170320M politiker-Beslut om Slussen..  OBS LÄS gärna Mats Lundblads förslag => /debattslussen  Agera!  (Hur tänker politikerna .. 

   om dom tänker!?..   ...eller trycker dom bara på den knapp som dom har blivit beordrade att trycka på?  Har dom provat att springa i trappor, under havsytan...

   (med rullator, shoppingkärra, nedpackad minicykel etc...) eller sitter dom bara i sina miljöbovsbilar?  Totalmisslyckat från början (m-Nordin som var så mallig..)OBS Idé (Mats L 150123): Slussens bussterminal kvar i nuvarande (mark)läge (och Saltsjöbanans hpl och närmsta stadsbussarna), 

och nytt: från T-plattformarna gångar (i plattformarnas plan) mot norr med trappor ned till de bortre 2-3 st buss"plattformarna" 

=> mycket snabba och enkla byten.

Snabbare direkt påstigning genom alla bussdörrarna (ej stämpling eller koll där) (slumpvisa kontroller i bussar, evt någon sorts nolltaxa).

Då behövs inte lika många påstigningsplatser, dvs ingen jätteterminal.  Och inga hindrande (glas)spärrar till/från T-banan!


Viktigt med korta och enkla bytesavstånd, att få dagsljus - frisk luft - njuta av utsikt, och slippa oroas i långa, djupa, farliga gångar/trappor (brand, attentat..)!
170320M Bevara Slussen vid Stadshusets NV hörn kl 17 demonstration affisch => slussen170320.png  text: slussen170320   Mats L: /debattslussen /170307+13    


170316To Fått mailsvar om T-bana Nacka (100 m under marken) kl 0859 "Samrådsredogörelsen för samrådet i vintras publiceras på vår webbplats nyatunnelbanan.sll.se den 16 mars 2017."

170313M SvD "Atrium köper vid Slussen" kvarts miljard kr Tranbodarne 13 ca 3300 m2 yta intill "Glashuset" - obs nya hus saboterar befintlig bussterminal och utsikt!?170320M Vårdagjämning kl 1129 (1029 UTC) wiki 170326S-171029S Sommartid   170621 Sommarsolstånd kl 0624 (0424 UTC)   170922 Höstdagjämning kl 2202 (2002 UTC) wiki 
Denna sida = utdrag angående Slussen från Mats Lundblads debattsida debatt 

En del kan stå dubbelt eller felsorterat, men tyvärr tidsbrist att sortera etc...  


OBS Synpunkter senast i dag 16 nov 2016 Slussen-undervattensjättebergrumsbussterminal   / debatt

   Dnr 2014-12434  Detaljplan för bussterminal vid Slussen...  Granskning 19 okt - 16 nov 2016.  Mail:   stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ex på text: ”Dnr 2014- 12434. Jag protesterar mot planförslaget.  Bygg ingen bussterminal djupt inne i Katarinaberget / under havsytan, det blir då

mycket besvärligare att byta från T-banan m fl.., upplevs som farligt och olustigt (brandrisk, djupt i berg, under havsytan), och lär bli mycket dyrt.

Jag kräver en lösning i markplanet närmast tunnelbanan och stadsbussarna.   Datum  Namn  Adress”

Mailat 161116 kl 235800:  161116matsl.slussen.html   150123 16.28 OBS Idé: Slussen bussterminal kvar i nuvarande läge (och Saltsjöbanans hpl och närmsta bussarna), men nytt: från T-plattformarna gångar (i dessas plan)

mot norr med trappor ned till de bortre 2-3 st buss"plattformarna" => mkt snabba och enkla byten. Tidigare: Snabbare påstigning genom alla bussdörrarna och slumpvis

kontroller i stället, evt någon sorts nolltaxa. Då behövs inte lika många påstigningsplatser för de olika linjerna. /ML 1633  Och inga hindrande spärrar t/fr T-banan!141017 Nya Slussen stoppas..!! I går beslutade Exploateringsnämnden i Stockholm att stoppa projektet. AB DN /Jfr  DEBATT  /

Det har varit ett extremt slutet projekt. Alla pågående projekteringar och upphandlingar av Nya Slussen ska avbrytas.   DN 111121 Benny Andersson  

Nordin gjorde bort sig totalt - var så stolt och tyckte att han var så duktig när han presenterade sin plan med massor med hus etc på Slussen..   Nu finns det hopp!   Kalas Fest i kväll?!

Mats Lundblads förslag för Slussen 100621 och mail till Sth kommunfullmäktige 111128  111212  120227  120611  120710 (överklagande bussterminal)  /(nya länkar) 


131206 STOR SLUSSENSEGER jättedyra jätteundervattenbergrumsbussterminalen med mycket långa/krångliga avstånd får definitiv bakläxa - politikerna har gjort bort sig igen!=>

      DN 131220 Sthp7 urklipp: "Slussenarbeten skjuts upp till 2015""staden har inte lämnat några argument" .. "domen från mark- och miljödomstolen är mycket välgrundad och väl skriven"

131111 SvD "Forskare dömer ut ny t-baneplan"/ förhastad illa planerad plan, jfr många kreativa punkter här ovan på debatt; de missar precis som med citybanandjuptunneln etc att

man kan köra tåg med tätare intervall(!!) ex Saltsjöbanan körs uselglest ∆20 min kl 0840-2200 - styr så att onödiga bilister åker med turtät mysig lokaltrafik och sätt in mängder med

bekväma snabbussar bostadsområden-jobb, på tvären etc och obs ta bort alla hinder som mängder med SL-chefer etc infört för att sabotera för trogna kollektivresenärer, o cyklister,

och skaffa klocka, måttband, hälsomätare etc så att ni ser hur ofantligt mycket tid och avgaser som går åt vid alla onödigt långa busshållplatsuppehåll etc! Och rädda landsbygden,

dess butiker och människor - alla måste inte flytta till överbefolkade storstäder på landets bekostnad, en bra räddning vore att införa huvudregeln att i storstadsområden ska man

normalt ej ha egen bil, utom i undantagsfall - det vinner alla och jorden väldigt mycket på! /01.20      RUFS=   =   =   =   =   =   

Till Sth Läns Landstingsfullmäktiges ledamöter/politiker

            Djursholm 2014-02-18

Till ansvariga/röstande politiker och beslutsfattare


Spårbunden trafik till Nacka - helst över mark och hav!


