AF 211218 Alvik   ca 60 pers?


Polonäs och vals 

Fyrtur med keding

Skånsk kadrilj

Pariserpolka

Bingsjöpolska 2 st

Västgötapolska

La Rousse

Lanciärkadrilj fixade sig ändå...

Väva vadmal

Schottis från Idre 

Dans till Fryksdalsmelodi

Bodapolska 2 st

Klubba 


         Luciatåg


Gammalpolka

         Jullekar:

   Domaredansen

   Tre små gummor/gubbar

   Flickorna/gossarna många...

   Vi äro musikanter

   Karusellen 2 ggr  

   Raketen


Hambo 

Åttamanengel

Ekebykadrilj

Oxiekadrilj med Körepolska 

Engelska för tre par

Bondpolska

Menuett o Gavott

Snurrebock från Torp 

Bakmes o pols från Idre ..Kall? 

Kadrilj från Torp STRUKEN pianistbrist 

Fyrmannadans

Daldans

Ränningen

Schubertvals

Vals

      Reserver:

Skånsk Mazurka

Feder Mikkel


Spelmen:

Torbjörn och Cecilia Lindqvist (ej släkt)

Maria Ehrman och Bengt Mattson      

har spelat ihop på jullekstugan fr o m år 2012(?) 

Före: Magnus C och Johan P (släkt)

Piano: Britta H ("hoppat in")

===   ===   

http://gada.se/afmall.html  =>


Fyrtur med keding    Piliknäckar'n G    n(abc)  n(≈ 32s)


Skånsk Kadrilj    Landskrona GGGD 4(aabcdde)aab  4m26s


Pariserpolka    ParisD  ParisG  2G  3G    2(aabb) ab 5 turer  1m53s


BingsjöEklunda 1   2   3  Nyland ned  mitt  upp  alla3  PeckosO  Ritäkt  Lillpolskan  Spel-Gulle  Morfar  PetterVH PHO   Hoga  Norsjö 


Västgötapolska    Vgöta* DG / Glader D   b: 1224121x  (a:2x)  4m28s  efter uppdans enkel b ... 


La Rousse    La Rousse* GDGG  4(aabbccdd)  4m40s  (P1=rygg mot front, mots.  H fot, K alltid utanför..)


Lancierkadrilj   Not Holger Falk s1+2:  Lancier1*   Lancierb* 


Väva Vadmal    Väva+ D 15(ab)a AF-vers./ UR= 14(ab)  5m17s  ((jfr Rönneberga  Geta* (4+4))


Schottis från Idre Idrem 


Fryksdals/Dans    Kalstatös* DA(GG)  2(aabb) aaba  /  Fryksdalsmelodi* DDG  2(aabbcc)  (12x8 takter, sist ring 8t)  2m33s


BodaD-dur  Duromoll  Furubom  Gästa  Hållb   JannMor  JönsLF  KK   KnappB   LaggA  LaggF  Skålb  Ungd  Slöva  Lövstugu 


KlubbaKlubbaSUhr* (innerfot..)Gammalpolka    förspel SarGra* G + Gammalpolka* C?F  aaBBccdd, B=16t    Om annan medodi: 2(aabb)aa  2m34s


Hambo ex: By  KarisP  Loge  Skinn  Wigers   HårgaA HårgaG  


ÅttaManEngel    ÅttaManE* D  3(aabb)2(ccdd)  2m41s    Sk 2m27s youtube  /SLi  ÅttaManE*/gklav 


Ekebykadrilj    Ekebykadrilj* A AF-version 3(aa bb cc dd) aa bb   4m30s  OBS AF: Musiken 3, ej 4 ggr..    (viv D in medmots..)


Oxiekadrilj    (olika melodier!): OxieCG =OxieCG  OxieAE    4(aabbccddc)aabb  5m42s (omdans 16t) +KöraSärslöv (efter Oxiekadrilj i AF) 


Engelska för tre parR    SeverinOlsson* G    3(aabb)  2m38s    =Runeb jfr Tornab  


Bond: Däck  Tierps  Tobogubb  Vendel  Örby 


Menuett+Gavott+ png => Menuettgavott**.png = jpg   afnot.menuettromanhaga;  inkl kort.beskr etc   = Gavott/SFV  not F J Gossic => png D ABCD ABB (7x8t)


Snurrebock från Torp    SnurrebockTorp* D    n(8+8+4t slowOmdans 8 takter (D hvh..., K vrid klackar 3), Motsols+medsols 4+4 takter, I ring mot varandra, egen mitt egen, K: hvh... 


? Polka och bakmes från Kall    PBKall* A = not blå boken p74 


Kadrilj från Torp    KadrTorp+ (hela) /ML190311 kl 2325  1816x1236p 2,5M ska banta.. sid 1 (900x1236p) sid 2  5m54s


FyrmannadansSFV   Fyrmanna*      Lönn  


Daldans    Daldans*  Daldans+ GmG    2122 1222 1222 1  4m07s    DaldansR


Ränningen    Ränningen/HF* DmDD  Ränningen/UR*    12+2x16+28+2x8+10t  3m11s  (H-paren bildar kors, övr 4x3st. Borterst tv drar, springpar)


   (Skånsk) Mazurka ex: Druck  Gladers  Knäppmaz  Lönn  Mälarsal  Okänd  RotA  Syversin  Tornedals  Upplands  Læsø  Polkahår  ÅJänta  


   Feder Mikkel    FederM* G    8t(slow) +2x8t  n(≈30s)