AF 190409      190409Ti AF tis AF19a  Mazurka / Trekarlspolska  Spelmen PA+AW instr TG


Jag har redan kommunicerat med Malou om huruvida vi ska publicera dansprogrammet i förväg på AF:s hemsida.

Hon har sagt att vi ska vänta med publicering i förväg tills förnyelsegruppen har bestämts sig i frågan. 

Jag skickar dansprogrammet för 9/4 till dig och ber dig avvakta med publicering till efter dansen. Hälsningar ...


Kontraorder?! tis kl 1330... publicera...


Dansprogram 20190409

Schottis 

Pariserpolka 

Mazurka+familjevals 

Sønderborgskadrilj 

Lasse går i ringen 

   Instruktion: Trekarlspolska 

Bitte mand i knibe 

Åtabakspolska/Gammalvänster 

   Information 

Schottis från Idre 

Kökarengelska 

La Rousse 

Fjällnäspolska 

Polka och bakmes fr Kall 

Åttamannaengel 

Bodapolska 

Smålandspolska 

Gammalpolka 

Schubertvals 

   Reserver:

Östgötapolska, 

Bondpolska 

Ränningen 


   Dansbeskrivningar, noter =>

Mazurka:   AnnaK  Druck  Druck  Gladers  Knäppmaz  Lönn  Mälarsal  Okänd  RotA  Syversin  Tornedals  Upplands  Læsø  Polkahår  ÅJänta       


INSTR Trekarlspolska   runeb/trekarls  runeb    notBbGm 4(abba)  (notG  notC) 


Sønderborgskadrilj +not   not Sønd  Sønd 


Lasse går i ringen 


Kökarengelska   Helsida+not: Kökarengelska.png


La Rousse   afnotLarousse/Uhr 


Fjällnäspolska (med noter) NY 4 takter/rad => mld.fjallnas2 


ÅttaManEngel      not ÅttaME=ÅttaME


Smålandspolska   not SmålandsG 


Gammalpolka  förspel Sarabande Grandiose not(SFV)     not(SFV) 


Schubertvals NY=> Schubertvals Beskrivning i noter (G) 8 takter/rad