Ni måste alltid tydligt väga för- och nackdelar mot varandra.

Jag vädjar att ni i första hand väljer alternativ a =>


   Alternativ a   (mitt förslag)


Använd och bygg ut/förläng befintliga Saltsjöbanans spår

och låt tågen där gå i upp till 2-minuterstrafik (nu bara 20-min.). =>


Mycket mysigare och trevligare, att kunna njuta av den fina utsikten,

att mycket snabbt komma ut/på i markplan, och avsevärt billigare.


Enkla/snabba byten vid Slussen till T-bana, befintliga bussterminalen,

och nya snabbspårvagnar i ca 2 min-trafik längs bl a Skeppsbron norrut,

Hornsgatan västerut, båttrafik Saltsjön och Mälaren, etc,

och gärna en ny järnvägsstation Slussen Väst längs befintliga jvg-spåren.


   Alternativ b   (Bil-lobbyorganisations*- och politikerförslag)


Ny evt tunnelbana Centralen-Nacka,

har mycket stora nackdelar/svårigheter/kostnader:


1) Mycket besvärligt att göra tunnel/spår under Saltsjön (se rapporten)!


2) Avskyvärt med en station ca 100 m djupt under marknivå på östra Södermalm,

tidsödande / stressigt / läskigt att ta sig upp och ned!


3) Charmen/mysigheten och fördelarna med spårbunden trafik i marknivå missas helt,

att kunna njuta av utsikten mot bl a våra fina vatten, att enkelt komma av/på i marknivå.


4) Kostnaderna blir enorma.


5) Det tar mycket lång tid att bygga en evt tunnelbana till Nacka.


mvh

Mats Lundblad, Djursholm (Civilingenjör Teknisk Fysik KTH)

Hemsida gada.se


/ Anm: * Stockholms handelskammare har under många år ihärdigt förespråkat,

genom att bl a propagera mot biltullar och mot spårbunden ytkollektivtrafik,

ökad massbilism i innerstaden = igenkorkning och hindrande av buss/spårvagns-

trafik samt kraftig ökning av lidande / sjukdom / död pga massbilismen

och vill genom sina förslag tvinga kollektivtrafikanterna djupt ned för att "de" själva

ska fritt kunna glida fram med sina bilar i innerstaden.

Även ett antal av de tyngre politikerna har flitigt framfört sådana åsikter.


mail ut 140218 kl 115906 sthforh   120400 sll

=   =   =   =   =   = källa främst:  

  "stockholmsforhandlingen ="djupt tidsödande ner i mörka underjorden och njut ej av den fina utsikten" bostäder/T   beräknad kostnad 26 000 000 000 kr  Rapp  Lögner/fel: 

Lögner/fel bl a: "Stor samhällsnytta i närtid" / Det går mkt snabbare o är billigare att öka/bygga ut Saltsjöbanan, snabbussnät etc ;

"Får fler bostäder och en snabbare bostadstillväxt än annars.." / Se ovan!


141016 Metro p1+2 Slusseneländet: Arkitekt Tor Edsjö ”är inte imponerad” av att skymmande glashus evt inte får byggas -


130117 RÄDDA SLUSSEN.. politikerna vill bygga onödig jättedyr undervattensjättebergrumsbussterminal som ger avsevärt krångligare byten etc se Debatt nedan!;

  jfr slussen.nu /flygblad      Mats Lundblads förslag för Slussen/mail till Sth knfm: 100621  111128  111212  120227  120611  120710(bussterm).. / SlussenplanB 

130114 RÄDDA RÅSTASJÖN!  Solna: Betydande miljöpåverkan, natur- o rekreationsvärden o strandskydd saboteras. Namninsamling <stadsbyggnad@solna.se> ..

      Bevare oss från jätteköpcentrumparadis - jättemiljöbovsfjanteri att bygga ny jättemastodont någon km från befintliga stora Solna Centrum! 

120710 Slussen överklagan senast datum för ankomst: Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 10420 Sth (berörd o skriftligt..) Ange diarienr 2011-01580-54.

Underteckna o förtydliga namnteckningen adr+tel. Ange vilket beslut o varför. Bussterminalen. (Handl Stadsbyggn.kont. Flem.g. 4 M?O 9-16, To 9-1830 F 10-15) /DN 120619 p24

OBS < 120227 kl 17.00 (slussen.nu)  Mats Lundblads förslag för Slussen 100621 och mail till Sth kommunfullmäktige 111128  111212  120227 120611 

120710  (Mats Lundblads överklagande bussterminal)  

Benny Andersson DN 111121 p7  numrerat  1sid  111125  Slussen Punkt Nu  kollektivtrafikant    DN 111207 Bakljus  Expr 111129 s4   Metro 111125 s26  Lögn!?

