Original = gada.se/sfv231109inbj.pdf   Nedan = gada.se/sfv231109.html  


DANSPROGRAM FOLKDANSLAGSKVÄLL 

TORS  9 NOVEMBER 2023  kl 1900 - 2130


Vals 

Schottis 

Polka 

Engelska för 3 par


   Kort presentation av deltagande lag


Jämtpolska

Fyrtur med keding 

Vindmölledans

Hambo 

Östgötapolska

Skånsk kadrilj

Köttgrytan  Danderyds FDL lär ut schwezisk dans 

Bingsjöpolska 

Hallandskadrilj

Dans till Fryksdalsmelodi


   Paus (kort)


Familjevals 

Ekebykadrilj 

Schottis i turer 

Trekarlspolska 

Västgötapolska 

Hambo

Väva vadmal 

Oxiekadrilj + 

   + Körepolska 

Bodapolska 

Ränningen 

Daldans 

Övrabykadrilj

Vals= = =      = = =

   Svenska Folkdansens Vänner (SVF) 

                                    och 

      Akademiska Folkdanslaget (AF) 

                              inbjuder till 

            FOLKDANSLAGSKVÄLL 


Torsdagen den 9 november 2023 klockan 19.00 – 21.30 

Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37 (salen t h, rymmer ca 150 p) SFV och AF bjuder in folkdanslag i Stockholmsområdet att dansa med oss! 

Vi vet att det finns många aktiva folkdanslag och 

det vore trevligt att få träffas och dansa våra gemensamma danser! 

Och kanske lära oss någon ny? 


Det är åtta folkdanslag som har meddelat deltagande, nämligen 

Akademiska Folkdanslaget,  Allmogegillet,  Brage Gille,  Danderyds Folkdanslag, 

Skördegillet,  Slagsta Gille,  Svenska Folkdansens Vänner och Täby Folkdansgille. 

Plus eventuellt något! Välkomna alla! 


Dansen kommer att ledas av Einar Lilliestierna, dansledare i SFV. 

Preliminärt dansprogram följer nedan. 

Kul också om ditt lag vill bidra med spelmän! 

Mejla i så fall Magnus Carlegrim (AF) på magnus.carlegrim snabel telia.com för detaljer. 


Kom gärna i god tid så att du hinner byta skor utan att missa första dansen! 
= = =      = = =

(Mer info om kvällen överst på gada.se  ..och kalender..) (ca 80-100 pers.  EJ kaffe/bullar men..)


SFV Digitala Dansboken   =>  https://folkdans.org/text/digitala_dansboken.htm  


Mats Lundblads Beskrivningar (för AF) Noter Repriser =>  http://gada.se/afmall.html => Vals 

Schottis 

Polka 


Engelska för tre parR    SeverinOlsson* G    3(aabb)  2m38s 


Jämtpolska    Jämtpolska* D 2(aabb)ab  1m33s    (Täby bara 9 repriser)


Fyrtur med keding    Piliknäckar'n G    n(abc)  n(≈ 32s)  


Vindmölledans förk.    Vindmölledans** CCFC    2(AbbcccddA=förk  A=16t   4m21s AF 3m18s


Hambo


ÖstgötapolskaR    Östgöta** D (Klang min vackra..) ÖstgötaD*    4(aabb)b  3m56s


Skånsk Kadrilj    Landskrona GGGDG 4(aabcdde)aab  4m26s


Köttgrytan  Köttgrytan* GC    intro 4t  AAB    intermezzo 2t  CC    intro 4t  AAB   (A,B,C = 16t)  

      (Totalt 8x16+10 = 138t)  En takt (2/4-takt) = 2 fjärdedelar = 2 steg t ex V+H


Bingsjö


HallandskadriljR    Halland+ DDDG DADD  = Halland1*  2*    2(abbcddeffghh)  ≈ 3m43s


Fryksdals/Dans    Kalstatös* DA(GG)  2(aabb) aaba  /  Fryksdalsmelodi* DDG  2(aabbcc)  (12x8 takter, sist ring 8t)  2m33s


   Familjevals


Ekebykadrilj    Ekebykadrilj* A AF-version 3(aa bb cc dd) aa bb   4m30s  OBS AF: Musiken 3, ej 4 ggr..    (viv D in medmots..)


Schottis i turer    SchTurC  C    a 2(aabb)  1m28s   (AF o SFV extra gångtur i början) 


Trekarlspolska    Trekarlspolska* B/g    4(abba)  2m48s 160


Västgötapolska    Vgöta* DG / Glader D   b: 1224121x  (a:2x)  4m28s  efter uppdans enkel b ...


Hambo


Väva Vadmal    Väva+ D 15(ab)a AF-vers./ UR= 14(ab)  5m17s 


Oxiekadrilj    (olika melodier!): OxieCG =OxieCG  OxieAE    4(aabbccddc)aabb  5m42s (omdans 16t) 

                +KöraSärslöv (efter Oxiekadrilj i AF) 


Bodapolska


Ränningen    Ränningen/HF* DmDD  Ränningen/UR*    12+2x16+28+2x8+10t  3m11s  

      (H-paren bildar kors, övr 4x3st. Borterst tv drar, springpar)


Daldans    Daldans*  Daldans+ GmG    2122 1222 1222 1  4m07s    DaldansR


Övrabykadrilj** F    UR: AÖvrabyA   AF: DÖvrabyD (3e repr 2x16t =4x8t) = ÖvrabyF  ÖvrabyA  ÖvrabyD   (2 stäm F)F(v+h sida) = (F(s1+2)  4m12s

   2(aabccccddee) + galopp-polka ex Finska polkan G   (viv K in medmots..)


Vals


= = =      = = =

      gada.se =>


231109To SFV danskväll med AF och andra danslag* inbjudna:  * 

Dand Täby Allmoge Brage Skörde Slagsta Örjan (=totalt 9 fd-lag!) kl 19-22(enl Täby)  /230525+1029 

            Program och inbjudan => http://gada.se/sfv231109.html  

(från  http://gada.se/sfv231109inbj.pdf = 2 sidor: inbj+program)  Tidig inbjudan: sfv231109.png


Info tel sekr 13h: Ca 80-100 pers väntas. "Vanliga" lokalen th i entréplanet (rymmer 150 pers foto) bord etc plockas undan innan.

Ingen organiserad paus, ej lång paus, det bjuds EJ på kaffe/bullar.  Det bjuds på inköpt frukt och saft. 

Till kl 2130, senast till 2200 undanplockat etc, larmfirma kommer efter 22 (men oftast vid 23)

Spelmän på kyrklig g stor scen, från SFV: Losa och på piano SAJ* och JP* (*även med i AF), från AF bl a MC, 

från Dand bl a MN nyckelharpa (tot ca 9 dansare)  (ca 15-22 pers från SFV)


   Köttgrytan: http://gada.se/mld.kottgrytan.html  prel version 

   Norrmalmskyrkan  wiki (Invigd 1964; 1964 besökt av M L King, mördad 1968) tillhörde Sv Baptistsamfundet 

(... mot de som .. bryter ner människor och förstör jorden) nu i Equmenia.

   Foto byggnad   Salar/Hyra  

Kyrksalen 550 pers (stora fasta? bänkrader)   

=> Församlingssalen ca 150 pers foto (trägolv, lite vinklad, flygel på golvet, altarscen)   

Sällskapsrummet 50 pers (bord..)