AF 190507


AF 7 maj 2019


Schottis

Mazurka

Engelska fr Sörbyn

Bitte mand i knibe

Feder Mikkel


   Åttamannaengel (instruktion)


Schottis från Idre

Trekarlspolska

Gammalvänster/Åtabak

Fjällnäspolska

Fryksdalspolska

Gustavs III:s skål

Tantoli

Bodapolska

Bondpolska

Skrälåt

Jämtpolska

Retour de Spa

Schubertvals


   /PG


ÅttaManEngel not ÅttaME=ÅttaME 


Engelska från Sörbyn 


Bitte Mand   acla  Engl.  not=>G 


Trekarlspolska   runeb/trekarls  runeb    notBbGm 


Fjällnäspolska (med noter) NY 4 takter/rad => mld.fjallnas2 


Fryksdalspolska   not D(UR inkl sammf ngt fel) 


Gustavs Skål    not GustafsSkål G 


Skrälåt   not Skrälåt/UR 


Jämtpolska  not Jämtp  png    runeb  


Retour de Spa   not (AF spelar ofta halva 2a och hela 4e reprisen en oktav högre =>)  not+kortbeskr 


Schubertvals => Schubertvals Beskrivning i noter (G) 8 takter/rad 
Feder Mikkel not: FederM 

Tur 1: Långsamt sidsteg 2+2+3 st (först börja fram, sen börja bakåt)   

Tur 2: 2x:(Snabba sidsteg 3 framåt+fot i kors, 3 bakåt+fot i kors, polka 1v =2 takter + snoa 2v)

Spelas: Repris a = 8  (2x4) takter långsamt.   Därefter bb  = 16 takter snabbare, varav 2 takter var för: sidsteg fram / sidsteg bak / polka 1v / snoa 2v.Föllingedanser (Jämtland polskor)  ÅTABAKSPOLSKA (not: Polska fr Nästeln)


Gammalvänster från Runeberg, red.  runeb)  not ... efter Lapp-Nils 1804-1870 (+Blå Boken p60) => Gammalvänster: Oviken Oviken  Lapp-Nils  Skucku  Graninge Schottis från Idre 

7 turer => Musik: aabbaab eller aabbcca.  Totalt 7x8 = 56 takter.  

Totalt ca 93,33 s => 1,66.. s/takt = 13,33 s/8 takter   => 36 takter/minut =>144 eller 72 taktdelar/minut

Lediga armar hängande.  Omdans polskefattning (tur 2 vals-).

      Grundschema/tur: Två schottissteg (1-2), omdansning 2 varv (3-4)  Upprepas (5-6) (7-8)   

Tur 1: Vanlig schottis.   2: D bakåt, valsfattning.   3: K motsols vrid (båda lite från - mot varandra)   4: Hand i hand (mindre vridning mot-från varandra)

Tur 5: Vända mot varandra: Sidsteg 2 framåt dansriktn, 2 bakåt.   6: Dito men 4+4 sidsteg och 4 varv omdans (en gång)   7: Handklapp på 2a takt 1a taktdel.

      Omdans antingen vanlig schottis utan hopp, eller snabba fotombytessteg (elegant).  (Enl. orig.beskr kan tur 1-4 och sista göras totalt 3 ggr, görs ej numera.) 

Melodier 2 st båda efter Storbo-Jöns:  I (Idre moll, 3 repriser),  II (Idre dur, 2 repriser, men fiss sänkt till f repris 2 takt 3+7)      Anm: (Spelmännen Peter och Anna väljer evt andra melodier / tonarter.)

      Svar: (kl 1626) =>

...en bättre beskrivning är att vi undviker tonarter och sättningar som de gamla hel-/halvproffsen av allt att döma undvek 

- vanligen därför att låtarna blir onödigt svåra att spela, och göra bra dansmusik av. 

Särskilt för glada amatörer, som ju rimligen vore mest betjänta av mer spelbara varianter. 

Om de gjorde så skulle det dessutom i slutänden gynna dansarna  o-:

De som "väljer" de svårare tonarterna och sättningarna kanske någon gång borde reflektera över ovanstående   (-;   /P.