Psaltaren 146:3-!    Planer etc 2011-01580    http://hagwall.wordpress.com/2011/09/03/siktlinjer-och-havsnivaer-daligt-argument-for-nedgravning    Se mer tidigare text:  120101   

 Tingesten Slussenmyter   Skyline   Tystnad   Stadsmuseum om Slussen   om Slussen  Prot  Lsty överklag  

DEBATT   Försämringar i kollektivtrafiken SL/Sth: bl a ...       SLskrivtoss     Sth/Sluss   Bussterminal handlingar      Foto: Modellen  ritning  

120227 OBS Senaste dag synpunkt Slussen - förlängt 2 veckor /DN120127p26   Modell på Stadsmuseet tis 31 jan - sön 26 feb öpp Ti-S 11-17, To-20, ej M!, tors 15-20 projpersonal. =>

SvD 120228 Nya Slussen klarar inte dubbeldäckare / usel planering som vanligt... miljarderna rullar, hu..  SvD 120229 Glasdörrarna skadar fler grafik  / onödiga! usel planering... 


120611M RÄDDA SLUSSEN/s enkla byten T-bana/bussar/Saltsjöbanan och miljardvis med pengar!  Samling Stadshuset.. Kontakta politikerna etc!

Kommunfullmäktige har undervattensjättebergrumsbussterminalen (med krångliga byten, långa gångar/trappor) uppe som beslutsärende 2gn.

Svårt att hitta info...: Sth planer Slussen (har datatekn problem)    Frågor om Slussen   Fullmäkt 120528   Detaljplan.pdf   Detaljplan.html   SL tidtab Saltsjöb    Slussen.nu 120611  Reger/adr  

Mats Lundblads förslag för Slussen 100621 och mail till Sth kommunfullmäktige 111128  111212  120227  120611,

där korta svar har kommit, tack för dem, kl 16.53 fr Kevius sekr o 18.08 fr Ulla Hamilton; 120612 18.58 fr Maria Hannäs v (dessa för terminal), 120613 12.24 fr MP.SLK(Åsa Jernberg)

(mp:s ganska allmänna synpunkter)      120625 11.05 Kevius sekr Nils Löwenspets =>

Synpunkter 0/1 94 st => http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=2632313&FileName=2632313_2_3.PDF&DataSource=2 

Dito/utställningsutlåtande => http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=2635711&FileName=2635711_1_3.PDF&DataSource=2

SLUSSEN: Lennart Klaesson mot monumentaltrappor  120611 överklagan-mall av LK.pdf    se överst i detta avsnitt!


120112: Taket i gången TC-SthC sänks från ca 318 till under 258 cm VARFÖR?? Blir instängdhetskänsla o sämre luft!? Det läggs nu en metallram 60 cm under

befintliga taket, som tydligen ett lågt undertak ska fästas i! Foto1  Foto2     Mail 120113 "Kollektivtrafikförsämringar / Förslag Cst, Slussen, Västerleden.." och..:

SvD 120214 Station City kan behöva ritas om! Mkt hård, stark kritik!!  Vi kan slänga gamla svordomar, ny: (J-a)"Höghusikon i 13 våningar"  Fy såna ord:

      “hög solitär i stadslandskapet“ som under nätterna förvandlas till en lysande “lykta“ med “väggar av glas som exponerar innehållets aktiviteter, lyser upp och ger social närvaro samt överblick av omgivningen“.


090820 Stockholmare mördas på del av sitt liv pga massbilismen enligt ny forskning - men har inte det varit känt i minst ca 50 år???  (Pga partiklar ca 7 månader, och dessutom gifter, buller, etc...)

110307 AB: (minst) 500 barn i Sth livstidssjuka pga bilavgaser och bilisternas småpartiklar mördar Bukarestbor på 22 månader, Rom- och Atenare på 1 år, etc!      Fy usla politiker!


Citybanan 25 nackdelar (070416) av Mats Lundblad      Mats Lundblads tidigare förslag till Banverket ...   Slussen-synpunkter/ML100329    Slussen 100621  

Mats Lundblads förslag för Slussen 100621 och mail till Sth kommunfullmäktige 111128  111212 

Benny Andersson DN 111121 p7  numrerat  1sid  111125  Slussen Punkt Nu  kollektivtrafikant    DN 111207 Bakljus  Expr 111129 s4   Metro 111125 s26  Lögn!?

Psaltaren 146:3-!    Planer etc 2011-01580    http://hagwall.wordpress.com/2011/09/03/siktlinjer-och-havsnivaer-daligt-argument-for-nedgravning    Se mer tidigare text:  120101   

 Tingesten Slussenmyter   Skyline   Tystnad   Stadsmuseum om Slussen   om Slussen  Prot  Lsty överklag  => Försämringar i kollektivtrafiken SL/Sth: bl a ...

120112: Taket i gången TC-SthC sänks från ca 318 till under 258 cm VARFÖR?? Blir instängdhetskänsla o sämre luft!? Det läggs nu en metallram 60 cm under

befintliga taket, vilket tydligen ett lågt undertak ska fästas i! Foto1  Foto2  Mail 120113 "Kollektivtrafikförsämringar / Förslag Cst, Slussen, Västerleden.."Slussen-synpunkter/ML100329    Slussen 100621  


100329M OBS Sista dag lämna synpunkter om Slussen: Vill vi ha en bred bilautostrada och skymmande höga hus? - Bortglömt: Snabbspårvagnar, pendeltågstation (200 m 

västerut), mysigt bibliotek och allkulturhus mot Mälaren, dansbanor och storscen med vattenutsikt, Riddarfjärdsbadplats, lågprismatbutik, loppis ...   Slussen-synpunkter/ML100329  


