Nr

Start

S-min

Min

AF 210608  tis  PickNick

Dans //  Låt  / MC 210521

Tonart


Repris..  

1

18

00

3

Schottis  DANSFÖRBUD..

Ringnesn "Norsk"

D2

18

03

3

Schottis

Schottis e Myr-Hans 

d3

18

06

3

Vals

Vals e Kristian Osk.. 

A4

18

09

3

Vals

Kärleks

G5

18

12

3

Hambo

Polska fr By 

G6

18

15

4

Engelska från Sörbyn

Ljusnarsberg 

C


n(AB) en omg=3 repr

7

18

19

3

Mazurka

Syversins mazurka

G8

18

22

3

Bingsjöpolska

Lillpolskan e Pekkos Per 

D9

18

25

3

Polka

Vestermarkarn

G10

18

28

6

Skånsk kadrilj

Landskrona

GGGDG


4(AABCDDE)+AAB

11

18

34

4

Ödsmål   

Ödsmål (Släp)  

G     G


2(AABB)  + se nedan

12

18

38

4

Stenhuggarengelska

Eng fr Bohuslän II  ABB..

G


4(ABB) A

13

18

42

4

Bodapolska

D-durspolskan 

D


n(32+16t) =n(2A2b)

14

18

46

5

La Rousse

La Rousse 

GDGG


4(AABBCCDD)

15

18

51

5

Fyrtur med keding

Piliknäckar'n 

G


n(ABC)  n(≈ 32s)

16

18

56

5

Vindmölle förk.

Vindmölledans 

CCFC


2(AbbcccddA) =förk

17

18

01

4

Feder Mikkel

Feder Mikkel 

G


8t(slow) +2x8t n(≈ 30s)

18

19

05

4

Kökarengelska

Kökarengelska 

D


3(AABB)AA

19

19

09

4

Slängpolska Sörml fläck

Hölö Satan

G20

19

13

4

Jämtpolska

Jämtpolska

D


 2(AABB) AB

21

19

17

3

Schottis 

Farfars    

C


   (Norsk)

22

19

20

30

      Fika

  mums..(för pipparna)
23

20

50****

5

Sønderborgskadrilj  ej pp

Dobbelt kvadrille 16takt/r

CGC


n(ABBC)   n(≈ 64s)

24

20

07  *

3

Gammalvänster 

Polskelåtn' Skogsby-Lasse

Gm


(ej Graninge)

25

20

13

5

Fryksdalsmelodi, Dans

Te dans me Kalstatös

DA (GG)


2(AABB) AABA

26

20

18

3

Snurrebock fr Torp 

Snurrebock Medelpad 

D


n (8+8+4t slow)

27

20

21

5

Östgötapolska

Klang min vackra ..txt

D


4(AABB) B

28

20

26

3

Røros

Steffaleiken

D29

20

29

4

Engelska för tre par

Eng e Severin Olsson

G


3(AABB)

30

20

33

6

Väva

Väva

D


15(AB) A

31

20

39

3

Bondpolska

Tierpspolskan

G32

20

42

6

Västgötapolska

Västgötapolska GrönaB

DG


B: 1224121x  (A 2x)

33

20

48

3

Hambo

Wigers

G34

20

51

3

Vals

Norra Råda

d
Ngr noter här ej exakt som Mega

Rapport: 10 spelmen (varav 1 dragspel) spel ca 1804-1902, 1932-2037 + spel i paus (JP+ML) + efter t 2102 (JP+MC+ML...)

Övriga kanske 25-30 st medlemmar.  Fint väder.  Regnbåge mot SO syntes efter kl 21.  Banan tom åtminstone fr 17h

(bokad  10-12 av Dand Fdl övning inför mids.veckan,  12-18 av Int Fd..)      Spelmen: SK MC BA UL SR    ML JP UlfL FB EM  =10


   ****  TILLÄGG:   Efter Sønderborg: startminut 55 58 01 04   resp  10

Polka  Anna-Stinas pojkar  D, 

Hambo  e August Holtz  G (Björnlunda), 

Vals  Ingers brudvals  D

Mazurka  e Emil Lönn  G


   *  TILLÄGG: Efter Gammalvänster:

Bondpolska Båtsman Däck  G
Ödsmål (hela dansen schottis-steg med på taktdel 4 sträckt vrist, börj V fot..)   (Ledig hand hängande)

aa   Ring (sluten) medsols+motsols  (8+8 schottissteg)

bb   Parvis 2v meds (1-3), forts till nästa D/K (4), 2v mots, ...2v meds, ...2v mots (dubbel hög handfattn förskjuten sidled) 

aa   Parvis medsols arm i arm ("kors utan innerfattning") (K ytterst), vänd parvis inåt, motsols dito

bb   Ring meds+mots.


Dansbeskrivningar (/noter)  (Se även AF, lösen!) =>          (/+Färglagt, länkar, mer repris-info.. av ML 191119+200112+21)


Engelska från Sörbyn   (mitt: motsols..)   


Pariserpolka    PariserG  2(AABB) +AB 5 turer  PariserD


Skånsk Kadrilj                                   


Stenhuggarengelska   +not   not Bohus


La Rousse   afnotLarousse/Uhr


Engelska (Fyrtur..)


Vindmölledans   not+kortbeskr   not/UR


Feder Mikkel


Kökarengelska   Helsida+not: Kökarengelska.png


Slängpolska från Sörmland AF


Jämtpolska ...        


Sønderborgskadrilj   +not   not Sønd  Sønd  = Sönderborgskadrilj = Dobbelt kvadrille   ön Als SÖ Jylland 


Gammalvänster från Runeberg, red.  runeb


Fryksdalsdans  png   not Kalstatös  


Snurrebock från Torp: Omdans 8 takter (D hvh..., K vrid klackar 3), Motsols+medsols 4+4 takter, I ring mot varandra, egen mitt egen, K: hvh...


Östgötapolska (ska skrivas) snabbeskr+notD   runeb/östgöta   Östgöta/SFV(figur upp o ned)     not ÖstgDEngelska för 3 par      runeb/eng3par   not   runeb   Youtube/SkFdl /141104


Väva Vadmal  +not   Västgötapolska    not Vgöta/Glader                                                         Bingsjö+Boda+...+Rättviks-polska     


Mega: Ljusnarsberg 3e takt fr slutet sista ton => d (ej e)   Kalstatös Takt-nr fel ska vara 4x8t totalt


   = (bara danserna) =>


AF 210608 PickNickSpel


Schottis

Schottis

Vals

Vals

Hambo

Engelska från Sörbyn

Mazurka

Bingsjö

Polka

Skånsk kadrilj

Ödsmål

Stenhuggarengelska

Boda

La Rousse

Fyrtur med keding

Vindmölledans förk.

Feder Mikkel

Kökarengelska

Slängpolska Sörml fläck 

Jämtpolska

Schottis

   Fika kl 1920-50

Sønderborgskadrilj

Polka

Hambo

Vals

Mazurka

Gammalvänster

Bondpolska

Fryksdalsmelodi, Dans..

Snurrebock fr Torp

Östgötapolska

Rørospols

Engelska för tre par

Väva

Bondpolska

Västgöta

Hambo

Vals