AF 181215 Jullekstuga Alvik

   Mingel.. kl 1700-

   Gröt o skinka... kl 1745-

   Dans kl 1930-2100 =>

Polonäs och vals

Fyrtur med keding

Skånsk Kadrilj 

Pariserpolka

Hallandskadrilj

Lancierkadrilj

Bingsjöpolska 2 st

Oxiekadrilj med Körepolska

Schottis från Idre 

La Rousse Utgått 

Bodapolska 2 st

Västgötapolska

Klubba

   Lucia ... kl 2100-2145 (09-33)

   Dans     kl 2145-2305 ca =>

Gammalpolka 

  Domaredansen (Jullekar...)

  Tre små gummor/gubbar

  Flickorna/gossarna många...

  Vi äro musikanter

  Karusellen 2 ggr  

  Raketen (...Jullekar)

Hambo

Väva Vadmal 

ÅttaManEngel

Bakmes o pols från Idre

Kadrilj från Torp

Engelska för tre par

Östgötapolska

Bondpolska

Fryksdalspolska

Menuett o Gavott

Daldans Utgått 

Ekebykadrilj Utgått 

Ränningen

Schubertvals

Vals

   Reserver:

Snurrebock från Torp

Skånsk Mazurka

Feder Mikkel

      (AF har lokalen kl 14-24.00)

Spelmän fr Skansen.. (sedan år 2012):

Bengt Mattson, Maria Ehrman, 

Torbjörn o Cecilia Lindqvist (ej släkt) 

Spelman från AF: Sten-Axel Julin

Körledare: Elisabet Brander

Detta fanns överst på => gada.se 


Vid start 53 danspar, tot ca 106+9+4 = ca 119 pers

   Publicerat kl 1723 inkl länkar (utan se nedan)   Publicerat kl 1707 utan länkar: Länkar se ovan...

AF 181215 Jullekstuga Alvik

   Mingel.. kl 1700-

   Gröt o skinka... kl 1745-

   Dans kl 1930-2100 =>

Polonäs och vals

Fyrtur med keding

Skånsk kadrilj

Pariserpolka

Hallandskadrilj

Lanciärkadrilj

Bingsjöpolska 2 st

Oxiekadrilj med Körepolska

Schottis från Idre

La Rousse

Bodapolska 2 st

Västgötapolska

Klubba

   Lucia ... kl 2100-2145

   Dans     kl 2145-2305 ca =>

Gammalpolka

  Domaredansen (Jullekar...)

  Tre små gummor/gubbar

  Flickorna/gossarna många...

  Vi äro musikanter

  Karusellen 2 ggr  

  Raketen (...Jullekar)

Hambo

Väva vadmal

Åttamanengel

Bakmes o pols från Idre

Kadrilj från Torp

Engelska för tre par

Östgötapolska

Bondpolska

Frykdalspolska

Menuett o Gavott

Daldans

Ekebykadrilj

Ränningen

Schubertvals

Vals

   Reserver:

Snurrebock från Torp

Skånsk Mazurka

Feder Mikkel

(AF har lokalen kl 14-24.00)

Spelmän från Skansen.. (samma sedan år 2012):

Bengt Mattson, Maria Ehrman, Torbjörn o Cecilia Lindqvist (ej släkt) 

Spelman från AF: Sten-Axel Julin

Körledare: Elisabet Brander