100521 SvD p19 "Stockholm är på väg mot haveri" Slussen: "Hur minskar man biltrafiken genom att bygga en bit åttafilig motorväg..."  "Tors torn ett skrämmande exempel på neostalinistisk111111 DN Sth p14 / "Nya Slussen .. före år 2100 kommer Mälaren att bli en havsvik .. .. stiger havet med 7 meter .." amap  120411 DN sid S8 "Krångligare byten..Slussen" Bergrum över 300x100 m, gångavstånd 200-420 (i dag 50-100) m. Rulltrappor upp 9,2 + 8,8 m + gångtunnel + ned 6 m nivå!!!;

   Bussterminalen 4 m under havsnivå!!! stora pumpanläggningar i drift hela tiden.  Extremt långa och krångliga byten!!!" /Politikerna "bluffar" berättar ej detta på hemsidor!!!Fy

120410 VTI fy skäms Sverige i usel nivå med Europas trafiksämsta länder SerbienAlbanienMaltaMoldavien.  Livsfarligt för cyklister etc - mobilistdöden!

120414L SLUSSEN kl 14-15 Flagga rött mot undervattensjättebergrumsbussterminalen och gallerian vid Slussen  www.slussen.nu   många enorma nackdelar!!!


120507 Slussen överklagan skrivelse fr Lsty pst 120503  35+1 sid  179,3g med kuv 196,0 g.


121001 Metro Slusseneländet - undervattensjättebergrumsbussterminalen med jättelånga o krångliga gångavstånd - ansvarige vägrar ens att svara - ... => papperskorgen!!!


121213 DN Slussen stoppas! - misslyckat ppp=politikerprestigeprojekt där den fina utsikten förstörs, våra smidiga byten mellan bl a T-bana o bussar förstörs, våra pengar förstörs etc ... ... =>

   Mats Lundblads förslag för Slussen 100621 och mail t Sth knfullm 111128  111212  120227 120611 120710(överklag bussterminal) 


Idé 130122 kl 01.22.45 Stockholms Stadsmuseum vid Slussen får bli kulturhus med bl a "folkmusik/folkdanshus", finns redan sal som man kan dansa i, foto kommer..


131206 STOR SLUSSENSEGER jättedyra jätteundervattenbergrumsbussterminalen med mycket långa/krångliga avstånd får definitiv bakläxa - politikerna har gjort bort sig igen!

Tekniska Muséet har en utställning om Slussen. Där kan man se alt Slussen plan B som är en rekonstruktion o förbättring av 1935 års sluss med fin modern bussterminal.

Du kan se det på www.slussenplanb.nu också och på www.slussen.nu    


131213 Fy Sten Nordin - vägrar att begripa de enorma nackdelarna med jätteundervattenbergrumsbussterminal vid Slussen - domstolen sa ju NEJ - respektera det!

140331 Fy Sten Nordin - vägrar att begripa de enorma nackdelarna med jätteundervattenbergrumsbussterminal vid Slussen - domstolen - även hovrätten - sa ju NEJ - respektera det! AB 140508 DN Sth: Hur tänker ("hyper"miljöbov?) Viktor Barth-Kron som skriver: "Hypercentral bussterminal är ingen mänsklig rättighet"  (om Slussen). - Borde det inte i st stå: 

"Köra bil in till hypercentrala stan är ingen mänsklig rättighet" Han låter som en handelskammaregubbstrutt som vill sabotera för 100 000-tals trogna kollektivresenärer o ge dem krångligare,

mer  tidsödande och stressigare resor, och utan utsikt över vår fina stad och dess vatten! Varför inte (som miljöbovsbilister) få åka direkt till bl a Slussen - varifrån många kan promenera etc!

Annars vore det rättvisare och mycket miljövänligare om alla bilister måste byta halvvägs än att alla bussresenärer måste byta!  Alla tjänar mycket på direktbussar! (Tid, miljö, pengar.)

140508 Misstänkt brott år 2004 kom till rättegång 2014 (200 000 bilder) - Sverige latsöligt - förr hann man med två världskrig på den tiden...


140512 SvD p5: SLUSSEN Debatt (L Freivalds....)  har invändningar: Åttafilig motorvägs../Norrvänd blåsig jättetrappa/Trevägskorsningar stoppljus/Stort antal kommersiella fastigheter

(som skymmer..)/Husmuta/Tunnel/Bussgaragenej/Hemlig-duckar ... - men "gänget gamla damer" öppnar för att sabotera/djupgräva T-banelinjerna (missar utsikt /djupa trappor /usel miljö) -

orättvisa damer som vill försämra för 100 000-tals kollektivresenärer, medan privatbilar ska få glida uppe och njuta av utsikt. 


140917 TV ABC / Skandal-Slussen ”extremt slutet”, ”ingen information” till tjänstemännen etc…, jfr Stigbergsgruppen talesman Jan Ohlin intervjuad, dec 2013 domstolsnej!!!

(m-politikerna fattar inte domstols-NEJ!)  Kolingsborg skulle rivas men rivs ej nu  .. Maria Östberg Svanelind        och  massor med SL-chefer .. misslyckas ..

Roslagsbanan helt klar men SL-cheferna sökte tillstånd för sent intervju SL Suss Forsmann-Tullberg, ersättningsbussar kostar 1 milj kr/vecka stackars resenärer … (sedan 140908) …

… Livh (v): Sth kommunfullmäktige 1a sammanträde 20 okt      … Svindyra väskor för ”halv milj kr” stulna BJ-gatan - bättre att tanterna skänker bort väskköpsslantarna!

