AF 240213


Vals

Schottis

Familjesextur

Feder Mikkel

Fyrtur med keding

Dans till Fryksdalsmelodi (instr.) 

   Info 

Polka

Stenhuggarengelska

Bingsjöpolska

Skrälåt

Hambo

Trekarlspolska

Fryksdalspolska

La Rousse

Väva vadmal

Bodapolska

Jämtpolska

Östgötapolska

Trommelvals

Schubertvals Fettisdagen!  Semlor  Nu:  2pack:  Hemköp 30:- (och mjölk 10:-),

Lidl 23:- (bara mån-ons kan ta slut..),  Matdax(HHH) 20:- (bara tis!)


Spelmän:  SAJ + JP  (båda piano)

Programläggare och instruktör:  MG 

Kl 1915-2045 = ovan!

Kl 1800-1930 = Nybörjar-kurs: Vals ... och Nybörjarträff!


240214 ons:  Grattis..!  //  Alla Hjärtan...  //  Parbildningslekar vanliga (1300-talet..) 


Emigrationsutredningen från 1910:      ( Lexikon: dansa = daans,  måne = måån ... ) (Sunne = sund)

Fryksdalingarna äro ett vandringsfolk med oro och fantasifylld äventyrslust i blodet, ett folk av stora vyer, 

med intelligens och förmåga att när det gäller något stort och lockande hugga i och arbeta”.


Frykensjöarna från Kil i söder till Torsby i norr fågel = 70 km  (Sunne i mitten, drygt 15 km V Ransäter)

Freja förliste 23 juli 1896, 11 döda och 6 räddade, och bärgades exakt 98 år senare.. eldhärjades..   

i trafik..      Järnväg redan 1849..      (Foto Mats 2 år, född i Karlstad, står på roddbåt i Frykensjöarna)


      Dansbeskr.  Noter  Repriser ...   gada.se/afmall.html =>      mer info nedan...


Vals


Schottis


Familjesextur   FamSex3* CG.. FamSex* DA   n(abc)  ≈ n26s   = Familie sekstur fra Præstø


Feder Mikkel    FederM* G    8t(slow) +2x8t  n(≈30s)


Fyrtur med keding    Piliknäckar'n G    n(abc)  n(≈ 32s)  


Fryksdals/Dans    Kalstatös* DA(GG)  2(aabb) aaba  /  Fryksdalsmelodi* DDG  2(aabbcc)  (12x8 takter, sist ring 8t)  2m33s 


   Polka      och innan dess: Info


Stenhuggarengelska   Stenhugg+  EngBohuslän2* G    4(abb) a(ring meds)  2m23s Ring+Slinger tv+Prom+SidVHVH +Ring.


Bingsjöpolska


Skrälåt    Skrälåt* Gm    20(ab) 8m16s    förk: 13(ab) ≈ 5m30s alla turer utom 4, 7 AF vt2009-


Hambo


Trekarlspolska    Trekarlspolska* B/g    4(abba)  2m48s 160


Fryksdalspolska   Fryksdalspolska* D    4(ab) 3(abb) from kors  2m36s  (Par 1 2 tv, 3 4 th.  Par 1-4 svänger över: 000 101 110 011)


La Rousse    La Rousse* GDGG 4(aabbccdd)  4m40s  (P1=rygg mot front, mots.  H fot, K alltid utanför..)


Väva Vadmal    Väva+ D 15(ab)a AF-vers./ UR= 14(ab)  5m17s  ((jfr Rönneberga  Geta* (4+4))


Bodapolska


Jämtpolska    Jämtpolska* D 2(aabb)ab  1m33s 


ÖstgötapolskaR    Östgöta** D (Klang min vackra..) ÖstgötaD*    4(aabb)b  3m56s


Trommelvals+ 


Schubertvals  SchubertG**G  SchubertF* F    aa bb cc dd ee aa  2m13sDanderyds Fdl

Nu på tisdag kl 19.30 har vi samdans med Sollentuna i deras lokaler i Rotebro, Hertig Karls väg 13 (vid P-stn)


===  AF24a   


AF 240220Ti (Årsmöte + dans) Program => http://gada.se/af240220.html  
240528Ti + 240604+11Ti  AF på Stora Skuggans dansbana kl 18-21 till spel av (prel)


Maj 28: AF:s spelmen (ca 10 st?)

Jun 04: Låtskatt (= Skatteverkets spelmen med Magnus)

Jun 11: SSG (Stockholms Spelmansgille)   (Flera AF:are är medlemmar)


SSG
Sth SpelmansGille bli gärna medlem (inkl SSR Sveriges Spelmäns Riksförbund, 4x tidning Spelmannen, 

1 frikupong Bingsjö värd ca 200:- ons 3 juli 2024, spelträffar onsdagar...m m)  300:-, Familje 350:-.