpg   mer info =>  gada.se 


   Färja Fynshav-Bøjden (öarna Fyn-Als) 50 min ∆2h   Enkel: Bil+9: 200 DKK  Vuxen 69  Pens 45    Alslinjen (sommar?)