140918 AB m politikerna totalmisslyckats - Stockholm mot konkurs … / Sten Nordin avgår äntligen … många misslyckanden såsom Slussen, Västerleden/Förbifarten …=>150126 SvD Nya Slussen-fiaskot, Benny Andersson tot 30 personligheter vädjar om att politikerna ska tänka om - jfr exchefen Sten Nordin var så stolt när han presenterade

planen med mängder med hus som skulle skymma utsikten/mysigheten och huriih kom de på att spränga en jätteundervattensbussterminal med mkt långa avstånd etc/ se...


150129 SvD Slussen-ful-bildgallerier FYF-Foster and Partners ritat in flera nya kontorshus vid Slussen, innebär att utblickarna vid Slussen till stor del kommer ett byggas igen ... 


150214 VARNING för benkaparrulltrappor i Stockholm T - och politikerna vill att vi ska ha mängder med läskiga djupa rulltrappor ex slussenberget, sofia100metersdjupet,

 djuptågtunneln etc - kan vi inte få åka mysigt och bekvämt ÖVER mark och hav och inte djupt i läskiga underjorden utan utsikt men med livsfarliga partiklar radon etc.


150221 SvD  "Nya Slussen är en dramatisk försämring"  Annika Trägårdh  150227 DN s39 "Tänk om - och stoppa ett trafiktekniskt haveri" Annika Trägårdh 


150328 SvD "Regeringen måste stoppa Nya Slussen" "en katastrof" "brandfarlig" "Skeppsbron huvudtrafikled ..de fina gamla husen skadas.." /-men fjanta er inte med att sabotera T-banan

med jättedyra djupa tunnlar som förstör härlig utsikt över vattnen och ger långa/tidsödande avstånd att ta sig ned/upp t/fr undervattensstationer, fy!!!  Låt bussterminalen vara kvar där den är -

den behöver inte vara så stor om snabb påstigning utan visering tillåts i alla dörrar (slumpvisa kontroller med höga böter eller nolltaxa) - skrota undervattenjättebergrumsbussterminalen!


kolla

SLUSSEN SE ÖVERST! => HÄR

151015To Slussen firande av 80-årsdag kl 18 bevaraslussen.nu => OBS     / wiki 

Fördelarna med att förnya Slussen och ha kvar klöverbladslösningen är inte enbart ekonomiska eller tids- och planeringsmässiga. 

De fria vyerna med panoramat över Riddarfjärden, Gamla Stan, och Saltsjön bibehålls. Stadsbilden bevaras ...      ...

En ny terminal för Nacka-Värmdö-bussarna får bästa läget med korta och bekväma byten mellan tunnelbana och buss. 

En ljus, varm och trygg terminalmiljö med utsikt över Saltsjön och kontakt med Mälaren och Gamla stan kan byggas direkt. 

Slussens varierande ytor och lokaler återskapas och moderniseras för ändamål som kultur, service och handel. 

Hela Slussen utvecklas till en spännande och levande stadsattraktion med människans behov i centrum.

150928M Slussen upp i Sth knfullmäktige! => (oengagerade - okunniga fegisar?!)

=   =   =   OBS => RÄDDA SLUSSEN med snabba byten T-bana/bussar.. och med den härliga utsikten =>

150328 SvD "Regeringen måste stoppa Nya Slussen" "en katastrof" "brandfarlig" "Skeppsbron huvudtrafikled ..de fina gamla husen skadas.." /-men fjanta er inte med att sabotera T-banan

med jättedyra djupa tunnlar som förstör härlig utsikt över vattnen och ger långa/tidsödande avstånd att ta sig ned/upp t/fr undervattensstationer, fy!!!  Låt bussterminalen vara kvar där den är -

den behöver inte vara så stor om snabb påstigning utan visering tillåts i alla dörrar (slumpvisa kontroller med höga böter eller nolltaxa) - skrota undervattenjättebergrumsbussterminalen!


141017 Nya Slussen stoppas..!! I går beslutade Exploateringsnämnden i Stockholm att stoppa projektet. AB DN /Jfr Mats Lundblads DEBATT  /

Det har varit ett extremt slutet projekt. Alla pågående projekteringar och upphandlingar av Nya Slussen ska avbrytas.   DN 111121 Benny Andersson  

Nordin gjorde bort sig totalt - var så stolt och tyckte att han var så duktig när han presenterade sin plan med massor med hus etc på Slussen..   Nu finns det hopp!   Kalas Fest i kväll?!

=> Mats Lundblads förslag för Slussen 100621 och mail till Sth kommunfullmäktige 111128  111212  120227  120611  120710 (överklagande bussterminal)  /(nya länkar) 


131206 STOR SLUSSENSEGER jättedyra jätteundervattenbergrumsbussterminalen med mycket långa/krångliga avstånd får definitiv bakläxa - politikerna har gjort bort sig igen!=>

      DN 131220 Sthp7 urklipp: "Slussenarbeten skjuts upp till 2015""staden har inte lämnat några argument" .. "domen från mark- och miljödomstolen är mycket välgrundad och väl skriven"

