AF 240116  


Vals

Schottis

Hallandskadrilj

Väva vadmal

Feder Mikkel

Östgötapolska

Bingsjöpolska

Menuett

Gavott

Skånsk kadrilj

Instruktion: Skrälåt

Familjesextur

Skrälåt

Trommelvals

Hambo

Västgötapolska

Vindmölledans

Snoa

Kadrilj från Torp

Schottis från Idre

Sønderborgskadrilj

Bodapolska

Schubertvals

Vals

Schottis turerSpelman: Fredrik A!   Instruktörer LÅÖ.


Dans från kl 18


"Fruktstund, ta med egen frukt" (våtservetter /tvätta..)


   / AFFB: Dansprogram mån kl 1627 nu tis 2040


gada.se/afmall.html =>


Skrälåt    Skrälåt* Gm    20(ab) 8m16s    förk: 13(ab) ≈ 5m30s alla turer utom 4, 7 AF vt2009-HallandskadriljR    Halland+ DDDG DADD  = Halland1*  2*    2(abbcddeffghh)  ≈ 3m43s


Väva Vadmal    Väva+ D 15(ab)a AF-vers./ UR= 14(ab)  5m17s  ((jfr Rönneberga  Geta* (4+4))


Feder Mikkel    FederM* G    8t(slow) +2x8t  n(≈30s)


ÖstgötapolskaR    Östgöta** D (Klang min vackra..) ÖstgötaD*    4(aabb)b  3m56s


Menuett+Gavott+ png => Menuettgavott**.png = jpg   afnot.menuettromanhaga;  inkl kort.beskr etc   = Gavott/SFV  not F J Gossic => png D ABCD ABB (7x8t)


Skånsk Kadrilj    Landskrona GGGDG 4(aabcdde)aab  4m26s


Skrälåt    Skrälåt* Gm    20(ab) 8m16s    förk: 13(ab) ≈ 5m30s alla turer utom 4, 7 AF vt2009-


Familjesextur   FamSex3* CG.. FamSex* DA   n(abc)  ≈ n26s   = Familie sekstur fra Præstø


Trommelvals+ 


Västgötapolska    Vgöta* DG / Glader D   b: 1224121x  (a:2x)  4m28s  efter uppdans enkel b ... 


Vindmölledans förk.    Vindmölledans** CCFC    2(AbbcccddA=förk  A=16t   4m21s AF 3m18s


Kadrilj från Torp    KadrTorp+ (hela) /ML190311 kl 2325  1816x1236p 2,5M ska banta.. sid 1 (900x1236p) sid 2  5m54s


Sønderborgskadrilj   Sønderborg+   Sønd*  Sønd* CGC   n(abbc)  n(≈ 64s) Dobbelt kvadrille


Schubertvals  SchubertG**G  SchubertF* F    aa bb cc dd ee aa  2m13s