131111 SvD "Forskare dömer ut ny t-baneplan"/ förhastad illa planerad plan, jfr många kreativa punkter här ovan på debatt; de missar precis som med citybanandjuptunneln etc att

man kan köra tåg med tätare intervall(!!) ex Saltsjöbanan körs uselglest ∆20 min kl 0840-2200 - styr så att onödiga bilister åker med turtät mysig lokaltrafik och sätt in mängder med

bekväma snabbussar bostadsområden-jobb, på tvären etc och obs ta bort alla hinder som mängder med SL-chefer etc infört för att sabotera för trogna kollektivresenärer, o cyklister,

och skaffa klocka, måttband, hälsomätare etc så att ni ser hur ofantligt mycket tid och avgaser som går åt vid alla onödigt långa busshållplatsuppehåll etc! Och rädda landsbygden,

dess butiker och människor - alla måste inte flytta till överbefolkade storstäder på landets bekostnad, en bra räddning vore att införa huvudregeln att i storstadsområden ska man

normalt ej ha egen bil, utom i undantagsfall - det vinner alla och jorden väldigt mycket på! /01.20      RUFS
kolla

JULI 2016 om SLUSSEN


160531 SvD sid N15: OBS OBS "Inbjudan till samråd" bussterminal Slussen (=mkt dyrt jättebergrum/under hav med långa gångavstånd+trappor) 160614Ti kl 16-20 Medborgarhuset;

  OBS: Synpunkter skriftligt ≤160712 ange Dnr 2014-12434  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se   info: www.stockholm.se/detaljplaner (även om fulhuset blasie..) => DEBATT 

   stod överst gada 12-16 juli:

OBS  KRAFTIGA FÖRSÄMRINGAR för kollektivtrafikanter ... senast i dag 12 juli synpunkter!!! (mailat kl 23.59)    hitta.se.slussen  

160531 SvD sid N15; DN : OBS OBS "Inbjudan till samråd" bussterminal Slussen (=mkt dyrt jättebergrum/under hav med långa gångavstånd+trappor) 160614Ti kl 16-20 Medborgarhuset;

  OBS: Synpunkter skriftligt ≤160712 ange Dnr 2014-12434  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se   info: www.stockholm.se/detaljplaner (även om fulhuset blasie..) => DEBATT 


Det blir jättelångt och besvärligt att byta vid "nya" Slussen =>

Avståndet mellan tunnelbaneperrong och den längst bort liggande (buss)avgångsplatsen blir 340 meter, betydligt längre än ... 

”De ökade gångavstånden ska ses i ett sammanhang där terminalen erbjuder en tryggare och trevligare..." 

// usch sån fultext - nya bussterminaler är trista och jobbiga, långa gångavstånd... //      ... och alla trappor upp o ner glasdörrshinder lutningar hala golv etc...


141017 Nya Slussen stoppas..!! I går beslutade Exploateringsnämnden i Stockholm att stoppa projektet. AB DN /Jfr  DEBATT  /

Det har varit ett extremt slutet projekt. Alla pågående projekteringar och upphandlingar av Nya Slussen ska avbrytas.   DN 111121 Benny Andersson  

Nordin gjorde bort sig totalt - var så stolt och tyckte att han var så duktig när han presenterade sin plan med massor med hus etc på Slussen..   Nu finns det hopp!   Kalas Fest i kväll?!


Mats Lundblads förslag för Slussen 100329  100621 och t Sth kn-fullm 111128  111212  120227  120611  120710  160712 (överklagande bussterminal)  /(nya länkar) 


131206 STOR SLUSSENSEGER jättedyra jätteundervattenbergrumsbussterminalen med mycket långa/krångliga avstånd får definitiv bakläxa - politikerna har gjort bort sig igen!=>

      DN 131220 Sthp7 urklipp: "Slussenarbeten skjuts upp till 2015""staden har inte lämnat några argument" .. "domen från mark- och miljödomstolen är mycket välgrundad och väl skriven"

131111 SvD "Forskare dömer ut ny t-baneplan"/ förhastad illa planerad plan, jfr många kreativa punkter här ovan på debatt; de missar precis som med citybanandjuptunneln etc att

man kan köra tåg med tätare intervall(!!) ex Saltsjöbanan körs uselglest ∆20 min kl 0840-2200 - styr så att onödiga bilister åker med turtät mysig lokaltrafik och sätt in mängder med

bekväma snabbussar bostadsområden-jobb, på tvären etc och obs ta bort alla hinder som mängder med SL-chefer etc infört för att sabotera för trogna kollektivresenärer, o cyklister,

och skaffa klocka, måttband, hälsomätare etc så att ni ser hur ofantligt mycket tid och avgaser som går åt vid alla onödigt långa busshållplatsuppehåll etc! Och rädda landsbygden,

dess butiker och människor - alla måste inte flytta till överbefolkade storstäder på landets bekostnad, en bra räddning vore att införa huvudregeln att i storstadsområden ska man

normalt ej ha egen bil, utom i undantagsfall - det vinner alla och jorden väldigt mycket på! /01.20      RUFS

   stod överst gada 12-16 juli //////


 Trafikanalys 2014    140920 DN Massbilism 12 forskare mot västerleden/förbifarten. Alternativ Stad!   Lars Henriksson: Slutkört   Rikare liv  Cykl   T=300 bilar  

Det gamla Sth FB: Slussen1899  Stoppa förfulningen FB 
Nacka/VärmdöPosten har nästan varje vecka rapporter om Slussenbygget och dess konsekvenser. Bl.a. i nr 28 samt 35, 36, 37 och 38 (år 2016).

Gå in på Bevara Slussens hemsida bevaraslussen.nu/press så hittar ni artiklarna. Direktlänk http://www.nvp.se/Las-aldre-tidningar/


160905 ETC  Slussen - hur kunde det bli så här?  "...bilvägar, glashus, shoppinggallerior, hotell, sportarenor..."   "...andra lagar ... politiken blandar sig med kapitalet ... 

   beroendeförhållanden ... mycket starkare än ansvaret mot väljarna. Politiken blir apolitisk ... görs upp utanför stadshuset ... före besluten formellt klubbas i kommunfullmäktige."

   "Ingen kvalitativ diskussion, dåliga lösningar för kollektivtrafiken, ingen hänsyn till allmänna intressen bara till enskilda. Traditionellt manligt tänkande har styrt..."   "världsklass”...

   // i dumheter och lögn..., jfr "capital-bluffen" - Stockholms stad LJUGER mycket fult; "friska luften" LÖGN - vi mördas på ca 8 månader av vårt liv av massbilism-politiker etc! ...

   ... ekoparken motarbetades (och nu försöker politikerna smörja sig i glansen) är hotad, bebullrad, nattmörkerförstörd och förgiftas!


161018 Brev fr Sth C4 2 A4-sid (3 sid): Dnr 2014-12434  Detaljplan för bussterminal vid Slussen...  Granskning 19 okt - 16 nov 2016.  Evt synpkt senast 16 nov 2016 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se KOLLA

 bevaraslussen.nu  FB    Rykten skapas av ... = firmanbloggar.se.hatar.png     MaxG 

   stod överst gada 12-16 juli:

OBS  KRAFTIGA FÖRSÄMRINGAR för kollektivtrafikanter ... senast i dag 12 juli synpunkter!!! (mailat kl 23.59)    hitta.se.slussen  

160531 SvD sid N15; DN : OBS OBS "Inbjudan till samråd" bussterminal Slussen (=mkt dyrt jättebergrum/under hav med långa gångavstånd+trappor) 160614Ti kl 16-20 Medborgarhuset;

  OBS: Synpunkter skriftligt ≤160712 ange Dnr 2014-12434  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se   info: www.stockholm.se/detaljplaner (även om fulhuset blasie..) => DEBATT 


Det blir jättelångt och besvärligt att byta vid "nya" Slussen =>

Avståndet mellan tunnelbaneperrong och den längst bort liggande (buss)avgångsplatsen blir 340 meter, betydligt längre än ... 

”De ökade gångavstånden ska ses i ett sammanhang där terminalen erbjuder en tryggare och trevligare..." 

// usch sån fultext - nya bussterminaler är trista och jobbiga, långa gångavstånd... //      ... och alla trappor upp o ner glasdörrshinder lutningar hala golv etc...


   .. men det sk-ter de usla dumma politikerna fullständigt i =>

141017 Nya Slussen stoppas..!! I går beslutade Exploateringsnämnden i Stockholm att stoppa projektet. AB DN /Jfr  DEBATT  /

Det har varit ett extremt slutet projekt. Alla pågående projekteringar och upphandlingar av Nya Slussen ska avbrytas.   DN 111121 Benny Andersson  

Nordin gjorde bort sig totalt - var så stolt och tyckte att han var så duktig när han presenterade sin plan med massor med hus etc på Slussen..   Nu finns det hopp!   Kalas Fest i kväll?!


Mats Lundblads förslag för Slussen 100329  100621 och t Sth kn-fullm 111128  111212  120227  120611  120710  160712 (överklagande bussterminal)  /(nya länkar) 


131206 STOR SLUSSENSEGER jättedyra jätteundervattenbergrumsbussterminalen med mycket långa/krångliga avstånd får definitiv bakläxa - politikerna har gjort bort sig igen!=>

      DN 131220 Sthp7 urklipp: "Slussenarbeten skjuts upp till 2015""staden har inte lämnat några argument" .. "domen från mark- och miljödomstolen är mycket välgrundad och väl skriven"

131111 SvD "Forskare dömer ut ny t-baneplan"/ förhastad illa planerad plan, jfr många kreativa punkter här ovan på debatt; de missar precis som med citybanandjuptunneln etc att

man kan köra tåg med tätare intervall(!!) ex Saltsjöbanan körs uselglest ∆20 min kl 0840-2200 - styr så att onödiga bilister åker med turtät mysig lokaltrafik och sätt in mängder med

bekväma snabbussar bostadsområden-jobb, på tvären etc och obs ta bort alla hinder som mängder med SL-chefer etc infört för att sabotera för trogna kollektivresenärer, o cyklister,

och skaffa klocka, måttband, hälsomätare etc så att ni ser hur ofantligt mycket tid och avgaser som går åt vid alla onödigt långa busshållplatsuppehåll etc! Och rädda landsbygden,

dess butiker och människor - alla måste inte flytta till överbefolkade storstäder på landets bekostnad, en bra räddning vore att införa huvudregeln att i storstadsområden ska man

normalt ej ha egen bil, utom i undantagsfall - det vinner alla och jorden väldigt mycket på! /01.20      RUFS

   stod överst gada 12-16 juli //////

 Trafikanalys 2014    140920 DN Massbilism 12 forskare mot västerleden/förbifarten. Alternativ Stad!   Lars Henriksson: Slutkört   Rikare liv  Cykl   T=300 bilar  

Det gamla Sth FB: Slussen1899  Stoppa förfulningen FB 

http://www.svd.se/sa-blev-nks-ett-av-varldens-dyraste-sjukhus


160531 SvD sid N15: OBS OBS "Inbjudan till samråd" bussterminal Slussen (=mkt dyrt jättebergrum/under hav med långa gångavstånd+trappor) 160614Ti kl 16-20 Medborgarhuset;

  OBS: Synpunkter skriftligt ≤160712 ange Dnr 2014-12434  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se   info: www.stockholm.se/detaljplaner (även om fulhuset blasie..) => DEBATT 


´160601 DN Bravo Kungen och Drottningen - mkt kloka synpunkter om Blasieholmen Nobel - måste inte ligga där - måste inte vara så stort - måste inte ...


160330 Expr IK 90 år 14xsparsam 11: "Dyra lösningar på alla typer av problem är oftast signerade av medelmåttor." Jfr djuptunnel-citybanan,

västerleden/förbifarten, NKS sjukhus, nobelhus etc... (ofta fula också..)  SvD 


 bevaraslussen.nu  FB    Rykten skapas av ... = firmanbloggar.se.hatar.png     MaxG 


=   =   =   =   =   =   

Till Sth Läns Landstingsfullmäktiges ledamöter/politiker

            Djursholm 2014-02-18

Till ansvariga/röstande politiker och beslutsfattare


Spårbunden trafik till Nacka - helst över mark och hav!


Ni måste alltid tydligt väga för- och nackdelar mot varandra.

Jag vädjar att ni i första hand väljer alternativ a =>


   Alternativ a   (mitt förslag)


Använd och bygg ut/förläng befintliga Saltsjöbanans spår

och låt tågen där gå i upp till 2-minuterstrafik (nu bara 20-min.). =>


Mycket mysigare och trevligare, att kunna njuta av den fina utsikten,

att mycket snabbt komma ut/på i markplan, och avsevärt billigare.


Enkla/snabba byten vid Slussen till T-bana, befintliga bussterminalen,

och nya snabbspårvagnar i ca 2 min-trafik längs bl a Skeppsbron norrut,

Hornsgatan västerut, båttrafik Saltsjön och Mälaren, etc,

och gärna en ny järnvägsstation Slussen Väst längs befintliga jvg-spåren.


   Alternativ b   (Bil-lobbyorganisations*- och politikerförslag)


Ny evt tunnelbana Centralen-Nacka,

har mycket stora nackdelar/svårigheter/kostnader:


1) Mycket besvärligt att göra tunnel/spår under Saltsjön (se rapporten)!


2) Avskyvärt med en station ca 100 m djupt under marknivå på östra Södermalm,

tidsödande / stressigt / läskigt att ta sig upp och ned!


3) Charmen/mysigheten och fördelarna med spårbunden trafik i marknivå missas helt,

att kunna njuta av utsikten mot bl a våra fina vatten, att enkelt komma av/på i marknivå.


4) Kostnaderna blir enorma.


5) Det tar mycket lång tid att bygga en evt tunnelbana till Nacka.


mvh

Mats Lundblad, Djursholm (Civilingenjör Teknisk Fysik KTH)

Hemsida gada.se


/ Anm: * Stockholms handelskammare har under många år ihärdigt förespråkat,

genom att bl a propagera mot biltullar och mot spårbunden ytkollektivtrafik,

ökad massbilism i innerstaden = igenkorkning och hindrande av buss/spårvagns-

trafik samt kraftig ökning av lidande / sjukdom / död pga massbilismen

och vill genom sina förslag tvinga kollektivtrafikanterna djupt ned för att "de" själva

ska fritt kunna glida fram med sina bilar i innerstaden.

Även ett antal av de tyngre politikerna har flitigt framfört sådana åsikter.


mail ut 140218 kl 115906 sthforh   120400 sll

=   =   =   =   =   =  

131111 DN      Kollektivtrafikant  Avslå bergterminal   

wiki: Sth T-bana  Vagnar tot ≈145m: Äldre: 8x17,62m  8x48=384sittpl   Nyare: 3x46,5m  3x126=378sittpl(tot1000-1200)   C30: 2x70m (100 Mkr/tåg x48) max ca ±1m/s2KOLLA

111128M Sth kommunfullmäktige kl 15, besluts kl 17: "Detaljplan för Slussen" Dp 2005-08976-54  VARNING: Politikerhöjdarna var så stolta när de presenterade,

med stora hus som förstör den fina beryktade utsikten, med "motorvägsbron", och inte tänkte de på snabbspårvagnar, byten till pendeltåg o Värmdötåg, båtar etc ...

OBS HJÄLP Rädda vårt fina Stockholm och låt oss få mycket bättre o mysigare kollektivtrafik inkl smidiga bytesmöjligheter mellan "alla" trafikslag vid Slussen!

Ett Slussen (som politikerhöjdarna vill ha det) strider kraftigt mot FNs m fl miljömål (genom att inte prioritera kollektivtrafik - snabb, mysig, nära bytesmöjligheter..)! Fy Fy!

OBS MYGEL I STADSHUSET - VARNING beslutsmötet tidigarelagt -skulle vara i dec - nu 28 nov

OBS Läs Benny Anderssons utmärkta och mycket belysande artikel DN 111121 p 7  OBS numrerat OBS 111125

om mängder med enorma o jättedyra nackdelar, mygel etc etc!!:  ---"Sten Nordin" "Stockholms värsta marodör"---

Typiskt politikersvar - svarar inte på de konkreta punkterna om alla enorma nackdelar - minimumkrav är väl att kunna ställa upp en tabell med punkterna resp alternativen

och ärligt och tydligt ange alla för- o nackdelar! Behärskar man inte det bör man ägna sig åt något annat i livet!

OBS PROTESTERA - NU!!  (Nordin var kraftigt emot biltullar/att prioritera kollektivtrafiken och bluffade om att Västerleden/Förbifarten skulle ge färre bilar i innerstan!)

=> Läs gärna => Mats Lundblads förslag för Slussen 100621 

Mats Lundblads mail till Sth kommunfullmäktige 111128 

Snabbt svar 111128 kl 16.15 från Ulla Hamilton, tack!:   Tack för ditt mail. Bästa hälsningar Ulla Hamilton Läs min blogg - http://www.ullahamilton.se